Sunteți pe pagina 1din 19

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“KFC Killer Discounts”


(Perioada Campaniei: 14.01.2020 ora 16:00:01 - 21.01.2020, ora 23:59:59)

I. SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1. Organizatorul Campaniei promotionale “KFC Killer Discounts”, denumita in continuare


“Campania” este U.S. FOOD NETWORK S.A, cu sediul social in Romania, Blvd. Gheorghe Magheru,
nr. 28-30, sect.1, Bucuresti, respective cu sediul pentru comunicarea corespondentei in Bucuresti,
Calea Dorobantilor nr.239, et.2, Sector1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/24660/1994, cod fiscal RO6645790

2. Campania “KFC Killer Discounts”, se desfasoara prin intermediul:


(A) Agentiei B.V McCann-Erickson SRL, cu sediul in Bucuresti, Strada Jules Michelet nr 18, Sector
1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr J40/590/1996, Cod unic de inregistrare 8084031,
(denumita in continuare “Agentia”), ce este responsabila cu implementarea si derularea
mecanismului Campaniei, precum si care va opera baza de date cu caracter personal a
Participantilor la Campanie, colectate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, in
calitate de Imputernicit al Organizatorului,

(B) si prin intermediul agentiilor MRM PARTENERI S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Strada Jules
Michelet nr 18, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr J40/4017/2003, Cod unic de
inregistrare RO15300138, si MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1,
Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO
13351917, in calitate de imputerniciti ai Agentiei si/sau Sub-Imputerniciti (denumite in cele ce
urmeaza “Sub-Imputerniciti”).

(C) si prin intermediul S.C. Nexus Gaming S.R.L., cu sediul social în Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 45,
Subsol 2, Sector 5, București, având cod unic de identificare RO39675054, înregistrată la Oficiul
Național al Registrului Comerțului sub numărul J40/13872/2018, reprezentată legal de Dl. Al Zu Bi
Jad-Florin in calitate de Colaborator (denumită în continuare “Colaborator”) în baza contractului
de colaborare cu Organizatorul, entitate ce prestează servicii pentru desfășurarea evenimentului
de gaming din data de 26 ianuarie 2020.

II. SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

2.1 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care


este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei
si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea
produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii
506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul
comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia
persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera
circulatie a acestor date.

2.2 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este
disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul https://www.kfc.ro/killerdiscounts/
sau printr-o solicitare adresata Organizatorului la Bucuresti, Calea Dorobantilor nr.239, et.2,
Sector 1.
2.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa oricand Regulamentul, precum si
dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi oricand Campania, cu conditia instiintarii
prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice
modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale
care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului,
in forma actualizata, pe website-ul https://www.kfc.ro/killerdiscounts/, cu cel putin 24 ore,
inainte ca acestea sa intre in vigoare. De asemenea, orice întrebare sau nelămurire va putea fi
adresată Organizatorului pe adresa de email concurs@kfc.ro, precum și pe adresa de
corespondență a Organizatorului, respectiv la adresa din Calea Dorobanți, nr. 239, etaj 2, sectorul
1, București.
2.4 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile
pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile
prezentului Regulament.

III. SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

3.1 Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, in mediul online, prin intermediul website-ului
https://www.kfc.ro/killerdiscounts/, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. In
mediul offline, Campania este desfasurata prin intermediul evenimentului ce va avea loc in data
de 26 ianuarie în cadrul locației specificate, in conformitate cu prevederile prezentului
Regulament.
3.2 Campania de inscriere se desfasoara in perioada 14.01.2020 ora 16:00:01 - 21.01.2020, ora
23:59:59.

IV. SECTIUNEA 4. DREPTUL DE INSCRIERE

4.1 In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu
domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data
inscrierii in Campaniei si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.
4.2 Inscrierea in Campanie presupune cunoasterea, respectarea si acceptarea implicita, integrala,
expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament precum si acordul Participantului.
4.3 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane :
(i) Persoanele care nu respecta Sectiunea 4.1;
(ii) Angajatii companiei U.S. FOOD NETWORK S.A. si ai companiile din cadrul Grupului
Sphera Francise Group S.A, respectiv societatile subsidiare: American Restaurant
System SA, California Fresh Flavors SRL;
(iii) Agajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de
organizarea si desfasurarea Campaniei (de ex., nelimitativ, Imputernicii
Organizatorului).
(iv) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia
angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.
4.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie,
precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art.
4.3.
4.5 Sunt descalificate automat persoanele care participa la Campanie asumandu-si o identitate falsa
Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea unui premiu,
Organizatorul are dreptul de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea
intregului prejudiciu cauzat. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din Campanie sau de a
anula decizia prin care un Participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat
date corecte de contact, s-a inscris utilizand date false sau incearca sa influenteze Campania prin
modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.
4.6 Participarea la Campanie trebuie sa fie guvernata de buna credinta si corectitudine.
4.7 Participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ toate obligatiile instituite in sarcina sa de
prezentul Regulament.

