Sunteți pe pagina 1din 9

9. VERIFICAREA ELEMENTELOR DE REAZEM 9.1.

REZEMAru iNCASTRA TE ALE ST ALPILOR9.1.1. Condltll generale de verificare

(1) Tensiunile de intindere in buloanele de ancoraj, 0'. si tensiunile de compresiune pe beton, Cb, se determina in stadiul II de eomportare a betonului (fig. 9.1.1).

(2) Rezistentele decalcul ale buloanelor de aneoraj se determina eu relatia, Rb = m- Rc

I

Ym

(9.1.1 )

(

in care,

R~ reprezinta rezistenta de calcul; R, - rezistenta normata;

Ym - coeficient partial de siguranta;

m - coeficient al conditiilor de lucru, eu valoarea m = 0,7.

Valorile rezistentelor de ealeul Rf sunt continute in tabelul 9.1.1.

(

Tabelul 9.1.1. Rezistente de calcul, R~, ale buloanelor de ancoraj
Caracteristici Grupa de earaeteristiei meeaniee
de cal cul 4.6 4.S· 5.S 6.S
R, (Nzmrrr') 240 320 400 480
lm 1,10 1,15 1,15 1,20
R~ (Nzmrrr') 150 190 240 280 (3) Rezistentele de calculla compresiune ale betonului se determine cu relatia,

R 0 9 Rck

cb = , ·mbc·-

Ybc

(9.1.2 )

ill care,

Reb reprezinta rezistenta de calcul la eompresiune;

~k rezistenta caracteristica;

he ~ coeficient partial de siguranta, eu valoarea Ybe = 1,35; ffibc· - coeficient a1 conditiilor de.lucru, cu valoarea mbc = 0,85. Valorile rezistentelor de ealeul Reb sunt continute in tabelul 9.1.2.

(4) Verifiearea buloanelor de ancoraj se face ell urmatoarea relatie, < Rb

0' a - i

(9.1.3 )

'3,'2.

in care cr. reprezinta tensiunea de intindere determinata conform prevederilor de 1a punctu1 9.1.2, in gruparea de eforturi (M; N) care produce intinderea maxima in buloanele de ancoraj.

TabeJul 9.1.2. Caracteristici de caicul (Reb; Eb) ale betonului
Caracteristici Clasa betonu1ui
de cal cuI (Nznurr) Be 7,5 Be 10 Be 15 Be 20 Be 25
Rck 6,4 8,5 12,5 16,6 20,5
R.:b 3,6 4,8 7,1 9,4 11,6
f---.
Eb 0,14 x 105 0,21 x lOS 0,24 x lOs 0,27 x lOs 0,30 x lOS (

(5) Verifiearea presiunii pe beton se face cu relatia,

(9.1.4)

in care c, reprezinta tensiunea maxima de compresiune, determinata eonfonn prevederilor de la punetul 9.1,2, in gruparea de eforturi (M; N) care produce compresiunea maxima pe beton.

(6) Verificarea placii de baza a stalpului se face potrivit prevederilor de la punctul 9.1.3.

9.1.2. Calculul tensiunilor (fig. 9.1.1)

c

(1) Pentru calculul tensiunilor (o.; O'b) definite la punetul 9,1,1 se fac urmatoarele notatii, E, reprezinta modulul de elasticitate a1 otelului, eu valoarea E, = 2,1 x 105 Nzrnm";

E, - modulul de elasticitate la compresiune al betonului, eu valorile din tabelul 9.1.2; A. - aria scctiunii de rezistenta a buloanelor de ancoraj;

IT. d2 A. = n-O 8·--

" '4

n - numarul buloanelor de aneoraj care preiau intinderea; d - diametrul buloanelor de aneoraj;

(I, b) - dimensiunile in plan ale placii de baza; Ab=b·lo

10 - distanta de la extremitatea placii de baza Ia axa buloanelor de ancoraj intinse; a - distants de la axa stalpului la axa buloanelor de aneoraj intinse;

e = M reprezinta excentricitatea corespunzatoare eforturilor (M; N) pentru care se N

calculeaza tensiunile (cr.; crb);

y = 6._S_.~

Eb Ab

I

a=-o_

e+a

rr---r---'Tl .

~I--~!I.~~--~J il I

1 :! . \ II .~~

('

OJ.

~ t~o~ ~

c

I

i

'I I

::@:

, .

