Sunteți pe pagina 1din 46

Peste 1.

250 de titluri Polirom în format digital


pe platforma Libris.ro

2 ◄ Cuprins ►
Cuprins

Jacques Attali, Istoriile alimentației..................................................................... 4 Jennifer Chambliss Bertman, Codul perfect.....................................................27


Marta Petreu, Domni și Doamne......................................................................... 5 Alice Pantermüller și Daniela Kohl, Jurnalul Lottei. Cât de oaie să fii?.......28
Barbara Cassin (coordonatoare), Vocabularul european al filosofiilor........... 6 Alberto Moravia, Istorii din preistorie...............................................................29
Carol I al României, Jurnal................................................................................... 7 Dan Carlin, Sfârșitul e mereu aproape..............................................................31
N. Steinhardt, Varia II........................................................................................... 8 Keith Lowe, Frica și libertatea............................................................................32
Emil Brumaru, Opere VI...................................................................................... 9
John Lewis Gaddis, Despre marea strategie......................................................33
Liliana Corobca, Ionesco.....................................................................................10
Bogdan Ivanov, Reformă și Contrareformă în Monarhia Habsburgică.........34
Nicolae Breban, Act gratuit................................................................................11
Eric R. Kandel, Mintea tulburată.......................................................................35
Eugen Uricaru, Grădina Paradisului.................................................................12
Cătălin Partenie, Vizuina de Aur.......................................................................13 Gavin Andrews, Alison E.J. Mahoney, Megan J. Hobbs,
Margo R. Genderson, Tratamentul tulburării
Marius Albert Neguț, Cerberus..........................................................................14
de anxietate generalizată..........................................................................36
Eugen Cadaru, Cișmigienii.................................................................................15
Lazăr Vlăsceanu, Educație și putere II ..............................................................37
Ruxandra Cesereanu, De la Golania la #rezist.................................................16
Mihaela Miroiu, Gândul umbrei........................................................................38
O. Nimigean, O ureche de om pe o spinare de șoarece.....................................17
Cristina Hermeziu (coordonatoare), Viața pe Facebook................................18 Geanina Havârneanu, Didactica matematicii și informaticii pentru
învățământul primar................................................................................39
Paul Celan, Meridianul și alte proze..................................................................19
Emanuela Ilie, Didactica limbii și literaturii române.......................................40
Ivo Andrić, Povestea cu elefantul vizirului........................................................20
Erich Maria Remarque, Trei camarazi..............................................................21 Orlando Balaș, Limba germană. Exerciții de gramatică și vocabular............41
Yoko Tawada, Ultimii copii din Tokio................................................................22 James Lovelock împreună cu Bryan Appleyard, Novacenul..........................42
David Grossman, De mine viața și‑a tot râs.....................................................23 Igor Bogdanov, Grichka Bogdanov, Chipul lui Dumnezeu............................43
Paolo Cognetti, Fără să ajungi vreodată în vârf...............................................24 Naziran împreună cu Célia Mercier, Arsă cu acid...........................................44
Kamila Shamsie, Focul din casă.........................................................................25 Florin Gheorghiță, Noi, pământenii, și ei, galacticii........................................45
Joan Silber, Îmbunătățire....................................................................................26 Revista de Asistenţă Socială................................................................................46
3 ◄ Cuprins ►
■ Plural M ►►►

Jacques Attali
Istoriile alimentației
Ce va să zică a mânca?

Traducere de Dan Petrescu


Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-8058-0, 145x225 mm, 296 p.

„Ce mâncau oamenii cu mii de ani în urmă? Ce vor mânca peste un secol? Cum și unde au apărut focul, agri-
cultura, creșterea animalelor? Ce mâncau împărații romani? Dar cei chinezi sau regii Franței? Cum mâncau
supușii lor? Cum se explică interdicțiile alimentare din fiecare religie? Cum și unde au apărut restaurantele? Ce
mănâncă bogătașii de astăzi? Ce popoare se hrănesc cel mai bine? Se va putea asigura o alimentație sănătoasă
pentru zece miliarde de oameni? Vom fi oare obligați să mâncăm ceea ce ne va impune o inteligență artificială?
O vastă frescă ce înfățișează modul în care am trecut de la o alimentație variată, naturală și abundentă la pro-
duse alimentare standardizate, industriale și făcute pe bandă rulantă, otrăvuri și pentru om, și pentru natură.
Ea dezvăluie imensa putere economică, ideologică și politică a industriei alimentare, precum și legăturile mai
puțin cunoscute dintre mâncare și conversație, dintre alimentație și putere sau dintre ceea ce mâncăm și geo-
politică.” (Jacques Attali)

Traiul la voia întâmplării, peregrinând • A stăpâni natura pentru a o mânca • Naşterea şi gloria mesei europene
• Masa franceză, glorie şi foamete • Gastronomie de hotel de lux şi hrană industrială • Dietetica în slujba capi-
talismului alimentar • Ce ar trebui să însemne a mânca?

JACQUES ATTALI (n. 1943), eseist, doctor în ştiinţe economice, a fost timp de zece ani consilier al lui François
Mitterrand. De acelaşi autor la Editura Polirom: Scurtă istorie a viitorului (2007, 2016) şi Cum să ne apărăm de
crizele următoare (2019).

4 ◄ Cuprins ►
■ Plural ►►►

Marta Petreu
Domni și Doamne

Carte publicată și în ediție digitală eBook


ISBN print: 978-973-46-8094-8, 106x180 mm, 280 p.

Ce ar fi fost Lucian Blaga fără Cornelia și cum ar fi arătat opera lui dacă nu ar fi fost iubit de ea? se întreabă
Marta Petreu. Ea ignoră „muzele” scriitorului și se oprește la cea care i-a fost toată viața alături, căutându-i
urmele peste tot, în mărturiile lui și ale fiicei lor, în mărturiile prietenilor sau străinilor. Apoi o evocă pe Doti,
soția lui Radu Stanca, trecută sub tăcere în mărturiile fratelui acestuia, cunoscutul scriitor Horia Stanca, și arată
cât de puternic legați au fost de fapt cei doi. Discută cu Mircea Cărtărescu despre cărțile lui și despre criticii lite-
rari. Mai povestește și despre alți Domni și alte Doamne care i-au lăsat o impresie profundă: Herta Müller, Petru
Dumitriu, Ștefan Agopian sau contele Miklós Bánffy cu a sa Trilogie transilvană.

Unde a pierit frumusețea • Un testament religios • Agopian, între magia imaginației și deşertăciunea lumii •
Scriind din rană ca dintr-o călimară • Alesul

MARTA PETREU, scriitor și profesor la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. La Editura Polirom a
mai publicat, între altele: Acasă, pe Câmpia Armaghedonului (2011, 2019), Diavolul și ucenicul său: Nae Ionescu –
Mihail Sebastian (2009, 2010, 2016), Generația ’27 între Holocaust și Gulag. Mircea Eliade și Klaus Mann despre
generația tânără (2016), Supa de la miezul nopții (2017).

5 ◄ Cuprins ►
■ Hors collection ►►►

Barbara Cassin (coordonatoare)


Vocabularul european al filosofiilor
Dicționarul intraductibilelor

Ediție cartonată
Traducere și adăugiri la ediția în limba română coordonate de Anca Vasiliu și Alexander Baumgarten
ISBN: 978-973-46-5660-8, 190x250 mm, 1.552 p.

„Vocabularul european al filosofiilor are ambiţia de a constitui o cartografie a diferenţelor filosofice europene
prin capitalizarea cunoştinţelor traducătorilor. Punctul de plecare îl constituie o reflecţie asupra dificultăţii de
a traduce în filosofie, până acolo încât conduce uneori la crearea unui neologism sau impunerea unui sens nou
pentru un cuvânt vechi: este un indicator al modului în care, dintr-o limbă în alta, nici cuvintele şi nici reţelele
conceptuale nu pot fi suprapuse. Este un instrument de lucru de un tip nou, indispensabil comunităţii ştiinţi-
fice lărgite care caută să se constituie, și în acelaşi timp un ghid al Europei filosofice pentru studenţi, profesori,
cercetători şi cei curioşi să cunoască atât limba lor, cât şi limba altora.” (Barbara Cassin)

BARBARA CASSIN, filolog și filosof specializat în Grecia antică, este doctor în filosofie și director de cercetare
la CNRS Paris IV Sorbona. Dintre lucrările publicate: Ontologie et politique. Hannah Arendt (1989), Nos Grecs
et leurs modernes. Les strategies contemporaines d’appropriation de l’Antiquité (1992).

6 ◄ Cuprins ►
■ hors collection ►►►

Carol I al României
Jurnal
1893-1897

Volumul al III-lea
Ediție cartonată
Stabilirea textului, traducere din limba germană, studiu introductiv și note de Vasile Docea
Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-0694-8 (vol. I-VI), 978-973-46-8061-0 (vol. III), 145x225 mm, 464 p.

„Carol I al României a fost un rege fără educație regală. A urcat pe tronul românesc mai degrabă prin hazardul
unor întâmplări neprevăzute decât prin premeditare. Destinul său se aseamănă izbitor cu basmele orientale, în
care personaje modeste ajung să conducă cetăți sau popoare. Dar domnia lui Carol I nu a fost un basm, ci o rea-
litate. Ea face parte din istoria românilor ca o epocă memorabilă prin împliniri, de la construirea rețelei de căi
ferate până la încurajarea culturii și educației, de la asigurarea stabilității politice interne până la dobândirea
independenței de stat și înscrierea României într-un sistem de alianțe care, decenii la rând, i-a adus prestigiu și
securitate. La toate acestea, Carol I a contribuit consistent. Vor fi fost și lucruri pe care le-am putea trece în lista
neîmplinirilor, însă nu știm cum ar fi arătat România fără acest monument de echilibru, conștiinciozitate și
devotament care a fost regele Carol I. Putem doar bănui că, fără el, ar fi avut o soartă mai rea.” (Vasile Docea)

CAROL I AL ROMÂNIEI a fost domnitorul, apoi regele României care a condus Principatele Române și apoi
România după abdicarea forțată a lui Alexandru Ioan Cuza. În cei 48 de ani de domnie (1866-1914), Carol I a
obținut independența țării, a redresat economia, a înființat o serie de instituții specifice statului modern și a pus
bazele unei dinastii. A construit Castelul Peleș, iar după ce România a câștigat Dobrogea, Carol a dispus ridica-
rea podului peste Dunăre care să lege noua provincie de restul țării.

