Sunteți pe pagina 1din 1

1. Cum definim produsul cultural?

Produsul cultural- ansamblu de beneficii percepute de către client.

2. Care sunt componentele produsului cultural?

Componentele produsului cultural- produsul cultural sau artistic, produsele derivate,


serviciile conexe și experiența atașată consumului.

3. Care sunt dimensiunile produsului cultural?

Dimensiunile produsului cultural-dimensiune referențială, dimensiune tehnică, dimensiune


circumstanțială

4. Ce înțelegem prin brand cultural?

Brand cultural-nume, simbol și desen

5. Care sunt funcțiile brandului cultural?

Funcțiile brandului cultural- distingerea produselor, diferențierea față de concurență,


prezintă într-o formă condensată beneficiile oferite de companie, comoditate, simbol de
apartenență la un grup.

6. Care sunt caracteristicile brandului cultural?

Caracteristicile brandului cultural-calitate percepută, notorietate, loialitate, asocierea cu


elemente pertinente, active tangibile și intangibile.