Sunteți pe pagina 1din 86

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BENEFICIAR:

Reabilitarea liniei c.f. Frontiera – Curtici – Simeria, parte componenta a coridorului IV Pan-European pentru
circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160km/h Tronsonul 1: Frontiera – Curtici – Arad – km614

GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare


pentru Acceptanța Funcțională GSM-R

Modif. Data Descriere Elaborat Functia


Α 10/12/2015 Prima depunere Gabriel Tudose AL
Β 06/12/2016 A doua depunere Gabriel Tudose AL

BENEFICIAR:

Nume Funcţia Data & Semnat.


Avizat:

INGINER FIDIC:

Nume Funcţia Data & Semnat.


Aprobat:

PROIECTANT:

Nume Funcţia Data & Semnat.


Aprobat:

PROIECTAT:
Name Functia Data & Semnat.
Autor Gabriel Tudose AL 06.12.2016
Verificat Gheorghe Dumitrascu PrEM 06.12.2016
Validated Horatio Serbanoiu PrQSM 06.12.2016
Aprobat Cristian Ciofrangeanu PM 06.12.2016
Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 1/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
REVISIONS/ REVIZII

Revizie / Nr. pagini /


Autor / Author Data / Date Comentarii / Comments
Revision Num. Pages

1 Gabriel Tudose 10.12.2015 47 Prima editie / First issue


Functionalitate RANflex si teste noi introduse /
2 Gabriel Tudose 06.12.2016 85
RANflex functionality and new test cases added

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 2/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
CONTENTS/ CUPRINS

1  INTRODUCTION/ INTRODUCERE.........................................................................................................................................6 
1.1  CONTEXT/CONTEXT .........................................................................................................................................................6 
1.2  AUDIENCE/ AUDIENȚĂ .....................................................................................................................................................6 
1.3  SCOPE/SCOP.....................................................................................................................................................................7 
1.4  DEFINITION, ACRONYMS AND ABBREVIATIONS ..........................................................................................................7 
2  PREREQUISITES/ CONDIŢII PREALABILE ........................................................................................................................12 
3  TEST SCOPE/ SCOPUL TESTULUI ....................................................................................................................................13 
3.1  TEST ENTRY CRITERIA/ CRITERII DE INTRARE ..........................................................................................................13 
3.2  TEST CASE EXECUTION/ EXECUȚIA CAZURILOR DE TESTARE ...............................................................................13 
3.3  ISSUE RESOLUTION/ REZOLUŢIA PROBLEMEI ..........................................................................................................14 
3.4  TEST EXIT CRITERIA/ CRITERII DE IEȘIRE ..................................................................................................................14 
4  NETWORK DESCRIPTION/ DESCRIEREA REŢELEI .........................................................................................................15 
4.1  NETWORK TOPOLOGY/ TOPOLOGIA REȚELEI ...........................................................................................................15 
4.2  SOFTWARE ......................................................................................................................................................................15 
5  TEST CASE SUMMARY/ REZUMAT CAZURI DE TESTARE .............................................................................................16 
6  OMC-R BDE ȘI OPERAȚIUNEA DE BACK-UP ZILNIC VERIFICAREA BTS BIST, STATUS, ALARME ȘI
LISTA DE COMPONENTE HARDWARE/SOFTWARE AFIȘAREA ALARMELOR ȘI ÎNTÂRZIERIGSM-R
172 MESAJE SCURTE MO/PP GSM-R 171 MESAJE SCURTE MO/PP GSM-R 150 CAB RADIO UTILIZAT
PENTRU CFU GSM-R 175 CFB (REDIRECTARE APELURI CÂND DESTINATARUL ESTE OCUPAT)
GSM-R 175 CFNRC (REDIRECTARE APELURI ATUNCI CÂND DESTINATARUL NU ESTE ÎN ARIA DE
ACOPERIRE)OAM TESTS/ TESTE OAM ............................................................................................................................17 
6.1  FAULT AND ALARM MANAGEMENT/ MANAGEMENTUL DEFECTELOR SI AL ALARMELOR .................................17 
6.1.1  FAULT MANAGEMENT TEST/ TESTUL PRIVIND MANAGEMENTUL DEFECTELOR ...........................................17 
6.1.2  ALARM MANAGEMENT – ACKNOWLEDGE/ MANAGEMENTUL ALARMELOR - CONFIRMARE .........................18 
6.2  COUNTER TOOLS – COLLECTION OF PERFORMANCE DATA/ INSTRUMENTE DE NUMĂRARE –
COLECTAREA DATELOR DE PERFORMANŢĂ ............................................................................................................20 
6.2.1  DISPLAY RAW REPORT – BSC LEVEL/ AFIŞAREA RAPORTULUI NEPROCESAT: NIVEL BSC .........................20 
6.2.2  DISPLAY RAW REPORT – BTS LEVEL/ AFISAREA RAPORTULUI NEPROCESAT: NIVEL BTS..........................21 
6.2.3  PERFORMANCE MONITOR ON BTS/ MONITORIZAREA PERFORMANŢEI LA NIVELUL BTS-ULUI ...................22 
6.3  OAM OPERATIONS / OPERAREA OAM ........................................................................................................................24 
6.3.1  OMC-R BDE AND DAILY BACKUP / OMC-R BDE ȘI OPERAȚIUNEA DE BACK-UP ZILNIC ................................24 
7  BSS TESTS/ TESTE BSS ....................................................................................................................................................26 
7.1  REMOTE BSS SOFTWARE UPGRADE/ UPGRADARE SOFTWARE BSS DE LA DISTANŢĂ .....................................26 
7.1.1  BTS UPGRADE WITH BACKGROUND DOWNLOADING/ UPGRADARE BTS CU BACKGROUND
DOWNLOADING .......................................................................................................................................................26 
7.1.2  BTS SOFTWARE FALLBACK ...................................................................................................................................27 
7.2  SYSTEM RESET OF THE SERVICE / SISTEMUL DE RESETARE AL SERVICIULUI ...................................................29 
7.2.1  TRX RESET AND RECOVERY / RESETAREA TRX SI RESTABILIREA TRX .........................................................29 
7.2.2  BSC PROCESSING CARD FAILURE AND RECOVERY / DEFECTIUNEA CARDULUI DE
PROCESARE AL BSC SI RECUPERAREA ACESTUIA ...........................................................................................30 
7.2.3  CHECK BTS BIST, STATUS, ALARMS AND INVENTORY / VERIFICAREA BTS BIST, STATUS,
ALARME ȘI LISTA DE COMPONENTE HARDWARE/SOFTWARE .........................................................................32 
7.2.4  ALARMS DISPLAY AND DELAY / AFIȘAREA ALARMELOR ȘI ÎNTÂRZIERI ........................................................34 
8  GSM-R TESTS IN V18PC5/ TESTE GSM-R IN V18 PC5 .....................................................................................................36 

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 3/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
8.1  BASIC CALLS/APELURI DE BAZĂ .................................................................................................................................36 
8.1.1  POINT TO POINT CALLS/APELURI POINT TO POINT ...........................................................................................36 
8.1.2  VGCS CALLS/ APELURI VGCS................................................................................................................................37 
8.1.3  RAILWAY EMERGENCY CALL (REC)/ APEL FEROVIAR DE URGENŢĂ...............................................................38 
8.1.4  DATA CALL AT 9600 BAUD / APELURI DE DATE LA 9600 BAUD..........................................................................39 
8.1.5  DOUBLE COVERAGE / ACOPERIREA DUBLĂ .......................................................................................................41 
8.1.6  SHORT MESSAGE SERVICE MOBILE ORIGINATED (SMSMO) APELURI SMS GENERATE DIN
TERMINALUL MOBIL (SMSMO) ...............................................................................................................................42 
8.1.7  SHORT MESSAGE SERVICE MOBILE TERMINATED / MESAJE SMS TRIMISE CĂTRE
TERMINALUL MOBIL (SMSMT) ...............................................................................................................................43 
8.1.8  SHORT BROADCAST MESSAGES IN CELL. / SERVICIUL SMS-CB ....................................................................44 
8.1.9  CALL FORWARDING UNCONDITIONAL (CFU) /REDIRECTAREA NECONDIȚIONALĂ A
APELURILOR ............................................................................................................................................................45 
8.1.10  CALL FORWARDING UNCONDITIONAL (CFU) – CAB RADIO / CFU- CAB RADIO..............................................46 
8.1.11  CALL FORWARDING ON MOBILE SUBSCRIBER NOT REACHABLE (CFNRC) / REDIRECTARE
APELURI ATUNCI CÂND DESTINATARUL NU ESTE ÎN ARIA DE ACOPERIRE ...................................................48 
8.1.12  CALL FORWARDING ON NO REPLY (CFNRY) /APEL REDIRECTAT ATUNCI CAND
DESTINATARUL NU RĂSPUNDE ............................................................................................................................49 
8.1.13  CALLING LINE IDENTIFICATION PRESENTATION (CLIP) .....................................................................................50 
8.1.14  CONNECTED LINE IDENTIFICATION PRESENTATION (COLP)............................................................................51 
8.1.15  BARRING OF ALL OUTGOING CALLS (BAOC)/ BLOCAREA TUTUROR APELURILOR GENERATE ..................52 
8.1.16  BARRING OF OUTGOING INTERNATIONAL CALLS (BOIC) / BLOCAREA TUTUROR
APELURILOR CĂTRE NUMERE INTERNAȚIONALE ..............................................................................................53 
8.1.17  BARRING OF ALL INCOMING CALLS (BAIC) / BLOCAREA TUTUROR APELURILOR PRIMITE..........................54 
8.1.18  USER-TO-USER SIGNALLING 1 (UUS1) .................................................................................................................54 
8.1.19  ERTMS / ETCS RBC NOTIFICATION ON EMERGENCY CALL INITIATION /NOTIFICAREA ETCS
RBC ATUNCI CÂND SE INIȚIAZĂ UN APEL DE URGENȚĂ ...................................................................................55 
8.1.20  SMS TRANSFER TIME /TIMP DE TRANSFER MESAJE SMS ................................................................................56 
8.2  VBS 58 
8.2.1  VBS ESTABLISHMENT IN DIFFERENT CELLS / STABILIREA VBS IN CELULE DIFERITE ..................................58 
8.2.2  MS AUTOMATICALLY JOINS ONGOING BROADCAST CALL AFTER ENTRY INTO GCA / MS SE
ALĂTURA AUTOMAT UNUI APEL DE BROADCAST IN CURS DUPĂ INTRAREA IN ZONA
APELULUI DE GRUP ................................................................................................................................................59 
8.2.3  VBS LISTENER LEAVES CALL AND THE VBS IS MAINTAINED / ASCULTĂTORUL VBS
PĂRĂSEŞTE APELUL ŞI VBS-UL ESTE MENŢINUT ..............................................................................................60 
8.3  VGCS ................................................................................................................................................................................62 
8.3.1  VGCS ESTABLISHMENT IN DIFFERENT CALLS / STABILIRE VGCS IN CELULE DIFERITE ..............................62 
8.3.2  MS AUTOMICALLY JOINS ONGOING GROUP CALL AFTER ENTRY INTO GCA / MS SE
ALĂTURA AUTOMAT UNUI APEL DE GRUP IN CURS DUPĂ INTRAREA IN ZONA APELULUI DE
GRUP ........................................................................................................................................................................63 
8.3.3  TALKER OF VGCS LEAVES GCA AND VGCS IS MAINTAINED / APELANTUL VGCS PĂRĂSEŞTE
GCA ŞI VGCS ESTE MENŢINUT .............................................................................................................................64 
8.3.4  EXPIRATION OF UPLINK DURATION TIMER / EXPIRAREA TEMPORIZATORULUI DURATEI DE
UPLINK .....................................................................................................................................................................65 
8.3.5  EXPIRATION OF NO ACTIVITY TIMER / EXPIRAREA TEMPORIZATORULUI NO ACTIVITY ...............................66 
8.3.6  VGCS – DOUBLE COVERAGE / VGCS – ACOPERIRE DUBLĂ .............................................................................67 
8.4  EMLPP ..............................................................................................................................................................................69 
8.4.1  PREMPTION OF PTP CALL ON MOBILE-INTERFACE BY A REC / PRIORITATEA UNUI APEL
FEROVIAR DE URGENŢĂ FAŢĂ DE UN APEL POINT-TO-POINT PE O INTERFAŢĂ MOBILĂ ............................69 

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 4/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
8.4.2  PREEMPTION OF BROADCAST CALL BY HIGHER PRIORITY VOICE GROUP CALL /
PRIORITATEA UNUI APEL VOCAL DE GRUP CU NIVEL MAI MARE DE PRIORITATE FAŢĂ DE
UN APEL DE BROADCAST PE O INTERFAŢĂ MOBILĂ .........................................................................................70 
8.4.3  PREEMPTION OF GROUP CALL BY EMERGENCY CALL WHEN NO ONE HAS THE UPLINK /
PRIORITATEA UNUI APEL DE URGENŢĂ FAŢĂ DE UN APEL DE GRUP PE O INTERFAŢĂ
MOBILĂ CÂND NIMENI NU DEŢINE LEGĂTURA DE UPLINK ................................................................................71 
8.4.4  PREEMPTION OF GROUP CALL BY HIGHER PRIORITY BROADCAST CALL WHEN A
SUBSCRIBER HAS THE UPLINK / PRIORITATEA UNUI APEL DE BROADCAST CU O
PRIORITATE MAI MARE PE O INTERFAŢĂ MOBILĂ FAŢĂ DE UN APEL DE GRUP CÂND UN
ABONAT AL SERVICIULUI DEŢINE LEGĂTURA UPLINK .......................................................................................72 
8.4.5  PREEMPTION OF DATA CALL BY A VGCS CALL / PRIORITATEA UNUI APEL DE DATE FAŢĂ DE
UN APEL VGCS ........................................................................................................................................................73 
8.5  RANFLEX .........................................................................................................................................................................75 
8.5.1  LOCATION UPDATE WITH A-FLEX / ACTUALIZAREA LOCATIEI CU A-FLEX ......................................................75 
8.5.2  LOCATION UPDATE WITH A-FLEX BASED ON NRI / ACTUALIZAREA LOCATIEI BAZATA PE NRI
CU A-FLEX ................................................................................................................................................................76 
8.5.3  P2P ON A-FLEX / PUNCT-LA-PUNCT PE A-FLEX ..................................................................................................77 
8.5.4  VGCS CALL ON A-FLEX WITH GCR REDUNDANCY / APEL VGCS PE A-FLEX CU REDUNDANTA
GCR ..........................................................................................................................................................................79 
8.5.5  CALL FAILURE/RE-ESTABLISHMENT DUE TO ONE MSC UNAVAILABILITY / ACTUALIZAREA
LOCATIEI PE MSC-UL FUNCTIONAL, ATUNCI CAND FUNCTIONAREA MSC-ULUI ADIACENT
ESTE INTRERUPTA .................................................................................................................................................80 
9  ACCEPTANCE TEST RESULTS AND IMPACT/ REZULTATELE TESTULUI DE ACCEPTANŢĂ ȘI
IMPACTUL LOR ...................................................................................................................................................................83 

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 5/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
1 INTRODUCTION/ INTRODUCERE

1.1 Context / Context

CFR is building a GSM-R network consisting of a CFR construiește o rețea GSM-R care consta intr-o
core network (NSS), an access network (BSS), and rețea principala (NSS), o rețea de acces (BSS) si
end user equipment (e.g. cab radios, mobile echipamentele utilizatorului final (ex. terminale radio
terminals). cab, terminale mobile).

This document describes the test cases to perform Prezentul document descrie cazurile de testare ce
Bid-2 functional acceptance testing of the BSS part for fi executate in cadrul procedurii de testare la
of the CFR GSM-R network. recepția funcționala Bid-2 a parţii de BSS din
rețeaua GSM-R CFR.
The tests that are described in this document will be
performed in Arad, where two of the Bid-2 BTSs are Testele descrise in acest document vor fi realizate
located and in Simeria, where two of the BSCs are in Arad unde se afla cele doua BTS-uri si in
located. Simeria, unde se afla cele doua BSC-uri.

This document considers as well Radio Load sharing Deasemenea, acest document ia in considerare
aspects according to the approved specifications aspectele legate de load sharing-ul radio în
“20160527_CFR_RF_Load_sharing_v_1_3.docx” as conformitate cu specificațiile aprobate:
well as latest “CFR_Load- “20160527_CFR_RF_Load_sharing_v_1_3.docx”,
sharing_NSS_BSS_Integration” document. deasemenea cu documentul “CFR_Load-
sharing_NSS_BSS_Integration”.
All the limitations and pre-requisites mentioned in
above documents, applies here as well. Toate limitarile si conditiile prealabile mentionate in
documentele de mai sus, se aplica si aici.
In order to fulfill the TC §§ 8.5.1-8.5.5 (RANflex
implementation), the Nokia MSCs must be compliant Pentru a putea îndeplini TC §§ 8.5.1-8.5.5
to ETSI TS 123 236 and must support, according to (implementarea RAN-flex), MSC-urile Nokia trebuie
the related specification, the allocation of the sa fie conforme cu ETSI TS 123 236 si trebuie sa
Network Resource Identifiers (NRI) and the non- sustina, conform specificatiei aferente, alocarea
Broadcast LAC. Network Resource Identifiers (NRI) si a non-
Broadcast LAC.
The MSCs as well must be compliant to ETSI TS
103 147, TS 143 068, TS 143 069, TS 129 002 and Deasemenea, MSC-urile trebuie sa fie conforme cu
must support, according to the related specification, ETSI TS 103 147, TS 143 068, TS 143 069, TS 129
the proper functioning of VGCS/VBS calls. 002 si trebuie sa sprijine, conform specificatiei
aferente, buna functionare a apelurilor VGCS/VBS.