7 ◄ Cuprins ►
■ Seria de autor „N. Steinhardt” ►►►

Varia

Volumul II
Ediție îngrijită, studiu introductiv, note și indici de Florian Roatiș
Repere biobibliografice de Virgil Bulat
Ediție cartonată
Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-7866-2 (vol. I-II), 978-973-46-8024-9 (vol. II), 130x200 mm

Opera integrală N. Steinhardt este publicată în coeditare cu Mănăstirea „Sfânta Ana”, Rohia

Al doilea volum Varia cuprinde în principal texte publicate de N. Steinhardt după ieșirea din închisoare și care
nu au fost incluse anterior în volumele Integralei. Aceste texte – cronici literare sau de artă, eseuri, însemnări,
fragmente autobiografice – sunt completate de o serie de interviuri – între care convorbirile de la Jilava cu Sergiu
Al-George, dar și celebrul dialog despre muzica ușoară purtat cu Alexadru Baciu în anii ’70 – și transcrierile
unor tablete radiofonice difuzate la Radio România în cadrul emisiunii „Atlas cultural”. Ultima parte a cărții
cuprinde mai multe texte inedite, găsite în Arhiva Mănăstirii Rohia.

N. STEINHARDT (1912-1989), scriitor, critic literar, eseist și publicist. De la momentul apariției, capodopera
sa, Jurnalul fericirii, a fost mereu reeditată. În 2008, Editura Polirom și Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia au înce-
put publicarea operei integrale a lui N. Steinhardt, din care au apărut până în prezent 18 volume, între care:
Jurnalul fericirii, În genul... tinerilor, Critică la persoana întîi, Incertitudini literare.

8 ◄ Cuprins ►
■ opere ►►►

Emil Brumaru
Opere VI
Ne-ndepărtăm din ce în ce de viață…
Opera postumă

Ediție cartonată
Ediție îngrijită și prefață de Bogdan Crețu
Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-1246-8 (vol. I-VII), 978-973-46‑8011-5 (vol. VI), 160x235 mm, 864 p.

„Pe vremea când era medic în Dolhasca, contemplând forma palpabilă a luminii și cartografiind raiul, Emil
Brumaru își pansa singurătatea și mai ales își vindeca pauzele de scris, când poezia nu se mai așeza de la sine pe
hârtie, compunând splendide epistole. În ultimii trei ani de viață, a scris enorm, sute și sute de poeme. Poezia
aceasta de crepuscul nu pare să cunoască timpul prezent: are, cel mai adesea, trecut, întorcându‑se elegiac înspre
lumea mirifică a copilăriei ori a maturității virile, și mai are un soi de viitor iluzoriu, improbabil, care mai degrabă
neliniștește decât pansează angoasele. Poetul scrie elegii, feerii, basme, rugăciuni, imaginarul fiind cel bine-cu-
noscut. Nu lipsesc poemele erotice, într‑o tonalitate mai îmblânzită, după cum nu lipsesc nici confesiunile
directe. Întru totul, e aici opera din păcate postumă a unui mare poet care a trăit pentru poezie și s‑a aflat at his
best până în ultima clipă.” (Bogdan Crețu)

EMIL BRUMARU (1939-2019), unul dintre cei mai importanți poeți români, laureat a numeroase premii lite-
rare. La Editura Polirom a mai publicat: Cerșetorul de cafea. Scrisori către Lucian Raicu (2004, 2014), Dumnezeu
se uită la noi cu binoclul (2006), Opere I. Julien Ospitalierul (2009), Opere II. Submarinul erotic (2009), Basmul
Prințesei Repede-Repede (în colab., 2009), Opere III. Cerșetorul de cafea (2012), Opere IV. Dumnezeu se uită la
noi cu binoclul (2014), Cad castane din castani. Amintiri de ieri și azi (în colab., 2014), Opere V. Crepusculul civil
de dimineață (2015).

9 ◄ Cuprins ►
■ Biografii romanțate ►►►

Liliana Corobca
Ionesco
Elegii pentru noul rinocer

Carte publicată și în ediție digitală eBook


ISBN print: 978-973-46-8093-1, 130x200 mm, 216 p.

„Mama păstra cartea lui, Elegii pentru ființe mici, ca pe icoană și știa poeziile acelea pe de rost. Ea nu s‑ar fi supă-
rat nici dacă fiul ei ar fi ajuns actor. Dacă îi place, zicea ea. Își spuneau versuri, iar când el ne vizita, se jucau, se
strâmbau, interpretau roluri închipuite. Schimbau replici de parcă jucau teatru adevărat, iar eu eram publicul
lor, spectatoarea, nu participam, tu semeni cu tata, ziceau ei, dar nu mă supăram. Știam că așa e, eu semănam
cu tata, trebuia să fiu fata tatei, iar între ei era o legătură care în teatrul lor ciudat îi făcea să pară un singur rol
cu două fețe, unul tânăr, altul bătrân, unul vesel, altul trist, dacă mama era veselă, Eugen era trist, dacă era invers,
Eugen făcea tot posibilul s‑o înveselească, așa erau mama cu Eugen. Dansau amândoi uneori, nu aveam pate-
fon, cânta Eugen sau cântau amândoi și dansau. Atunci se producea minunea, atunci mama noastră îmbătrâ-
nită înainte de vreme întinerea, de parcă atingerea fiului ei era fermecată.”

LILIANA COROBCA este doctor în litere la Universitatea din București (2001), cercetător științific la Institutul
de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” (2002-2011) și, din 2014, la IICCMER (București). A debutat cu
romanul Negrissimo (2003). La editurile Cartea Românească și Polirom a publicat romanele: Un an în Paradis
(2005), Kinderland (2013, 2015), Imperiul fetelor bătrâne (2015), Caiet de cenzor (2017), Capătul drumului
(2018), Buburuza (2019). În 2019 a coordonat volumul Panorama comunismului în Moldova Sovietică, apărut
tot la Editura Polirom.

10 ◄ Cuprins ►
■ Fiction LTD ►►►

Nicolae Breban
Act gratuit

Ediție cartonată
Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-8091-7, 130x200 mm

Universul acestor nuvele – „specie din păcate neglijată azi la noi (ca și în Franța sau Germania!) de scriitori și
editori” (Nicolae Breban) – este populat de personaje paradoxale, contradictorii, căci, preocupate uneori până
la obsesie de împlinirea destinului personal, ele sunt totodată chinuite de întrebări, ezitante, nehotărâte. Un arhi-
tect care se declară împlinit pe plan profesional și familial ajunge la concluzia că doar un „act gratuit” gidian,
comis împotriva societății conformiste, a „bunului-simț” burghez, îi va aduce realizarea și libertatea la care visează.
Un comerciant lipsit de grija zilei de mâine acceptă ca frumoasa lui soție să se implice în afaceri alături de un
ins dubios, ce pare să-i fie și amant, doar pentru că respectivul a fost idolul lui pe vremea liceului. O tânără libertină
acceptă să conviețuiască, în speranța că-i va deveni moștenitoare, cu un vag „unchi” bolnav și cu veleități de
intelectual, însă traiul alături de acesta va duce la o metamorfoză surprinzătoare...

NICOLAE BREBAN (n. 1934), prozator și eseist, este unul dintre cei mai importanți și prolifici scriitori români
contemporani. Debutează literar în revista Viața studențească, în 1957. Opt ani mai târziu publică primul său
roman, Francisca. A fost redactor-șef al României literare. Este membru titular al Academiei Române și direc-
tor al revistei Contemporanul. Ideea europeană. La Editura Polirom au apărut: Riscul în cultură (1997), Sensul
vieții (Memorii) (4 vol., 2003-2007), Animale bolnave (2004), Îngerul de gips (2008), Orfeu în infern (2008),
Profeții despre prezent. Elogiul morții (2009), Viața mea (2017).

11 ◄ Cuprins ►
■ Fiction LTD ►►►

Eugen Uricaru
Grădina Paradisului

Carte publicată și în ediție digitală eBook


ISBN print: 978-973-46-8063-4, 130x200 mm, 296 p.

Suntem în 1941. În discursul ținut în fața conducerii Partidului Nazist, Hitler promitea că va face din Europa
Răsăriteană o „Grădină a Paradisului”. Primul pas în îndeplinirea promisiunii Führerului este curățarea Grădinii
de impuritățile care parazitează și golesc de energie și idealuri popoarele – intelectuali, ofiţeri și, în primul rând,
evrei. Detașat peste noapte la Iași, într-o nouă unitate ultrasecretă numită Eșalonul Operativ, Neculai Crăciun,
un personaj „fără vârstă, întunecat și ciupit de vărsat”, urmează să îndeplinească o nouă misiune criminală
împreună cu Werner Klotz, un ofițer german din detașamentele de exterminare, și Nicu Pălănceanu, un jurna-
list legionar ce și-a trădat mentorul, căpitanul Furtună. Misiunea celor trei se va desfășura în patriarhalul oră-
șel de munte Piatra Neamț, unde, pentru ca România să se alinieze forțelor progresului, Werner Klotz consideră
că este necesară o nouă „Noapte de cristal”.

EUGEN URICARU s-a născut în 1946 la Buhuşi. Debutează în revista Ateneu, în 1965. Fondează în 1968,
împreună cu Marian Papahagi, revista Echinox. Între 1971 și 1989 este redactor la revista Steaua. Este autorul a
19 volume de proză, printre care Supunerea (2006), Cât ar cântări un înger (2008), Plan de rezervă (2011),
Beniamin (2014), apărute la Editura Cartea Românească, şi Permafrost (2017), apărut la Editura Polirom. A tra-
dus din Italo Calvino, Curzio Malaparte, Aleksandr Soljeniţîn. A primit de două ori Premiul pentru proză al
Uniunii Scriitorilor și de două ori Premiul pentru roman „Ion Creangă” al Academiei Române.

12 ◄ Cuprins ►
■ Ego. Proză ►►►

Cătălin Partenie
Vizuina de Aur

Carte publicată și în ediție digitală eBook


ISBN print: 978‑973‑46‑8066‑5, 130x200 mm, 176 p.

București, 1988. Paul este student la Filosofie, are un set de tobe și un plan secret: vrea să fie exmatriculat și să
se angajeze ca baterist la un restaurant, într‑o formație. Planul îi reușește, dar lucrurile iau o întorsătură neaș-
teptată și Paul își face un nou plan.

„Acest roman vorbește doar aparent prin cuvinte, adevărata lui limbă este muzica. Cuvintele sunt ca o cortină.
Odată ce le deschizi, pe scenă se cântă. Cu personaje celebre, precum libertatea, prietenia, dragostea.” (Peter Kerek)

„După ce am citit Vizuina de Aur, mi‑am dat seama că în spatele Cortinei de Fier muzica a avut alt gust și altă
putere.” (Charles King)

„O poveste dulce‑amăruie și foarte emoționantă despre cum a fost și cum este.” (Vladimir Mirodan)

CĂTĂLIN PARTENIE predă filosofie la Facultatea de Științe Politice a Școlii Naționale de Studii Politice și
Administrative din București. A studiat filosofia la universitățile din București, Oxford, Heidelberg și Glasgow.
A editat mai multe volume, printre care: Plato: Selected Myths (Oxford’s World Classics, 2004), Plato’s Myths
(Cambridge University Press, 2009) și In Fiction We Trust (Polirom, 2016). Povestirea sa „Gudrun” (scrisă în
engleză) a obținut Honorable Mention la ediția din 2019 a Concursului Literar Frank McCourt și a fost publi-
cată în The Southampton Review (New York). The Golden Burrow este primul său roman (scris în engleză);
Vizuina de Aur este versiunea acestuia în română. Peter Kerek a regizat la Unteatru o adaptare scenică a roma-
nului scrisă de autor.

