Sunteți pe pagina 1din 22

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV

FACULTATEA DE ALIMENTAȚIE ȘI TURISM

PROGRAMUL DE STUDII:

SISTEME DE PROCESARE ȘI CONTROLUL CALITĂȚII PRODUSELOR


AGROALIMENTARE

TEHNOLOGII ALIMENTARE
FERMENTATIVE
PROIECT

Brașov
2020
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV

FACULTATEA DE ALIMENTAȚIE ȘI TURISM

PROGRAMUL DE STUDII:

SISTEME DE PROCESARE ȘI CONTROLUL CALITĂȚII PRODUSELOR


AGROALIMENTARE

COSTUL PRODUCERII VINULUI

Brașov
2020
CUPRINS

INTRODUCERE....................................................................................................................................4
UN STUDIU DE CAZ TOSCAN BAZAT PE O ABORDARE FULL COST.......................................6
1.1 Aspecte generale...........................................................................................................................6
1.2 Metoda full cost............................................................................................................................7
1.3 Analiza factorilor de producție.....................................................................................................7
1.4 Analiza fazelor de producție.........................................................................................................9
ANALIZA TEHNO-ECONOMICĂ. STUDIU COMPARATIV PRIVIND COSTUL PRODUCERII
VINULUI ÎN STATELE UNITE ALE AMERICII ȘI ROMÂNIA.....................................................12
2.1 Costul producerii vinului roșu în SUA.......................................................................................12
2.2 Costul producerii vinului roșu în ROMANIA.............................................................................16
CONCLUZII........................................................................................................................................20
Bibliografie..........................................................................................................................................21

3
INTRODUCERE

De-a lungul istoriei, vinul a fost şi continuă să fie una dintre cele mai importante, populare
şi influente băuturi alcoolice din lume.

În anul 2005, consumul de vin a reprezentat 8,6% din consumul total de băuturi alcoolice
din întreaga lume.

Piața vinului a suferit schimbări majore în ultimii ani. Concurența sporită și dificultățile în
atingerea unei game largi de segmente de consum au dus la reducerea marjelor de profit și, în
consecință, la necesitatea creșterii competențelor manageriale, apelând la o concentrare mai
puternică asupra aspectelor strategice ale activităților de planificare și management, cum ar fi
măsurarea costurilor.

Estimarea costului de producție al unei sticle de vin este un element crucial în gestionarea
unei crame, iar acest cost reprezintă baza unei strategii manageriale corecte și / sau pentru a
verifica eficiența diferitelor faze de producție.

Producerea vinului este un proces de fabricație. Vinăria ia un produs (struguri) și îl


transformă în altul (vin). Întrucât aceasta este un proces de fabricație, vinăria trebuie să țină
cont de costurile de producție.

În general, procesul de producere a vinului are patru centre de costuri: zdrobire/fermentare,


îmbătrânire/ depozitare, administrativ, marketing/vânzări.

Majoritatea costurilor directe sunt adesea ușor de identificat și repartizat (costul strugurilor
achiziționați, costul sticlelor, etichetelor și dopurlor utilizate la îmbuteliere. Alte costuri
directe pot fi mai ușor de identificat, dar mai greu de repartizat. De exemplu, la învechire se
iau în calcul, transferul vinului din rezervoare de fermenatare până la butoaiele de stejar,
acoperirea butoaielor, filtrarea și finisarea vinurilor, ridicarea butoaielor sau amestecarea
diferitelor cantități de vin. Întrucăt aceste activități nu sunt realizate în aceeași măsură, pentru
fiecare soi, nu se poate face o repartizare simplă în funcție de volum. Prin umare, se va face o
repartizare estimativă a acestor costuri, în vederea calculării costurilor totale.

De asemenea, costurile indirecte au propriile lor niveluri de simplitate și complexitate. De


exemplu, deprecierea echipamentelor de zdrobire poate fi alocată vinurilor din următorul an,
în funcție de cantitatea de vin obținută în anul respectiv. Amortizarea clădirii se ia în calcul

4
atât la producție, depozitare, îmbuteliere cât și la marketing. Costurile privind utilitățile sunt
cel mai frecvent luate în calcul la etapele de zdrobire și fermentare. Altfel spus, aceste metode
relativ simple atașează un anumit cost la o etapă de producție sau o anumită activitate.