V. SECTIUNEA 5. TERMINOLOGIA CAMPANIEI

Hack-uri - reprezintă modalități prin care participantul poate trișa sau poate influența sistemul de joc
în avantajul său.

Livestream - reprezintă o transmisiune online in timp real a meciurilor jucate în cadrul turneului.

YouTube - este o platformă de live streaming online.

Fortnite - Este un joc video online gratuit de tip Battle Royale, unde 100 de jucatori intra in acelasi
server, iar castigatorul este ultimul jucator ramas in joc.

Streamer – o persoana care creaza continut online prin intermediul transmisiunilor online video pe
canalele YouTube / Twitch.

Eveniment Gaming – eveniment care se desfasoara in locatia Nexus Gamers Pub pe baza unui orar
prestabilit, in cadrul caruia toti participantii prezenti pot juca simultan acelasi joc, pe acelasi server. In
acest caz, Fortnite.

VI. SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

Conditii privind inscrierea in Campanie in vederea participarii la evenimentul de gaming ce se


va desfasura in Bucuresti, in data de 26 ianuarie 2020 intre orele 12:00 si 19:00.
6.1
Faza 1:

Pentru ca inscrierea sa fie valabila in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea
cumulativa a urmatoarelor conditii:
• Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;
• Paricipantul trebuie sa acceseze in perioada 14.01.2020 ora 16:00:01 - 21.01.2020, ora
23:59:59 pagina de website a campaniei: https://www.kfc.ro/killerdiscounts/ si sa completeze
urmatoarele campuri ale formularului de inscriere in campanie:
o Nume & prenume
o Numar telefon
o E-mail

(*) Confirm că am peste 18 ani.


(*) Am citit și sunt de acord cu Termenii și Condițiile acestui site.
(*) Sunt de acord cu Regulamentul campaniei.

(**) Da, sunt de acord ca datele mele cu caracter personal (prenume, nume, număr de telefon
și adresă de email) să fie prelucrate de către U.S. Food Network S.A. și furnizorii săi în
conformitate cu Legea nr. 677/2001 și Regulamentul 679/2016, în condițiile detaliate în Anexa
1 la Regulament (exclusiv cu scopul desfășurării Campaniei).
(**) NU, nu sunt de acord cu colectarea și procesarea datelor mele cu caracter personal.

(**) Da, sunt de acord să primesc pe viitor informații personalizate cu caracter comercial din
partea U.S. Food Network S.A. pe adresa de e-mail înscrisă în Campanie, în conformitate cu
Anexa 1 la Regulament.
(**) NU, nu sunt de acord cu colectarea și procesarea datelor mele cu caracter personal pentru
primirea de informatii cu caracter comercial.

Toate campurile marcate cu * si ** sunt obligatorii. Nebifarea campurilor duce la


imposibilitatea inscrierii in Campanie.
Pentru ca inscrierea sa fie valida, dupa completarea informatiilor solicitate in formular,
Participantul trebuie sa apese butonul „Inscrie-te!”
• Un Participant poate realiza o singura inscriere de pe acelasi numar de telefon si aceeasi
adresa de email.
• Toti Participantii care realizeaza inscrierea in Campanie conform mercanismului descris
mai sus vor participa in tragerea la sorti din data de 22 ianuarie 2020, conform Sectiunii 8
din cadrul prezentului Regulament. In aceasta tragere la sorti vor fi desemnati 70 de
Participanti care vor lua parte la evenimentul de gaming ce se va desfasura in Bucuresti,
in data de 26 ianuarie 2020 intre orele 12:00 si 19:00. La evenimentul de gaming
Participanti vor juca impotriva a 5 streamers , in vederea castigarii premiilor Campaniei
asa cum sunt descrise in Sectiunea 7 a prezentului Regulament.

Jocul se va desfasura pe PC-urile puse la dispozitie de Colaboratorul SC Nexus Gaming SRL.


Participantii desemnati vor primi la fata locului cheia de acces in joc. Pentru cei care doresc
sa utilizeze un controller in timpul jocului, o pot face daca detin unul personal si vin cu el
la eveniment. Colaboratorul nu pune la dispozitia acestora controller-e.
Participantii care vor lua parte la evenimentul de gaming ce se va desfasura in Bucuresti, in data de
26 ianuarie 2020 intre orele 12:00 si 19:00 vor fi impartiti in 2 ture, fiecare tura a cate 35 de jucatori.
Intr-o tura exista 3 meciuri, astfel ca exista 6 meciuri in total.