13 ◄ Cuprins ►
■ ego. proză ►►►

Marius Albert Neguț


Cerberus

Carte publicată și în ediție digitală eBook


ISBN print: 978-973-46-8054-2, 130x200 mm, 272 p.

Ce poate să facă un tată dacă fiica lui este ademenită în străinătate de traficanți de ființe umane? Să aștepte ca
autoritățile să-și facă datoria? Nu e cazul lui Albert, care, după ce și-a pierdut soția, apoi a fost închis, nu mai
are nimic de pierdut, în afară de Mara, fata lui. Când aceasta dispare și toate indiciile conduc spre o rețea de tra-
fic de persoane, începe o cursă nebună prin cele mai mai periculoase locuri din București, Istanbul și Kurdistanul
turc, cu confruntări la limita vieții și a morții. O va găsi la timp pe Mara? Va reuși să o salveze? Va reveni viața
lor la normal? Pe toate acestea le aflați din Cerberus, un roman care îl ține pe cititor cu sufletul la gură până la
ultima pagină.

„Cu precizie și vădită aplecare spre detaliu, autorul ne arată o lume ale cărei caverne par să înghită tot ceea ce
înseamnă puritate, inocență, naivitate. Astfel, cel mai negru scenariu pe care și-l poate imagina un părinte prinde
viață și, odată declanșat, lasă porțile Hadesului larg căscate. Însă iubirea părintească n-are limite și transcende
timpul și spațiul, pornind într-o misiune de salvare ce pune întregul univers în mișcare. Cerberus este o călăto-
rie în Infern la capătul căreia rămâi cu spaima unei amenințări ce va plana mereu deasupra lumii.” (Camelia
Cavadia)

MARIUS ALBERT NEGUȚ (n. 22 ianuarie 1976) – prozator și publicist român. A debutat în 2016 cu romanul
Îngeri Rătăciți. Al doilea roman al autorului, Inocența păcatului, a apărut în 2017. În 2018 a publicat romanul
Din altă viață. Jurnal de copil, urmat, în 2019, de Din altă viață. C.V. de golan.

14 ◄ Cuprins ►
■ Ego. Proză ►►►

Eugen Cadaru
Cișmigienii

Carte publicată și în ediție digitală eBook


ISBN print: 978‑973‑46‑8096‑2, 130x200 mm

Anul 1971, București, Grădina Cişmigiului, cel mai frumos parc din Regatul României. Mircea Eliade i‑a con-
vocat degrabă pe prietenii săi Emil Cioran, Eugen Ionescu, Petre Țuțea și Mircea Vulcănescu pentru a le povesti
despre un vis recurent bizar: un vis în care România ar fi fost ocupată de Armata Roșie în 1944 și ar fi devenit
o republică socialistă în perioada postbelică. Avem de a face, așadar, cu o istorie contrafactuală. Pornind de la
acest vis ciudat, cei cinci vor face o incursiune în lumea miraculoasă a unei insule aflate pe Dunăre, unde vor
avea parte de o întâlnire cu totul neobișnuită și vor găsi răspunsul la o întrebare fundamentală care decurge din
acel vis. În paralel, unul dintre studenții lui Mircea Eliade, tânărul Dragoș Montani (fiul unui prosper om de
afaceri care însă se arată preocupat mai degrabă de metafizică decât de business), explorează ecranele irealită-
ții, încercând să deslușească atât cheia unui mister, cât și un răspuns ce‑l are a da unei provocări erotice care îi
scurtcircuitează existența. O poveste despre o lume care nu a (mai) fost, dar care ar fi putut fi și ar fi trebuit să
fie.

EUGEN CADARU (n. 1973, București) a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității din București. În
2009 a obținut doctoratul în Cinematografie și Media la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematogra­
fică „I.L. Caragiale” București. Este prezent cu povestiri în antologiile: Ferestrele Timpului (2013), Lumi Stranii (2014),
Argos 3 (2017), Ficțiuni Centenare (2018), Antologia Prozei Science Fiction Româneşti (2018). A mai publicat: A opta
zi e‑n fiecare noapte (2014) și Misterioasa scrisoare a domnului Tesla (2017).

15 ◄ Cuprins ►
■ Hors collection ►►►

Ruxandra Cesereanu
De la Golania la #rezist
Jurnal civic 2017‑2019

Carte publicată și în ediție digitală eBook


ISBN print: 978‑973‑46‑8059‑7, 130x200 mm, 248 p.

La aproape trei decenii de la mișcarea civică Golania din Piața Universității, în 1990, a apărut mișcarea #rezist,
cu proteste ce au cuprins întreaga țară, declanșate împotriva schimbărilor în justiție dorite de coaliția coruptă
aflată la guvernare. Acesta este jurnalul personal ținut de Ruxandra Cesereanu în perioada 2017‑2019, când s‑a
implicat activ în protestele din Cluj, fiind adesea printre oamenii care au ieșit în stradă. Trei ani de vâltoare
socială și politică în țara noastră sunt sintetizați în acest jurnal, evidențiind cele mai aspre momente de criză,
dar și micile victorii care au păstrat vie speranța protestatarilor și i‑au ajutat să „reziste” până la destrămarea
coaliției de guvernare din 2019. De la Golania la #rezist conturează caruselul de emoții și reacții prin care a tre-
cut autoarea în timpul protestelor, asemenea celor cu care a împărtășit dorința de trezire civică a României și
de apărare a unor principii fundamentale pentru democrație.

RUXANDRA CESEREANU este poetă, prozatoare, eseistă și profesor la Facultatea de Litere din Cluj. La Editura
Polirom a mai publicat: Decembrie ’89. Deconstrucția unei revoluții (2004, 2009); Gulagul în conștiința românească.
Memorialistica și literatura închisorilor și lagărelor comuniste (2005); Nebulon (2005); Comunism și represiune în
România. Istoria tematică a unui fratricid național (coord., 2006); Năravuri românești. Texte de atitudine (2007);
Un singur cer deasupra lor (2013, 2015); Panopticum. Eseu despre tortură în secolul XX (2014); Fugarii. Evadări
din închisori și lagăre în secolul XX (2016).

16 ◄ Cuprins ►
■ Hors Collection ►►►

O. Nimigean
O ureche de om pe o spinare de șoarece

Carte publicată și în ediție digitală eBook


ISBN print: 978‑973‑46‑8086‑3, 130x200 mm, 424 p.

„Cartea de față este un curajos exercițiu de gândire liberă. Ea înregistrează, în mod repetat, stupoarea, dezamă-
girea, pe alocuri furia că ideologia e la fel de agresivă ca înainte de 1990. Cu antenele sale de scriitor, O. Nimigean
sesizează și documentează modul în care în lumea noastră se ivesc tot mai multe restricții, cum gândirea se mută
în clișeu, iar controlul ei folosește o presiune catifelată. O ureche de om pe o spinare de șoarece e o pledoarie pen-
tru gândirea vie, pentru gândirea critică, atât de puțin profitabilă azi, ca întotdeauna. E o carte despre o criză
uriașă, în care ne abandonăm voioși, adaptați la societatea de consum. Dar mai ales o carte despre literatura care
ne poate salva sau reda luciditatea.” (Bogdan Crețu)

O. NIMIGEAN (n. 19 iulie 1962, Năsăud), poet, prozator, critic literar, publicist, traducător. Dintre volumele
publicate: Scrieri alese (1992), Week‑end printre mutanți (1993), Adio, adio, dragi poezii (1999), Planeta zero
(2001), Mortido (ed. I, 2003, ed. a II‑a, 2013), Inerții de tranziție, altruisme & bahluviuni literare (2006), Nicolina
Blues (2007), Rădăcina de bucsau (ed. I, 2010, ed. a II‑a, 2015), nanabozo (2014), Nu‑ți garantează nimeni nimic
(2014). Prezent în antologii din țară și străinătate (cele mai recente: 10.000 de semne/10,000 Characters, 2016,
și Das Leben wie ein Tortenboden. Neue Rumänische Prosa, 2018). A tradus din H.I. Marrou, Yves Agnès, Simone
Weil, André Breton, Philippe Muray, Ivan Illich.

17 ◄ Cuprins ►
■ Hors collection ►►►

Cristina Hermeziu (coordonatoare)


Viața pe Facebook
Dau like, deci exist

Prefață de Daniel Condurache


Ilustrații de Tudor Banuș și Dan Perjovschi
Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978‑973‑46‑8070‑2, 130x200 mm

„Viața pe Facebook. Dau like, deci exist nu e un manual de utilizare a rețelelor de socializare, ci un posibil cata-
log de relații «exemplare» cu Facebook‑ul în «corpor(e)alitatea» sa. Cartea propune o încercare de ieșire din
mediu, într‑un moment simbolic când, pe axa istoriei noilor tehnologii, încă dialoghează mai multe generații,
ultimii moștenitori ai Galaxiei Guttenberg și primii digital natives. Autorii textelor analizează fenomenul rețe-
lelor sociale potrivit sensibilității și expertizei proprii, cu deplină libertate în alegerea unghiului de abordare.”
(Cristina Hermeziu)

Ioana Avădani • Ana Barton • Lavinia Bălulescu • Doru Căstăian • Mariana Codruţ • Daniel Condurache • Mihai
Copăceanu • Andrei Crăciun • Bogdan Creţu • Cristian Florea • Horia Ghibuţiu • Alexandru Lăzescu • Norman
Manea • Lucian Mîndruţă • Cornel Moraru • Veronica D. Niculescu • Alina Pavelescu • Ioana Pelehatăi • Răzvan
Petrescu • Adina Popescu • Roxana Rugină • Robert Şerban • Irina Teodorescu • Tudorel Urian

CRISTINA HERMEZIU este jurnalistă. Doctor în filologie al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în
2004, a fost realizatoare de emisiuni la TVR Iași timp de zece ani. În 2005 se stabilește în Franța, unde urmează
studii postdoctorale la Université Paris II și Institut Français de Presse. Publică articole în Evenimentul zilei,
Adevărul, Scriptor și Dilema veche. În Franța semnează articole în Magazine littéraire, La Lettre, ActuaLitté, Hermès.
A mai publicat Revoluția din depărtare (2011), Parisul nu crede în lacrimi (2016) și Vedere din Turnul Eiffel (2017).

18 ◄ Cuprins ►
■ Biblioteca polirom. Seria de opere „Paul Celan” ►►►

Paul Celan
Meridianul și alte proze

Traducere din limba germană și note de Andrei Corbea


Ediție revizuită
Ediţie cartonată
ISBN: 978-973-46-8073-3, 130x200 mm, 120 p.

