Sunteți pe pagina 1din 1

 HOTARARARE AGA PENTRU DESFIINTARE DE

POST
S.C. ................................ S.R.L.
Sediul ......................................
Nr. inreg. Registru Comertului ....................,
C.U.I..............................

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR S.C. ............................ S.R.L.


NR. ..... / ...................

Adunarea generala a asociatilor s-a intrunit in conformitate cu prevederile Actului Costitutiv si ale
Legii 31/1990, republicata, azi ..................., la sediul social al Societatii.

La Adunarea generala a asociatilor, statutar si legal convocata, participa asociatii reprezentand


100% din capitalul social, astfel :

1. ............................., detinator a ...... p.s., reprezentand ............ % din cap. soc.


2. ............................., detinator a ...... p.s., reprezentand ............ % din cap. soc.
3. ............................., detinator a ...... p.s., reprezentand ............ % din cap. soc.
................................................................................................................................

Avand in vedere .... (se expun motivele care au determinat desfiintarea posturilor)

Adunarea Generala a Asociatilor, statutar si legal intrunita, cu unanimitate de voturi a hotarat


urmatoarele :

1. Incepand cu data de ......... se desfiinteaza postul/posturile de .......

2. Salariatii care ocupa acele posturi care vor fi desfiintate vor fi instiintati de intrarea in preaviz in
termen de 5 zile de la emiterea acestei hotarari ...

3. Pe perioada de preaviz durata timpului de munca va fi de ............, fara a fi afectate drepturile


salariale ale salariatilor care urmeaza a fi concediati (daca exista prevederi interne referitoare la
reducerea timpului de lucru in timpul preavizului).

4. Salariatii concediati vor beneficia de .... (treceti salariile compensatorii daca este cazul).

Redactat azi ..............................., in (localitatea) ..............................., in...............................


exemplare.

SEMNATURI ASOCIATI
...............................,
...............................,

S-ar putea să vă placă și