Astfel, fiecare tura (a cate 35 de jucatori) va avea la dispozitie sansele de castig oferite de 3 meciuri.
Un jucator participant la evenimentul de gaming ce se va desfasura in Bucuresti, in data de 26
ianuarie 2020, intre orele 12:00 si 19:00 nu va putea juca mai mult de 3 meciuri. Practic, fiecare
participant prezent la eveniment are posibilitatea de a castiga unul sau mai multe vouchere pe meci,
in functie de activitatea sa in joc.

Serverul de joc are o capacitate de 100 locuri/ meci. Pentru fiecare meci, locurile ramase libere, pana
la maximum 60 de locuri, vor putea fi ocupate, doar dupa inceperea jocului, de catre participanti
online. Participantii online vor putea ocupa locurile libere doar daca urmaresc Livestream-ul
organizat de cei 5 Streamers, accesand link-ul de pe website-ul campaniei in ziua evenimentului,
incepand cu ora 13:00 si folosesc cheia de joc comunicata in cadrul Livestream-ului .

Faza 2:

In ziua in care are loc evenimentul de gaming, 26 ianuarie 2020, mai exact pe perioada desfasurarii
acestuia, cei 5 streamers vor face streaming, link-ul catre video live de Youtube urmand sa fie publicat
pe site-ul campaniei, www.kfc.ro/killerdiscounts, incepand cu ora 13:00. Cei 5 streamers vor anunta
la un moment dat, in mod aleatoriu, cheia de acces in joc si in mediul online, astfel incat utilizatorii
care urmaresc de acasa competitia sa poata participa la aceasta, in cazul in care isi manifesta implicit
interesul.

Primii Participanti care sunt online in data de 26 ianuarie 2020 in intervalul orar 13:00 si 19:00, asista
la streaming, sunt atenti cand se va comunica cheia de acces in joc si o vor folosi instant, vor putea sa
intre in joc, alaturi de ceilalti participanti si cei 5 streamers. Exista o cheie diferita pentru fiecare joc. In
cazul fiecarui joc, cheia de acces va fi comunicata intotdeaua si in mediul online, de catre unul dintre
cei 5 streamers, in mod aleatoriu. Fiecare streamers va face stream in timpul jocului. Participantii
online vor avea posibilitatea de a intra in fiecare dintre cele 6 meciuri (totalul de meciuri jucate), cu
conditia ca acestia sa fie online in data de 26 ianuarie 2020 in intervalul orar 13:00 si 19:00, sa asiste
la streamingul organizat de fiecare jucator in parte, sa fie atenti cand se va comunica cheia de acces in
joc, diferite pentru fiecare meci in parte si sa o foloseasca instant, pentru a se incadra in numarul de
locuri limita per meci. Practic, fiecare participant online are posibilitatea de a castiga unul sau mai
multe vouchere pe meci, in functie de activitatea sa in joc.

Obtinerea cheii de acces in joc nu garanteaza participarea in cadrul jocului. Participarea se va face in
urma ordinii conectarii la joc pana cand se ocupa cele 60 de locuri disponibile din cele maxim 100.

Participanti alesi prin tragere la sorti care vor lua parte la evenimentul de gaming vor fi impartiti in 2
ture, fiecare tura a cate 35 de jucatori. Intr-o tura exista 3 meciuri, astfel ca exista 6 meciuri in total.
Serverul de joc are o capacitate de 100 locuri/ meci. Pentru fiecare meci, 40 de locuri vor fi ocupate
intotdeauna: cei 35 jucatori plus cei 5 streamers. Locurile ramase libere, pana la maximum 60 de locuri,
vor putea fi ocupate de participantii online, doar dupa inceperea jocului, moment in care unul dintre
cei 5 streamers va comunica in mod aleatoriu cheia de acces in joc. Astfel, ordinea intrarii in joc este
ordinea accesarii si utilizarii cheii de access in joc.

Cei 5 gameri streamers prezenti in cadrul evenimentului din data de 26 ianuarie 2020 sunt cunoscuti
sub urmatoarele nume de jucatori: ZappyTV, Skaaro, Zuarim, SpeezyX9, Mitzuu.