„Meridianul ilustrează un mod de a vorbi despre poezie ce se substituie obiectului însuşi, unde strădania de a
«descrie» un drum al creaţiei se confundă cu creaţia, cea a cărei deschidere dialogică implicită «spaţiilor inde-
finite» («Leerstellen») şi incompatibilă cu sentenţiozitatea riguroasă, frizând Definitivul, a expozeului «teoretic»,
emană dintr-un «joc cu mărgelele de sticlă» al limbajului. Preferând speculaţiei metaestetice despre «poiein»
şi produsele sale empatia cu acestea din urmă, Celan încearcă s-o «transpună» într-un idiom aplecat asupra
propriilor resurse de a accede către momentul, oricât de efemer, al coagulării virtuale, în limbaj, a «întâlnirii»
cu Altul.” (Andrei Corbea)

Unul dintre spiritele care au marcat gândirea poetică europeană a secolului XX, PAUL CELAN (Paul Antschel) s-a
născut la Cernăuţi, în 1920, într-o familie de evrei vorbitori de limbă germană. Studiile universitare le începe la
Tours, unde pleacă în 1938; revine în România înaintea izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial. După 22 iunie
1941 este mobilizat în detaşamentele de muncă obligatorie pentru bărbaţii evrei la Rădăzani, Fălticeni şi Tăbăreşti;
părinţii mor succesiv în lagăre din Transnistria, unde fuseseră deportaţi în iunie 1942. În aprilie 1945, Celan se refu-
giază la Bucureşti, unde va locui până în decembrie 1947, când părăseşte definitiv România. După şase luni petrecute
la Viena, se stabileşte la Paris. Studiază la Sorbona, iar din 1959 ocupă postul de lector de limba germană la École
Normale Supérieure. Poet de limbă germană, Celan publică primul volum de versuri, intitulat Nisipul din urne,
la Viena, în 1948; patru ani mai târziu apare Mac şi memorie, cartea care i-a adus recunoaşterea criticii, urmată,
rând pe rând, de volumele ce l-au consacrat drept unul dintre cei mai importanţi poeţi ai secolului XX: Din prag
în prag (1955), Gratii de vorbă (1959), Roza Nimănui (1963), Schimbare de suflu (1967) sau, postum, Ograda
timpului (1976). De asemenea, va traduce în germană din, printre alţii, Paul Valéry, Henri Michaux, René Char,
Osip Mandelştam, precum şi prima carte franceză a lui Emil Cioran. Paul Celan primeşte în 1958 Premiul Literar
al Oraşului Bremen, iar în 1960 i se decernează Premiul Georg Büchner. Bolnav, se sinucide în 1970.
19 ◄ Cuprins ►
■ Biblioteca polirom. Esenţial ►►►

Ivo Andrić
Povestea cu elefantul vizirului

Traducere din limba sârbă și note de Gellu Naum și Voislava Stoianovici


ISBN: 978‑973‑46‑8049‑8, 130x200 mm, 312 p.

La Travnik se instalează noul vizir, un tiran anonim, însetat de sânge. Curând, pașa își aduce, de pe tărâmuri
îndepărtate, un elefant. Un animal neastâmpărat, care face prăpăd prin tarabele târgului, și un simbol al puterii
vizirului, care vrea să‑i vadă pe locuitori îngenuncheați dinaintea lui. „Povestea cu elefantul vizirului”, care dă
și titlul volumului, nu este doar o poveste despre rădăcina răutății omenești, ci o întreagă istorie a suferinței
popoarelor iugoslave aflate sub stăpânire otomană. Sub masca unor snoave spuse la gura focului, povestirile din
volumul lui Ivo Andrić abordează trecutul și spiritualitatea comunității iugoslave, fie că discută despre temerile
din preajma celui de‑al Doilea Război Mondial, despre primele răbufniri de revoltă în rândurile unor țesătoare
de covoare, despre corupția autorităților sau meditează la îmbătrânire, la destinul tragic al femeii ori la micimea
vieții de artist.

IVO ANDRIĆ (1892‑1975), laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1961, este unul dintre cei mai cunos-
cuţi şi mai traduşi autori de limbă sârbo‑croată. Născut în Bosnia (în perioada în care era administrată de
Imperiul Austro‑Ungar), îşi petrece copilăria la Vişegrad, oraşul despre care va scrie în cel mai celebru roman
al său, E un pod pe Drina... În timpul studiilor universitare la Viena face parte din mişcarea revoluţionară Tânăra
Bosnie, care milita pentru unirea cu Serbia, şi e un apropiat al cercurilor naţionaliste sârbe, ceea ce duce la ares-
tarea lui după asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand la 28 iunie 1914. Diplomat al tânărului regat iugoslav,
refuză să se refugieze în Elveţia după ce germanii bombardează Belgradul; întors în capitală, se ascunde în apar-
tamentul unui prieten până la sfârşitul războiului. Aici va scrie cele două volume care‑i vor aduce renumele,
alcătuind un adevărat opus magnum balkanicus: Cronică din Travnik (1945) şi E un pod pe Drina... (1945). Se
vor adăuga alte romane şi volume de povestiri, precum Povestea cu elefantul vizirului (1948), Curtea bleste‑
mată (1954), Omer paşa Latas (postum, 1977).

20 ◄ Cuprins ►
■ Biblioteca polirom. Esențial ►►►

Erich Maria Remarque


Trei camarazi

Traducere din limba germană de Sevilla Răducanu


Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978‑973‑46‑8071‑9, 130x200 mm, 456 p.

Germania anilor ’30. Trei foști camarazi de arme își câștigă existența pe zi ce trece tot mai precară vânzând
mașini de ocazie și lucrând în atelierul de reparații auto pe care l‑au pus pe picioare împreună. Trupe înarmate
de soldați mărșăluiesc cu mândrie pe străzi. Nesiguranța, sărăcia și violența domnesc pretutindeni. Pentru cei
trei, prietenia este singurul refugiu în fața haosului din jur. Cel mai tânăr dintre ei se îndrăgostește de o femeie
misterioasă, Patrice Hollmann, care se alătură curând micului lor grup, iar până la urmă prietenia le este pusă
la încercare în feluri greu de imaginat. Scris cu aceeași simplitate și franchețe copleșitoare ce au făcut din Pe frontul
de vest nimic nou un roman clasic, Trei camarazi (1937) portretizează măreția spiritului uman, ilustrată de perso-
naje silite permanent să găsească resurse interioare pentru a supraviețui într‑o lume pe care trebuie s‑o înfrunte.
Romanul a fost adaptat pentru marele ecran la un an după apariție de regizorul american Frank Borzage, cu
Robert Taylor, Franchot Tone și Robert Young în rolurile principale, scenariul fiind semnat de F. Scott Fitzgerald.

ERICH MARIA REMARQUE s‑a născut la 22 iunie 1898 în Osnabrück, Germania. În vremea studenţiei la
Universitatea din Münster, Remarque s‑a înrolat în armata germană. A luptat în Primul Război Mondial şi a fost
rănit de cinci ori. După război, a început să scrie la primul său roman. În 1929 a publicat Pe frontul de vest nimic
nou, cartea care va deveni, „fără îndoială, cea mai bună poveste despre Primul Război Mondial”. În numai un
an, romanul s‑a vândut în peste un milion de exemplare, fiind tradus aproape imediat în douăsprezece limbi şi
inspirând în 1930 un film de succes, câştigător a două Premii Oscar. După nici trei ani, cartea şi filmul au fost
interzise de regimul nazist, sub pretextul că ar aduce prejudicii naţiunii germane, iar Remarque a părăsit ţara,
stabilindu‑se iniţial în Elveţia, apoi în America. A mai scris nouă romane, toate inspirate de ororile războiului.
S‑a stins din vață în 1970, la Locarno (Elveţia), vegheat de soția lui, actriţa Paulette Goddard. La Editura Polirom
au apărut: Pe frontul de vest nimic nou, Noapte la Lisabona, Soroc de viață și soroc de moarte, Obeliscul negru.

21 ◄ Cuprins ►
■ Biblioteca polirom. Actual ►►►

Yoko Tawada
Ultimii copii din Tokio

Traducere din limba japoneză și note de Monica Tamaș


Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978‑973‑46‑8056‑6, 130x200 mm, 184 p.

Ultimii copii din Tokio, ingenioasa distopie a scriitoarei japoneze Yoko Tawada, înfățișează o Japonie devastată
de o catastrofă ecologică și izolată de restul lumii. Populația este în pericol de dispariție. Limbajul se reduce trep-
tat, cuvintele ieșind din uz fără să mai fie înlocuite. Efectele contaminării se resimt atât în natură, cât și la nive-
lul speranței de viață a locuitorilor. Copiii, din ce în ce mai slăbiți fizic, sunt atât de fragili, încât medicii
pediatri, neputincioși și epuizați de eforturile făcute pentru a‑i salva, încep să se sinucidă. Puțini vor supravie-
țui închiși între granițele arhipelagului tot mai sărac în plante și animale. Bătrânii, rămași în putere cu mult după
ce ating vârsta de o sută de ani, nu pot decât să urmărească, chinuiți de vinovăție, dezastrul ce se desfășoară sub
ochii lor. Totuși, nici unul nu se simte mai vinovat decât Yoshiro, crescându‑și strănepotul, Mumei, pe care
nimeni nu‑l întrece în drăgălășenie și care devine tot mai blând și mai inteligent pe măsură ce trupul i se șubre-
zește.

YOKO TAWADA (n. 1960, Tokio) a studiat literatura rusă la Universitatea Waseda, mutându‑se în Germania la
vârsta de douăzeci și doi de ani. A debutat în 1991, cu nuvela „Călcâie pierdute”, distinsă cu Premiul Gunzo, și
a început în scurt timp să publice și în germană. Operele sale investighează adesea inadecvarea la sistemele cul-
turale, legitimitatea ideologiilor politice și a sistemelor sociale, dar și posibilitățile creatoare ale intersecțiilor
lingvistice. A primit unele dintre cele mai importante premii literare din Japonia și Germania, precum Premiul
Akutagawa (1992), Premiul Tanizaki (2003), Medalia Goethe (2005) și Premiul Kleist (2016).

22 ◄ Cuprins ►
■ Biblioteca polirom. Actual ►►►

David Grossman
De mine viața și‑a tot râs

Traducere din limba ebraică de Gheorghe Miletineanu


Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978‑973‑46‑8065‑8, 130x200 mm, 296 p.

În toamna anului 1951, Vera, evreică și activistă în contraspionajul Armatei de Eliberare Națională a Iugoslaviei,
e arestată. Soțul ei, Miloš, ofițer în cavaleria mareșalului Tito, tocmai se spânzurase. Profund îndrăgostită, Vera
își apără bărbatul și refuză cu încăpățânare să semneze actul prin care acesta ar fi fost declarat dușman al popo-
rului și spion sovietic al lui Stalin. Prin urmare, va fi aruncată în lagăr și torturată, nevoită să‑și lase fiica, micuța
Nina, în voia sorții. O rană adâncă le va despărți. Odată reunite, se vor putea împăca, oare, cu trecutul, sau bles-
temul va fi transmis din generație în generație? Zeci de ani mai târziu, înarmată cu o cameră video, Ghili – fiica
Ninei și nepoata Verei – reconstituie odiseea familiei.

