Sunteți pe pagina 1din 17

G.P.N.

Izbiceni
comuna Izbiceni, județul Olt
tel/fax 0249 535305

Primăvara şi Paştele
– proiect de activitate integrată –

1
PROIECT DIDACTIC
UNITATEA DE ȊNVĂȚÂMÂNT: G.P.N. Izbiceni
DATA: 2 APRILIE 2014
GRUPA: mijlocie A
PROPUNĂTOARE: Sprîncenatu Florica Felicia
TEMA ANUALĂ: Cum este, a fost şi va fi aici, pe Pământ?
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare
FORMA DE ACTIVITATE: activitate integrată ALA1 + ADE (DLC + DOS) + ALA2
CATEGORII DE ACTIVITĂȚI:
 ADP
 Rutine
 Tranziții
 ALA1 – activități liber alese
 Bibliotecă: Citim imagini despre primăvară, formăm cărticele cu acestea
 Artă: Coşuleţul cu ouă - pictură
 Construcții: ,,Suport pentru ouă” – cuburi
 ADE – activități pe domenii experiențiale
 Activitate integrată (DLC + DOS)
 DLC – educarea limbajului – „Ce ştim despre primăvară?” – joc didactic

2
 DOS – activitate practică – „Coşul cu ouă al Iepuraşului” – decupare, asamblare şi lipire

 ALA2
 Ghicitori despre primăvară – power point
 Joc distractic: „Adună ouăle” (anexa 1)
SCOPUL:
 îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte şi termeni specifici anotimpului primăvara;
 consolidarea unor cuvinte despre primăvară;
 consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;
 dezvoltarea simţului estetic şi practic

OBIECTIVE CADRU:
 dezvoltarea capacității de exprimare orală, de înțelegere şi utilizare corectă a semnificațiilor structurilor verbale orale;
 educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic;
 stimularea curiozității privind explicarea şi înțelegerea lumii înconjurătoare;
 formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor produse finite.
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
 să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite o anumită semnificație;
 să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unor activități practice;
 să cunoască diferite materiale de lucru;
 să se comporte adecvat în diferite contexte sociale.

3
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 cognitive
 O1 – să despartă în silabe cuvintele;
 O2 – să recunoască aspectele de primăvară din ghicitori
 O3 – să alinte anumite cuvinte de primăvară;
 O4 – să alcătuiască propoziţii despre primăvară după imagini;
 O5 – să numească pluralul anumitor cuvinte;
 O6 – să participe la activitatea de grup atât în calitate de auditor, cât şi de vorbitor;
 psiho-motorii
 O7 – să confecţioneze coşul cu ouă al Iepuraşului;
 O8 – să denumească materialele puse la dispoziție, utilizându-le;
 O9 – să lucreze curat şi îngrijit pe parcursul activității, păstrând o ținută adecvată în bancă;
 afective
 O10 – să coopereze în realizarea sarcinilor;
 O11 – să-şi exprime părerea despre lucrarea proprie şi despre lucrările colegilor utilizând criteriile de evaluare date.
STRATEGII DIDACTICE: inductiv-semialgoritmice
FORMA DE ORGANIZARE: frontal-individuală, pe echipe, pe centre de interes
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, lucrul individual, turul galeriei, povestirea, analiza, metoda RAI,
expunerea

4
MIJLOACE ŞI MATERIALE: imagini şi jetoane de primăvară, creioane colorate, cuburi, lipici, foarfece, cartoane şi hârtii colorate şi albe,
diplome, laptopul, videoproiectorul, planşe cu povestea, lucrarea model, globul magic, jetoane, roata
norocului,
EVALUARE: aprecieri verbale, autoevaluare, examinare prin probă practică
DURATA: o zi
BIBLIOGRAFIE:
 Revista învățământului preşcolar 3- 4/2011, editura Arlequin;
 Ghid orientativ – Laura Mara Culea, editura Diana;
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar- editura Didactica Publishing House, 2009;
 Ziua bună începe la „Ȋntâlnirea de dimineață” – Smaranda Maria Cioflica, editura Didactica Pre;
 Pedagogie preşcolară, Elisabeta Voiculescu, editura Aramis;
 Totul ... pentru copil (ghid pentru educatoare), prof. Rodica Gavra, editura Diana.

