Sunteți pe pagina 1din 26

Şcoala Gimnazială “Pictor N.

Grigorescu” Titu
Grădiniţa cu Program Normal Sălcuța

PROIECT DIDACTIC
“Animale de la fermă”

Profesor înv. preșcolar:


Duțescu Carmen Daniela

1
PROIECT DE ACTIVITATE

Unitatea de învățământ: Grădinița cu P.N. Sălcuța


Data: 12.02.2020
Grupa: Mică - mijlocie „Prichindeii”
Prof. Înv. preșcolar: Duțescu Carmen Daniela
Tema anuală de studiu: Cum este/a fost și va fi aici pe
Pământ?
Temă proiect: În lumea celor care nu cuvântă
Temă săptămânală: “Animale de la fermă”
Tema zilei: „O zi la fermă”
Tipul activității: Mixtă (formare şi consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi)
Forma de realizare: Activitate integrată ADP + ADE: DLC + DOS2 + ALA

Scopul activității:

✓ Dezvoltarea capacității de exprimare orală, de înțelegere și utilizare corectă a


semnificațiilor structurilor verbale orale;

✓ Consolidarea deprinderii de a lipi în contur materiale textile.

Componența activității: Activitate integrată: „O zi la fermă”

➢ Activități de dezvoltare personală (ADP):

Întâlnirea de dimineață: “Animalul preferat de la fermă este ….”.


Rutina: „Cum îngrijim animalele?” – deprinderea de a avea grijă de animale
Tranziții: „Trenulețul animaluțelor” - joc cu text și cânt.
„Bat din palme” – joc cu text si cânt.
➢ Activități liber alese (ALA) - pe centre de interes:

Joc de rol: „De-a doctorul veterinar” – interpretarea rolului de medic veterinar


Construcții: „Adăposturi pentru animale”- construirea prin alăturare, îmbinare, suprapunere
de adăposturi pentru animale
Știință: „Din jumatate-întreg” – reconstituirea imaginilor

2
➢ Activități liber alese (ALA) -de relaxare, recuperare și recreere:

„Oițele la stână”- joc distractiv


„Plimbă fermierul”– joc de atenție
Moment de mișcare: „Iepurașul” – joc de mișcare
Moment de poveste: „Conni la fermă”- Trăistuța cu povești

➢ Activități pe domenii experiențiale (ADE):

DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE:


Subiect: „Unde s-a oprit roata?”
Mijloc de realizare: joc didactic

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE 2 - Activitate practică:


Subiect: „Oița”
Mijloc de realizare: lipire materiale textile

Obiective operationale: La sfârșitul activității, copiii vor fi capabili:

O1 să recunoască animalul de pe roată și de pe jetoane;


O2 să folosească în mod corect singularul si pluralul substantivelor ce denumesc animale
domestice;
O3 să formuleze propoziții simple și corecte din punct de vedere gramatical;
O4 să lipească pe suprafața de lucru fire textile, respectând conturul dat (oița);
O5 să utilizeze corect materialele şi instrumentele puse la dispoziţie;
O6 să analizeze critic şi autocritic lucrările în funcție de criteriile stabilite.

STRATEGII DIDACTICE:

a) Metode/procedee/tehnici: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul


didactic, metoda activ-participativă Răspunde-aruncă-interoghează!, expoziţia.

b) Mijloace de învăţământ: calendarul naturii, poze copii, ecusoane animale, fermier,


roată nazdrăvană, jetoane animale domestice, imagini cu animale domestice, tabla
magnetica, cutie surpriză, trusă doctor, halat doctor, bonete doctor, mască protecție,
plasturi, animale domestice de pluș, animale domestice de plastic, cuburi de lemn,
cuburi de plastic, fire textile,fișe oiță, aracet, pensule, lipici solid, minge, recompense.

c) Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.

3
MODALITĂŢI DE EVALUARE:

Continuă – formativă: prin observarea comportamentelor copiilor, analiza produselor


activităţii şi corectarea răspunsurilor, prin întrebări, aprecieri verbale, îndrumări individuale,
acordarea de recompense.

