Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES-VERBAL

de examinare a documentelor
mun.Chişinău 21 iunie
2019

început la ora 09 şi 05 min.


încheiat la ora 10 şi 10 min.

Organul de urmărire penală reprezentat de ofiţerul de urmărire penală al


Direcției nr.3 a D.G.U.P. a C.N.A., maior Marian Perju, în temeiul cauzei penale
nr. 2019030818, în conformitate cu prevederile art. 118, 260, 261 Cod de
procedură penală, am examinat documentele în copii autentificate, ridicate de la
Inspectoratul Național de Patrulare în, constatând următoarele:
1. Copia autentificată a fotografiilor din dispozitivul de măsurat viteza
aflata în dotarea automobilul Șkoda Rapid cu n/î MAI 9725 la data de
19.05.2019 care a fixat în ziua respectivă, depășirea vitezei de circulație de către
Pînzari Valeriu la volanul mijlocului de transport Mercedes Sprinter cu n/î CVY
717 pe 03 file.
Potrivit informației fixată de aparatul ”ИСКРА-1”, se observă, că mijlocul
de transport menționat, la 19.05.2019 ora 08:21:39 se deplasează cu viteza de
107 km/h, ora 08:21:40 se deplasează cu viteza de 104 km/h iar la ora 08:21:43
se deplasează cu viteza de 84 km/h. Este de menționat, că viteza de deplasare se
micșorează datorită faptului că șoferul a observat echipajul Inspectoratului
Național de Patrulare care se deplasa în întimpinarea acestuia.
2. Copia autentificată a certificatului Inspectoratului Național de
Patrulare nr. 3790 din 06.07.2018 eliberat ofițerului de patrulare al Companiei
Buiucani al Batalionului nr. 2 al BP a INP al IGP, inspector Negru Vadim pe 01
file;
Certificatul confirmă dovada faptului că inspectorul Negru Vadim a
studiat Regulamentul cu privire la modul de utilizare a mijloacelor tehnice,
inclusiv a mijloacelor de măsurare și aparatajul medical din dotarea poliției
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1139 din 18.09.2003, Instrucțiunile cu
privire la modul de exploatare și măsurare a vitezei mijloacelor de transport auto
cu ajutorul complexelor de măsurare și înregistrare video a vitezei mijloacelor
de transport auto, de tip ”ИСКРА-1”, ”ИСКРА-ВИДЕО”, ”БЕРКУТ-ВИЗА”,
БИНАР” și de testare alcoolscopică ”Drager 6810”și este admis la utilizarea
acestora în procesul de depistare și documentare a cazurilor de depășire a vitezei
stabilite și constatării stării de ebrietate.
3. Copia autentificată a informației din sistemul de poziționare globală
”GPS”, instalat la automobilul Șkoda Rapid cu n/î MAI 9725, pentru data de
19.05.2019 pe 01 file;
4. Copia autentificată a tabelului repartizării forțelor și mijloacelor
companiei Buiucani a Batalionului nr. 2 al Brigăzii de patrulare pentru data de
19 mai 2019 pe 01 file;
Potrivit tabelului, la 19.05.2019, colaboratorii INP, Covali A. și Negru V.
au fost repartizați în schimbul nr. I cu programul de activitate 06:45:19:00 pe
raza de acțiune a sect. Buiucani, avînd în dotare aparatul de măsurat viteza
”ИСКРА-ВИДЕО”.
5. Copia autentificată a procesului-verbal cu privire la contravenție,
seria și numărul MAI04655537 pe 02 file;
Procesul-verbal a fost întocmit la 19.05.2019, ora 08:30 de către agentul
constatator, ofițer patrulare Negru Vadim, în privința lui Pînzari Valeriu a.n.
01.05.1973, pentru depășirea limitei de viteză în raza indicatorului rutier de
70km/h, deplasîndu-se cu 107 km/h prin ce a comis contravenția prevăzută de
art. 236 alin. 2 CC a RM.
Potrivit procesului-verbal, sancțiunea aplicată este amendă în mărime de
18 u.c. (900 MDL).
În rubrica ”semnătura persoanei în privința s-a întocmit procesul-verbal”
este aplicată o semnătura și care vizual se aseamănă cu a lui Pînzari Valeriu.

Procesul-verbal a fost dat citirii.


Obiecţiile şi explicaţiile participanţilor:

Persoane prezente: ____________________ ________________________


____________________ ________________________

Ofiţer superior de urmărire penală PCE


al Direcţiei nr. 3 a D.G.U.P. a C.N.A.
maior Marian Perju