Sunteți pe pagina 1din 1

E B

Vin colindătorii cum veneau odată, lerui ler

B7 E

Să colinde-n seara asta minunată, lerui ler

Dar li-i gura arsă şi li-s ochii-n lacrimi, lerui ler

E B7 E

Prea degeaba sânge, prea degeaba patimi, lerui ler

Gazdelor creştine, să-i primiţi în casă, lerui ler

şi cum se cuvine să-i poftiţi la masă, lerui ler

Vi-i trimite sfântul să ne-ncerce mila, lerui ler

Domnii mari de astăzi să-şi deschidă vila, lerui ler

Şovăielnic pasul , mâinile plăpânde, lerui ler

Tremurat li-i glasul, nu ştiu să colinde, lerui ler

Dacă stau la poartă şi nu zic nimica, lerui ler

Domnilor de astăzi, să v-apuce frica, lerui ler

Mută-i întrebarea ce răsună-afară, lerui ler

Am murit degeaba, ce-aţi făcut din ţară, lerui ler

Tot în frig şi-n foame, tot cu mâini întinse, lerui ler

Pe la porţi străine ce ne stau închise, lerui ler

Vin colindătorii cum veneau odată, lerui ler

Să colinde-n seara asta minunată, lerui ler

Dar li-i gura arsă şi li-s ochii-n lacrimi, lerui ler

Prea degeaba sânge, prea degeaba patimi, lerui ler