Sunteți pe pagina 1din 37

--=SC AGRICOLA INTERNATIONAL SRL=--

- COMUNA BREBENI, JUDETUL OLT -

-= MEMORIU JUSTIFICATIV =-

“Modernizare prin achizitia de utilaje si


echipamente agricole la ferma de productie
vegetala SC AGRICOLA
INTERNATIONAL, comuna Brebeni,
judetul Olt.”
MEMORIU JUSTIFICATIV

1 DATE GENERALE

1.1.Denumirea/Numele Solicitantului:

SC AGRICOLA INTERNATIONAL SRL

1.2. Scurt istoric al solicitantului

Societatea s-a infiintat in anul 2003 obtinand de la Oficiul Regsitrului


Comertului de pe langa tribunalul Olt Certificatul de Inregistrare seria B ,nr
0142392, avand doi asociati indentificati in personele domnilor Popescu
Alexandru si Ionescu-Petrache Lucian. In urma actului aditional incheiat
intre asociati si a incheierii nr 757 din 12.04.2007, societatea a devenit SRL-
unipersonal, domnul Popescu Alexandru avand calitatea de asociat unic.
In baza Certificatului de inregistrare obtinut de la Oficul Registrului
Comertului de pe langa tribunalul Olt si a Actului Constitutiv, societatea are
dreptul de a desfasura activitati in urmatoarele domenii de ativitate,
incadrate in clasa CAEN:
0111 cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante N.C.A.;

Activitatea explatatiei se bazeaza pe productia si comercializarea


produselor agricole obtinute in ferma. Pricipala piata de desfacere este cea
interna ,in baza unor contracte stabilite intre ferma si agenti economici de
profil.

Principala motivatie privind dezvoltarea fermei este reprezentata de


faptul ca cererea de produse agricole a inregistrat o curba ascendenta in
ultima perioada, aceasta tendinta mentinandu-se in continuare, si de masurile
luate de autoritati in directia revitalizarii zonelor rurale prin diersificarea
benefica a productiei. Aceasta dezvoltare a fermei se poate realiza nu numai
prin cresterea suprafetei efective de productie ci mai degraba prin
implementarea unor noi tehnologii de productie mai eficiente,prin achizitia
de echipamente si utilaje cu un randament ridicat corespunzator cerintelor de
dezvoltare a fermei.
In prezent, SC AGRICOLA INTERNATIONAL SRL, cu sediul in
Comuna Brebeni,judetul Olt,are in exploatare o suprafata totala de 928.50 ha
pe Domeniul Teritorial al judetului Olt dupa cum urmeaza:

Comuna Brebeni - 928.50 ha arabil

1.3.Obiecte de activitate ale solicitantului

Prin certificatul de inregistrare cu numarul de ordine


J28/569/04.092003, seria B, nr 0142392 solicitat si obtinut de la Oficul
National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt,este stabilit
obiectul de activitate principal, si anume cultivarea cerealelor,porumbului
si a altor plante n.c.a-0111(cod CAEN).

1.4.Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse


funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si
echipamente, animale,etc.

Denumire mijloc fix Data achizitiei Valoare neta la data Bucati


intocmirii ultimului bilant
-RON-

1.CLADIRI TOTAL
Nu este cazul
1.1 detaliati……………..    

1.n detaliati………………    

2.UTILAJE TOTAL    

1.HYNDAY 74455.07
TERACAN 1
2. TRAILER SAPARD 42910.66  
1
3. TRAILER SAPARD 42910.66

1
4. PLUG SAPARD 40836 1
5.TRACTOR CASE- 253.816.06 1
SAPARD
6. SEMANATOARE 89453.52 1
MONOSEM NG-
SAPARD
3.ANIMALE Nu este cazul
3.1 detaliati……………..    

3.n detaliati………………    

4.ALTELE - detaliati
Nu este cazul
TOTAL    
544.318,97 6

TERENURI

Nr.c Amplasare Suprafata totala Valoarea contabila Regim juridic


rt Judet/Localitate (mp) / Categoria de - RON-
folosinta

1 Olt/Brebeni 928.50 ha arabil arenda

2. DESCRIEREA PROIECTULUI

2.1.Denumirea investitiei:

“Modernizare prin achizitia de utilaje si echipamente agricole la ferma


de productie vegetala SC AGRICOLA INTERNATIONAL SRL, comuna
Brebeni, judetul Olt.”

2.2. Elaborator:

SC. ADA&ROBY TRANS SRL, str Nicolae Titulescu, 35, bloc I 5,


scara 1, apartament 3, Craiova.

2.3. Amplasamentul proiectului (regiunea, judeţul, localitatea)

Judetul Olt,comuna Brebeni. Parcul auto al solicitantului se afla situat


pe un teren detinut prin contract de intretinere din data 28 noiembrie 2005.
2.4. Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesităţii şi
oportunităţii investitiei. Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei
urmarite prin proiect cu obiectivele masurii si se va preciza capacitatea
existenta si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei. Pentru
proiectele aferente Masurii 121, se va descrie modul in care investitiile
propuse prin proiect sunt in acord cu potentialul agricol al zonei.

Dezechilibrele intre cerere si oferta inregistrate pe piata produselor


agricole din Romania a favorizat penetrarea acesteia de catre producatorii
externi prin importurturi creadu-se astfel o serie de dezavantaje pentru
producatorii interni.
Practica a demonstrat legatura stransa dintre nivelul inzestrarii tehnice
a fermelor si productivitatea muncii in agricultura,acestea fiind direct
proportionale. Astfel, este foarte important ca numarul utilajelor cu grad
tehnologic ridicat sa creasca in urmatoarea perioada pentru reducerea
suprafetei de teren ce-i revine unui unui utilaj pentru prelucrare dar si o
folosire eficienta a celorlalti factori de productie care impreuna sa conduca
la o crestere reala a prductivitatii, a calitatii produselor obtinute, si mai
departe la o eficenta economica ridicata.
Utilajele ce urmeaza a fi achizitionate au un grad tehnologic ridicat, in
conformitate cu normele europene, performantele acestora ducand la
mecanizarea lucrarilor agricole pe actuala suprafata a fermei in conditii de
eficenta maxima.
Achizitia utilajelor se va face in coformitate cu masura 121 din Planul
National de Dezvoltare Rurala “Modernizarea exploataţiilor agricole”
respectand obiectivele impuse de aceasta:

Ca obiectiv general distingem “Creşterea competitivităţii sectorului


agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de
producţie”, obiectiv la care acest proiect contribuie prin implementarea lui,
prin achizitia de utilaje performante care duc la mecanizarea lucrarilor
agricole si implicit la utilizarea mai eficienta a factorilor de productie si a
resurselor umane, prin diversificarea productiei, factori ce duc la
imbunatatirea generala a performantelor fermei, fapt ce duce la cresterea
ponderii ocupata pe piata si cresterea competitivitatii fermei pe piata de
produse agricole, situatie care ar produce efecte benefice pentru intreg
sectorul sectorul agricol.
In cazul obiectivelor specifice putem vorbi despre urmatoarele:

• Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi,


diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii
producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum şi
producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
Prin implementarea acestui proiect la ferma de productie vegetala SC
AGRICOLA INTERNATIONAL SRL se vor achizitiona utilaje de
prelucrare a solului moderne care vor intoduce noi procedee de productie
ceea ce va permite atat diversificarea gamei de productie asa cum este
evidentiat si prin planul de cultura, mai exact prin introducerea rapitei in
procesul de productie incepand cu anul de cultura 2008-2009, precum si
ajustarea calitatii produselor obtinute, acestea inregistrand un grad calitativ
superior.
Importanta rotatiei culturilor, asa cum este evidentiata in plaul de
cultura, consta in contributia la sporirea fertilitatii solului cu ajutorul chiar al
plantelor cultivate pe teren, oranduite dupa un plan special in acest scop.
Rotatia permite folosirea stiintifica diferentiata a categoriilor de
terenuri dintr-o exploatatie agricola sau la orice proprietar de pamant
indiferent de marimea acesteia si inlesneste planificarea anticipata a
sarcinilor agricole cum sunt: sistemul de lucrare a solului, aplicarea
ingrasamintelor, combaterea bolilor si daunatorilor, combaterea buruienilor,
recoltarea si depozitarea productiei. Rotatia culturilor contribuie substantial
la rezolvarea atat a problemelor agrotehnice, cat si a celor economice si
organizatorice, rezultand in final marirea productiei si a productivitatii
muncii la toate plantele cultivate.
Toate aspectele ridicate in legatura cu rolul si importanta rotatiei
culturilor in agricultura moderna obliga ca de fiecare data sa fie analizata,
din toate punctele de vedere, interactiunea dintre masurile agrofitotehnice
aplicate si succesiunea culturilor, ca o conditie esentiala de sporire a
productiei si mentinere a fertilitatii solului. In perspectiva, rotatia culturilor
constituie una din masurile agrotehnice de baza care contribuie la reducerea
consumului de energie pe unitatea de suprafata si produs. Un rol deosebit de
important are rotatia culturilor ca masura eficienta de protectie a
ecosistemelor si de poluare a solului. Rotatia culturilor ramane masura
agrotehnica de cea mai mare importanta in rationalizarea consumului de
carburanti, ingrasaminte, erbicide, insectofungicide, apa de irigat si alte
imputuri necesare procesului de productie.
• Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite;
Implementarea acestui proiect impune cresterea productivitatii in
cadrul fermei, reducerea cheltuielilor de productie,cresterea rentabilitatii
economice a exploatatiei,cresterea valorii adugate a prduselor obtinute,
achizitia de utilaje moderne fiind principalul promotor al acestor schimbari,
schimbari ce vor afecta raportul dintre venituri si cheltuieli, veniturile avand
castig de cauza.

•Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare;


Prin investitia realizata prin intermediul acestui proiect se vor
achizitiona masini si utilaje cu impact redus asupra mediului, intrucat aceste
utilaje si echipamente suntdotate cu tehnologii avansate, fapt ce face ca
unitatea sa se incadreze in Anexa 1 „Descrierea standardelor comunitare in
vigoare” din fisa tehnica a Masurii 121 la nr.crt. 2, tipul de investitii b)
„achizitionarea de masini, utilaje, echipamente, accesorii pentru scopuri
agricole, inclusiv a celor utilizate pentru protectia mediului”, asa cum este
prezentata in Directiva Consililui nr 91/676/CEE din 12 decembrie 1981
privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse
agricole.
Pentru realizarea obiectivelor de ordin tehnic, prin investitia
propusa, ferma de productie vegetala. SC AGRICOLA INTERNATIONAL
SRL propune achizitia unui trator, si a unor utilaje agricloe ce vor determina
cresterea productivitatii muncii in cadrul fermei, cresterea calitatii
produselor obtinute, imbunatatirea conditiilor de munca,vor favoriza
introducerea unor noi procedee de productie, factori ce vor conduce la
imbunatatirea generala a performantelor inregistrate de ferma.

In cazul obiectivelor de mediu, prin avizele obtinute de la Directia


Sanitar Veterinara si Pentru Siguranta Alimentelor, Autoritatea de Sanatate
Publica, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si de la Directia
Fitosanitara ferma este obligata sa respecte cerintele fitosanitare, ecologice
etc, si, prin achizitia de utilaje moderne care respecta cele mai noi standarde
europene in domeniul poluarii, va contribui la reducerea emisiilor de gaze
daunatoare cu efect de sera.

Obiectivele economico-financiare sunt indeplinite in masura in care


investitia are rolul principal de a mari veniturile fermei prin prisma
tehnologizarii lucrarilor, prin utilizarea mai eficienta a tuturor factorilor de
productie, utilajele nou achizitionate prezentand un grad tehnologic ridicat si
o eficienta sporita. Mecanizarea lucrarilor va conduce la reducerea timpilor
de munca, ceea ce duce la scaderea cheltuielilor cu personalul, eficentizarea
procesului de productie si la cresterea rentabilitatii generale a fermei.

2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii


unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare , sanitare, fitosanitare ale
Uniunii Europene , cu precizarea standardului/standardelor la care se
adapteaza. (pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele
specifice).
In vederea alinierii la standardul “Prevenirea si controlul integrat
al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol, precum si
gestionarea deseurilor” prin intermediul acestui proiect se achizitioneaza
masini si utilaje noi, inalt tehnologizate, ceea ce va reduce impactul acestora
asupra mediului inconjurator, investitii ce sunt in conformitate cu tipurile de
investitii prezentate la punctul „b” la nr crt. 2 in cadrul Anexei „Descrierea
standardelor in vigoare” la fisa tehnica a masurii 121 „Modernizarea
exploatatiilor agricole”.

2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul


in care investitia deserveste membrii acesteia, conform prevederilor fiselor
masurilor.

NU ESTE CAZUL

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere,concurenta si strategia de piata ce va fi


aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin
implementarea proiectului.

PRINCIPALII FURNOZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor de Produs furnizat Valoare % din


materii prime/materiale Adresa si cantitate aproximativa total
auxiliare/produse/servicii aproximativa -RON- achizitii
MOTORINA
PETROM CALAFAT 23.700 18.37%
6.5t
SAMANTA
SC FITOPLANT SRL CRAIOVA 49.600 39.61%
14t
SC ECO-TEC AZOTAT
CALAFAT 14.900 12.47%
TECHNOLOGY SRL 44t
SC TRIUMVIRI COMEX SAMANTA
CRAIOVA 37.000 29.55%
SRL 11t

PRINCIPALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI

Nr.crt Client (Denumire si Valoare % din vanzari


adresa) -RON -
1 CEREALCOM SA
75%
CRAIOVA
2 PFA BICU
25%
LAURENTIU

 Distributia se desfasoara direct cu potentialii clienti, fara intermediari;


 Termenele de livrare sunt direct legate de recoltarea productiei in
perioada optima;
 Termenele de plata vor fi de maximum 60 de zile de la livrare;
 Preturile vor fi corelate in funtie de preturile medii practicate pe piata
de profil;

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului

3.1.Total personal existent: 7


Din care personal de executie: 6

3.2.Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei:

Prin implementarea acestui proiect se vor achizitiona o serie de utilaje


care vor trebui operate de un personal specializat. In cadrul unitatii exista
deja persoane care se pot ocupa de acest lucru insa pentru o utilizare mai
eficienta a acestora, in conditii de rentabiliate maxima, societatea va angaja
un numar de 3 persoane care se vor ocupa de operarea noilor utilaje.

3.3.Responsabil legal de proiect

RESPONSABIL LEGAL DE PROIECT: Popescu Alexandru


Functia avuta si
intreprinderea perioda
principalele indatoriri
Autobaza TA Impegat coloana

Combinatul Industriei Ipegat miscare


Alimentare-Olt
Intrepreinderea de Sef coloana
industria laptelui-
Slatina
T.M.B. statia de utilaje Sef coloana
Craiova
Administratia Sere, Sef coloana
Pepiniere si Parcuri-
Slatioara
I.J.C.M. OLT Sef coloana principal
Intreprinderea Impegat miscare
Antrepriza Constructii
montaj Olt-sectia
Utilaje-transporturi
Slatina
SCADT SA Sef coloana
CALIPSO SANDU Administrator
SRL
SC SARU-TRANS Director
SRL
SC AGRICOLA Asociat unic
INTERNATIONAL

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect, repectiv denumirea,


numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale
utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/
dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si, daca e cazul,
prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate
utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitile trebuie sa fie
fundamentate in functie de capacitatea de productie existenta si/sau
prognozata.