Locul de desfașurare: sala de grupă


Durata: o zi
Bibliografie:
❖ Curriculum pentru educație timpurie, Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului,
anul 2019;
❖ Bocos M. coord, Antologie de proiecte tematice pentru activitați integrate, Editura
Diana, Pitești, 2010;
❖ Gurlui I., Activitățile integrate în grădiniță- Ghid metodic, Editura Carminis, Pitești,
2014;
❖ Mătăsaru, M. coord, Proiectarea didactică în învățământul preșcolar, Editura
Rovimed Publishers, Bacău, 2017.
❖ Norel, M., Bota, O.,., Didactica domeniului experiential Limbă și comunicare,
Editura ASCR, Cluj, 2012;
❖ Raileanu D., Proiectarea pas cu pas, Editura Diamant, Pitesti, 2017.

4
Scenariul zilei

Activități de dezvoltare personală: sosirea copiilor la grădiniță. Se formează deprinderi


specifice sosirii la grădiniță.
Activități liber alese: joc liber.
Întâlnirea de dimineață: începe cu salutul copiilor de către educatoare, ”Dimineaţa a
venit, /Toţi copiii au sosit. / În cerc să ne adunăm,/ Cu toţii să ne salutăm. Bună dimineața,
Prichindeilor!”. Vom saluta grădinița împreună. Cu ajutorul tehnicii comunicării rotative își
vor saluta colegul din dreapta.
Prezență: Se completează panoul de prezență. Se vor număra de către un baiat fetițele
prezente, iar de către o fetiță baieți prezenți. Un copil va aseza la panoul pozele copiilor absenți.
În continuarea activității se completează Calendarul naturii, verbalizând acțiunea:
„Suntem în anotimpul iarrna, în luna februarie. Astăzi este miercuri, a treia zi a săptămânii, dacă
ieri a fost 11 februarie 2020, astăzi este 12 februarie 2020. Afară este …..”.
Tema întâlnirii de dimineață este „Animalul meu preferat de la fermă este …….” și
vom discuta despre animalele domestice..
Rutină: „Cum îngrijim animalele?” – deprinderea de a avea grijă de animale.
Noutatea zilei este realizată printr-o surpriză, vizita fermierului Tomy, care este supărat
și are nevoie de ajutorul copiilor. Aseară, o vulpe i-a atacat ferma, a speriat animalele și le-a
distrus adăposturile. Unele animaluțe sunt rănite și au nevoie de ajutor. Fermierul le cere
copiilor ajutorul și le promite că îi va recompensa la finalul zilei, dacă se vor descurca în
rezolvarea sarcinilor primite.
Sala este pregatită pentru desfășurarea activităților. Voi prezenta la început toate
activitățile pe care urmează să le desfășurăm, precum și câteva obiective explicate la nivelul de
înțelegere al celor mici.
Tranziție: Trenulețul animalelor – joc distractiv
Jocuri și activități didactice alese
Pentru început, copiii se încolonează în șir câte unul și ajutându-se de jocul de mișcare
,,Trenulețul”, pornesc prin sala de grupă, către locul în care sunt pregătite cele trei centre de
activitate deschise.
Voi anunţa jocurile şi activităţile ce urmează a fi desfăşurate în fiecare centru, invitând
grupa de copii să le viziteze, intuind materialele puse la dispoziţie şi alegând centrul preferat.
Se aminteşte copiilor comportamentul dezirabil în cazul acestor activităţi – vorbim în şoaptă

5
pentru a nu-i deranja pe alţii, să lucrăm frumos, să utilizăm cu grijă materialele, apreciem şi
protejăm lucrările făcute de colegi şi cooperăm pentru realizarea acestora.
Intonând versurile: “Bat din palme/ Clap, clap. Clap/ Din picioare/ Trap, trap, trap/ Ne-
nvârtim ne răsucim/ Şi spre centre noi pornim” (tranziție), copiii își aleg centrul preferat.
 La centrul Știință -„Din jumătate-întreg” - copiii vor găsi jumătăți de jetoane cu animale
de la fermă, vor îmbina piesele în vederea reîntregirii imaginilor.
 La centrul Construcții – „Adăposturi pentru animale” - copiii vor avea de construit din
cuburi de lemn și din plastic, garduri, animale domestice, ferma (prin suprapunere, alăturare,
îmbinare).
 La centrul Joc de rol – „De-a doctorul veterinar” - copiii vor interpreta rolul de doctori
veterinari și vor îngriji animaluțele rănite de vulpe.

