Sunteți pe pagina 1din 56

t )

2<' t ,4 4t v,i/ -
"'''ih'lt
o

Examen de competenta 'Ntos


- ecografie generala
este cea mai mare in:
1. Viteza de propagare a ultrasunetelor
a. tesut adiPos
b. gaze
f r i_Smuschi
V/ d. apa
de:
2. Rezolutia spatiala ideala este determinata
a. frecventa de emisie a transductorului
b. energia fasciculului
l"l',' ti) tunqi;lea rle unda a ultrasunetului
i'. i.i"oanta acustica a mediului strabatut
sonografica este determinata de:
3. lnterfata dintre doua structuri pe o imagine
a. refractia fasciculului incident
structuri
b. diferenta Jintt" grosimile celor doua
iI c. amPlitudinea undelor sonore
l// *pedantete acustice ate cetor doua structuri
6;i#;;';il;
unitate de masura:
4. lntensitatea energiei acustice are ca
-(-{. watUcm2
. b. Joule
l.r'
v c. ks/m
d. Newton

5.Vitezadepropagareaultrasunetelorpentruoricetesutmoale(medie
conventionala) este:
a, 1200 rn/s
-ib)
i
/ / ts+o m/s
c. 1800 m/s
v
I
d. oricare dintre aceste valori
6' Puterea de rezolutie (dimensiunea minima care poate
fi apreciata cu
ve un sistem
vr I vru'!
ultrasonografic) este determinata de:
a. frecventa fransductoru lui
b. impedanta acustica a mediului
v[,t (d) densitatea
p. mediului strabatut
lungimea undei care genereaza imaginea

7. Traseul Doppler turnizeaza informatii cu privire


la:
a. semnarur
b. '::H*,ir?enerat
l,/ c.
L/ (0 e mai sus

8. Frecventa nominala a unui transductor depinde de:


a. i aplicat
,.r r':b.
)
ului
U' \-Y,
d. amortizarea posterioaa a vibratiilor

9. Viteza fluxului sanguin este carcuratd corect ra


examenur Dopprer daca:
a. gradientul de presiune este mic
(il frecventa repetitiei pulsurilor este mare
c. vasul examinat are un diametru suficient de mare
d. fascicurur incident este perpendicurar pe vasur examinat

10. Umbra acustica murdara (,,dirty shadow,') este


data de:
interpunerea de gaze
1q::
b. prezenta de calculi
l// c. artefacte tangentiale
d. interpunerea de tesut osos

11. Efectul termic ar ultrasuneteror asupra tesuturilor


se masoara:
a. cu indicele mecanic
t/ b. in calorii
U (-c) cu indicele termic
d. cu maximul spatial si temporal

12. Unghiul de refractie la interfata dintre doua mediidepinde


de:
G) diferenta dintre vitezere de parcurgere in cere doua medii
i b. densitatile celor doua medii
c. elasticitatea mediilor strabatute
L d. impedanta acustica a mediilor strabatute
13, Metoda Power Doppler analizeaza:
a. frecventa ecourilor
,. (6.) amPlitudinea acourilor
L' t. durata ecourilor
l" d. toate elementele de mai sus

volum determina la examenul Doppler:


14. Numarul de hematii pe unitatea de
a. viteza de circulatie
b. sPectrul de frecventa
L c C: intensitatea (puterea)
semnalului Doppler
v X. toti acesti Parametri
l5.Lobulcaudathepaticsedeosebestederestulficatuluiprin:
a. contur neregulat
b. ecostructura diferita
II c. un canal biliar mare
l" (t) vascularizatie seParata

ro. nJnrngiomul hePatic este; fara semnal Doppler


a. o formatiune hipoecogena cu contur net, unica,
ir b. o zona hiperecogena cu contur neregulat
posterioara .
L/ o rorr"tiune transsonica cu in{arire
ara, fara h alou, cut'tat a semn ar
".
(;i ; ;;;ii;;; ;,p";ecos ena bi ne contur
Doppler

17

[r
ls.Steatozahepaticaparcelaraestecaracterizataprinexistentainficata:
a. unor calcificari multiPle
, rfi unor zone hiperecogene circumscrise
I t i. unot zone lichidiene difuz conturate
L' ;. ;;;; i"irrtlrni transsonice de diferite dimensiuni
cu semnal Doppler arterial in
1g. o tormatiune hepatica ecogena, cu halou,
interior, sugereaza diagnosticul de:
I-i.: carcinom hePatocelular
'
b. hiperPla zie focala nodulara
c. hemangiom hePatic
d. chist hidatic hePatic
urmatoarea imagine ecografica:
-i"i"t"rui
20. Neoplasmul de colecist areTrecvent colecistic fara con de umbra'
a. formatiune hiperecogena .
*"0"',ot;:or:ti1[?:*n"na, interiorul colecistului
neomosena' situata
-dTry']l
cu con de umbra maslv
c. formatiune hiperecogena fara umbra
G il;,.;ra hiperecogena a ptr.t.rui .olecistic, imobila'
vf ,/ posterioara
2l,tJnelementdiagnosticprezentconstantincolecistitaacutaeste:
a. Prezenta de calculi in colecist
fO;,manevra Murphy ecograflca pozitiva
tb.
vt / dirt"n.ia colecistului
d. nevizualizarea colecistului

22.Ca|ibrulnormal...maximatcaiibiliareprincipalelapacientiirecent
colecistectomizati se admite a
n:
a. 15 mm
b. 12 mm
vi/ c.6mm
G. gmm
Lste cel mai usor de pus in evidenta
23. Afectiunea tubului digestiv care
ecografic este:
a. boala Crohn
b. aPendicita cronica
c. rectocolita ulcero-hemoraglca
'tl)stenoza Pilorica

24. "
Miciecouriflotantecareplutescinlichiduldeascitasugereaza:
,uptrinfectia lichidului de ascita
".
b. caicinom aloza Peritoneala

u c. TBC Peritoneal
(4 toate aceste afectiuni
mai
inchis, examenul ecografic vizualizeaza
25. Dupa un traumatism abdominal
USOT:
a. rupturi de organe parenchimatoase
b. ruPturi de organe tubulare
(6,) tichid in cavitatea abdominala
d. o asociere lichid - ruptura de organ
26. O formatiune ecogena, ovalara, de 2,5 - 3 cm, bine delimitata, cu
ecostructura identica cu a splinei, situata in regiunea hilului sau a polului inferior
splenic, este cel mai probabil:
a. adenopatie
b. tumora retroperitoneala
c. tumora de coada de pancreas
lr i'd. splina accesorie
27.La examinarea ecografica a pancreasului in plan transversal, corpul
pancreasuluinu are raport cu:
a. artera mezenterica superioara
b. trunchiul celiac
'c.
l/ confluentul porto-splenic
" (d., polul superior al rinichiului stang

28. Care dintre urmatoarele caracteristici ecograflce nu este evidentiata in cazul


unui adenocarcinom pancreatic?
a. contur neregulat, frecvent cu prelungiri in tesuturile din jur
b. structura izoJhipoecogena
l,/ -(-c--i oelimitare neta fata de parenchimul din jur
' d. marirea de volum a pancrea'sului

29. O formatiune renala cu aspect ecografic de masa solida, cu contur flu, cu


structura neomogena, izoecogena cu parenchimul renal si prezentand frecvent
calcificari, este:
ij; carcinom renal
b. nefroblastom
V c. chist renal
d. sarcom renal

30. Diagnosticul diferential ecografic al chistului seros renal se face cu:


a. hidronefroza
b. litiaza renala
c. hemangiomul renal
.@ nici una dintre aceste afectiuni

31. lnfiltrarea focala a parenchimului renal in cazul limfoamelor maligne renale


are urmatorul aspect ecografic:
$lt distrugerea arhitecturii renale si invadarea sinusului renal
b. masa perirenala hipoecogena
c. noduli hipoecogeni/transsonici, unici sau multipli, cu ecostructura
omogena, fara intarire posterioara
d. imagini transsonice rotunde, cu contur net, cu intarire posterioara
32. Stenoza aterosclerotica a arterelor renale cauzatoare de hipertensiune
renovasculara la tineri este localizata mai frecvent:
'1]q.'in hilul renal

r b. la nivelul emergentei arterelor renale din aorta


c. Ia nivelul arterelor segmentare intrarenale
d. Ia oricare din aceste localizari

33. Un tendon a carui vizualizare ecografica in sectiune transversala prezinta o


fata anterioara convexa si o fata posterioara plana, este:
a. tendonul cvadricepsului
b. tendonul patelar
c. tendonul achilean
.@ oricare dintre acestea

34. Chistul
;\ Baker este o formatiune situata in:
/'gifosa poplitee
b. axila
L/ loja
c. submandibulara
d. peretele abdominal

35. Chistul Nabboth este o formatiune lichidiana situata la nivelul:


a. peretelui vaginal
: / b. ovarului
L(,,.".)colului uterin
t. corpului uterin
36. Examenul ecografic transvaginal este indicat in special pentru:
a. vizualizarea colului uterin
b. suspiciunea de sarcina ectopica
ir c. vizualizarea unor tumori ovariene mici
V 1_$'toate situatiile de mai sus

37. Bataile corduluifetal (BCF) au valoarea normala:


a, < 100 batai/minut
) > 180- batai/rninut
I t fc,'140 150 batai/ minut
U' d. nici una dintre valorile de mai suq
38, Sarcina recent oprita in evolutie are drept caracteristici:
a. morfologie fetala normala
b. lichid amniotic in cantitate normala sau scazuta.t '
@) tipsa BCF si a rniscarilor active fetale
d. toate elementele de mai sus
ale:
39. Celosomiile reprezinta nialformatii fetale
r€
""b.
tubului digestiv
cordului fetal
c. Peretelui abdominal
d. Peretelui toracic
ombilical normal prezinta:
40. La examenul morfologic si Doppler, cordonul
a. o artera si doua vene
b. doua artere si doua vene
I't r-cJdoua artere si o vena
Ll d. o artera si o vena

mare probabilitate maligna daca:


41. oformatiune tumorala de san este cu
a. are axul lung orientat orizontat
b. are ecostructura lichidiana
i t l:itare
"i. contur sters si prezinta umbra posterioara
V ,r" toate caracteristicile de mai sus
42.Modiflcareaecograficaceamaisugestivapentruuncancertiroidianeste:
a.h
b, n cu sqmnal DoPPler in interior
c. h ndei cu plaje de fibroza ecogene
(di. adenoPatia cervicala
inomul de prostata este:
43. Aspectul ecografic caracteristic
1: s; nodul hiPoecogen
situat in ca
-b-. marirea difuza de volum a
c. masa hiperecogena centrala cr-
interior
l/ d. formatiune trahlsonica cu intarire
posterioara

prin manevra Valsalva este


44. punerea in evidenta a refluxului venos
diagnostica Pentru:
a. torsiunea de testicul
, (-6J varicocel
'd.'inflr*rtia plexului pampiniform
I
"/ d. o tumora benigna de ePididim

45. Formula S= PHT/220 sefoloseste pentru a calcula:


a, frecventa cardiaca
b. fractia'de ejectie
/c,
''Cl'.
suorafata valvei initrale
grosime a septului interventricular
46. ln infarctul miocardic acut nu apare:
,g- tromboza in atriul stang
(b.l ingrosarea valvei aortice
r I, c. dilatarea ventriculilor
/."
l/
d. hipo- sau akinbzia peretilor

47. Tromboza la nivelul atriului stang se pune cel mai bine in evidenta cu:
in modul M
modul B
Doppler color

48. Cgrdiomiopatia hipertrofica asimetrica se caracterizeaza prin:


a. reducere a kineticii peretelui posterior al VS
.
l.a\
b. marirea diametrului VS peste 80 mm
L/
'/
icjmarirea grosimii septului interventricular peste 13 mm
d. marirea grosimii peretelui posterior al VS peste 9 mm