Nr.crt Denumire/Tip Numar bucati Valoare Valoare Total


utilaj/echipament -RON- -TVA- -RON-

Valoare Valoare
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor
Nr. de cheltuieli (fără TVA) TVA (inclusiv TVA)
crt. lei euro lei lei euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Terasamente   0.00 0.00 0.00 0.00


2 Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură   0.00 0.00 0.00 0.00
de rezistenţă) şi arhitectură (închideri
exterioare, compartimentări, finisaje)

3 Izolaţii   0.00 0.00 0.00 0.00


4 Instalaţii electrice   0.00 0.00 0.00 0.00

5 Instalaţii sanitare   0.00 0.00 0.00 0.00


6 Instalaţii de încălzire, ventilare,   0.00 0.00 0.00 0.00
climatizare, PSI, radio-tv, intranet

7 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale   0.00 0.00 0.00 0.00


8 Instalaţii de telecomunicaţii   0.00 0.00 0.00 0.00
  TOTAL I   0.00 0.00 0.00 0.00
II. MONTAJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Montaj utilaje şi echipamente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
tehnologice
  TOTAL II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. PROCURARE 2,473,486.90 663,400.00 469,962.51 2,943,449.41 789,446.00
1 Utilaje şi echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Utilaje si echipamente de transport 2,473,486.90 663,400.00 469,962.51 2,943,449.41 789,446.00
2.1 combinator 103,093.03 27,650.00 19,587.67 122,680.70 32,903.50
2.2 masina de ierbicidat 75,945.82 20,369.00 14,429.71 90,375.52 24,239.11
2.3 scarificator 33,556.50 9,000.00 6,375.74 39,932.24  
2.4 disc 56,490.50 15,151.00 10,733.20 67,223.70 18,029.69
2.5 semanatoare paioase 33,556.50 9,000.00 6,375.74 39,932.24 10,710.00
2.6 autotractor cu remorca 473,519.50 127,000.00 89,968.71 563,488.21 151,130.00
2.7 selector cu tarare 127,701.13 34,250.00 24,263.21 151,964.34 40,757.50
2.8 tractor agricol 435,675.23 116,850.00 82,778.29 518,453.52 139,051.50
2.9 tractor agricol+set greutati fata 208,050.30 55,800.00 39,529.56 247,579.86 66,402.00
2.10 plug 6+1 trupite reversibil 128,633.25 34,500.00 24,440.32 153,073.57 41,055.00
2.11 plug 4 trupite 45,897.84 12,310.00 8,720.59 54,618.42 14,648.90
2.12 combina agricola+carucior transport 605,321.98 162,350.00 115,011.18 720,333.15 193,196.50
2.13 culegator porumb+kit floarea 146,045.35 39,170.00 27,748.62 173,793.96 46,612.30
soarelui+extensie header pt rapita
Tractor agricol
Utilajul trebuie sa aibe urmatoarele caracteristici tehnice:
- putere minim 150CP sau echivalent cuplu;
- ambreiajul dublu independent in mediu uscat;
- schimbator de viteze: 18 inainte + 18 marsalier;
- tractiune integrala;
- anvelope fata: 460/70R28 ; spate : 580/70R38;
- turatia cadranului: 540/1000 rpm;
-putere hidraulica de ridicare:8400 kg;
- greutate frontala suplimentara:798 kg;
-faruri de lucru:2 fata+2 spate;
Semanatoare cereale paioase cu discuri
Utilajul trebuie sa aibe urmatoarele caracteristici tehnice:
- tipul masinii: purtata;
- latime maxima de lucru: 3.875 m;
- nr maxim de randuri semanate la o singura trecere: 31;
- distanta nominala intre randuri: 12.5 cm;
- distribuitor dublu cu piteni;
- modul de reglare a adancimii de semanat cu mecanism cu surub, de la
rotile de sprijin ale semanatorii, prin midificarea distantei de la cadrul
masinii pana la sol;
- tipul marcatoarelor de urna telescopice, cu disc sferic;
- modul de actionare al marcatoarelor hidraulic;
- dimensiuni de gabarit:
lungime (cu grapa pliata) 1830 mm
latimea (cu marcatoarele ridicate) 4345 mm
inaltimea(fara marcatoare) 1350 mm

Grapa cu discuri
Utilajul trebuie sa aibe urmatoarele caracteristici tehnice:
- latime de lucru 4 m;
- latime de transport 2.55m;
- nr talere 36 buc;
- tavalugi posteriori cu bare si inchidere hidraulica;
- cadru din bare 150x100x8.8mm;
- roti de transport 11.5/80-15;
- distanta dintre doua discuri 235 mm;

Masina de erbicidat
Utilajul trebuie sa aibe urmatoarele specificatii tehnice:
- volum rezervor(litrii): 600
- pompa(litru/min/bar): 70/20
- Nr de cap aspensor: 24
- Latime de lucru: 12 m

Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in


cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci ani, plan de
productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).

Plan de cultura
SITUATIA
PRIVIND DINAMICA SUPRAFETELOR IN CADRUL FERMEI A.F. PIRVULETU VIOREL

2007/20 2008/20 2009/20 2010/20 2011/20 2012/20 2013/20


CULTURA/ANUL 08 09 10 11 12 13 14
GRAU 76.22 60 70 75 71.22 75 75
FLOAREA
SOARELUI 46 30 32.22 30 23 41 30
RAPITA - 31 25 25 27 - 25
PORUMB 35 36.22 30 27.22 36 41.22 27.22
TOTAL 157.22 157.22 157.22 157.22 157.22 157.22 157.22

Tehnologia de productie

GRÂU

DATE GENERALE DESPRE PRODUS


- Graul ( genul Triticum aestivum L.) este una dintre cele mai importante
cereale si planta care ocupa pe glob cele mai mari suprafete
- grau boabe au continut ridicat in hidrati de carbon si substante proteice
- faina materie prima pentru paine si produse de panificatie, aliment de baza
pentru35-40% din populatia globului
- se utilizeaza si in prelucrari industriale ( alcool, amidon, dextrina, glucoza )
si furaj in hrana animalelor
- tarate nutret concentrat, bogat in proteine, hidrati de carbon si substante
minerale
- paie industria celulozei, hrana animale
- graul are o deosebita importanta fitotehnica, fiind o excelenta
premergatoare pentru rapita, plante furajere de toamna ; creeaza conditii
pentru administrarea de ingrasaminte organice si minerale si pentru lucrarile
solului ;

DATE PRIVIND ORGANIZAREA PRODUCTIEI


a) Situatia privind exploatatiile agricole
b) Zone de cultura
- Campia de Vest ( Campia Crisurilor, Campia Banatului)
- Campia Dunarii ( sudul Olteniei, terasele Dunarii din stg. Oltului,S
Campiei Teleormanului, zona Buc.-Gr.-Cl. Vestul Campiei Baraganului)
- Campia Transilvaniei
- N-E Moldovei
- Zona favorabila (zf)
- Sudul tarii si Dobrogea
- Transilvania( bazinele Tarnavelor, Muresului,Oltului,Depresiunea
Barsei,Fagarasului, Depresiunea Ciucului)
- Moldova ( Zonele Botosani, Iasi, Vaslui, Galati, Podisul Sucevei)
- Zona putin favorabila (zpf)
- Dealurile subcarpatice si dealurile erodate din N Dobrogei
- repartizarea pe suprafata, in functie de conditiile naturale pentru grau :
Z. F.F. – 19,5% din suprafata arabila
Z.F. – 70,4% din suprafata arabila
Z.P.F. – 7,2% din suprafata arabila

