Sunteți pe pagina 1din 10

TESTUL NR.

1 – SISTEMUL NERVOS
SUBIECTUL I (30 de puncte)
A. 4 puncte
Scrieţi noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia ur mătoare, astfel încât
aceasta să fie corectă.
Căile descendente piramidale conduc motilitatea..........................................., iar cele
extrapiramidale conduc motilitatea...................................
B. 6 puncte
Numiţi două organe asupra cărora acționează sistemul nervos vegetativ simpatic. Asociaţi fiecare
organ numit cu efectul stimulării simpatice.
C. 10 puncte
Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.
1. Planul transversal împarte corpul în:
a) o parte anterioară și o parte posterioară.
b) o parte superioară și una inferioară.
c) o parte dreaptă și una stângă.
d) o parte dorsală și o parte ventrală.
2. Sistemul nervos vegetativ parasimpatic:
a) intervine în situații neobișnuite.
b) crește frecvența cardiacă.
c) determină midriaza.
d) stimulează secreția glandelor gastrice.
3. Sensibilitatea proprioceptivă conduce informații de la receptorii situați în:
a) mușchi.
b) piele.
c) ochi.
d) urechi.
4. Meningita
a) este inflamația neuronilor.
b) este cauzată de ruperea unui vas de sânge.
c) este starea clinică în care pacientul nu răspunde la stimuli.
d) prezintă ca simptom, fotofobie, ceafa țeapană.
5. Sistemul nervos central este format din:
a) nervi.
BACALAUREAT
BIOLOGIE: ANATOMIE ȘI FIZIOLOGIE UMANĂ, GENETICĂ ȘI ECOLOGIE UMANĂ
76
b) ganglioni nervoși.
c) encefal.
d) nervi spinali.
D. 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este ade vărată, scrieţi, în
dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, în
dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta
să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.
1. Stomatita și meningita sunt afecțiuni ale sistemului nervos.
2. Din punct de vedere funcţional, sistemul nervos se clasifică în sistem nervos central și sistem
nervos periferic.
3. Căile de conducere aferente se numesc și căi ale sensibilității.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A. 18 puncte
Sistemul nervos participă la realizarea funcției de relație.
a) Precizaţi două deosebiri dintre sistemul nervos somatic și sistemul nervos vegetativ.
b) Sistemul nervos coordonează activitatea organismului.
Stabiliţi următoarele:
– clasificați sistemul nervos din punct de vedere topografic;
– precizați organele sistemului nervos;
– enumerați componentele arcului reflex somatic și mentionați pentru fiecare câte o caracteristică.
Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii
ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
B. 12 puncte
Sistemul nervos conține substanță albă și substanță cenușie.
Stabiliţi următoarele:
a) din ce este alcătuită substanța cenușie a sistemului nervos;
b) funcțiiile pe care le coordonează substanța cenușie și substanța albă a sistemului nervos;
c) un exemplu de organizare a substanței cenușii în sistemul nervos periferic.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii
ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
TESTE
CLASELE XI-XII
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. 14 puncte
Functiile sistemului nervos sunt complexe.
a) Clasificați căile de conducere ascendente după localizarea receptorilor.
b) Explicaţi notiunile de arc reflex și act reflex.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul
ştiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
– Encefal.
– Nervi cranieni.
2. 16 puncte
Funcţiile fundamentale ale organismului uman sunt: de nutriţie, de relaţie, de reproducere.
a) Enumeraţi trei afecţiuni ale sistemului nervos.
b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Sistemul nervos integrează organismul
în mediul său de viață”.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Sistemul nervos vegetativ simpatic – efectele stimulării”,
folosind informaţia ştiinţifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
– enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
– construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze,
folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate. 77
BACALAUREAT
BIOLOGIE: ANATOMIE ȘI FIZIOLOGIE UMANĂ, GENETICĂ ȘI ECOLOGIE UMANĂ

