Sunteți pe pagina 1din 19

Scoala Postliceala Sanitara “Carol Davila” Targoviste

SCOALA POSTLICEALA SANITARA “CAROL DAVILA”


TARGOVISTE

CAIET PRACTICA

ELEV:

(poza)

SPECIALIZARE: ASISTENT MEDICAL GENERALIST


TEMA: INVATAMANT CLINIC
ANUL: I-C
AN SCOLAR: 2019-2020
M.I.: DINU TUDOR
M.I.: COSTACHE LUCIAN VIRGIL
Scoala Postliceala Sanitara “Carol Davila” Targoviste

LOCUL DESFASURARII PRACTICII, SPITALUL JUDETEAN DE


URGENTA TARGOVISTE, UNITATE PRIMIRI URGENTE PE
SECTIA ……

ASISTENT RESPONSABIL:

PERIOADA DESFASURARII INVATAMANTULUI CLINIC:

DATA: SEMNATURA:
Scoala Postliceala Sanitara “Carol Davila” Targoviste
Scoala Postliceala Sanitara “Carol Davila” Targoviste

PARTEA I

DATE GENERALE

1 DATE PERSONALE

NUMELE SI PRENUMELE:

PRENUMELE PARINTILOR:

DATA SI LOCUL NASTERII:

ADRESA DE DOMICILIU:

RESEDINTA:-

TELEFON FIX/MOBIL:-

ADRESA E-MAIL:-
Scoala Postliceala Sanitara “Carol Davila” Targoviste

LOCUL DESFASURARII PRACTICII:

 SECTIA DE NEFROLOGIE SI MEDICINA INTERNA;

 SECTIA DE CARDIOLOGIE SI TERAPIE INTENSIVA;

PERIOADA DESFASUARARII INVATAMANTULUI CLINIC:

09.12.2019-14.02.2020

ANUL 2019-20202
Scoala Postliceala Sanitara “Carol Davila” Targoviste

PARTEA a II-a

ORGANIZAREA DESFASURARII STAGIILOR DE PRACTICA

1. PERIOADE DE DESFASURARE

NR. MODULUL PERIOADA Obs.


Crt.

1. NEFROLOGIE 09.12.2019
2. MEDICINA INTERNA 20.01.2020
3. CARDIOLOGIE 03.02.2020
Scoala Postliceala Sanitara “Carol Davila” Targoviste

ANUL I A,B,C,

SEMESTRUL I

ELEVII MERG IN STAGIUL DE PRACTICA IN PERIOADA

SEM I- 7 SAPTAMANI 09.12.2019- 14.02.2020

INTERVALUL ORAR DE DESFASURARE A INSTRUIRII PRACTICE SI LOCUL DE


DESFASURARE

LUNI-VINERI/7-15/SPITALUL DE URGENTA TARGOVISTE

SECTIILE:

- MEDICINA INTERNA
- NEFROLOGIE
- GASTROENTEROLOGIE
- CHIRURGIE
- RECUPERARE MEDICALA
- ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE
- O.R.L.
- OFTALMOLOGIE
- ONCOLOGIE
- DERMATOLOGIE
- 0BOLI NUTRITIE DIABET
- ENDOCRINE
- REUMATOLOGIE
Scoala Postliceala Sanitara “Carol Davila” Targoviste

EVALUAREA STAGIULUI DE EPRACTICA PENTRU URMATOARELE MODULE


DIN ANUL I DIN ANUL SCOLAR

2019-2020

7 SAPTAMANI

SEMESTRUL I

PERIOADA 09.12.2019-14.02.2020

M11 SEMIOLOGIE MEDICALA 24 ORE/3 ZILE

M13 IGIENA, PREVENIREA SI CONTROLUL INFECTIILOR 16 ORE/2 ZILE

M14 NURSING GENERAL I 240 ORE/30 ZILE

DIRECTOR PROF. STOICA ANA

M.I. DINU TUDOR M.I. COSTACHE LUCIAN VIRGIL


Scoala Postliceala Sanitara “Carol Davila” Targoviste

PLAN DE INVATAMANT ANUL I

ANUL SCOLAR ARE 42 DE SAPTAMANI.