1.2 Audience/ Audiență

This document is intended for design, test and Acest document se adresează personalului din

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 6/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
verification personnel from CFR, Alstom, and Kapsch departamentele de proiectare, testare si verificare
CarrierCom participating in the inspection and din CRF,Alstom si Kapsch CarrierCom care
acceptance test activities. participa la activitățile de inspecție si testare la
recepție.
Note: Instead of the company names the terMS
Cefined below are also used in this document: Nota: In locul numelor companiilor, se vor utiliza in
prezentul document denumirile definite mai jos:
CFR
- in the following The Customer CFR

Kapsch CarrierCom AG - in cele ce urmează, Clientul -

- in the following KCC Kapsch CarrierCom AG

- in cele ce urmează KCC

1.3 Scope/Scop

This document is applicable to the GSM-R V18 PC5 Prezentul document se aplică versiunii GSM-R V18
OMC-R & BSS release. The aim of the acceptance is PC5 OMC & BSS.
to test following areas:
Scopul acceptanței este de a testa următoarele
• OAM Supervision aspecte:

• BSS tests and Robustness • Supravegherea OAM

• GSM-R call Processing • Testarea si Fiabilitatea BSS

• Procesarea apelurilor GSM-R

1.4 Definition, Acronyms and Abbreviations

AM Access Matrix
ASCI Advanced Speech Call Items
BSC Base Station Controller
BSP Bulk Subscriber Provisioning
BSS Base Station Sub-System
BSSMAP Base Station Subsystem Mobile Application Part
BTS Base Transceiver Station
CBM Call Billing Manager
CC Country Code
CDA Circuit Duplex Asynchronous
CDN Called Party Number

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 7/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
CF Call Forwarding
CFB Call Forwarding Busy
CGI Cell Global Identity
CGN Calling Party Number
CH Call Hold
CI Cell Identification Number
CID Cell Identity
CISS Call Independent Supplementary Services
CLIP Calling Line Identification Presentation
CLIR Calling Line Identification Restriction
CM Cab Mobile
CN Coach Number
COLP Connected Line Identification Presentation
COLR Connected Line Identification Restriction
COR Class Of Registration
CP Call Processing
CSAM Call Screening and Access Matrix
CSD Circuit Switched Datacall
CSI CAMEL Subscription Index
CT Call Type
CW Call Waiting
CWD Common Web Desktop
DCH Dedicated Channel
DCN Data Communications Network
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol
DNS Domain Name Service
DPE Designated Project Engineer
DR Disaster Recovery
DRA Destination Routing Address
DSD Driver Safety Device
DSS1 Digital Subscriber Signalling No. 1
DTAP Direct Transfer Application Part
E2E End-to-End
ECT Explicit Call Transfer
EIRENE European Integrated Railway Radio Enhanced Network
eLDA Enhanced Location Dependent Addressing
eMLPP Enhanced Multi-Level Precedence and Preemption
Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 8/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
ePFN enhanced Presentation of Functional Number
ER Event Record
ETSI European Telecommunications Standards Institute
FA Functional Addressing
FAT Functional Acceptance Testing
FC Function Code
FM Follow Me
FN Functional Number
FRS Functional Requirement Specification
FT Fixed Terminal
FTN Fixed Telecoms Network
FTP File Transfer Protocol
FTS Fixed Terminal System
GC Group Call
GCA Group Call Area
GCH Group Call Channel
GCRef Group Call Reference
GID Group Identity
GPRS General Packet Radio Service
GSM Global System for Mobile Communication
GSM-R GSM for the Railways
GUI Graphical User Interface
HMI Human Machine Interface
HO Handover
HSRP Hot Standby Router Protocol
ID Identity
IMEI International Mobile Equipment Identity
IMSI International Mobile Subscriber Identity
IP Internet Protocol
ISUP ISDN User Part
IVRS Interim Voice Radio System
KCC Kapsch CarrierCom
LAC Location Area Code
LAN Local Area Network
LDA Location Dependent Addressing
LN Location Number
LU Location Update
Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 9/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
MAC Media Access Control
MAP Mobile Application Part
MCC Mobile Country Code
MGW Media Gateway
MM Mobile to Mobile call
MMI Man Machine Interface
MNC Mobile National Code
MO Mobile Orignated
MOP Method of Procedure
MORANE MObile RAdio for railway Networks in Europe
MPTY Multi Party Service
MS Mobile Subscriber
MS Mobile Station
MSC Mobile Switching Centre
MSCCA MSC Call Agent
MSIN Mobile Subscriber Identity Number
MSISDN Mobile Station ISDN Number
MSS Multi Service Switch
MT Mobile Terminated
NDC National Destination Code
NEN National EIRENE Number
NRI Network Resource Identifier
NSS Network Switching Sub-System
NSU Network Side Update
NTP Northern Telecom Publications
NTRN Numeric Train Running Number
NUFN Non-Unique Functional Number
OAM Operations, Administration and Maintenance
OMC Operation & Maintenance Center
OPH Operational Handportable
OTA Over the Air
OTDI Originator To Dispatcher Information
PA Public Address
PABX Private Automated Branch Exchange
PBX Private Branch Exchange
PCUSN Packet Control Unit System Node
PDP Packet Data Protocol
Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 10/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
PDU Power Distribution Unit
PLMN Public Land Mobile Network
PMU Portable Maintenance Unit
PRI Primary Rate Interface
PS Packet Switched
PtP Point to Point Call
PTT Push to Talk
RAC Rail Access Code (called now: IC International Code)
REC Railway Emergency Call
RS Routing Server
SC Short Code
SCP Service Control Point
SIM Subscriber Identity Module
SM Short Message
SMC SUN Management Center
SMS Services Management System
SMS Short Message Service
SMSC Short Message Service Centre
SN Subscriber Number
SNMP Simple Network Management Protocol
SRI Send Routing Information
SRS System Requirement Specification
SS Service Subscriber
SWACT Switch of Activity
TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol
TFN Train Functional Number
TMSI Temporary Mobile Subscriber Identifier
TN Train Number
VBS Voice Broadcast Service
VGCS Voice Group Call Service
VLR Visitor Location Register
VSE Versatile Service Engine

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 11/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
2 PREREQUISITES/ CONDIŢII PREALABILE

Responsibility/
Ref Prerequisites/ Condiții prealabile Responsabilitate
CFR KCC
Acceptance Test Plan prepared by KCC and approved by Alstom and CFR / Planul de
1 A R
Testare pentru recepție pregătit si aprobat de Alstom
Schedule for test execution agreed by all parties / Programul pentru executarea testului
2 A R
convenit de toate partile
All human resources identified and available on both Alstom/CFR and KCC sides to
attend verification activities / Toate resursele imane identificate si disponibile, atat din
3 R R
partea Alstom/CFR cat si din partea Kapsch pentru participarea la activitățile de
verificare.
4 Recommendations for corrective actions / Recomandări pentru acțiuni corective R
5 An up-to-date full backup of the server / Un backup complet si actualizat al serverului S R
Security, badges for test site location access … available / Securitate, cartele pentru
6 R
accesul in locația șantierului … disponibile
Operational NSS required (and NSS personnel available to change GCA setting for
7 cellules during certain call tests) / NSS operațional necesar (si personal disponibil din S R
partea NSS pentru schimbarea setarilor GCA pentru celule in timpul anumitor teste)
Package CDRoms for V18 PC5 Release is present on site / CDROM-uri pentru
8 R
Versiunea V18 PC5 prezente in locatie
License key available for the server in V18 PC5 / Licența disponibila pentru server in V18
9 R
PC5
Handhelds ( x4 GSM-R/GPRS mobiles, cab radios and dispatchers) / Echipamente
10 R
portabile ( x4 mobile GSM-R/GPRS, cab radios si dispecere)
NSS datafill available and NSS support during acceptance testing activities / NSS datafill
11 R
disponibil si suport NSS pe durata activităților de testare la recepție
12 BTS S9000 available/BTS S9000 disponibil S R
As many SIM cards as handhelds (min. 4) / Atate card-uri SIM cate echipamente
13 R
portabile (min. 4)
Several DVD’s available for backup purposes / Mai multe DVD-uri disponibile pentru
14 R
backup
15 Laptop with TML/TIL application installed / Laptop cu aplicația TML/TIL instalata R
1 RJ45 crossed cable (used for a direct connection) / 1 RJ45 cablu inversor (utilizat
16 R
pentru conectare directa).
Additional 2 A interface E1’s to be provided to fullfill proposed A-flex configuration / Este
17 necesara furnizarea a doua E-uri suplimentare pentru interfata A pentru a putea indeplini R
setarea propusa pentru A-flex
R: Responsible / Responsabil
S: In support/ In suport
A: Agreement / Agreat

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 12/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
3 TEST SCOPE/ SCOPUL TESTULUI

3.1 Test Entry Criteria/ Criterii de intrare

Before each test phase commences, the entry Înainte de începerea fiecărei etape de testare,
criteria will be checked between the Customer and criteriile de intrare vor fi verificate de Client si de
the KCC engineer to review and organize the inginerul KCC pentru revizuirea si organizarea
required tasks (according to the contract). sarcinilor (conform contractului).

Objectives: Obiective:
 Review the availability of the prerequisites as  Revizuirea îndeplinirii condițiilor prealabile,
identified beforehand. conform contractului

 Verify resources are assigned to all tasks.  Verificarea resurselor alocate tuturor
sarcinilor
 Review the test execution schedule.
 Revizuirea programului de execuție al
 Record software build level, including
testelor
software patches, and versions of
configuration documents used, i.e. Customer  Înregistrarea nivelurilor software, inclusiv
Information Questionnaires (CIQ). patch-urile software si versiunile
documentelor de configurare utilizare, i.e.
Chestionarele cu Informațiile Clientului
(CIQ).

3.2 Test Case Execution/ Execuția cazurilor de testare

During the end-to-end on-site test cases execution, Pe durata executării cazurilor de testare end-to-
test primes from KCC are present for execution of end in locatie, reprezentanții de testare ai KCC sunt
each test case and the result of the test cases will be prezenți pentru realizarea fiecărui caz de testare,
signed off as they are executed. Failed test cases iar rezultate cazurilor de testare vor fi semnate pe
can be verified by KCC engineers, prior to the măsura ce sunt executate. Cazurile de testare
opening of a fault report by the Customer. eșuate pot fi verificate de inginerii KCC înaintea
deschiderii unui raport de eroare de către Client.
For each test case the following notation is used to
denote its status according to: Pentru fiecare caz de testare, se va utiliza
următorului sistem de notare pentru indicarea
P Pass No issue.
status-ului:
F Fail The issue is categorized in
Critial, Major, Minor P Reușit Nicio problema.
F Eșuat Problema este clasificata
NR Not Run Not executed due to drept Critica, Majora, Minora
unavailable configuration or time frame. NR Neefectuat Neefectuat din cauza

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 13/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
configurației nedisponibile sau desfășurătorului.
Z Zap Not applicable to Network
configuration or invalid test case. Z Zap Neaplicabil configurației de
rețea sau test invalid
Minimum configuration or datafill changes might take Modificări minime sau privind popularea bazei de
place on the network nodes during the execution of date ar putea surveni pe nodurile rețelei pe durata
the test plan. Any temporary changes to the datafill îndeplinirii planului de testare. Orice modificări
required to prove a specific test case have to be temporare la nivelul popularii cu date necesare
removed once the test case has been completed. dovedirii unui caz de testare specific trebuie
îndepărtate imediat după finalizarea cazului de
testare.

3.3 Issue Resolution/ Rezoluţia problemei

In the event of issues arising during testing, they will In cazul in care apar probleme pe durata testării,
be investigated by KCC I&A engineers. acestea vor fi investigate de inginerii KCC I&A.

3.4 Test Exit Criteria/ Criterii de ieșire

As per the contract. No critical issues open and a Conform contractului. Nu exista probleme critice
resolution plan for open major issues to be accepted deschise sau un plan de soluționare pentru
by the customer after execution of the jointly probleme majore deschise ce trebuie acceptat de
approved acceptance test plan. client după executarea planului de testare la
recepție convenit de comun acord.

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 14/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
4 NETWORK DESCRIPTION/ DESCRIEREA REŢELEI

4.1 Network Topology/ Topologia rețelei

For Network Topology, please refer to the Bid 2 Pentru topologia rețelei, consultati documentul
referitor la descrierea retelei pentru bid2, numit
Network Design document called “GSM-R BSS
“GSM-R BSS Configuration rules - as built”.
Configuration rules - as built”.

4.2 Software

OMC–R Version : V18_05.E7 Versiune OMC-R: V18_05.E7


BSCe3 = B3G18050145D BSCe3 = B3G18050145D
TCUe3 = TC318050108 TCUe3 = TC318050108
S9000 indoor = ICM18D111 / ERM18C110 S9000 de interior = ICM18D111 / ERM18C110
TML BSCe3 = V18.0.4_PC4_06 TML BSCe3 = V18.0.4_PC4_06
TIL = TIL_COAM_v18a408 / TIL_ALARM_v18a305 TIL = TIL_COAM_v18a408 / TIL_ALARM_v18a305

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 15/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
5 TEST CASE SUMMARY/ REZUMAT CAZURI DE TESTARE

For list of all test cases, its impact and pass/faill/zap status please refer to last chapter of this document
/Pentru lista completă a testelor, impactul acestora și status-ul lor (trecut cu succes, picat, neaplicabil),
consultați ultimul capitol al acestui document.

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 16/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
6 OMC-R BDE ȘI OPERAȚIUNEA DE BACK-UP ZILNIC VERIFICAREA BTS BIST, STATUS,
ALARME ȘI LISTA DE COMPONENTE HARDWARE/SOFTWARE AFIȘAREA
ALARMELOR ȘI ÎNTÂRZIERIGSM-R 172 MESAJE SCURTE MO/PP GSM-R 171 MESAJE
SCURTE MO/PP GSM-R 150 CAB RADIO UTILIZAT PENTRU CFU GSM-R 175 CFB
(REDIRECTARE APELURI CÂND DESTINATARUL ESTE OCUPAT) GSM-R 175 CFNRC
(REDIRECTARE APELURI ATUNCI CÂND DESTINATARUL NU ESTE ÎN ARIA DE
ACOPERIRE)OAM TESTS/ TESTE OAM

6.1 Fault and Alarm Management/ Managementul defectelor si al alarmelor

6.1.1 Fault Management Test/ Testul privind managementul defectelor

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ

The aim of this test is to verify that fault detection Scopul acestui test este de a se verifica detectarea
works correctly: notifications correctly recorded in the corecta a defectelor: notificările sunt înregistrate
notification monitor and in the notification log, and corect in monitorul de notificări si in jurnalul de
alarms mapped to the right managed objects. notificări si alarmele aplicate obiectelor gestionate
corect.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME FM_V18.0

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 MS GSM-R

Temporary loss of service/


SERVICE IMPACT/IMPACT
Pierdere temporara a
ASUPRA SERVICIULUI
serviciului

DURATION/DURATA 30 minutes/30 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
All BTS are available and operational with the latest Toate BTS-urile sunt disponibile si operaționale cu
V18 PC5 load ultima versiune V18 PC5

ACTIONS ACTIUNI
1. Cut the Abis interface and replace/restore it. 1. Întrerupeți Interfața Abis si înlocuiți-o /
Verify that alarms are well generated on the refaceți-o. Verificați generarea corecta a
BTSSM and cancelled after alarmelor pe BTSSM si anularea acestora după
replacement/restoration of the PCM. (This is one înlocuirea / refacerea PCM (Aceasta este o
way to generate alarms so as to perform this modalitate de a genera alarme in vederea
fault management test. However you are just as executării acestui test de management al
welcome to generate other alarm instead of this defectelor, insa puteți genera orice alta alarma
one.) in locul acesteia).

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 17/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
2. Cut the A interface and replace/restore it. 2. Întrerupeți Interfața Abis si înlocuiți-o /
Verify that alarms are generated on NSN MSC refaceți-o. Verificați generarea corecta a
and Kapsch BSC and cancelled after alarmelor pe NSN MSC si Kapsch BSC si
replacement of the PCM. (This is one way to anularea acestora după înlocuirea / refacerea
generate alarms so as to perform this fault PCM (Aceasta este o modalitate de a genera
management test. However you are just as alarme in vederea executării acestui test de
welcome to generate other alarm instead of this management al defectelor, insa puteți genera
one.) orice alta alarma in locul acesteia.

3. Open the door of the BTS. Verify and 3. Deschideți ușa BTS-ului. Verificați si
acknowledge the alarm is well. Close the door confirmați ca alarma este in regula. Închideți
and verify disappearance of alarm. ușa si verificați daca alarma a dispărut.

4. Set up a call. 4. Stabiliți un apel

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. The OMC-R receives a notification for each 1. OMC-R primește o notificare pentru fiecare
alarm – check this in the notification log and alarma – verificați acest lucru, in jurnalul
in the notification monitor – which is notificărilor si in fereastra de notificări –
transformed into an alarm and mapped onto care este transformata intr-o alarma si
the correct managed object. Check also that aplicata in obiectul gestionat corect.
the alarm appears in the Alarm Banner. After Verificați si daca alarma apare pe Banner-
the fault/alarm has ceased, it disappears ul de Alarma. După încetarea
from the managed object at the OMC-R defectului/Alarmei, aceasta va dispărea din
level. obiectul gestionat la nivel OMC-R.

2. The OMC-R receives a notification for each 2. OMC-R primește o notificare pentru fiecare
alarm – check this in the notification log and alarma – verificați acest lucru, in jurnalul
in the notification monitor – which is notificărilor si in fereastra de notificări –
transformed into an alarm and mapped onto care este transformata intr-o alarma si
the correct managed object. Check also that aplicata in obiectul gestionat corect.
the alarm appears in the Alarm Banner. After Verificați si daca alarma apare pe Banner-
the fault/alarm has ceased, it disappears ul de Alarma. După încetarea
from the managed object at the OMC-R defectului/Alarmei, aceasta va dispărea din
level. obiectul gestionat la nivel OMC-R.

3. The alarm is mapped on the correct 3. Alarma este aplicată obiectului gestionat
managed object. After the alarm has ceased, corect. După încetarea alarmei,aceasta
it disappears from the managed object at the dispare din obiectul gestionat la nivel OMC-
OMC-R level. R.
4. Call successfully established, no unexpected 4. Apel stabilit cu succes, fără înregistrări,
logs, notifications, or alarms are seen. notificări sau alarme.