49. ln evaluaiea anevrismuluide aorta, pericolulde ruptura apare la diametrul


minim de:
a. 10 cm
(6: z,s cm
c.3,5 cm
d. 4,5 cm

50. Pentru examenul ecocardiografic al arterei pulmonare, proiectia optima este:


a. parasternal stang
(Q) suprasternal
c. apical
d. subxifoidian
-*

Nume si prenume:

APRILIE EXAMEN DE COMPETENTA APRILIE 2OO8

I. Raportul intre timpul de emisie si cel de receptie aitransductorului este:


@ uvst
Y stsss (
c. 11250
d. 5/100

2.ln care dintre unnatoarele medii,'propagarea ultrasunetelor este absolut imposibila:


a. aer
€) vid
c. os
d. metal
e. apa la temperatura de fierbere
f. toate variantele sunt corecte

3. Transductorul transforma reversibil energia.. , ... .. . in energie...... .., cu


ajutorur
efectului.
a. acustica- termica / efect Doppler
b. eleetrica;acrstica / efect Compton
c. electrica-termica/ efectdb masa
"@ eiectrica-mecanica / efeclpiezoelectric

4, Agentii de contrast genereaz4 raspunsuri (ecouri) de frecvente mari (dublul


liecventei initiale); acest fenomen produce:
a. armonici superioare
b. margini mai nete ate imaginii in mod B
c. calculul mai corect al vitezelor de circulatie
d. evaluarea dimensiunilor in plan ar<ial
5. Pe imaginea sonografica interfata intre doua structuri este determinata de:
' a. unghiul incident al fascicolui ullrasonor
b. diferenta intre grosimile celor d6ua structuri
c. frecventa trarxductorului
.@ difererna intre impedantete acustice

6. La ex Doppler fenomenul de ambiguitate a inscrierii informatiei ( aliasing)


suwine
cand:
a. frccventa repetitiei pulsurilor este prea mica
b. dintr-o eroare de pozitionare a tansductorului
c. dintr-o eroarc de reglare a amplificarii ecourilor (gain) pe aparat
d. unghiul de abord este prca mare
dinamic, penetrabilitatea
in coqp a unui
cca.350 lungimi cle
n numar de lungimi de
;i;;;;i.,
und4 r" -----"v'L eq
unda:
c. egal
d' penetrab,itatea nu are legatura
cu intorvarur di,arnic
( dinanic range)
8. repetitjei pulsurilor (pRD .
f'rec,veru.a esre) ln raport invers
?' densiatea liniilor
b. intervalul dinanic
cu:

c. rezolutia imaginii
o. rntensitatea necesaB pentru o imagine
buna

fansductorului

mlvata cu un sistem
sorngrafic (puterea de

aginea

, , de masura pentru
inrersitatea energiei
JTf$: acusrice este
b. Watt/cm2
c. Newton
d. Watr
timp (TGC) are rol
:

i rrprutut"
h structuile cele mai profunde

e\arate
,, tesuh:ri f,re cea maimare
,:T:;1rm?:r*"*le impedanta acustica:
b. muschiul
c, rinichiul
d. ficatul
14. Rezolr. tii multiple (axiala, hterala si inplanul de elevatie) mai exista in:
a. medicina nucleara
b. tomografie computerizata
c. rezonanta magnetica nucleara
d. in niciuna din aceste metode

l5' Pentru o anumita distantadela transdtctor Ia organul tinta, frecrrcnta


imaginilor
vaiaza in functie de;
a. densitatea liniior de irrformatie
b. intervalul diramic ales
c. intensitatea fascbolului
d. distanta focda a transductorului

16. Un I de:
a.
ultrasoncre
b.
c. amplificare poslerioara Ia o structura exrninata
d. e-interpazitie de aer intre transductor si tegurnent

17. Efectul termic al ultrasunetelor asupatestturilor se masoara:


a. in calorii
b. cu indicele termic
c. cu maximul spatial si temporal
d. cu indicele mecanic

I8. Umbra acrstica datoria interpr.nerii de gazese numeste


a. con de urnbra
b. umbra murdara
c. intarire posterioaa
d. artefact tangential

l9' Segmentul I hepatic (lobul caudat) se deosebeste morphologic si functional de restul


, ficatului prin:
a. ecostmctura diferita
b. conturneregulat
c. vasculariatie separata
d. un canal biliar mare
pot reprezenta

ul Doppler

e in hil

spect chistic in:

existenta in licat a:

ise
e

'o': TiH:i"r*cinom
ur confl uentei canarelor
hepatice corecistur
esre :
b. colabat
c. normal
d. cu pereti mult ingrosati

harog cu semnar Dopprcr


arteriar in interior

hipaplazie focala
: metastaza
u. nodulara
unui sansgp de colon
26. In hepatita virala acuta, modifrcarile ecografice pot consta in
:

a. marira diametrelor ficatului


b. cresterea ecogenitatii peretelui venei porte
c. ingrosarea Sreretelui vezicii biliare
d. nici una dintrc modificarile citrtc

acute este
27. Modificarql cea mai sernnificativa in diagnosticul colecistitei
a. distensia cdecistului
b. prezenta calculilor
c. manevraMwphy ccogafica pozitiva si edemul peretilor
d. nevizualizarea colecistului

diseminate in
28. Pancieasul marit, detormat, foarte neomogen cu zone hiperecogene
interior aparc in:
a. pancreatita acuta edematoasa
b. pancreatita cronica calcilianta
c. pancreatita acuta necrotico-hemoragica
d. mucoviscidoza

29. Aspectul hipoecogen at portiunii ventrale a pancrcasului sia


procesului urpinat se
datoreaza:
a. uhei pancreatite croriice
b. suprapunerii duodenului
c, refractiei tlatoritc tesutului adipos trdiacert
d. unei infiltratii adipoase reduse a pancreasului ventral embriologic

30. Chiste panoeaticc coexistand cu chiste renale, associate


r-u[i hemalgioblastom
cerebelos slgereaza:
a. boala polichistica hepatorenala
b. angiomioliponEtoza'ccrebrala si renala ( sindromul Bournorille)
c. boala von HipPd-Lindau
d. nici unadin aceste afectiuni (ooinciderne)

3 i, Nu apme splenomeglic difuza in:


a. leucemia limfatica cronica
b. mononucleoza in[ectioasa
c. infectia cu viruscitomegalic
d. sindromul de hiperensiure portala
32' Aspectul de " pseudorinichi"
dccerat Ia niver,r coronr:Iui
a. diverticuloza semnifica:
b. un chist intrapzrietal
c. adenopatii
d. ingrosarea peretclui colcnului

icamarginal4 neomogena este


mai probabil:

un traumatism inchis

stuctura mixta (soli&lichid),


bine delimitata,
este:

35' Imaginea unui rinichi cu


sinusul impartit in doua de o
paremchim normal sernnifi barda transversala de
ca:
a. rinichi dullu
b. coloana Bertin
9. divsrticul parrcaliceal
d. dilatare caliciaia
36. Tuberculoz.a renala nu prezinta
deobicei:
?. calci f,rcari intraparenchimatoase
b. stenoze ureteraL
!. tromboza de vena renala
si de cava
d. imagini transsonice i" pu.ro-.f,i-i'-

37. Stenoza aterosclerotica


a arterelor renale u.izAt^at.rta hi-^+^
. tineri .". f".Jlr"t";"ifi..";;;; ^".-," cau:zatoare de hipertensiune renovasculara la
a. in hilul renal
b. la nivelul
din aorh
c. Ia
. nivelul i:3t
-1 m oncare
(1. rntrarenaJe
38. In evaluarea ane',rimului de aort4 indicatia chirurgicala datorita pericolului de
rupttua apare la diametrul ntinim de:
a. l0cm
b. 6cm
c. 3,5 cm
d. 4,5 cm

39. Malacoplachia manifgstda prin intiltate extinse la nivelul rinichiului sia vzicii
urinare este:
a. tumoralimfomatoasa
b. granulomatoza
c. tumoraepiteliala
d. o forma speciala de amiloidoza

40. Punerea in evidenta a refluxului vems prin manevraValsalva este diagnostica p€nuu:
a. torsiunea apendiceluitesticular
b. varicocel
c. inflan:atia plexului pampinif<rrm
d.tumora benigna de epididim

41.T-a examenul Doppler al arterei mezenterice superioare fluxul sanghin este de tipul:
a. cu rezistgnta mare
b. curezistenb scazuta
c. cu rezistenla intennediara
d. variabil in funatie de momennrl ultimului pranz

42. O tumora solida de saneste supectata de malignihte daca prerdnta


a. iung orizonhl
a.:<ul
b. conturul posterior stsrs si cu umtra
c. ecostuctura solida, cmogena
d. ecostructura lichidiana

43. Examemrl sonografic traasvaginaleste indicat inspecial pedru:


a. aprecierea colului uterinin timpul sarcinii
b. suspiciunea de sarcina extrauterina
c. tumori ova'iene mici
d. in toate aceste siuatii
44 frecveHrjr::ff: ecografica a nisomiei
a:eaarnai 2l (boara Down) este:
b. focare hiperecogcn._..ai0."
cresterea grosimii oefei
:
d. ecogenitatea cres uta a
si apa.itia edernului nucal
intestinului subtire

45' Fac parte din paamekii


profi.rurui biofizic 1btal:
a. preznnta miscarilor fitale
b. decelarea mircaritoiresplratorii
:. masuarea cantitatii de llchid
d. --- amniotic
-"r'rrvul
toate aoeste modif cari

46.
t cre sterii intra teri*
a. .t?ffiHnifL['"n u n u s e fo l o s es re p arame tru I:
b. Iunglmea l.bmurului
c. Iungimea nasului
d. circumferinta abdominal
a

47.
a.
b.
c.
d.

48. examenul ecocardiogralic


a. I^"ltT
parastemal
al arterei pulrnonare
r proiectia optima este:
b. suprasternal
rtun&lo;git din"l
c. apical
d. subxifbidian

49' Tromboza in atriul


stang se pure cel rnai
ecocardiografia transtoru.i"u bine ineyidenta cu:
I ecografi
b. ln rnoA fuf
a transesofagi;;i;;ffi"
ecocardiografia tranituaci"a
:
d. ecocardiografia transtcrr..i",
nopfr". coior
,oiJ.irla in mocl B

50. Cardiom iapatb,


hiprertrofica asimerica
st *"", erizea,a prin:.
recrucerea ti".ii"ii
i.b. marirea p;r;dri;;r;;;:
diametrutui VS
il&o;;
:
u.
marirea grosimii Stv peite
marrea grosimii peretelui
i1;"..
po^stcrior peste 9mm
t;J /
1l

+})

Examen Comnetenta Eco Generala- mai 2.0=01.-.'