SEMESTRUL I- 21 SAPTAMANI (14 SAPTAMANI TEORIE+7 SAPTAMANI INVATAMANT CLINIC)

SEMESTRUL II- 21 SAPTAMANI (14 SAPTAMANI TEORIE+7 SAPTAMANI INVATAMANT CLINIC


NUMARATOARE NUMARATOARE
NR. DENUMIREA TOTAL /SAPTAMANA
CRT. MODULULUI ORE /SEMESTRU
INVATAMANT CLINIC
TEORIE LABORATOR /SEMESTRU
TEHNOLOGIC I II I II
1. ELEMENTE DE 28 14 14 2
STATISTITCA SI
INFORMATICA
MEDICALA
2. EMBRIOLOGIE SI 28 14 14 2
GENETICA
3. ANATOMIA SI 140 112 28 5 5
FIZIOLOGIA OMULUI
4. MICROBIOLOGIE, 42 28 14 3
VIRUSOLOGIE,
PARAZITOLOGIE
5. BIOCHIMIE 28 14 14 2
6. PSIHOLOGIE 56 42 14 4
GENERALA SI
MEDICALA
7. SOCIOLOGIE SI 56 42 14 4
ANTROPOLOGIE
8. BIOFIZICA SI 28 14 14 2
IMAGISTICA
MEDICALA
9. FARMACOLOGIE 56 28 28 2 2
10. LEADERSHIP SI 44 28 16 2
COMUNICARE
PROFESIONALA
11. SEMIOLOGIE 52 28 24 2
MEDICALA
12. EDUCATIE PENTRU 38 14 24 1
SANATATE
13. IGIENA, PREVENIREA 44 28 16 2
SI CONTROLUL
INFECTIILOR
14. NURSING GENERAL 1 408 168 240 12
15. NURSING GENERAL 2 408 168 240 12
TOTAL 1456 742 154 560 31 ORE/S 33 ORE/S
Structura anului scolar 2019/2020
(Teorie-Invatamant
Scoala Postliceala Sanitara “Carol Davila” Targoviste clinic)
09.09.2019-21.02.2020

ANI DE SEMESTRUL I
STUDIU/SAPT I A AMG I B AMG I C AMG II A AMG II B AMG III A AMG III B AMG
S1 T T T INV. INV. T INV.
09-13.XI
S2 E E E CLINIC CLINIC E CLINIC
16-20.XI
S3 O O O 10 10 O 9
23-27.XI
S4 R R R SAPT. SAPT. R SAPT.
30-04.XI/X
S5 I I I I
07-11.X
S6 E E E E
14-18.X
S7 14 14 14 10
21-25.X
S8 SAPTAMANI SAPTAMANI SAPTAMANI SAPT.
28-01.X/XI
S9
04-08.XI
S10 T
11-15.XI
S11 T T E
18-22.XI INV. CLINIC
S12 E E O
25-29.XI
S13 O O 9 R
02-06.XII SAPTAMANI
S14 R R I
09-13.XII
S15 INV. CLINIC I I E
16-20.XII
E E
VACANTA DE IARNA 21-12 XII/I 2019-2020
S16 T T T
13-17.I E E E
S17 O O INV. CLINIC O
20-24.I R
R R
S18 INV. CLINIC I
I I E
27-31.I
S19 7 SAPTAMANI E E
03-07.II 11 11 12
S20 SAPT. SAPT. SAPTAMANI
TEORIE
10-14.II 2 SAPTAMANI
S21
17-21.II

DIRECTOR, STOICA ANA INTOCMIT, DE PROF. FLOAREA LILIANA

SCOALA POSTLICEALA SANITARA “CAROL DAVILA” TARGOVISTE


Scoala Postliceala Sanitara “Carol Davila” Targoviste

CONTINUTUL COMPETENTELOR SPECIFICE FIECARUI


MODUL OMEN 3499/29.III.2018
INVATAMANT CLINIC
AN SCOLAR 2019-2020
CELE 8 COMPETENTE DE BAZA
Calificarea de asistent medical generalist demonstreaza ca profesionistul in cauza este

capabil sa aplice cel putin urmatoarele 8 competente de baza:

Competenta de adiagnostica in mod independent asistenta medicala, pe baza cunostintelolr

teoretice si clinice existente si de a planifica, organiza si pune in aplicare asistenta medicala in

tratarea pacientilor, pe baza cunostintelor si competentelor dobandite, in vederea imbunatatirii

practicii profesionale;

Competenta de a colabora in mod eficient cu alti factori din sectorul sanitar, inclusiv prin

participarea la formarea practica a personalului sanitar, pe baza cunostintelor si competentelor

dobandite;

Competenta de a oferi persoanelor, familiilor si grupurilor de personae, informatii care s ale

permita sa aiba un stil de viata sanatos si sa se autoingrijeasca, pe baza cunostintelor si

competentelor dobandite;

Competenta de a initia in mod independent masuri imediate pentru mentinerea in viata si de

a aplica masuri in situatii de criza sau de catastrofa;

Competenta de a oferi in mod independent consiliere, indicatii si sprijin persoanelor care

necesita ingrijire si persoanelor apropiate;


Scoala Postliceala Sanitara “Carol Davila” Targoviste

Competenta de a asigura in mod independent calitatea ingrijirilor medicale si evaluarea

acesteia.

