Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educației Culturii și Cercetării

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Departamentul Informatica si ingeneria sistemelor

Raport
Lucrarea de laborator nr.2
la disciplina
Circuite si Dispozitive Electronice

A efectuat: st. gr. RM-171 Juratu Ion

A verificat: lect. univ. N. Ababii


1. Scopul lucrarii:

Cercetarea fenomenului de rezonanță a tensiunilor și rezonanței


curenților în circuitul oscilant LC , determinarea frecvenței rezonante și
factorul de calitate a circuitului.

2. Datele teoretice:

Circuitul oscilant este un circuit electric format din condensatorul C


și inductanța L. În funcție de metoda de conectare L și C, se disting
circuitele oscilante în serie și în paralele (figura 2.1. a, b). În circuitul
oscilant se observă o rezonanță la o anumită frecvență, la care rezistența
totală a circuitului în seriei sau conductivitatea circuitului în paralel este
zero.

Circuit oscilant în serie se numește circuitul compus dintr-o


inductanță L și un condensator C conectat în serie cu sursa de semnal.
De obicei, în componența circuitului oscilant se include rezistența activă
R, care ține cont de rezistența pierderilor ohmice ale firului din care se
face inductanța. Luând în considerare un circuit alcătuit dintr-o
inductanță L conectată în serie, un condensator C și un rezistor R
(Figura 2.1. a).
La alimentarea acestui circuit de la o sursă de tensiune sinusoidala

in el curge curent sinusoidal i(t) =


Rezistenta totala a circuitului:
- rezistențele reactive a inductanței și a
capacității, respectiv
Х =(XL-XC) - componentă reactivă a rezistenței de intrare

E posibil trei cazuri:


-  XL>XC, atunci X>0 și în consecință, componenta reactivă
a rezistenței de intrare are un caracter inductiv;
-  XL<XC, X<0, atunci componenta reactivă a rezistenței de
intrare are un caracter capacitiv;
-  XL =XC, atunci X=0 și componenta reactivă a rezistenței
de intrare este zero.

3. Tabele/ Calcule:

f0
L C r 
Q
Calculat Măsurat

mH μF Ω Hz Ω -

4.07 83 1.2 13.7 14.1 350 291

1 1 1
f0 = 2 √ LC = 2 π √ 0.00407∗3.3∗10−9
= 2 π √ 134.31∗10−12
= 13.7 kHz
I = 12.9 mA
Uc = 10.27 V UL = 10.32 V

10.32
XL = 12.9∗10−3
= 800 Ω
10.27
XC = 12.9∗10−3
= 796.1 Ω
UI 20.59
Zk = I = 12.9∗10−3
= 1596.12 Ω

XL = 2 π f 0 L=2 π∗13.7∗103∗4.07∗10−3=350,16 Ω

1 1
XL = π f C= π∗13.7∗103∗33∗10−9 =Ω
2 0 2

f, Hz 11.7 12.9 13 fJ f0 fS 15 15.6 16.8

U 2 m, V 0.3 0.5 0.7 1.085 1.55 1.085 0.7 0.5 0.3

K u ( f )= U 2 m /U 1 m 3 5 7 10.8 15.5 10.8 7 5 3

K u ( f )= Ku/ K umax 0.19 0.32 0.45 0.69 1 0.69 0.45 0.32 0.19

K u ( f 0) = 1.55 * 0.7 = 1.085


4. Concluzie:

Efectuind lucrearea de laborator nr. 2 am fost capabili sa


studiem fenomenul de rezonanta a curentilor si tensiunilor in
circuitul electric.
Lucrearea de laborator a creat baza de cunostinte necesare
pentru trecerea ulterioara la alte teme mai avansate ale
disciplinei “Circuite si Dispozitive Electronice”.
Pe parcursul lucrearii am putut vizualiza fenomele descrise in
lucrare.

S-ar putea să vă placă și