Sunteți pe pagina 1din 269

INTERVIU CLINIC STRUCTURAT PENTRU TULBURĂRILE DE PE AXA I

A DSM-IV-TR

EDIŢIE PACIENŢI (FEBRUARIE 2001 VERSIUNE FINALĂ)

SCID – I / P

Michael B. First, M.D.; Robert L, Spitzer, M.D.;


Miriam Gibbon, M.S.W.; şi Janet B.W. Williams, D.S.W.

Studiu Studiu Nr.: . P1

Subiect Nr. de id.: . P2

Evaluator Nr. evaluator: . P3

Data
P4
Interviului: .
Ziua Luna Anul

Surse de obţinere a informaţiei (bifaţi ceea ce corespunde) P5


P6
 Subiect P7
 Familie / prieteni / colegi
 Cadru medical / fişa / bilet de
trimitere

Redactat şi verificat de către: Data .

Elaborarea SCID a fost susţinută parţial de contractul NIMH # 278-83-0007 (DB) şi


de Grantul NIMH # RO1 MH40511

Pentru citări: First, Michael B., Spitzer, Robert L., Gibbon, Miriam.
şi Williams, Janet B.W. : “Interviu Clinic Structurat pentru
Tulburările de pe Axa I a DSM–IV–TR - Ediţie Pacienţi
(SCID – I/P, revizuit 2/2001)
Biometrics Research Department
New York State Psychiatric Institute
1051 Riverside Drive – Unit 60
New York. New York 10032

Pagină Web: http://www.scid4.org

(c) 2001 Biometrics Research Department


SCID – I/P (pentru DSM - IV -TR) (FEB 2001) Fişă Rezumativă i

SCID – I/P FIŞĂ REZUMATIVĂ

Cod Diagnostic Prevalenţă de-a lungul vieţii Satisface criteriile de diagnostic


Diagnostic Ultima lună

Inf. Absent Sub Nivel Absent Prezent


inadecvată prag prag

TULBURĂRI AFECTIVE

01 Tulburare ? 1 2 3 1 3 P8
Bipolară I P9
(D. 1)

Episod curent: P10


Episod Maniacal Unic 1 1 maniacal P11
Recurent 2 2 mixt
3 hipomaniacal
4 depresiv major
5 nespecificat

P12
Fără ciclare rapidă 0 Nu melancolic, 0 P13
Cu ciclare rapidă 1 Atipic sau
Catatonic

Fără pattern sezonier 0 Melancolic 1


Cu pattern sezonier 1 Atipic 2 P14
Catatonic 3

Severitate curentă: P15


(numai dacă nu curent): 6 1 uşoară P16
În remisiune parţială 7 2 moderată
În remisiune totală 3 severă, fără elemente
psihotice
4 cu elemente psihotice
congruente cu starea
afectivă
5 cu elemente psihotice
incongruente cu starea
afectivă
SCID – I/P (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Fişă Rezumativă ii

Cod Diagnostic Prevalenţă de-a lungul vieţii Satisface criteriile de diagnostic


Diagnostic Ultima lună

Inf. Absent Sub Nivel Absent Prezent


inadecvată prag prag

TULBURĂRI AFECTIVE (continuare)

02 Tulburare Bipolară II ? 1 2 3 1 3 P17


(D. 2) P18

Episod curent: P19


1 hipomaniacal
2 depresiv major

Nu melancolic 0 P20
Fără ciclare rapidă 0 Atipic sau P21
Cu ciclare rapidă 1 Catatonic

Melancolic 1
Atipic 2 P22
Fără pattern sezonier 0 Catatonic 3
Cu pattern sezonier 1

(numai dacă nu curentă): Severitate curentă:


În remisiune parţială 6 1 uşoară P23
P24
În remisiune totală 7 2 moderată
3 severă, fără elemente
psihotice
4 cu elemente psihotice
congruente cu
starea afectivă
5 cu elemente psihotice
incongruente cu
starea afectivă

03 Altă Tulburare Bipolară ? 1 2 3 1 3 P25


(D. 5) P26
1 Tulburare Ciclotimică
2 Episoade maniacale intermitente P27
3 Episod maniacal sau hipomaniacal suprapus peste Tulburare de
tip Psihotic
4 Tulburare Bipolară Fără Altă Specificaţie cu episoade maniacale
sub prag
5 Alta
SCID – I/P (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Fişă Rezumativă iii

