Sunteți pe pagina 1din 3

Pregătire OLM, București 2018

Clasa a VI-a
Ziua 4 (Geometrie), 08 februarie 2018

Problema 1. (OLM Cluj 2014)

Problema 2. (OLM Cluj 2013)

Problema 3. (OLM Cluj 2012)


În jurul unui punct în plan se construiesc unghiuri care luate douǎ câte douǎ au
interioarele disjuncte,iar mǎsurile lor sunt numere impare consecutive luate în ordine
crescǎtoare.
a) Care este numǎrul maxim de unghiuri ce se pot construi şi ce mǎsuri au fiecare?
b) Calculaţi mǎsura unghiului dintre bisectoarele primului şi ultimului unghi.

Problema 4. (OLM Cluj 2012)


Fie unghiurile AOB, COD, EOF , GOH astfel încât [OC este bisectoarea
unghiului AOB , [OB este bisectoarea unghiului COD , [OE este bisectoarea
unghiului BOD , [OD este bisectoarea unghiului EOF , [OG este
bisectoarea unghiului DOF , [OF este bisectoarea unghiului GOH , iar
m( AOB)  m( COD)  m( EOF )  m( GOH )  264 .
a) Aflaţi m( AOB)
b) Arătaţi că [OA şi [OH sunt semidrepte opuse.

1
Problema 5. (OLM Cluj 2010)

Problema 6. (OLM Cluj 2009)


Fie triunghiul ABC cu AB=8 cm, M este mijlocul lui (BC) şi [BE bisectoarea
unghiului ABC, E  (AC) iar BE  AM. Să se calculeze lungimea lui (BC).
Problema 7. (OLM Cluj 2008)

Problema 8. (OLM Cluj 2007)

Problema 9. (OLM Galați 2017)

Problema 10. (OLM Galați 2017)

2
Problema 11. (OJM 2017)

Problema 12. (OJM 2015)

Problema 13. (OJM 2014)

Problema 14. (OJM 2013)

Problema 15. (OJM 2012)