c) Perioada de vegetatie si de campanie


Perioada de vegetatie – 270-300 zile, in functie de soi si conditii de cultura
- Perioada de semanare-incepand cu 25 septembrie in Sud, pana la 20 oct.
- incepand cu 15 septembrie in Nord, pana la 5 oct.
- data inceperii recoltarii – sfarsitul lunii iunie, inceputul lunii iulie in Sud
- jumatatea lunii iulie, inceputul lunii august in Nord

 conditii de calitate a semintei


- puritate biologica: 99,0% 99,5% 99,8%
- puritate fizica: 98-99%
- capacitatea de germinatie min. 85 %
* necesarul de samanta- 160-220 kg/ha ( 400-600 boabe
germinabile/mp)
* masa hectolitrica (MH) (kg/hl) 75 - 83
* masa a 1000 boabe (MMB) ( gr.) 30 - 45 
* mii boabe la kg 22 – 33 Cantitatea de samanta ( Cs )se poate stabili
prin aplicarea formulei: Cs = D x MMB x 100 / P x G ( kg/ha), 
D densitatea (nr. boabe germinabile)
MMB ( masa 1000 boabe)
P ( puritatea)
G ( germinatia)

d) conditii minime de calitate pentru graul de panificatie:


- umiditate, max. 15,5%
- masa hecolitrica, min 70 kg/hl
- impuritati, max.15%, din care :
- boabe sparte, max.7%
- boabe sistave, max 8%
- boabe avariate, max. 1%
- boabe atacate daunatori, max. 2%
- boabe incoltite, max 1%
- alte cereale, max. 3%
- corpuri straine, max. 2%
- gluten umed, min 22%
- indice de deformare a glutenului, max. 15mm
Ingrasaminte
- doze optime – azot 90-120 kg/ha subst. activa
- fosfor 70-90 kg/ha P2O5
- raport N : P 1 :0,7-0,8
- potasiu 50-60 kg/h

FLOAREA SOARELUI

DATE GENERALE DESPRE PRODUS

Floarea-soarelui (Helianthusannuus L.) se afla pe locul al treilea intre


plantele oleifere ierboase.
Fructele (achenele) de floarea soarelui contin , in procent de ~50%, ulei cu
calitati alimentare de exceptie si grad ridicat de conservabilitate ; se
utilizeaza in alimentatia umana (rafinat) si in industria alimentara
(margarine, conserve, sapun, lecitina, fosfatide, etc.).
Prin industrializare, dupa extragerea uleiului, raman sroturile, utilizate ca
sursa de proteina in hrana animalelor si matrie prima pentru concentrate de
proteine in industria mezelurilor.
Din cojile semintelor se fabrica furfurolul folosit in industria fibrelor
artificiale, a maselor plastice. Macinate, cojile se folosesc la fabricarea
drojdiei furajere, circa 150 kg /tona produs.
Capitulele se utilizeaza in hrana animalelor, tulpinile sunt utilizate drept
material combustibil sau in industria materialelor de constructii. Fiind o
apreciata planta melifera, floarea soarelui asigura, in perioada infloririii, 30-
130 kg miere/ha.

DATE PRIVIND ORGANIZAREA PRODUCTIEI

a) Zone de favorabilitate
- zona foarte favorabila (zff)
- zonele din Campia Romana, sudul Dobrogei si Campia Olteniei ( soluri de
tip cernoziomic, continut ridicat de elemente nutritive, capacitate sporita de
retinere a apei) ; Hibrizi recomandati :Alex, Decor, Favorit, Festiv, Fundulea
206, Justin, Performer, Super
- zona favorabila (zf)
- Campia de Vest (jud. Timis, Arad, Bihor, Satu-Mare) - soluri cernoziomice
profunde, cantitati relativ ridicate de precipitatii)
- zone neirigate din Campia Romana si Podisul Dobrogei (soluri brun –
roscate in Campia Romana, deficit de apa); Hibrizi recomandati : Alex,
Felix, Festiv, Fundulea 206, Favorit, Performer, Romina, Rapid, Timis
- zona putin favorabila (zpf)
- Campia Jijiei, Podisul Barladului si Campia Transilvaniei (fertilitate
scazuta a solurilor, fenomen de eroziune de la moderat la excesiv, deficit sau
exces temporar de apa) ; Hibrizi recomandati Alex, Festiv, Felix, Fundulea
206, Justin, Rapid, Super, Select

b) Perioada de vegetatie si de campanie 


- perioada de vegetatie – 110 - 140 zile
- epoca de semanat- incepe atunci cand in sol se inregistreaza pragul minim
de 7grd.C, la adancimea de incorporare a semintei (4-6 cm)
- data recoltarii – august-septembrie

c) conditii de calitate
- umiditate la recoltare 14-15 % ( pana la 10-11%, cand pierderile devin
foarte mari)
- puritate biologica (min.98%):
- capacitatea de germinatie min 85 % 
 necesarul de samanta- 3,5-5 kg/ha ( pentru o densitate optima la recoltare
de 30-50 mii plante/ha)
*mii boabe la kg 5-13

d) conditii minime de calitate pentru floarea - soarelui , conforme


planului de gradare stabilit prin Sistemul National de Gradare a Semintelor
de Consum ( Manualul de gradare)
- caracteristici organoleptice si sanitare – specifice produsului sanatos
- impuritati totale, % max. 2-6, din care pietre si parti metalice care nu trec
prin sita de 1 mm- 0,2%

e) Ingrasaminte
- cerinte mari fata de fosfor, satisfacatoare la un continut asimilabil de aprox.
50 ppm P
- doze optime –
- fosfor 60-80 kg/ha P2O5
- azot 50-70 kg/ha subst. activa
- potasiu 30-80 kg K2O / ha

RAPIŢĂ PENTRU ULEI

DATE GENERALE DESPRE PRODUS

Rapita (Brassica napus L) se situeaza pe locul cinci, sub aspectul productiei


de ulei comestibil, intre plantele oleaginoase Uleiul de rapita are largi
utilizari industriale si alimentare ; turtele de rapita obtinute din procesare au
o buna valoare furajera, fiind bogate in proteine(38-42%), glucide si saruri
minerale ; paiele de rapita se folosesc in industria materialelor de
constructii ;
Rapita se recolteaza timpuriu, motiv pentru care constituie o buna
premergatoare pentru grau si orzul de toamna ;
Rapita este o excelenta planta melifera timpurie( asigura circa 50 kg
miere/ha)
DATE PRIVIND ORGANIZAREA PRODUCTIEI
a)- SUPRAFETE PROGRAMATE PENTRU INSAMANTARE IN ANUL
AGRICOL 2004-2005: 95.654 ha

a) Zone de favorabilitate
- zona foarte favorabila (zff)
- partea de vest si de est a tarii, Podisul Transilvaniei si zonele colinare
adapostite
- zona favorabila (zf)
- partea de sud a tarii, in conditii de irigare

b) Perioada de vegetatie si de campanie


- perioada de vegetatie – 270 - 300 zile
- perioada de semanare- 5-15 septembrie, pentru sudul tarii ; 1-10
septembrie, pentru rest ;
pentru rapita de primavara, semanatul se face timpuriu, in prima urgenta
- perioada recoltarii – se recolteaza in doua moduri :a) recoltarea in doua
faze, taierea plantelor in faza de coacere in parga – lasarea pana la uscare
completa- treierare cu combina , la o umiditate de 12-14%

