Sunteți pe pagina 1din 1

COVI

D-19-Regul
ipent
ruper
soane
le
af
lat
eîncar
anti

Respect
ațiur
măt
oar
eler
egul
igener
ale:

Respectațiprogramuldecaranti
năși Spălați
-văpemâi nifoartedes,cuapă
i
nstrucțiunil
eindi
catede șisăpun,celpuțin20desecunde!
personalulmedical
!

Evi
tațipecâtposibi
lcontactul Î
ncercațisăvămenți nețicalmulși
apropi
atcucelel
altepersoane săreacți
onațisuportivfațăde
afl
ateî
ncarant i
nă. persoanel
ecucareveni țiî
ncontact!

Inf
ormați-
văutili
zînddoarsursel
e
of
icial
e-Mi ni
sterulSănătăți
iwww. ms.ro
șiInti
tutulNați
onaldeSănătatePubl i

www. i
nsp.gov.
ro-

Anunțații
mediatpersonalulmedi calî
ncazulî
ncare
prezentaț
isimptome( febră,t
use,difi
cul
tat
ela
r
espiraț
ie,durereîngât)