OJ.

1

I

I

I

ia;

:,

1j

t !l

/1 :\ ~ :: \,

b. (#- i: ('HM.:; 1J

i I f i I I

+_ .. _-_.-._- ~ i

:<.-- .... -_. - '. -'-·------·--4

I

d.

---:-,..

1:---; ,i

i :

I I

I ~:! ci

i ,

, I

l__j _L

, , , fA,

---~.-,l-. -«,

,.

-, /.\

· ~c,J

.... I'

I. I

'I! :'~ I '.~'

'.;:: ". '. I .... -, " .

, ''0/( I \,,'

ct. -\

b

.--~.. .._, --- .. _ ._-_ .. _"_"_'--"-">--

I

. I

0,

----,\- '.

.:J: I ~ "

'-I ,"} \,.:V !.

_J__,-_. '

i

r:- ' -

\ \.~ . ~, '\.2

-I

'_

'3.4.

(2) Ca1culul tensiunilor (an; ab) conform prevederilor de la punctele 9.1.2(3) ... 9.1.2(8) este valabil in campul de valori a care indeplinesc urmatoarele conditii,

a. in cazul de rezemare din figura 9. 1. La,

3 - y .( 10 - I) _fo

a s I I I ( 9.1.S.a )

., 0

.)--

I

b. in cazul de rezemare din figura 9.1.1.b,

o s 1,S

( 9.l.S.b )

in cazurile in care nu sunt indeplinite conditiile 9.1.5, este necesar sa se calculeze numai presiunea pe beton, ab, considerand a. = O.

c

(3) Coeficientul ~ al zonei de contact "placa-beton" (fig. 9.1.1 e, f) se determina din urmatoarea ecuatie,

(9.1.6 )

in care,

~ ~ -I' , in cazul de rezemare din figura 9.1.1.a;

'0

~ ~ I, in cazul de rezemare din figura 9.1.1.h.

Pentru starea de eforturi (M; N = 0), coeficientul ~ are valoarea minima ~i se calculeaza eu relatia,

(9.1.7)

Valori ale coeficientului ~, determinate din ecuatia (9.1.6), sunt continute in tabelul 9.1.3 In functie de parametrii (y; a).

c

(4) Efortul total de Intindere in buloanele de ancoraj se calculeaza cu urmatoarea relatie,

N =_2_.[M. -N.(3-.;-~Jl

a ~- I ., IJ

• ,,-.; 0 .)0

(9.1.8)

(5) Efortul de comprcsiune pe bet on se calculeaza ell relatia,

"l ~M a l

N =_.:>_. -+N'-J

b ., 'C I 1

.J - So 0

(9.1.9 )

(6) Tensiunea in buloanele de ancoraj se determina ell urmatoarea relatie, _ Na

aa-

A"

(9.1.10)

.• ; l":

