Sunteți pe pagina 1din 2

EȘALONARE ANUALĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

Școala:....................................
An școlar:2018-2019
Profesor: Tulea Daniel Clasa:.................
SEMESTRU I SEMESTRUL II
sept oct noiemb. dec ian Februarie martie aprilie mai iun
UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34
I I I I I I I I I I I I I I I I I. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I. I
dezvoltarea fizica /sanatate
forme de organizare
protecție individuală
viteză
îndemânare
calități motrice rezistență
forță
mobilitate
cunoștințe teoretice
calități motr. Combinate
mers
alergare
depr. Motr. Bază
săritură
arunc.-prind S
echilibru V V C v
târâre
escaladare I I A P
depr. Aplic.-utilit.tracțiuni A N L R
cățărare R T T I
transport N E F M
împingere A R E A
alerg. Viteză L V
alerg. Rez. S A
Atletism sar. În lung. E R
arunc.m Oină M A
cun. teor
acrobatică
Gimnastică
sarit aparate
handbal
Jocuri sportive baschet
fotbal
tenis masa
Jocuri sp. alternat.
badmington
șah
Evaluare inițială
Evaluare sumativă

tema principala tema permanentă evaluare inițială Legendă


tema secundara evaluare sumativă