c) recoltarea directa cu combina, cand semintele sunt brunificate si au


umiditate de 16-18% 

d) Date privind consumuri specifice


- Samanta
– trebuie sa provina din recolta anului insamantarii, deoarece dupa trei ani de
la recoltare, isi pierde germinatia
*conditii de calitate : puritate min. 95%, germinatie min. 85-90%
*Soiurile utilizate : (T) : Amor, Astra, Capitol, Colvert, Dolomit, Madora,
Orlando, Praska, Triumf, Valesca, Wotan
(P) : Bolero, Cyclone, Star
*necesarul de samanta- 8-15 kg / ha, in functie de calitatea pregatirii patului
germinativ, textura si starea umiditatii solului
*densitatea optima de semant 150-180 s.g./mp, care asigura o densitate la
recoltare de80-100 plante/mp
- masa hectolitrica (MH) (kg/hl) 61-68
- masa a 1000 boabe (MMB) ( gr.) 3,5- 5,6 
- contiunut de ulei in seminte 43% e) conditii minime de calitate pentru
rapita , conforme planului de gradare stabilit prin Sistemul National de
Gradare a Semintelor de Consum ( Manualul de gradare) -pentru rapita
exista o singura clasa, care are alocate doua grade-caracteristici
organoleptice :aspect, gust, miros, specifice produsului sanatos-corpuri
straine, % max. 5-10

e) Ingrasaminte Rapita este o cultura mare consumatoare de elemente


fertilizante, cu un consum specific de 30-55 kg azot,20-23 kg fosfor, 38-
65 kg potasiu la tona de seminte productie In functie de calitatea solului,
dozele optime sunt :
- azot 90-160 kg/ha
- fosfor 60-80 kg/ha
- potasiu 50-60 kg/ha

PORUMB si SORG

DATE GENERALE DESPRE PRODUS

Porumbul (Zea mays L.) este una din cele mai importante plante de cultura,
cu utilizari multiple in alimentatia oamenilor, industrie, hrana animalelor.
(conform statisticilor FAO, distributia consumului este: 21% alimentatia
umana, 72% hrana animalelor, 7% industrie).
-Boabele de porumb sunt utilizate in industria amidonului, a spirtului,
glucozei si dextrinei ; germenii sunt utilizati pentru extragerea uleiului,
utilizat in alimentatia dietetica.
-Randamente de extractie : 100 kg boabe – 77 kg malai sau 63 kg amidon
sau 71 kg glucoza sau 44 l alcool sau 50-60 kg izomeroza
-Porumbul este utilizat in hrana animalelor ca nutret concentrat(boabe),
porumb masa verde (insilozat), tulpini (coceni) in amestec cu uree si melasa,
insilozati (nutret suculent)
-Particularitati fitotehnice : rezistenta buna la seceta si caldura, numar relativ
redus de boli si daunatori, adaptabilitate la conditii diferite de clima, fiind
prasitoare, lasa terenul curat de buruieni, constituie o buna premergatoare
pentru multe plante, valorifica bine ingrasamintele organice si minerale,
reactioneaza foarte puternic la irigatii, coeficient de inmultire foarte mare,
importanta planta melifera si medicinala, prin cantitatea mare de polen pe
care o produce.

DATE PRIVIND ORGANIZAREA PRODUCTIEI


a) Zone de favorabilitate
- zona foarte favorabila (zff)
-suprafete intinse din campia din vestul si sudul tarii, cu soluri bogat e in
cernoz iom, soluri aluviale (Lunca Muresului, a Oltului, a Dunarii), soluri
brun-roscate
-zona favorabila (zf)
-cea mai extinsa la nivelul tarii : in vest, de-a lungul zonei foarte favorabile,
spre interior ; campia Transilvaniei pe cursul Somesului, pana in Tara Barsei
si jud. Hunedoara ; in sud Campia Baraganului, zona pana la limita
Carpatilor, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei
- zona putin favorabila (zpf)
-suprafete mari din regiunea dealurilor puternic accidentate si erodate din N
Dobrogei, solurile nisipoase din Oltenia, de langa Dunare si Calmatui.

b) Perioada de vegetatie si de campanie 


- perioada de vegetatie
–In prezent sunt peste 100 hibrizi care se cultiva ; sunt creati hibrizi de la
timpurii ( cu perioada de vegetatie 100-115 zile), pana la hibrizi tardivi ( cu
perioada de vegetatie peste 145 zile)
Fiecare hibrid, ca perioada de vegetatie, exprimata in zile(rasarire –
maturare), se incadreaza in clase de maturitate conventionala FAO (100-
200-300-400-500-600-700-800) ex. FAO 100-timpuriu, FAO 800- tardiv
Temperatura, ca element esential al precocitatii porumbului, se inregistreaza
incepand cu pragul biologic (10 grd.C) Cumularea temperaturilor efectiv
utile, prin unitati termice utile, se divide in :
-indice de inflorire (suma unitatilor termice utile pe perioada de semanat-
rasarire –aparitia matasii)
-indice de maturare (suma unitatilor termice pe perioada de matasire-
maturare fiziologica)
Suma temperaturilor efectiv utile necesare hibrixilor este cuprinsain general,
in intervalul 1000-1400 grd. C
-  perioada de semanat
Incepe cand temperatura de prag este de 8 grd.C, la 10 cm adancime
-1-20 aprilie in campia din vestul si sudul tarii, Dobrogea si sudul Moldovei
-15-20 aprilie in campia Transilvaniei si centrul Moldovei
-20-30 aprilie in zonele subcarpatice si nordul tarii ( poate fi prelungita in
prima decada a lunii mai)

- perioada inceperii recoltarii


 In conditiile de clima ale tarii noastre si a sortimentului de hibrizi utilizati,
perioada de recoltare poate incepe , la hibrizii foarte timpurii, in prima
decada a lunii septembrie si continua in a doua jumatate a lunii octombrie, la
hibrizii tardivi. Recoltarea incepe cand umiditatea boabelor este de 30%
(chiar 32%), in cazul recoltarii in stiuleti si pastrarii tot sub forma de stiuleti,
sau este de 25%( min 21%,max.28%) cand recoltarea se face in boabe.

c)  Date privind consumuri specifice


*conditii de calitate
- puritate biologica:99,0%
- puritate fizica: min 98 %
- capacitatea de germinatie min 90%
*necesarul de samanta- 15-25 kg/ha
*masa hectolitrica (MH) (kg/hl)70 - 82
*masa a 1000 boabe (MMB) ( gr.) 200-450
*mii boabe la kg : 4-10

d)  conditii stabilite prin instituirea Sistemului National de Gradare a Semintelor de


Consum ( HG nr.1336/2002)
-porumbul este clasificat dupa o singura clasa
Planul de gradare pentru porumb, aloca trei grade, conform Manualului de Gradare
pentru semintelede consum :

FACTORI DE
GRADARE Grad 1 Grad 2 Grad 3

Caracteristici Specifice produsului sanatos


organoleptice

Corpuri straine, max.%, 2 5 10


din care : 0.5 1 3
-corpuri inerte 0.5 4 6
( minerale si organice)
% max.
-semintele altor plante
de cultura % max.

Boabe cu defecte max. 3 5 10


%, din care : 1 1.5 3
- boabe alterate, % max. 0.5 2 3
- boabe arse, % max.

Sparturi mici de porumb 2.5 8 20


care trec prin sita 4R si
raman pe sita 2R, %
max.
Sparturi mari de porumb 2 - -
care raman pe sita 4R, %
max.

e) Ingrasaminte doze optim e :


-ingrasaminte organice : 20-60 to/ha
- azot 70-90 kg/ha subst. activa
- fosfor 60-80 kg/ha P2O5
- potasiu 40-80 kg/ha
- zinc 5-10 kg/ha, sub forma de stropiri cu sulfat de zinc sol. 0,2%
Acolo unde se impune ( pH mai mic de 5,8 in apa si gradul de saturatie in
baze, mai mic de 75%) se aplica in prealabil amendamente calcaroase
( carbonat de calciu) 4-6 to CaCO3 / ha, incorporate sub aratura, o data la 5
ani.

5. Durata de realizare (luni) si etape principale


Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati. Se vor
evidentia investitiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care
trebuie sa se incadreze in perioada de gratie.

