Sunteți pe pagina 1din 1

Societatea _____________________________

J___________________, CUI ______________


Sediu: ________________________________
______________________________________

Nr.________/_________

ADEVERINTA –DELEGATIE

Subscrisa _________________________________________________, avand J______________,


CUI ______________________, cu sediul in _______________________________ si punct de lucru cu
activitate autorizata in ______________________________________________________________,
prin reprezentant legal __________________________________,
adevereste prin prezenta ca dl/dna. __________________________________________, avand
CI seria _____ nr._______ eliberata de ___________ la data de _____________, CNP
_____________________, cu domiciliul in __________________________________________________
si domiciliul in fapt declarat in _______________________________________________________, este
angajat al societatii conform contract de munca nr. _____________/__________________ ca
__________________________________ si are urmatorul program de munca
___________________________________________ ce presupune deplasare la/de la
domiciliu/domiciliu de fapt din _______________________ la sediu/punctul de lucru al societatii din
__________________________________.

Totodata, subscrisa adevereste ca dl/dna. _________________________________ are ca


obligatie de serviciu deplasarea in interes de serviciu la clientii/colaboratorii/furnizorii societatii sau la
autoritatile/instituiile publice, conform delegatiilor zilnice/ordinelor de deplasare zilnice ce se vor
intocmi in acest scop si care se anexeaza prezentei datate si numerotate.

Denumirea societatii
Numele reprezentantului legal
Semnatura si stampila

S-ar putea să vă placă și