Obiectivul general al fiecărui sistem de costuri ar trebui să fie diferențierea costurilor care
nu au legătură cu producția, a costurilor directe și indirecte.

În continuare, vor fi prezentate un studiu de caz bazat pe o abordare full cost din Tuscana,
una dintre cele mai importante regiuni viticole din Italia în ceea ce priveşte suprafaţa agricolă
utilizată şi o analiza tehno-economică a costului de producere a vinului roșu.

5
Capitolul 1
UN STUDIU DE CAZ TOSCAN BAZAT PE O ABORDARE FULL COST

1.1 Aspecte generale


Aplicarea contabilității de costuri într-o cramă necesită expertiză și resurse specifice pentru
implementarea și gestionarea sa de succes. Într-adevăr, există dificultăți obiective pentru a
evalua în mod corespunzător costurile sticlelor individuale de vin, deoarece realitatea
comercială este adesea complexă și produce o gamă largă de tipologii de vin.

În acest studiu de caz, se aplică un model de calcul al costurilor cuprinzător tuturor


sarcinilor producției viticole, adică de la vinificație la comercializarea vinului. Studiul se
axează pe o analiză aprofundată a costurilor de producție în patru denumiri de origine: Chianti
Classico, Brunello di Mon-talcino, Monteregio di Massa Marittima și Morellino diScansano.
Datele referitoare la costurile de vinificație au fost colectate printr-o anchetă față în față,
realizată pe 76 de vinării din zonele selectate, care aparțin celor patru denumiri de origine.

Costul total a fost clasificat în funcție de fazele de producție (producție de struguri,


vinificare, îmbătrânire, îmbuteliere și comercializare), iar pentru fiecare dintre acestea, s-au
determinat costurile pentru fiecare factor de producție.

Tabelul 1.1 Factorii de producție și descrierea acestora

Obiect Descriere
Munca familială Costul lunar pentru membrii familiei
proprietarului
Munca non-familială Costul pentru angajați
Costuri generale Chirie, administrare, energie, asigurări,
consultanță, instruire, costuri financiare,
întreținere
Depreciere Pentru clădiri, mașini agricole, mașini, camioane,
echipamente de vinificare și îmbuteliere,
rezervoare, butoaie , plantare de viță de vie
Costuri variabile Gestionarea dăunătorilor, îngrășăminte,
echipamente și unelte de viță de vie,
subcontractare, combustibili, costuri comerciale
și de distribuție, ambalare, certificare DO

Costul oportunității terenului Calculat ca dobândă anuală pentru valoarea


terenului, net de costul plantării viței de vie.

6
1.2 Metoda full cost
Evaluarea costului de producție al unei sticle de vin a fost realizată folosind metoda full
cost. Metoda aplicată se bazează pe o premisă generală: crama este caracterizată de mai multe
faze de producție care se disting prin faptul că fiecare dintre acestea are o contribuție din
etapa anterioară de producție și din afara fermei, precum și o ieșire pentru etapa următoare
sau, direct, piața. Din acest motiv, modelul poate fi aplicat oricărei ferme, indiferent de
nivelul lor de integrare în procesul de producție, în funcție de caracteristicile tehnice și
economice ale lanțului de producție. În consecință, realizarea este împărțită în patru faze.
Pentru fiecare dintre aceste faze (și sub-faze) este estimat un cost de producție.

 Faza 0: Producție (de la vie la struguri)


 Faza 1: Prelucrare I (de la struguri la vinul fermentat)
 Faza 2: Prelucrare II (de la vinul fermentat la vinul inițiat)
 Subfază: Îmbătrânirea vinului în lemn
 Sub-faza: îmbuteliere
 Subfaza: îmbătrânirea vinului în sticlă
 Faza 3: Marketing (activități de vânzare).

STRUGUR VIN FERMENTAT VIN ÎNVECHIT

Faza 0 Faza 1 Faza 2 Faza 3


PIAȚĂ
PRODUCȚIA VINIFICAȚIA ÎNVECHIREA COMERCIALIZARE

Fig. 1.2 Procesul de obținere a vinului

În concluzie, de la podgorie la sticlă, modelul propus estimează, pentru fazele ulterioare,


costurile strugurilor, vinului vinificat, vinului îmbătrânit și sticlei.

