Sunteți pe pagina 1din 2

Etapele scrierii.

Relatarea unor experiențe personale

În redactarea unui text este importantă parcurgerea a cinci etape succesive,


care reprezintăetapele scrierii. Se poate reveni oricând la o etapă anterioară, pentru
a clarifica/a îmbunătăți un anumit aspect al redactării.
Etapa 1. PREGĂTIREA PENTRU REDACTARE

 Alege un subiect.
 Identifică-ți publicul.
 Stabilește-ți scopul.
 Răspunde la cele șase întrebări esențiale referitoare la subiectul ales (cine?
ce? când? unde? de ce? cum?).
 Elaborează planul lucrării.
 Strânge informațiile și organizează-le.

Etapa 2. SCRIEREA CIORNEI

 Scrie o primă variantă a lucrării.


 Dezvoltă fiecare idee, concentrându-te pe conținutul textului, pe detalierea
experienței pe care o prezinți.

Etapa 3. REVIZUIREA

 Verifică dacă ideile sunt clare, dacă exprimarea este corectă, dacă
paragrafele sunt semnalate prin alineat și dacă scrisul tău este lizibil.
 Șterge ceea ce nu este relevant.
 Îmbunătățește-ți textul.

Etapa 4. EDITAREA

 Așază textul în pagină, astfel încât titlul și paragrafele să fie clar evidențiate.
Titlul se scrie în partea de sus a paginii, la mijloc, și fiecare paragraf începe
prin alineat.
 Rescrie textul pentru a fi lizibil. Verifică punctuația textului.
 Recitește varianta finală.

Etapa 5. PUBLICAREA
Împărtășește celorlalți textul tău (afișează lucrarea pe un panou din clasă,
fotocopiază textul pentru colegi, citește-l cu voce tare, de pe scaunul autorului,
publică-l în revista școlii sau pe un blog, înregistrează-te citindu-l etc.).
Relatarea este un text în care se prezintă detaliat un eveniment la care a
participat cel care îl povestește.
Orice text are trei părți: introducere, cuprins și încheiere.
În introducere se precizează despre ce va fi vorba, formulându-se tema care
va fi abordată.
În cuprins sunt detaliate ideile, se oferă explicații care duc la dezvoltarea
temei.
În încheiere se formulează o idee generală despre tema prezentată.
Cele trei părți au pondere diferită: cuprinsul ocupă cea mai mare parte a
textului, în timp ce introducerea și încheierea sunt reduse ca dimensiune.
Paragraful este un fragment dintr-un text, despărțit de restul textului prin
alineat nou. În cadrul unui paragraf se dezvoltă o singură idee.

S-ar putea să vă placă și