Sunteți pe pagina 1din 1

Proteinele sunt componente de bază ale tuturor celulelor vii, alături de lipide, zaharide,

vitamine, enzime, apă și săruri anorganice, formând împreună un sistem complex în cadrul căruia se
petrec o serie de reacții chimice care asigură reproducerea, dezvoltarea și funcționarea normală a
ființelor vii. Sunt componente ale structurilor celulare și au funcții biologice fundamentale: enzimatice,
hormonale, imunologice. Sunt protein unele substanțe cu puternică activitate biologică ale celulelor ca:
enzimele, pigmenții respiratori, mulți hormoni și anticorpii. Substanța contractilă din fibrele musculare,
din cilii și din flagelele organismelor inferioare, care posedă proprietatea de a transforma energia
chimică în energie mecanică, este de asemenea o proteină. Ele intră în structura tuturor celulelor și ajută
la creșterea și refacerea celulelor. Ca aspect, la microscop, proteinele sunt subțiri, ca niște bastoane
gelatinoase. În organele animaleapar sub forma de mușchi, piele, păr. Ele se găsesc și în plante, în
cantități mici. Toate sunt amestecuri de compuși complecși, conținând carbon, hidrogen, azot, oxigen,
uneori și fosfor, fier, iar de multe ori sulf. Proteinele sunt principali constituenți ai corpului animalelor.
Îndeplinind o mare varietate de funcții, se descoperă o diversificare deosebită în alcătuirea lor. S-a
demonstrat că proteinele constituie partea cea mai însemnată din substanța uscată a celulelor. În corpul
omenesc, 15% din greutate se datorează proteinelor. Analiza lor elementară a fost făcută de chimistul
olandez Gerardus Iohannes Mulder (1802-1882), extrăgându-le din țesuturi animale și vegetale. Acesta
le-a dat, în anul 1838, la sugestia fostului său profesor J. J. Berzelius, numele de proteine, de la grecescul
”protos”, care înseamnă primul, în prima linie. Mulder publică această denumire în 1840 (în unele
tratate apare anul 1843), în limba olandeză, tradusă apoi și în limba franceză.

Caracteristica cea mai importantă a proteinelor este specificitatea: proteinele diferitelor specii
vegetale și animale se deosebesc între ele, existând deosebiri chiar și între proteinele indivizilor din
aceeași specie. Se apreciază că într-un organism animal există circa 100.000 de proteine specifice.
Fiecare macromoleculă de proteină este alcătuită din 50 până la 10.000 de unități de α-aminoacizi, unite
prin legături peptidice