1.3 Analiza factorilor de producție

Tabelul 1.3.1 Compoziția costului total pe factor de producție (%) pentru fiecare denumire

Munca Munca Costuri Costul Costuri TOTA IMPLICIT EXPLICIT


Denumire familial non- general Deprecier oportunităț variabil L E E
ă familial e e ii terenului e
ă

7
Brunello 9 16 12 22 13 27 100 44 56
di
Montalcin
o
Morellino 2 29 16 17 1 35 100 20 80
di
Scansano
Monteregi
o di Massa 8 19 13 20 1 39 100 29 71
Marittima
Chianti 9 20 12 20 6 32 100 35 65
Classico

Tabelul 1.3.2 Costul total pentru fiecare denumire (€ / sticlă)

Denumire Min. Mediu Max.


Brunello di Montalcino 6.19€ 9.49€ 14.99€
Morellino di Scansano 2.40€ 3.38€ 4.81€
Monteregio di Massa 2.73€ 4.85€ 8.05€
Marittima
Chianti Classico 3.66€ 4.93€ 9.62€

Costul mediu de producție al unei sticle de Brunello diMontalcino este 9,49 €, cu minimum
de 6,19 € și maximum de 14,99 €. Costurile variabile (27%) sunt elementul cel mai
semnificativ, urmate de depreciere (22%) și costuri ale forței de muncă non-familiale (16%),
în timp ce costurile generale (12%) și munca familială (9%) reprezintă părți mai puțin
relevante din costul total. Costul de oportunitate de teren este de 13% din costul total de
producție, ceea ce arată că teritoriul continental este o regiune foarte apreciată pentru
producția de struguri. În ceea ce privește costurile generale, principalele elemente de cost se
referă la „consultanță” (28%), „energie” (16%), „chirii” și „costuri de administrare” (13%),
urmate de „costuri financiare” (12%) și „ Întreținerea ordinară ”(9%). „ Ambalarea ”este
principalul element dintre costurile variabile (43% din costurile variabile totale) urmată de
„ comercializare ”(31%). Structura deprecierii este mai complexă, având în vedere
numeroasele elemente de cost și anume „clădiri” (22%) și „plantarea viței de vie” (20%),
urmate de „butoaie de lemn” (20%) și „tunuri” (9%).

Valoarea medie a costului de producție al unei sticle de Morellino di Scansano este de 3,38
€, cu un minim de 2,40 € și un maxim de 4,81 €. Costurile explicite medii sunt de 2,71 € /
sticlă, iar costurile implicite sunt de 0,76 € / sticlă. Costurile variabile reprezintă elementul de
cost mai mare (35%), urmat de costuri non-familiale (29%), depreciere (17% ) și costurile
generale (16%) . Costurile de muncă pentru familie și oportunitățile de teren sunt de 2%,
respectiv 1% din costul total de producție. În cadrul costurilor generale, elementele principale
8
sunt „chirii” (37%), „consultanță” (19%), „energie” (15%), „întreținere obișnuită” (10%) și
„costuri financiare” (8%). Printre costurile variabile, pe de altă parte, „ambalarea” este cea
mai relevantă parte a totalului, cu o pondere de aproape 50%, cu „comercializare” (22%),
„gestionarea dăunătorilor, îngrășăminte, echipament pentru podgoria” (8) %) și subcontractare
(6%) ca alte elemente principale. Mai mult, „clădirile” joacă un rol mai mare în structura
costurilor de amortizare (38% din total), urmată de „plantarea viței de vie” (18%) și
„agricultura” (10%) .

Costul mediu pentru o sticlă de Monteregio di Massa Marittima este 4.85 €, variind între
2,73 € și 8,05 €. Costurile implicite și implicite sunt 3,44 € / sticlă și, respectiv, 1,41 € / sticlă.
Costurile variabile reprezintă elementul mai mare (39%), urmat de depreciere (20%) și forță
de muncă non-familială (19%). Costurile generale (13%) și forța de muncă familială (8%) au
un impact important, costurile de oportunitate pentru teren reprezentând doar 1% din total.
Principalele elemente din costurile generale sunt „consultare” (31%), „chirii” (19%) și
„întreținere obișnuită” (12%), urmate de „energie” (11%), „financiare” (11%) și „costuri de
administrare” (10%). Principalul element dintre costurile variabile este „ambalajul” (45%),
urmat de „distribuirea comercială și distribuirea” (19%), „subcontractarea” (16%),
„gestionarea dăunătorilor, fertilizarea și gestionarea viței de vie” (9%) și „combustibili“ (7%).