5
SCENARIUL ZILEI
Activitatea începe cu prezentarea musafirului care se află în sala de grupă pentru a evalua calitatea răspunsurilor copiilor şi pentru a
vedea ceea ce ştiu copiii din grupa mijlocie A.
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ
Salutul: ,,Bună dimineaţa florilor” – copiii se vor saluta în sensul acelor de ceasornic, unul după altul folosind un mijloc de transport –
ex: ,,Bună dimineaţa ghiocei!”, ,,Bună dimineaţa zambiluţe!” ...
Se va realiza şi prezenţa în ordinea strigării de către educatoare din catalogul grupei, iar copiii îşi vor alege jetonul cu semnul care-i
reprezintă pe fiecare şi îl vor aşeza în copac. Jetoanele rămase le va număra un copil şi le va aşeza în buzunarul absenţilor. Se numără apoi
fetiţele de către un băiat şi băieţii de către o fetiţă.
Se va alege copilul zilei care mă va ajuta să conduc mai departe întâlnirea de dimineaţă şi pentru a ajuta la organizarea activităţii, a
aranja, împărţi materialele.
Calendarul naturii: Se va discuta despre cum este vremea în acea zi, se va alege data şi se va completa trenulețul vremii.
Împărtăşirea – se vor numi trei fetiţe şi trei băieţi care să împărtăşească cu colegii de grupă ideile, gândurile visele lor din noaptea ce a
trecut, o întâmplare petrecută în familie.
Se trece la gimnastica de înviorare care se face prin câteva versuri:
„Dacă vreau să cresc voinic
Fac gimnastică de mic:
Merg în pas alergător,
Apoi sar într-un picior,
Mă opresc, respir uşor
Întind braţele să zbor

6
Toată lumea e a mea
Când mă aşez la podea!
Ăsta-i doar un început!
Ia priviţi cât am crescut!”
...... şi prin cântecelele ,,Luați seama bine!” şi ,,Vine, vine primăvara!”.
Noutatea zilei se va anunţa de către educatoare. Aceasta le arată copiilor un plic pe care l-a primit de la iepuraşul Tup care conţine un
bilet cu sarcini. Copiii trebuie să rezolve mai întâi sarcinile de la centrele de interes.
Tranziţie:
„Bat din palme – clap-clap-clap
Din picioare trap-trap-trap
Ne-nvârtim, ne răsucim
Şi spre sectoare pornim!”
Cu ajutorul globului magic copiii vor alege câte un jeton care le va preciza sectorul la care vor lucra.
Sarcinile sectoarelor sunt următoarele:
Bibliotecă: - copiii vor avea de sortat nişte imagini de primăvară. Astfel se va realiza o cărticică cu imagini de primăvară.
Artă: - copiii vor avea de colorat un coşulet cu ouă de Paşte.
Construcţii: - la acest sector copiii vor avea de construit din piese, suporturi pentru ouăle de Paşte.
Prin metoda „Turul galeriei” copiii vor aprecia munca colegilor de grupă. Voi aprecia şi eu munca micuţilor per ansamblu.
Tranziţie:

7
„Câte unul pe cărare
Mergem veseli către baie, “Rândul iute să-l formăm
Mergem ca să ne spălăm Lângă uşă ne-aşezăm
Şi cuminţi să aşteptăm
Curăţei să arătăm.”
Pe mânuţe ne spălăm
Este timpul să mâncăm

8
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂȚII

NR. EVENIMENTE ACTIVITATEA PROPUNĂTOAREI ACTIVITATEA STRATEGII DIDACTICE EVALUAREA


CR INSTRUCȚIONALE COPIILOR METODE ŞI MIJLOACE
T PROCEDEE ŞI
MATERIALE
1 Moment Se crează condiții ergonomice pentru
organizatoric desfăşurarea activităților. Copiii sunt atenți şi Activităţi de
Pregătirea grupei Aerisirea şi pregătirea sălii de grupă nerăbdători să înceapă întărire a
pentru activitate pentru activitate. o nouă zi. sarcinilor
Aranjarea mobilierului, stabilirea formulate
liniştii şi asigurarea unei atmosfere
propice pentru buna desfăşurare a
activităţii.
2 Captarea atenției Captarea atenției se face prin Copiii sunt atenți la Observarea
prezentarea iepuraşului Tup, care explicațiile mele comportamen
înmânează educatoarei o scrisoare In referitoare la iepuraşul conversația Iepuraşul Tup tului verbal şi
interiorul căreia sunt mai multe sarcini Tup şi la prezența lui nonverbal al
de lucru. în sala de grupă. explicația copiilor
3 Reactualizarea Reactualizarea cunoştinţelor se face
cunoştinţelor pe bază de întrebări, folosindu-se Evaluarea orală
metoda RAI
- In ce anotimp suntem noi?
Se pune un copil să recite o poezie de Copiii răspund la
primăvară. întrebări. metoda RAI
- Cum este natura primavara? mingiuţă
- Ce fac păsările călătoare?
- Cum sunt copacii?
- Ce se intamplă în grădină?
- Ce flori Infloresc?
- Ce păsări se întorc?
- Unde are cuibul barza? Dar
rândunica?