(

Tabelul 9.1.3. Coeficientui zonei de contact, ~
~ 0,000 0,050 0,100 0.15 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500
0,05 0,121 0,124 0,127 0,130 0,134 0.137 0,142 0.146 0,151 0,157 0,163
0,10 0,167 0,170 0~174 0,179 0,183 0,188 0,193 0,199 0,205 0,212 0,220
0,15 0.200 0,204 0,209 0.214 0,219 0,225 0,231 0,237 0,244 0,252 0,261
0,20 0,227 0,232 0,237 0,242 0,248 0,254 0,261 0,268 0,275 0,284 0,293
0,25 0,250 0,255 0,260 0,266 0,272 0,279 0,286 0.293 0,302 0,310 0,320
0,30 0,270 0,275- 0.281 0,287 0,294 0,300 0,308 0,316 0,324 0,333 0,343
0,35 - 0,288 0.294 0,300 0.306 0,313 0,320 0,327 0,,335 0,344 0,354 0,364
0,40 0,305 0,310 0.316 0,323 0,330 0,337 0,345 0,353 0,362 0,372 0,382
0,45 0,319 0,325 0,332 0,338 0,345 0,353 0,361 0,369 0,379 0,388 0,399
0,50 0,333 0,339 0,346 0.353 0,360 0,367 0,376 0,384 0,394 0,404 0.414
0,55 0,346 0,352 0,359 0,366 0,373 0,381 0,389 0,398 0,407 0,418 0,428
0~60 0,358 0,365 0,371 0,378 0,386 0,394 0.402 0,411 0,420 0,431 0,441
0,65 0,370 0,376 0,383 039 0,397 0.405 0,414 0,423 0,432 0,443 0,454
0,70 0.38 0,387 0,394 0,401 0,408 0,417 0,425 0,434 0,444 0,454 0,465
0,75 0,390 0,397 0,404 0.411 0,419 0,427 0,436 0,445 0,454 0,465 0,476
0,80 0,400 0,407 0,414 0,421 0,429 0,437 0,446 0,455 0,464 0,475 0,486
0,85 0,409 0,416 0,423 0,430 0.438 0,446 0,455 0,464 0,474 0,484 0,495
0,90 0,418 0,425 0,432 0,439 0.447 0,455 0,464 0,473 0,483 0,493 0,504
0,95 0,426 0,433 0,440 0,448 0,456 0,464 0,473 0,482 0,492 0,502 0,513
1,00 0,434 0.441 0,448 0,456 0,464 0,472 0,481 0,490 0,500 0,510 0,521
1,10 0,449 0,456 0,464 0,471 0,479 0,488 0,496 0,506 0,51510,526 0,537
1,20 0,463 0,470 0,478 0.485 0,493 0,502 0,511 0,520 0,530 0,540 0,551
,
1,30 0,476 0,483 0,491 0.498 I 0,506 0,515 0,524 0.533 0,543 0,553 0,564
1,40 0,489 0.496 0,503 0,5111°,519 0,527 0,536 0,545 0,555 0,565 0,576
1,50 0,500 0,507 0.514 0,522 0,530 0,539 0,548 0,557 0.5661°,577 0,587
1,75 0.526 0,533 0,540 0,548 0,556 0,565 0,573 0,582 0.592 0,602 0,613
2,00 0,549 0,556 0,563 0,571 0,579 -0,587 0,596 0,605 0,61410,624 0,634
2,25- 0,569 0,576 0,583 0,591 0,599 0,607 0,615 0,624 0,634 0.643 0,653
2.5 0,587 0,594 0,601 0,609 0,616 0,625 0,633. 0,642 0,651 1 0,660 0,670
2.75 _ 0,603 0,610 0,6171°,625- 0,632 0,640 0,649 0,657 0,666 i 0,676 0,68S /

(

'3.G.

Tabelul 9.1.3. (Continuare)
~ 0,550 0,600 0,650 0,700 0,750 0,800 0,850 0,900 0,950 1,000 1,050
0,05 0,170 0,177 0,186 0,197 0,209 0,223 0,241 0,262 0,289 0,323 0,367
0,10 0.229 0,238 0,249 0.261 0,275 0,292 0,311 0,333 0,360 0,393 0,432
0,15 0,270 0,281 0,293 0.306 0,321 0,338 0,358 0,380 0,407 0,438 0,475
0,20 0,303 0,314 0,327 0,340 0,356 0,373 0,393 0,416 0,442 -0,473 0,507
0,25 0,331 0,342 0,355 0,369 0,385 0,403 0,422 0,445 0,471 0,500 0,533.
0,30 0,354 0,366 0,379 0,393 0,409 0,427 0,447 0,469 0,495 0,523 0,555
0,35 0,375 0,387 OAOO 0,415 0,431 0,449 0,468 0.49 0,515 0,543 0,574
0,40 0,394 0,406 0,419 0,434 0,450 0,468 0,487 0,509 0,533 0.56 0,590'
0,45 0,410 0,423 0,436 0,451 0,467 0,485 0,504 0,526 0,549 0,576 0,605
0,50 0,426 0,438 0,452 0,466 0,482 0,500 0,519 0,540 0,564 0,590 0,618
0,55 0,440 0,452 0,466 0,481 0,497 0,514 0.533 0,554 0,577 0,602 0,630
0,60 0,453 0,466 0,479 0,494 0,510 0,527 0,546 0,567 0,589 0,614 0,641
0,65 0,465 0,478 0,491 0,506 0,522 0,539 0,558 0,578 0,600 0,625 0,651
0,70 0,477 0,489 0,503 . 0,517 0,533 0,550 0,569 0,589 0,611 0,635 0,661
0,75 0,487 0,500 0,513 0,528 0,544 0,561 0,579 0,599 0,620 0,644 0,670
0,80 0.498 0.510. 0,524 0,538 0,554 0,570 0,589 0,608 0,629 0,653 0,678
0,85 0,507 0,520 0,533 0,547 0,563 0,580 0,598 0,p17 0,638 0,661 0,685
0,90 0.516 0,529 0,542 0,556 0,572 0,588 0,606 0,625 0,646 0,668 0,692
0,95 0,525 0,537 0,551 0,565 '0.58 0,597 0,614 0,633 0,653 0,676 0,699
1,00 0,533 0.546 0,559 0,573 0,588 0,604 0,622 0,640 0,661 0,682 0,706
1,10 0.548 0,561 0,574 0,588 0,603 0,619 0,636 0,654 0.674 0,695 0,718
1,20 0.562 0,575 0,588 0,602 0,616 0,632 0,649 0,667 0,686 0,706 0,728
1,30 0,575 0,588 0.600 0,614 0,629 0,644 0,661 0,678 0,697 0,717 0,738
1,40 0,588 0,600 0,612 0,626 0,640 0,655 0,671 0,689 0,707 I 0,726 0,747
1.5 0,599 0,611 0,623 0,637 0.651 0,666 0,681 0,698 0,716 0,735 0,755
1,75 0,624 0,635 0,648 0,660 0,674 0,688 0,704 0,720 0,737J 0.755 0,774
2,00 0.645 0,657 0;668 0,681 0.694 0.708 0,722 0,738 0,7541°,771 0,789
2,25 0.664 0,675 0.687 0,699 0,711 0,725 0,739 0,753 0.76910,785 0,802
2,50 0,681 0,691 0,703 0,71410,72710,739 0,753 0,767 0.7S2 ! 0,797 0,814
2,75 0,695 0.706 0,717 0,728 0,740 0,752 ! 0,765 0,779 0,7931oJm8 0,824 .~ .. ('