Se supraveghează copiii în timp ce lucrează, se oferă explicații suplimentare și sprijin


celor care necesită, dar educatoarea are rol doar de moderator, lasând copiii să se desfășoare
liber, intervenind doar dacă este cazul. se stimuleză verbal copiii, în vederea realizării lucrărilor
în timpul propus.
Rutină: După expirarea timpului de joacă, prin tranziția „Trenulețul animalelor”
copiii merg la baie și se pregătesc să servească gustarea.
După servirea mesei, copiii se vor așeza pe scăunele și vor descoperi “roata năzdrăvană”,
cea care ne va ajuta să ne desfășurăm activitatea din cadrul ADE:Domeniul Limbă și
Comunicare - Educarea limbajului, având ca temă: „Unde s-a oprit roata?” – diferențierea
și enunțarea corectă a substantivelor la singular și la plural. Activitatea desfășurată este un joc
didactic. Copiii vor învăța să folosească în mod corect singularul și pluralul substantivelor ce
denumesc animale domestice.
Cu ajutorul explicației, se vor sublinia regulile jocului și sarcina didactică pe care copiii
o au de îndeplinit. De asemenea, vom desfășura jocul de probă pentru a se asigura o înțelegere
clară a jocului.
Sarcina didactică:
✓ Diferențierea și enunțarea corectă a substantivelor la singular și la plural.
Regulile jocului:
✓ Copiii trebuie să recunoască imaginea la care s-a oprit roata și să indice corect dacă este a
unui animal sau a mai multor animale.
Elementele de joc: surpriza, învârtirea roții, aplauze.
Materiale didactice: imagini cu animale domestice, jetoane, roată cu imagini

6
Indicații pentru organizarea și desfășurarea jocului
Copiii vor fi asezati pe scăunele dispuse în semicerc. În timpul jocului se va acorda
atentie formulării corecte de către copii a propozițiilor: „Roata s-a oprit la vacă/vaci”. Copiii
numiți vor alege de pe masă un jeton reprezentând un animal domestic sau mai multe animale
domestice după cum indică imaginea de pe roata. La final trebuie să formuleze o propoziție
despre animalul respectiv. Pentru raspunsurile corecte, copiii vor fi aplaudați.
În continuare, copiii vor desfășura activitatea în cadrul ADE: Domeniul Om și
Societate, activitatea „Oița”- lipire material textil. Aceștia primesc un șablon, o oiță, pe care
trebuie să lipeasca blănița, utilizând material textil.
Pentru că au îndeplinit sarcinile propuse la începutul activității, copiii vor fi conduși la
ultima probă, de jocuri. În cadrul ALA, copiii vor desfășura două jocuri recreative: Oițele la
stână - joc distractiv si Plimbă fermierul – joc linistitor.
Momentul de poveste: „Conni la fermă”– Trăistuța cu povești se va desfășura într-un
moment al zilei, stabilit în funcție de modul în care decurge activitatea și de starea copiilor din
ziua respectivă.
Vom utiliza metoda activ-participativă „Răspunde, aruncă, interoghează”, copiii
împărtăşindu-şi impresii didespre activitatea desfășurată pe durata întregii zile. Copiii sunt
asezați în cerc. Utilizând metoda „Răspunde, aruncă, interoghează”, educatoarea răspunde ce
i-a plăcut din activitatea desfășurată, aruncă mingea către un copil și îl interoghează, întrebându-
l ce i-a placut cel mai mult din activitatea desfășurată. Se continua până îşi vor spune părerea
despre activitatea desfăşurată toți copiii.
Vom aprecia activitatea copiilor, vom lăuda toţi copiii pentru progresele făcute și vor
primi recompersele promise de fermierul Tomy.
Cu ajutorul tranzitiei „Trenuletul animalelor”, copiii vor ieși din sala de grupă,
pregătindu-se pentru plecarea acasă.

7
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Strategii didactice
Ob. Forme de
Momentele activității Durata Continutul activității Metode si Mijloace de Forme de
op. evaluare
procedee învățământ organizare
Moment organizatoric 5 min Se creează condiţii optime pentru Conversația Frontal Aprecieri
desfăşurarea activităţiilor: verbale
- aerisirea sălii de grupă;
- se aranjează mobilierul;
- se aranjează materialul didactic în ordinea
folosirii lui;
- se organizează colectivul de copii pentru
« Întâlnirea de dimineaţă »
Reactualizarea 15 min Voi purta o discuție cu copiii despre Conversația Calendarul Frontal Observarea
cunoștințelor animalele preferate de la fermă. Vom Naturii sistematică a
completa Calendarul naturii. Imagini copiilor
În ce anotimp suntem? animale
Care sunt lunile anotimpului iarna? domestice
În ce lună suntem? Ce data este?
Cum este vremea afară?
Despre ce vorbim săptămâna asta?