2008
Luna Luna Luna Luna Lun Lun
Indicatori
1
luna 2 3 5
Luna 7 Total
4 a6 a8
May- Jul- Aug- Sep- Oct- Dec- AN
LEI fara TVA Jun-08 Nov-08
08 08 08 08 08 08 2008
Plata ajutorului
FEADR
                0.00
TOTAL plati
                0.00
FEADR/luna %
Plata serviciilor 9,154.7 9,154.7
de consultanta
              2
2
Achizitia de
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
utilaje
9,154.7
Total RON 0.00 9,154.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2

2009
lun Lun Lun Lun Lun Lun
Lun Lun Lun Lun Lun Lun Tot
Indicatori
a9
a a a a a a
al
11 a 12 13 a 14 15 a 16 17 a 18 19 a 20
10
Ma AN
LEI fara Jan Feb Mar Apr- Jun- Jul- Aug Sep Oct- Nov Dec
y- 200
TVA -09 -09 -09 09 09 09 -09 -09 09 -09 -09
09 9
Plata                         0.00
ajutorului
FEADR
TOTAL
plati
                        0.00
FEADR/lu
na %
Plata
serviciilor
de                         0.00
consultan
ta
Achizitia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de utilaje 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total RON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0 0

2010
Indicatori Luna 21 luna 22 Luna 23 Total
LEI fara TVA Jan-09 Feb-09 Mar-09 AN 2010
Plata ajutorului FEADR     157,155.99 157,155.99
TOTAL plati FEADR/luna %     100.00% 1.00
Plata serviciilor de consultanta       0.00
Achizitia de utilaje 0.00 305,157.26 0.00 305,157.26
tractor agricol   200,973.52   200,973.52
semanatoare paioase cu discuri   16,642.90   16,642.90
grapa cu discuri   81,049.54   81,049.54
masina de erbicidat   6,491.30   6,491.30
Total RON 0.00 305,157.26 0.00 305,157.26

6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general,


insotit de devizele pe obiecte, conform legislatiei in vigoare ((HG
28/09.01.2008). Detaliati cheltuielile eligibile si neeligibile pe elemente.
In estimarea costurilor investiei, proiectantul va compara Baza de date de preturi
afisata pe site-ul APDRP si in situatia in care preturile/tarifele aferente
bunurilor/serviciilor incluse in proiect nu se regasesc sau nu se incadreaza in
limitele din baza de date, proiectantul va atasa trei oferte pe baza carora a intocmit
bugetul estimativ.

DEVIZ GENERAL
“Investitie noua, achizitia de utilaje la ferma de productie vegetala AF
Pirvuletu Viorel, comuna Maglavit, judetul Dolj.”

  curs euro 3.6674 din data 22.02.2008


Valoare Valoare

Nr. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de (fără TVA) TVA (inclusiv TVA)


crt. cheltuieli lei euro lei lei euro
1 2 3 4 5 6 7
  CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinerea şi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
amenajarea terenului
1.1 Obţinerea terenului   0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului   0.00 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea   0.00 0.00 0.00 0.00
la starea iniţială
  TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea   0.00   0.00 0.00
utilităţilor necesare obiectivului

  TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


  CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi 9,154.72 2,496.24 1,739.40 10,894.12 2,970.53
asistenţă tehnică
3.1 Studii de teren   0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi   0.00 0.00 0.00 0.00
autorizaţii
3.3 Proiectare şi inginerie   0.00 0.00 0.00 0.00
3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie   0.00 0.00 0.00 0.00
3.5 Consultanţă 9,154.72 2,496.24 1,739.40 10,894.12 2,970.53
3.6 Asistenţă tehnică   0.00 0.00 0.00 0.00
  TOTAL CAPITOL 3 9,154.72 2,496.24 1,739.40 10,894.12 2,970.53
  CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de 305,157.2 83,208.07 57,979.88 363,137.1 99,017.60
bază 6 4
4.1 Construcţii şi instalaţii   0.00 0.00 0.00 0.00
4.2 Montaj utilaje tehnologice   0.00 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu   0.00 0.00 0.00 0.00
montaj

4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 305,157.2 83,208.07 57,979.88 363,137.1 99,017.60
6 4
4.5 Dotări   0.00 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale   0.00 0.00 0.00 0.00
  TOTAL CAPITOL 4 305,157.2 83,208.07 57,979.88 363,137.1 99,017.60
6 4
  CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1 Organizare de şantier   0.00 0.00 0.00 0.00
  5.1.1. Lucrări de construcţii   0.00 0.00 0.00 0.00
  5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului   0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului   0.00 0.00 0.00 0.00
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute   0.00 0.00 0.00 0.00
  TOTAL CAPITOL 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
tehnologice şi teste şi predare la beneficiar
6.1 Pregătirea personalului de exploatare   0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice şi teste   0.00 0.00 0.00 0.00
  TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  TOTAL GENERAL 314,311.9 85,704.31 59,719.28 374,031.2 101,988.13
8 6
  Din care C+M          

DEVIZ FINANCIAR PE OBIECT


“Investitie noua, achizitia de utilaje la ferma de productie vegetala AF Pirvuletu Viorel,
comuna Maglavit, judetul Dolj.”
curs euro 3.6674 din data 22.02.2008

Valoare Valoare
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de
Nr. cheltuieli (fără TVA) TVA (inclusiv TVA)
crt. lei euro lei lei euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Terasamente   0.00 0.00 0.00 0.00


2 Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură   0.00 0.00 0.00 0.00
de rezistenţă) şi arhitectură (închideri
exterioare, compartimentări, finisaje)

3 Izolaţii   0.00 0.00 0.00 0.00


4 Instalaţii electrice   0.00 0.00 0.00 0.00

5 Instalaţii sanitare   0.00 0.00 0.00 0.00


6 Instalaţii de încălzire, ventilare,   0.00 0.00 0.00 0.00
climatizare, PSI, radio-tv, intranet

7 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale   0.00 0.00 0.00 0.00


8 Instalaţii de telecomunicaţii   0.00 0.00 0.00 0.00
  TOTAL I   0.00 0.00 0.00 0.00
II. MONTAJ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  Montaj utilaje şi echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  TOTAL II 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


III. PROCURARE 305,157.26 83,208.07 57,979.88 363,137.14 99,017.60
1 Utilaje şi echipamente tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Utilaje si echipamente de transport 305,157.26 83,208.07 57,979.88 363,137.14 99,017.60
2.1 Tractor agricol 200,973.52 54,800.00 38,184.97 239,158.49 65,212.00
2.2 Semanatoare cereale paioase cu discuri 16,642.90 4,538.07 3,162.15 19,805.05 5,400.30
2.3 grapa cu discuri 81,049.54 22,100.00 15,399.41 96,448.95 26,299.00
2.4 masina de ierbicidat 6,491.30 1,770.00 1,233.35 7,724.64 2,106.30
3 Dotări 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  TOTAL III 305,157.26 83,208.07 57,979.88 363,137.14 99,017.60
  TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + 305,157.26 83,208.07 57,979.88 363,137.14 99,017.60
TOTAL III)

Deviz financiar
“Investitie noua, achizitia de utilaje la ferma de productie vegetala AF Pirvuletu Viorel,
comuna Maglavit, judetul Dolj.”

Cheltuieli pentru consultanta


Curs
3.6674 Data: 22.02.2008
Leu/€
Nr.crt. Specificatie lei €
plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului
1 justificativ, 9,154.72 2,496.24
planului de afaceri sau a studiilor de piata.

plata serviciilor de consultanta in domeniul


2 managementului investitiei sau 0.00 0.00
administrarea contractului de executie

Total cheltuieli consultanta fara TVA(eligibile) 9,154.72 2,496.24


Valoare TVA poz 1 & 2 1,739.40 474.29

Cheltuieli cu organizarea
3 0.00 0.00
procedurilor de achizitie

Total cheltuieli cu organizarea procedurilor de achizitie fara TVA 0.00 0.00


Valoare TVA poz 3 0.00 0.00
TOTAL DEVIZ FINANCIAR ( cu TVA) 10,894.12 2,970.53

7.Finantarea investitiei.