Costul mediu de producție al unei sticle de ChiantiClassico este 4,93 €, cu un minim de


3,66 € și maxim 9,62 €. Costurile explicite medii sunt de 5,34 €, în timp ce costurile implicite
sunt de 4,15 €. Costurile variabile (32%) reprezintă cea mai mare proporție, urmată de
depreciere (20%) și costul forței de muncă non-familiale (20%). Costurile generale (12%) și
programul familial (9%) sunt proporții mai mici din total. Costul de oportunitate a teritoriului
absoarbe 6% din costul de producție, demonstrând înclinația ridicată la viticultură a zonelor
de interes prin producția de Chianti Classico. Principalele costuri care reprezintă costurile
generale sunt „consultare” (27%), „chirii” (16%), „costuri financiare” (15%), „întreținere de
rutină” (15%), „costuri energetice” (12%), „Asigurare” (8%) și „costuri administrative” (8%).
În ceea ce privește costurile variabile, costul principal este „ambalarea”, care absoarbe 49%
din total, urmată de „costurile comerciale și de distribuție” (16%).

1.4 Analiza fazelor de producție

Tabelul 1.4 Compoziția costului total pe fază de producție (%) pentru fiecare denumire

9
Denumire Producție Vinificație Învechire Îmbuteliere și COST
comercializar TOTAL
e
Brunello di 41 10 14 35 100
Montalcino
Morellino di 27 17 10 46 100
Scansano
Monteregio di 30 12 10 48 100
Massa
Marittima
Chianti 34 10 12 43 100
Classico

Analizând etapele dedicate procesului de producție de vin, faza producției de struguri


reprezintă cea mai mare parte a costurilor totale. În cazul denumirii Brunello di Montalcino,
aceasta se ridică la 3,89 € și reprezintă 41% din costul total. Costul îmbutelierii și
comercializării (3,30 €) este semnificativ, la 35%. Vinificarea (0,93 €, 10% din costul total) și
îmbătrânirea (1,37 €, 14% din costul total) sunt faze cu un efect mai mic asupra costului final
al unei sticle de Brunello di Montalcino. Costul îmbătrânirii se datorează utilizării butoaielor
de lemn mari și mici. În ceea ce privește producția de struguri, costurile mai mari reprezintă
oportunitatea terenului (32%), forța de muncă non-familială (22%) și aprecierile (18%), în
timp ce etapa de vinificare observă deprecierea amortizărilor (37%) și a costurilor generale
(29%). Pentru îmbătrânirea vinului sunt absorbite în cea mai mare parte amortizările (57%),
dintre care 53% depind de butoaiele mici de lemn, 23% de butoaie mari de lemn și de
costurile generale (22%). În cele din urmă, zona de îmbuteliere și comercializare a fost
afectată mai mult de costurile variabile (64%), care sunt în mare parte ambalaje (52%),
precum și de comerț și distribuție (38%).

În cel de al doilea caz, costul de îmbuteliere și comercializare reprezintă 46% din costul
total, urmată de costul producției de struguri (0,92 €), egală cu 27% din costul total. Costurile
de vinificare (0,56 €) și îmbătrânirea (0,35 €) absorb 17%, respectiv 10%. În ceea ce privește
producția de stuguri, costurile cu cel mai mare impact sunt costurile forței de muncă non-
familiale (42%) și amortizările și costurile generale, ambele 19%. Faza de vinificație are o
prevalență a costului forței de muncă non-familiale (37%), urmată de costurile generale (26%)
și deprecieri (25%). Cheltuielile pentru îmbătrânirea vinului sunt absorbite în cea mai mare
parte de amortizări (39%), dintre care 53% depind de clădiri și 38% de mici butoaie din lemn,
costuri de muncă nefamiliale (29%) și costuri generale (29%). În cele din urmă, zona de
îmbuteliere și comercializare a fost afectată mai mult de costurile variabile (64%), care sunt

10
compuse în principal din ambalaje (61%), precum și de costurile comerciale și de distribuire
(26%).

