Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES VERBAL

Incheiat astazi xx.xx..201x intre :

1. Expert Contabil xxxxxxxxxx , expert contabil cu carnetul nr. ______________ , desemnat de


instanta de judecata Judecatoria Sector x sa intocmesc un raport de expertiza contabila in
cauza ce face obiectul dosarului xxxxxxxxxxxx
2. XXXXXXXXX reprezentat prin Av. XXXXXXX, identificata cu cardul de identitate pentru avocat
seria XXXXXX
3. XXXXXXX , identificata prin C.I. seria XXXXX, CNP XXXXXXXX

Obiectul dosarului : partaj bunuri commune

Partile au rapsuns convocatorului transmis de expertul contabil si depun la dosarul de expertiza


contabila urmatoarele inscrisuri :
1. Acte doveditoare plati intretinere perioada 2012 2015
2. Alte plati ( enel , UPC )
3. Contractul de credit si extrasele de la banca
4. Incheierea din 01.03.2016 si 19.01.2016
5. Chitanta CEC de achitare a onorariului de catre ambele parti
6. Concluziile scrise formulate de reclamanta parata
7. Extrasul de cont depus de paratul reclamant pentru perioada 21.05.2010 si pana la
21.01.2016
8. Situatia platilor din 2010 – present
9. Chitantele de plata a ratelor de catre reclamanta parata
10. Extras de cont in euro reclamanta parata
11. Contract de credit de la banca SELA – ITALIA destinat pentru achizitie
12. Contractual de credit de la BRD
13. Contractual de garantare
14. Contract de vanzare cumparare apartament
15. Centralizator de plati cu intretinere UPC , ENEL.

Expertul desemnat de instanta de judecata mai solicita partilor a depune la dosarul cauzei si
incheierea de sedinta prin care s-au stabilit cotele de partaj. Transmiterea se poate face
electronic la adresa de e-mail : ________________________________
Expertul desemnat precizeaza ca raportul de expertiza contabila urmeaza a fi depus la termenul
din luna iunie 201X, avand in vedere volumul redus de munca, care se limiteaza la perioada de
dupa 15.05.201X.

Partile arata ca au primit convocarea expertului desemnat pentru data de astazi 09.05.201X,
orele 10 a.m.

Drept pentru care s-a intocmit prezentul Proces Verbal in 3 exemplare originale, cate unul
pentru fiecare dintre partile prezente.

EXPERT CONTABIL – CRISTIAN BEJINARU


RECLAMANTA – PARATA : XXXXXXXXXXXXXXXXXX
PARAT RECLAMANT : prin AvXXXXXXXXXXXXXXXX

S-ar putea să vă placă și