Din valoarea totala a investitiei de 374.031,26 RON, ajutorul public


nerambursabil este de 157.155,99 RON:

curs Euro/ leu 3.6674 din data 22.02.2008


procentul de finantare publica = 50%
  cheltuieli eligibile cheltuieli neeligibile total
  ron euro ron euro ron euro
ajutor public 157,155. 42,852. 157,155. 42,852.1
nerambursabil 99 15 0.00 0.00 99 5
cofinantare privata din 157,155. 42,852. 59,719. 16,283. 216,875. 59,135.9
care: 99 15 28 82 27 7
157,155. 42,852. 59,719. 16,283. 216,875. 59,135.9
autofinantare 99 15 28 82 27 7
imprumut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
314,311. 85,704. 59,719. 16,283. 374,031. 101,988.
TOTAL PROIECT 98 31 28 82 26 13

Gdsgsd
8.Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

8.1.Valoare totala RON: 374.031,26din care eligibil 314.311,98 RON.

8.2.Durata de realizare(luni) a investitiei insotita de graficul de salonare.


2008
Luna Luna Luna Luna Lun Lun
Indicatori
1
luna 2 3
Luna 7 Total
4 5 a6 a8
May- Jul- Aug- Sep- Oct- Dec- AN
LEI fara TVA Jun-08 Nov-08
08 08 08 08 08 08 2008
Plata ajutorului
FEADR
                0.00
TOTAL plati
                0.00
FEADR/luna %
Plata serviciilor 9,154.7 9,154.7
de consultanta
             
2 2
Achizitia de
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
utilaje
9,154.7
Total RON 0.00 9,154.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2

2009
lun Lun Lun Lun Lun Lun
Lun Lun Lun Lun Lun Lun Tot
Indicatori
a9
a a a a a a
11 a 12 13 a 14 15 a 16 17 a 18 19 a 20 al
10
LEI fara Jan Feb Mar Apr- Ma Jun- Jul- Aug Sep Oct- Nov Dec AN
TVA -09 -09 -09 09 y- 09 09 -09 -09 09 -09 -09 200
09 9
Plata
ajutorului                         0.00
FEADR
TOTAL
plati
                        0.00
FEADR/lu
na %
Plata
serviciilor
de                         0.00
consultan
ta
Achizitia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de utilaje 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total RON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0 0

2010
Indicatori Luna 21 luna 22 Luna 23 Total
LEI fara TVA Jan-09 Feb-09 Mar-09 AN 2010
Plata ajutorului FEADR     157,155.99 157,155.99
TOTAL plati FEADR/luna %     100.00% 1.00
Plata serviciilor de consultanta       0.00
Achizitia de utilaje 0.00 305,157.26 0.00 305,157.26
tractor agricol   200,973.52   200,973.52
semanatoare paioase cu discuri   16,642.90   16,642.90
grapa cu discuri   81,049.54   81,049.54
masina de erbicidat   6,491.30   6,491.30
Total RON 0.00 305,157.26 0.00 305,157.26

8.3.Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitiei(in unitati fizice)

Nr crt. Denumire utilaj Cantitate


1. Tractor agricol 1 buc
2. Semanatoare cereale paioase cu discuri 1 buc
3. Grapa cu discuri 1 buc
4. Masina de erbicidat 1 buc

9. Proiectii financiare si indicatori financiari (Anexele B pentru


persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate si
asociatiile familiale)
Proiectii financiare persoane juridice (Anexe B)

9.1 Prognoza veniturilor


9.2 Prognoza cheltuielilor
9.3 Proiectia contului de profit si pierdere
9.4 Bilant sintetic previzionat
9.5 Flux de numerar
9.6 Indicatori financiari

Nu este cazul.

Proiectii financiare persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale


(Anexe C)

9.7 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare


9.8 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune
9.9 Indicatori financiari

PRECIZAREA IPOTEZELOR CARE AU STAT LA BAZA INTOCMIRII


PROIECTIILOR FINANCIARE

9.1 Prognoza veniturilor


Se va completa Anexa B1 «Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de
productie » cu vanzarile cantitative si valorice previzionate trimestrial in
primii doi ani de activitate dupa care anual.
In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile (pentru o mai buna
intelegere de catre persoanele care citesc studiul) care au stat la baza
realizarii previzionarii :

- gradul de utilizare a capacitatii de productie si modul cum evolueaza


acesta in timp; se va preciza productia fizica existenta si productia fizica
estimata in urma realizarii investitiei
- corelarea dintre vanzarile previzionate, gradul de utilizarea a capacitatii
de productie si precontracte/contracte de vanzare incheiate/in curs de a fi
incheiate;
- modul in care au fost previzionate celelalte venituri prognozate
Se vor detalia veniturile obtinute din alte tipuri de activitati decat cea la
care se refera proiectul. (in cazul in care solicitantul obtine venituri si din
alte activitati decat cea descrisa prin proiect)

9.2 Prognoza cheltuielilor


Se va completa Anexa B2 «Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de
productie » cu valorile previzionate pe categorii de cheltuieli trimestrial in
primii doi ani de activitate dupa care anual.
In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile (pentru o mai buna
intelegere de catre persoanele care citesc studiul) care au stat la baza
realizarii previzionarii :
- urmariti corelarea informatiilor furnizate aici cu cele mentionate in
celelalte sectiuni ale studiului ;
-corelarea dintre cheltuielile previzionate, gradul de utilizarea a capacitatii
de productie si precontracte/contracte de cumparare incheiate/in curs de a
fi incheiate ;
- modul in care au fost previzionate fiecare categorie de cheltuiala ;
- orice alte informatii care au stat la baza previzionarii sau influenteaza
previzionarea cheltuielilor si au influenta relevanta ;
Se vor vor detalia cheltuielile aferente altor tipuri de activitati decat cea la
care se refera proiectul.(in cazul in care solicitantul obtine venituri si
suporta cheltuieli din alte activitati decat cea descrisa prin proiect)