Pentru cel de al treilea caz costul de îmbuteliere și comercializare este de 2,33 €, adică
48%, aproape jumătate din costul total. Următorul cel mai mare este costul producției de
struguri (1,45 €), egal cu 30%. Costurile de vinificație (0,58 €) și, respectiv, îmbătrânirea
(0,50 €), absorb 12% și 10% din costul total. În ceea ce privește producția de struguri,
costurile cu cel mai mare impact sunt reprezentate de costurile variabile (30%), amortizările
(28%) și costurile ne-familiale(22%). Faza de vinificație include, de asemenea, aprecieri
(34%) și costuri generale (26%). Costurile pentru îmbătrânirea vinului sunt compuse în
principal din amortizări (50%), dintre care 74% depind de amortizările butoaielor de lemn mic
și de costurile generale (27%).

Chiar și pentru ultimul caz, costul de îmbuteliere și comercializare este de 2.13 € adica 43%
din costul total, urmat de costul producției de struguri (1,68 €), echivalent cu 34%. Costurile
de îmbătrânire (0,61 €) și, respectiv, vinificația (0,50 €), absorb 12% și 10%. Costurile care
contează cel mai mult în faza de producție de struguri sunt reprezentate de costurile forței de
muncă non-familiale (32%), amortizările (24%) și costul de oportunitate de teren (16%), în
timp ce faza de vinificare observă o prevalență a costurilor generale (29%), deprecierii (27%)
și a costului forței de muncă non-familiale (27%). Costurile pentru îmbătrânirea vinului sunt
absorbite pentru o parte din amortizările (52%), care depind de 57% din butoaiele mici de
lemn, 25% din butoaiele mari de lemn și 24% din costurile generale. Fazele de îmbuteliere și
comercializare sunt afectate mai mult de costurile variabile (60%), care sunt afectate de
costurile de ambalare (61%) și, într-o măsură mai mică, de costurile comerciale și de
distribuție (19%).

11
Capitolul 2
ANALIZA TEHNO-ECONOMICĂ (TEA)

Studiu comparativ privind costul producerii vinului roșu în Statele Unite ale Americii și
România

2.1 Costul producerii vinului roșu în SUA


Departamentul de Inginerie Agricolă și Biosisteme al Universității de Stat din Iowa a
efectuat un studiu, care a avut ca și principal scop examinarea impactului costurilor folosind
analiza tehno-economică pentru producția de vin roșu.

În cadrul acestui studiu, au fost alese pentru analiză trei scale de producție, notate ca „mici”
(5000 gal pe an), „medii” (50.000 gal pe an) și „mari” (500.000 gal pe an).

TEA a reprezentat toate costurile de producție și a fost realizată pentru unul din procesele
cheie de producție a vinului și anume producerea vinului. Se presupune că durata de viață
utilă a tuturor echipamentelor a fost de 15 ani.

Toate datele relevante ale proceselor de producție a vinului au fost colectate pe baza a trei
scări de producție de vin: mică (5.000 gal pe an), medie (50.000 gal pe an) și mare (500.000
gal pe an).

Tabelul 2.1 Inventarul de date utilizat pentru analiza tehno-economică a diverselor scale de
producție

Mică Medie Mare


Scală 5.000 gal/an 50.000 gal/an 500.000 gal/an
Cost tanc de fermentare 40.000 230.000 900.000
($)
Cost Butoi de stejar 75.600 756.000 7.560.000
($)
Cost echipament de 7.000 130.000 500.000
îmbuteliere (lei)
Cost sticlă ($) 12.700 127.000 1.270.000
Cost echipamente de 15.000 80.000 500.000
desciorchinat,
zdrobit,presat, filtrat ($)

Angajați 2 3 22

12
În continuare, se va realiza analiza tehnico-economică pentru fiecare scală de producție, din
care vor rezulta costurile anuale de producere a vinului roșu.

Tabelul 2.2 Rezultate economice anuale din analiza tehno-economică a diverselor scale de
producție

Mică Medie Mare


Scală 5.000 gal/an 50.000 gal/an 500.000 gal/an
Cost tanc de fermentare 2.700 15.000 60.000
(lei/an)
Cost Butoi de stejar 5040 50.400 504.000
(lei/an)
Cost echipament de 470 8700 35.000
îmbuteliere (lei/an)
Cost sticlă (lei/an) 12.700 127.000 1.270.000
Cost echipamente de 1000 5400 35.000
desciorchinat,
zdrobit,presat, filtrat
(lei/an)
Cost echipamente și 21.336 93.099 656.020
materiale
(lei/an)

Costul forței de muncă 80.502 121.250 885.360


(lei/an)

COST TOTAL 114.587 341.839 2.816.280


(lei/an)

Așa cum era de așteptat, costurile anuale au crescut atunci când scara de producție a crescut
( Figura 2.1).

