Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educației Naționale

Casa Corpului Didactic


„Grigore Tabacaru” Bacău

Aplicații practice (3)

MODULUL I. Evaluarea educațională în context școlar și profesional didactic


2. Evoluția semantică a conceptului de evaluare în educație
2.2. Tipologii ale funcțiilor evaluării

Sarcina de lucru:

Realizați o analiză comparativă a celor trei tipuri de evaluare (inițială, formativă, sumativă)
completând schema:
Evaluarea iniţială Evaluarea formativă Evaluarea sumativă

Scopul
Constatarea Corelarea Certificarea
urmărit
achizițiilor, nivelului rezultatelor nivelului atins, a
actual de dezvoltare, obținute cu progresului obținut
de la care se pornește obiectivele propuse.
în demersul formativ Diagnoza
deficitelor. Reglaj
metodologic
Principiul
Se realizează la Pe parcurs, la final La finalul
temporalității
inceputul procesului/ de lecție/capitol/ demersului
secvenței didactice proiect/ semestru didactic/ an
scolar/ciclu de
învațamânt
Obiectul
Nivelul dezvoltării Achiziții susținute Competențe pe arii
evaluării
caracteristic vârstei prin intervenția de dezvoltare
cronologice educațivă
secvențială
Funcții
F.constatativă, F. diagnostică, de F. selectivă, de
îndeplinite
predictivă feed-back, decizie, social-
pedagogică, de economică
informare
Modalități de
Observarea Probe orale, scrise, Teste
realizare
comportamentelor, practic-aplicative, standardizate pe
probe standard lucrări de control, specialități
teze
Constatarea nivelului Verificarea pas cu Certificarea
Avantajele
real de dezvoltare pas a progreselor/ finalizării
regreselor/ demersului
stagnărilor didactic, atribuirea
înregistrate de sens și valoare,
facilitarea
accederii la un
nivel superior/
specialitate
Condiții nefavorabile, Devalorizarea Standarde
Dezavantajele
parțialitate achizițiilor care nu depășite, teste
fac obiectul nealiniate cu
evaluarii realitatea aflată în
schimbare
Din punct de
Se notează în Fișa de Se notează în Fișa Se notează în Fișa
vedere al
notării progres și de progres / catalog de progres, date
Managementul grupei relevante pentru
calificativele obținute: accederea la
nivel atins, nivelul următor;
comportament în catalog, liste
dezvoltare, necesită ierarhice la final de
sprijin (la preșcolari) an/ciclu școlar