Alte detalii legate de evenimentul din data de 26 ianuarie 2020 sunt:

• Cei 70 de participanti desemnati prin tragerea la sorti se vor prezenta la ora 12:00 pentru
participarea la evenimentul de gaming organizat in Bucuresti de catre SC Nexus Gaming SRL.
Locatia exacta se va comunica pe parcursul procesului de validare a participantilor.
• Startul primului meci de Fortnite si implicit startul streamingului se va da la ora 13:00.
• Se vor juca 6 meciuri in total. Intre doua meciuri va exista o pauza de 15 minute.
• Durata estimativa a unui meci este de 30-45 minute.
• Obtinerea cheii de acces in joc nu garanteaza participarea in cadrul jocului. Participarea se va
face in urma ordinii conectarii la joc pana cand se ocupa cele 60 de locuri disponibile din cele
maxim 100.

VII. SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI

7.1 In cadrul Campaniei vor fi 30 de vouchere de discount astfel:

• 6 Vouchere de discount 60%


• 6 Vouchere de discount 70%
• 6 Vouchere de discount 80%
• 6 Vouchere de discount 90%
• 6 Vouchere de discount 100%

Fiecare dintre cei streamers prezenti in cadrul evenimentului vor utiliza in joc usernames care
definesc tipul de discount pe care un participant il poate castiga in cadrul jocului daca il invinge
pe acesta in joc. Alocarea discount-urilor per streamers este urmatoarea:

• “ZappyTV” - Voucher de discount 60% & username in joc “60%”-


https://www.youtube.com/user/VlogulLuiZappy
• “Skaaro” - Voucher de discount 70% & username in joc “70%” -
https://www.youtube.com/channel/UCz1M_Ob97Add2kR81RNgHeg
• “Zuarim” – Voucher de discount 80% & username in joc “80%” -
https://www.youtube.com/channel/UCmqOkk8pFUi8G_XZbRqvDGA
• “SpeezyX9” – Voucher de discount 90% & username in joc “90%” -
https://www.youtube.com/channel/UCU5H34w3ae44F2sC_v7Cpqg
• “Mitzuu” – Voucher de discount 100% & username in joc “100%” -
https://www.youtube.com/channel/UCr2Uzrkyhou-XpLvLxqJGVg

Voucherele pot fi acordate in fiecare dintre cele 6 meciuri, mai exact se pot acorda cate 5
vouchere/ meci, cate un voucher din fiecare categorie de mai sus, in functie de discounturile
impuscate. Practic, fiecare participant la joc are posibilitatea de a castiga unul sau mai multe
vouchere in functie de activitatea sa in joc.

7.2 Voucher-ele nu vor contine numele si prenumele castigatorului, ci doar un cod alfanumeric de 8
caractere care trebuie prezentat catre casierii KFC inainte de plasarea comenzii din orice
restaurant KFC de pe teritoriul Romaniei. Castigatorii vor prezenta voucherul in format digital
(astfel cum acesta a fost transmis prin intermediul e-mail-ului de catre Organizator) sau in format
fizic (voucher imprimat) casierilor KFC inainte de plasarea comenzii, pentru validarea codului. In
schimbul voucher-ului, Castigatorul va beneficia de reducerea comunicata pe voucher pentru
comanda sa. Reducerea oferita pe baza acestui voucher nu poate depăsi suma de 300 de lei.

Valoarea maxima posibila a premiilor campaniei este de: 9000 lei (TVA inclus).

Voucherele se pot folosi exclusiv pentru comenzile plasate in restaurant, la casa, nu sunt valabile
pentru comenzile KFC Delivery, prin agregatori sau kiosk.

Voucher-ul poate fi folosit o singura data, nu poate fi preschimbat in bani si nu se ofera rest.
Castigatorul accepta faptul ca va suporta, pe propria sa cheltuiala, diferenta contravalorii oricaror
produse din meniul KFC pe care doreste sa le achizioneze, a caror valoare depaseste valoarea
premiului castigat.

7.3 Voucherul de discount se poate utiliza oricand in perioada 26 ianuarie -26 februarie 2020, in
restaurantele KFC de pe teritoriul Romaniei.

7.4 Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea


premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea
caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.

7.5 In cadrul prezentei Campanii, un participant poate castiga atatea premii cate discounturi impusca
in ziua evenimentului de gaming, indiferent de numarul de meciuri jucate.

7.6 Castigatorii de vouchere care nu sunt prezenti fizic la eveniment, vor intra in posesia acestora prin
intermediul adresei de email comunicate catre un reprezentant Nexus, in momentul contactarii
acestuia pe platforma Fortnite pentru anuntare si validare.