": .,ill*::, .

l.Tirnpul necesar particulei materiale.clc a cfectua o oscilatie complecta se numeste:


a. fiecventa
b, lungime de unda
i c.) perioada
'-d amplitudine
ZrYiteza de propagare a sunetelor este cea mal nllca ln:
(. ari gaz.e
:b. oS
c. apa
d. muschi

le emite intr-o secunda estc:


3..Numarul de impulsuri (cicluri puls ecou) pe c'rre transductorul
/r.J f.."r"nta nominala a transcluctorului
Y perioada dc repetitie a Pulsului
c. [ungimea spatiaia a Pulsului
d. frecventa de repetitie a pulsului
4. Factorul care detcrmina rezolutia spatiala ideala este:
1'.'i) lungimea de unda a ultrasunetului
Y perioada unei oscilatii complccte
c. energia fa^scicolului
d. impeclanta acustica a rnediultri strabatut
5. Viteza cle propagare a ultrasunetelor nu depirrde de:
a. elasticitatea mediului strabatut
b. densitatea mediului strabatttt
(c.-)vnghiul de refractie al fascicoltrlui ultrasonor
-d irnpedanta acustica a mediurlui strabatul

6.r.E4primarea atenuarii fascicoluli ultrasonor se face in:


(3/-raYti
b. pascali
c. decibeli
d. newtoni/m

T.Atenuarea unui fascicul ultrasonor reprczinta:


a.intoarcereaenergieiunuifasciculultrasonorcatresursa
-b. schimbarea geometriei fa
it. c.''l scaderea intensitatii unui
(q/ ;;;'"" rii"r.i icata
de propa
!s

uie la realizarea atenuarii


unui fascicul ultrasonor:

9. Nu reprezinta
artefactc:
a. rcverberatia
b. refractia
a
c, umbrirea (umbra poster.ioara)
aliasing-ut
"*g!/

a tn vas

Iude:

t selnnalLrl

l4' Dintre structurile intrahepatice


nu srrnr vizibile dccat
,a. venele portalc in conditii exceptionale:
(.!,,{ arterele hepaticc
venele hepatice
:.
d. caile biliare mad

,, pereti
dubti nr.r apare in:
a
S",::i.,11cu
colecistita acuta
b. hipoalbuminemje
f,1., huaza
lip.rtensiunea portata
ly^ biliara necomplicara
rta,inferioara a lobului stang hepatic se invecineaza cu:
a/, stomacul
'6, polul superior al splinei
c. polul superior al rinichiului drept
I 8.Ramurile venei porte ,intrahepatic',se deosebesc de ramurile venelor suprahepatice prin urmatorul
caracter ecografic:
a. sunt mai sinuoase
b. sunt mult mai subtiri
,rCc'.-, ctr pereti bine evidentiabili ecografic
\*-.
1 9.Sistemul limfatic a[ fi catulr.ri:
a. are semnal Doppler color similar cu venele portc
are pereti foarte sinuosi in teritoriul intrahepatic
._-b.. ,
este vizibil ccografic
Lg'nu
2Q.Localizarea cea mai liecventa n cl"ristului hidatic ests':
7,-i.) hepatica
t=6'. pulmonara
c. oerebrala
d. oculara
e. renala

2l.Marcati enuntul neadevarat referitor la imaginea ecografica a polipilor peretelui colecistului:


a.imagine hiperecogena
b.situatie intraluminala
,g-,. flr.l ocupa pozitii declive
fu! mobilitate in veziculabiliara Ia schimbarea pozitiei pacientrrlui
e. lipsa unui con de umbra retrograd

22.Ingrosarea in focar a peretclui colecistului indica :

a. neoplasm de colecist
b. colecistita gangrenoasa
-.c,.. polipi de cholesterol
toot" aceste afectiuni
$r,'
23.In ictenrl mecanic poate apare ca manifestare ecografica
a. dilatarea de cai biliare intrahepatice
b. dilatarea caii biliare principale
4c.', dil,atarea duchrlui Wirsuug
toate
f/
24. Modificarea caracteristica in pancr:eatita acuta este
a. dilatarea ductului Wirsung
1b., apailia pseudochistului pancreatic
('.cy
'-4. aparitia edemului subcapular q

aparitia zonelor de calcificare in parcnchim

25. SEctiunea de electie pentru vizualizarea elementelor hilului hepatic este reprezenlata de :

..a.. sagitala in hipocondrul drept


f} c. oblica complcmentara dreapta
oblica recurenta dreapta
d. transversala in epigastru
o imagine mare neregurat conturata,cu continut lichiclian cu ecouri in lnterior,cu
modificari cle forma ::
mpul examenului,situata in epigastru si sprc hipocondru
stang este:
t,i. pseudochist de pancreas
b-,. polichistoza hepatica
/c) stenoza pilorica
'--d. anevrism de aofia

27. odilatare chistica intre vezica urinara si ombilic este:


,,-a... ureterocel
(_.9' un chist de uraca
*t. o hernie a vezicii urinare
d. un cistocel

28. Adenocarcinomul de prostata prezinta ur'lnatoarele modificari ecografice:


a. noclul perifbric hipoecogen
b. hiperecogenitate cu calcificari in interior
cresterea difuza de volum a prostatei
_-c.-_-
(;fu' toute aceste rnodificari

z9' cTmai conruna trasatura a rnajoritatii cromozomopatiitor in primul trimcstru


de sarcina este:
a. nl0ronetroza
focirr ecogen cardiac
,,-$.
(9,.i cresterea grosimii cefei si eclsrnul nucal
d' doua imagini lichidiene Ia nivelul epigastrului sugerand stenoza
duoclenala

30. Nu este semn de tiroidita:


L. marirea focala de volum
,.b. , hiperkofia tiroidiana
l9,r/ nodulul hiperecogen
d. hipoecogenitatea glandei cu plaje rle fibroza ecogenc

31' Incompetenta valrrulara venoa-sa estc carrrcte rizatit la exiulenul ecografic


morfologic si DoppJer prin:
r,-x. incompresibilitatea venei
$r1 schimbarea sensului fluxuli.ri Doppler la rnanevra valsalva
c. viteza de circulatie maxima mult irescuta
d. oevizualizareavenei
32.In infarctul miocardic acut nu apare:
/.._. hipo sao akinez.ia pcretilor
'$z ingrosarea valvei aortice
c, dilatarea ventriculilor
d. tromboze in atriul stang

33.Prezenta unor calcificari in parenchimultcsticLrlar


nu se asociaza cu:
a. tuberculoza
b. modificari inflamatorii cronice focalc
p- tumon
.
( cl.l moclitrcari infl amat<lrij acute

3r4-Q turnora solida de san este suspectata de mal.ignitatc


daca prezinta :
(' ar,/ ecostructura mixta cu atenuare posterioara
b. axul lung orizontal
c. ectlstmctura lichidiana
d. ecostructura mixta cir intarire postcnoara
-rtonnatiunelichidianabinedeirnrrrara'si:ua;*r'jrnl:ei]::'n?':::3313i;'-*-
:. sarcinaextrauterind
:). chist hemoragic
c, chist demoid
d.7 endometriom
-;. anevrism al artcrei uterine
36.Tumorzrmamarafaraumbmposterioaraeste:
i1a,/ chistul mamar
Y. adenotibromul
c. necroza glasoasa
d. adenocarcinomul mamar
in tioua comparlimente este:
37. Rinichiul cu sinusul renal inrpartit
. a. rinichi in Potcoava
b. rinichi malrotat
fr ,ini"t i dublu.(cu sinus biflrd)
d. rinichi ectoPtc

situatii, cu o exceptte:
plinei poate fi observata ttt unnatoarele
39'l'I
L.a
cher)
b.
c. lirntbnt
d. tuberculoza
/".'t hu*urtom sPlenic

sunt maligne' clt o exceptle:


';. -l;;"t"
40.Urmatoarele tumori renaie
Gravitz (adenocarcinomul renal)
b. tumora Wilms
r e. tumorile uroepitelialc (ale caitor excretorii)
d. sarcoamele reuale
(9) o""o"itomul
4l.Rinichiulmicunilaterals0intalnesteinurmatoarelesituatii,cuoexceptle:

42.Hipertrofiarenalunilateralapoatefiintainitainurmatoarelecircumstante'cuo

c. ncfroscleroza
il

se face cind cea mai meue punsa de


,,rffi.x"fi;1[:"J:t:alnnios richirl din uterur de sarcina are
a. 5cm
$!r l cm
c. 0,5 cm
d. 8cm
fetale :

d. circumferinta cruniana
e. cir:cumferinta ab<lominala
45' In cazulvizualizarii
unui cec clestins cle uchid, o mucoasa
mucoasa" ce iese din conturul peretelui,, cecala ingrosata cu aspect de.,buzunar
este caracteristica in : rle
a. divc-rticulita
b. boala Crohn
aVencbcita acuta
fu)]
d. colita ischemica

unde richjdur
f ttr::iiy,o#*n cre ascita se acumureaza precocc esre
situar intre :

pancreas si sl.ornac
ficat si rinichi
splina si rinichi

r 41.Flgini falsc de clilatare a caitor bitiare intrahepatice


pot fi date de
I ?r/ rnn,trarezr limfomatoasa ascendenta in lungul
cailor biliare
:

b. colangite inf'ectioase cu eclem pirrietal


hemoragii sau sludge biliar
:.
d. aerobilie

48' Rarnurire tmnchiului ceriac


slrnt umlatoare.re. cu exceptia :

49' Fractia de ejectie a ventricururui


stang se poare calcura folosind:
-a', diametrul telediastoric si diametml tcresistoric in modur N4
'(!.') vol,mur terediastoiic si cel teresistoiic in modulB (2D)
c. prin ambele rnetode rnentionate
d. nici o varianta nu este corecta

examenu I Doppler, fl ul transmitral


,_.5"?. !^ r.rx arc urmatorul aspect:
(Ly ctoua unde, E si A corespunzancl
umplerii in itia le ventri
b. o unda unica, monofaz-iia c ul are si* respecti v contractiei a triale
c, un aspect trifazic
d. nici o varianta nu este valabila
oL'.4 RLl &9 R n/€u
--l

"\ i

EXAMEN DE OBTINERE ATE STAT T]LTRASONOGRAFTE


GENERALA
-sEsruMA 1f MAI2012-

APAR SEPAXAT
1. Dtsrenra Nrn tfl\44 rNTRE DOUA PUNCTE SEPAF"c.TE DIN SPATIU CARE
PE IMAGINEA ECOGRAFICA SE NUMESTE :

rdt neZOlulr
B- pn-ECVEI.ITA.
C. elplruuonm
D. cepactrATE DE PENETRARE
) ATENUAREA FASCICLJLULU I ULTRASONOR REPREZINTA :
A. SCHI/BAB.EA DIRECTIEI DE PROPAGARE A FASCICUIULUI ULTRASONOR
(D','*'REA TREPTATA A ENERGIEI FASCTCLiLULUI INCIDENT
C. nnOetCeua FASCICULULUI ULTRASONOR IN MEDIIIL DE PRoVENIENTA
D. STNAA PIERDERILOR DE ENERGIE ACUSTICA REZULTAND DIN ABSORBTIE,
DIFUZIE SI REFLEXE

MootN M ARE UTIUTATE IN ULIRASONOGRATTIE PENTRU EXAMINAREA:


- Q!.) srnucruRlt.oR cARD[AcE
B. srtuc'ruRlloR ANAToMICE suPERFlcLqLE
C. onceNeLoR ABDoMINALE
D. srRucruRLoRFETArE

O OSCILATIE
4. TtvrpUl ITpCSSAR PARTICULEI MATERI"ALE PENTRU A EFECTUA
COMPI,ETA SE NT]MES'TE :

A. FRECVENTA
B. LUNGItuc DE UNDA
@ trproano
D. ,qrr,fPI.trUOI|fS

5. VITEZE DE PROPAGARE A I.]LTRASUNETELOR ESTE CEA UAI UICA N :

lA) cAG.
B. os
C. ,tpe
D. vn;scut
8. Nu nEpnszrxTA A-RTEFA ciE :
a.risrirnrenela
@nmnecrre
C.UMBRA POSTERIOARA
I D.ALJAS]NG-UL
i
SECTORIAL PREZ INTA CA AVANTAJ
:JfrX}?XffiILIL FATA DE AI,E TIPURI DE
A.REZOLUTIE MAIMARE

AINGHruL DE DESCHIDERE MAI MARE


('AUPRAFATA DE CONTACTMAI MICA CU
D.coMpATTBILITATE MAr
REGI A EXAMINATA
BuNA cu Ex. Dopplr
1 O.EXAMr.rur DOPPIER TURNZEMA
INFORMATII IN LEGAruRA
A.YTTEZA FLUXULU SAN GUIN CU:

B.SENSUL DE CURGEREA
SANGELU,I
C.CARACTERUL FLUXULTJI
SANGUIN (LAMN.IAR SEU
TUNEIONAR)
@oaTT CARACTERISTICILE ENUMEMTE
MAI sus

TONLTRTL.R DE GRr pE TMAGTNEA


ECOGRA-FrCA ES-rE pRopoRTTONALA
:J,'^**"*TEA
A.FJFLEXIA UNDELOR SONORE
LA NIVELUL INTEMETELOR
B.DENSITATEA STRUCTURILOR
C.ABSORBTIA FASCICULULLI
SONOR DE CA,RE STRUCTUR]LE
STRABATUTE
7$vrcnu,Dr pRopACARE A uLTRASTNETELoR
]2. FACTONU CARE DETER.I\,INA REZOLUT,A
SPATIALA IDEAIA ESTE:

r
\ soNoR
N
13. Iul.I.cruea ECoGRA.FIqA IN CARE SE vIZUA.]-IZEAZA zoNE HIPERECoGENE
PEzuPO4]T,ALE ASOCIATE CU HIPERTROFIE DE LOB CAUDAT POATE SEMMFICA:
/'\ HEPATTCA
lyrcrRoz^
B. BoALA GaucHrR
C. AMII,OIDOZA HEPATICA
D. STEATOZAHEPATICA

4. IMAGI.cEA LINIAna Doppt,en NecATryA supRApusA pE ARLA pANCREATICA IN


I
AXIIL LONGITI.IDINAI AL ACESTEIA, POETE'SCVNqTT Ci :
A.PANCREATITA ACUTA
B. CHIST HIDATIC PA}JCREATIC
c. MUCovIsctDozA o

' r'\
@otsrENSrE DEDUCT WnsuNc
E..TOATE SITUATTILE EI.IUMERATE MAI SUS.