6.1.2 Alarm Management – Acknowledge/ Managementul alarmelor - Confirmare

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ

The aim of this test is to check that alarms can be Scopul acestui test este de a se verifica
acknowledged by the OMC user. posibilitatea utilizatorului OMC de a confirma
alarmele

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 18/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME AM_V18.0

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 MS GSM-R

Temporary loss of service/


SERVICE IMPACT/IMPACT
Pierdere temporara a
ASUPRA SERVICIULUI
serviciului

DURATION/DURATA 25 minutes/25 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
Availability of at least 1 BSS on-line within the OMC- Disponibilitatea a cel puțin un BSS on-line in cadrul
R OMC-R
Access to one BTS site without alarm Acces la un site BTS fără alarma.

ACTIONS ACTIUNI
1. Generate an alarm (for instance, door 1. Generați o alarma (de exemplu detectarea
contact detection, PCM not working...). contactului ușii, PCM nefuncțional…) ,
2. From the alarm list window, check the on- 2. Din fereastra cu listele de alarme, verificați
line help on the alarm. ajutorul online pe alarma

3. Acknowledge the corresponding alarm. 3. Confirmați alarma corespunzătoare.

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. An alarm appears and is seen in color-coded 1. Apare o alarma si aceasta este văzuta in
format in the alarm list. format cu codare pe culori in lista de alarme

2. The Online Help is displayed in graphical 2. Online Help este afișat in format grafic .
view.
3. Alarma este vizualizata in gri deschis in
3. The alarm is seen in light grey in the alarm lista de alarme. Obiectul din vizualizarea
list. The object on the network view is rețelei este încadrat intr-un pătrat colorat, in
surrounded by a colored square matching funcție de gravitatea alarmei
the severity of the alarm.

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 19/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
6.2 Counter Tools – Collection of Performance Data/ Instrumente de numărare –
Colectarea datelor de performanţă

6.2.1 Display Raw Report – BSC Level/ Afişarea raportului neprocesat: nivel BSC

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ

The aim of this test is to verify the fast statistics Scopul acestui test este de a se verifica funcția de
observation function at the BSC level with the raw observare statistica rapida la nivelul BSC-ului cu un
report. raport neprocesat.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME CNT1_V18

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 2 MS GSM-R

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 1 hour/1 ora

CONFIGURATION CONFIGURARE

Availability of at least 1 BSS on-line with the OMC-R. Disponibilitatea a cel puțin un BSS on-line in cadrul
OMC-R

ACTIONS ACTIUNI
1. Create an mdScanner type with fast statistic, 1. Creați un mdScanner cu statistica rapida,
real time and general statistic with real time si statistica generala cu o
respectively an md Granularity Period = 15, mdGranularityPeriod=15, 5, 1440 min.
5, 1440 min.
2. După trecerea duratei unei
2. After waiting for the duration of one mdGranularityPeriod (15 min), întocmiți un
mdGranularityPeriod (15 min), assemble a Raw Counter Report executând comanda
Raw Counter Report executing the Display Display Raw Report din meniul
Raw Report command from the Performance Performance: P
menu: R
mdObjectList bsc mdObjectList bsc
mdScannerType = Fast statistic. mdScannerType = Fast statistic

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. The command is accepted and executes. 1. Comanda este acceptata si se executa.
2. The report is displayed in the Session Log 2. Raportul este afișat in fereastra Session
window. Log.

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 20/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
6.2.2 Display Raw Report – BTS Level/ Afisarea raportului neprocesat: nivel BTS

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ

The aim of this test is to verify the fast statistics Scopul acestui test este de a se verifica funcția de
observation function at the BTS level with the raw observare statistica rapida la nivel BTS cu un raport
report. neprocesat

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME CNT2_V18

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 2 MS GSM-R

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 50 minutes/50 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE

Availability of at least 1 BSS on-line with the OMC-R. Disponibilitatea a cel puțin un BSS on-line in cadrul
OMC-R.

ACTIONS ACTIUNI
1. Create an mdScanner type with fast statistic 1. Creați un mdScanner cu statistica rapida cu
with an md Granularity Period = 15 min. o mdGranularityPeriod=15.
2. Set-up and complete/finish several mobile 2. Configurați si finalizați mai multe apeluri
originated and terminated calls. inițiate si finalizate de pe mobil.

3. After waiting for the duration of one 3. După trecerea duratei unei
mdGranularityPeriod, assemble a Raw mdGranularityPeriod, întocmiți un
Counter Report, executing the Display Raw Raw Counter Report executând comanda
Report command from the Performance Display Raw Report din meniul
menu: Performance: P

mdObjectList = bsc=x mdObjectList = bsc=x


mdScannerType = fast Statistic mdScannerType = fast Statistic
reportObjectLevel = bsc=xx & reportObjectLevel = bsc=xx &
btsSiteManager=yy & bts=zz. btsSiteManager=yy & bts=zz

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. The command is accepted and executes. 1. Comanda este acceptata si executa.
2. The calls are successful. 2. Apelurile sunt executate cu succes.

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 21/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
3. The report is displayed in the Session Log 3. Raportul este afișat in fereastra Session
window. . Values of the counters in the Log. Valorile contoarelor din raport
report are coherent with the configuration of corespund cu configurarea rețelei si
network and the simulated traffic activity. activitatea simulata a traficului

6.2.3 Performance Monitor on BTS/ Monitorizarea performanţei la nivelul BTS-ului

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ

The aim of this test is to check the graphical Scopul acestui test este de a se verifica
representation of the fast statistics observation reprezentarea grafica a contoarelor de observare
(OFS) counters at the BTS level. statistica rapida (OFS) la nivel BTS.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME CNT2_V18

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 2 MS GSM-R

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 50 minutes/50 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE

Availability of at least 1 BSS on-line with the OMC-R Disponibilitatea a cel puțin un BSS on-line in cadrul
OMC-R .
An MdScanner (type Fast statistics with a
granularityPeriod=15 mn) is created Se creează un MdScanner (tip Fast statistics cu o
granularityPeriod=15 mn)

ACTIONS ACTIUNI
1. Select a BTS. 1. Selectați un BTS.

2. Open a "Performance window" (Open 2. Deschideți o fereastra "Performance


Performance Monitor) and create a new window" (Open Performance Monitor) si
report template (button: New). creați un nou template de raport (buton:
New).
Report type: Single Obs. Obj.
Observed Object: bts Tip raport: Single Obs. Obj.

Observation Type: Observation fast Statistic Obiect observat: bts


Range: 2 Hours Tip observație: Observation fast Statistic
Family: Layer One Management Interval: 2 ore
Counters list: connection duration TCH
Familie: Layer One Management
(C1600)
Connection duration SDCCH (C1603) Lista contoare: durata conexiune TCH
(C1600)
RxLevelUplink (C1623)
Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 22/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
RxLevelDownlink (C1624) Durata conexiune SDCCH (C1603)
RxLevelUplink (C1623)
Click Apply.
RxLevelDownlink (C1624)
3. Open a report on the selected bts (graphical Apăsați Apply
representation) with the created report
template. 3. Deschideți un raport pe BTS selectat
(reprezentare grafica) cu modelul de
raport creat.

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


A new window is created. The different counters are O noua fereastră este creată. Contoarele sunt
updated every 15 minutes according to the traffic actualizate la fiecare 15 minute conform intensității
load (handovers, call establishment)... traficului (transferuri handover, stabilire de apeluri
etc.)

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 23/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
6.3 OAM operations / Operarea OAM

6.3.1 OMC-R BDE and daily backup / OMC-R BDE și operațiunea de back-up zilnic

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ


Utilitatea acestui test este de a efectua back-up
The purpose of this test is to perform the backup of
bazelor de date ale echipamentului OMC-R (BDE,
OMC-R environment data (BDE, configuration
parametrii de configurare) pentru ziua curentă și de
data…) for the current day and to archive the OMC-
a arhiva datele zilnice ale OMC-R-ului (observații,
R daily data (observations, alarms...) for the last 3
alarme..) din ultimele 3 zile înaintea zilei curente.
days before today.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME BDE backup

EQUIPMENT/ECHIPAMENT OMC-R

NSS SUPPORT/SUPORT
Required/Necesar
NSS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 30 minutes / 30 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
OMC-R UNIX session available;
LOCAL_BDE and LOCAL_DAILY labels are defined Sesiunea OMC-R UNIX disponibilă.
in /CMN/base/config/omc_configure.cfg file as per
Etichetele LOCAL_BDE și LOCAL_DAILY sunt
DS/OMC/APP/000016 “OMC-R Preventive definite în fișierul
Maintenance Backup” procedure. /CMN/base/config/omc_configure.cfg , așa cum
este definit in procedura DS/OMC/APP/000016
“OMC-R Preventive Maintenance Backup”

ACTIONS ACTIUNI
1. Run the following command under “omc”
1. Rulați următoarea comandă pentru
user account to perform OMC-R environment data
utilizatorul “omc” , pentru a crea mediul de
backup: date de back-up:
(omc)% /CMN/base/exe/cf_save_tool.x -o archive (omc)% /CMN/base/exe/cf_save_tool.x -o
-l LOCAL_BDE -y backup archive -l LOCAL_BDE -y backup
Wait for the command completion. Așteptați ca această comandă sa se finalizeze.
2. Run the following command under “omc” 2. Rulați următoarea comandă pentru
user account to perform OMC-R daily data backup utilizatorul “omc” , pentru a crea mediul de
for the last 3 days before today: date de back-up din ultimele 3 zile:
(omc)% /CMN/base/exe/cf_save_tool.x -o archive (omc)% /CMN/base/exe/cf_save_tool.x -o
-l LOCAL_BDE -y daily -p all -t d-1 -u d-3 archive -l LOCAL_BDE -y daily -p all -t d-1 -u d-3

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 24/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
Wait for the command completion. Așteptați ca această comandă sa se finalizeze.

EXIT CRITERIA CRITERII DE IEIRE


1. Verificați prezența fișierului backup.tar în
1. Check the presence of backup .tar file under the
locația:
following directory:
/MISCELLANEOUS/BDEBACKUP/save/OMC-
/MISCELLANEOUS/BDEBACKUP/save/OMC-
R/yyyymmdd, unde yyyymmdd este ziua
R/yyyymmdd, where yyyymmdd is a current day.
curentă.
2. Check the presence of backup .tar file under the
2. Verificați prezența fișierului backup.tar în
following directory:
locația:
/MISCELLANEOUS/DAILYBACKUP/save/OMC-
/MISCELLANEOUS/DAILYBACKUP/save/OMC
R/yyyymmdd, where yyyymmdd is a current day.
-R/yyyymmdd, unde yyyymmdd este ziua
curentă.

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 25/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
7 BSS TESTS/ TESTE BSS

7.1 Remote BSS Software Upgrade/ Upgradare Software BSS de la distanţă

7.1.1 BTS Upgrade with Background Downloading/ Upgradare BTS cu Background


Downloading

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ

The aim of this test is to validate the BTS upgrade Scopul acestui test este de a valida upgradarea
with background downloading BTS cu descarcare ca operațiune secundara

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME UPG1

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 2 MS GSM-R

SERVICE IMPACT/IMPACT
High/Ridicat
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 1 hour/1 ora

CONFIGURATION CONFIGURARE
BSCe3 & TCUe3 have been upgraded to V18PC5 BSCe3 & TCUe3 au fost upgradat la V18PC5

Centralized Software Management is activated on Managementul Software Centralizat este activat pe


BSC BSC

ACTIONS ACTIUNI

1. Perform the BTS upgrade with background 1. Executați upgradarea BTS cu background
downloading. downloading

2. Check on one of the BTSs that notifications 2. Verificați pe unul din BTS-uri daca
and counters are correctly sent at the OMC notificările si contoarele sunt corect trimise
level. la nivel OMC

3. Save notifications and alarms. 3. Salvați notificările si alarmele

4. Check the software version on one or more 4. Verificați versiunea de software pe unul sau
BTSs to verify that they have been ugraded. mai multe BTS-uri sa verificați daca au fost
upgradate.

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE

1. No error appears. The time taken for the 1. Nu apare nicio eroare. Timpul necesar
various steps is consistent with the duration îndeplinirii diverselor etape corespunde cu
forecasts for those steps. previziunile de durata aferente acelor

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 26/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
2. Counters and notifications from the etape.
upgraded sites are correctly transmitted to
2. Contoarele si notificările din site-urile
the OMC.
upgradate sunt corect transmise la OMC.
3. Notifications and alarms are saved.
3. Notificările si alarmele sunt salvate.
4. The correct software version is noted.
4. Versiunea corecta de software este
implementata.

7.1.2 BTS Software Fallback

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ

The aim of this test is to verify that the BTS software Scopul acestui test este de a verifica daca
fallback to previous version works correctly. upgradarea BTS cu background downloading
funcționează corect.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME FALL1

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 2 MS GSM-R

SERVICE IMPACT/IMPACT
High/Ridicat
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 1 hour/1 ora

CONFIGURATION CONFIGURARE
BTS upgrade has been performed with success to Upgradarea BTS a fost executata cu succes la
V18PC5 V18PC5

ACTIONS ACTIUNI

1. Perform the fallback part of the background 1. Executați partea de fallback (repliere) a
downloading procedure. Choose immediate procedurii de descărcare ca operațiune
activation method. secundara. Alegeți metoda de activare
imediata.
2. Check that all the notifications are correctly
retrieved at OMC level 2. Verificați daca toate notificările sunt corect
recuperate la nivel OMC.

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE

1. No error appears. 1. Nu apare nicio eroare.

2. Notifications & counters are correctly logged. 2. Contoarele si notificările sunt înregistrare
corect.

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 27/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 28/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
7.2 System Reset of the Service / Sistemul de resetare al serviciului

7.2.1 TRX reset and recovery / Resetarea TRX si restabilirea TRX

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ


The aim of the test is to check the time it takes for a Scopul acestui test este de a verifica timpul necesar
BTS TRX to return to service after a card failure. pentru un TRX al BTS-ului pentru a reveni in
serviciu după o defectiune a cardului.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME RES1

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 BSC / 1 BTS9K / 1 OMC-R

NSS SUPPORT/SUPORT
Required/Necesar
NSS

There is a loss of service on


Arad BTS during execution of
this testcase / Există o
SERVICE IMPACT/IMPACT
pierdere a serviciului la
ASUPRA SERVICIULUI
nivelul BTS-ului Arad în
timpul executării acestui caz
de testare

DURATION/DURATA 20 minutes/20 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
BSC1 (Simeria)
BSC1 (Simeria)
Arad BTS (BSC1 (Simeria))
Arad BTS (BSC1 (Simeria))
Cell_A1 (Arad BTS)
Cell_A1 (Arad BTS)
OMC-R acces
OMC-R access

ACTIONS ACTIUNI
1. Unplug the RM card. 1. Deconectarea cardului RM
2. OMC User locks Sector 1 whilst the BTS 2. Utilizatorul OMC blocheaza sectorul 1 al
Engineer changes/replugs the RM card. BTS, in timp ce inginerul
schimba/reconecteaza cardul RM
3. OMC User unlocks Sector 1 after the BTS
3. Utilizatorul OMC deblocheaza sectorul 1 al
Engineer has completed change/replug of RM
BTS, dupa ce inginerul a terminat de
card. schimbat/reconectat cardul RM

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 29/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE
1. Modulul radio BTS0 TRX 1 și TRX 2 al
1. Radio module BTS0 TRX 1 and TRX 2 of Sector
Sectorului 1 eșuează.
1 fails.
=> Ambele TRX în afara serviciului.
=> both TRXs out of service.
2. Sectorul 1 blocat la nivelul OMC-R.
2. Sector 1 locked down at OMC-R.
3. Sectorul 1 TRX 0 și TRX 1 restaurat în
3. Sector 1 TRX 0 and TRX 1 restored into service. funcțiune.

7.2.2 BSC processing card failure and recovery / Defectiunea cardului de procesare al
BSC si recuperarea acestuia

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ


The aim of the test is to check the time it takes for a Scopul acestui test este de a verifica timpul necesar
processing card – in this case, the BSC’s OMU card unui card de procesare – in acest caz, cardul OMU
al BSC-ului – pentru a reveni in serviciu dupa
– to return to service after a card swap. schimbarea cardului.

LOCATION/ LOCATIE Simeria

NAME/NUME RES2

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 BSC, 1 OMC-R

NSS SUPPORT/SUPORT
Required/Necesar
NSS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 25 minutes/25 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
BSC1 (Simeria)
BSC1 (Simeria)
OMC-R acces
OMC-R access

ACTIONS ACTIUNI
1. OMC-R user performs a reset of the passive 1. Utilizatorul OMC-R reseteaza cardul pasiv
OMU card using the go.sh script. al OMU utilizand scriptul go.sh
2. Wait for OMU Card returns to service. 2. Timp de asteptare pentru cardul OMU sa
revina in serviciu

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 30/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE
1. Cardul OMU se oprește și intră în alarmă așa
1. OMU Card shuts down and goes into alarm as
cum este afișat la OMC-R.
displayed at OMC-R.
2. Cardul OMU a revenit in serviciu
2. OMU Card returned to service

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 31/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
7.2.3 Check BTS BIST, status, alarms and inventory / Verificarea BTS BIST, status, alarme
și lista de componente hardware/software

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ


The aim of this test case is to display alarms on each Scopul acestui test este de a afișa alarmele
equipment, display and log HW inventory. corespunzătoare fiecărui echipment, să afișeze și
să arhiveze lista de componente hardware. …

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME TIL

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 BTS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 15 minutes/15 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
One Layer 1 BTS; Un strat cu 1 BTS ;
Laptop; Laptop
TIL Coam tool launched and connected to BTS.  Software-ul TIL Coam lansat în execuție și conectat
la BTS

ACTIONS ACTIUNI
1. MS A Test all boards with and without 1. Testarea tuturor card-urilor cu și fără
alarms. alarme.
Perform the test on the following boards: EEfectuați următorul test asupra următoarelor
carduri:
- Radio module
--Modul Radio (verificați status-ul cardului și
See State, Alarms and Marking for this board
alarmele pt acest card)-
- Digital module
m-Modul digital -verificați status-ul,Bists și
See State, Bists, Marking and PCM vizualizați status-ul PCM pentru cadrul active
Visualization for the ICM active board. ICM)
See Bists, Alarms, Marking for the ABM v-verificați Bists și alarmele pentru cardul ABM
board.
--verifcați alarmele pentru obiectul TDMA.
See Alarms for the TDMA object.
2. Selectați “Functions” din meniul aplicației,
2. Select Functions in the menu bar, select selectați apoi „Inventory”
Inventory.
Va rezulta o fereastră Global Inventory Results,
The Global Inventory Results window gives care va afișa lista de componente hardware a

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 32/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
the inventories of the BTS. echipamentului BTS.
Note: Use the lift to browse in the window, Notă: folosiți cursorul direcțional pentru a
and to access all inventories. naviga prin conținutul feresteri și pentru a avea
acees la toate datele de inventar.