DAVID GROSSMAN (n. 1954) este unul dintre cei mai importanţi autori israelieni contemporani, cunoscut
comentator al politicii Israelului faţă de Palestina şi militant pentru recunoaşterea Palestinei ca stat. A studiat
filosofie şi teatru la Universitatea Ebraică din Ierusalim, iar după ce şi‑a încheiat stagiul militar obligatoriu, a
lucrat la postul de radio Vocea Israelului. A publicat mai multe cărţi de ficţiune, dar şi câteva volume de repor-
taje şi interviuri. Printre romanele publicate de Grossman de‑a lungul timpului se numără  Copii în zig‑
zag (1994), Cineva cu care să fugi de acasă (2000), Până la capătul pământului (2008, distins în 2009 cu Premiul
Albatros acordat de Fundaţia Günter Grass și în 2011 cu premiul Médicis étranger), Căderea din timp (2011) și
Un cal intră într‑un bar (2014), pentru care a primit Man Booker International Prize (2017). Cărțile lui Grossman,
premiate atât în Israel, cât şi în străinătate, au fost traduse deja în peste 30 de limbi. David Grossman este doc‑
tor honoris causa al Universităţii Catolice Leuven din Belgia şi cavaler al Ordinului Artelor şi Literelor, titlu acor-
dat de Ministerul Culturii din Franţa. La Editura Polirom au apărut: Până la capătul pământului (2012, 2014),
Căderea din timp (2013), Un cal intră într‑un bar (2017, 2018), Cineva cu care să fugi de‑acasă (2018).

23 ◄ Cuprins ►
■ Biblioteca polirom. Actual ►►►

Paolo Cognetti
Fără să ajungi vreodată în vârf

Traducere din limba italiană de Cerasela Barbone


ISBN: 978‑973‑46‑8053‑5, 130x200 mm, 152 p.

Când împlinește patruzeci de ani, Paolo pornește într‑o călătorie în Himalaya, în regiunea Dolpo, alături de doi
prieteni de aceeași vârstă. Expediția lor este mai mult decât un periplu printr‑un loc aspru, maiestuos și încă
ferit de tumultul lumii contemporane. E în primul rând un parcurs inițiatic, o redescoperire a sinelui, ce une-
ori seamănă teribil cu un pelerinaj. Paolo pornește la drum având în rucsac cartea‑cult a lui Peter Matthiessen,
Leopardul de zăpadă, și străbate aceleași locuri ca mentorul său dispărut, fiind frământat de aceleași întrebări
și confruntat cu aceeași măreție a Himalayei. Aici, în Dolpo, în aerul tăios al înălțimilor, cei trei prieteni, înso-
țiți de un grup de localnici, își redescoperă propriul suflet. Frigul, boala, întâlnirile cu călugării budiști sau cu
sătenii din regiune, legăturile subtile care se creează între cei trei prieteni și tovarășii lor nepalezi, toate sunt rela-
tate de autor într‑un ritm alert, ce nu ocolește explorările profunde ale propriei conștiințe. Dar de ce să urci un
munte fără să ajungi vreodată în vârf? Pentru că, spune Cognetti, drumul e mult mai prețios decât piscul. Căci
cine a văzut sacrul Kailash de pe creasta neprihănită a Muntelui de Cristal?

PAOLO COGNETTI (n. în 1978, la Milano) este unul dintre cei mai apreciați scriitori italieni contemporani. A
făcut studii universitare de matematică, însă le‑a abandonat curând în favoarea celor de film. A debutat cu volu-
mul Fare ordine (2003), distins cu premiul Subway‑Letteratura. Apoi a publicat alt volum de povestiri, Manuale
per ragazze di successo (2004), urmat de Una cosa piccola che sta per esplodere (2007), distins cu Premiul
Settembrini şi Premiul Renato Fucini. Primul său roman, Sofia si veste sempre di nero (2012), a fost nominali-
zat la Premiul Strega. În 2016 i‑a apărut romanul Le otto montagne (Cei opt munţi), care a fost publicat în peste
30 de ţări şi a fost distins cu Premiul Strega şi Premiul Strega Giovani, precum și cu câteva prestigioase premii
internaționale: Prix Médicis étranger, Prix François Sommer, English Pen Translates Award. Cognetti a mai
publicat volumele de călătorii New York è una finestra senza tende (2010), Tutte le mie preghiere guardano verso
ovest (2014), un jurnal montan, Il ragazzo selvatico (Băiatul sălbatic, 2013), şi volumul de eseuri A pesca nelle
pozze più profonde (2014). La Editura Polirom au apărut Cei opt munți și Băiatul sălbatic.

24 ◄ Cuprins ►
■ Biblioteca polirom. Actual ►►►

Kamila Shamsie
Focul din casă

Traducere din limba engleză și note de Sînziana Dragoș


Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978‑973‑46‑8085‑6, 130x200 mm, 304 p.

Isma este în sfârșit liberă. După ce i‑a crescut pe frații ei mai mici – gemenii Aneeka și Parvaiz – de la moartea
părinților, obține o viză de studii care‑i îngăduie să‑și împlinească visul de a‑și pregăti doctoratul în America.
Isma pleacă la Amherst College, însă își face griji pentru Aneeka, sora ei frumoasă și încăpățânată, care a rămas
în Londra, și pentru Parvaiz, care dispare, călcând pe urmele tatălui său jihadist. Bântuit de trecutul tatălui, după
ce află că acesta a fost torturat de americani la Bagram, Parvaiz se lasă recrutat de ISIS și fuge în Siria. La scurt
timp, în viața surorilor se ivește Eamonn, fiul unui important politician britanic. Să fie acesta o șansă la fericire?
Un mijloc de a‑l salva pe Parvaiz? Brusc, destinele a două familii se împletesc în acest roman care ne provoacă
să ne întrebăm: ce sacrificii suntem dispuși să facem în numele iubirii?

KAMILA SHAMSIE s‑a născut în 1973, în Pakistan, într‑o familie de scriitori. A debutat în 1998, cu romanul
In the City by the Sea, distins la un an după apariție cu Premiul pentru Literatură acordat de prim‑ministrul
pakistanez. I‑au urmat romanele Salt and Saffron (2000), elogiat de critica literară și foarte bine primit de public,
și Kartografie (2002), pentru care a obținut Premiul Patras Bokhari al Academiei de Litere din Pakistan. În 2005
i‑a apărut romanul Broken Verses, urmat, în 2009, de Burnt Shadows și, în 2014, de A God in Every Stone. Kamila
Shamsie a copilărit la Karachi, apoi și‑a împărțit timpul între Karachi și Londra, predând ocazional scriere cre-
ativă la Hamilton College din New York. Locuiește în prezent la Londra, având dublă cetățenie. La Editura
Polirom a apărut romanul Kartografie (2014).

25 ◄ Cuprins ►
■ Biblioteca polirom. Actual ►►►

Joan Silber
Îmbunătățire

Traducere din limba engleză și note de Mihaela Ghiță


Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-8099-3, 130x200 mm, 264 p.

Romanul Îmbunătățire a fost elogiat – pe bună dreptate – pentru căldura umană a poveștilor care îl construiesc,
pentru umorul subtil și construcția rafinată. În jurul poveștii de iubire a Reynei, o tânără newyorkeză săracă,
care își crește singură băiatul dintr-o relație mai veche, răsar și se ramifică alte istorii de viață, cu personaje din-
tre cele mai diverse: o mătușă pasionată de lecturi care și-a trăit o parte din viață în Turcia, fiind căsătorită acolo
cu un vânzător de covoare, o gașcă de traficanți naivi de țigări din New York, o cosmeticiană de culoare, ambi-
țioasă și dură, un trio de tineri nemți care încearcă să facă trafic cu antichități scoase ilegal din Turcia. Legăturile
dintre ele, peste spațiu și timp, cu volute și întreruperi, cu povești de dragoste întortocheate, vinovății resimțite
acut și datorii plătite, țes un model la fel de complex ca valoroasele covoare turcești ale mătușii eroinei.

JOAN SILBER a crescut în Millburn, New Jersey, și a studiat la Sarah Lawrence College din Yonkers, New York.
După absolvire s-a mutat în New York, obținând o diplomă de licență la New York University, și ulterior s-a
dedicat scrisului. Primul ei roman, Household Words (1980) a fost recompensat cu Hemingway Foundation/
PEN Award. A mai publicat romanele In the City (1987), Lucky Us (2001), The Size of the World (2008) și
Improvement (Îmbunătățire, 2017). La scurt timp după apariție, Îmbunătățire s-a bucurat de un remarcabil suc-
ces la public și de o receptare critică similară, obținând National Book Critics Circle Award in Fiction în 2017
și, în 2018, PEN/Faulkner Award. Silber a publicat și trei volume de proză scurtă: In My Other Life (2000), Ideas
of Heaven (2004) și Fools (2013). Ca recunoaștere a meritelor sale, în 2018 a primit PEN/Malamud Award for
Excellence in the Short Story.

26 ◄ Cuprins ►
■ junior ►►►

Jennifer Chambliss Bertman


Codul perfect

Cu ilustrații de Sarah Watts


Traducere din limba engleză şi note de Irina Iacob
Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978‑973‑46‑8089‑4, 130x200 mm, 360 p.

Vânătorii de cărți se întorc! Emily și James, cei doi prieteni pasionați de cărți, ghicitori și mistere, sunt în alertă.
Domnul Quisling, profesorul lor de științe sociale, pare că pune ceva la cale. După ce primesc un indiciu de la
acesta, cei doi descoperă o serie de mesaje cifrate în cărțile lui Mark Twain ascunse prin Vânătorii de cărți. Dar
și mai îngrijorător este că fiecare carte ascunsă pare să fie legată de un incendiu criminal. Oare indiciile îi pot
ajuta să descopere cine este autorul? Cei doi prieteni detectivi investighează misterul și descoperă că domnul
Quisling este în căutarea unei ghicitori legendare: Codul Perfect. Acest nou mister este irezistibil, dar în același
timp Emily și James nu pot ignora semnele ce îl indică pe domnul Quisling drept autorul incendiilor. În timp
ce numărul acestora crește, cuprinzând chiar și librăria lor preferată și punându‑i viața în pericol lui Emily, cei
doi prieteni sunt prinși într‑o cursă contracronometru ca să descifreze un cod cu care te întâlnești o dată în
viață.