15. varucprE EsoFAGIENE TIp (up-HrLL ) sE por ExAMTNA ECoGRAFIC cu :


A. SONDA TRANSESOFAGIA}IA
B. SONDA LII.]EARA
@ost cI,n,EDINTRE AcES TEA
D. NICI UNA DINTREACESTEA

I 6. O ruvou DE JoNCt'rL/NE ESo-GAsrRrcA sE poATE DECELA :


A. VIDEOENDOSCOPIC
B. TRANSESOFACIAN
C-. PE CALE TRANSABDOMINALA CU TRANSDUCTOR DE INALTA PRECIZIE
(o. Pu ToATE TEHNICILE ENLINTATE MAI SUS
\J
Fnon:'aarllNr cuECocENnhrE MlxrA, BILATERALE, DE DIMENSILINI MARr, LA
17.
NTVELUL OVARELOR, LA O PACIENTA CU DURERE EPIGASTRICA
CRONICA SI SCAPPRE
PONDERALA, POATE SETvINIFICA :
A. OVARITA POLICHISTTCA
B. TERATOAME OVARIENE
@rnaonr KRucrrNeeRc
D. ORICARE DINTRE ACESTEA

I 8. Boere PpvnoNrc sE MANIFESTA cu pLACr HIpEREcocENE AruNGI.rE r.A


NIVELI.II-:
. A. FICAruLUl
B. CLOBI]LUI OCULAR

@reNlswrn'
D. AXLEI
\
,q

I9'STTNOZE CENOTTOMNE ESTE SET{I{IFICATIVA


SI I]VIPUNE INTERVENTIA
CHIRURGICAIA LA O VALOARE
DE :
+-95% , .

@tsu,
c.55%
X D. ORICARE DINTRE ACESTEA

20. IN EPCTVOICITAACUTA ESTE ATECTAT


SI APARE CA HIPOECOGEN
SI SENSIBIL :
A. MUSCHIUL GLUTEUS MAXIMUS
(ry)r'auscnrul psoAs
C. MUSCHruL CREMASTERIAN
D. MUSCHIUL CVADRICEPS FEMURAL ?

. 2I . ASPECTULECOGRAflC DE TIROIDA
CU DIMENSIUNI NORMALE SAU
MARITE, CU
XffiX"ffi ,trJII\4AGINIHIPOECODENSESICUVASCULARIZATIEACCENTUATA,

AGUSANODTILARA
@)nRorDrrA llnsrmuoro
C. ABCESETIROIDIEM
' D. LIMITOM TIROIDIAN
E. ToATEAFECTIUNTLE oEuei sus
22. O FORMATUNE HIPOECODENSA
CUZONA CENTRALA HIPERECOGENA
ATUNGAT PAUCIVASCUI.A.RA, SIruATA ,
AXILAR, POATE SEMNIFICA :
E)ADENOPATIE INFLAMATORIE
B. LI}OSARCOM
C. SARCOM DE MUSCHI ROTATOR
D. MCII.JNA DINTRE ACESTEA

23. Pnocesut- L'NCINAT AIARTTNE


:
A. GLOBULTI OCUI.AR
B. MUSCHILORGEIIENI
C. EMINENTEI HIPOTENARE

@rra, rrNElA D^TRE*.-*a ANAT'MT.E DE MAr sus


24.DWT-UTCONTUR PARIETAL LA
NIVELUL COLECISTT/LUI POATE
SEMNIF]CA :
A. INELA]IIT{TIE ACLTTA
B. HIPERTENSII.INE PORTALA
C. ASPECTPOST?RANDIAL
srruArrLEDE uAr sus
@roere
25. O pOnUaTTUNE HTi,BRTCOCSNA SnJATA IN INTERIORUL COLECISTULUI, FIXA LA
SCHIMBAREA POZITIEI PACIENTI.JLUI, POATE SEMNIFICA : "
A. SEPTINCOMPLET
B. PAPILOM
C. POLIP COLESTEROLIC
D. CALCUL INCLAVAT IN PERETE

@to,lrrecESTEA
F. NICIUNA DINTRE ACESTEA

25. O naacnrp rRANSSoNtcn cu/rane INTARIRE PoSTERIoARA LA NIVELUL


COLULUI UTERINPOATE SEMNTFICA :

@cursrNABorFI
B. CARCINOMDE COL UTERIN
C. CERVIC'ITA CRONICA
D. NICITINA DINTRE ACESTEA

27. O ronvarruru coMPLExA RETRoANcULoMANDIBLTI-ARA, cu zoNE DIFEzuT


VASCULARZATE, POATE SEMNIFICA :

A. PARorIDnx TBC
B. ADENOPATIE RETROANOUI-OTUNXOMUhRA
@ruoao* MxrA DE GLANDAPARoTIDA
D. NICIT.INA DINTRE ACESTEA

28. CeITTnaTEA ACcEPTABILA DE FLUID INTRAPEzuTONEAL ESTE :


a.20cu1
6)t
v cu3
c. I000 cl\d
D. OR]CARE DINTRE VALORILE DE MAI SUS

29. luacnreA HpERECoDENSA IN INTERIoRUL uNUl DUcr MAMARDILATATPoA'I'E


SEMNIFICA:
A. LACTATIE PRELTINGITA
@**n olr INTRADUCTAL
C. GALACTOCEL
D. TOATEAFECTII.JNILE DEMAI SUS

30. Pnorocor.ur, FAST PRESUPLNE :

A. ECOGRA-FIA (( RAPIDA )
B. ECOC.RAFIACARDIACA
-{\
C,EPI STAREA ECOGMFICA A COLECTIILOR
r\--. LICHIDIENE PATOLOGICE
D. TOATE ACESTEA
\

3 I . CENOiOMIOPATIA
DILATATIVA SE DtA GNOSTICHEAZA
ECO GRAFIC DUPA
A. DTAI\4ETRUL MULT MARIT :
AL VENTRICULULLI STC,
B. ATRIUL STG. MULTMARIT

SNIPOKINEZIA PERETILOR VENTRICULARI


(gZIroArE MODTFTCANLE DEllAr sus

32' FONTVAUUNEA HrPO-/ZOECODENSA.1193"^-O.TA,


DE TIP CE}ITRAL, SITUATA FARA VASCULAR]ZATIE
LA NIVELULFOSEI POPLITEE,
POATE FI :
A. ANEVRISM DE ARTERA POPLIIEE
B. TROIUBOFLEBITA
A. SARCoM
/o)cHrsrBaxrn
\-/
o

33. Muscruul vAsr MEDIAT ApidRTrNE :


A. GAMBEI
X. trr\4ARULUT

@coarser
D. NICI L'NEIA DINTRE REGruMLE
DET,{AI SUS

34. IrVACrr.rEE HIPERECODENSAPI.'NCTIFORIVI,{


TEST]CUI,4.RA POATE
A. CALCtrTCa_Rr orsrnoHca SEMNtrICA :
B. ruMORA ( ARSA }
cj METASTAZA CALCICA
(o.)roere AcESTEA

35.l,Grar.roMut, MATIGNocuLARAIARE
cA o TMAGINE :
@nrEnecocENAMLrpJFoRMA'AUIMAGINE
B. CHISTICA
C. CALCIFICATA CU LIMBRA
POSTERIOARA
D. NICI UNA DTNTRE ACESTEA

36, ExAMTNAREA ANcro_powERpuNE


IN EvTDENTA :
A. PREZENTA LIMTEI
B. SENSUL DE CLIRGERE A
SANGELUI
T.NTUL VASTJLTX DE SANGE
SANGELUT rNTR-r.N VAS
eIPREZENTA
37. IN
VIRTUALA ECOGRA.FICA
SE FOLOSESTE
T.'#O"NP.A EXAMINAREA :
e.3D
(eto+to {
D. ORTCARE DiNTR.E ACESTEA
38. Nernoparh DLABETICn, rrrrntrElE EI FAzE EvoLUTIvE, PREZINTA
^
DIMENSIUM RENAIE :
o'
X),,*"
B. MICSORATE
q.NORMALE, DAR CUASPECT ECOGMFIC MODIFICAT
AsPECTELE DE MAI sus
@)ronre
39. O ponvaTILINE HIPERECODENSA SITUATA LA NIVELUL COZII PANCREASULUI
POATE SEMNI}'ICA :
A.UPOM
B. TNSUUNOM o
C. PANCREATITA CRONICA NODULAM
/DJTOATE SITUATIILE DE MAI SUS
l)
40. O nuacu.m HIpoECoDENSA cENTIMETRICA LA NIvELUL IIALUCELIT, cu
CALCIFICARI ACICULARE, CU/TANA HIPERVASCULARIZATIE, POATE FI :
A. CHIST SINOVIAL
B. ABCES

C*ot curos
D. TOATEACESTEA

41. DpplsrenpA PRECoCE A SUSPICIUNN OP SNTONOU DOWN NP CATRE MEDICT]L CU


COMPETENTA IN ECOGRAFTE GENERAIA SE POATE FACE EVALUAND :
A. DIAMETRUL BTPARIETAL
B. CORDUL FETAI

ACORDONUL OMBILICAL
(o.PmsrNUCAL
\-/
42. lUaCnWe HIpOECODENSA NEOMOGENA, CARE INTRERUPE TOTAL SAU PARTIAL
TENDoNUL AcHILEAtr, ESTE :

A. TENDINITA
B. FIBROM

@nurrune
D. TOATEACESTEA

43. Iuplarrul MAMAR NoRIVIAL PoATE PREiegNTA :

A. OPACIFIEREA CONTINUTULUI
B. VALURIREA CONTURULUI
C. INTRERUPEREA CONTINUITATII
DINTRE ASnECTELE DE MAI stts
@vrcrulnl
44. SoNoELASToGRAFIA SEFOLOSESTE CU PREDILEC*A
'
A. ECOGR,AFIA SOLDULUI DISPLAZIC
F\
(B/ECO GRAFIA I\44 N4AIL{
C. ECOCRAFIA MUSCULO-SC}IELETALA
D. ECOGRAFIA OCULARA
45' FonualuNre ulxri, INTENS vA SCULART,ATA, DE
DTMENST uNI cENTrMETzu cE,
SIruATA LANIVELIIL GLANDEI MAMA
E, POATE SEMNIFICA :
A. CHISTMAMAR , .

