Sunteți pe pagina 1din 3

Tabla de materii

REGULAMENTUL (UE) NR. 1215/2012 al Parlamentului European şi al


Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competenţa judiciară,
recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială____________1
Capitolul I. Domeniu de aplicare şi definiţii________________________________13
Articolul 1._____________________________________________________13
Articolul 2._____________________________________________________41
Articolul 3. ____________________________________________________48
Capitolul II. Competenţa_______________________________________________49
Secţiunea 1. Dispoziţii generale_ _______________________________________49
Articolul 4.____________________________________________________  49
Articolul 5. ____________________________________________________51
Articolul 6. ____________________________________________________52
Secţiunea 2. Competenţe speciale_______________________________________53
Articolul 7. ____________________________________________________53
Articolul 8. ___________________________________________________134
Articolul 9.____________________________________________________152
Secţiunea 3. Competenţa judiciară în materie de asigurări__________________153
Articolul 10. __________________________________________________153
Articolul 11. __________________________________________________155
Articolul 12. __________________________________________________156
Articolul 13. __________________________________________________156
Articolul 14. __________________________________________________160
Articolul 15. __________________________________________________161
Articolul 16. __________________________________________________162
Secţiunea 4. Competenţa în materia contractelor încheiate
de consumatori_________________________________________________163
Articolul 17. __________________________________________________163
Articolul 18.___________________________________________________185
Articolul 19.___________________________________________________189
Secţiunea 5. Competenţa în materia contractelor individuale de muncă________190
Articolul 20. __________________________________________________190
Articolul 21. __________________________________________________193
Articolul 22. __________________________________________________199
Articolul 23. __________________________________________________199
Secţiunea 6. Competenţa exclusivă_____________________________________201
Articolul 24. __________________________________________________201
Secţiunea 7. Prorogarea de competenţă_________________________________223
Articolul 25. __________________________________________________223
Articolul 26.___________________________________________________242
XIV regulamentul (ue) nr. 1215/2012

Secţiunea 8. Verificarea competenţei şi admisibilităţii______________________254


Articolul 27. __________________________________________________254
Articolul 28. __________________________________________________255
Secţiunea 9. Litispendenţă şi conexitate_________________________________256
Articolul 29. __________________________________________________256
Articolul 30. __________________________________________________269
Articolul 31. __________________________________________________271
Articolul 32. __________________________________________________273
Articolul 33. __________________________________________________274
Articolul 34. __________________________________________________276
Secţiunea 10. Măsuri provizorii şi de conservare_ _________________________278
Articolul 35. __________________________________________________278
Capitolul III. Recunoaştere şi executare__________________________________284
Secţiunea 1. Recunoaştere_ __________________________________________284
Articolul 36. __________________________________________________284
Articolul 37. __________________________________________________286
Articolul 38.___________________________________________________288
Secţiunea 2. Executare_ _____________________________________________288
Articolul 39. __________________________________________________288
Articolul 40. __________________________________________________293
Articolul 41.___________________________________________________295
Articolul 42. __________________________________________________296
Articolul 43. __________________________________________________298
Articolul 44. __________________________________________________299
Secţiunea 3. Refuzul recunoaşterii şi al executării_ ________________________300
Subsecţiunea 1. Refuzul recunoaşterii_ _______________________________300
Articolul 45. __________________________________________________300
Subsecţiunea 2. Refuzul executării_ ___________________________________323
Articolul 46. __________________________________________________323
Articolul 47. __________________________________________________323
Articolul 48. __________________________________________________324
Articolul 49. __________________________________________________325
Articolul 50. __________________________________________________325
Articolul 51. __________________________________________________326
Secţiunea 4. Dispoziţii comune________________________________________328
Articolul 52. __________________________________________________328
Articolul 53. __________________________________________________329
Articolul 54. __________________________________________________329
Articolul 55. __________________________________________________330
Articolul 56. __________________________________________________331
Articolul 57. __________________________________________________331
tabla de materii XV

Capitolul IV. Acte autentice şi tranzacţii judiciare__________________________332


Articolul 58. __________________________________________________332
Articolul 59. __________________________________________________333
Articolul 60. __________________________________________________334
Capitolul V. Dispoziţii generale_________________________________________335
Articolul 61. __________________________________________________335
Articolul 62. __________________________________________________335
Articolul 63. __________________________________________________336
Articolul 64. __________________________________________________337
Articolul 65. __________________________________________________339
Capitolul VI. Dispoziţii tranzitorii________________________________________340
Articolul 66. __________________________________________________340
Capitolul VII. Relaţia cu alte instrumente_________________________________342
Articolul 67. __________________________________________________342
Articolul 68. __________________________________________________342
Articolul 69. __________________________________________________343
Articolul 70. __________________________________________________344
Articolul 71. __________________________________________________344
Articolul 71a.  _________________________________________________355
Articolul 71b. _________________________________________________356
Articolul 71c. _ ________________________________________________356
Articolul 71d. _________________________________________________357
Articolul 72. __________________________________________________357
Articolul 73. __________________________________________________358
Capitolul VIII. Dispoziţii finale__________________________________________358
Articolul 74. __________________________________________________358
Articolul 75. __________________________________________________359
Articolul 76. __________________________________________________359
Articolul 77. __________________________________________________360
Articolul 78. __________________________________________________361
Articolul 79. __________________________________________________361
Articolul 80. __________________________________________________362
Articolul 81. __________________________________________________362
Anexa I. Certificat privind o hotărâre în materie civilă sau comercială__________363
Anexa II. Certificat privind un act autentic sau o tranzacţie judiciară
în materie civilă sau comercială_ _______________________________________367
Anexa III. Tabel de corespondenţă_ _____________________________________370
Prima actualizare a informațiilor menţionate la articolul 76 din Regulamentul 
(UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind competenţa
judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială_ _373