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. In any case, the alarms are correctly 1. În toate cazurile, alarmele sunt correct afișate.
displayed.
Notă: fișierele de tip log TIL sunt localizate în
Note: TIL logfiles localized at C:\Til_coam\fich_res\*.* pe hard-disk-ul PC/laptop-ului.
C:\Til_coam\fich_res\*.* on PC laptop
2. Rezultatele sunt afișate intr-o fereastră pop-up.
2. Result is displayed in pop-up
Notă:
window.
Fișierul de inventar este salvat în locația
Note: Inventory file is saved into
C:\til_coam\fich_res\INVENTORY.res
C:\til_coam\fich_res\INVENTORY.res

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 33/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
7.2.4 Alarms display and delay / Afișarea alarmelor și întârzieri

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ


The aim is to verify the PCM supervision and Scopul acestui test este de a verifica supervizarea
defense functions in case of Abis-PCM PCM-urilor și mecanismele de apărare în cazul
disconnection and critical alarm on the BTS deconectărilor Abis-PCM și a alarmelor critice ale
BTS-urilor …

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME Alarms

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 BSC / 1 BTS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 10 minutes/10 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
One Layer 1 BTS; Un strat cu 1 BTS;
OMC-R MMI. Interfața MMI a OMC-ului este activă

ACTIONS ACTIUNI
1. Disconnect one PCM on the Abis interface. 1. Deconectați un PCM de la interfața Abis.

2. Wait for the state change in the notification 2. Așteptați schimabrea de status in fereastra
monitor windows. de monitorizare a notificărilor.
3. Reconnect the PCM. 3. Reconectați PCM-ul

4. Wait for the end of the BSC defense action. 4. Așteptați sfârșitul mecanismului de apărare
a echipamentului BSC

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. When the threshold is reached (5 sec), the 1. Atunci cand pragul de 5 secunde este
BSC detects the fault and sends it to the atins, BSC-ul detectează problema.
BSC.
2. Cardul activ OMU trimite o notificare de
2. The active OMU sends a state change about schimbare de status a PCM-ului de tip
the new state of the PCM to disabled/failed disabled/failed
(operationalState/availabilityStatus), there is (operationalState/availabilityStatus) ; de
a notification displayed as well (FaultNumber asemenea este afișată o notificare
: 2009) to indicate PCM FAILURE. (FaultNumber : 2009) pentru a indica
evenimentul de tip PCM FAILURE
3. When the BSC detects no fault on PCM

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 34/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
during the observation period (10sec), the 3. Atunci când BSC-ul nu mai detectează nici
OMU sends a state change to indicate the o problemă într-un interval întreg de
recovery of the PCM (state change to observare (10 secunde), cardul OMU
enabled). trimite o decizie de schimbare de status,
pentru a indica rezolvarea problemei PCM-
4. FaultNumber 2009 cleared.
ului ((state change to enabled).
4. Alarma de tip FaultNumber 2009 dispare.

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 35/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
8 GSM-R TESTS IN V18PC5/ TESTE GSM-R IN V18 PC5

The section details the different test cases which Acesta secțiune detaliază diferitele cazuri de
need to be tested across the different handsets and testare ce trebuie realizate la nivelul diverselor
cab radios and software versions on the BTS and echipamente portabile, cab radio si a versiunilor
BSC in V18 PC5. software la nivel BTS si BSC in V18 PC5.

All tests will be conducted on BTS9000 BTSs. Toate testele vor fi executate pe un BTS9000

8.1 Basic Calls/Apeluri de bază

8.1.1 Point to Point Calls/Apeluri point to point

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ


Scopul Acestui test de a efectua apeluri de baza
The aim of this test is to perform a basic MO – MT
MO – MT.
calls.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME Call1

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 BSC / 1 BTS9K / 2 MS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 25 minutes/25 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE

BTS 9K BTS 9k
The two MS may be camped on the same cell. Cele doua stații mobile MS se pot afla pe aceeasi
celula

ACTIONS ACTIUNI
1. MS A performs a call to MS B. 1. MS A efectuează un apel către MS B

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. The call is correctly processed.
1. Apelul este procesat corect.

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 36/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
8.1.2 VGCS Calls/ APELURI VGCS

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ


Scopul acestui test este de a verifica faptul ca
The aim of this test is to check that VGCS calls are
apelurile VGCS sunt corect stabilite.
correctly established.
LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME VGCS

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 BSC / 1 BTS9K / 3 MS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 45 minutes/45 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
BTS 9K BTS 9k
The two MS may be camped on the same cell. Cele doua stații mobile MS se pot afla pe aceeasi
celula

ACTIONS ACTIUNI
1. MS A performs a VGCS call 1. MS A efectuează un apel VGCS

2. Release the VGCS 2. Eliberati VGCS-ul


3. Set the VoiceGroupCallService 3. Setați un VoiceGroupCallService
(SignallingPoint object of the BSC) to no (SignallingPoint obiect al BSC) la nr VGCS
VGCS and perform a VGCS call. si efectuați un apel VGCS
4. Revert value of VoiceGroupCallService. MS 4. Întoarceți valoarea VoiceGroupCallService.
A originates a VGCS call with Group Id X. MS A inițiază un apel VGCS cu ID de Grup
X.
5. MS B originates a second VGCS call with
Group Id Y. 5. MS B inițiază un al doilea apel VGCS cu ID
de Grup Y.

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. VGCS call is established. 1. Apelul VGCS este stabilit.
2. Call is released. 2. Apelul este eliberat.
3. Call is rejected. 3. Apelul este respins.

4. VGCS call is established. 4. Apelul VGCS este stabilit.


5. There are two VGCS calls established in the 5. Sunt doua apeluri VGCS stabilite in aceeași
same Group Call Area Zona de Apel de Grup

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 37/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
8.1.3 Railway Emergency Call (REC)/ Apel Feroviar de Urgenţă

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ


The aim of this test is to ensure the REC call is Scopul acestui test este a asigura stabilirea corecta
correctly established within correct time limit. a unui apel REC (Apel Feroviar de Urgenta).

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME REC

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 BSC / 1 BTS9K / 3 MS

NSS SUPPORT/SUPORT
Required/Necesar
NSS

Confirmation that REC is


within time limits on Bid1
Nokia BSS-NSS./
PREREQUISITE/CERINTE Confirmarea ca REC este in
limitele de timp specificate in
reteaua Nokia BSS-NSS
Bid1.

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 45 minutes/45 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
MSC: MSC_Bucharest
MSC: MSC_Bucharest
BSC: BSC1 (Simeria)
BSC: BSC1 (Simeria)
BTS: Arad BTS (Layer A BTS, conectat la BSC1 si
BTS: Arad BTS (Layer A BTS, connected to BSC1
la MSC_Bucharest)
and MSC_Bucharest)
Celula: Cell_A1 (BTS_A1)
Cell: Cell_A1 (BTS_A1)
MS: MS A (Cell_A1), MS B (Cell_A1)
MS: MS A (Cell_A1), MS B (Cell_A1)

Logutil Logutil

ACTIONS ACTIUNI
1. Verify that authentication and ciphering is 1. Se verifica daca autentificarea si cifrarea
activated on Nokia MSC_Bucharest. este activata pe Nokia MSC_Bucharest.
2. MS A starts a REC. 2. MS A initiaza un REC

3. MS A closes REC. 3. MS A inchide un REC

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 38/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
4. Measure time between GCC immediate 4. Se masoara timpul dintre mesajul de
setup message and GCC connect message setarea imediata a unui GCC si mesajul de
using the logutil. conectare GCC, folosing logutil

5. Repeat steps 2 to 4 a few times. 5. Se repeta pasii de la 2 la 4 de cateva ori.

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. Autentificarea si cifrarea este activata pe
1. The authentication and ciphering is activated
MSC_A
on the MSC_A.
2. MS B aste atentionat de REC si in mod
2. MS B is alerted for the REC and
automat, se alatura acestuia.
automatically joins it.
3. Apelul REC este inchis
3. The REC is closed.
4. Cerintele timpului de initializare:
4. Setup time requirements:
95% din toate REC au un timp mai mic de 4
95% of all REC calls have a time less than 4
secunde
seconds.
99% din toate REC au un timp mai mic de 6
99% of all REC calls have a time less than 6
secunde (de 1.5 ori 4 secunde)
seconds (1.5 times 4 seconds).
5. Timpii de initializare sunt in limitele timpului
5. The setup times are within the time limits.

8.1.4 Data Call At 9600 baud / Apeluri de date la 9600 baud

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ


The aim of this test case is to verify Data Call Scopul acestui test este de a verifica functia de
function. Apeluri de Date.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME Data

1 BSC / 1 cell / 2 MS / Cab


EQUIPMENT/ECHIPAMENT
Radio

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 40 minutes/40 de minute

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 39/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
CONFIGURATION CONFIGURATION
Only 2 TCH are unlocked in the cell Doar două sloturi TCH sunt deblocate în celula de
NetProbe/CabRadio configuration: On the menu test.
Customize/Data parameters: Configurația echipamentului NetProbe/CabRadio, în
- Speed = 9600; Mode = Data; Protocol = meniul Customize/Data parameters:
Transparent - Speed = 9600; Mode = Data; Protocol =
Transparent

ACTIONS ACTIUNI

1. Initialize NetProbe with 9600 baud, 1. Se inițializează Netprobe la o rată de 9600


transparent (at+cbst=71,0,0). bps, transparent (at+cbst=71,0,0).

2. Set responder to auto pick-up and enable 2. Se configurează responder-ul pt preluare


the escape sequence (ats2=43 and ats0=1). automată și se inițializează secvența
escape (ats2=43 and ats0=1).
3. Setup data call from NetProbe to responder
(atdNumber). 3. Se configurează apeluri de date dinspre
NetProbe către responder (atdNumber).
4. Responder picks up the call automatically.
4. Responder-ul preia automat apelurile
5. Data is transferred.
5. Apelul de date se efectuează.
6. End data call at orig with escape sequence
(+++) and hang-up (ATH). 6. Se termină apelul de date la echipamentul
care l-a inițiat cu secvența escape (+++) și
7. After the OK from ath, IMMEDIATELY setup hang-up (ATH).
a new call as in step 3.
7. După primirea OK-ului de la ath, se
8. Repeat steps 1-7 for the following modes: inițializează IMEDIAT un alt apel in
 Asynchronous 2.4 kbps Transparent condițiile de la punctul 3.
(AT+CBST=68,0,0)
8. Se repetă punctele 1-7 și pentru
 A
următoarele moduri :
synchronous 4.8 kbps Transparent
(AT+CBST=70,0,0)  mod asincron 2.4 kbps transparent
(AT+CBST=68,0,0)
9. Repeat steps 1-7 with CabRadio.
 mod sincron 4.8 kbps transparent
(AT+CBST=70,0,0)
9. Se repeat pașii 1-7 cu echipament
CabRadio.

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE

All successive DATA Calls are successfully Toate apelurile de date succesive au fost stabilite
established. cu succes

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 40/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
8.1.5 Double Coverage / Acoperirea dublă

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ


Scopul acestui test este de a verifica funcționarea
The aim of this test case is to verify that the second
celui de-al doilea strat al celulei (celulelor), in cazul
layer BTS cell(s) works, in case there is a problem at
in care apare o probleme in primul strat.
the first layer of BTS cells.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME DoubleCov

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 BSC / 2 BTS / 2 MS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 50 minutes/50 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
Two BTSs: One Layer 1 BTS; and the same BTS, Doua BTS: Un strat 1 BTS; si acelasi BTS, dar la
but at Layer 2. Nivelul 2.
2 MS (MS A, MS B) . 2 MS (MS A, MS B)

ACTIONS ACTIUNI
1. Lock the layer 1 BTS 1. Blocați BTS-ul din stratul 1
2. Lower the power dB level for layer 2 BTS 2. Scădeți nivelul de putere dB pentru stratul 2
cellule, using the MMI. Then unlock the layer BTS, utilizând interfața MMI. Apoi deblocați
2 BTS. Stratul 2 BTS.
3. Make a call from MS A to MS B. 3. Efectuați un apel de la MS A către MS B.
4. Keep call active. 4. Mențineți apelul activ.

5. Unlock the layer 1 BTS and move closer – 5. Deblocați stratul 1 BTS si deplasați-va mai
with MS A and MS B in hand – to the layer 1 aproape - cu MS A si MS B in mana – de
BTS antenna. antena stratului 1 BTS.

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. Layer 1 BTS is locked and its 1. Stratul 1 BTS este blocat si
frequency/frequencies no longer appear on frecventa/frecventele sale nu mai
the MS’ call trace software screen apare/apar pe ecranul software-ului de
urmărire a apelurilor MS
2. Layer 2 BTS is unlocked and its
frequency/frequencies appear on the MS’ 2. Stratul 2 BTS este deblocat si
call trace software screen frecventa/frecventele sale apare/apar pe

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 41/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
3. Call is initiated. ecranul de software-ului urmărire a
apelurilor MS
4. Call is ongoing.
3. Apelul este inițiat.
5. MS‘ call trace software shows that the MSs
are now parked on the layer 1 frequencies, 4. Apelul este in curs.
and hence they are now using the layer 1
5. Software-ul de urmărire a apelurilor MS
BTS (due to its stronger signal strength
indica faptul ca MS-urile se afla acum pe
compared with the layer 2 BTS).
frecventele stratului 1 si astfel ele utilizează
acum Stratul 1 BTS (datorita puterii mai
mari a semnalului, in comparație cu stratul
2 BTS).

8.1.6 Short Message Service Mobile Originated (SMSMO) Apeluri SMS generate din terminalul
mobil (SMSMO)

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ


Scopul acestui test este de a verifica funcționarea
The aim of this test case is to verify that the
serviciului Short Message Service Mobile
subscriber is able to use Short Message Service
Originated SMSMO.
Mobile Originated teleservice SMSMO (22).

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME SMSMO

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 BSC / 1 BTS9K / 2 MS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 25 minutes/25 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
BTS 9K BTS 9k
The two MS may be camped on the same cell. Cele doua stații mobile MS se pot afla pe aceeasi
celula

ACTIONS ACTIUNI
1. MS A profile is displayed in HLR/VLR. 1. Terminalul mobil A este afișat în
HLR/VLR.
2. MS A sends a short text message to MS B.
2. Terminalul mobil A trimite un mesaj SMS
către terminalul mobil B.

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 42/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE
1. MS A profile in HLR/VLR includes Short 1. 1. Profilul terminalului mobil A din
Message Services Mobile Originated HLR/VLR include serviciul Short Message
teleservice: SMSMO (22) Services Mobile Originated: SMSMO (22)
2. The short text message is sent from MS A
2. Mesajul SMS este trimis de la terminalul A
without any errors. fără erori.

8.1.7 Short Message Service Mobile Terminated / Mesaje SMS trimise către terminalul mobil
(SMSMT)

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ


Scopul acestui test este de a verifica ca utilizatorul
The aim of this test case is to verify that the
poate folosi serviciul de voce Short Message
subscriber is able to use Short Message Service
Service Mobile Terminated SMSMT (21).
Mobile Terminated teleservice SMSMT (21).

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME SMSMT

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 BSC / 1 BTS9K / 2 MS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 25 minutes/25 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE

BTS 9K BTS 9k
The two MS may be camped on the same cell. Cele doua stații mobile MS se pot afla pe aceeasi
celula

ACTIONS ACTIUNI
1. MS B profile is displayed in HLR/VLR. 1. Terminalul mobil B este afișat în
2. MS A sends a short text message to MS B. HLR/VLR

2. Terminalul mobil A trimite un SMS către


terminalul B.

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. MS B profile in HLR/VLR includes Short 1. Profilul terminalului mobil B include
Message Services Mobile Terminated serviciul Short Message Services Mobile
teleservice: SMSMT (21) Terminated teleservice: SMSMT (21)

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 43/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
2. MS B receives the short text message 2.Terminalul mobil B primește un SMS fără
without errors. erori.

8.1.8 Short broadcast messages in cell. / Serviciul SMS-CB

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ


Scopul acestui test este de a verifica faptul ca
The aim of this test case is to verify that the
utilizatorul poate folosi serviciul de cell broadcast pt
subscriber is able to use short broadcast messages
mesaje scurte, în interiorul unei celule.
in cell.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME Cell_BRDCST

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 BSC / 1 BTS9K / 2 MS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 25 minutes/25 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
BTS 9K BTS 9k
The two MS may be camped on the same cell. Cele doua stații mobile MS se pot afla pe aceeasi
celula
SMS-CB functionality is configured on OMC-R.

ACTIONS ACTIUNI
1. Short broadcast message is sent via OMC-R 1. Un SMS-CB este trimis dinspre OMC-R
in cell where MS A and B are camped on. în celula în care sunt înregistrate ambele
terminael mobile, A și B.

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. Both MS A and MS B receive the short
1. Ambele terminale mobile A și B primesc
broadcast message. mesajul SMS-cell broadcast.

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 44/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
8.1.9 Call Forwarding Unconditional (CFU) /Redirectarea necondițională a apelurilor

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ


Scopul acestui test este de a verifica faptul că
The aim of this test case is to verify that Call
servicul suplimentar de voce Call Forwarding
Forwarding Unconditional (CFU) supplementary
Unconditional (CFU) funcționează corect.
service is working correctly.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME CFU

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 BSC / 1 BTS9K / 3 MS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 25 minutes/25 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
BTS 9K BTS 9k
The three MS are camped on the same cell. Trei terminale mobile sunt inregistrate în aceeași
celulă.
Subscribers profile allows usage of tested
supplementary service. Especially CFU must be Profiul de utilizator permite folosirea acestui serviciu
available for MS B. suplimentar.În mod specific, serviciul CFU trebuie
să fie disponibil pentru terminalul B.

