Sunteți pe pagina 1din 1

Olariu Mihaela Cătălina Anul II

Metodologia și etica cercetării

TEMA 5

1. Enumeraţi şi descrieţi cu exemple problemele de etică posibile în elaborarea unei


lucrări/teze de master.

Activitatea de cercetare este o activitate care implică următoarele aspecte:


• seriozitate în alegerea şi tratarea temei de cercetare;
• responsabilitate profesională, morală şi socială;
• respect faţă de muncă, faţă de tema cercetată, faţă de cercetător;
• sinceritate şi modestie;
• o cooperare sinceră, corectă în cadrul colectivului de cercetare;
• respectarea ierarhiilor, respectiv a statutelor şi rolurilor, în colectivul de cercetare respectiv;
• comunicarea rezultatelor cercetării după o prealabilă şi serioasă verificare a acestora,
comunicare ce trebuie să aibă caracter de corectitudine şi valoare ştiinţifică.
Lucrarea trebuie să reflecte integral munca autorului.
Sursele bibliografice vor fi menţionate în lista bibliografică.
Contribuţiile de sprijin din partea altor persoane sau instituţii vor fi menţionate la
„Pagina de dedicaţii şi mulţumiri”.
Plagiatul reprezintă un act contrar conduitei academice. Prin plagiat se înţelege
utilizarea ideilor sau cuvintelor unei alte persoane, fără menţionarea sursei. Reprezintă plagiat
şi preluarea fără citare a figurilor, tabelelor şi schemelor.