Sunteți pe pagina 1din 2

Dar haideţi să vedem care sunt paşii şi cum se calculează mai exact pensia, în funcţie de

valoarea punctului de pensie.

PASUL1
Se calculează mai întâi punctajul lunar al contribuabilului, din prima zi de activitate până în
ultima, pe fiecare lună din fiecare an, deoarece, pentru determinarea pensiei se ia în calcul
întreaga activitate, conform Legii 19 din 2000, intrată în vigoare la 1 aprilie 2001.

Punctajul lunar rezultă din împărţirea venitului lunar la salariul mediu brut pe economie din
anul respectiv. După determinarea acestuia se calculează un „punctaj anual”, prin adunarea
punctajelor lunare din anul respectiv şi împărţirea sumei la 12. Aşa se procedează pentru
fiecare an de activitate, apoi toate aceste „punctaje anuale” se adună. Suma se împarte la
„stagiul complet de cotizare”, adică la vechimea totală a contribuabilului. Rezultă astfel
„punctajul mediu anual” al fiecărui pensionar, adică acel număr de puncte (în cele mai multe
cazuri, cu câteva zecimale) pe care fiecare a reuşit să-l acumuleze de-a lungul carierei.
Atenţie: nu se iau în considerare veniturile neimpozabile, rezultate din diverse convenţii cu
angajatorii! La calculul pensiei de stat contează numai salariul câştigat şi sporurile
permanente pentru care s-au plătit contribuţii de asigurări sociale.

PASUL2
Valoarea pensiei rezultă prin înmulţirea „punctajului” cu „punctul de pensie”. „Punctajul”
rămâne mereu acelaşi, este constant. Se poate modifica numai dacă pensionarul aduce acte în
plus la dosarul deja existent, iar modificările se fac doar în favoarea pensionarului. „Punctul
de pensie” este variabil, modificându-se în funcţie de deciziile guvernului. Prin majorarea
punctului de pensie se majorează, automat, şi valoarea pensiilor, ceea ce s-a întâmplat recent,
deoarece de la 1 octombrie, punctul de pensie a fost stabilit la valoarea de 697,5 lei, conform
Ordonanţei 26/2008. Punctul de pensie este majorat prin legea bugetului asigurărilor sociale
de stat.

LOGICA
Valoarea pensiei este în permanentă schimbare, deoarece este un raport continuu între
veniturile câştigate de o persoană şi salariul mediu brut pe economie din fiecare perioadă. Cu
cât salariul mediu brut e mai mare, „punctul de pensie” creşte. Pensionarii depind permanent
de situaţia ocupării forţei de muncă, iar problemele lor vor apărea atunci când va scădea
numărul contribuabililor şi valoarea contribuţiilor lunare, deoarece pensiile nu numai că se
calculează în funcţie de salariul mediu brut pe economie, dar se şi plătesc din sumele care
intră lunar în bugetul de asigurări sociale, conform jurnalul.ro.

Vă prezentam mai jos evoluția valorii punctului de pensie începând cu anul 2001. Precizăm că în
perioada 01.04.2001 – 01.01.2005 valoarea este în lei vechi.

DATA: VALOAREA: ACTUL NORMATIV:


01.04.2001 1.597.232 lei Dec. Pres. CNPAS nr. 71/20.04.2001
01.06.2001 1.693.066 lei HG. nr. 523/31.05.2001
01.09.2001 1.762.482 lei HG. nr. 781/21.08.2001
01.12.2001 1.885.856 lei HG. nr. 1169/21.11.2001
01.03.2002 1.999.008 lei HG. nr. 195/28.02.2002
01.06.2002 2.098.959 lei HG. nr. 518/23.05.2002
01.09.2002 2.161.928 lei HG. nr. 920/22.08.2002
01.12.2002 2.252.729 lei HG. nr. 1301/20.11.2002
01.01.2003 2.265.701 lei HG. nr. 1474/12.12.2002
01.03.2003 2.345.001 lei HG. nr. 218/27.02.2003
01.06.2003 2.408.317 lei HG. nr. 614/29.05.2003
01.09.2003 2.472.138 lei HG. nr. 1206/22.08.2003
01.12.2003 2.584.775 lei HG. nr. 1383/27.11.2003
01.01.2004 2.652.000 lei Legea nr. 519/3.12.2003
01.03.2004 2.705.040 lei HG. nr. 263/26.02.2004
01.06.2004 2.759.141 lei HG. nr. 808/27.05.2004
01.09.2004 2.869.507 lei HG. nr. 1297/19.08.2004
01.01.2005 2.955.592 lei Legea nr. 512/22.11.2004
01.01.2006 323,10 lei Legea nr. 380/15.12.2005
01.09.2006 339,30 lei OUG nr. 42/16.08.2006
01.12.2006 396,20 lei OUG nr. 90/20.11.2006
01.09.2007 416 lei OG nr. 40/22.08.2007
01.11.2007 541 lei OUG nr. 111/10.10.2007
01.01.2008 581,30 lei Legea nr. 387/31.12.2007
OG nr. 26/27.08.2008 si OUG nr.
01.10.2008 697,50 lei
108/18.09.2008
01.04.2009 718,40 lei Legea nr. 19/26.02.2009
01.10.2009 732,80 lei Legea nr. 19/26.02.2009
01.01.2010 732,80 lei Legea nr.12/26.01.2010
01.01.2011 732,80 lei Legea nr.263/16.12.2010
01.01.2012 732,80 lei Legea nr.263/16.12.2010
01.01.2013 762,1 lei OUG nr.1/22.01.2013
01.01.2014 790,7 lei Legea nr.340/2013
01.01.2015 830,2 lei Legea nr.187/2014
01.01.2016 871,7 lei Legea nr. 340/2015

01.01.2017 917,5 lei OUG din 15 decembrie 2016

01.07.2017 1000 lei OUG 2/2017

01.07.2018 1.100 lei OUG 82/2017