3,000,000
2,500,000
Costul total (lei/an)

2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
Mică (5.000 gal/an) Medie (50.000 gal/an) Mare (500.000 gal/an)
Producția anuală (l/an)

Fig. 2.1 Costul anual de producție în funcție de scara de producție

13
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
Contribuția (%)

55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Mică 5.000 gal/an Medie 50.000 gal/an Mare 500.000 gal/an

Producția anuală (l/an)

Costul sticlei [lei/an]


Cost forță de muncă [lei/an]
Cost echipamente și materiale [lei/an]

Fig. 2.2 Alocarea costurilor anuale de producție, în funcție de tipul costului și scara de
producție.

În figura 2.2, costurile anuale pentru fiecare scară au fost împărțite în trei părți, care includ
costurile forței de muncă, ale echipamentelor și materialelor și costurile pentru achiziționarea
sticlelor de vin. A fost evaluată contribuția la costul total anual al fiecărui component, iar
pentru prima scală de producție, costul echipamentelor și materialelor a avut o contribuție la
costul total de 18,6 %, costul forței de muncă de 70,25%, iar costul pentru achiziționarea
sticlei de 11,15%. În cel de-al doilea caz, contribuția costului echipamentelor și materialelor a
fost de 27,2%, a costului forței de muncă de 35,46%, iar a costului de achiziționare a sticlei de
37,34%. În cel de-al treilea caz, contribuția costului echipamentelor și materialelor a fost de
23,2%, a costului forței de muncă de 31,43%, iar a costului de achiziționare a sticlei de
45,37%.

14
În cazul acesta, se poate observa că, atunci când scara de producție a crescut, contribuția
costului forței de muncă a scăzut (datorită eficienței scării), dar contribuția la costul de
cumpărare a sticlelor de vin a crescut, ceea ce era anticipat.

Pentru prima scară de producție, contribuția cea mai mare a avut-o costul forței de muncă,
pe când în cazul celorlalte două scări, contribuția cea mai mare s-a înregistrat la costul de
achiziționare a sticlelor de vin.

După stabilirea costului anual de producție și cunoscând producția anuală pentru fiecare
scală, s-a calculat prețul unei sticle de 0,75 l cu următoatea formulă:

Prețul unei sticle de 0,75 l (US $/ sticlă) = costul anual de producție (US $/ an) /
producția anuală ( l/an) X 0,75 l/ sticlă

S-au obținut următoarele rezultate:

Mică (5.000 gal/an) Medie (50.000 Mare (500.000


Preț sticlă 0,75 l (US gal/an) gal/an)
$/0,75 l sticlă) 4,54 1,35 1,12

Preț sticlă 0,75 l (US$/ sticlă)


Prețul unei sticle de 0,75 l (US $/ sriclă)

4.54

1.35
1.12

Mică (5.000gal/an) Medie (50.000 Mare (500.000


gal/an) gal/an)
Producția anuală ( gal/an)

Fig. 2.3 Prețul unei sticle de 0,75 l în funcție de producția anuală

15
Aceste rezultate arată clar că, cu cât este mai mare dimensiunea producției vinicole, cu atât
prețul scade.

2.2 Costul producerii vinului roșu în ROMANIA

Pentru analiză au fost alese trei scale de producție, notate drept „mici” (18.900 l pe an),
„medii” (189.000 l pe an) și „mari” (1.890.000 l pe an).

Mică Medie Mare


Scală 18.900 L/an 189.000 L/an 1.890.000 L/an
Cost tanc de fermentare 15.000 103.534 819.641
(lei)
Cost Butoi de stejar 1.035 10.350 103.500
(lei)
Cost echipament de 1.900 21.476 107.375
îmbuteliere (lei)
Cost sticlă (lei) 54.684 546.840 5.468.400
Cost echipamente de 10.887 37.930 103.495
desciorchinat,
zdrobit,presat, filtrat
(lei)
Angajați 2 3 22

Tabelul 2.3 Inventarul de date utilizat pentru analiza tehno-economică a diverselor scale de
producție

S-a realizat din nou analiza tehnico-economică pentru fiecare scală de producție, rezultând
costurile anuale.