TabeluI 9.1.3. (Continuare)
~ 1,] 00 1,150 1,200 1,250 1,300 1,350 1,400 1,450 1,500.
0,05 0,421 0,486 0,559 0,636 0,714 0,790 0,864 0,934 1,000
0,10. 0.479 0.,534 0,595 0,662 0.,731 0.,801 0.,869 0,936 1,000
0,15 0.,518 0.,567 0..622 0,682 0,745 0.81 0.,875 0.938 1,000
0,20. 0,547 0,593 0,643 0,699 0.,757 0.818 0.,879 0.94 1,00.0
0.,25 0,571 0,614 0,661 0,713 0,768 0,825 0,884 0,942 1,000
0,30. 0.,591 0,632 0.,677 0.725 0.777 0,832 0.,888 0,944 1,000
-
0,35 0,609 0,647 0.,690 0,736 0,786 0.838 0.,891 0,946 1,000
0,40 0,624 0,661 0,702 0,746 0;793 0,843 0,895 0,947 1,000
0,45· 0,638 0,673 0,712 0,755 0,800 0,848 0,898 0,949 1,000
0,50 0,650 0,684 0,722 0,763 0,807 0,853 0,901 0,950 1,000
0,55 0,661 0,694 0,731 0,770 0,812 0,857 0;904 0,951 1,000
0,60 0.,671 0.,704 0.739 0,777 0,818 0,861 0,906 0,953 1,000
0.,65 0.,680. 0,712 0.,746 0,783 0.,823 0,865 0.,909· 0,954 1,000
0..7 0,689 0.,720 0,753 0,789 0.828 0,868 0,911 0,955 1,000
0.,75 0,697 0,727 0,760 0,795 0,832 0,872 0,913 0,956 1,000
0.,80 0,705 0,734 0,766 0,800 0,836 0,875 0,915 0.957 1,00.0
0.,85 0,712 0.741 0,772 0,805 0,840. 0,878 0,917 0,958 1,0.00
0,90 0,719 0,747 0,777 0,809 0.844 0,881 0,919 0,959· 1,000
0,95 0,725 0,752 0,782 0,814 0,847 0,883 0,921 0,960 1,000 i
,
1,00 0,731 0,758 0,787 0,818 0,851 0,886 0,922 0,961 1,000
1,10 0,742 0,768 0,796 0,825 0,857 0,890 0,925 0,962 1,000'
1,20 0,752 0,777 0,804 0,832 0,863 0,895 0,928 0,964 1,000
1.30 0,761 0,785 0,811 0,839 0,868 0,899 0,931 0,965 1,000
1,40 0,769 0,793 0,818 0,844 0,873 0,902 0,933 0,966 1,000 I
1,50 0,777 0,800 0,824 0,850 0,877 0,906 0,936 0,967 1,000
1,75 0,794 0,815 0.,838 0,861 0,887 0,913 0,941 0,970 1,000
2,00 0,808 0,828 0,849 0;871 0,895 0,919 0,945 0,972 1,000
,
2,25 0;820 0.839 0.859 I 0,880. 0 .. 90.2 0,925 0.,949 0,974 1,000
2,50 0,831 0.849 0,867 0,887 0,908 0,929 0,952 0,975 1,000 I
,
2,75 0,840 0,857 0,875 0,893 0,913 0,933 0,955 0,977 1,000. I <j.B.