B. NECROZA GRASOASA
(@uurone pnr_rooes
D. GALACTOCEL

46. PT.ECATOUL ECZEMAT]FORM DESCUAMATIV


I."A NIVEL AREOLAR POATE
SEMNIFICA:
j.. LIMFOMCUTANAT
pacer e sANULUT
@) eoala
C. DERMATITA ECZEMATTF.RMA o

D. PSORI.AZIS

47. ITTAACTTVTA HiPERECODENSA AVASCI.]LARA


SITUATA IN ZONA CENTRALA A
PROSTATEI POATE SEMNIFICA
:
A. PROSTATITA ACUTA
B. ADENOCARCINOM DE PROSTATA
IcrsrMPEXrON
D.ECTAZE,DE URETRA

48- Fonr,rarnrNea RE,.rArA mpeR-[zoECoDENsA


cu SEMNAT DoprtpR PREZENT
NU POA-E.SEMNIFICA :

G,bnrsrnrNar
B. ANGIOMIOLIPOM
c. ruMoRA GRawmz
D.'I'ERATOM RENAL

49. FORMAT.UNEA HIPOECOGENA


YASCULARTZ-ATA CU ASPECT (
SITUATALA NIVELUL FICATULTJ] IN COCARDA ))
POATE SEMMFICA :
( A/ METASTAZA IIEPATICA
B. LIPOM
C. HEMANGIOM
D. CFIISTADENOM

50. EvD,N.TREAEC'GRAFI.A DE LICHID IN CANTITATE


MARE IN PERICARD,
ASOCIATA CU CONTRACTTLITATE
REDUSA A MIOCARDT/LUI, POATE
SEMNIFICA:
A. RUPTURA DE SEPT INTERYENTRICULAR
B. INFARCT MIOCARDIC ACUT
C. TROI/COZA ATRtAt 4

€4er"moNADA cARDTACA
fr- 't

EXAMEN DE OBTINERE A ATESTATULUT DE STUDIT COMPLEMENTARE -


ULTRASONOGRAFI E G EN ERALA - sesiunea 12.04. 201 1

Sunetele audibile se gasesc in domeniul:


a. I 16Hz
b. > 18 t(}h
0y c.2150KHz
(!,, in niciunuldin aceste domenii

2, Raportul dintre timpul de emlsie si cel de receptie al transduaorului este:

u{w
b. eleee
)tv q tlzsio
d. s/100

Care dlntre urmatoarele medii ofera cea mai mare vfteza de propagare a undelor
ultrasonore?
a. apl
0,7 6, muschiul
c. creierul
d. tesutul adipos

Transductorul tran#orma reversibll energia....,..-. in energie .-...... cu ajGorul


efectului
a. acustica-termica/efect Doppler
Q,u b. elettrica-acustica / efect Compton
c. / efect de masa
electrica-terrnlca
1 d. Tehdric+mecanica / efect piezoelectric
\-/
5. Materialul din care este fabricat cristalul plezoelectric folosit in ultrasonografte este:
a, tristal de dhmart
yrY b. cristalde aPatita
r ,(i, ceramica sintetica
d. iodura de sodiu lmpuriflcata cu thaliu '

5. Pe ima$nea sonografica interfata dlntre doua structuri este determinata de:


a. unghlul incident al fasciculului ultrasonor
0r/ h. dlferentadintregrosimilecetordouastructuri
G frecuentatransducbuhrl
(-il. difierenta dintre irnpedantete acufilce ale celor doud medii

7 - Factorul care determina rezolutia spatialB ideala este:


.lL'
qrl lungimea de unda a fasdculului uhrasonor
b. per$ffida u:rei oscilatii cornplete
vrr I.v c. energia fascicutului
d. impedanta acustica a mediului strabatut

8. f{umarul de impuburi e Gare transductorul h emfte lfir-o secunda reprezinta:


a. frecrrenta nominala a transductorulul
0,V b. perioadi de repetitie a pulsului
t c. lungimea spatiala a pulsului
i'd.
\_/
frecnenta de repetitie a pulsutui

9. Nu reprezlnta artefacte:
a. reverbetiatia
(E, refractia
\ru ;. umbraposterioara
d. aliasingul

10, lntervalul dhiamic (dynamic range) reprezinta:


a.raportul dlntre amplitudinea maxima si minima a ecourilor receptionate de
un sistem
( b7 t pottul lntre semnalutcel mai puternic si cel mai slab inregistrate de un
o 3r -o*.,
c. raportul intre viterele de drculatie maxime si minime detectate la examenul
Doppler
d. raportul intre puterea de emisie si energia receptonata de un transductor
11. Umbrlacustica murdara (rdirty shadou/') este data de interpunerea de:
gaze
\3r
l,' q<tf b. calculi
GOll c

d. calcificari

' L2. Numarul de hematii pe unhatea de volum determlna la examenul Doppler:


a. viteaa de circulatle

nV h- ryectruldefrecrrenta
v( {i htensitatea (puterea} semnaluluil}oppler
d. toti acesti parametri

tl. tobul caudat hepdic se deosebeste de restul fimtului prin:


a. contur neregulat
b. ecostructura difurita
O( c. un canatbitiar mare

fu[ vasoilarizatia seParata


14. Steatoza hepatica parcelara este caracterizata prin existenta in ficat a:
a. unor elclficari multiple
(!,/unorzonehiperfizoecoEenecircumscrise
0r-
' c. unorzone lichldiene dffitzconturcte
d. unorformatiunl transsonice de diferite dimensiuni

15. Triada WES ("wal[,ecogenity-shadou/"] apare in:


a. inflamatiaacuta a peretelui colecistic

n L/ ($*prr"a aproapecompleta a lumenuluivezicularde€tre calcull


v 1 c neoplasmul de cotecist
d. colecistul postprandial

15. Dupa uD traumatlsm abdominal inchis examenul ecografic vizuallzeaza mai usor:
a. rupturi de organe parenchimatoase
b. rupturi de organe tubulare
q1'/ Q f*ia in cavitatea abdominala
d. o asociere lidrkl-ruphrra de organ
17. O formatlune lntrahepatica hiperecogen4 cu
dlametrulde 2-5 cm, bine contureta,
fara halou, fara semnal Doppler ln interior, €ste cu mare probabititate:
a. carcinom hepatocelular
o' '

A q./
b. hiperyhztefucala nodulara .
v ( Ur heman$om hepatic
d. metastaza hepatha

18. Peretii colecistuluicu dublu'contur pot reprezenta:


a- edern infiamator de perete
b. hipertensiune portala r
c. pancreatita acuta
vf1I O,/
- qlrtoate aceste modificari

19. Neoplasmul de colecist are frecvent urmatoarea imagine ecografica:


a. formatlune hlperecogena a peretelui coleclstkfara con de umbra, mobila,
qi conturnet

v 1 formatiune hiperecqena cu Gon de umbra maiv


c.
hiperecogena a peretelui colecistic, imobila, fara umbra
Q,structura
posterioara

20- ta onminarea eografica a pancreesului in plan tmnsversal, corpul pancreasului nu


are raPort cu:
a. artera merenterica superioara
b. trunchlulceliac
fi 'l/ onfiuentul PrtesPlenh
c-
\/ I @,nolulsuperior al rinichiuluistang

21. Diagno$icul diferential ecografic alchlstului seros renal se face cu:

fgmemnefroza
b. litiaza renala
0,2- c. hemangomut renal
d. nici una dintre aceste afectiuni

22. Modificarea caraderistica in pancreatita acuta este:


a. dilatarca ductului lltlirsung
b. aparttia
Ql'u (gnparitia
d. aparitia nchim
23. O acumulare lichldiana intrasplenica marglnala, neomogena, este mai probabil:
a. un ctrist splenic

I AA b. tumora mallgna nectozata


I 1)t'n Grn hematom subepsular dupa un traumatism inctris
d. un infarctsptenic

24. Adenocarcinomulde prostata este locallzat ce maifrecvent in:


a. zona centrala

A?/ C,. zona Periturica


-t e. veru montanum r
d. oriunde In lnterlorul prostatel

25. Nu aparc splenome6alie difuza in:


a. mononucleoza infectioasa

n e;
v1 QTntectia cu virus citornegalic
c.leucemla limfatlca cronica
d. sindromul de hipertenslune portala

26. Punerea in evidenta a refluxuluivenos in varicocel se face optimal prin:


a. asezarea pacientului ln decubit lateral
b. inspiratii profunde repetate
Ot?/ 'fomanevn Vatsalva
d. dupa un efiort

27, Stenoza aterosclerotica a arterelor renale cauzatoare de hipertensiune arteriala


renovasculara la tineri este localizata mai frewent:
a. in hilul rcnal
0 ,U G;, nivelulemergentel arterelor renale din aorta
c. la nivelul arterelor segmentare lntrarenale
d. la rirlcare dintre aceste locallzarl

28. Chistul Baker este o formtiune situata in:


rf
\gfosa poplitee
84'7/ b' a,ola
' c, loja submandlbulara
d. peretele abdominal
36. La examenul Doppler, fluxultransmitral are urmatorul asp€ct:
unde, E si A, corespunzand umplerli lnfiiale ventrlculare si respectiv
$''doua
oontracti,ei atriale
b. o unda unica, monofazica

0( c" un aspecttrifazic
d. nici o varianta nu este valabila

37. Pentru examenul eaocardiografic al arterei pulmonare prolectia optima este:


a. parasternal stang longttudlnal
-{SysuFrastemal
0,/ c. aplcal
d. subxtfuidian

38. Care modificare ecografica este cea maisugestiva pentru cancerultiroidian?


a. nodul neomogen de tip solid
b. calcifieri intranodulare
otu Qr,trtpewascularizatie periferica sl centrala si adenopatie satelita
d. dfonenCunile mad ale nodulului

39. Sectiunea de electie pentru ercminarea ecrgrafica a unul paclent traumatizat este:
a. suprapubiana
b, oblka anterioara dreapta
c. ablica anterioara stanga
d. subxifoidiana
C.. to.t" acestea

40. Care dintre arterele de mai jos prezinta un semnal Doppler de presiune joasa (valori
diastolice marjp
(
\ a. aftera carotida intema
b. artera erotida comuna
e, artera caratila externa
d. artera subclavle

41. Formula S=PHT l22A se fo loseste pentru a calcula :

a. ftecrrcnta cardiaca
,,'
VI "
1t b. fractia de ejectie
(gsuPrafata valvei mttrale
. grosimea septului lnterventricular
--F-:-

EXAMEN PEN'I'RU OBTINEREA ATESTATULUI DE STUDII COMPLEMENTARE


ULTRASONOGRAFIE GENERALA
SESIUNEA MAI2OO9

L Exprimarea atenuarii tascicululuitltlasonor se face in:


-@ rayli
b. pascali
c. decibeIi
d. newton/m

2. Numarul de impr.rlsuri pe care ytransductorul le emite intr-o secunda este :

A. frecventa nominala a transductorului


B. perioada de repetitie a pulsului
C. lungimea sPatiala a Pulstrlui
D. frecventa de repetitie a pulsului

3. Atenuarea fasciculului ultrasonor reprezinta :

a. intoarcerea energiei unui fascicul ultrasonor catre sursa


unei interfete
b. schimbarea georiretriei fasciculului ultrasonor la strabaterea
. -O scaderea intJnsitatii unui fascicul ultrasonor la traversarea unui matetial
cu densitate ridicata
cl. scatlerea vitezei cle propagare la trecerea printr-un mediu

completa se nLlmeste
4, Tinrpul necesar particulei materiale pentru a ef'ectua o oscilatie
:

a. frecventa
b. lungime de unda .'
Q perioada
d. amplitudine
5. Viteza de propagare a sttnetelor este cea ntai mica in :

@ gaze
'b. os
c. aPa
d. muschi
6. Viteza de propagare a ultrasunetelor
nu depinde de
a. elasticitatea mediului strabatut :

b. densitatea mediului strabatut


c unghiul de refi.actie al fasciculului
ultrasonor
d. impedanta acustica a mediului strabatut

ala ideala este :

ui

d.impedanta acustica a medir.rlui strabatut

8.Nu reprezinta artefacte:


a.r'everberatia
b.refractia
c.umbra posterioara
d.aliasing_ul

9'care dintre fettomenele urmatoare


nu contribui elarealizarea atenuarii unui
ultrasonor? fascicul
a.absorbtia
b.convergenta fasciculului u ltrasonor
c.divergenta undelor ultrasonore.
d.reflexia