Competenta de a asigura o comunicare profesionala exhaustive si de a coopera cu membrii

altor profesii din domeniul sanatatii.

Competenta de a analiza calitatea asistentei acordate pentru a-si imbunatatii practica

profesionala de Asistent Medical Generalist.


Scoala Postliceala Sanitara “Carol Davila” Targoviste

2.SCOPUL STAGIILOR DE PRACTICA

Stagiul de practica constituie una din formele de pregatire a elevilor scolilor postliceale sanitare.
Astfel incat dupa absolvire sa le permita integrarea intr-un timp relative scurt si cu rezultate
foarte bune in functiile in care vor fi repartizati.

Stagiul de practica este o parte integranta a procesului de invatamant si pune in comun concept
teoretice cu situatii reale de munca. Practica are ca scop principal dezvoltarea si perfectionarea
priceperilor si deprinderilor practice formate in scoala. Elevii au oportunitatea de a castiga
experienta practica, incredere si de a avea o viziune din interior a viitoarei cariere.

In vederea organizarii si desfasurarii stagiului de practica sefii unitatilor sanitare, desemneaza


tutori profesionali cu experienta in munca practica si cu o conduit exemplara, pentru
monitorizarea activitatilor elevilor.

3.BAZA LEGALA A ORGANIZARII STAGIILOR DE PRACTICA

 Legea educatiei nationale nr.1/2011 publicata in M.Of.R. partea I nr. 18/2011;


 Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor si studentilor, publicata in M.Of.R. partea I
nr. 493/200
Scoala Postliceala Sanitara “Carol Davila” Targoviste

4. RECOMANDARI PENTRU COMPLETAREA

CAIETULUI DE PRACTICA

Caietul de practica intra in categoria documentelor de proiectare, organizare, desfasurare,


evidenta si evaluare a procesului de invatamant. Intrucat acesta contine fisele de evaluare pentru
fiecare modul de stagiu, la finalizarea perioadei de scolarizare, se introduce in dosarul personal al
absolventului.

In caiet pot face insemnari lucratori din scoala cu drept de monitorizare si control,tutorele
professional, coordonatorul stagiului de practica si elevul numai in spatiile anume rezervate.

In scoala cu ocazia instructajului efectuat de catre diriginte, elevul completeaza pagina cu


datele persoanale, ia la cunostiinta de obligatiile pe care le are in stagiul de practica si semneaza
in procesul verbal intocmit cu aceasta ocazie.

Pe parcursul stagiului de practica, elevul face notari in caiet in partea a III-a, conspectand din
bibliografia recomandata de unitatea scolara/tutorele profesional, punctand idei esentiale din
instructajele efectuate, dispozitiile primate, procedure de lucru, modele de acte procedural etc.

La sfarsitul spagiului de practica, elevul va complete la punctul 2 din partea a III-a


Raportul de stagiu si autoevaluarea de la punctul 2 din partea IV-a.

Autoevaluarea permite elevului sintetizarea problemelor intelese/deprinderilor exersate.

Conform prevederilor planului de invatamant evaluarea stagiilor de practica se efectueaza


astfel:

a) Evaluarea competentelor si a modului in care acestea sunt aplicate pe timpul


stagiului de practica de catre elevi de face prin note acordate de catre
coordonatorul de practica, in baza evaluarii realizate de ei, la institutia in care
se desfasoara activitatea.

-Tutorele profesional va puncta fiecare indicator de evaluare cuprins in fisa de


evaluare a elevului in stagiul de practica, marcand cu un “X” numarul de puncte
corespunzator nivelului de realizare a respectivului indicator (acordarea
punctajului va fi temeinic justificata de catre tutorele profesional, formuland
observatii pertinente la rubric “Argumentarea sintetia a aprecierilor”).
Scoala Postliceala Sanitara “Carol Davila” Targoviste

-Coordonatorul de practica va stabili notele competentelor de practica (punctajul


acordat de tutorele profesional unei competente de practica va constitui nota
competentei respective) si va calcula nota stagiului de practica.

b) Nota fiecarui stagiu de practica este media aritmetica, calculate cu doua


zecimale, a notelor obtinute pentru fiecare competenta, cuprinsa in programa
stagiului de practica respective;

c) Media generala a stagiului de practica este media aritmetica a notelor


obtinute la fiecare stagiu, calculate cu doua zecimale;

d)Elevii care nu obtin la stagiul de practica cel putin nota 5,00 si cei care, din
motive temeinic justificate, nu efectueaza stagiul in perioada prevazuta in planul
de invatamant il repeta/efectueaza, fiind planificati sa efectueze aceasta
activitate in timpul stabilit pentru vacante. Daca elevii din anul terminal nu pot
repeat stagiul de practica in timpul stabilit pentru vacante, acestia nu vor intra
in examenul de absolvire.