JENNIFER CHAMBLISS BERTMAN predă creative writing și, până la debutul ei din 2015 cu romanul Vânătorii de


cărți, a lucrat într‑o editură pentru copii. În 2016 a publicat o continuare la Vânătorii de cărți, Codul perfect, iar
în 2018, ultima parte a trilogiei, Evadare din Alcatraz. Vânătorii de cărți a fost una dintre cele mai vândute cărți
pentru copii în anul 2015 și finalistă la numeroase premii. Întreaga serie este tradusă deja în 12 limbi.

27 ◄ Cuprins ►
■ junior ►►►

Alice Pantermüller și Daniela Kohl


Jurnalul Lottei
Cât de oaie să fii?

Traducere din limba germană de Raluca Trușcanu


Carte publicată și în ediție digitală eBook
130x200 mm, 160 p.

Cel de‑al doilea volum al aventurilor Lottei Peterman

Astăzi, la școală, s‑a întâmplat ceva senzațional. Berenike von Bödecker a înființat o gașcă numită SUPERFETELE.
Aproape toate fetele din clasă fac parte din gașcă, numai cea mai bună prietenă a mea și cu mine nu. Pentru că
noi le spunem mereu SUPEROILE. Dar nu contează, Cheyenne și cu mine avem acum propria gașcă, IEPURAȘII
SĂLBATICI. Și pentru că două persoane sunt cam puține pentru o gașcă, l‑am inclus repede și pe Paul, cu căsuța
lui din copac. Ce e rău este că acum, în afara SUPEROILOR, avem pe cap și gașca ROCKERILOR. Oare reușim
să scăpăm de ei cu ajutorul flautului meu indian? Sau se vor întâmpla și mai multe lucruri ciudate?

ALICE PANTERMÜLLER și‑a dorit din școala generală să devină „scriitoare de cărți” sau profesoară. S‑a for-
mat ca profesor, a predat germana ca limbă străină în Scoția și a absolvit un curs de librar, iar astăzi trăiește cu
familia sa în regiunea Lüneburger Heide. A devenit cunoscută prin cărțile pentru copii pe care le‑a scris, în spe-
cial prin seriile Bendix Brodersen și Jurnalul Lottei.

DANIELA KOHL și‑a câștigat de mică bani de buzunar vânzându‑și desenele colegilor de clasă, mătușilor și
bunicilor. A studiat comunicare și design la Fachhochschule München, iar din 2001 lucrează cu plăcere ca gra-
fician și ilustrator freelancer. Împreună cu soțul, câinele și broasca sa țestoasă locuiește deasupra acoperișurilor
din München.

28 ◄ Cuprins ►
■ junior ►►►

Alberto Moravia
Istorii din preistorie

Cu ilustrații de Flaminia Siciliano


Traducere din limba italiană de Corina Anton
Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-8099-3, 130x200 mm, 200 p.

Acum un miliard de ani, lumea în care trăim era un loc cu totul diferit. Mama Na Tura, o femeie uriaşă care
dormea cu capul pe un munte, plăsmuia tot felul de animale în vis. Ba Lena era un peşte mititel şi necăjit foarte
din această pricină. Rino Cer era un căluţ zvelt, jucăuş şi zglobiu, care toată ziua sălta pe pajişti cu picioarele
sale lungi. Că Milă avea o pereche de coarne falnice, spre invidia lui Cer Bu, care arăta ca o vietate oarecare. La
Polul Nord era atât de frig, încât gândurile îţi îngheţau într-un norişor deasupra capului, ca în benzile desenate.
Peştoaica Do Rada, care trăia în mare, şi sălbaticul Mis Treţ, care locuia în inima pădurii, s-au îndrăgostit lulea
unul de celălalt. Iar A Dham şi E Vha erau doi hipioţi care leneveau toată ziua cântând la chitară, spre supăra-
rea bătrânului Ie Ho Vha, care se vedea silit să se îngrijească de unul singur de frumoasa lui grădină. Acestea şi
multe alte povestiri amuzante au fost strânse pentru prima oară în 1982 într-un volum care şi astăzi îşi va delecta,
fără doar şi poate, cititorii.

ALBERTO MORAVIA (pseudonimul lui Alberto Pincherle, 1907-1990), scriitor prolific, eseist şi ziarist, a fost
una dintre cele mai însemnate personalităţi ale lumii culturale italiene din secolul XX. În scrierile sale a explo-
rat, într-un stil realist, de mare impact narativ şi pătrundere psihologică, teme precum alienarea, corupţia
morală, ipocrizia. Printre romanele şi povestirile sale traduse în limba română se numără Iubitul nefericit (1943),
Amorul conjugal (1949), Dispreţul (1954), Povestiri din Roma (1954), Noi povestiri din Roma (1959), Ciociara
(1957), Automatul (1962), Eu şi el (1971), Voyeurul (1985).

29 ◄ Cuprins ►
30 ◄ Cuprins ►
■ Hors collection ►►►

Dan Carlin
Sfârșitul e mereu aproape
Momente apocaliptice de la colapsul Epocii Bronzului până la amenințarea nucleară

Ediţie cartonată
Traducere de Miruna Andriescu
Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-8051-1, 145x225 mm, 312 p.

Momentele dificile îi fac oare pe oameni mai puternici? Poate umanitatea să susțină, fără a se autodistruge, puterea
armelor pe care ea însăși le-a creat? Tehnologia sau abilitățile oamenilor vor ajunge vreodată la un maximum
ori vor regresa? Nu se știu răspunsurile la astfel de întrebări, însă nimeni nu le prezintă la fel de interesant ca
Dan Carlin, legând trecutul și viitorul în moduri fascinante și neobișnuite. Întrebările pe care ni le propune se
referă la cel mai important subiect imaginabil: supraviețuirea omenirii. De la colapsul Epocii Bronzului până la
provocările erei nucleare, această problemă amenință umanitatea ca o stăruitoare sabie a lui Damocles. Cu totul
ieșită din tipare și erudită, ciudată și profundă, Sfârșitul e mereu aproape analizează problemele care sunt rareori
prezentate publicului și face dintr-odată trecutul să devină important pentru prezentul nostru foarte turbulent.

DAN CARLIN (n. 1965) este comentator politic și podcaster american. Are o diplomă de licență în istorie de la
University of Colorado, Boulder. La sfârșitul anilor ’80 și-a început cariera în mass-media, lucrând ca reporter
de știri, editorialist și prezentator de talk-show-uri radiofonice. Din 2005 și-a mutat activitatea pe internet,
lucrând ca blogger și începând să facă podcast-uri pe teme istorice, care au devenit foarte populare. Sfârșitul e
mereu aproape este prima sa carte.

31 ◄ Cuprins ►
■ Historia ►►►

Keith Lowe
Frica și libertatea
Cum ne-a schimbat vieţile al Doilea Război Mondial

Traducere de Cornelia Marinescu


Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978‑973‑46‑7626-2, 160x235 mm, 448 p.

O istorie politică și militară a lumii de după al Doilea Război Mondial, dar și o isto­rie socială şi culturală, Frica şi
liber­tatea ana­lizează toate schimbările determinate de această conflagraţie. Deo­potrivă o catastrofă şi o sursă
fără precedent de inovaţii, al Doilea Război Mondial a dus la consacrarea ideii de drepturi ale omului şi la naşte-
rea ONU şi a prefaţat produ­cerea în masă a penici­linei, dezvoltarea calculatoarelor sau trimiterea primelor rache-
te în spaţiu. Însă, dincolo de aceste valuri înnoi­toare, Keith Lowe surprinde şi temerile legate de globalizare, groa-
za de bomba ato­mică, precum şi nos­talgia după un trecut pierdut pentru totdeauna. Bazată pe cerce­tări realizate
pe cinci continente, Frica şi libertatea spune povestea reconfigurării lumii de după război şi a modului în care ne
gândim la noi înşine.

KEITH LOWE a studiat literatură engleză la Manchester University, după care s-a dedicat istoriei, fiind deja o
autoritate recunoscută în domeniu. A publicat mai multe cărți și a avut un remarcabil succes cu Inferno: The
Devastation of Hamburg 1943 (2007) și Savage Continent: Europe in the Aftermath of World War II (2012), care
a fost best­seller internațional și câștigător al Pre­miului Hessell-Tiltman pentru istorie (2013) și al prestigiosului
premiu italian Cherasco pentru istorie (2015).

32 ◄ Cuprins ►
■ Historia ►►►

John Lewis Gaddis


Despre marea strategie

Ediţie cartonată
Traducere de Dan Sociu
Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-7218-9, 160x235 mm

Istoricul John Lewis Gaddis sintetizează în această carte lecțiile de gândire stra­tegică perfecționate timp de
aproape două decenii în cadrul cursurilor despre marea strategie pe care le-a predat la Yale University și la US
Naval War College. Cu un simț deosebit pentru contextul istoric, dar și pentru detaliile semnificative, Gaddis
analizează momente cruciale din istoria occidentală, de la invazia persană a Greciei până la Declarația de Inde­
pendență americană și la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. Examinând scrierile și faptele unor per-
sonalități dife­rite, precum Sfântul Augustin, Machiavelli, Abraham Lincoln, Tolstoi și Isaiah Berlin, Gaddis relevă
importanța punerii în balanță a realismului și idealismului, a mijloacelor finite și scopurilor nemărginite.
Erudiția istoricului este completată de reflecțiile sale despre hybris, libertate și moralitate, ce evidențiază pro-
funzimea lecțiilor pe care ni le poate oferi trecutul. Deopotrivă studiu istoric și tratat de strategie, volumul pre-
zintă deciziile care au schimbat cursul istoriei, schițând totodată calitățile marilor lideri.

JOHN LEWIS GADDIS este profesor de istorie la Yale University, renumit pentru lucrările sale despre Războiul
Rece. Dintre cele mai influente volume despre acest subiect, menționăm: Strategies of Contain­ment (1982), We
Now Know (1997) și The Cold War (2005). Studiul său George F. Kennan: An American Life a fost distins cu
Premiul Pulitzer pentru biografie în 2012.

33 ◄ Cuprins ►
■ Hors collection ►►►

Bogdan Ivanov
Reformă și Contrareformă în Monarhia Habsburgică
Secolul al XVI-lea

Cuvânt‑înainte de Șerban Turcuș


Prefață de Ioan Vasile Leb
Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978‑973‑46‑8048-1, 160x235 mm, 312 p.

Europa secolului al XVI-lea a stat sub semnul unei tensiuni care a schimbat pentru totdeauna soarta politică și
religioasă a continentului. Noile idei reformiste împotriva Bisericii Catolice, care se răspândeau cu repeziciune
și se transformau într-o mișcare sociopolitică și ideologică, au avut ca efect inițierea Contrareformei, prin care
catolicismul dorea să-și recapete prestigiul. Evoluția celor două mișcări este cu atât mai aparte în spațiul habs­
burgic, marcat de diversitate etnică și confesională încă de la începuturile sale. Cartea lui Bogdan Ivanov abor-
dează această temă din perspectiva istoriografiei teologice, ținând seama de particularitățile fiecărei regiuni, din
Boemia și Moravia până în Transilvania. Cititorul va descoperi o analiză riguroasă a declinului universalității
Bisericii Catolice și a consolidării confesiunilor naționale în unul dintre cele mai interesante proiecte suprasta-
tale de la începutul epocii moderne.