VIII. SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

Premiile Campaniei se vor acorda in urma participarii la evenimentul de gaming din data de 26
ianuarie 2020, desfasurat atat offline, cat si online. Participanti la evenimentul de gaming vor fi
desemnati printr-o tragere la sorti ce se va realiza in data de 22 ianuarie 2020 in prezenta unui
Notar public.
In cadrul tragerii la sorti se vor extrage:
a. 70 de participanti la evenimentul de gaming din data de 26 ianuarie 2020;
b. Cate 2 rezerve pentru fiecare participant extras.

Ulterior finalizarii evenimentului de gaming, participantii offline desemnati castigatori, respectiv


participantii care au reusit sa omoare unul sau mai multi streamers asociati discounturilor, vor primi
fizic unul sau mai multe vouchere, in functie de numarul de discounturi impuscate. De asemenea, o
dublura va fi trimisa pe adresa de mail folosita in momentul inscrierii in campanie. In cazul
participantilor online desemnati castigatori, anuntarea si contactarea se vor desfasura direct in
platforma Fortnite, loc in care acestia vor comunica adresa de email necesara pentru trimiterea
premiilor.

IX. SECTIUNEA 9. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN


POSESIE A PREMIILOR

9.1 Ulterior desemnarii Participanti la evenimentul de gaming desfasurat in conformitate cu


specificatiile detaliate in prezentul Regulament, Agentia Mediapost Hit Mail va incepe procesul de
validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea
Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.
9.2 Participantii in cadrul Fazei 1 vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil
utilizat pentru inscrierea in Campanie in intervalul orar 09:00 – 17:00, de 3 ori in maximum 2 zile
lucratoare de la data desemnarii castigatorilor; numarul de telefon utilizat serveste pentru
identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi
contactat, dupa cele 2 zile lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.
9.3 Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul
contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui.
Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in
eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a
premiilor oferite in Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care
este gestionata relatia cu participantii la Campanie.
1. In cadrul apelului, Participantului i se va solicita sa:
a. Declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii (pentru verificarea
varstei minime de participare la Campanie), adresa de e-mail (necesara trimiterii
premiului).
2. In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza
toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va
primi un sms/ e-mail (daca s-a inscris in Campanie si cu adresa de e-mail) cu un link
catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru
procesul de validare, in termen de 2 zile lucratoare. Dupa furnizarea acestor date, va
fi re-contactat telefonic in vederea transmiterii detaliilor privind participarea la
evenimentul de gaming din data de 26 ianuarie 2020. Daca datele incarcate de
Participant in pagina web nu sunt corecte sau daca Participantul nu completeaza
formularul cu datele sale de contact in termen de 2 zile lucratoare de primirea linkului,
Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii
acestora.
9.4 Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/
invalid) in termen de 3 zile si va primi detaliile locatiei in care se va desfasura evenimentul de
gaming in data de 26 ianuarie 2020. Participanti la eveniment vor fi validati doar daca respecta
toate prevederile prezentului Regulament.
9.5 Imposibilitatea Participantului de a se prezenta la eveniment, constatarea unor neconcordante
sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea
Participantului, respectiv la pierderea dreptului de participare la evenimentul de gaming, fara nicio
despagubire din partea Organizatorului.
9.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori
nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.
9.7 Anuntarea castigatorilor finali, in urma participarii la evenimentul de gaming, se va realiza prin
publicarea acestora pe https://www.kfc.ro/killerdiscounts/ intr-o sectiune special dedicata
acestei Campanii in termen de aproximativ 10 zile calendaristice de la data evenimentului.
9.8 Premiile constand in vouchere vor fi acordate pe loc, in cadrul evenimenului, sau vor fi transmise
pe email castigatorilor la adresele indicate de catre acestia, in maxim 5 zile lucratoare de la data
incheiereii evenimentului.
9.9 In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori, premiile raman in posesia
Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara
sau potrivita intereselor sale.
9.10 Premiile neacordate si / sau nevalidate vor ramane in proprietatea
Organizatorului.
9.11 Premiul castigat nu poate fi inlocuit cu alte castiguri si nici nu se acorda
contravaloarea in bani sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite
schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiilor. In cazul refuzului castigatorilor
de a beneficia de castig sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului
Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a castigului.

X. SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

10.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru
veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din
Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte
obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

10.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte
suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea
accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campanie, transportul pana
la locatia desfasurarii evenimentului specificata in prezentul Regulament , transportul din
localitatea de domiciliu sau resedinta pana la restaurantul KFC din Romania de unde castigatorul
isi va revendica premiul si nici intors, toate si oricare costuri de deplasare la si de la restaurantul
ales fiind in sarcina exclusiva a castigatorului, etc.).

