Sunteți pe pagina 1din 1

Nume.......................................... Data............................

Prenume.....................................

Substantivul

1. Observaţi cuvintele subliniate în propoziţiile de mai jos şi scoateţi-le în tabel conform


cerinţei.
a) Macul roşu a înflorit în zări. Roşul său catifelat sângerează lanul.
b) Orizontul rotund se întinde cât cuprinde privirea. Rotundul orizontului se tiveşte cu nori.
c) Cerul este albastru. Pe albastrul şters al cerului zboară cocorii.
d) Ştefan cheamă ostaşii la luptă. Chemarea buciumului răsună prin munţi.
e) Tata munceşte în uzină. Munca sa folositoare este apreciată.
f) Ostaşii viteji au apărat glia. Marea lor vitejie e cântată în versuri.

Adjectiv Verb Substantiv


(macul) roşul
roşu (macului)
cheamă chemarea

2. Întocmiţi liste cu câte zece substantive comune pornind de la titlurile: În pădure, La


seceriş, Cu pluguşorul.
Exemplu: În Delta Dunării: întinderi, stuf, sălcii, o luntre, apele, pelicanii, ştiuci, un vultur,
mistreţi, pescarul.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

3. Scrieţi cel puţin cinci substantive proprii conform cerinţelor de mai jos:
a) Titluri de cărţi: ...................................................................................................................................
b) O vizită prin oraş: .............................................................................................................................
c) Sărbătorile patriei: ..........................................................................................................................
d) Familia mea: ....................................................................................................................................
e) Sate şi oraşe: ...................................................................................................................................

4. Subliniaţi cuvintele înrudite din textul următor:


Ne-am oprit pe firul Oituzului, într-o pădure de fagi. Poiana în care am poposit se învecina
cu un perete păduros. O familie de pădureni s-a apropiat de noi. Pădurarul purta o secure, iar
pădureanca un coş învelit cu un ştergar. Ne-a spus că putem găsi margarete în locuri neîmpădurite,
iar în cele împădurite ciuperci, fragi, zmeură.
S-au îndreptat spre o pădurice de mesteceni. În valea aceea păduroasă se afla cabana
pădurarului. În urma lor, o frântură de cântec ajungea până la noi:
„ - Pădurice, pădurice / Lasă-mă la umbra ta.”