8
Ce știu ei despre fermă? Dar despre animalele
de la fermă?
Captarea atenției 10 min Îl voi prezenta copiilor pe fermierul Tomy,
care este tare necajit, deoarece o vulpe i-a Conversația Cutie Frontal
atacat ferma. Acesta apelează la Prichindei, cadou
deoarece a auzit că la ei în grupă sunt copii Fermier
harnici. Pentru a-l ajuta pe Fermierul Tomy,
trebuie sa rezolvăm toate sarcinile primite. Se
va trezi interesul copiilor pentru activitate.
Le spun copiilor că astazi au ca misiune să-l
ajute pe fermier să restabilească ordinea.
Anuntarea temei și a 5 min Astăzi, ajutând fermierul, vom afla multe
obiectivelor lucruri depsre animalele de la fermă. Se vor
preciza sarcinile copiilor. Se explică ceea ce Conversația
au de făcut și în restul centrelor de activitate.
Stiință: Din jumatate-întreg – Frontal
reconstituirea imaginilor unor animale
domestice.
Construcții: Adăposturi pentru animale – Explicația
cu ajutorul cuburilor de plastic sau din lemn,

9
vor construi prin alaturare, îmbinare sau
suprapunere, adăposturi pentru animale.
Joc de rol: De-a doctorul veterinar –
interpretarea rolului de medic veterinar
Tranziție: Trenulețul animalelor!
Dirijarea învățării 20 min Cu ajutorul tranziției „Trenuletul
animalelor”, copii trec pe la cele trei centre
deschise. Acestia intuiesc materialele puse la Trusă
dispozitie şi află sarcina pe care o au de doctor
îndeplinit. Masca Frontal Observarea
Copiii îşi vor alege sectorul preferat: Conversația protectie sistematică a
Stiință: Din jumatate-întreg – Halat copiilor
reconstituirea imaginilor unor animale doctor
domestice. Boneta
O5 Construcții: Adăposturi pentru animale – doctor
cu ajutorul cuburilor de plastic sau din lemn, Animale
vor construi prin alaturare, îmbinare sau domestice Pe grupuri
suprapunere, adăposturi pentru animale. Explicația plus
Joc de rol: De-a doctorul veterinar –
interpretarea rolului de medic veterinar.

10
Se reamintește copiilor comportamentul Animale
așteptat în cadrul activităților pe centre: se va domestice
vorbi in șoaptă pentru a nu deranja colegii de plastic Aprecieri
la alte centre, lucrăm frumos, utilizăm cu Joc Cuburi de verbale
grijă materialele, apreciem si protejăm lemn
lucrările făcute de colegi, fiecare sarcină de Cuburi din
lucru trebuie terminată, colaborăm la plastic
O5 realizarea sarcinilor.
În momentul în care un copil termină sarcina Jetoane
primită, el este liber să-și aleagă un alt centru. animale Frontal
Se va interveni cu mici explicații dacă ei vor domestice
solicita ajutorul. jumatati
Rutină: „În coloană ne-aşezăm, Trenulețul îl Magneți
formăm/ Şi spre baie ne-ndreptăm.”. Copiii
merg la baie și se pregătesc pentru servirea
gustarii.
Obținerea performanței 50 min Pentru desfășurarea activității
ADE:Domeniul Limbă și Comunicare -
Educarea limbajului, preșcolarii vor
descoperi roata năzdrăvană pe care le-a

