Sunteți pe pagina 1din 1

https://lege5.

ro/App/Document/geydamrugi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-
domeniul-sanatatii
https://lege5.ro/App/Document/gezdembzha/hotararea-nr-54-2009-privind-conditiile-
introducerii-pe-piata-a-dispozitivelor-medicale
https://lege5.ro/App/Document/gezdembzhe/hotararea-nr-55-2009-privind-
dispozitivele-medicale-implantabile-active
https://lege5.ro/App/Document/gi2tomjzg4/hotararea-nr-306-2011-privind-unele-
masuri-de-supraveghere-a-pietei-produselor-reglementate-de-legislatia-uniunii-europene-
care-armonizeaza-conditiile-de-comercializare-a-acestora
https://lege5.ro/App/Document/gqzdsmrv/hotararea-nr-798-2003-privind-stabilirea-
conditiilor-de-introducere-pe-piata-si-de-utilizare-a-dispozitivelor-medicale-pentru-
diagnostic-in-vitro
https://lege5.ro/App/Document/gezdonzwgqyq/ordinul-nr-1009-2016-privind-
inregistrarea-dispozitivelor-medicale-in-baza-nationala-de-date
https://lege5.ro/App/Document/geydcmzzgq/ordinul-nr-792-2006-privind-desfasurarea-
procedurii-de-investigatie-clinica-si-a-procedurii-de-evaluare-a-performantei-pentru-
dispozitivele-medicale
https://lege5.ro/App/Document/gi2toojyha/ordinul-nr-1032-2011-pentru-aprobarea-
normelor-privind-donatiile-de-medicamente-materiale-sanitare-dispozitive-medicale-
vaccinuri-seruri-si-consumabilele-aferente
https://lege5.ro/App/Document/gm3tonrqhe/ordinul-nr-1356-2013-privind-aprobarea-
tarifelor-practicate-de-agentia-nationala-a-medicamentului-si-a-dispozitivelor-medicale-
pentru-activitatile-desfasurate-in-domeniul-dispozitivelor-medicale
https://lege5.ro/App/Document/gyzdonzzgi/ordinul-nr-373-2015-privind-aprobarea-
formularului-cu-regim-special-al-procesului-verbal-de-constatare-si-aplicare-a-
sanctiunilor-contraventionale-privind-nerespectarea-dispozitiilor-legale-referitoar
https://lege5.ro/App/Document/gyydgnjrgu/ordinul-nr-308-2015-privind-controlul-
prin-verificare-periodica-a-dispozitivelor-medicale-puse-in-functiune-si-aflate-in-utilizare
https://lege5.ro/App/Document/g4ztknjxgi/ordinul-nr-874-2015-pentru-aprobarea-
formularelor-de-declarare-a-activitatilor-de-sponsorizare-in-domeniul-dispozitivelor-
medicale-si-al-materialelor-sanitare