I0.Limita suPerior al:


a.d ui Doppler
b.v
c.largimii speclmlui de flecventa
d.unghiului de incidenta 0

ta:
vas
resiunea in vas
N VAS

e.nici o varianta nu este corecta

I 2.lnformatiile furnizate de traseul Doppler


nu includ :
a.sensul curgerii
b. grosimea peretelui vasc ular
c.viteza de curgere
d.numarul estimativ de hematii care au generat
semnalul
l3.lntervalul dinauric (< dynamic range >) reprezinta :
.a,raportul intre amplitudinea maxima si minima a ecotrilor receptionate de catre
un srstem
b.raportul intre semnalul cel mai puternic si cel mai slab, inregistrate de catre un
sistem
c.raportul intre vitezele maxime si minime detectate la exzunenul
Doppler de catre un sistem
d.raportul intre puterea de emisie si energia receptionata de catre un transductor

14. Hemangiomulhepatic este :


a. o formatiunc hipoccogena cll conlur net, unica, fara semnal Doppler
' b, o zona hipelecogena cu contur neregulat
c. o fbrmatiune transsonica cu intarire postedoara
d. o forrnatiune hiperecogena bine conturata, f'ara halou, cu/lara senmal
Doppler

15. Colecistul cu pcreti drlbli nu apare in:


a. colccistita acuta
b. hipoalbuminemie
c. hipcrtensiune portala
d. Iitiaza biliara necornplicata

16. O formatiune hepatica ecogena, cu halou, cu semnal Doppler arterial in interior,


sugereaza diagnostioul de:
a. carcinom lrepatocelular
b. hiperplazie focala nodulara
c. hemangiom hepatic
d. chist hidatic hepatic

17. Sisternul limfatic al ficatului are:


a. semnal Doppler color similar cu venele porte
b. pereti lbarte sinuosi in tcritoriul intraltepatic
c. nu estc vizibil ecografic

18. Un element diagnostic prezent consthnt in colecistita acuta este:


a. prezenta de calculi in colecist
b. manevra Mr-rrphy ecografica pozitiva
c. distensia colecistuiui
d. nevizualizarea colecistului

19. Marcati enuntul neadevarat ret'eritor la imaginea ecoglafica a polipilor peretelui


colecistului :
a. irnagine hiperecogena
b. situatie intraluminala
c. nLr octrpa pozitii declive
d. mobilitate in vezicula biliara Ia schimbarea pozitiei pacicntr.rluri
e. lipsa unui con de umbra retrograd
20. Ingrosarea in focar a
peretelui colecistic indica :
a. neoplasm de colecist
b. colecistita gangrenoasa
c. polipi de colesterol
d, toate aceste afectiuni

ditlcare ecografica:
atice

tita acuta este :

atlc

parenchim
23' Dupa un traumatism abdomi,al
inchis, examenul ecografic vizualizeaza
a. rupturi de organe parenchimatoase mai usor:
b, nrpturi cle organe cavitare.
c. lichid in cavitatea abrlominala
d. o asocjere lichicl-ruptLrra
cle organ

24' care dintre mo urile <le examinare ecocardiografica


este sta,dardizat si se
lbloseste i, mod frecvent p.nuu ,ur,.rrarea
diametrelor endocavitare si a
grosirn ilor structurilor miocardice :
a. eco 2 D;
b. eco M rnocle;
c. Doppler tisular;
d. transesofagian.

25. Diametrere endocavitare


terediastorice (DTD) ventricurare,
a. cvasiegale; la adurt surit:
b. ventriculul stang (VS) mai
mic decat ventriculul clrept (VD);
c.DTD VD aproximativ jr.rmatate
din DT VS.
26 Lapersoanele sanatoase inseritia valvei tricuspicle
fata de planul cle insertie mitral
a. in acelasi plan;
b' apical ra distante.variabire (dif'erenta
sa nu fle mai mare dc l5 nrm);
c. numai in boala Ebstein este
apicala

27. Aspectul valvei aortice cu


trei semiltmare se evicrentiaza i, sectir.rnile:
a. parasternale in ax lung_ cloua
cavitati;
b. parasternale in ax lun!- cinci
cavitati;
c, ax scLlft labaza cordului;
d. patru cavitati.
28. Septul interventricular participa in mod normal Ia perfbrmanta de pompa a
ventriculului stang (VS), Ivliscarea paradoxala (in sistola se afla in opozitie {ata de
peretele ventricular drept (VD)) se intalneste frecvent:
a. poststernotomie in primii doi ani postoperator;
b. supraparoina de presiune VD;
c. sLlprasarcina de volum VD;
d. cardiomiopatie hipertrohca asimetrica septala;

29. Tehnica de electie pentnr evidentiarea regurgitatiilor valvulare fiziologice


(apreciere calitativa) este:
a. Doppler color;
b. Doppler pulsat:
c. Doppler continutt,

30. Stenoza vasculara presupllne:


a. viteze crcscute ale I-luxului intrastenotic cu diminuarea acestola poststenotic;
b. accelerarea fluxului prestenotic cu norma.lizarea acestuia intrastenotic.'

31. Caracterizarca si in special masrlrarea velocitatilol la examenul Doppler pulsat


vascular presupllne:
a. Doppler venos nu necesita masurarea si raportarea velocitatilou
b. Doppler arterial presupune caracterizarea anvelopei si raportarea
velocitatilor;
c. arnbele variantc.

RIi|RO-'IUMORAI,E STJNT' I.'OT,OST'|E iN


32, FENOMENT]LE ACUS'I'ICE
DIAGNOSTICUL TU. MAivtARE PENTRU DII?ERIINTIIIRIIA iNrne IIENIGN
$I MALIGN : CARE ASERTIUNE ESTE FAI-SA ?
a) umbra acustica marginala este caractelistica pentru tu . benigne
b) intarirea acustica posterioara este considerata o caracteristica a tu . nTaligne
c) umbra acustica posterioara este o caracteristica a tu maligne
d) a+c
33.FACTORI CARE I{EDUC REZOLUTIA IMAGINII US :

a. indexul de masa corporeala


b. cicatrici / cheloide post operatorii
c. piercieng-ul ornbilical
d. a+ b
e. a *b + c

34.FAC'I'ORII CE POT AFEC]I'A DIMENSIUNILE FICA'IULUI SLINT:


a) virsta
b) in6l[imea
c) indexul de masd corporeald - BMI
d) consumul de alcool
e) b+c
3 5. ADEN O MI OMA'IO ZA Y EZLCULEI B ILIA t{E SE CARACT lill.lZEr\2.{ P RIN
a) ingroqare focali. / ctifuzd a peretelui
b) mici spalii transsonic6 lntra-murale in porfiunea af'ectat[
c) prezenla de imagini echogene i-murale cu urnbr[ acusticd/ reverberafie post.
dla+b+c
36,COMPLEXUL rNT'lMA - MEDIA ( iMT), LA NIVELUL A,C,C.,
REPREZINTA INTERF'ETELE A 2 STRATURI ANATOMICE ADIACENTE:
a) media - intima
b) lumen - intima
c) rncdia - adventice
d) b+c
3T.SUSPICIUNEA DTl PSEUDO-ANEVRISI\4 ARTERIAL SE RIDICA IN CAZ
DLJ
a) mamevre receute chirurgicale - biopsii ,oateterisme
b ,\ masti pulsatil4 sittcron, j uxta-arterial[,oo rnunicanti cu artera
c) tlux antegrad sistolic, retrograd diastolic + flr-rx turbulent
d) a+$+c
UN TRAUMATISM ABDOMINAL, SUSPICIUNEA DE IIEMATOM
38. DUPA
DUODENAL APARE iN CAZ OP
'
a) ingrosare hipoechogend a' pereteh.ri duodenal
b) masd juxta- parietalS / i-murala duodenald, cu echogenitate variabild
c) leziune chisticd para-vertebral[ / pseudo-chist de pancreas
d) ascitd
e) a+b+c

39. LA FEMtitLE INSAnCiNATE CARE AU SUFER.IT UN'rRAUMATISM


ABDOMINAI, , PROTOCOLUL DE INVESTIGA'I]E INCLUDE :
aIFAST
b) nrod M pentru cordul fetal
c) placenta qi lichidul amniotic
d) aprecierea v6rstei gestalionale
e) a+b'+c+ cl

40.CoNTINUTUL SEIviISOLI D LL vEZrCtiLEl BILIARE APARE iN:


a) obstrucfia de cistic
b) caz de alimentalie Parenterali
c) colecistozir
d) colecistita acutd
e) a+

4 1, CFIOLANGI OC AI{C tN O MU L FIILAR S E CARA C'IEpIIZE AZ A PRIN :

a) dilatafie de cdi biliare i-hepatice


b) mas[ tumoralE hiper/isoechogend hilar[
. o) trombozi de ven[ Portd
cl) vezicull de porlelan
e) b+c+d
0 a+b
,.

,,,
-

42.CELE MAr FRECVENTE iOl,AplrCaltr oueA o BropsrE cHrRUnGrcelA


INCLUD :

a) int-ec1ia
b) hematoame / seroame
c) cheloide
d) probleme legate de anestezie
e) a+b
43. O ADENOPATIE MALIGNA SE CARACTERTZEAZA US PRIN :

a) forma rotundd, sttuctur6 hipoechogenl cu hil absent


b) formd ovald, structurd hipoechogend cu hil vizibil
' c)
d) a*c
structuri cu degenerescenld chisticd sau calcificdri

44. TIORMUI-A DE DETERMINARE A VOLUMUI PROSTATIC FOLOSITA cni. ual


FRECVENT:
a) diametrul transversxdiam. ant - postxdianr.cr - caudal
b) diarnetrtrl sagital x diam. transvers x d iam. cr-cauclal
c) diametrul cr-caudalxdiarn. transvers
d)a+b+c
45,CAI{ACTERISTICILE EPIDIDIMITEI NON-SPECIFICE SUNT:
a) debut insidios , fErd durere
b) localizare la nivelul cap-corp cn flux absent la ex.Doppler
c) Ieziune focald hipoechogeni in coada epididimului
d) hiperemie tradusd prin cregterea nr. de vase - ex.Doppler
e) a+b
D c+d

46. FLUXUL REVERS DIASTOLIC APARE iN CAZ OE :

a) vasospasm arterial
' b) ocluzia de art.carotidd interni
c) tromboz.a de vend renald ( la copil )
d) cardiopatii congenitale
e) a+b+c-rd

4T.PRIMELE SEMNE DE VIABILITATE DMBRIONARASE OBSERVA LA:


a) 5-6.S.A.
b)6-7 S.A.
c)7- 8 S.A.
a*-

Nunre.. .

l)renume: ...

()
'l-est (

I Vitez..r rle Droparli'rrc a sunetulrrr intr-un nrerliu trnroqcn nu clenincle ctt-':

il'. tempelatura
@ f.".o.rta sunertelor
c - densitatca mediului
mccliului '').
c[ - cturitatea .