11
pregătit-o fermierul Tomy pentru a desfășura Conversaţia
activitatea.
Copiii vor învăța să folosească în mod corect Observarea
singularul și pluralul substantivelor ce sistematică a
denumesc animale domestice. copiilor
Cu ajutorul explicației, se vor sublinia
regulile jocului și sarcina didactică pe care
copiii o au de îndeplinit. De asemenea, vom imagini cu
desfășura jocul de probă pentru a se asigura o animale
înțelegere clară a jocului. domestice,
Sarcina didactică: Explicaţia jetoane, Frontal
Diferențierea și enunțarea corectă a roată cu
substantivelor la singular și la plural. imagini
Elementele de joc: surpriza, învârtirea roții,
aplauze.
Explicarea și demonstrarea jocului
Educatoarea arată preșcolarilor că pe roată
sunt puse diferite imagini, cu unul sau mai
multe animale domestice. Copilul numit va Demonstratie
merge la roată, va învârti roata și va numi
animalul/animalele unde s-a oprit roata. Pe o

12
masă sunt așezate diferite animale domestice
ce vor trebui așezate corespunzător imaginii Observarea
la care se oprește roata. După ce va găsi sistematică a
jetonul corespunzător animalului/animalelor copiilor
recunoscute, va formula o propozitie cu
acesta/acestea.
Fixarea regulilor jocului
Pentru a se asigura o înțelegere clară a imagini cu
jocului, se va utiliza atât metoda explicației, animale
cât și cea a demostrației. Cu ajutorul domestice, Frontal
explicației, se vor sublinia clar regulile Joc de probă jetoane,
jocului și sarcina didactică pe care copiii o au roată cu
de îndeplinit. imagini Evaluez
Jocul de probă capacitatea
Se execută jocul demostrativ pentru copiilor de a
asigurarea înțelegerii sale cu ajutorul unui răspunde
O1 copil. corect
Varianta I Joc didactic
O2 Educatoarea numește un copil să iasă în față
pentru a învârti roata. După ce roata se
oprește, preșcolarul trebuie să spună ce se

13
află în imagine: „Roata s-a oprit la vaca/vaci,
cal/cai, etc”. Pe masă se află mai multe
animale domestice dintre care copilul trebuie Evaluez
O1 să îl aleagă pe cel corespunzător imaginii. capacitatea
Dacă sarcina a fost îndeplinită, copilul este copiilor de a
apreciat și aplaudat pentru răspunsurile date. răspunde
De asemenea, tot el, numește un coleg pentru imagini cu corect
a-i lua locul. animale
Se va preciza că, atunci când un copil nu domestice,
O2 poate rezolva sarcina, va primi ajutor jetoane, Frontal
suplimentar de la cadrul didactic sau de la Joc didactic roată cu
copii. În joc vor fi antrenați toți copiii. imagini Aprecieri
Se va urmări și corecta, la nevoie, exprimarea verbale
lor.
Paralel, educatoarea va avea grijă ca toți
copiii să respecte regulile jocului.
După ce toți copiii au participat, se trece la
complicarea jocului. Evaluez
O3 Varianta II capacitatea
Complicarea jocului: Se va cere copiilor să copiilor de a
alcătuiască propoziții cu termenul de singular

14
și de plural al unor cuvinte. Se vor da 3-4 răspunde
exemple. corect
Tranzitie: „Iar acum c-am terminat, frumos
noi ne ridicăm și la Artă ne îndreptăm”.
În continuare, copiii vor desfășura activitatea
în cadrul ADE: Domeniul Om și Societate, Conversatia
activitatea „Oița”- lipire material textil. Suprafată
Aceștia primesc un șablon, o oiță, pe care suport
trebuie să lipeasca blănița, utilizând material „Oiță”
O4 textil. Lipici Frontal
Intuirea materialului didactic: lichid
Cadrul didactic le solicita copiilor să Pensule
denumească materialele de pe masuță: sablon Explicatia Materiale
oiță, lipici/aracet, material textil, pensule. textile
Prezentarea optimă a conținutului:
Tehnica de lucru pe care o vom folosi este
tehnica lipirii.
Prezentarea etapelor de lucru și lucrării Demonstratia
model:
Demonstrarea de catre cadrul didactic a
etapelor de lucru

15
ETAPA 1: Aplicarea, cu pensula, a lipiciului
lichid pe suprafata suport (oița)
ETAPA 2: Lipirea materialului textil
ETAPA 3: Expunerea lucrărilor
O4 Educatoarea le prezintă copiilor lucrarea Explicatia
model, pentru ca acestia să observe tehnica de Suprafată
lucru folosită și modalitatea de îmbinare a suport
elementelor componente. „Oiță” Observarea
Stabilirea și anunțarea criteriilor de Lipici sistematică a
apreciere a lucrărilor: lichid Frontal copiilor
-respectarea temei; Pensule
-respectarea etapelor de lucru; Materiale
O5 -acuratețea lucrării; textile
-încadrarea în spațiu
-gradul de finalizare a lucrării.
Efectuarea exercițiilor pentru încălzirea Exercitiul
mușchilor mici ai mâinilor:
Exerciții efectuate: cântăm la pian,framântăm
aluatul, închidem și deschidem pumnii,
stoarcem rufele.