9
- Ce se întămplă pe câmp?
- Ca face natura primăvara?
- Ce sărbători de primăvară
cunoaşteti?
- Cine aduce ouăle roşii de Paşte?
4 Anunțarea temei şi a Se va preciza că activitatea de astăzi
obiectivelor activității se numeşte „Ce ştim despre Prichideii sunt atenți conversația
primăvară?” şi se va desfăşura sub la explicațiile mele.
forma unui concurs între grupe. Grupa Copilul repetă titlul
fluturaşilor şi grupa albinuţelor. activității. explicația
Se pune un copil să repete titlul
activității de astăzi pentru a se
sistematiza.
5 Desfăşurarea Sarcini:
activității Proba 1 Sunt atenţi în
Identifică aspectele de primăvară din rezolvarea sarcinilor. expunerea videoproiector activităţi de
întărire a
ghicitoare şi desparte cuvintele în
sarcinilor
silabe. planşe formulate
Proba 2
Stabileşte sunetul cu care începe
fiecare jeton şi alcătuieşte o propoziție exercițiul
cu acel cuvânt. bolul magic
Proba 3
aprecieri verbale
Spune mai multe obiecte decât arată
imaginea din bolul magic
Proba 4 conversația
Alintă cuvintele ale căror imagini se
află în plic
Proba 5 videoproiector corectarea
Alcătuieşte propoziţii după imaginile Sunt atenți la exercitiul eventualelor
corectitudinea greşeli
de la videoproiector.

10
La finalul celor cinci probe, se alege răspunsurilor date de
câte un copil din fiecare grupă care va colegi şi îi ajută acolo
veni la panoul cu buline şi va număra unde este cazul.
bulinele echipei sale. Se alege cifra
corespunzătoare numărului de buline şi
se stabileşte câştigătorul concursului.
Aceştia vor primi diplome drept conversaţia diplome aprecieri verbale
răsplată pentru cunoaşterea aspectelor colective şi
de primăvară.. individuale
Copiii primesc
diplomele.

11
5 Obținerea La finalul activității copiii vor avea de Copiii rezolva fisa de planşe
performanței rezolvat o scurta fisa de lucru. lucru. exercițiul
.

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE Copiii sunt atenți la


(DOS) explicațiile
Activitate practică educatoarei. explicația
Se anunță preşcolarii că ce-a de-a
doua activitate din ziua de astăzi este o
activitate practică. Ei vor trebui să
realizeze “Coşuri cu ouă de Paşte”,
pentru a se pregăti de venirea marii conversația
sărbători.
Se pune un copil să repete titlul
activității, realizându-se astfel fixarea
temei.
Se poartă o discuție introductivă foarfecă,
referitoare la importanța ouălelor roşii. şabloane,
Se citeste povestea iepurasului de Paste. lipici
Se realizează intuirea materialului de Copiii prezintă
către copii, cerându-li-se să recunoască materialul pe care-l au observația lucrarea
materialele pe care le au pregătite pe pe masă. model
masă.
Se prezintă planşa model, copiii Copiii observă
observând-o. modelul educatoarei. explicația
Se trece apoi la explicarea tehnicilor
de lucru:
 se lipeşte chenarul tabloului din Prichindeii sunt
floricele; atenți la succesiunea
 se decupează după contur coşurile; tehnicilor de lucru.
 se stabileşte locul coşului pe foaie;
 se lipesc ouăle în coş. demonstrația
Se demonstrează modul de lucru,

12
dându-li-se explicații permanent.
Se pune un copil să repete tehnicile de
lucru, pentru a vedea dacă ele au fost
înțelese. Copilul prezintă
Înainte de a trece la executarea tehnicile de lucru.
lucrării, voi cere copiilor să exerseze
câteva exerciţii de încălzire a
muşchilor mici ai mâinii: morişca,
închiderea şi deschiderea pumnilor,
cântatul la pian etc.
,, Ploaia cade neîncetat Se fac exerciții
Vârful degetelor bat. pentru încălzirea
Degetele-mi sunt petale, muşchilor mici ai
Le deschid ca pe o floare. mâinii.
Şi apoi le răsfirăm,
Şi la un pian cântăm. laptopul
Frecăm palmele de zor lucrul
Să avem la lucru spor. ’’ individual foarfecă,
Se urează “Spor la lucru!”! şi se dă şabloane,
astfel startul începerii lucrului lipici
individual pe un fond muzical. Copiii realizează
Voi supraveghea modul în care copiii lucrările.
îşi realizează lucrările, iar dacă va fi
nevoie voi interveni cu explicaţii
individuale. Voi încuraja pe cei mai
puţin abili şi voi urmări ca toţi copiii să-
şi ducă munca la bun sfârşit.
Voi urmări corectitudinea şi
acuratețea lucrărilor.
Când majoritatea copiilor au terminat,
voi da preavizul şi apoi semnalul de analiza
încetare a lucrului.
Se expun toate lucrările la panou,