Tabelul 2.4 Rezultate economice anuale din analiza tehno-economică a diverselor scale de
producție

Mică Medie Mare


Scală 18.900 L/an 189.000 L/an 1.890.000 L/an
Cost tanc de fermentare 1.000 6.903 54.643
(lei/an)
Cost Butoi de stejar 69 690 6.900
(lei/an)
Cost echipament de 127 1.432 6.892
îmbuteliere (lei/an)
Cost sticlă (lei/an) 54.684 546.840 5.468.400
Cost echipamente de 725,8 2.529 6.900
desciorchinat,
zdrobit,presat, filtrat
(lei/an)

16
Cost echipamente și 6.137 26.777 188.680
materiale
(lei/an)

Salarii (lei/an) 48.000 84.000 613.500

COST TOTAL 110.743 669.171 6.345.915


(lei/an)

7,000,000
6,500,000
6,000,000
5,500,000
5,000,000
4,500,000
Costul total (lei/an)

4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
Mică (18.900 l/an) Medie (189.000 l/an) Mare (1.890.000 l/an)

Producția anuală (l/an)

Fig. 2.4 Costul anual de producție în funcție de scara de producție

Și în acest caz, costurile anuale de producție cresc odată cu creșterea scării de


producție( Figura 2.3).

17
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
Contribuția (%)

55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Mică 18.900 l/an Medie 189.000 l/an Mare 1.890.000 l/an

Producția anuală (l/an)

Costul sticlei [lei/an]


Cost forță de muncă [lei/an]
Cost echipamente și materiale [lei/an]

Figura 2.5 Alocarea costurilor anuale de producție, în funcție de tipul costului și scara
de producție.

Pentru prima scară de producție, contribuția costului echipamentelor și materialelor la


costul total a fost de 5,54%, a costului forței de muncă de 43,3%, iar a costului de
achiziționare a sticlei de 51,9%.

Pentru scara de producție medie, contribuția costului echipamentelor și materialelor la


costul total a fost de 4%, a costului forței de muncă de 12,55%, iar a costului de achiziționare
a sticlei de 83,45%.

Pentru scara de producție mare, costul echipamentelor și materialelor a avut o contribuție de


2,97%, costul forței de muncă de 9,67%, iar costul de achiziționare a sticlei de 87,36%.

18
Astfel, contribuția costului echipamentelor și materialelor cât și contribuția forței de muncă
scad odată cu creșterea scării de producție, pe când contribuția costului de achiziționare a
sticlei crește odată cu creșterea scării de producție (Figura 2.5).

Dacă în cazul anterior, pentru prima scară de producție, contribuția cea mai mare a avut-o
costul forței de muncă, iar pentru celelalte două scări, costul de achiziționare a sticlelor, în
cazul de față, costul de achiziționare a sticlelor de vin a înregistrat cea mai mare contribuție
pentru toate cele trei scări de producție.

Valorile obținute la calcularea prețului unei sticle de 0,75 l sunt prezentate în următorul
tabel:

Mică (18.900 l/an) Medie (189.000 l/an) Mare (1.890.000


Preț sticlă 0,75 l l/an)
4,39 2,65 2,51
(lei/0,75 l sticlă)

Preț sticlă 0,75 l (lei/ sticlă)


Prețul unei sticle de 0,75 l (lei/ sriclă)

4.39

2.65 2.51

Mică (18.900l/an) Medie (189.000 Mare (1.890.000


l/an) l/an)
Producția anuală ( l/an)

Fig. 2.6 Prețul unei sticle de 0,75 l în funcție de producția anuală

Ca și în cazul anterior, cu cât dimensiunea vinăriei este mai mare, cu atât prețul este mai
scăzut.

Recomandări:

Întrucât costul anual de achiziție a sticlelor de vin a reprezentat cea mai mare contribuție la
costurile anuale de producere în ambele cazuri , s-ar putea lua măsuri pentru reducerea acestor
costuri, care includ fabricarea propriilor sticle și, ulterior, creșterea profitului net.