16
Efectuarea propriu-zisă a lucrării:
O4 După ce se explică tehnica de lucru și se arată Suprafată
materialele de care au nevoie pentru a realiza Exercițiul suport Individual Observarea
oița, se trece la realizarea lucrarilor de catre „Oiță” sistematică a
copii. Lipici copiilor
Pe parcursul activității ,copiii sunt îndrumați lichid
O5 în realizarea sarcinilor de lucru, păstrarea Pensule
poziției corpului, păstrarea acurateții lucrării Materiale
și încadrarea armonioasă și echilibrată în textile
spațiul dat. Cadrul didactic va supraveghea Aprecieri
activitatea, intervenind daca este necesar sau verbale
în cazul în care este solicitat.
Asigurarea retenției și a 10 min În cadrul ALA, copiii vor desfășura jocul
transferului recreativ: „Oițele la stână”- joc distractiv și
jocul liniștitor: „Plimbă fermierul”- joc
atenție.
„Oițele la stână”. Conversatia Observarea

A)Prezentarea continutului si a sarcinilor Frontal sistematică a

de joc: Voi anunța copiii că vor juca un joc copiilor

,,Oițele la stână”. La semnalul „La păscut”,


fiecare copil merge si se joaca pe covor. Explicația

17
Atunci cand zic „Oițele la stână”, vor veni la Demonstraţia
mine.
B)Jocul de probă: Se execută un joc de
probă, pentru a se asigura întelegerea Jocul de
regulilor. probă
C)Desfasurarea propriu –zisă a jocului Observarea
Se execută jocul ,,Oițele la stână”. Se repetă Jocul sistematică a
jocul de mai multe ori. propriu-zis Frontal copiilor
„Plimbă fermierul”.
A)Prezentarea continutului si a sarcinilor
de joc: Voi anunța copiii că vor juca un joc Conversatia
,,Plimbă fermierul”. Ne vom aseza jos pe
covor, în cerc. Fermierul va pleca de la mine Fermier
și va merge din mână în mână. Atunci când Explicația Aprecieri
zic: „Fermierul s-a plimbat, iar acum s-a verbale
asezat”, copilul în mâna căruia este fermierul
va trebui să imite un animălut domestic, Demonstraţia
reproducând onomatopeele respective.
La semnalul „Plimbă fermierul”, jocul
continua.

18
B)Jocul de probă: Se execută un joc de Jocul de
probă, pentru a se asigura întelegerea probă Frontal
regulilor.
C)Desfasurarea propriu –zisă a jocului Jocul
Se execută jocul ,,Plimbă fermierul”. Se propriu-zis
repetă jocul de mai multe ori.
Evaluarea activității 5 min Cu ajutorul metodei activ-participative
„Răspunde, aruncă, interoghează”, copiii
își împărtășesc impresiile privind întreaga
activitate desfășurată astazi. Copiii sunt
asezați în cerc. Educatoarea răspunde ce i-a Conversatia Observarea
plăcut din activitatea desfășurată, aruncă Fețe vesele sistematică a
O6 mingea către un copil și îl interoghează, Cadou- Frontal copiilor
întrebându-l ce i-a placut cel mai mult din surpriză
activitatea desfășurată. Se continua până îşi
vor spune părerea despre activitatea Metoda R.A.I
desfăşurată toți copiii.
Se fac aprecieri asupra modului de
desfăşurare al întregii activități și ofer
copiilor recompense verbale și un cadou

19
surpriză, din partea fermierului Tomy, pentru Aprecieri
implicarea în activițățile desfășurate. verbale
La final, copiii părăsesc sala de grupă și se
pregătesc pentru plecarea acasă.

20
ANEXE

21
Anexa 1 – Oița – suprafată suport DOS

22
Anexă 2 - Recompensă

23
Anexă 3 – Jetoane animale domestice

24
25
26

S-ar putea să vă placă și