9.3 Proiectia contului de profit si pierdere


In coloana An 0 se vor completa cu valorile existente in ultimul cont de
profit si pierdere incheiat de societate anexat la cererea de finantare (in
cazul in care solicitantul este infiintat in anul in curs aceasta coloana nu se
completeaza).
Se va completa anexa B3 randurile aferente : 12 «Venituri Financiare », 13
« Cheltuieli privind dobanzile »(atat pentru creditul ce urmeaza a fi
contractat pentru co-finantarea investitiei din proiect
(daca este cazul), cat si pentru soldul creditelor/leasingurilor/altor datorii
financiare angajate)», 14 « Alte cheltuieli financiare », 18 « Impozit pe
profit/cifra de afaceri », restul randurilor fiind preluate automat din anexele
B1 si B2. Se vor face mentiuni privind valorile previzionate si se vor corela
cu alte informatii (exemplu : cheltuielile privind dobanzile).
9.4 Bilant sintetic previzionat
Se vor face precizari privind ipotezele luate in considerare in procesul de
previzionare a posturilor din bilant.
Se va completa Anexa B4 cu valorile prognozate ale posturilor din bilant
avand in vedere urmatoarele:
- in coloana An 0 se vor completa cu valorile existente in ultimul bilant
incheiat de societate anexat la cererea de finantare (in cazul in care
solicitantul este infiintat in anul in curs aceasta coloana nu se
completeaza);
- valorile activelor imobilizate noi achizitionate se vor adauga la cele
existente (daca este cazul), din acestea se scad valorile activelor imobilizate
vandute in perioada respectiva;
- valoarea amortizarii cumulate aferenta activelor imobilizate existente, la
care se adauga amortizarea calculata pentru activele imobilizate noi
achizitionate (se va corela cu valoarea cheltuielilor cu amortizarile
prevazute in contul de profit si pierdere);
- valoarea stocurilor (materii prime, materiale, produse finite,etc.) va fi
corelata cu specificul activitatii desfasurate (durata procesului de
fabricatie, etc.) si alte elemente considerate relevante.
- casa si conturi la banci se preia valoarea rezultata in Fluxul de numerar
aferent aceleiasi perioade din linia S;
- datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an – se
previzioneaza in functie de termenele de plata ale furnizorilor, de creditele
pe termen scurt previzionate prin fluxul de numerar, valoarea datoriilor
fiscale si la asigurarile sociale afernete activitatii.
- datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an – se
previzioneaza in functie de soldul si graficul de rambursare a creditelor pe
termen mediu si lung primite (daca este cazul), de soldul si graficul de plata
a datoriilor reesalonate(daca este cazul); se vor evidentia de asemenea
datoriile catre actionari/asociati, leasingurile, datoriile catre alte institutii
financiare.
- subventii pentru investitii - se inscriu soldul existent/previzionat (daca este
cazul) si incasarile primite prin programul FEADR;
- capitalurile proprii – se inscriu sumele rezultate ca urmare a majorarilor
de capital social prevazute, rezultatul exercitiului (acesta se repartizeaza ca
dividende si rezerve la alegere, cota repartizata la rezerve urmand sa faca
parte din rezerve in anul urmator), rezervele deja constituite si alocarile
suplimentare din rezultatul exercitiului financiar precedent;
- se va urmari corelarea datelor introduse cu cele existente in contul de
profit si pierdere si fluxul de numerar;

9.5 Flux de numerar


Se vor completa anexele cu datele privind fluxurile de numerar aferente
proiectului pe perioada implementarii (anexele B5, B6 si B7(vezi
atentionarea de mai jos) desfasurate lunar) si pentru o perioada de 5 ani
(anexa B8) dupa implementarea proiectului.
In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile (pentru o mai buna
intelegere de catre persoanele
care citesc studiul) care au stat la baza realizarii previzionarii :
- se va urmari corelarea dintre fluxurile previzionate ca intrari si iesiri cu
celelalte sectiuni;
- atentie la randul « Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei» acesta nu
poate fi negativ !
- orice alte informatii care au stat la baza previzionarii sau influenteaza
previzionarea elementelor fluxului de numerar si au influenta relevanta ;

9.6 Indicatori financiari


Pe baza datelor obtinute din prognozele efectuate se vor calcula indicatorii
care vor releva sustenabilitatea si viabilitatea investitiei ce urmeaza a fi
promovata. Toate prognozele vor fi calculate pentru o perioada de 5 ani,
dupa finalizarea investitiei, in preturi constante.

Modul de calcul si baremurile limita care trebuie respectate sunt


urmatoarele:

1. Valoarea investitiei (VI) = valoarea totala a proiectului fara TVA, se


preia din bugetul poiectului.

2. Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea


curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului. Se calculeaza
pornind de la fizic (cantitati de produse, volumul productiei, servicii)
tinând cont de preturi/tarife pe unitatea de masura diferentiat pentru
fiecare obiect de activitate. Se preiau valorile din Anexa B1 « Prognoza
Veniturilor » randul « Total venituri din exploatare » aferente perioadelor
respective (Total An1,… , Total An 5).

3. Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea


activitatii curente.
Sunt cheltuielile aferente veniturilor din exploatare si se calculeaza în
functie de domeniul de activitate si de consumurile specifice. Se preiau
valorile din Anexa B2 « Prognoza Cheltuielilor» randul « Cheltuieli
pentru exploatare - total» aferente perioadelor respective (Total An1,… ,
Total An 5).

4. Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie sa fie minim 10% din Ve.
Rezultatul din activitatea curenta (Re) se calculeaza: Re = Ve – Ce –
trebuie sa fie pozitiv, iar rata rezultatului din exploatare trebuie sa fie minim
10% din veniturile din exploatare pentru anii evaluati
Rata rezultatului din exploatare (rRe) se calculeaza dupa formula :

5. Durata de recuperare a investitiei (Dr) – trebuie sa fie maxim 12 ani ;


Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei (exprimat
în ani).
Se calculeaza astfel :

Unde :
Se considera ca in anii 6-12 cash-flow-urile din exploatare sunt egale cu
cash-flow-ul din exploatare din anul 5.

6. Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie sa fie minim 5%


pentru anii evaluati
Se calculeaza astfel :

7. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) – trebuie sa fie _1,2,


pentru anii evaluati;
RAFN Flux de numerar din exploatare/ (dobânzi + plati leasing +
rambursarea datoriilor);
Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza
Anexa B8 randul P « Flux de numerar din activitatea de exploatare» care se
imparte la randul C « Total iesiri de lichiditati prin finantare ».

8. Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rI) - trebuie sa fie maximum


60% pentru anii evaluati;
Este calculata ca raport intre total datorii pe termen mediu si lung si total
active.

unde :
TDi= total datorii pe termen mediu si lung in anul i ;
TAi= total active in anul i ;

9. Rata de actualizare – este de 8%, folosita pentru actualizarea fluxurilor


de numerar viitoare.
unde:
r este rata de actualizare egala cu 8% (r=rata dobânzii de refinantare BCE
(4%) + marja de risc
pe tara (4%) evaluata de catre Agentie ca valoare medie si care va fi
reevaluata pe masura ce condiiile pietei monetare europene se schimba, se
impune introducerea unei aproximari unitare)

10. Valoarea actualizata neta (VAN) – trebuie sa fie pozitiva;


Este calculata astfel:
FNi = flux de lichiditati net din anul i;
FNi explt = flux de lichiditati din exploatare din anul i
VI = valoarea investitiei ;

11. Disponibill de numerar la sfarsitul perioadei (randul S , din anexa , B8 «


Flux de numerar » trebuie sa fie pozitiv in aniide previzionare evaluati Se
preiau valorile din randul S din Anexa B8 aferente perioadelor respective
(Total An1,… , Total An 5).

PRECIZARILE DE MAI JOS SUNT AFERENTE ANEXELOR C

9.7 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare


Se vor completa anexele C1, C2 si C3(vezi atentionarea de mai jos) cu
datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii
agricole/ productive /prestari servicii, precum si cu cele aferente activitatii
de investitii si finantare. Detalierea se face pe luni de implementare.

Atentie la randul « Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei » acesta nu


poate fi negativ in nici una din lunile de implementare!

9.8 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune


Se va completa anexa C4 cu datele privind fluxurile de numerar
(incasari/plati) aferente activitatii agricole/ productive /prestari servicii,
precum si cu cele aferente activitatii de investitii si finantare.
Detalierea se face pe fiecare an de previziune.
Atentie la randul « Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei » acesta nu
poate fi negativ in nici unul din anii de previziune!

9.9 Indicatori financiari

Limitele indicatorilor care trebuie respectate sunt urmatoarele:


1. Valoarea investitiei (VI) = valoarea totala a proiectului fara TVA, se
preia din bugetul poiectului.
2. Durata de recuperare a investitiei (Dr) – trebuie sa fie maxim 12 ani ;
Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei (exprimat
în ani).
3. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) – trebuie sa fie _1,2,
pentru anii evaluati
4. Valoarea actualizata neta(VAN) – trebuie sa fie pozitiva
5. Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei (randul 60 din anexa C4 «
Flux de numerar » trebuie sa fie pozitiv in anii de previzionare evaluati.