In urma stabilirii perioadei de recuperare a practicii, dirigintele clasei va semna


la punctul 9 din partea a II-a.
Scoala Postliceala Sanitara “Carol Davila” Targoviste

5.OBLIGATIILE PERSOANELOR IMPLICATE

A. OBLIGATIILE TUTORELUI PROFESIONAL


La inceputul stagiului de practica:

- Prezentarea elevului aflat in stagiul de practica colectivului sectiei;


- Prezentarea regulamentului de ordine interioara si a programului de lucru;
- Prezentarea zonei de responsabilitate/competenta a sectiei, cu referiri la specificul
local/regional;
- Prezentarea conditiilor de munca, echipamente;
- Solicita elevului sa se prezinte in tinuta regulamentara avand asupra sa legitimatie de
elev, carnet de notite si instrumente de scris.

In timpul stagiului de practica:

- Asigura respectarea de catre elev a dispozitiilor interne privind ordinea, disciplina, portul
uniformei de serviciu si incadrarea in programul orar;
- Explica continutul sarcinilor transmise elevului, il indruma si verifica pe timpul
executarii acestora;
- Urmareste ca elevul sa faca notary in caietul de practica;
- Indruma elevul in procesul de studiere si insusire a legislatiei aplicabile structurii in care
este repartizat, precum si pentru rezolvarea sarcinilor de lucru impuse de scoala;
- Monitorizeaza activitatea si conduita elevului si ia masuri pentru imbunatatirea
activitatilor si crectarea conduitei elevului;
- Consemneaza in caietul de practica al elevului situatia prezentei si transmite lunar scolii
situatia absenetelor motivate si nemotivate cu indicarea zilei/intervalului.

B. OBLIGATIILE ELEVILOR

Pe timpul desfasurarii stagiului de practica, elevii au urmatoarele obligatii:

- Sa respecte regulamentul de ordine interioara al institutiei in care efectueaza stagiul de


practica;
Scoala Postliceala Sanitara “Carol Davila” Targoviste

- Sa desfasoare activitati conform programei de practica, respectand durata si perioada


impusa de institutul de invatamant;
- Sa pastreze confidentialitatea datelor si informatiilor cu character profesional;
- Pe durata stagiului de practica sa puna la dispozitie tutorelui profesional sau a altor
personae cu atributie de control, caietul de practica pentru completarile necesare;
- La terminarea stagiului de practica, sa predea caietul de practica pentru a fi pastrat in
scoala;
- Sa respecte regulile si normele specifice sanatatii, securitatii in munca si de aparare
impotriva incendiilor, specific activitatii desfasurate;
- Sa raporteze in situatia unei imbolnaviri, dupa eliberarea adeverintei medicale, tutorelui
profesional si institutiei de invatamant/dirigintelui;
- Sa semneze in fisa de evaluare de luare la cunostinta a continutului acesteia.
In functie de activitatile desfasurate, elevii vor respecta si alte obligatii stabilite de tutorii
profesionali.

Pe timpul stagiului de practica elevii nu vor intocmi acte procedurale si procesuale in nume
propriu, participand doar alaturi de tutorii profesionali la intocmirea unor astfel de
documente.
Scoala Postliceala Sanitara “Carol Davila” Targoviste

ANTERIOR STAGIULUI
6. SARCINI DE LUCRU PENTRU ELEVI
Conducatorii de practica desemnati (profesori, diriginti) indica elevilor sarcinile de
lucru pe timpul stagiului:

- Studiul bibliografiei minimale indicate;


- Aprofundarea tematicii parcurse in scoala; recomandari pentru a corela
elementele de teorie cu cele de practica;
- Activitati de documentare si analiza a unor aspect profesionale;
- Identificarea tipurilor de activitati profesionale, a modalitatii de organizare,
planificare si evaluare a acestora;

Nota: Pentru realizarea sarcinilor de lucru elevii sunt obligati sa respecte


regulile privind protectia informatiilor secret profesional, precum si cele
referitoare la protectia datelor cu character personal.

Realizarea sarcinilor pe timpul stagiului de practica constituie dovezi ale


achizitiilor elevilor in planul competentelor si indicatori pentru evaluarea continua.
Scoala Postliceala Sanitara “Carol Davila” Targoviste

S-ar putea să vă placă și