ACTIONS ACTIUNI
1. MS B sets CFU to MS C using E.164 format. 1. Terminalul B setează serviciul CFU pentru
2. MS A dials MSISDN of MS B. terminalul C folosind formatul E.164

3. MS A release the call 2. Terminalul A formează numărul MSISDN al


terminalului B

3. Terminalul A încetează apelul.

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. CFU is set on MS B without errors.
1. Serviciul CFU este setat pt terminalul B fără
2. MS C is paged for the call and answers the erori.
call 2. Terminalul C este apelat și raspunde la
3. Call is properly released. apel în consecință
3. Apelul încetează in mod corect.

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 45/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
8.1.10 Call Forwarding Unconditional (CFU) – Cab Radio / CFU- Cab Radio

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ


Scopul acestui test este de a verifica că serviciul
The aim of this test case is to verify that Call
suplimentar de voce Call Forwarding Unconditional
Forwarding Unconditional (CFU) supplementary
(CFU) funcționează și atunci când se folosește un
service is working correctly also when Cab Radio is
echipament CabRadio.
involved.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME CFU_CAB

1 BSC / 1 BTS9K / 2 MS / 1
EQUIPMENT/ECHIPAMENT
Cab Radio

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 25 minutes/25 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
BTS 9K BTS 9k
The two MS and Cab Radio may be camped on the Cele 2 terminale mobile și Cab Radio-ul se află în
same cell. aceeași celulă.
Subscribers profile allows usage of tested Profilele de utilizatori permit folosirea serviciului
supplementary service. Especially CFU must be suplimentar de voce CFU. În mod special, serviciul
available for Cab Radio. CFU trebuie să fie disponibil pentru echipamentul
Cab Radio.

ACTIONS ACTIUNI
1. Cab radio sets CFU to MS B 1. Cab Radio-ul setează serviciul CFU
2. MS A dials MSISDN of Cab Radio. pentru terminalul B.

3. MS A release the call 2.Terminalul A formează numarul MSISDN


a Cab Radio-ului

3. Terminalul A încetează apelul.

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. CFU is set on Cab Radio without errors.
1. Serviciul CFU este setat în Cab Radio fără
2. MS B is paged for the call and answers the erori.
call instead of Cab Radio. 2.Terminalul B este apelat și răspunde la
3. Call is properly released. apel în locul Cab Radio-ului
3.Apelul este încheiat în mod corect.
Call Forwarding on Mobile Subscriber Busy (CFB) / Redirectare apeluri când destinatarul este ocupat

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 46/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ
Scopul acestui test este de a verifica daca serviciul
The aim of this test case is to verify that Call
Call Forwarding on Mobile Subscriber Busy (CFB)
Forwarding on Mobile Subscriber Busy (CFB) is
funcționează corect.
working properly.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME CFB

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 BSC / 1 BTS9K / 4 MS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 25 minutes/25 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
BTS 9K BTS 9k
The four MS may be camped on the same cell. Cele patru terminale sunt înregistrate în aceeați
celulă.
Subscribers profile allows usage of tested
supplementary service. Especially CFB must be Profilul de utilizator permite folosirea serviciului
available for MS B. testat. În mod special, serviciul CFB trebuie să fie
disponibil pentru terminalul B.

ACTIONS ACTIUNI
1. MS B sets CFB to MS D 1. Terminalul B seteaza serviciul CFB către
2. MS B calls MS C and becomes busy. terminalul D.

3. MS A dials MSISDN of MS B. 2.Terminalul B apelează terminalul C și


devine ocupat.
4. MS B release the call
3.Terminalul A apelează numărul MSISDN
5. MS A release the call
al terminalului B

4.Terminalul B încheie apelul.

5. Terminalul A încheie apelul.

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. CFB is set on MS B without errors. 1.Serviciul CFB este setat în terminalul B fără erori.
2. Successful call is established between MS B
and MS C. MS B is busy. 2. Apelul este stabilit între terminalele B și
C.Terminalul B este ocupat.
3. Due the fact that MS B is busy, call is
3. Deoarece terminalul B este ocupat, apelul este
forwarded to MS D. MS D is paged for the redirecționat către terminalul D. Terminalul D este
call and answers the call instead of MS B. apelat și răspunde la apel în locul terminalului B
4. 1st Call is properly released. 4. Primul apel este terminat corect.

5. Al doilea apel este terminat corect.


Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 47/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
5. 2nd Call is properly released.

8.1.11 Call forwarding on Mobile Subscriber Not Reachable (CFNRc) / Redirectare apeluri
atunci când destinatarul nu este în aria de acoperire

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ


Scopul acestui test este de a verifica faptul că
The aim of this test case is to verify that Call
serviciul de redirectare atunci cînd destinatarul nu
forwarding on Mobile Subscriber Not Reachable
este în aria de acoperire (Call forwarding on Mobile
(CFNRc) is working correctly.
Subscriber Not Reachable - CFNRc) funcționează
corect.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME CFNRc

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 BSC / 1 BTS9K / 3 MS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 25 minutes/25 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
BTS 9K BTS 9k

The three MS may be camped on the same cell. Cele 3 terminale se află în aceeați celulă
Subscribers profile allows usage of tested Profilul utilizatorilor permite folosirea acestui
supplementary service. Especially CFNRc must be serviciu. În mod special, serviciul CFNRc trebuie să
available for MS B. fie disponibil pentru terminalul B.

ACTIONS ACTIUNI
1. MS B sets CFNRc to MS C 1. Terminalul B setează serviciul CFNRc
2. MS B turns off gracefully via MMI. către terminalul C.

3. MS A dials MSISDN of MS B. 2.Terminalul B devine indisponibil via MMI.

4. MS A release the call 3.Terminalul A formează numărul MSISDN


al terminalului B

4.Terminalul A încetează apelul.

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. CFNRc is set on MS B without errors.
1.Serviciul CFNRc setat pentru terminalul B
2. Normal power off of MS B. funcționează corect.

3. Due the fact that MS B is unreachable, call is 2.Terminalul B devine indisponibil în mod corect.

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 48/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
forwarded to MS C. MS C is paged for the
3.Deoarece terminalul B este indisponibil, apelul
call and answers the call instead of MS B. este redirectat către terminalul C. Terminalul C este
4. Call is properly released. apelat și răspunde la appel în locul terminalului B

4.Apelul este încheiat în mod corect.

8.1.12 Call Forwarding on No Reply (CFNRy) /Apel redirectat atunci cand destinatarul nu
răspunde

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ


Scopul acestui test este de a verifica faptul că
The aim of this test case is to verify that Call
serviciul Call Forwarding on No Reply (CFNRy)
Forwarding on No Reply (CFNRy) is working
funcționează corect.
correctly.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME CFNRy

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 BSC / 1 BTS9K / 3 MS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 25 minutes/25 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
BTS 9K BTS 9k
The three MS may be camped on the same cell. Cele 3 terminale sunt înregistrate în aceeași celulă.

Subscribers profile allows usage of tested Profilul de utilizator permite folosirea serviciului.În
supplementary service. Especially CFNRy must be mod special, serviciul CFNRy trebuie să fie
available for MS B. disponibil pentru terminalul B.

MS supporting forwarding time configuration is Este necesar un terminal care suportă time
REQUIRED unless HLR allows direct forwarding configuration în cazul în care HLR-ul nu are
time configuration. capabilitatea de a configura direct forwarding time
configuration
WAIT_TIME = 5 secs

ACTIONS ACTIUNI
1. MS B sets CFNRy to MS C 1.Terminalul B setează serviciul CFNRy
2. MS A dials MSISDN of MS B, MS B ignores către terminalul C.
the incoming call.
2.Terminalul A formează numărul MSISDN
3. MS A release the call al terminalului B, terminalul B ignore apelul
primit.

3.Terminalul A încheie apelul.

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 49/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE
1. CFNRy is set on MS B without errors.
1. Serviciul CFNRy este setat în terminalul B
2. MS B is ringing during WAIT_TIME. Due the fără erori.
fact that MS B is not replying (ignoring the 2.Terminalul B sună în cadrul intervalului WAIT
call), after WAIT_TIME call is forwarded to TIME. Deoarece terminalul B nu răspunde,
MS C. MS C is paged for the call and ignorând apelul, după expirarea intervalului WAIT
answers the call instead of MS B. TIME, apelul este redirectat către terminalul C.
Terminalul C este apelat și răspunde la apel în locul
3. Call is properly released. terminalului B.
3.Apelul este încheiat corect.

8.1.13 Calling Line Identification Presentation (CLIP)

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ


Scopul acestui test este de a verifica faptul că
The aim of this test case is to verify that Calling Line
serviciul Calling Line Identification Presentation
Identification Presentation (CLIP) is working
(CLIP) funcționează corect.
correctly.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME CLIP

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 BSC / 1 BTS9K / 2 MS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 25 minutes/25 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
BTS 9K BTS 9k
The two MS may be camped on the same cell. Cele 2 terminale sunt în aceeași celulă.
Subscribers profile allows usage of tested Profilul de utilizator permite utilizarea acestui
supplementary service. Especially CLIP must be serviciu.În mod special, serviciul CLIP trebuie să fie
available for MS B. disponibil pentru terminalul B.
MS A does NOT have CLIR service activated. Terminalul A NU ARE serviciul CLIP activat.

ACTIONS ACTIUNI
1. MS A dials MSISDN number of MS B 1. Terminalul A formează numărul MSISDN
2. MS A release the call al terminalului B.

2. Terminalul A încetează apelul.

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 50/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
8.1.14 Connected Line Identification Presentation (COLP)

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ


Scopul acestui test este verificarea faptului că
The aim of this test case is to verify that Connected
serviciul Connected Line Identification Presentation
Line Identification Presentation (COLP) is working
(COLP) funcționează corect.
correctly.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME COLP

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 BSC / 1 BTS9K / 3 MS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 25 minutes/25 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
BTS 9K BTS 9k

The three MS may be camped on the same cell. Cele 3 terminale sunt înregistrate în aceeași
celulă.
Subscribers profile allows usage of tested
supplementary service. Especially COLP must be Profilul de utilizator permite folosirea acestui
available for MS A and CFU must be available for serviciu. În mod special, COLP trebuie să fie
MS B. disponibil pentru terminalul A, iar serviciul CFU
trebuie să fie disponibil pentru terminalul B.
MS C does NOT have COLR service activated.
Terminalul C nu are serviciul COLR activat.

ACTIONS ACTIUNI
1. MS B sets CFU to MS C 1.Terminalul B setează CFU către
2. MS A dials MSISDN of MS B. terminalul C

3. MS A release the call 2.Terminalul A formează numărul MSISDN


al terminalului B.

3.Terminalul A încetează apelul.

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. CFU is set on MS B without errors.
1. Serviciul CFU este setat în terminalul B fără
2. MS C is paged for the call and answers the erori.
call instead of MS B. MS A displays number 2.Terminalul C este apelat și răspunde la apel
of reached destination (MS C) on it’s screen. în locul terminalului B.Terminalul A afișează
numărul destinatarului (terminalul C) pe ecranul
3. Call is properly released. propriu.

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 51/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
3.Apelul încetează în mod corect.

8.1.15 Barring of All Outgoing Calls (BAOC)/ Blocarea tuturor apelurilor generate

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ


Scopul acestui test este de a verifica faptul că
The aim of this test case is to verify that Barring of
serviciul Barring of All Outgoing Calls (BAOC)
All Outgoing Calls (BAOC) is working correctly.
funcționează corect.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME BAOC

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 BSC / 1 BTS9K / 2 MS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 25 minutes/25 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
BTS 9K BTS 9k
The two MS may be camped on the same cell. Cele 2 terminale sunt înregistrate în aceeași celulă.
Subscribers profile allows usage of tested Profilul de utilizator permite folosirea acestui
supplementary service. Especially BAOC must be serviciu.În mod special, serviciul BAOC trebuie să
available for MS A and activated on HLR. fie disponibil pentru terminalul A și activat în HLR.

ACTIONS ACTIUNI
1. MS A dials MSISDN of MS B. 1. Terminalul A formează numărul MSISDN
al terminalului B.

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. MS A receives an announcement as
1.Terminalul A primește o notificare care arată
configured on NSS side that outgoing calls faptul că din partea NSS, toate apelurile generate
are barred. MS B is not paged. de el sunt blocate. Terminalul B nu este apelat.

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 52/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
8.1.16 Barring of Outgoing International Calls (BOIC) / Blocarea tuturor apelurilor către numere
internaționale

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ


Scopul acestui test este de a verifica faptul că
The aim of this test case is to verify that Barring of
serviciul Barring of Outgoing International Calls
Outgoing International Calls (BOIC) is working
(BOIC) funcționează corect.
correctly.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME BOIC

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 BSC / 1 BTS9K / 1 MS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 25 minutes/25 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
BTS 9K BTS 9k
Subscribers profile allows usage of tested Profilurile de uitlizatori permit verificarea acestui
supplementary service. Especially BOIC must be serviciu. În mod special, serviciul BOIC trebuie sa
available for MS A and activated on HLR. fie disponibil pentru terminalul A și activat în HLR.
International outgoing calls shall be available in Posibilitatea de a efectua apeluri internaționale
general to present BOIC functionality. trebuie sa fie activată la modul general pentru a
puteas ilustra funcționalitatea BOIC.

ACTIONS ACTIUNI
1. MS A dials MSISDN in E.164 format where 1. Terminalul A formează numărul MSISDN
Country Code is different than CC of HPLMN în formatul E.164, format în care Country
(international call). Code-ul este diferit față de acelasi
parametru in HPLMN (apeluri
internaționale)

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. MS A receives an announcement as
1.Terminalul A primește o notificare în care se
configured on NSS side that outgoing arată faptul ca din partea NSS, toate apeluruile
international calls are barred. internaționale sunt blocate.

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 53/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
8.1.17 Barring of All Incoming Calls (BAIC) / Blocarea tuturor apelurilor primite

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ


Scopul acestui test este verificarea faptului că
The aim of this test case is to verify that Barring of
serviciul Connected Line Identification Presentation
All Incoming Calls (BAIC) is working correctly.
(COLP) funcționează corect

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME BAIC

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 BSC / 1 BTS9K / 2 MS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 25 minutes/25 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
BTS 9K BTS 9k
The two MS may be camped on the same cell. Cele 2 terminale sunt înregistrate în aceeași celulă.
Subscribers profile allows usage of tested Profilul de utilizator permite folosirea acestui
supplementary service. Especially BAIC must be serviciu. În mod special, serviciul BAIC trebuie să
available for MS B and activated on HLR. fie disponibil pentru terminalul B și să fie activat în
HLR.

ACTIONS ACTIUNI
1. MS A calls MS B. 1.Terminalul A apelează terminalul B.

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. MS A receives an announcement as
1.Terminalul A primește o notificare din partea
configured on NSS that call cannot be NSS prin care se arată că apelul primit nu poate
completed. MS B is not paged. avea loc.Terminalul B nu este apelat.

8.1.18 User-to-User Signalling 1 (UUS1)

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ


Scopul acestui test este verificarea faptului că
The aim of this test case is to verify that User-to-
serviciul User-to-User Signaling 1 (UUS1)
User Signaling 1 (UUS1) is working correctly.
funcționează corect.

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 54/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME UUS1

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 BSC / 1 BTS9K / 2 MS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 25 minutes/25 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE

BTS 9K BTS 9K.


The two MS may be camped on the same cell. Cele 2 terminale sunt înregistrate în aceeași celulă.
Subscribers profile allows usage of tested Profilul de utilizator permite folosirea serviciului.
supplementary service.
Serviciul Follow Me este configurat și utilizatorii pot
Follow Me service is configured and subscribers can folosi Numere Funcționale.
use Functional Numbers.
Ambele terminale mobile sunt înregistrate ca ți
Both MS are registered into Functional Numbers numere funcționale (ex CT2)
(e.g. CT2)

ACTIONS ACTIUNI
1. MS A calls MS B using Functional Number. 1.Terminalul A apelează terminalul B
2. MS A clears the call folosind Numerele Funcționale

2.Terminalul A încetează apelul.

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. MS B can see the FN of calling MS A (sent
1. Terminalul B poate vedea Numărul
via UUS1) and answers the call. Funcțional al terminalului A( trimis prin UUS1) și
2. Call is properly released. răspunde la apel.

2. Apelul încetează în mod corect.

8.1.19 ERTMS / ETCS RBC notification on emergency call initiation /Notificarea ETCS RBC
atunci când se inițiază un apel de urgență

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ


Scopul acestui test este de a verifica faptul că
The aim of this test case is to verify that appropriate
sistemul ERTMS/ ETCS RBC este notificat atunci
ERTMS / ETCS RBC system is notified when an
când se inițiază un apel de urgență.
emergency call is initiated.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME RBC_EMG

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 55/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
1 BSC / 1 BTS9K / 1 MS /
EQUIPMENT/ECHIPAMENT
ETCS RBC system

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 25 minutes/25 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE

BTS 9K BTS 9k
Appropriate ERTMS / ETCS RBC system is Sistemul ERTMS/RBC relevant este configurat
configured to be notified when an emergency call is pentru a fi notificat atunci când un apel de urgență
initiated. este inițiat.

ACTIONS ACTIUNI
1. MS A initiates an emergency call. 1.Terminalul A inițiază un apel de urgență.
2. MS A clears the call.
2.Terminalul A încetează apelul.

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. Appropriate ERTMS / ETCS RBC system is
1.Sistemul ERTMS/ETCS RBC este notificat
notified due to an emergency call initiation. atunci cand se inițiază un apel de urgență.
2. Call is properly released. 2.Apelul este terminat în mod corect.

8.1.20 SMS transfer time /Timp de transfer mesaje SMS

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ


Scopul acestui test este de a verifica faptul că
The aim of this test case is to verify that transfer time
timpul de transfer pentru fiecare segment al
for each segment of the message shall be less than
mesajului este mai mic de 30 de secunde pentru
30 seconds for 95% of the messages.
95% din mesaje.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME SMS_30s

1 BSC / 1 BTS9K / 2 MS /
EQUIPMENT/ECHIPAMENT
SMSC

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 25 minutes/25 de minute

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 56/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
CONFIGURATION CONFIGURARE
BTS 9K BTS 9k
The two MS may be camped on the same cell. Cele 2 terminale sunt înregistrate în aceeași
celulă.
SMS history verification is REQUIRED on SMSC.
Istoricul SMS-urilor trebuie să fie verificat în SMS-
C.

