Sunteți pe pagina 1din 2

Testul Nr.

6
TEMA 6. Impozitul pe venit. Particularităţile impozitării veniturilor persoanelor fizice
№ INTREBARE Răspunsul
Adevărat Fals Comentarii

1 Royalty (redevenţă) – plăţi regulate ale sumelor de asigurare, ale pensiilor + Plati pentru utilizarea
sau indemnizaţiilor (prestaţiilor). dreptului de autor
2 Venitul din chirie (arendă) se include în venituri impozabile +
3 În categoria persoanelor întreținute, pentru care se poate utiliza scutirea +
majoră, sunt incluse și persoanele cu dizabilități severe și accentuate
4 Fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit + 1% din scutirea
în mărime de 12% din cîştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive personala art 33
5 Mărimea creşterii sau pierderii de capital provenite din vînzare a activelor + Cresterea/pierderea de
de capital este egală cu baza valorică a acestor active capital= Venitul
obtinut-baza valorica
6 Declaraţia se prezintă SFS nu mai tîrziu de data de 31 martie a anului + 30 aprilie a anului
următor anului fiscal de gestiune – în cazul persoanelor fizice. urmator
7 Patrimoniul primit de către P.F. cetăţeni ai RM cu titlu de donaţie sau de + Venit neimpozabil
moştenire se include în venit impozabile
8 P.F., care direcționează un cuantum procentual din I.p.V. calculat anual la + Subiectii impunerii sunt
buget, nu sînt obligaţi să prezinte declaraţia cu privire la I.p.V. obligati sa
declarevenitul
brutobtinut di toate
sursele
9 Nu se consideră facilităţi impozabile acordate angajatului cheltuielile +
suportate de angajator pentru transportul, hrana şi studiile profesionale ale
angajatului
10 Fiecare plătitor de dobînzi în folosul PF, este obligat să reţină din fiecare +
dobîndă şi să achite ca parte a impozitului o sumă egală cu 12% din plată.