BOGDAN IVANOV, consilier cultural și purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului,
cadru didactic asociat la Facultatea de Drept din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”, Cluj‑Napoca,
administratorul Fundației „Mitropolitul Bartolomeu”, Cluj‑Napoca. Printre temele de cercetare studiate se
numără Reforma și Contrareforma, teologia politică și fundamentul teologic al puterii în Imperiul Bizantin și
în Monarhia Habsburgică în epoca modernă timpurie.

34 ◄ Cuprins ►
■ hors collection ►►►

Eric R. Kandel
Mintea tulburată
Ce ne spun ciudățeniile creierului despre noi înșine

Traducere de Lucia Popovici


Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
ISBN print: 978‑973‑46‑8043‑6, 130x200 mm

Apelând la cercetările sale inovatoare și la lucrările a numeroși experți, Eric R. Kandel abordează în acest volum
una dintre cele mai dificile întrebări cu care se confruntă omenirea: cum apare conștiința de sine din materia
fizică a creierului? Cei 86 de miliarde de neuroni ai creierului comunică între ei prin cele mai fine conexiuni,
însă uneori aceste conexiuni ajung să fie afectate. Ca urmare, procesele din creier care dau naștere minții noas-
tre pot avea de suferit, provocând tulburări precum boala Parkinson, autismul, depresia sau schizofrenia. Studiul
acestor boli și explorarea potențialelor lor tratamente ne pot ajuta să dezlegăm misterele felului în care creierul
produce experiențele și capacitățile noastre fundamentale – gândurile, sentimentele, comportamentele, memo-
ria și creativitatea.

ERIC R. KANDEL, unul dintre pionierii științei cognitive moderne, este profesor la Columbia University și acti-
vează în cadrul Howard Hughes Medical Institute. În anul 2000 a câștigat Premiul Nobel pentru Fiziologie și
Medicină datorită studiilor sale privind învățarea și memoria. Autor al lucrărilor The Age of Insight (2012) și
Reductionism in Art and Brain Science (2016) și coautor al volumului Principles of Neural Science (1981).

35 ◄ Cuprins ►
■ Psihologie clinică și psihoterapie ►►►

Gavin Andrews, Alison E.J. Mahoney, Megan J. Hobbs, Margo R. Genderson


Tratamentul tulburării de anxietate generalizată
Ghid pentru terapeuți și pacienți

Traducere de Dan Bălănescu


Carte publicată şi în ediţie digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-8069-6, 130x200 mm, 256 p.

Tulburarea de anxietate generalizată este caracterizată de îngrijorări excesive și incontrolabile referitoare la


evenimente din viața cotidiană, de la sfera socială sau domeniul profesional până la familie sau starea de sănă-
tate. Abordând o temă medicală relevantă prin intermediul unei analize academice temeinice însoțite de un
îndrumar de tratament accesibil publicului larg, Tratamentul tulburării de anxietate generalizată vizează, între
altele, încadrarea afecțiunii în literatura de specialitate, metodologia diagnosticului, cu precădere reconstitui-
rea istoricului bolii, beneficiile și limitările soluțiilor medicamentoase, precum și potențialul constructiv al tera-
piei cognitiv-comportamentale. Prin conținutul științific atent documentat, coroborat cu ghidul dinamic de
tratament, volumul oferă un suport teoretic și un instrument practic indispensabil adresat deopotrivă psihote-
rapeuților și pacienților.

GAVIN ANDREWS este profesor de psihiatrie la School of Psychiatry de la University of New South Wales și
director la Clinical Research Unit for Anxiety and Depression din cadrul St. Vincent’s Hospital, Sydney. De ace-
laşi autor la Editura Polirom: Psihoterapia tulburărilor anxioase. Ghid practic pentru terapeuți și pacienți (în
colab., 2007).

ALISON E.J. MAHONEY, MEGAN J. HOBBS și MARGO R. GENDERSON lucrează la Clinical Research Unit
for Anxiety and Depression din cadrul St. Vincent’s Hospital, Sydney.

36 ◄ Cuprins ►
■ Sociologie. Antropologie. Cercetări şi eseuri ►►►

Lazăr Vlăsceanu
Educație și putere
Sau despre educația pe care am putea s‑o avem

Volumul II
Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978‑973‑46‑7815‑0 (vol. I-II), 978‑973‑46‑8064‑1 (vol. II), 160x235 mm, 264 p.

„Premisa principală a demonstrațiilor din acest al doilea volum Educație și putere este că școala românească
actuală, în întregime, respectiv ca sistem și funcționare a fiecărei instituții, ori se transformă, ori va continua să
strice și mai multe minți și caractere individuale și să diminueze și mai mult ritmul dezvoltării sociale a națiu-
nii. În conținutul cărții se demonstrează cum poate să fie readusă educația din starea de container al tuturor ris-
curilor care amenință în prezent individualități și națiunea ca întreg în cea de instanță de deschidere a
orizonturilor inteligenței și înfăptuirilor individuale și comunitare. Aceasta înseamnă că se caută educația pe
care s‑ar putea să o avem dacă am trece la acțiuni de transformare.” (Lazăr Vlăsceanu)

LAZĂR VLĂSCEANU, profesor la Universitatea din Bucureşti, Departamentul de sociologie. Predă cursuri de
introducere în sociologie, metodologia cercetării, analiză instituţională, teorii ale modernităţii şi globalizării.
Interesele actuale de cercetare se orientează către sociologia educaţiei şi analiza inegalităţilor şi stratificării
sociale. În ultimii ani a publicat studii şi volume consacrate analizei modernităţii sau performanţelor sisteme-
lor de învăţământ superior şi cercetare. De‑a lungul timpului a avut responsabilităţi în sisteme româneşti de
conducere universitară şi, pe plan global sau european, în cadrul UNESCO.

37 ◄ Cuprins ►
■ Studii de gen ►►►

Mihaela Miroiu
Gândul umbrei
Abordări feministe în filosofie

Ediția a II-a revăzută


Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978‑973‑46‑8057-3, 135x200 mm, 240 p.

„Gândul umbrei este prima carte originală de filosofie feministă din România. A fost pentru mine o revelație
absolută, fulminantă și ireversibil eliberatoare, nu doar din perspectivă filosofică și socială, ci și personală.
Existau întrebări și revolte latente referitoare la supozițiile metafizice, filosofice, etice și politice ale sexismului
și misoginismului. Ne lipseau însă conștiința existenței și contactul, fie și numai textual, cu o comunitate epis-
temică feministă. Cartea Mihaelei Miroiu a acoperit acel vid de cunoaștere, a deslușit și a organizat concepte,
metode, teme, perspective și teorii feministe, stimulând noi căi de gândire filosofică și activism feminist în
România. Relevanța și utilitatea cărții sunt astăzi cel puțin la fel de vitale, feminismul devenind un termen ade-
sea abuzat și mistificat prin insolente și semidocte proiecții conservatoare. Gândul umbrei este mai utilă azi decât
acum un sfert de veac. Lumea noastră este mai pregătită pentru ea. Cartea aceasta are puterea nu doar de a res-
taura social și politic firescul tratării femeilor ca ființe umane depline, ci și de a reîntregi filosofic ideea unui
umanism care, de această dată, include și valorizează experiențele și gândirea femeilor.” (Alina Isac Alak)

MIHAELA MIROIU, prof. univ. la SNSPA, București, coordonatoarea colecției Studii de gen a Editurii Polirom.
Dintre volumele publicate la Editura Polirom amintim: R’Estul și Vestul (2005), Dincolo de îngeri și draci. Etica
în politica românească (2007), Ideologii politice actuale (2012), Mișcări feministe și ecologiste în România (2015).

38 ◄ Cuprins ►
■ Collegium. Metodică ►►►

Geanina Havârneanu
Didactica matematicii și informaticii pentru învățământul primar

Prefață de Oana Constantinescu


Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978‑973‑46‑8035‑1, 160x235 mm, 328 p.

Volumul tratează o temă de actualitate în realitatea educațională românească, anume modalitățile de predare a
noțiunilor matematice în clasele primare într‑o manieră riguroasă, creativă, integrată și modernă, într‑o viziune
interdisciplinară în care elementele de tehnologia informației și a comunicațiilor sunt adaptate pentru a fi parte
componentă a experiențelor educaționale. Volumul se constituie într‑un ghid de bune practici cu sferă largă de
adresabilitate, ce include elevii colegiului pedagogic, studenții facultății de Psihologie și Științe ale Educației,
studenții masterului Didactici Aplicate în Învățământul Primar (DAIP), dar și învățătorii, institutorii și profesorii
care sunt preocupați să‑și consolideze cunoștințele de didactica matematicii, să învețe tehnici noi de predare și
să integreze elementele de tehnologia informației în activitatea didactică.

GEANINA HAVÂRNEANU este absolventă a Facultății de Matematică a Universității „Al.I. Cuza” din Iași
(1986). Are un master în psihologie (Relații umane și comunicare, 2007) și un master în matematică (Didactica
matematicii, 2009). A obținut titlul de doctor în științe ale educației (Facultatea de Psihologie și Științe ale
Educației a Universității „Al.I. Cuza” din Iași, 2012), cu teza intitulată „Strategii și metode de stimulare a crea-
tivității prin predarea matematicii”.

39 ◄ Cuprins ►
■ Collegium. Metodică ►►►

Emanuela Ilie
Didactica limbii și literaturii române

Ediția a II-a revăzută și adăugită


Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978‑973‑46‑8088-7, 160x235 mm

Volumul vine în sprijinul cadrelor didactice care doresc să susțină examenele de definitivare sau de obținere a
gradului didactic II, precum și al studenților ce urmează modulul pedagogic, oferind informații complete și
actualizate cu privire la predarea limbii și literaturii române. Prezentările teoretice ale curriculumului, ale meto-
delor de predare și evaluare sunt completate de scheme, tabele sintetice și exemple practice, cu un accent spe-
cial pe noile stiluri de abordare a actului didactic. Sunt exemplificate cele mai recente strategii și tehnici de
stimulare și potențare a interesului elevilor pentru lecție în contextul învățării multimodale, toate fiind comple-
tate de anexele ce constituie un bogat instrument didactic. Această ediție actualizată a Didacticii limbii și litera‑
turii române este necesară tuturor celor interesați de formarea continuă și care vor să fie în pas cu tendințele
pedagogice.

EMANUELA ILIE, conferențiar universitar doctor la Catedra de literatură română din cadrul Facultății de
Litere, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iași. Cele mai recente volume publicate: BAC DE SUCCES la Limba și litera‑
tura română. Filiera teoretică – profil real. Filiera tehnologică. Filiera vocațională – toate profilurile (cu excepția
profilului pedagogic) (2019), respectiv BAC DE SUCCES la Limba și literatura română. Filiera teoretică – profi‑
lul umanist și filiera vocațională – profilul pedagogic (2019). La Editura Polirom a mai publicat Didactica litera‑
turii române. Fundamente teoretico‑aplicative (2008).