19
CONCLUZII

 În primul capitol, rezultatele studiului arată clar că informațiile obținute în urma


distribuirii costurilor totale între faze și factorii de producție pot oferi cu siguranță
indicații pentru îmbunătățirea afacerii.
 Prin metoda full cost se obțin informații valoroase prin care se poate întelege mai bine
cum și dacă trebuie implementate diferite strategii de marketing pentru creștererea
profitului.
 În al doilea capitol, utilizând analiza tehno-economică, s-a constat că în ambele cazuri,
costul de achiziție a sticlelor de vin a avut cea mai mare contribuție la costul total de
producere a vinului.
 Tot prin analiza tehno-economică, s-a demonstrat că, prețul de achiziție a unei sticle
de vin, devine mai mic, cu cât producția este mai mare.
 Pe viitor, sunt necesare cercetări suplimentare pentru a optimiza productivitatea, a
crește competențele și a minimiza costurile.

20
Bibliografie

file:///C:/Users/User/Desktop/fermentation-05-00077-v2.pdf

http://whatcom.wsu.edu/ag/documents/enterbudgets/SmallWineryInvestment.pdf

http://www.fao.org/3/al176e/al176e.pdf

http://www.thevintnervault.com/category/562/Wine-Barrels.html

http://www.thevintnervault.com/product/4286/Garbellotto-French-Oak-Wine-Barrels-Medium-
Toast.html

https://fermier.ro/catalogsearch/result/?form_key=VAdsaeUMDJGgdS60&q=presa+struguri

https://fermier.ro/desciorchinator-arno-25-inox/

https://fermier.ro/filtru-colombo-18-inox/

https://fermier.ro/filtru-fp20/

https://fermier.ro/presa-continua-m125/

https://fermier.ro/profesionist/vinificatie/stocare/butoaie-si-cazi/

https://fermier.ro/profesionist/vinificatie/vinificatie-primara/desciorchinatoare/productivitate/300-500-
kg/h/?gclid=EAIaIQobChMI5ZbW8Jns5QIVHouyCh0srwoIEAAYASAAEgIZgPD_BwE

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2212977417300182?
token=D0815AD46B9219F551428EEB58F25845E4C438138444263599490CD349FEF07D3835215
D094A2C3CBF55C0B37882F943

https://www.alibaba.com/product-detail/1500-liter-wine-fermentation-tank_60681265551.html?
spm=a2700.7724838.2017115.96.1b8e57f9Flh3rE

https://www.alibaba.com/product-detail/Capacity-tank-wine-100l-fermentation-
tank_62036085638.html?spm=a2700.7724838.2017115.108.1b8e57f9Flh3rE

https://www.bizoo.ro/produse/butoaie-stejar/start-10/10/

https://www.bizoo.ro/produse/linie-de-imbuteliere-vin/start-0/10/

https://www.czechminibreweries.com/ro/pricelist/brewery-equipment/cylindrical-conical-tanks/

https://www.distributieutilaje.ro/vinificatie/filtrare/filtre-cu-placi/filtru-de-ulei-rover-pulcino-10-oil-
10-placi-20x10-cm-100-150-l-h.html

https://www.emag.ro/filtru-vin-cu-placi-colombo-6-colombo6f/pd/D6Z267BBM/?X-Search-
Id=ca059372c5c3be9c452d&X-Product-Id=17338532&X-Search-Page=1&X-Search-Position=1&X-
Section=search&X-MB=0&X-Search-Action=view

https://www.irs.gov/pub/irs-utl/wine_industry_atg.pdf

https://www.mesteresti.ro/pret/butoi-de-stejar-pentru-vin/

21
https://www.mesteresti.ro/pret/butoi-de-stejar-pentru-vin/

https://www.pestre.ro/presa-struguri-szentkiraly-szp-20-100-kg-h-20-l_3333/

https://www.pestre.ro/zdrobitoare-desciorchinator-cu-motor-si-pompa-15-kw-cuva-870x500-mm-85-
kg-b-vitis20a-ce_56167/

https://www.utilvinificatie.ro/cisterne-inox/cisterne-inox-fund-plan.html

https://www.wineaustralia.com/getmedia/b923d2ea-f3de-49e4-a30e-78d65e8236ff/2XE-1301-Final-
Report

22

S-ar putea să vă placă și