2 Ciclul fcle lucnr al tlan:;rluctr.lrului) prrls-ecLru (:lre cil m;:rrrt enrisie/1r3cu:ptic pe sccunclrt:
a-lrh
/1,i;-tn*t
c- lil
c1 -- 2-5/85tt

-1. Irlcr:urile clt: inrprasticre (spectralc') rcrultn clin:


a -
cr.lclicientul de intensiErtc a transmisi..r
h .. directia fasciculului i.ncielent
c - rekactia tascicululu i inciclent
1_.)- t.t,t"ri,, si clispersin lhscioulului incide.nt

4 tcsuturilc. nroi distantr clintrc transdtrctor si interlirta st: Drlutc c:irlculu:


Pentrr-L
(i)i inmultinclvitez-a ultrasrmeturlui in teslrt ou timpul cle trjungcre la intertatt
b - inrrrLiltincl timptrl de intorrcere cu cle[sjtrrteir
c - inmultincl valclarca timpului dus-inrors cu ().5
cl - inrpartincl 154t) (rnl.s) [a tiecuenta trimscluctrrrtrlui

.5. l)istanta minima intre rlilua purrutLl sc1-:araLc in spirtiu cilr(r alri.rl: cli;tini:t ll(- e(:ogrilm& este:
(r1)- rezr>tutiu spatiala
Lr -. rerz-r:lutio de oontrasl
c - rezolntio c1e miscare
c[ - rezclutia trlrnFcrrala
6. [-lltrasr.ur(u'alla Dop1,rler (sc l'l;rzeiula 1x motli[iurrea)
a -- arnplit uclinii uourik:r
[r - intensitater:t ecouilor
d._C) ticcv'anLa eco r-u'i t)r I

cl -- clurala ecou:ilor

7 Iistimarea numarr-rtui cle hemp.tii carc contritruie la genez;r semnalrrlui L)opplcr se thce cu:
a - Dopplo' continuu
b I)oppler cluplex pulsat
c.; Doppler cr:rkrr (color J:low Doplcr)
(1! Dopuler cle inlensitate (polcr I )opp[er)
B. l}unscluctoire optirrle pentru ex,ilrninursa organelor rnicr si supcrliciaie srurt
a.-- convexe cu tiecv. -5 N,Il.tz
(/ tio*,n* cu tiecv. .5-10 ivfl{z
c - cor)\rexe cu fiecvcnte variabile (3--i lr{tlz)
c1-.sectoriai mccanlc cu fiecv. 5-1(i tr{ti:l

9. Aplicatia nrniora (de debut,r a e.coEiriiei triclimensionale ev;te in.


a - cxplorarea rtascuirra
b - tliagnosticril tumorilor hepirtice
(-c) obstetrica
cl - e.rplorarea rinichiului

I(). Agcntii clc contri,rst gurrcr$ilz.iil raqrunsuri (t:ccruri) cu uLltra-sunste r{e ti-ectt:trta miue (pantr
Ia clubh"rl liecvenrer ititia.le); accst tenorrlerr ih'r,orizcaza
a imaginea in mod Il
-
/$)- tucml cu armonici sqrerioare
c -- [ucrul irr.Doppler cr:ntinuu
cl - evaluarea dimensiur'rilor structurik:r cercetate

I l. Energia ultrasumetelor gcnereazr etbcte neclorjtc pe.rtru orgirnism. la o putere cle emtsie:
a ^- mai mici de 2CI0 n:\.V/cnrz
S)- maimiri rlcr 500 s1\.(,rspz
c - la orise energir:
cl - mai mtrre dc t0()0 m\,\7cnt!

I2. lJltrurlnogXat-ra nu se p()ate elbctLut.


- nivelul articulatiik:r
a Ia
b -. la niveh.rl penisului
G;l 1,, nivelul cxganelor aerice
c[- la nivelul rnuschiklr

1-1. Planulile dc sectiunt: ;rrin clirre se tr.xaminenza ultrirsrmr:grutic ahctltnenul sunt:


a -- [ransversal si -sagital
b - cxlronal (liontal) si transr,,ersal
c -.nunat trunsrrersal
.@ in toate planurilu menlion:rte mai sus

, l.l Interfata intre doum strucluri pc imaE:inea ecr':g1raficn c.ste (leLurninrta cle.
a.- unghiui incident al tascicurlulud ultrasrrnor
($- Ottuenta intre clensitarile celr:lr cloua structr.ur
' c frecr,enta transiluctonllui
-
d.- disranta slructurilor tala d$ transchrctor

15. l..a ex. Doppier ltnr:merrul cle ambigr.ritate a iru;cri e rii inl'onm atie i (ali asin g) stn'inc cand:
a -- rurghiul de aborrl este 1:rea mic
b -- dintr.o eroare cle ltozit ionare a lran.scluctrrruhi

I n" cauz;r uurei viteze pret.nrari a lluxului sanguine


d -. chntr-o eroartr u anrplificarii ecourilor (gain)
pe trrr:rrtiunea rnijlocie a tiotei inlenoare a licatului (si rrvancl hilr-rl in cerrlru)
reprezjnta literzu
a-B
*tt
c.-Y
cl- iv'{

I7 (lonltlrrn segmcntatie eur()ps1e {()ouinar.rd), segrnontal I hepatic ,:stc lr:calizrt:


,4:-it lobr.tl clrept turtcro superior
(.!,I in lobul cauclat
c - in pcrrliunea nrecliala a licatuluri
d .- in L:bul clrept, pr-rstero-interior

I8. I'Iipera'olia lobului cauclat t ste ssmn clc:


a -- colecistita crq:nica
b - hepalita ncuta
(Q- cirozt hepatictr
cl -. colangiclcrlrcinom

19. Colecistul cu pereli cu duhJu c()ntilr nu ll(_)ate repreT_enrfi


a - endern inllamatcir dc pcretc
Lr -- hipertensiurre po(ala
@ pancreatita cronica
c[- stare de clenutritic sevcra

20. Flepntomegalia simetricn, parenchimttl lrepa[ic neornogerr- splenomegalia rnoclorata cu


usoara clilakrtie a sistetrrului port su.lzcrcitza.
a - hepatita acuta
b -- cirr;za dccr>mpcn.sata
c --ncoplasm helxrtic
hepatitru crr.rnicir
@-
2l . nu este ,semn de hipertcnsiuno portala:
a s hunt uril e porl o-sisterni ce evicte nti at s
prin cy.a rncnul I,) opplor
- --
(!]- neomogenitatea parenchimului hepirtic, cu letrr>rncne cle atenr.rarr: posterir:ara
c - ascita cr,r moditlcari ale u;rulr:i spleno-porrirl
ci- spluromegalia cu dilatatijr,,i^noass in hil
^:
22, Examellul ecugnrfic al licatului cu explorare Dq:pJer cu substanta cie cr.mtras[ si stucliul
trmonicr uperioare, este indicat in d ingnrt.sticul
I or,s :

@)- carcinc,mului hcprtocel ular


b - chistului hidatic hepntic
c - cirozei hepaticc
d - hepatitei. acr.rte

2.3. ltirta ile crx;tere a curcin<lmrrluri hcpatr:cclular incipient es;te cle:


tr-- 3 cuy'Jlurna

$yzcm Ia cca. 3 lunr


c - 2 cm/an
d 10 cm/an
t*arice rnaligne
. (*_
"K r,.,,*,11rr;T"r,i:, uri 0u a:ipocr c.hi.stic.,;rrnr
clare cte:
carcinr>m ovariitrr
or",*i*; il i' canccr c:o'-rnic '
c -- cr>rangiocrr.inl#
r;l - (lg t(1a1. aceste ti1:uri cle
tumrrri

2.i. fyochrcr scaclerca


volurnr"rlui colr:cistultu
a - colecistitu ,rrtu*
b _ pr>situl prelungit
- ntuniu :;a t r lnlpt.rk-lru
a,r,ezi c r-r.l ara
,_a.
qu;r a(.lel,l{)Il1l omal.Oza
veZr c ul arH

cle clilatare a cailor


por ricrare
o.,n u,.,,,unr"*;
cu edcm parietal
ffirulilXfffil." <1e:

biliar

27. Ulcere qa
o-'tt'ice multjl:lc'aJ:ar in qrzul
a -- insulinorrrrlri unc,r tumr-rri pzrnc:reatice
cle tipul:
(uF gastlnomului
c - lipomului
cl - gJuc.rgonrmului

f,9. pancrcastrl q6fi1.


-r\rrru' clei.irrnrat,
rrLLt4rrrirt' /i.:
lililt'tu
, itl:are in; neonl(-)gul.l, cu zone
ll ip,rcr:r_lgcr:o_trinsonicc
cuLa eclcmati.la.sa
in intsrior
u[a nc crr: ti ot: Jle,rn,-rr.agi
cir
ZT
cl -- pancrealita cronicir
calcitianta

29. In caz.u.L wztutliz.arii urlLil cec


"bu'tlnar clc muc()a!it,, ce
ck:SttnuS ctc Jichid. rr rnucoa.s.r
i*c clin con[g1l11| puctclLli,
e:dc ci.lracteri.stioir
ceqrla ltgt'osata cu
asper:t cle
Urr-otvcTticulita in:
b.- boalir Crr.rtrn
c - apendicita ilcuti]
cl - colrta ischemica
'3(j
Itecesur i\4.r-:ri.ss'n
.vtrrtu( .Lt
urrcle richiciut
a .- uter s.i vez.icir cre ascita
ilscrta se actrmurt:uzir
actrmult:rtzil prccoce
este situal, inl.rc:
-
b pancreas si .stomac

@) ficatsi rrnichi
d -,splina sj rinjchi

i l. Nu apare
- splunomegalie clr-fi:z;r in.
a - leucernji
b - boli irrfiltr.
niloiclr:z;t.
-.r^.t oaui sarcocicloT.;r)
-. i,rt".* te P,rtala
@ J,

4
32' F'x;rmenul D,ppler ul aortei nrrrmaie
cLstal cle emugLntil ;.uterelor tenale
cle: amta un as1:ect

negativ)

33. Irnaginea unui rinichi cu sinusul


ur clcrua cle o tlancla Lrirn.sversala cle
normal semnitrca: 1:iu.errchim
(il)- sinus bii:a
h - coloana Bsltin
c * divertioul parac*Iiceal
d - ureterocel

34. o rrnagi,er ec.grirfica rictricliana <.r'alar.


sau rotuntra siituata ri n sinr"uiul renal
a - chist hidatic renal este:

! - rinichi polichisric
/,,g,\- c.hist para-p icrl ic
cl - netiorn chistic multil:cular

35 o imagine 'hiper'rcrlgena ctt urnlrru -postenoara sit uata jn sinusrrl


renal cste:
a - o iuromalie congcrrita.la :

b - o tumr:ra cle meclulatu


fo} un calcurt
d - un rretrocel

36. T ., prezentil:
a - trimagini
tn Paretrchim
b -- calciircari
ster)oza uretra]a
-G.-
(3iL t,xte acreste aspecre

o
37' lbrmatiunte rnl'raparenchu'rratoas, renala
rotunda sau ovalara
bine clelirnitata, omogena, hip,:rec,rgena. o* aimer,riurri r,,ariabilg
csre cu rruu.e prrrbirbilitate:
a - un chi"st hiclatrc
Lr-oturnoramaligna
/grr. uri angromiol i1:orn
d - un oncx:itcrm

cu [nagrne cle rnicrcrcalciriu[i si notluli


g r*..1t*r.J:lll-T[-r",']"om()qen, cle regenerare prezinta
fr) prostata cronica
b - prostata acuta
c - hipertrotia beirigpa cle postuta
cl - neoplasm lncitrlie,nt
cle Errostata

. 39. CalciJjcrrile t*ticulare nu pot apare in:


' ' '--
/'"'-I'
@ rno,Jilicari jnflamakr.ii ocute
b - nroditicari inllamatcnii cornice iixale
c - trxnori
d - tuberculoza
4{) Inversarca clirc-ctiei
tl u.ru.l intr-,
/<\i:
,r0r ::::*, anerei
.stenoza
;i;il:iliJ,l|"'lu
,l-.. v<uULt(A C0mg1)il
Lu arreru vertebraia
cste crata cre:
subclavii rc[r""nt"

