Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA:1 7.03.2020

NIVEL DE VÂRSTĂ/ GRUPA: mare

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „Cum exprimăm ceea ce simțim?”

TEMA PROIECTULUI/SĂPTĂMÂNII „Flori de primăvară ”

TEMA ACTIVITĂȚII: „Tablou de primăvară ”

DOMENIUL EXPERIENȚIAL –Domeniul om și societate-activitate practică DOS2

MIJLOC DE REALIZARE: DOS-lucrare practică

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea abilităţilor practice specifice nivelului de dezvoltare


motrică

Domeniul Om și societate (DOS): „Tablou de primăvară” (Lucrare practică)

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

1 Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare


COMPORTAMENTE VIZATE:
1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei
1.2. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate

1 Curiozitate, interes și inițiativă în învățare


COMPORTAMENTE VIZATE:
1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi

2 Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)


COMPORTAMENTE VIZATE:
2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență
2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină
dificultăți.

3 Activare și manifestare a potențialului creativ


COMPORTAMENTE VIZATE:
3.1. Manifestă creativitate în activități diverse

Obiective operaţionale:

-să enumere cel puțin 3 dintre obiectele de hârtie de pe masă-flori, soare, nori, fluturi,
copaci;
- să așeze corect pe planșă soarele, florile, copacii, norișorii respectând poziția din
mediul natural a acestora
-să respecte indicaţiile tehnice de lipire (lipire prin presare şi mişcări circulare);

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee: : conversaţia, explicaţia, exerciţiul, lucrările practice, observarea


și aprecierea colectivă a lucrărilor
Materiale didactice: lipici, coşuleţe, figurine cu flori, fluturi, copaci, soare, norișori,
planșă de lucru

Forme de organizare: pe grupe

DURATA ESTIMATĂ: 25 min

BIBLIOGRAFIE:
*** Curriculum pentru educație timpurie 2019

Activităţi pe Domenii Experenţiale (ADE)

DOS2 : „Tablou de primăvară” – activitate practică

Strategii didactice
Etapele activităţii Conţinutul științific Metode şi Materiale Evaluare
procedee didactice
1. Moment Asigurarea condiţiilor necesare
organizatoric desfăşurării activităţii:
-pregătirea materialului didactic;
- intrarea copiilor în clasă şi
aşezarea lor la măsuţe;
-asigurarea ordinii şi disciplinei

2.Captarea O voi face prin deschiderea -conversaţia -Zâna -observarea


atenţiei ultimului plic cu sarcini primit de la -explicaţia Primăvară sistematică a
Zana Primavara şi scoaterea din comporta-
colet a materialelor necesare mentului
desfăşurării activităţii . copiilor

3.Anunţarea temei Voi anunţa tema activitatii şi -expunerea -Cele 3 observarea


şi a obiectivelor motivez obiectivele. tablouri de sistematică a
„Astăzi la activitatea practică ne primăvară comporta-
vom împărţi în trei grupuri de lucru, mentului
unde fiecare grup va realiza câte un copiilor
tablou de Primăvară.
Fiecare tablou va conține
preponderent mai multe elemente
din categoria
- Flori
- Buburuze
- Fluturi
4.Desfăşurarea Intuirea materialului - conversaţia Elemente -aprecieri
activităţii Cer copiilor să identifice şi să -explicaţia specifice stimulative
denumească materialele primite -observarea anotimpului - observarea
pentru realizarea lucrărilor. -instructajul primăvara.- sistematică a
Execut împreună cu prescolarii verbal flori , fluturi comporta-
exerciţiile: „Închidem-deschidem -exerciţiul din hârtie, mentului
pumnii”, „Ploaia”, „Cântăm la pomi, soare, copiilor
pian”. norișori, iarbă
Explic sarcinile şi demonstrez -lucrare
modul de lucru pentru fiecare practică
colectiv în parte.
Rând pe rând voi trece pe la
fiecare copil şi voi oferii suport
acolo unde este necesar analizând
lucrările.
Copiii execută lucrările,
respectand tehnica de lucru: lipire,
decorare, asamblare.
5.Obţinerea Un copil va prezenta produsul -conversaţia
performanţei şi realizat, enumerând materialele
realizarea feed- folosite.
back-ului Cântăm cântecul „Primăvara a
sosit”.
6.Evaluarea Copiii vor face aprecieri privind - conversaţia -turul
activităţii lucrările practice ale colegilor. galeriei
Educatoarea modul de lucru şi -aprecieri
comportamentul copiilor în timpul verbale
activităţii.
7.Încheierea Copiii vor fi recompensaţi cu -stimulente
activităţii stimulente.
Inventar de activități
- Etapa 1

- Activități de dezvoltare personală:

-Întâlnirea de dimineaţă: „ A sosit primăvara”

-Rutine: „ Soarele a răsărit, primăvara a venit ”

-Tranziţii: „ Ghiocelul și buburuza”(mima), Bat din palme

- Etapa 2

Activități liber alese -partea 1

- Artă: “ Colorăm primăvara”- colorare;


- Joc de rol: ”De-a vânătorii de flori ”
- Joc de masă - “Primăvara”- puzzle;

Etapa a 3 a

Activități pe domenii experiențiale:

DOS 1 Emoții de primăvară” –joc didactic

DOS 2 : „Tablou de primăvară” – activitate practică

ALA2

Dans recreativ-Floarea din grădină


SCENARIUL ACTIVITĂȚII

Sala de grupă este amenajată astfel încât să permită desfășurarea activității în condiții
optime.

ADP
Activitatea debutează cu întâlnirea de dimineață unde se va purta o discuție referitoare la
venirea Anotimpului Primăvara, principalele evenimente care au loc în această perioadă,
starea vremii, obiecte de îmbrăcăminte pe care le folosim Primăvara.

Elementul de noutate – Zâna Primăvara care le povestește copiilor ca și-a pierdut florile de
pe rochiță și că dacă vor rezolva sarcinile în mod corect, ea își va recupera florile , iar copiii
vor fi recompensați.

ALA PARTEA 1
Prin intermediul tranziției Ghiocelul și buburuza, copiii se vor îndrepta către centrele de
interes, ARTĂ, JOC DE MASĂ ȘI JOC DE ROL .

ADE
Prin tranziția- Bat din palme clap clap clap, copiii sunt introduși în activitatea Emoții
de primăvară, unde se vor juca împreună cu educatoarea și vor învăța lucruri noi despre
emoții.
Tot printr-o tranziție –iepuraș coconaș –copiii trec la următoarea activitate practică
numită – Tablou de primăvară unde vor realiza un tablou utilizând simboluri specifice

ALA PARTEA A 2 a

Copiii vor dansa un dans recreativ numit Floarea din grădină, folosind tehnici de
dans specifice.

S-ar putea să vă placă și