ACTIONS ACTIUNI
1. MS A sends 1 SMS to MS B. 1.Terminalul A trmitie un SMS către
2. Step 1 is repeated 100 times. terminalul B.

3. Short message history is verified on SMSC. 2.Pasul 1 este repetat de 100 de ori.

3.Istoricul SMS-urilor este verificat în SMS-


C.

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. SMS is delivered to MS B.
1.SMS-urile ajung la terminalul B.
2. 95 out of 100 text messages sent are
2. 95 din 100 de SMS-uri sunt livrate în mai
delivered within 30s. puțin de 30 de secunde.

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 57/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
8.2 VBS

8.2.1 VBS Establishment in Different Cells / Stabilirea VBS in celule diferite

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ


Scopul acestui test este de a se verifica Apelurile
The aim of this test is to verify VBS calls.
VBS. Acest test va fi efectuat împreună cu testul de
la capitolul 8.3.1
Shall be executed together with 8.3.1 VGCS
Establishment in different calls

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME VBS1

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 BSC / 2 cells / 3 MS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 360 minutes/30 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
3 GSM-R mobiles (MS A, MS B and MS C) 3 mobile GSM-R (MS A, MS B and MS C)
2 cells included in GCA (cell A and cell B) 2 celule include in GCA (celula A si celula B)
MS A and MS B are in cell A, MS C is in cell B MS A si MS B sunt in celula A, MS C este in celula
B
1 BSCe3/V18 1 BSCe3/V18
MS A is a dispatcher for VBS
MS A este dispecer pentru VBS

ACTIONS ACTIUNI
1. MS A performs a VBS call 1. MS A efectuează un apel VBS
2. MS A closes the VBS call 2. MS A părăsește apelul VBS

3. Steps above are repeated for every GCA: 3. Pașii de mai sus se repetă pentru fiecare
din următoarele arii de grup:
a. 20001
a. 20001
b. 20002
b. 20002
c. 20003
c. 20003
d. 20004
d. 20004
e. 20005
e. 20005
f. 20006
f. 20006

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 58/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE
1. VBS Call Established. MS B and C are 1. Apel VBS stabilit. MS B si C sunt notificate
notified and join the call. The speech is OK. si se alătura apelului. Vocea este OK
2. VBS Call closed. 2. Apel VBS închis

8.2.2 MS automatically joins ongoing broadcast call after entry into GCA / MS se alătura
automat unui apel de broadcast in curs după intrarea in zona apelului de grup

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ


Scopul acestui test este de a verifica faptul ca o MS
The aim of this test is to check that an MS receives
primeste VBS-ul in momentul in care se afla intr-o
the VBS when in the broadcast area.
zona de broadcast.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME VBS2

1 BSC / 2 cells / 3
EQUIPMENT/ECHIPAMENT
MS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

50 minutes/50 de
DURATION/DURATA
minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
2 cells (cell 1 inside GCA and cell 2 outside GCA) 2 celule (celula 1 in interiorul GCA si celula 2 in
afara GCA)
1 BSCe3/V18
1 BSCe3/V18
3 MSs (MS A, B and C)
3 MSs (MS A, B si C)
All MSs have GID used activated
-Toate MS au ID-ul de Grup GID activat
MS C initially in cell 2, MS A and B in cell 1
-Terminalul C inițial in celula 2, iar A și B in celula 1
MS B is switched off
-Terminalul B este oprit

ACTIONS ACTIUNI
1. MS A establishes a VBS call in cell 1. 1. MS A stabilește un apel VBS in celula 1
2. MS C moves from cell 2 to cell 1. 2. MS C se deplasează de la celula 2 la celula
1
3. MS C moves back to cell 2.
3. MS C se întoarce in celula 2
4. Take down the VBS call

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 59/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
4. Finalizați apelul VBS

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. Broadcast call is successfully established in 1. Apelul de transmisie este stabilit cu succes
cell1. All MSs in cell1 indicate the VBS. in celula 1. Toate Stațiile mobile in celula 1
indica VBS.
2. Verify that mobile is notified for the
broadcast call and is able to join it. 2. Verificați daca MS este notificata privind
apelul de transmisie si i se poate alătura
3. Verify that mobile drops the VBS. VBS is
maintained. 3. Verificați daca MS renunța la VBS. VBS
este menținut.
4. The VBS call is taken down
4. Apelul VBS este finalizat

8.2.3 VBS Listener leaves call and the VBS is maintained / Ascultătorul VBS părăseşte
apelul şi VBS-ul este menţinut

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ


Scopul acestui test este de a verifica faptul ca
The aim of this test is to check that the VBS call
apelul VBS continua chiar si dup ace unul dintre
continues even after one of the VBS listeners leaves
ascultatorii VBS au parasit apelul.
the call.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME VBS3

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 BSC / 1 cell / 3 MS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 50 minutes/50 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
3 GSM-R mobiles (MS A, MS B and MS C) 3 mobile GSM-R (MS A, MS B si MS C)
1 cells included in GCA. 1 celulă inclusă in GCA
MS A and MS B and MS C have GID used activated. MS A, MS B si MS C au GID-ul utilizat activat

ACTIONS ACTIUNI
1. MS A performs a VBS call. 1. Stabiliți un apel VBS de la MS A

2. One listener MS leaves the VBS call by 2. O stație mobila care asculta paraseşte
pressing the red button on MMI. apelul VBS apăsând butonul roșu pe
interfața MMI
3. MS A releases the VBS.

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 60/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
3. MS A eliberează VBS

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. VBS call is successfully established in cell A. 1. Apelul VBS a fost stabilit cu succes in
All MS indicate the VBS. celula A. Toate MS-urile indica VBS.
2. Verify that the VBS is maintained. All other 2. Verificați daca VBS este menținut. Toate
MS remain in VBS. celelalte MS-uri raman in VBS

3. Verify that the VBS is taken down. All 3. Verificați daca VBS este finalizat. Toate
resources are correctly released. resursele sunt eliberate corect.

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 61/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
8.3 VGCS

8.3.1 VGCS Establishment in different calls / Stabilire VGCS in celule diferite

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ


Scopul acestui test este de a verifica apeluri VGCS.
The aim of this test is to verify VGCS calls.
. Se va executa împreună cu testul de la capitolul
8.2.1
Shall be executed together with 8.2.1 VBS
Establishment in Different Cells

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME VGCS1

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 BSC / 2 cells / 3 MS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 360 minutes/50 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
3 GSM-R mobiles (MS A, MS B and MS C) 3 mobile GSM-R (MS A, MS B si MS C)
2 cells included in GCA (cell A and cell B) 2 celule incluse in GCA (celula A si celula B)

MS A in cell A, MS B and MS C is in cell B MS A in celula A, MS B si MS C sunt in celula B


1 BSCe3/V18 1 BSCe3/V18
VGCS GID activated for all MSs. VGCS GID activat pentru toate MSs

ACTIONS ACTIUNI
1. MS A performs a VGCS call 1. MS A efectuează un apel VGCS

2. MS A closes the VGCS call 2. MS A părăsește apelul VGCS


3. Steps above are repeated for every GCA: 3. Pașii de mai sus se repetă pentru fiecare
din următoarele arii de grup:
a. 20001
a. 20001
b. 20002
b. 20002
c. 20003
c. 20003
d. 20004
d. 20004
e. 20005
e. 20005
f. 20006
f. 20006

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 62/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE
1. VGCS Call Established. MS B and C are 1. Apel VGCS stabilit. MS B si C sunt
notified and join the call. The speech is OK. notificate si se alătura apelului. Nivelul de
voce este OK
2. VGCS Call closed.
2. Apel VGCS închis
3. Above criterias are met for all 6 GCAs.
3. Criteriile de mai sus sunt îndeplinite pentru
toate cele 6 arii de grup.

8.3.2 MS automically joins ongoing Group Call after entry into GCA / MS se alătura
automat unui apel de grup in curs după intrarea in zona apelului de grup

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ


The aim of this test is to check that an MS receives Scopul acestui test este de a verifica faptul ca o MS
the VGCS when in the broadcast area. primeste VGCS atunci cand se afla intr-o zona de
broadcast.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME VGCS2

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 BSC / 2 cells / 3 MS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 50 minutes/50 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
3 GSM-R mobiles (MS A, MS B and MS C) 3 GSMR MSs MS A, B si C

1 cell inside GCA and 1 cell outside GCA 1 celula in interiorul GCA si o celula in afara GCA
MS A in cell A, MS B and MS C is in cell B MS A in celula A, MS B si MS C in celula B
1 BSCe3/V18 1 BSCe3/V18
All MSs have GID used activated. Toate MS au ID-ul de Grup GID activat
MS C initially in cell 2, MS A and MS B in cell1 MS C inițial in celula 2, MS A si B in celula 1

ACTIONS ACTIUNI
1. MS A performs a VGCS call 1. MS A stabilește un apel vocal de grup

2. MS C moves from cell 2 to cell 1. 2. MS C se deplasează de la celula 2 la celula


1
3. MS C moves back to cell 2 (in listener
mode). 3. MS C se întoarce in celula 2 (in modul de
ascultare)
4. End VGCS call.

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 63/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
4. Finalizați apelul de grup

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. VGCS Call successfully established in cell 1. 1. Apelul vocal de grup este stabilit cu succes
All MSs in cell1 are notified of the VGCS. in celula 1. Toate Stațiile mobile din celula
sunt notificate de VGCS.
2. MS C is notified of the VGCS call.
2. MS C este notificat de existent apelului
3. MS C drops the VGCS call. The VGCS call
VGCS
is maintained for any other MSs in cell 1.
3. MS C renunta la apelul VGCS. Apelul
4. VGCS call ends.
VGCS este mentinut pentru oricare alt MS
in celula 1.
4. Apelul vocal de grup este finalizat.

8.3.3 Talker of VGCS leaves GCA and VGCS is maintained / Apelantul VGCS părăseşte
GCA şi VGCS este menţinut

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ


The aim of this test is to check that the VGCS call Scopul acestui test este de a verifica faptul ca
continues even after one of the VGCS participants apelul VGCS continua chiar dupa ce unul dintre
leaves the call. participantii VGCS paraseste apelul.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME VGCS3

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 BSC / 2 cells / 3 MS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 80 minutes/80 de minute

CONFIGURATION CONFIGURATION
4 GSM-R mobiles (MS A, MS B, MS C and MS C) 4 mobile GSM-R (MS A, MS B, MS C si MS C)

1 cell inside GCA and 1 cell outside GCA 1 celula in interiorul GCA si 1 celula in afara GCA
1 BSCe3/V18 1 BSCe3 / V18
All MSs have GID used activated. Toate MSs au GID-ul utilizat activat

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 64/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
MS A, MS B, and MS C are initially in cell 1. MS C is MS A, MS B si C sunt initial in celula 1. MS C este
in cell 2. in celula 2

ACTIONS ACTIUNI
1. MS A performs a VGCS call 1. MS A inițiază un VGCS

2. MS A grabs the uplink. 2. MS A se conectează la uplink


3. MS A moves from cell 1 to cell 2. 3. MS A de deplasează de la celula 1 la celula
2
4. MS B grabs the uplink.
4. MS B se conectează la uplink
5. MS A comes back and ends the VGCS call.
5. MS A se întoarce si finalizează VGCS

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. VGCS is established. MS B and C join the 1. VGCS este stabilit. MS B si C se alătura la
VGCS. MS C is not notified. VGCS. MS C nu este notificat
2. MS A has voice path. 2. MS A are un traseu de voce
3. MS A releases the uplink and drops the 3. MS A eliberează uplink si renunța la
VGCS. The VGCS is maintained on MS B VGCS. The VGCS este menținut pe MS B
and C. si MS C. s
4. MS B has voice path and can speak. 4. MS B are un traseu de voce si poate vorbi
5. MS A is notified and the VGCS is released 5. MS A este notificat si VGCS este eliberat
properly. corespunzător

8.3.4 Expiration of Uplink Duration Timer / Expirarea temporizatorului duratei de uplink

OVERVIEW PREZENTARE GENERALA


Verify that the BSS correctly releases the uplink if Verifica daca BSS eliberează corect legătura uplink
the NSS timer (uplink duration timer) expires. daca temporizatorul NSS (temporizator durata
uplink) expira.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME VGCS4

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 BSC / 2 cells / 2 MS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 50 minutes/50 de minute

CONFIGURATION CONFIGURATION

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 65/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
One cell O celula
1 BSCe3/V18 BSCe3/V18
2 MS (MS A and MS B) 2 MS (MS A si MS B)

ACTIONS ACTIUNI

1. MS A establishes a VGCS. 1. MS A stabilește un VGCS

2. Release the uplink of the initiator. 2. Eliberați un uplink al inițiatorului


(apelantului)
3. The first MS takes the token and keeps it
since the NSS launches the uplink release 3. Primul MS ia token-ul si îl păstrează pana
procedure (due to expiration of the uplink când NSS lansează procedura de eliberare
duration timer) a legăturii uplink (din cauza expirării timer-
ului duratei legăturii uplink

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE

1. VGCS Call is established. MS B joins the 1. Apelul VGCS este stabilit. MS B se alătura
call. apelului

2. Dedicated channel is released. 2. Canalul dedicat este eliberat

3. The uplink is correctly released and the 3. Legătura uplink este eliberata corect si
uplink can now be taken by other MS. poate fi ocupata de alte MS

8.3.5 Expiration of No Activity Timer / Expirarea temporizatorului no activity

OVERVIEW PREZENTARE GENERALA


The aim of this test is to verify that the BSS correctly Verifica daca BSS eliberează corect Apelul de grup
releases the VGCS call if the NSS timer (no activity daca temporizatorul NSS (temporizator no activity)
timer) expires. expira

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME VGCS5

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 BSC / 2 cells / 2 MS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 50 minutes/50 de minute

CONFIGURATION CONFIGURATION
One cell O celula
1 BSCe3/V18 BSCe3/V18
2 MS (MS A and MS B) 2 MS (MS A si MS B)
Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 66/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
ACTIONS ACTIUNI
1. MS A establishes a VGCS Call. 1. MS A stabilește un apel VGCS
2. Release the uplink of the initiator and no one 2. Eliberarea legăturii uplink a inițiatorului si
else takes the uplink. neocuparea acesteia de către nimeni

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. VGCS Call is established. MS B joins the 1. Apelul VGCS este stabilit. MS B se alătura
call. apelului

2. Dedicated channel is released and when 2. Canalul dedicat este eliberat si când
timer expires, group call is released correctly temporizatorul expira, apelul de grup este
eliberat corespunzător

8.3.6 VGCS – Double Coverage / VGCS – acoperire dublă

OVERVIEW PREZENTARE GENERALA


Scopul acestui test este de a verifica funcționarea
The aim of this test case is to verify that the second
celui de-al doilea strat al celulei (celulelor), in cazul
layer of cell(s) works, in case there is a problem at
in care apare o probleme in primul strat.
the first layer.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME VGCS6

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 BSC / 2 cells / 2 MS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 80 minutes/80 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
2 GSM-R mobiles (MS A and MS B) 2 MS (MS A, MS B)
Two BTSs: One Layer 1 BTS; and the same BTS, Doua BTSs: Un strat 1 BTS; același BTS, dar la
but at Level 2 Nivelul 2

ACTIONS ACTIUNI
1. Lock the layer 1 BTS 1. Blocați Stratul 1 BTS
2. Lower the power dB level for layer 2 BTS 2. Scădeți nivelul de putere dB pentru stratul 2
cellule, using the MMI. Then unlock the layer BTS, utilizând interfața MMI. Apoi deblocați
Stratul 2 BTS

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 67/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
2 BTS. 3. Efectuați un apel VGCS de la MS A.
3. Make a VGCS call from MS A. 4. Mențineți apelul activ.
4. Keep call active.
5. Deblocați stratul 1 BTS si deplasați-va mai
5. Unlock the layer 1 BTS and move closer – aproape - cu MS A si MS B in mana – de
with MS A and MS B and MS C in hand – to antena stratului 1 BTS
the layer 1 BTS antenna.

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. Layer 1 BTS is locked and its 1. Stratul 1 BTS este blocat si
frequency/frequencies no longer appear on frecventa/frecventele sale nu mai
the MS’ call trace software screen apare/apar pe ecranul software-ului de
2. Layer 2 BTS is unlocked and its urmărire a apelurilor MS

frequency/frequencies appear on the MS’ 2. Stratul 2 BTS este deblocat si


call trace software screen frecventa/frecventele sale apare/apar pe
ecranul de software-ului urmărire a
3. VGCS Call is initiated
apelurilor MS
4. VGCS Call is ongoing
3. Apelul VGCS este inițiat.
5. MS‘ software shows that the MSs are now
4. Apelul VGCS este in curs.
parked on the layer 1 frequencies, and
hence they are now using the layer 1 BTS 5. Software-ul de urmărire a apelurilor MS
indica faptul ca MS-urile se afla acum pe
(due to its stronger signal strength compared
frecventele stratului 1 si astfel ele utilizează
with the layer 2 BTS). acum Stratul 1 BTS (datorita puterii mai
mari a semnalului, in comparație cu stratul
2 BTS).

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 68/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
8.4 eMLPP

8.4.1 Premption of PTP Call on Mobile-Interface by a REC / Prioritatea unui apel feroviar de
urgenţă faţă de un apel point-to-point pe o interfaţă mobilă

OVERVIEW PREZENTARE GENERALA


The aim of this test is to verify that a REC correctly Scopul acestui test este de a verifica prioritatea
pre-empts a Point-to-Point call. corecta a unui apel REC fata de un apel PtP

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME eMLPP1

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 BSC / 1 BTS / 3 MS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 50 minutes/50 de minute

CONFIGURATION CONFIGURATION
3 GSM-R mobiles (MS A, MS B and MS C) 3 MS GSM-R (MS A, MS B si MS C)
1 cell 1 celula
1 BSCe3/V18 1 BSCe3/V18
For MS B and MS C, REC is activated Pentru MS B si MS C, REC este activat
EmergencyThreshold parameter is set to priority0. Parametrul EmergencyThreshold este setat la
priority0.