; :-. ::.::r":rterei
verr ebm r"
i.i*"r *"u.
d aner.rism .t. .,
;;;;ftTXillT:X[,, "
41. Calcilicarile
intra-tiloicrienc nu
u- **r}r'i;il[fi]1" apar irr
b_
* itar
c
..-.,
4n"
a cfllLz;r

ol2. O truriora
srt]idil ch1 san este
(r connrrno"o,,r* e: susp*data de rnurignirarc
susPirctata
^,].,-'.:: :"'stn
l_ rrrtrlirrr. ciaca prezinra:
b _ axur
_ eostructura
c
,*_ ;Tj,Ji|*ilu*
,d * iichicliana
ecr_:stnlctua .scllicla
o_ug"nu
.1i. O f
lichiciiana cu caraotcrtiprc
enclomc.triiflxatiure
1-_;Li;, --'-' L{r/ru L'|u
clc (';n'sr
chist .srtuara
.si raterar cle utc}r
b h",;1;.gr" nLr este :

anevrisrn dc. ar1eru


;.. uterilte
e;r cfust cierdroid

41. l)irEnosricul
..^-..: are
sarclnir clc r:[grlamir
se titce ctrncl
'-'-"r,rlleil mai ,,],...1'1*(''ilrnln('1s
aclancinre, trtai marc punga
-5 cm -,,, nrica cle: cea
cle richicl clin
utenrl
,ir.,, de
,/ej- lcnr
c _ (J,i cn:
d_gcm

ofizic Jbtu.l:

\
I

rilical

etriei lttalc;

42 penhu ex
al arterei puJmon;u'e
nu:r1'#iocarc,cr-urafica
autl1,;l*
c ..
proiecria oprirna
esre:
apical
d - subxilbirliar
' 49' sweriratea stffiozei
aortice se poate
r '- aprecia cu certirucrine:
a - cu ecogriffia in mod i\,{
b- cu emgr.afia jh rlod.B
c* cu e,urncnul Dognler pulsat
(r!i cu cxamenul Doppler
cuntjnuu

mobit care pencluleiua inrre arnu


a lll:glt,s:o.gen
--un tromb atrial motril sir ventricul. bino eon[tu.at
reprezintir:
o vafua
(nitrala sau ticuspida) ingrosrta,
.j.- un mjxoni
a!- ahial
cu vegetatii

d-.toate aceste tipuri cle patologii


:a-

c tt r'j t / i:''/, ( r: r
' r, i ll it i'li-tr, I

r,. (, .

(.x

t
iJI,,pn,,.

EXAMEN POMPETENTA ECOGRAFIE APRK ,' . .,(

l.Sunetele audibile se gasesc in domeniul:


a.sub 16 Hz
b.peste 18 KHz J.o-2o.ooo H*
c.peste 150 KFIz
@jin niciunul din aceste domenii

2,Care din urmatoarele mcdii ofera cea mai mare yiteza dc propagarc undelor ultrasonore:

3.Unitatea de masura pentru puterca acustica(fluxul de cnergie acustica)este:


a.Joule
b.WatVcm2
c.Newton
6!Watt

4.Frecycnta de repetitie a pulsului(PRF-pulse rcpctition frcquency)este determinata de


a.distantapina la tinta productoare de ecouri
Sfrecventa de emisie a transductorului
c. grosimea hansductorului

d. intensitatea acusti ca a e'misi ei transductorului

S,Materialul din care este fabricat cristalul piezoelectric folosit in ultrasonografie este:
a.cristal de diamant
.fScristal. de apatita
@ceramica sintetica
d.iodura de sodiu impurificata cu thaliu

6.Impedanta acustica se masoara in:


a.ohmi
b.ergr
c.newtoni $Gi4<6o o&
@,rayli + v2ruu?s + 2 --f ' P*f'qu4t's')

7.Care din urmatoarele tesuturi are cea mai mica impedanta acustica:
ograficc cste:

ta)a firscico I u lui ultrasonor

pal de:

al pulsului)

sanguin cu metoda Doppler este


neccsar ca:
ul examinat
60 grade

unitatea de votum determina ra


li#:,fllt'f:j:fr:"'pe examenur Dopprer:
@intensitatea(pu terea)semnalul u i Doopler
-t'r
c.vitezade circulatie -
d.toti acesti parametri

frecventei diferentiale frscventa


l.l;:-lTiliilliilira Dopprer(A F'),dcci si a vitezci csrc
data de
b,ecuatia lui poiseuille
(.numarul Nyquist
d.ecuatia Bcrnouilli

prezinta ca avantaj fata de arrc


l.llr#ii:*T1#,rriar tipuri de transduct,ri:
buna cu examenul Doppler
mai mare
mica cu regiunea examinata

esie a :
cou receptat

termic at uttras un e reror pra


ll;1T,:rr,ll
as u tes uturilo r se mas oa ra :
b.cu .;-^+^ ..:
rzata si energia necesara riclicarii temperaturii
O-;; cu I grad .,,1
d.cu

acustica murdara(dirty shadow)este


data de interpuncrea de:
d,X#ot'
b.calculi
c.os
d.calcificari
' "n'l:'l esle rtmsdiui rer-0mendat B€n[r-u tneercarea inlarurarii oricarui artefact:
ii"..'-'ir l_ : .:i :i :-:- ers fi :.s c i ;,:, -._ i u i
':'
-.:*"-i-r une: ;anrirati mai n:an tle gel
- :.-irr-icarea incidentei tbscicolului
.:.reducerea ampl iticarii

18.Fundul de sac Morrison estc situat in:


a.sanfu I paracolic stang
(i;spatiul inter hepato renal
c.loja panoreatica
d.miculbazin:

intrahcparica,insotita uneori de o
l:lJ:il:Il1::?:,,Tl}eara ,,umbra murdara,, sau dc un ,,artefa
@)aerobilie
b.chist hidatic calcifi cat
t:.steatoza parcelara
d.calculi in canalele hepatice

hcpatica difuza caracterizata prin ecostrucrura


ffi;::ff:ttl,trfectiune difuz ncomogcna este:
lbjhepati ta cronica steatozi ca
c.hepatita acuta cu virus B
d.hepatita cronica autoimuna

21'o formatiune intrahepatica hiperecog-e.r",.,


diorrrct.rl 2-5cm,bine contu ratarfzrahalou,fnra
Dopplcr in interior este cu rnare probabilitate: serlna
a.carcinom hepatocelular
b.hiperplazie fbcala nodul ara
@ihcmangiom
d.metastaza de la cancer de colon

Z2'Grapa de risc maxim pentlu cflre


se face ecograffa de depistarc a ca,cerului
reprezentata de bolnavii cu: hepatocclular este
a.chist hidatic hepatic
b,hcpatita cronica g.anulomatoasa
c.hiperplazie fbcala nodulara
(f,)ciroza hepatica

23'Atitudinea recomandabila in fata unei


imagini dc namol(sludgc)vezicular estc:
recom andarea interventiei chirurgi
_a. cale imediate
@expectativa
c.tratament medicamentos cu antibiotice
d. tratament impotriva gi ardiei

peretelui colecistic fara umbra,cu dimensiunite


il;liHTl;ffiiff"T.a l-5 mm, imobira este cu cea
a.calcul
b.neoplasm vezical
@)polip colesterolic
d.un bulgare de namol
maxim aI caii biliare principale
Ia bolnavii corecistectomizati
-,,,;.#lnormal de murta vreme se
_. -'i rnm
r.20 mm
c. 6mm
d.l5 rnm

2f,Nu este.cauza a pancreatitei acute:


a.nuaz,a btllara

,.b-pancreas divisum
lglpancreasul inelar
d.alcoolismul

27.Nu produce colestaza..


,a.cancerul de cap de pancrea.s
(.prcancerul de proces uncinat
c.ampulomul vaterian
d.neoplasmul de cai biliare

straturi sc individu arizeaza.ra ecografia percterui


flt;:jl" digestiv normal cu transductori
cd frccventa
a.3
(b_,5
c.2
d.6

peretele intestinal,constanra
6il$m,tH,,:iffH.'fiJj::' in timp,cu rcverbcratii distare estc:
b.abces parietal colonic
c.boala Crohn
d.tumora de colon

gnosticheaza de cel mai mult


timp si este cel mai usor

c.obtructia i ntestinala
@,stenoza pilorica

epigastru,cu ecostructura mixta(sorid-richid)


:i"?Jil:iT.'J1'Hif:i#T'#,in binc dcrimitata,
a.hernie hiatala
b.abces parietal
(thcrnatom in teaca dreptilor
d.sarcom alunui muschi
clrept

carc plutesc in lichidul de ascita *'


;ffi:.",u:-flotante rugu."urr,
b.suprainfectia lichiclului dc
a^scita
c.carcinomatoza peritoncala
(5lrtoate aceste afectiuni
: s un traumatism abdominal inchis examenul eeografic vizuallzetza mai usor:
-;i de organc parenchirnatoase
u.:,.
--:ruri de organe tubulare
. .:;hid in cavitatea abdorninala
;.0 asociere obllgatorie lichid-rupturzr

34.O formatiun ecogcna ovalara Oe Z,S-Scm,bine delimitata,situatl in regiunea hilului sau a polului
inferior al.splinei,este cu cea mai mare probabilitatc:
(g)splina accesoric
b.adenopatie de limtbm
c.tumora de coada de pancreas
d.fumora ietroperitoneala

35.Semnalul Doppler al aortei normalc arc aspectul:


a.cu spectru de frecventa larg sugerind flux turbulent
b;trifazic cu imagine de reflux diastolic
c.cu valori diastolice mari
d.bifazic cu doua virfuri egalc

36.G rosirnea parenchimului renal(indicele parench im atos)cste de:


a.20 mm
b.30 mm
(!)15 mm
d.5mm

37.In colica renala aspectul ecografic cel maifrecvent intilnilsugcstiv pentru o litiaza ureterala estc:
a.imaginea de calcul in bazinet
h.imaginea de calcul la jonctiunea urctero vezicala
c. distensia urcterul ui distal

@ihidronefroza unilateral a la nivelui rinichiului dureros

3S.Cancerul de prostata apare cel mai frccvent in:


a.zorra centrala
b.zona de tlanzitie
(c;zona periferica
i{.veru montanum

39.f impul util pentru recuperarea testicolului torsionat(detorsionare chimrgicala) cste;


a. 4 ore
@8ore
c.24 ore
d.48 ore

40.Punerea in evidcnta a refluxului venos in varicoccl se face optimal prin:


a.bolnav in deoubit lateral
b.inspiratii profunde repetate
(timanevra Valsalva
d.dupa un bfort

4l.Prognosticul bun al unei colectii lichidicne in jurul sau in interiorul unei sarcini mici este legat de;
g)pt.z.otu b atail or cardi ace
b.existenta unui chist luteal
c.grosimea sacului embrionar
d.localizarea colectiei
[eual poate fi identificat cu certitudine in saptamana:
,,,..,:illl[,i.,,
I
L-t
: i-li,
:- 5-8

43.Chistul Naboth este o formatiune lichidiana


situata deobicci in:
a.peretele vaginai
b.ovar
[Cpoluluterin
d.corpul uterin

44'care dintre artere prezinta un semnal


Doppler de presiune joasa(valori diastolice mari):
(gtarotida inrerna
b.carotida comuna
c.carotida extema
d.artera su[claviculara

u sugereaza malignitati Ia nivelul glandei


mamare:
e acustica posterioara
or
e. o formatiune transsonica cu vegetatii
in interior

41'caremodificarc ecografica este cea


mai rrg"stiva pentru un cancer tiroidian:
a.nodulul neomogen
b. calcifi cari intranodulare
G.adenopatiile cervicale
d.dimensiunile mari ale noclul ului

4T.Chistul Baker este o formatiune tichidiana


situata in:
6tfosa poplitee
b.axila
c.loja submandibulara
d.peretele abdominal

48'cea mai marc viteza de circulatie indicand


ccl mai mare graclient de prcsiune se intilneste in:
a.stenoza mitrala
b.insufi cienta pul monara
L9.stenoza aortica
d.insuficienta aortica

49'cardiomiopatia dilatativa(congestiva)se
diagnosticheaza ecocardiografic dupa urmatoarele
modificari:
a.diamehul mult marit al VS
b.hipokinezia peretil or ventriculari
.c.atriul stang mult marit. ,

Lditoate aceste modificari

terizeaza prin: