Sunteți pe pagina 1din 2

ARTICOLUL DE ZIAR TEXTUL NONLITERAR

ARTICOLUL DE REVISTĂ

În limba română, cuvântul articol are mai multe înţelesuri.


[ articol de ziar/de revistă; articol de larg consum(în comerţ: obiect de comerţ);
articol de lege – diviziune dintr-un document(lege, tratat, regulament);
articol – parte de vorbire care individualizează obiectul, ataşată la substantiv;
substantivizează orice parte de vorbire la care se ataşează) ]
ex. Eu am citit un articol interesant într-un ziar.
Articolele de lux, expuse în vitrină, sunt frumoase.
Articolul de lege condamnă dur pe inculpat. Constituţia are multe articole.
Cuvântul „un” este articol nehotârât, iar cuvântul „al” este articol genitival.

ziarist – scriitor de articole de revistă sau de ziar;


[ serie sinonimică: ziarist – gazetar – jurnalist – publicist ]
ziar – publicaţie periodică, cu apariţie zilnică de obicei ,care conţine ştiri, infor-
maţii politice, sociale, culturale, toate de actualitate; cotidian
[serie sinonimică: ziar – gazetă – jurnal – foaie(arh.) - cotidian]

Articolul de ziar(articolul de revistă) este o compunere scrisă, de proporţii redu-


se, care se tipăreşte într-un ziar sau într-o revistă cu un scop utilitar, informativ.
Este un tip de comunicare indirectă prin tehnici secundare: scrierea, tipărirea,
semnale audio-video(ziarul electronic). Face parte, fundamental, din comunica-
rea indirectă imprimată(presă, revistă) sau radiofonică. Se adresează publicului
larg, la care ajunge, cel mai des, prin ziar tipărit, ziar electronic sau ziar vorbit.
Realitatea zilnică este tema de bază a unui articol. Conţine informaţii. Textul lui
este concis, clar, şi fără ambiguităţi. În redactarea lui nu se foloseşte sensul figu-
rat al cuvântului şi nici figura de limbaj, decât rar. Informează precis şi sigur.
În concluzie, conţine o expunere pe o temă politică, economică, socială, ştiinţifică,
literară, culturală, sportivă etc. [Atenţie, poate manipula opinia personală!!!]

Aricolul de ziar/de revistă aparţine publicisticii şi este de mai multe feluri:

1. articol de fond – articol de ziar/revistă în care se tratează o importantă pro-


blemă de actualitate;
2. editorial- articol de ziar sau de revistă care exprimă punctul de vedere oficial
al redacţiei într-o problemă actuală şi importantă;
3. cronică – articol de ziar/revistă care comentează evenimente politice, sociale şi
culturale de actualitate; evenimente la ordinea zilei(cronică politică, sportivă);
4. foileton – articol de ziar/revistă care tratează teme de actualitate şi care se pu-
blică periodic într-un spaţiu anume rezervat(rubrică care apare cu regularitate);
5. reportaj – articol de ziar/revistă conţinând povestirea sau relatarea unui fapt,
descrierea unui loc, pe baza unor informaţii culese de la faţa locului şi care îmbi-
nă relatarea cu arta literară)
6. articol de opinie, articol ce conţine un interviu, articol de fapt divers etc.