ACTIONS ACTIUNI
1. MS A establishes a Point to Point call to MS 1. MS A stabilește un apel Point to Point către
B. MS B
2. MS C establishes a REC. 2. MS C stabilește un apel REC
3. MS C closes the REC. 3. MS C finalizează apelul REC

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. Point to Point Call is established. 1. Apelul Point to Point Call este stabilit
2. REC is established. MS B is notified and 2. REC este stabilit. MS B este notificat si se
joins it. It can take the token in the REC. alătura apelului. Poate lua token-ul in REC.
Point to Point Call is released. Apelul PtP este eliberat.
3. REC is closed. 3. REC este închis

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 69/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
8.4.2 Preemption of Broadcast Call by Higher Priority Voice Group Call / Prioritatea unui
apel vocal de grup cu nivel mai mare de prioritate faţă de un apel de broadcast pe o
interfaţă mobilă

OVERVIEW PREZENTARE GENERALA


The aim of this test is to verify that a higher priority Scopul acestui test este de a verifica faptul ca un
VGCS call correctly pre-empts a VBS call. apel VGCS cu prioritate mai mare realizeaza
preemtiunea unui apel VBS.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME eMLPP2

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 BSC / 1 BTS / 3 MS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 50 minutes/50 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
3 GSM-R mobiles (MS-A, MS B and MS C) 3 MS GSM-R (MS-A, MS B si MS C)

MS C has the VBS GID deactivated and the VGCS MS C are VBS GID dezactivat si VGCS GID activat
GID activated
All other MSs have both VBS and VGCS GIDs Toate celelalte MSs au atât VBS cat si VGCS GIDs
activated activate
1 celula
1 cell
1 BSCe3/V18
1 BSCe3/V18

ACTIONS ACTIUNI
1. MS A makes a priority 4 broadcast call. 1. MS A efectuează un apel de transmisie de
prioritate 4
2. MS C originates a priority 2 group call.
2. MS C inițiază un apel de grup de prioritate
3. MS C releases the VGCS call.
2
3. MS C eliberează apelul VGCS

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. MS B join the VBS. 1. MS B se alătura VBS
2. Broadcast call is released (originator leaves) 2. Apelul de transmisie este eliberat (inițiatorul
and MS A and MS B join the VGCS call. pleacă) si MS A si MS B se alătura apelului
VGCS.

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 70/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
3. The call is properly released. 3. Apelul este eliberat corect.

8.4.3 Preemption of Group Call by Emergency Call when no one has the uplink / Prioritatea
unui apel de urgenţă faţă de un apel de grup pe o interfaţă mobilă când nimeni nu
deţine legătura de uplink

OVERVIEW PREZENTARE GENERALA


Scopul acestui test este de a verifica faptul ca un
The aim of this test is to verify that an emergency
REC realizeaza in mod correct preemptiunea unui
call correctly pre-empts a VGCS call.
apel VGCS.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME eMLPP3

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 BSC / 1 BTS / 3 MS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 50 minutes/50 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
3 GSM-R mobiles (MS A, MS B and MS C) 3 MS GSM-R (MS A, MS B si MS C)
All MS have both VGCS and REC GIDs activated Toate MS au atât VGCS, cat si REC GIDs activate
1 cell 1 celula
1 BSCe3/V18 1 BSCe3/V18

ACTIONS ACTIUNI
1. MS A originates a priority 3 VGCS call 1. MS A inițiază un apel VGCS de prioritate 3
2. MS B originates an emergency call 2. MS B inițiază un apel de urgenta
3. MS A grabs the uplink 3. MS A se conectează la legătura uplink

4. MS B ends emergency call 4. MS B finalizează apelul de urgenta


5. MS A grabs the uplink 5. MS A se conectează la legătura uplink
6. MS A ends VGCS 6. MS A finalizează VGCS

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. Priority 3 VGCS call established. MS B and 1. Apelul VGCS de prioritate 3 este stabilit.
MS C join the call. MS B si MS C se alătura apelului
2. VGCS call is pre-empted on the mobile 2. Apelul VGCS isi pierde prioritatea pe
interfața mobila si toate MS-urile se alătura
Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 71/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
interface and REC is joined by all MSs. apelului REC
3. Voice path from MS A is available. 3. Traseul de voce de la MS A este disponibil
4. The call is released properly. The VGCS is 4. Apelul este eliberat corect. Apelul VGCS
indicated on the mobiles. este indicat pe toate stațiile mobile
5. Voice path from MS A is available. 5. Traseul de voce de la MS A este disponibil
6. The call is released properly. 6. Apelul este eliberat corespunzător

8.4.4 Preemption of Group Call by Higher Priority Broadcast Call when a Subscriber has
the Uplink / Prioritatea unui apel de broadcast cu o prioritate mai mare pe o interfaţă
mobilă faţă de un apel de grup când un abonat al serviciului deţine legătura uplink

OVERVIEW PREZENTARE GENERALA


The aim of this test is to verify that a higher priority Scopul acestui test este de a verifica daca un apel
VBS correctly pre-empts a VGCS call when a VBS cu o prioritate mai mare realizeaza
subscriber has the uplink. preemptiunea corecta a unui apel VGCS atunci
cand un abonat detine uplink-ul.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME eMLPP4

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 BSC / 1 BTS / 3 MS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 50 minutes/50 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
3 GSM-R mobiles (MS A, MS B and MS C) 3 MS GSM-R (MS A, MS B si MS C)
MS A has VGCS and VBS GID activated. MS B has MS A are VGCS si VBS GID activate. MS B au
VGCS GID activated. MS C has VBS GID activated VGCS GID activat. MS C are VBS GID activat
1 cell 1 celula
1 BSCe3/V18 1 BSCe3/V18

ACTIONS ACTIUNI
1. MS B originates a priority 3 VGCS call. 1. MS B inițiază un apel VGCS de prioritate 3
2. MS A grabs the uplink. 2. MS A se conectează la legătura uplink
3. MS C originates a priority 1 broadcast call. 3. MS C inițiază un apel de transmisie de
prioritate 1
4. MS B takes the uplink in VGCS Call.
4. MS B ia legătura uplink in apelul VGCS
5. MS C ends broadcast call.
5. MS C închide apelul de transmisie

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 72/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
6. MS A grabs the uplink on VGCS call. 6. MS A se conectează la legătura uplink a
VGCS
7. MS B ends VGCS call.
7. MS B închide apelul VGCS

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. Priority 3 VGCS call established. MS B join 1. Apelul VGCS de prioritate 3 este stabilit.
the call. MS B se alătura apelului
2. MS A has voice path. 2. MS A are traseu de voce
3. VGCS call is pre-empted on MS A. Uplink is 3. Apelul VGCS isi pierde prioritatea pe MS A.
released. Broadcast call is established. Uplink este eliberata. Apelul de transmisie
este stabilit.
4. MS B has voice path.
4. MS B are traseu de voce
5. The call is released properly. MS A is
notified of VGCS. 5. Apelul este eliberat corect. MS A este
notificata de apelul VGCS
6. Voice path from MS A is available.
6. Traseul de voce de la MS A este disponibil
7. The call is released properly.
7. Apelul este eliberat corect

8.4.5 Preemption of Data Call by a VGCS call / Prioritatea unui apel de date faţă de un apel
VGCS

OVERVIEW PREZENTARE GENERALA


Scopul acestui test este de a verifica faptul ca un
The aim of this test is to verify that a higher priority
apel de VGCS cu prioritate mai mare realizeaza
VGCS call correctly pre-empts a data call.
preemptiunea unui apel date.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME eMLPP5

EQUIPMENT/ECHIPAMENT 1 BSC / 1 BTS / 3 MS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 50 minutes/50 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
3 GSM-R mobiles (MS A, MS B and MS C) 3 MS GSM-R (MS A, MS B si MS C)
MS B and MS C connected with a PC MS B si MS C conectate la un PC
MS A and MS B have VGCS GIDs activated MS A si MS B au VGCS GIDs activate

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 73/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
1 cell 1 celula
1 BSCe3/V18 1 BSCe3/V18

ACTIONS ACTIUNI
1. MS C originates a priority 2 data call to MS B 1. MS C inițiază un apel de date de prioritate 2
către MS B
2. MS A originates a priority 1 VGCS call.
2. MS A inițiază un apel VGCS de prioritate 1

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. Priority 2 data call established. MS B join the call 1. Apelul date de prioritate 1 este stabilit. MS B se
alătura apelului
2. Data call is pre-empted on the mobile interface
and VGCS call is joined by MS B 2. Apelul date isi pierde prioritatea pe interfața
mobila si MS B se alătura apelului de VGCS

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 74/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
8.5 RANflex

8.5.1 Location update with A-flex / Actualizarea locatiei cu A-flex

OVERVIEW PREZENTARE GENERALA


Verificati ca abonatii serviciului (Service subscribers
Verify that Service Subscriber (SS) are able to
–SS) sunt capabili sa execute actualizarea locatiei
execute Location Update (LU) on BSC with A-flex
(LU) pe un BSC cu A-flex.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME RAN1

2 MSC / 1 BSC / 1 BTS9K / 3


EQUIPMENT/ECHIPAMENT
MS

NSS SUPPORT/SUPORT
Required/Necesar
NSS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 15 minutes/15 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
MSC_Bucharest and MSC_Ploesti with RAN-flex Configuratia pentru A-flex de la nivelul MSC-urilor
datafill available and activated Bucuresti si Ploiesti va fi disponibila si activata.

BSC1 (Simeria) with A-flex setup connected to 2 BSC1 (Simeria) cu setarea pentru A-flex va fi
different MSC-S (MSC_Bucharest, MSC_Ploesti) conectat cu doua MSC-S (MSC_Bucharest,
MSC_Ploiesti)
Arad BTS (BSC1)
Arad BTS (BSC1)
Cell_A1 (Arad BTS)
Cell_A1 (Arad BTS)
MS A (Cell_A1), MS B (Cell_A1), MS C (Cell_A1)
MS A (Cell_A1), MS B (Cell_A1), MS C (Cell_A1)
All MS are switched off
Toate MS-urile sunt oprite
NRI not included in TMSI for all Service Subscriber
(SS) NRI-ul nu este inclus in TMSI pentru toti abonatii
serviciului (engl. SS)

ACTIONS ACTIUNI
1. Power on MS A in a RAN-flex cell and perform a 1. Se porneste MS A intr-o celula RAN-flex si
Location update. se efectueaza o actualizare a locatiei
2. Check the TMSI values for this MS Verify that a 2. Se verifica valorile TMSI-ului pentru acest
non-flex TMSI is sent by the MS in the location MS. Se verifica daca in mesajul de cerere a
update request message. actualizarii de locatie trimis de catre MS

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 75/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
3. Repeat step 1 for MS B and MS C. este un TMSI non-flex.
3. Se repeta pasul 1 pentru MS B si MS C.

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. MS A can attach to the Network. Location update 1. MS A se poate atasa retelei. Actualizarea
successfully. locatiei a fost realizata cu success
2. Verify that a TMSI including a correct NRI value is 2. Se verifica daca TMSI-ul ce contine o
sent by the MSC in the location update accept valoare corecta a NRI este trimis de catre
message. MSC in mesajul de acceptare a actualizarii
locatiei.
3. Verify that the BSC is load sharing between the
two MSC-S. Verify that correct NRI values are 3. Se verifica daca BSC-ul este in load
included in sharing intre cele doua MSC-uri. Se verifica
the TMSIs allocated by the corresponding MSC- daca valorile corecte ale NRI-ului sunt
S. incluse in TMSI-urile alocate de catre MSC-
S-ul corespunzator.

8.5.2 Location update with A-flex based on NRI / Actualizarea locatiei bazata pe NRI cu A-
flex

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ


Verify that Service Subscriber (SS) can Location Verificati ca abonatii serviciului (Service subscribers
Update (LU) on BSC which has A-flex configuration –SS) sunt capabili sa execute actualizarea locatiei
activated, and the LU Request messages are routed (LU) pe un BSC ce are configuratia A-flex activata,
by the BSC to the correct MSC-S based on the NRI si ca mesajele de cerere a actualizarii locatiei sunt
value. rutate de catre BSC la MSC-S-ul corect, pe baza
valorii NRI.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME RAN2

2 MSC / 1 BSC / 1 BTS9K / 3


EQUIPMENT/ECHIPAMENT
MS

NSS SUPPORT/SUPORT
Required/Necesar
NSS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 15 minutes/15 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
Configuratia pentru A-flex de la nivelul MSC-urilor
MSC_Bucharest and MSC_Ploesti with RAN-flex Bucuresti si Ploiesti va fi disponibila si activata.
feature activated with A-flex datafill available and

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 76/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
activated BSC1 (Simeria) cu setarea pentru A-flex va fi
conectat cu doua MSC-S (MSC_Bucharest,
BSC1 (Simeria) with A-flex setup BSC connected to
MSC_Ploiesti)
2 different MSC-S (MSC_Bucharest, MSC_Ploesti)
Arad BTS (BSC1)
Arad BTS (BSC1)
Cell_A1 (Arad BTS)
Cell_A1 (Arad BTS)
MS A (Cell_A1), MS B (Cell_A1), MS C (Cell_A1)
MS A (Cell_A1), MS B (Cell_A1), MS C (Cell_A1)
Toate MS-urile sunt oprite
All MS are switched off
NRI-ul este inclus in TMSI pentru toti abonatii
NRI included in TMSI for all SS
serviciului (engl. SS)

ACTIONS ACTIUNI
1. Power on MS A in a RAN-flex cell and 1. Se porneste MS A intr-o celula RAN-flex si
perform a Location update se efectueaza o actualizare a locatiei
2. Verify that the request is routed to the correct 2. Se verifica daca cererea este rutata la
MSC-S based on the NRI value included in MSC-S corect, bazandu-se pe valoarea
the TMSI. NRI-ului inclus in TMSI.
3. Repeat step 1 for MS B and MS C and 3. Se repeta pasul 1 pentru MS B si MS C si
verify that the requests are routed to the se verifica daca cererile sunt rutate la MSC-
correct MSC-S based on the NRI value S corect, bazandu-se pe valoarea NRI-ului
included in the TMSI. inclus in TMSI.

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. MS A se poate atasa retelei. Actualizarea
1. MS A can attach to the Network. Location
locatiei a fost realizata cu success
update successfully.
2. Cererea a fost rutata catre MSC-S-ul corect
2. Request routed to correct MSC-S.
3. Cererea a fost rutata catre MSC-S-ul corect
3. Requests routed to correct MSC-S.

8.5.3 P2P on A-flex / Punct-la-Punct pe A-flex

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ


Verify that Service Subscriber (SS) are able to Se verifica daca abonatii serviciului (engl. SS) sunt
execute P2P call on BSC with A-flex. capabili sa execute apeluri punct-la-punct pe un
BSC cu A-flex.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME RAN3

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 77/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
2 MSC / 1 BSC / 1 BTS9K / 2
EQUIPMENT/ECHIPAMENT
MS

NSS SUPPORT/SUPORT
Required/Necesar
NSS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 15 minutes/15 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
MSC_Bucharest and MSC_Ploesti with A-flex Configuratia pentru A-flex de la nivelul MSC-urilor
feature activated with A-flex datafill available and Bucuresti si Ploiesti va fi disponibila si activata.
activated
BSC1 (Simeria) cu setarea pentru A-flex va fi
BSC1 (Simeria) with A-flex setup connected to two conectat cu doua MSC-S (MSC_Bucharest,
MSC-S (MSC_Bucharest, MSC_Ploesti) MSC_Ploiesti)
Arad BTS (BSC1) Arad BTS (BSC1)
Cell_A1 (Arad BTS) Cell_A1 (Arad BTS)
MS A (Cell_A1) attached to MSC_Bucharest, MS B MS A (Cell_A1) atasat la MSC_Bucharest, MS B
(Cell_A1) attached to MSC_Ploesti (Cell_A1) atasat la MSC_Ploiesti

ACTIONS ACTIUNI
1. MS A dials MSISDN of MS B. 1. MS A formeaza MSISDN a MS B
2. Verify speech path is available. 2. Se verifica disponibilitatea caii pentru voce
3. Verify that MS B can properly release the 3. Se verifica daca MS-B poate elibera apelul
call. in mod corespunzator

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. Apelul P2P intre MS A si MS B este stabilit
1. P2P call between MS A and MS B
established. 2. Calea cu doua sensuri pentru voce este
disponibila
2. Two way speech path available
3. Apelul P2P este eliberat in mod
3. P2P call properly released
corespunzator

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 78/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
8.5.4 VGCS call on A-flex with GCR Redundancy / Apel VGCS pe A-flex cu redundanta
GCR

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ


Service Subscriber (SS) is able to establish a VGCS Abonatul serviciului este capabil sa efectueze un
and can request and release the uplink VGCS si poate cere sau elibera uplink-ul.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME RAN4

2 MSC / 1 BSC / 1 BTS9K / 3


EQUIPMENT/ECHIPAMENT
MS

NSS SUPPORT/SUPORT
Required/Necesar
NSS

SERVICE IMPACT/IMPACT
None/Niciunul
ASUPRA SERVICIULUI

DURATION/DURATA 15 minutes/15 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
MSC_Bucharest and MSC_Ploesti with A-flex datafill Configuratia pentru A-flex de la nivelul MSC-urilor
available and activated din Bucuresti si din Ploiesti va fi disponibila si
activata.
BSC1 (Simeria) with A-flex setup connected to two
MSC-S (MSC_Bucharest, MSC_Ploesti) BSC1 (Simeria) cu setarea pentru A-flex va fi
conectat cu doua MSC-S (MSC_Bucharest,
Arad BTS (BSC1 (Simeria))
MSC_Ploiesti)
Cell_A1 (Arad BTS)
Arad BTS (BSC1(Simeria))
Groupcall-Area: GCA_A1 (Cell_A1), COO: (Cell_A1)
Aria apelului de grup: GCA_A1 (Cell_A1), COO:
Groupcall-ID: VGCS GID_A1 (GCA_A1) (Cell_A1)
MS A (Cell_A1, GID_A1) attached to Id-ul apelului de grup : VGCS GID_A1 (GCA_A1)
MSC_Bucharest, MS B (Cell_A1,GID_A1) attached
MS A (Cell_A1, GID_A1) atasat la MSC_Bucharest,
to MSC_Bucharest, MS C (Cell_A1, GID_A1 )
MS B (Cell_A1,GID_A1) atasat la MSC_Bucharest,
attached to MSC_Ploesti
MS C (Cell_A1, GID_A1 ) atasat la MSC_Ploiesti

ACTIONS ACTIUNI
1. MS A establish a VGCS (GID_A1) and 1. MS A stabileste un VGCS (GID_A1) si cere
request the uplink. uplink-ul
2. Verify during VGCS call establishment that the 2. Se verifica in timpul stabilirii apelului daca
synchronization of the transient data between sincronizarea datelor tranzitorii
functioneaza corect intre cele doua GCR in
both GCRs in the redundancy pool works
pool-ul de redundanta.
properly.
3. Se verifica daca MS A are cale de voce pe

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 79/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
3. Verify that MS A has speech path on the canalul dedicat si MS B, MS C sunt
dedicated channel and MS B, MS C are involved implicate in VGCS.
in the VGCS. 4. MS A elibereaza uplink-ul

4. MS A release the uplink. 5. MS B ia uplink-ul si are calea de voce pe


canalul grupului
5. MS B grabs the uplink and has speech path
6. MS B elibereaza uplink-ul
on the group channel.
7. MS A fiind originator inchide apelul VGCS
6. MS B release the uplink.
7. MS A as originator close the VGCS call.