XI. SECTIUNEA 11. LIMITAREA RASPUNDERII


11.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a
sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum
si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza
din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze
respectivul participant cu privire la aceasta decizie.
11.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia
Organizatorului este definitiva.
11.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

✓ Inregistrarile online trimise in afara perioadei Campaniei;


✓ Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii (nume, prenume, numar
telefon mobil, adresa de e-mail);
✓ Eventualele dispute legate de numarul de telefon/ adresa de e-mail inscrise in Campanie;
✓ Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage
raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca
atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti
a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii
premiului;
✓ Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de
Organizator;
✓ Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul
Regulament Oficial;
✓ Situatiile in care numarul de telefon de pe care este realizata inscrierea nu poate fi
identificat sau apelat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este
blocat, nu se afla in aria de acoperire etc) si ca atare Organizatorul nu poate contacta
participantul la Campanie;
✓ Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita
aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;
✓ Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale conexiunii la Internet ale partitipantilor
in cadrul evenimentului de gaming din 26 ianuarie 2020
✓ Imposibilitatea unui participant sau urmaritor al unui stream de YouTube de a se alatura
jocului in ciuda obtinerea cheii de acces in joc. Obtinerea cheii de acces in joc nu
garanteaza participarea in cadrul jocului
✓ Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite
de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii
cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;

11.4 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din
inscrierea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta
grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.
11.5 Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudicii, suferite de catre castigator, indiferent de
natura acestor prejudicii, suferite din momentul predarii Premiului catre castigator.
11.6 In cazul in care Organizatorul constata, ulterior inmanarii premiului, ca Participantii castigatori
nu au indeplinit toate conditiile stipulate in prezentul Regulament, acesta isi rezerva dreptul de
a-i invalida (cu consecinta neinmanarii premiului), respectiv de a cere repunerea in situatia
anterioara, prin reintrarea in posesia premiului deja inmanat sau a contravalorii acestuia, precum
si a cheltuielilor aferente suportate de Organizator, daca este cazul. In aceste circumstante,
Organizatorului nu ii va putea fi retinuta raspunderea si nu va datora daune – interese pentru
prejudiciu.
11.7 Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari
necastigatoare ce apar ulterior incheierii acestei Campanii.
11.8 Participantii accepta cu titlu in mod expres, neechivoc si definitiv toate deciziile adoptate de
Organizator in privinta Castigatorilor premiilor Campaniei, precum si a calendarului ulterior al
Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei. Organizatorul are dreptul
de a descalifica orice Participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista
dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei. Participantii
se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact relevante
necesare inscrierii la Campanie, precum si validarii si acordarii Premiilor.
11.9 Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate
utiliza premiul din cauza numelui, si/sau prenumelui si/sau datelor personale transmise gresit.
Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un participant desemnat castigator nu poate
beneficia de premiu din cauza nerespectarii in integralitate, de catre oricare participant, a
Regulamentului Campaniei sau din cauza numelui si/sau prenumelui si/sau CI-ului transmise
gresit. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de catre Participant
Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia din urma, acuratetea datelor de contact furnizate
de Participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora si considerate de catre Organizator
drept reale, corecte si complete.
11.10 Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care decide, din orice motive, sa nu suplimenteze
numarul de premii alocate, in perioada de desfasurare a Campaniei.
11.11 Organizatorul nu raspunde nici pentru durata de utilizare /calitatea Premiilor mari oferite in baza
prezentului Regulament si/sau pentru orice eventuale defecte ale acestora si/sau pentru
modul/durata de utilizare.
11.12 Imposibilitatea Castigatorului, din orice motive, de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul
acestei Campanii sau de a utiliza oricare din premiile Campaniei exonereaza Organizatorul de
orice raspundere.
11.13 Organizatorul nu va fi responsabil pentru toate si oricare reclamatii, de orice natura, referitoare
la premiile acordate in baza prezentului Regulament, ulterioare semnarii de primire a premiilor
de catre Participantii desemnati castigatori.
11.14 Participantii accepta in mod expres, neechivoc si cu titlu definitiv faptul ca pentru castigatorii
premiilor nu este asigurat transportul din localitatea de domiciliu sau resedinta pana la niciunul
dintre restaurantul KFC din Romania de unde castigatorii vor ridica aceste premii si nici intors,
toate si oricare costuri de deplasare la si de la restaurantul ales fiind in sarcina exclusiva a fiecarui
castigator.
11.15 Mesajele trimise in afara perioadei Campaniei, cu excepția cazului în care se va decide
modificarea duratei de derulare a Campaniei conform prevederilor prezentului Regulament;.
11.16 Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website (de exemplu, dar fara a se limita la defectiuni
tehnice independente de vointa Organizatorului); Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme
la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a
persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie; inscrierea online pe un alt site decat pe pagina
oficiala a Campaniei
11.17 Expedierea datelor de identificare catre un alta pagina de web decat pagina oficiala a Campaniei.
11.18 Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului
intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens sau defectiuni tenhice ale
operatorului de telefonie mobila;

Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi,


transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii
web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor
echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Campaniei. Aceste circumstante se pot
datora, de asemenea, dificultatilor tehnice si / sau intreruperilor care pot afecta functionarea
conexiunilor Internet si / sau a echipamentelor de calcul si / sau a aplicatiilor furnizorului de
Internet si / sau nefunctionarea / functionarea defectuoasa a email-ului, fie in cazul
Organizatorului, fie in cazul Participantului, cauzata de probleme tehnice si / sau de trafic intens
pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme si / sau
defectiuni tehnice ale operatorilor de telefonie

In niciun fel de imprejurari, Organizatorul nu raspunde pentru continutul materialelor inscrise de


catre Participanti in Campanie si nici pentru eventualele prejudicii / pierderi / daune, de orice
natura, ce ar putea fi provocate tertilor de respectivele imagini sau materiale video inscrise in
Campanie.

Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care decide, din orice motive, sa nu suplimenteze
numarul de premii alocate, in perioada de desfasurare a Campaniei.

Imposibilitatea Castigatorului, din orice motive, de a intra in posesia oricarui premiu din cadrul
acestei Campanii sau de a utiliza oricare din premiile Campaniei exonereaza Organizatorul de
orice raspundere. Premiile care nu sunt acordate sau revendicate in cadrul Campaniei raman in
posesia organizatorului.

Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudicii, suferite de catre castigator, indiferent de


natura acestor prejudicii, suferite din momentul predarii Premiului catre castigator.

Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un participant desemnat castigator nu poate
beneficia de premiu din cauza nerespectarii in integralitate, de catre oricare Participant, a
Regulamentului Campaniei.

Organizatorul nu va fi responsabil pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate


asupra voucher-ului, ivite ulterior transmiterii acestora catre castigatori.

Organizatorul nu raspunde nici pentru durata de utilizare / calitatea Premiului si / sau pentru
orice eventuale defecte ale acestuia si / sau pentru modul de utilizare

Participantii vor suporta costurile de folosire a Internetului la inscrierea in Campanie si


participare online in cadrul evenimetului de gaming din 26 ianuarie 2020.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile
in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda inscrierile respective vor fi
anulate.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin
comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

Participantii accepta in mod expres, neechivoc si cu titlu definitiv si irevocabil toate deciziile
adoptate de Organizator in privinta desemnarii castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al
Campaniei, daca este cazul, sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei.
Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta regulile prevazute in
prezentul Regulament sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de
sabotaj de orice tip la adresa Campaniei. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia
Organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa de
corespondenta, adresa de email, numarul de telefon mobil si codul numeric personal, dupa cum
va fi cazul).

XII. SECTIUNEA 12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1 Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a
prezentului Regulament.

XIII. SECTIUNEA 13. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

13.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui
eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive
independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.
- Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat
de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de
vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini
obligatiile asumate prin Regulament.
13.2 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata
oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o
astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

XIV. SECTIUNEA 14. CONTESTATII SI LITIGII

14.1 Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale prin
email la adresa concurs@kfc.ro, sau prin posta la adresa din Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239,
et. 2, Sector 1, pana la data de 21 februarie 2020, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu
va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de
15 zile de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa
de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.
14.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de
desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi
posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.
ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “KFC Killer Discounts”

(“Campania”)

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi


prelucrate de catre:

U.S. FOOD NETWORK S.A. (denumita in continuare „Organizator”) inregistrata in conformitate


cu legea romana, cu sediul social in Romania, Blvd. Gheorghe Magheru, nr. 28- 30, sect. 1,
Bucuresti, respectiv cu sediul pentru comunicarea corespondentei in Bucuresti, Calea
Dorobantilor nr. 239, et. 2, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J40/24660/1994, cod unic de inmatriculare RO6645790, (denumita in continuare
"Operatorul"), prin intermediul

B.V McCann-Erickson SRL, cu sediul in Bucuresti, Strada Jules Michelet nr 18, Sector 1,
Bucuresti inregistrata la Registrul Comertului cu nr J40/590/1996, , atribut fiscal RO 8084031,
(„Agentia”) in calitate de Imputernicit al Operatorului,