(7) Tensiunea maxima de eompresiune pe beton se calculeaza cu relatia, N

~ _ b

Vb-

0,5· ~. Ab

(9.1.11 )

(8) Raportul tensiunilor, In aceeasi grupare de eforturi (M; N), trebuie sa indeplineasca (In mod

implicit) urmatoarea conditie,

a. Eo 1-~

-=_._-

ab Eb ~

(9.1.12)

9.1.3. Veriflcarea plactl de baza (fig. 9.1.2)

(1). Verificarea prin calcul a placii de baza consta in:

a. Verifiearea de rezistenta, potrivit prevederilor de la pet. 9.1.3(7);

b. Verificarea de rigiditate, potrivit prevederilor de la pet. 9.1.3(8).

(2) Momentul incovoietor, pe unitatea de lungime, se calculeaza in functie de tipul placii (fig. 9.1.2), eu urmatoarea relatie,

(cr . I) . a2

M= b .

a

(9.1.l3)

in care:

( a, a) reprezinta parametri definiti la pet. 9.1.3(3) ... 9.1.3(6); c, - presiunea maxima pe beton.

(3) In cazul placii rezemate pe patru laturi (fi g. 9. 1.2b), a reprezinta latura scurta a placii; a se determine din tabelul 9.1.4.

(4) in cazul plaeii rezernate pe trei laturi (fig. 9.1.2c), a reprezinta latura libera a placii; a se determina din tabel ul 9.1.4.

(

(5) In cazul placii rezemate pe doua laturi (fig. 9.1.2d), a reprezinta lungimea diagonalei placii; a se determina din tabelul 9.1.4, in functie de raportul b/a.

(6) in cazul placii In consola (fig. 9.1.2c), a reprezinta latura in consola: a = 2,0.

(7) Verificarea de rezistenta a placii de baza se face cu relatia,

(9.1.14 )

In care:

~ reprezinta valoarea maxima a momentului incovoietor;

1· e

w=-

6

t - grosimea placii de baza;

R - rezistenta de ca1cul a otelului din care este alcatuita placa de baza,

S.9.

(8) Dimensiunea a, definite la pet. 9.1.3(3) ... 9.1.3(6), trebuie sa. indeplineasca, pentru toate tipurile de placa, urmatoarele conditii de verificare:

a. in cazul placilor in consola (fig. 9.1.2e),

6,54 a~ ~,-.t

~~

b. in celelalte cazuri (fig. 9.1.2b, c, d),

(9.1.15 )

~ a~~.t

3 a b

(9.1.16)

in care,

f3 = 6,95· ~

Valori ale parametrului ~ sunt continute in tabelul9.1.4.

c

(

Tabelul 9.1.4. Coeficienti a, ~, pentru calculul placii de baza
a~ ~
b~ .
,
1
-- -~- J
b/a a ~ b/a a ~
1,0 20,92 19,15 ~0,5 16,66 17,76
1,1 18,05 18,23 0,6 13,51 16,56
1.2 15,95 17,50 0,7 11,36 15,63
1,3 14,44 16,93 0,8 10,31 15,12
1.4 13,19 16.43 0,9 9,35 14.64 I
1,5 12,25 16,03 1,0 8,93 14,42
1,6 11,49 15,69 1,2 8,33 14,09
1,7 10,86 15,39 1,3 8,13 14,00
1,8 10,38 15,16 > 1,3 8,00 14,00
1,9 9,98 14,97 - - -
2,0 9,65 14,80 - - -
> 2,0 8,00 14,00 - - -

S-ar putea să vă placă și