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1. Apelul VGCS a fost stabilit cu succes in
1. VGCS call successfully established in GCA.
GCA. MS B si MS C sunt notificate in
MS B and MS C are notified about the ongoing
legatura cu apelul VGCS in curs si se
VGCS call and joins.
alatura.
2. The Synchronization of the transient data
2. Sincronizarea datelor tranzitorii
between both GCRs in the redundancy pool
functioneaza corect intre cele doua GCR in
works properly.
pool-ul de redundanta.
3. MS A as originator has the speech path, the
3. MS A fiind originator are calea de voce,
listening Service Subscriber (SS) (MS B and MS
abonatii serviciului (MS B and MS C) din
C) in the GCA can listen
GCA pot asculta apelul.
to the call.
4. MS A este capabil sa elibereze uplink-ul.
4. MS A is able to release the uplink.
Eliberarea uplinkului este trimisa catre toate
Uplink release is sent to all cells in the GCA.
celulele din GCA.
5. MS B in the GCA is able to take the uplink
5. MS B din GCA este capabil sa ia uplink-ul
and has the speech path.
si are calea de voce. Comanda uplink
Uplink seized command/uplink busy is sent to all
capturat/ uplink ocupat este trimisa catre
cells in the GCA.
toate celulele din GCA.
6. MS B is able to release the uplink
6. MS B este capabil sa elibereze uplink-ul->
->uplink release is sent to all cells in the GCA
eliberarea acestuia este trimisa catre toate
7. VGCS call properly released. celulele din GCA
7. Apelul VGCS este eliberat corespunzator.

8.5.5 Call failure/re-establishment due to one MSC unavailability / Actualizarea locatiei pe


MSC-ul functional, atunci cand functionarea MSC-ului adiacent este intrerupta

OVERVIEW PREZENTARE GENERALĂ


Se verifica daca abonatul serviciului (engl SS)
Verify that Service Subscriber (SS) can Location
poate actualiza locatia și genera apeluri daca unul
Update and originate calls if one MSC in the pool
dintre MSC-urile din pool nu este in serviciu.
Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 80/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
has an outage
NOTA: Pentru a face ca semnalizarea dintre BSC si
NOTE: In order to make signaling between BSC and MSC sa nu fie disponibila, codul punctului de la
MSCS unavailable, the remote point code on BSC distanta de la nivelul BSC-ului spre MSC poate fi
side towards the MSCS could be locked. blocat.
In order to make signaling between two MSCS Pentru a face ca semnalizarea dintre cele doua
unavailable, it shall be locked between the USP/STP MSC-uri sa nu fie disponibila, ar trebui sa fie blocat
and the failing MCSS. intre USP/STP si MSC-S defect.

LOCATION/ LOCATIE Arad

NAME/NUME RAN5

2 MSC / 1 BSC / 1 BTS9K / 2


MS/ Net Probe (if
EQUIPMENT/ECHIPAMENT
available/dacă e disponibil) /
A-int analyzer

NSS SUPPORT/SUPORT
Required/Necesar
NSS

There is a loss of service on


MSC_Ploesti during
execution of this test case /
SERVICE IMPACT/IMPACT
Exista o pierdere a serviciului
ASUPRA SERVICIULUI
la nivelul MSC-ului din
Ploiesti pe durata executarii
acestui caz de testare

DURATION/DURATA 20 minutes/20 de minute

CONFIGURATION CONFIGURARE
MSC București și MSC Ploiești configurate cu
MSC_Bucharest and MSC_Ploesti with A-flex datafill funcționalitatea A-flex activată
available and activated
BSC1 (Dimeria) cu setarea de A-flex , conectată la
BSC1 (Simeria) with A-flex setup connected to two cele doua MSC-uri (București, Ploiești)
MSC-S (MSC_Bucharest, MSC_Ploesti)
Arad BTS (BSC1 (Simeria))
Arad BTS (BSC1 (Simeria))
Cell_A1 (Arad BTS)
Cell_A1 (Arad BTS)
Terminalul A (Cell_A1, GID_A1) atașat la
MS A (Cell_A1, GID_A1) attached to MSC_București
MSC_Bucharest,
Terminalul B/ Net probe (dacă este
MS B / Net probe (if available) (Cell_A1, GID_A1) disponibil) (Cell_A1, GID_A1), atașat la
attached to MSC_Ploesti MSC_Ploiești
NRI included in TMSI for all Service Subscribers
NRI inclus in TMSI pentru toți utilizatorii.

ACTIONS ACTIUNI
1. MS B / Net Probe originate the call to MS A.,
which answers the call.
1. Terminalul B/ Net Probe inițiază apelul către
2. Invoke an outage of the remote signaling point
Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 81/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
on BSC to MSC_Ploesti using OMC-R (set the terminalul A, care răspunde la apel.
status of the remote point code to “not
available”). 2.Se generează întreruperea remote
Lock the signaling between STP and signaling point-ului de la BSC pentru MSC
MSC_Ploesti. Ploiești prin utilizarea OMC-R-ului (setare
remote point code ca indisponibil).Se
3. MS B originates the call (if applicable Net Probe blochează semnalizareă între STP și MSC
automatically tries to reestablish the call) to MS Ploiești.
A. Verify that MS B call processing is done on
surviving MSC_ Bucharest via A-int analyzer. 3.Terminalul B generează apelul (daca este
disponibil, NetProbe încearcă sa
4. Enable the remote signaling point on BSC to restabilească apelul) către terminalul A.Se
MSC_Ploesti. verifică dacă procesarea apelului către
terminalul B este facută de către MSC-ul
rămas disponibil, via analizorul de interfață
A.
4.Se activează remote signaling point-ul
BSC-ului către MSC Ploiești

EXIT CRITERIA CRITERII DE IESIRE


1.Apelul este efectuat corect.
1. Call is established correctly
2.BSC-ul nu mai are legatură funcțională cu
2. MSC_Ploesti is not reachable from the BSC
MSC-ul Ploiești.
anymore.
3.Terminalul A primește apelul după efectuarea
3. MS A received the call after re-establishment
încercărilor de restabilire. Apelul de la
attempts. Call from MB to MS A is seen on A-int
Terminalul B la A este observat în analizorul de
analyzer camped on MSC_Bucharest.
interfață A conectat la MSC-ul București.
4. MSC_Ploesti is reachable from the BSC again.
4.MSC-ul Ploiești este disponibil din nou pentru
BSC.

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 82/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
9 ACCEPTANCE TEST RESULTS AND IMPACT/ REZULTATELE TESTULUI DE
ACCEPTANŢĂ ȘI IMPACTUL LOR

Test ID Test Name / Denumire caz de testare Impact Date PASSED


6 OAM TESTS/ TESTE OAM
6.1 FAULT AND ALARM MANAGEMENT/
MANAGEMENTUL DEFECTELOR SI AL ALARMELOR
6.1.1 FAULT MANAGEMENT TEST/ TESTUL PRIVIND Y
MANAGEMENTUL DEFECTELOR
6.1.2 ALARM MANAGEMENT – ACKNOWLEDGE/ Y
MANAGEMENTUL ALARMELOR – CONFIRMARE
6.2 COUNTER TOOLS – COLLECTION OF
PERFORMANCE DATA/ INSTRUMENTE DE
NUMĂRARE – COLECTAREA DATELOR DE
PERFORMANŢĂ
6.2.1 DISPLAY RAW REPORT – BSC LEVEL/ AFIŞAREA Y
RAPORTULUI NEPROCESAT: NIVEL BSC
6.2.2 DISPLAY RAW REPORT – BTS LEVEL/ AFISAREA Y
RAPORTULUI NEPROCESAT: NIVEL BTS
6.2.3 PERFORMANCE MONITOR ON BTS/ Y
MONITORIZAREA PERFORMANŢEI LA NIVELUL BTS-
ULUI
6.3 OAM OPERATIONS / Operațiuni OAM
6.3.1 OMC-R BDE AND DAILY BACKUP / X OMC-R BDE și
operațiunea de back-up zilnic
7 BSS TESTS/ TESTE BSS
7.1 REMOTE BSS SOFTWARE UPGRADE/ UPGRADARE
SOFTWARE BSS DE LA DISTANŢĂ
7.1.1 BTS UPGRADE WITH BACKGROUND Y Y
DOWNLOADING/ UPGRADARE BTS CU
BACKGROUND DOWNLOADING
7.1.2 BTS SOFTWARE FALLBACK Y Y
7.2 SYSTEM RESET OF THE SERVICE / SISTEMUL DE
RESETARE AL SERVICIULUI
7.2.1 TRX RESET AND RECOVERY / RESETAREA TRX SI Y Y
RESTABILIREA TRX
7.2.2 BSC PROCESSING CARD FAILURE AND RECOVERY Y
/ DEFECTIUNEA CARDULUI DE PROCESARE AL BSC
SI RECUPERAREA ACESTUIA
7.2.3 CHECK BTS BIST, STATUS, ALARMS AND
INVENTORY / Verificarea BTS BIST, status, alarme
și lista de componente hardware/software
7.2.4 ALARMS DISPLAY AND DELAY / Afișarea alarmelor
și întârzieri
8 GSM-R TESTS IN V18PC5/ TESTE GSM-R IN V18 PC5
8.1 BASIC CALLS/APELURI DE BAZĂ
Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 83/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
8.1.1 POINT TO POINT CALLS/APELURI POINT TO POINT Y
8.1.2 VGCS CALLS/ APELURI VGCS Y
8.1.3 RAILWAY EMERGENCY CALL (REC)/ APEL Y
FEROVIAR DE URGENŢĂ
8.1.4 DATA CALL AT 9600 BAUD / APELURI DE DATE LA Y
9600 BAUD
8.1.5 DOUBLE COVERAGE / ACOPERIREA DUBLĂ Y
8.1.6 SHORT MESSAGE SERVICE MOBILE ORIGINATED
(SMSMO) /Mesaje SMS generate din terminalul mobil
8.1.7 SHORT MESSAGE SERVICE MOBILE TERMINATED/
Mesaje SMS trimise către terminalul mobil
8.1.8 SHORT BROADCAST MESSAGES IN CELL. /Serviciul
SMs-CB
8.1.9 CALL FORWARDING UNCONDITIONAL (CFU)
/Redirectarea necondițională a apelurilor
8.1.10 CALL FORWARDING UNCONDITIONAL (CFU) – CAB
RADIO /CFU Cab Radio
8.1.11 CALL FORWARDING ON MOBILE SUBSCRIBER
BUSY (CFB) / Redirectare apeluri când destinatarul
este ocupat
8.1.12 / Redirectare apeluri atunci când destinatarul nu
este în aria de acoperire
8.1.13 CALL FORWARDING ON NO REPLY (CFNRY) / Apel
redirectat atunci cand destinatarul nu răspunde
8.1.14 CALLING LINE IDENTIFICATION PRESENTATION
(CLIP)
8.1.15 CONNECTED LINE IDENTIFICATION
PRESENTATION (COLP)
8.1.16 BARRING OF ALL OUTGOING CALLS (BAOC) /
Blocarea tuturor apelurilor generate
8.1.17 BARRING OF OUTGOING INTERNATIONAL CALLS
(BOIC) / Blocarea tuturor apelurilor către numere
internaționale
8.1.18 BARRING OF ALL INCOMING CALLS (BAIC) /
Blocarea tuturor apelurilor primite
8.1.19 USER-TO-USER SIGNALLING 1 (UUS1)
8.1.20 ERTMS / ETCS RBC NOTIFICATION ON
EMERGENCY CALL INITIATION / Notificarea ETCS
RBC atunci când se inițiază un apel de urgență
8.1.21 SMS TRANSFER TIME / Timp de transfer mesaje SMS
8.2 VBS
8.2.1 VBS ESTABLISHMENT IN DIFFERENT CELLS / Y
STABILIREA VBS IN CELULE DIFERITE
8.2.2 MS AUTOMATICALLY JOINS ONGOING BROADCAST Y
CALL AFTER ENTRY INTO GCA / MS SE ALĂTURA
AUTOMAT UNUI APEL DE BROADCAST IN CURS
DUPĂ INTRAREA IN ZONA APELULUI DE GRUP

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 84/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
8.2.3 VBS LISTENER LEAVES CALL AND THE VBS IS Y
MAINTAINED / ASCULTĂTORUL VBS PĂRĂSEŞTE
APELUL ŞI VBS-UL ESTE MENŢINUT
8.3 VGCS
8.3.1 VGCS ESTABLISHMENT IN DIFFERENT CALLS / Y
STABILIRE VGCS IN CELULE DIFERITE
8.3.2 MS AUTOMICALLY JOINS ONGOING GROUP CALL Y
AFTER ENTRY INTO GCA / MS SE ALĂTURA
AUTOMAT UNUI APEL DE GRUP IN CURS DUPĂ
INTRAREA IN ZONA APELULUI DE GRUP
8.3.3 TALKER OF VGCS LEAVES GCA AND VGCS IS Y
MAINTAINED / APELANTUL VGCS PĂRĂSEŞTE GCA
ŞI VGCS ESTE MENŢINUT
8.3.4 EXPIRATION OF UPLINK DURATION TIMER / Z
EXPIRAREA TEMPORIZATORULUI DURATEI DE
UPLINK
8.3.5 EXPIRATION OF NO ACTIVITY TIMER / EXPIRAREA Y
TEMPORIZATORULUI NO ACTIVITY
8.3.6 VGCS – DOUBLE COVERAGE / VGCS – ACOPERIRE Y
DUBLĂ
8.4 EMLPP
8.4.1 PREMPTION OF PTP CALL ON MOBILE-INTERFACE Y
BY A REC / PRIORITATEA UNUI APEL FEROVIAR DE
URGENŢĂ FAŢĂ DE UN APEL POINT-TO-POINT PE O
INTERFAŢĂ MOBILĂ
8.4.2 PREEMPTION OF BROADCAST CALL BY HIGHER Y
PRIORITY VOICE GROUP CALL / PRIORITATEA UNUI
APEL VOCAL DE GRUP CU NIVEL MAI MARE DE
PRIORITATE FAŢĂ DE UN APEL DE BROADCAST PE
O INTERFAŢĂ MOBILĂ
8.4.3 PREEMPTION OF GROUP CALL BY EMERGENCY Y
CALL WHEN NO ONE HAS THE UPLINK /
PRIORITATEA UNUI APEL DE URGENŢĂ FAŢĂ DE
UN APEL DE GRUP PE O INTERFAŢĂ MOBILĂ CÂND
NIMENI NU DEŢINE LEGĂTURA DE UPLINK
8.4.4 PREEMPTION OF GROUP CALL BY HIGHER Y
PRIORITY BROADCAST CALL WHEN A SUBSCRIBER
HAS THE UPLINK / PRIORITATEA UNUI APEL DE
BROADCAST CU O PRIORITATE MAI MARE PE O
INTERFAŢĂ MOBILĂ FAŢĂ DE UN APEL DE GRUP
CÂND UN ABONAT AL SERVICIULUI DEŢINE
LEGĂTURA UPLINK
8.4.5 PREEMPTION OF DATA CALL BY A VGCS CALL / Y
PRIORITATEA UNUI APEL DE DATE FAŢĂ DE UN
APEL VGCS
8.5 RANFLEX
8.5.1 LOCATION UPDATE WITH A-FLEX / ACTUALIZAREA Z
LOCATIEI CU A-FLEX
8.5.2 LOCATION UPDATE WITH A-FLEX BASED ON NRI / Y
ACTUALIZAREA LOCATIEI BAZATA PE NRI CU A-
FLEX

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 85/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM
8.5.3 P2P ON A-FLEX / PUNCT-LA-PUNCT PE A-FLEX Y
8.5.4 VGCS CALL ON A-FLEX WITH GCR REDUNDANCY / Y
APEL VGCS PE A-FLEX CU REDUNDANTA GCR
8.5.5 CALL FAILURE/REESTABILISHMENT DUE TO ONE Y Y
MSC UNAVAILABILITY / ACTUALIZAREA LOCATIEI
PE MSC-UL FUNCTIONAL, ATUNCI CAND
FUNCTIONAREA MSC-ULUI ADIACENT ESTE
INTRERUPTA

Tronsonul 1: Frontiera – Titlu: GSM-R Functional Acceptance Test Plan/ Plan de Testare pentru Acceptanța
Curtici – Arad – km 614 Funcțională GSM-R
PBS ABS OBS SECTIUNE CHRONO MODIF PAGE

Ref RCC4 4.0 D300 TIS 000 527 B 86/85

The copyright of this document belongs to ALSTOM / Dreptul de autor asupra acestui document aparţin ALSTOM