S.C. Nexus Gaming S.R.L., cu sediul social în Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 45, Subsol 2, Sector 5,
București, având cod unic de identificare RO39675054, înregistrată la Oficiul Național al
Registrului Comerțului sub numărul J40/13872/2018, reprezentată legal de Dl. Al Zu Bi Jad-
Florin in calitate de Colaborator al Organizatorului (denumit in cele ce urmeaza
“Imputernicit”),

agentiei MRM PARTENERI S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Strada Jules Michelet nr 18, Sector 1,
inregistrata la Registrul Comertului cu nr J40/4017/2003, Cod unic de inregistrare
RO15300138, in calitate de Imputernicit al Agentiei (denumita in continuare “Sub-
Imputernicit”)

si agentiei MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, Bucuresti,
inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO
13351917, in calitate de imputernicit al Agentiei (denumita in cele ce urmeaza “Sub-
Imputernicit”),

ultimele doua in calitate de Sub-Imputerniciti al Operatorului (denumite in continuare


„SubImputernicitii”).

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre
persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

U.S. FOOD NETWORK S.A, adresa: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr.239, et.2, Sector1, email:
protectiadatelor@kfc.ro

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter


personal:
Pentru participanti:

(i) Nume;
(ii) Prenume;
(iii) Numar de telefon;
(iv) Adresa de e-mail.
(v) CNP

Pentru castigatori:

(i) Nume;
(ii) Prenume;
(iii) Numar de telefon;
(iv) Adresa de e-mail;
(v) CNP

Atat pentru participanti, cat si pentru castigatori CNP-ul va fi folosit doar pentru confirmarea varstei
minime necesare participarii in cadrul campaniei.

3. Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator
prin intermediul Imputernicitului in vederea:

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei;

(ii) desemnarii si validarii castigatorilor;

(iii) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului;

De asemenea, datele cu caracter personal pot fi prelucrate si in urmatoarele scopuri:

a) solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si


acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in
instanta si / sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor
incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statisitice cu privire la campaniile de
marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Operatorului, in conformitate
cu art. 6(1) f) dinGDPR);

b) activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Operatorului,


conform art. 6 (1) lit.

c) din GDPR). In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temei juridic
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage
consimtamantul in orice moment. Participantii care refuza sa comunice sa isi retrag
consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru participarea in
campanie nu vor fi eligibile sa participe si sa primeasca premiile oferite.
Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi
inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestatii in
legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite în
Campanie, precum si pentru scopul verificarii modului in care angajatii Mediapost Hit Mail
gestioneaza relatia cu participantii la Campanie.
4. Temeiurile juridice ale prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului Participantului si / sau al interesului


legitim al Operatorului, prin acceptarea (bifarea) de catre persoana vizata / Participant a
termenilor si conditiilor Regulamentului si a anexelor acestui.

Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor
la Campanie se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul
de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru
procesul de validare și inmanare a premiilor, precum si a se asigura ca relatiile cu participantii
la Campanie sunt gestionate in mod adecvat de catre angajatii Mediapost Hit Mail.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite Imputernicitilor Operatorului - B.V McCann-


Erickson SRL, cu sediul in Bucuresti, Strada Jules Michelet nr 18, Sector 1, cod unic de
inregistrare RO 8084031, S.C. Nexus Gaming S.R.L., cu sediul social în Bd. Tudor Vladimirescu,
Nr. 45, Subsol 2, Sector 5, București, având cod unic de identificare RO39675054, si
Subimputernicitilor, MRM PARTENERI S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Strada Jules Michelet nr
18, Sector 1, Cod unic de inregistrare RO15300138 si Subimputernicitului MEDIAPOST HIT
MAIL SA, cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, Bucuresti, Cod unic de inregistrare
RO13351917, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte
obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 30
de zile de la data finalizarii campaniei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi
stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu
respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare
aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi
stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10
(zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din
premii.

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi
stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu
respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la data
colectarii acestora.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va


sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand
Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.
7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza


Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate,
conform prevederilor legale aplicabile:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment,


atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze
legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea
acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale printr-o cerere adresata Operatorului la
adresa din Bucuresti, Calea Dorobantilor nr.239, et.2, Sector1, sau prin transmiterea acesteia
la adresa de e-mail protectiadatelor@kfc.ro

8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data
inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de
18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal
apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/
distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in
care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter
personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/
distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

9. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea


asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand
participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare.
La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate
de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal,
de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la
datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
10. Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata


desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru
protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta
drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul
Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin
aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

11. Alte prevederi

In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal


apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu
privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date
sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective
pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste
persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia


aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in
conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice
in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor
date.