TESTUL NR. 2 – ANALIZATORI


SUBIECTUL I (30 de puncte)
A. 4 puncte
Scrieţi noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia ur mătoare, astfel încât
aceasta să fie corectă.
Cele trei segmente ale unui analizator sunt: segmentul receptor, ………............ şi ............
B. 6 puncte
Numiți două tipuri de receptori cutanați; precizați pentru fiecare tip de receptor, rolul îndeplinit.
C. 10 puncte
Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.
1. Segmentul central al analizatorului vizual este situat în:
a) lobul parietal al emisferelor cerebrale.
b) girul temporal superior.
c) lobii occipitali ai emisferelor cerebrale.
d) emisferele cerebeloase.
2. Crestele ampulare:
a) sunt receptori cohleari.
b) sunt situate în canalele semicirculare.
c) sunt situate în melcul membranos.
d) sunt receptori vestibulari.
3. Cristalinul este:
a) situat în spatele irisului.
b) transparent.
c) neinervat și nevascularizat.
d) toate variantele sunt corecte.
4. O afecțiune a pielii este:
a) cataracta.
b) herpesul.
c) otita.
d) glaucomul.
5. Labirintul osos contine lichidul numit:
a) endolimfa. 78
TESTE
CLASELE XI-XII
b) limfa.
c) lichid interstițial.
d) perilimfa.
D. 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este ade vărată, scrieţi, în
dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, în
dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta
să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.
1. Receptorii acustici și vestibulari se găsesc în urechea mijlocie.
2. Celulele cu conuri sunt responsabile de vederea nocturnă.
3. Corpusculii Meissner și corpusculii Ruffini sunt receptori cutanați
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A. 18 puncte
Analizatorii realizează analiza și sinteza impulsurilor nervoase, determinând formarea de senzații
specifice.
a) Știind că greutatea pielii reprezintă circa 12% din greutatea corpului, să se calculeze câte
kilograme de piele are un individ de 65 kg.
b) Ce lungime va avea părul unei persoane peste jumătate de an, știind că firul de păr crește circa
8 mm pe lună, iar lungimea actuală este de 20 cm?
Scrieţi toate etapele necesare rezolvării acestei cerinţe.
c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind
informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
B. 12 puncte
Un individ hipermetrop vrea să citească o carte. Stabiliți următoarele:
a) o cauză posibilă a acestei afecțiuni;
b) o manifestare a acestei afecțiuni;
c) tipul de lentile pe care trebuie să le poarte acest individ pentru a putea citi.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii
ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.79
BACALAUREAT
BIOLOGIE: ANATOMIE ȘI FIZIOLOGIE UMANĂ, GENETICĂ ȘI ECOLOGIE UMANĂ
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. 14 puncte
Analizatorul cutanat deservește sensibilitățile tactilă, termică, dureroasă, de presiune și vibratorie.
a) Enumerați cele trei straturi ale pielii.
b) Explicați segmentul de conducere al analizatorului cutanat.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul
ştiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
– Receptori termici.
– Noţiuni elementare de igienă şi de patologie a analizatorului cutanat.
2. 16 puncte
Segmentul periferic al analizatorului acustico-vestibular se află în urechea internă.
a) Precizați receptorii vestibulari și localizarea lor.
b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Analizatorul acustico-vestibular este
specializat pentru perceperea a două simțuri”.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Fiziologia analizatorului auditiv”, folosind informaţia
ştiinţifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
– enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
– construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze,
folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate. 80
TESTE
CLASELE XI-XII

TESTUL NR. 3 – GLANDELE ENDOCRINE


SUBIECTUL I (30 de puncte)
A. 4 puncte
Scrieţi noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia ur mătoare, astfel încât
aceasta să fie corectă.
Hormonii tiroidieni sunt ................................... şi ...................................... .
B. 6 puncte
Numiţi două glande mixte. Precizați câte un hormon secretat de fiecare dintre cele două glande.
C. 10 puncte
Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.
1. Hormonul somatotrop este secretat de:
a) hipotalamus.
b) lobul anterior hipofizar.
c) lobul posterior hipofizar.
d) lobul intermediar hipofizar.
2. O disfuncţie a pancreasului endocrin poate determina apariţia:
a) gigantismului.
b) diabetului insipid.
c) diabetului zaharat.
d) nanismului.
3. Hormonii gonadotropi:
a) sunt secretați de hipofiză.
b) acționează asupra unor glande exocrine.
c) sunt produşi de testicule.
d) sunt produși de gonade.
4. Hiposecreția de hormon antidiuretic produce boala numită:
a) diabet zaharat.
b) mixedem.
c) boala Basedow-Graves.
d) diabet insipid.
5. Sunt glande endocrine localizate în cavitatea abdominală:
a) hipofiza și pancreasul endocrin.
b) ovarul și testiculul. 81
BACALAUREAT
BIOLOGIE: ANATOMIE ȘI FIZIOLOGIE UMANĂ, GENETICĂ ȘI ECOLOGIE UMANĂ
c) glandele suprarenale.
d) tiroida și hipofiza.
D. 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este ade vărată, scrieţi, în
dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, în
dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta
să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.
1. Sistemul port hipofizar face legătura între hipotalamus și lobul posterior al hipofizei.
2. Glandele endocrine secretă hormoni care sunt eliberați în sânge.
3. Medulosuprarenala secretă trei grupe de hormoni steroizi, derivați din colesterol.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A. 18 puncte
Hipofiza și tiroida aparțin sistemului endocrin.
a) Precizați localizarea celor două glande endocrine.
b) Hipofiza și tiroida secretă hormoni cu roluri importante în organism. Stabiliţi următoarele:
– precizaţi o asemănare și o deosebire între efectele hormonului somatotrop și ale hormonilor
tiroidieni;
– enumerați hormonii glandulotropi secretați de lobul anterior hipofizar;
– prezentați hormonii eliberați de lobul posterior hipofizar și enunțați câte un efect al fiecăruia
dintre hormonii prezentați.
c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind
informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
B. 12 puncte
Maria și fiul ei, Dragoș, se prezintă la medicul endocrinolog. Maria acuză creștere în greutate,
stare de letargie, dificultăți de memorie și căderea părului, iar Dragoș prezintă hiperglicemie,
poliurie, polifagie și glicozurie.
Stabiliţi următoarele:
a) bolile de care suferă cei doi pacienți;
b) denumirea hormonilor implicați și tipul disfuncțiilor apărute;
c) denumirea glandelor endocrine care secretă hormonii implicați.82
TESTE
CLASELE XI-XII
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii
ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. 14 puncte
Glandele endocrine intervin în coordonarea activității diferitelor organe.
a) Enumerați grupele de hormoni secretați de corticosuprarenală.
b) Prezentați trei deosebiri între efectele insulinei și ale glucagonului.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul
ştiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
– Hormonii ovarieni.
– Glucocorticoizii.
2. 16 puncte
Funcţiile fundamentale ale organismului uman sunt: de nutriţie, de relaţie, de reproducere.
a) Enumeraţi trei efecte ale testosteronului.
b) Scrieţi un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Activitatea ovarelor şi a testiculelor este
influenţată de activitatea hipofizei”.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Disfuncții endocrine”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
– enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
– construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze,
folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate. 83
BACALAUREAT
84

S-ar putea să vă placă și