40 ◄ Cuprins ►
■ Limbi străine ►►►

Orlando Balaș
Limba germană
Exerciții de gramatică și vocabular

Ediția a XIV-a revăzută și adăugită


ISBN: 978-973-46-8072-6, 160x235 mm, 200 p.

Cartea se adresează celor ce doresc să-și perfecționeze cunoștințele practice de limba germană și poate fi folo-
sită ca material auxiliar în paralel cu orice manual sau curs teoretic. Exercițiile vizează cele mai importante
aspecte de gramatică și vocabular, ajutând la formarea unor reflexe de exprimare corectă. Gradul lor de dificul-
tate crește în mod treptat pe parcursul fiecărui capitol și al întregii lucrări, iar cheia exercițiilor permite să se
verifice corectitudinea rezolvărilor. Numeroasele tabele și sinteze, ca și vocabularul uzual sunt utile pentru înțe-
legerea și stăpânirea regulilor de bază ale limbii germane. Ediția a XIV-a include exerciții noi și o secțiune dedi-
cată prepoziției.

Articolul • Pronumele • Acordul adjectivului cu substantivul • Verbul • Exprimarea deplasării și situării •


Exprimarea datei și timpului • Prepoziţia • Fraza • Vocabular • Tabele și sinteze

ORLANDO BALAȘ, profesor de limba și literatura germană la Universitatea din Oradea, a urmat mai multe
stagii de pregătire și cercetare la universități din Germania și Austria. La Editura Polirom a mai publicat Limba
germană. Simplu și eficient, un manual de limba germană însoțit de CD audio, ajuns la ediția a XV-a.

41 ◄ Cuprins ►
■ Hexagon ►►►

James Lovelock împreună cu Bryan Appleyard


Novacenul
Viitoarea epocă a hiperinteligenței

Traducere de Anacaona Mîndrilă-Sonetto


Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-8047-4, 135x200 mm, 192 p.

Cartea lui James Lovelock ne poartă într-o călătorie dinspre trecut – marcând momentele esențiale ale evoluției
omenirii – înspre viitorul care începe să se construiască chiar sub ochii noștri, unul în care oamenii și mașinile
create de aceștia vor împărți același Pământ aflat și el în continuă schimbare. Fără să creeze scenarii apocalip-
tice în care roboții vor distruge civilizația umană, James Lovelock ne vorbește cu argumente despre intrarea
noastră și a planetei într-o nouă epocă, Novacenul. Este următoarea etapă în evoluția umanității, cea în care teh-
nologia va deveni autonomă și mult mai inteligentă decât omul. Însă toate aceste lucruri sunt firești, susține
autorul, convins că suntem singurele ființe din cosmos capabile să-l cunoască și să creeze mașini care să le
semene. O carte esențială pentru oricine vrea să înțeleagă drumul pe care l-am parcurs, precum și ce ne-ar putea
aștepta în viitor.

JAMES LOVELOCK, autorul celebrei ipoteze Gaia, inventator al detectorului cu captură de electroni, autor a
peste 200 de lucrări științifice în domeniile medicinei, biologiei sau geofiziologiei (termen pe care el însuși l-a
consacrat), răsplătit cu numeroase distincții pentru contribuțiile sale. Dintre volumele publicate, menționăm:
Gaia: A New Look at Life on Earth (1979), Gaia: Medicine for an Ailing Planet (2005), The Vanishing Face of Gaia:
A Final Warning (2009) şi A Rough Ride to the Future (2014).

42 ◄ Cuprins ►
■ Hexagon ►►►

Igor Bogdanov, Grichka Bogdanov


Chipul lui Dumnezeu

Cuvânt înainte de Robert Wilson


Postfețe de Robert Wilson, John Mather, Jim Peebles
Traducere de Silviu Lupescu
Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978‑973‑46‑8045‑0, 135x200 mm, 232 p.

În 1992, astrofizicienii George Smoot și John C. Mather descoperă cu ajutorul satelitului COBE cea mai veche
radiație de lumină produsă vreodată în lume, purtând încă amprenta Big Bangului în ea. Cartea fraților Igor și
Grichka Bogdanov reconstituie aventura cosmologiei aflate în căutare de răspunsuri la întrebările esențiale cu
privire la originea și evoluția Universului, prezentând într‑un stil propriu și incitant rezultatele cercetărilor unor
aspecte dintr‑un trecut foarte îndepărtat, unele dintre acestea vizând, fie și indirect, perioada de dinainte de Big
Bang. Totul pare să sugereze că legile imuabile ale fizicii, dar și fenomenele comentate ar implica existența unui
proiect care a făcut posibilă apariția vieții pe Pământ. Există ceva sau cineva care a elaborat un astfel de proiect?
Are Universul un destin înscris în vreun „ADN cosmic” al său? Autorii ne oferă diverse răspunsuri posibile la
aceste întrebări, prezentând teoriile, observațiile astronomice și rezultatele obținute până acum, și ne propun la
rândul lor câteva surprinzătoare ipoteze proprii, dintr‑un domeniu în care știința pare că se apropie tot mai mult
de spiritualitate.

IGOR BOGDANOV este doctor în fizică teoretică, profesor cotitular împreună cu Grichka la Catedra de
Cosmologie a Universității Megatrend de Ştiinţe Aplicate din Belgrad.

GRICHKA BOGDANOV este doctor în matematică și profesor titular la Catedra de Cosmologie a Universității
Megatrend de Științe Aplicate din Belgrad.

43 ◄ Cuprins ►
■ Hors collection ►►►

Naziran împreună cu Célia Mercier


Arsă cu acid

Traducere de Nicolae Constantinescu


Carte publicată și în ediție digitală eBook
ISBN print: 978-973-46-8062-7, 130x200 mm, 312 p.

Naziran, o tânără pakistaneză a cărei viață a fost doar un lung șir de violențe și umilințe, nu mai are față.
Trăsăturile i s‑au topit, pielea îi este plină de cicatrice, iar ochii arși de acid nu vor mai putea vedea niciodată.
La doar 20 de ani, în plină noapte, cineva i‑a vărsat acid pe față în timp ce dormea, pentru a o ucide. Dar ea a
supraviețuit, în ciuda unor suferințe inimaginabile, pentru a‑și spune povestea: tatăl ei, un om brutal și incapa-
bil de afecțiune, a căsătorit‑o forțat la 13 ani. Soțul o bătea pentru că nu i‑a născut nici un băiat, iar după moar-
tea lui a fost obligată să devină soția cumnatului său, mult mai în vârstă, deja căsătorit. Unul din copii i‑a fost
dat unei rude, să‑l crească. Într‑o societate ce consideră femeia doar un bun oarecare, tânăra supraviețuitoare a
celei mai crude torturi imaginate de mintea omenească are curajul de a‑și împărtăși tragedia, pentru ca nimeni
să nu mai treacă vreodată prin așa ceva și pentru a‑și regăsi demnitatea.

NAZIRAN s‑a născut în Punjab, Pakistan, și a devenit, la doar 20 de ani, victima unui atac cu acid, în urma
căruia și‑a pierdut vederea, fața i‑a fost distrusă și a fost nevoită să lupte pentru custodia fiicelor sale. A bene-
ficiat de sprijinul Acid Survivors Foundation, care luptă pentru reabilitarea victimelor atacurilor cu acid și pen-
tru pedepsirea agresorilor.

CÉLIA MERCIER, născută la Paris, este jurnalistă. Specializată în probleme legate de Pakistan, a lucrat, la
Islamabad, pentru Libération și Le Soir. În 2016 i s‑a decernat de către publicația Marie Claire, ex aequo, pre-
miul Jurnalistul anului.

44 ◄ Cuprins ►
■ Hexagon. La limita cunoașterii ►►►

Florin Gheorghiță
Noi, pământenii, și ei, galacticii

Carte publicată și în ediție digitală eBook


ISBN print: 978-973-46-8095-5, 135x200 mm

Cum a apărut viața pe Pământ? Cum a evoluat materia vie pe planeta noastră, în imensitatea galaxiei și în ori-
zontul infinit al spațiului cosmic? Poate fi restrânsă întreaga creație între limitele cunoașterii fizice și spirituale
ale omenirii sau există, dincolo de acestea, fenomene, procese și ființe fascinante, care așteaptă să fie cunoscute?
Oferind răspunsuri neașteptate acestor întrebări, Noi, pământenii, și ei, galacticii explorează un întins spectru
tematic, de la enigmele mitice ale lumii antice până la descoperirile insuficient înțelese ale lumii contemporane.
Florin Gheorghiță apelează la metode ale științei adesea ignorate, la mărturii inedite și la dovezi documentare
spectaculoase pentru a ne propune o ipoteză captivantă: aceea că nu suntem și nu am fost niciodată singuri în
Univers.

FLORIN GHEORGHIȚĂ a publicat mai multe volume despre fenomene din realitatea înconjurătoare aflate la
limita cunoașterii umane, care s-au bucurat de un mare succes în rândul cititorilor. Dintre volumele publicate
la Editura Polirom: Karma și taina reîncarnării (2004, 2014), Dezvăluiri din invizibil (2008, 2014), Marile taine
ale omenirii (2013), Strania energie a gândirii (2014), Straniile inteligențe invizibile (2014), Uimitoarele fenomene
din invizibil și energiile benefice (2015), Sufletele, îngerii și ce ne ascunde știința (2016), Vestigii de la o altă ome‑
nire (2017).

45 ◄ Cuprins ►
■ Reviste şi publicaţii ►►►

Revista de Asistenţă Socială


Anul XIX, Nr. 1/2020

Redactor-şef: Doru Buzducea


ISSN: 1583-0608, 160×235 mm, 184 p.

Editată de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București

Editorial • Advancing Social Work Education in Romania: Developing a PhD Program • Problemele sociale pre-
zentate în presa românească: 1989‑1990 (contexul reconstrucţiei asistenţei sociale) • Research in Social Work
in the Last Decade. Literature Review for 10 Years • Analysis of the Effectiveness of the Teen Challenge Programme
after 13 Years of Social Work in Recovering Romanian Addicts • Autism Spectrum Disorder in Romania.
Development of the First Community Center for Children with ASD from Romania • Psycho‑oncology –
Between Achievements and Challenges • The Parental Alienation Construct. Qualitative Analysis of the Specialty
Literature • Influențe specifice în consilierea socială a persoanelor cu dizabilități • Practica asistenței sociale
între religios și secular • Independența financiară a victimelor violenței în familie aflate în centrele rezidențiale
din România. Studiu național • The Role of Social Workers and Current Difficulties Faced by Social Workers in
the Prevention of School Dropout in Western Romania • The Benefits and Consequences of Using Modern
Information and Communication Technology • Three Decades of Social Work in Romania

46 ◄ Cuprins ►