13
după care se vor observa şi se vor Se analizează
analiza, ținându-se cont de aspectul şi lucrările de la panou.
corectitudinea execuției lucrărilor. Se
iau în calcul următoarele criterii de
evaluare:
- dacă floricelele sunt aşezate pe
marginea planşei;
- coşul este poziţionat correct;
- lucrarea este curată, îngrijită;
Ȋncheierea activității Se vor face aprecieri verbale asupra Copiii sunt atenți la Aprecieri finale
modului de participare a copiilor la aprecierile educatoarei conversația individuale şi
activitate. şi cu bucurie recompense colective
Pentru executarea corectă a recompensa.
tablourilor şi pentru întreaga activitate
desfăşurată în ziua respectivă, copiii vor
primi şi câte o recompensă – o
prăjiturică.

Anexa 1

JOC DISTRACTIV

ADUNA OUALE

DESCRIEREA JOCULUI:

14
 Se împart copiii în două echipe: ghiocei şi lalele, aşezaţi unul în spatele celuilalt. Fiecare copil trebuie să ştie din ce grupă face
parte. In fata grupelor, la o distanta de 2-3 metri se afla oua. Sarcina copiilor este de a alerga pana la oua, a lua unul si a se
inroarce la punctul de plecare unde il pune in cos. Castiga echipa care a colectat cele mai multe oua.
Se prezinta jocul model. Se realizeaza jocul de proba, dupa care incepe competitia. Câştigătorul primeşte o recompensă.

POVESTEA IEPURASULUI DE PASTE

Odată, demult, pe când zânele colindau pădurile şi piticii răscoleau


măruntaiele pământului în căutarea pietrelor preţioase, pe când animalele
vorbeau şi puii de lup se jucau cu mieii, trăia într-o căsuţă dărăpănată la
marginea unui cătun, un pădurar împreună cu nevasta şi cei doi copii ai lui.

15
Erau destul de săraci şi îşi duceau traiul cam greu, într-una din zile, pe când se întorcea de la târg, numai ce zăreşte pădurarul într-un
tufiş de la marginea pădurii un iepure ce se ascundea tremurând tot de frică.
Nu i-a fost prea greu să-l prindă şi să-l vâre în traistă, gândindu-se numai la friptura pe care avea să o facă din bietul iepuraş.
Ajuns acasă, îi dădu traista nevestei, poruncindu-i să gătească iepurele, iar el, ostenit de atâta drum, se trânti în pat şi adormi pe
dată.
Cei doi copilaşi, auzind porunca tatălui, se strecurară binişor şi priviră în traistă, de unde le străluciră doi ochişori speriaţi şi
înlăcrimaţi. Din întuneric, iepuraşul îşi aştepta sfârşitul plângând, pentru că auzise şi el planul îngrozitor al olarului şi înţelesese despre ce
era vorba. Doar v-am spus că pe atunci animalele înţelegeau limba oamenilor.
Copiilor li s-a făcut aşa o milă de bietul iepuraş, că abia au aşteptat ca mama lor să plece o clipă din bucătărie şi au înşfăcat
iepurele, punând în locul lui un cojoc din lână de miel.
Au alergat cât au putut până la marginea pădurii, iar acolo au dat drumul micului urecheat, care a fugit mâncând pământul.
Bineînţeles ca pădurarul a certat-o pe nevastă pentru că n-a avut grijă de iepure, iar în acea seară n-au mâncat friptură, ci urzici. Dar s-
a întâmplat un lucru mult mai frumos. Mama lepuroaică a zvonit prin toată pădurea fapta cea bună a copiilor, s-a dus chiar şi la vecina
Găină, să-i povestească, ia r aceasta îi dărui câteva ouă. Iepuroaica, fericită, coloră ouăle, le decoră frumos şi le duse copiilor de au
salvat viaţa micului iepuraş, punându-le într-un cuib de iarbă în grădină.
Despre ispravă a aflat şi Zâna Primăverii, căci Tatăl Iepure este un slujitor fidel al acesteia, iar el i-a povestit totul .
Şi cum se apropia şi Sărbătoarea Paştelui, Zâna s-a gândit să-i răsplătească pe cei doi copii pentru salvarea iepuraşului şi a poruncit
iepurilor să le ducă daruri . Astfel, copiii pădurarului au găsit într-o dimineaţă, frumos înşirate pe pervaz, alune, fructe uscate, ciuperci şi
faguri de miere şi multe, multe alte cadouri drăguţe.
De atunci. în fiecare an, tot mai mulţi iepuraşi aduc daruri copiilor cuminţi, harnici si buni. Şi să ştiţi că iepuraşii n-au uitat niciodată
de îndatorirea lor de a aduce, de Paşte, tot felul de bucurii copiilor.

16

S-ar putea să vă placă și