Cod Diagnostic Prevalenţă de-a lungul vieţii Satisface criteriile de diagnostic


Diagnostic Ultima lună

Inf. Absent Sub Nivel Absent Prezent


inadecvată prag prag

TULBURĂRI AFECTIVE (continuare)

04 Tulburare Depresivă ? 1 2 3 1 3 P28


Majoră P29
(D. 6)

Tipul episodului curent:


Episod unic 1 0 Nu melancolic, Atipic P30
P31
Recurent 2 sau Catatonic
1 Melancolic
2 Atipic
3 Catatonic P32
Fără pattern sezonier 0
Cu pattern sezonier 1

(numai dacă nu curent): Severitate curentă: P33


În remisiune parţială 6 1 uşoară P34
În remisiune totală 7 2 moderată
3 severă, fără
elemente psihotice
4 cu elemente psihotice
congruente cu
starea afectivă
5 cu elemente
psihotice
incongruente cu
starea afectivă

05 Tulburare Distimică ? 1 2 3 P35


(numai curentă)
(A. 41)

1 Debut timpuriu P36


2 Debut tardiv

0 Fără Elemente Atipice P37


1 Cu Elemente Atipice
SCID – I/P (pentru DSM - IV -TR) (FEB 2001) Fişă Rezumativă iv

Cod Diagnostic Prevalenţă de-a lungul vieţii Satisface criteriile de diagnostic


Diagnostic Ultima lună

Inf. Absent Sub Nivel Absent Prezent


inadecvată prag prag

TULBURĂRI AFECTIVE (continuare)

06 Tulburare Depresivă ? 1 3 1 3 P38


Fără Altă Specificaţie P39
(D. 9)

P40
1 Tulburare Depresivă Postpsihotică a Schizofreniei
2 Episod Depresiv Major suprapus peste o Tulburare Psihotică
3 Tulburare disforică premenstruală
4 Tulburare depresivă minoră
5 Tulburare depresivă scurtă recurentă
6 Alta

07 Tulburare Afectivă ? 1 3 1 3 P41


Datorată unei Condiţii P42
Medicale Generale
(A. 44)
Specificaţi CMG

1 Cu episod similar episodului depresiv major


2 Cu elemente depresive P43
3 Cu elemente maniacale
4 Cu elemenete mixte

08 Tulburare Afectivă ? 1 3 1 3 P44


Indusă de o Substanţă P45
(A. 46)
Specificaţi substanţa

1 Cu elemente depresive P46


2 Cu elemente maniacale
3 Cu elemente mixte
SCID – I/P (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Fişă Rezumativă v

Cod Diagnostic Prevalenţă de-a lungul vieţii Satisface criteriile de diagnostic


Diagnostic Ultima lună

Inf. Absent Sub Nivel Absent Prezent


inadecvată prag prag

SCHIZOFRENIE ŞI
ALTE TULBURĂRI PSIHOTICE

09 Schizofrenie ? 1 2 3 1 3 P47
(C. 5) P48

1 De tip paranoid P49


2 De tip catatonic
3 De tip dezorganizat
4 De tip nediferenţiat
5 De tip rezidual

10 Tulb. Schizofreniformă ? 1 2 3 1 3 P50


(C. 8) P51

1 cu elemente de prognostic bun P52


2 fără elemente de prognostic bun

11 Tulb. Schizoafectivă ? 1 2 3 1 3 P53


(C. 10) P54

1 De tip depresiv P55


2 De tip bipolar

12 Tulb. Delirantă ? 1 2 3 1 3 P56


(C. 13) P57

13 Tulb. Psihotică Scurtă ? 1 2 3 1 3 P58


(C. 15) P59

SCID – I/P (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Fişă Rezumativă vi


Cod Diagnostic Prevalenţă de-a lungul vieţii Satisface criteriile de diagnostic
Diagnostic Ultima lună

Inf. Absent Sub Nivel Absent Prezent


inadecvată prag prag

SCHIZOFRENIE ŞI
ALTE TULBURĂRI PSIHOTICE (continuare)

14 Tulburare Psihotică ? 1 3 1 3 P60


datorată unei Condiţii P61
Medicale Generale
(C. 17)
Specificaţi CMG:

P61a
1 Cu Idei Delirante
2 Cu Halucinaţii

15 Tulburare Psihotică ? 1 3 1 3 P62


Indusă de o Substanţă P63
(C. 19)
Specificaţi substanţa:

P63a
1 Cu Idei Delirante
2 Cu Halucinaţii

16 Tulburare Psihotică ? 1 3 1 3 P64


Fără Altă Specificaţie P65
(C. 20)
SCID – I/P (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Fişă Rezumativă vii

Cod Diagnostic Prevalenţă de-a lungul vieţii Satisface criteriile de diagnostic


Diagnostic Ultima lună

CONSUM DE Inf. Absent Depen- Absent Prezent


SUBSTANŢE inadecvată Abuz denţă

17 Alcool ? 1 2 3 1 3
(E. 6/E. 7) P66
P67

18 Sedative-Hipnotice- ? 1 2 3 1 3
Anxiolitice P68
P69
(E. 25/E. 18)

19 Cannabis ? 1 2 3 1 3
(E. 25/E. 18 ) P70
P71

20 Stimulante ? 1 2 3 1 3
(E. 25/E. 18) P72
P73

21 Opiacee ? 1 2 3 1 3
(E. 25/E. 18) P74
P75

22 Cocaină ? 1 2 3 1 3
(E. 25/E. 18) P76
P77

23 Halucinogene/PCP ? 1 2 3 1 3
(E. 25/E. 18) P78
P79

24 Polisubstanţă ? 1 3 1 3
(E. 18) P80
P81

25 Alte substanţe ? 1 2 3 1 3
(E. 24/E. 18) P82
P83

SCID – I/P (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Fişă Rezumativă viii
Cod Diagnostic Prevalenţă de-a lungul vieţii Satisface criteriile de diagnostic
Diagnostic Ultima lună

Inf. Absent Sub Nivel Absent Prezent


inadecvată prag prag

TULBURĂRI ANXIOASE

26 Tulburarea de Panică ? 1 2 3 1 3 P84


(F. 5) P85

1 fără agorafobie P86


2 cu agorafobie

27 Agorafobie fără Istoric ? 1 2 3 1 3 P87


de Tulburare de Panică P88
(AFTP) (F. 9)

28 Fobie Socială ? 1 2 3 1 3 P89


(F. 14) P90

29 Fobie Specifică ? 1 2 3 1 3 P91


(F. 18) P92

30 Tulburare Obsesivo- ? 1 2 3 1 3 P93


Compulsivă P94
(F. 23)

31 Stres Posttraumatic ? 1 2 3 1 3 P95


(F. 29) P96

32 Anxietate generalizată ? 1 2 3 P97


(numai curentă)
(F. 34)

SCID – I/P (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Fişă Rezumativă ix


Cod Diagnostic Prevalenţă de-a lungul vieţii Satisface criteriile de diagnostic
Diagnostic Ultima lună

Inf. Absent Sub Nivel Absent Prezent


inadecvată prag prag

TULBURĂRI ANXIOASE (continuare)

33 Tulburare Anxioasă ? 1 3 1 3 P98


Datorată unei Condiţii P99
Medicale Generale
(F. 37)
Specificaţi CMG

1 Cu Anxietate Generalizată P100


2 Cu Atacuri de Panică
3 Cu Simptome Obsesivo-Compulsive

34 Tulburare Anxioasă ? 1 3 1 3 P101


indusă de o Substanţă P102
(F. 39)
Specificaţi Substanţa

1 Cu Anxietate Generalizată P103


2 Cu Atacuri de Panică
3 Cu Simptome Obsesivo-Compulsive
4 Cu Simptome Fobice

35 Tulburare Anxioasă ? 1 3 1 3 P104


Fără Altă Specificaţie P105
(F. 40)

SCID – I/P (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Fişă Rezumativă x


Cod Diagnostic Prevalenţă de-a lungul vieţii Satisface criteriile de diagnostic
Diagnostic Ultima lună

Inf. Absent Sub Nivel Absent Prezent


inadecvată prag prag

TULBURĂRI SOMATOFORME

36 Tulburare de ? 1 2 3 P106
Somatizare (numai
curentă)
(G. 6)

37 Tulburare Algică (numai ? 1 2 3 P107


curentă)
(G. 7)

38 Tulburare Somatoformă ? 1 2 3 P108


Nediferenţiată
(numai curentă) (G. 9)

39 Hipocondrie ? 1 2 3 P109
(numai curentă)
(G. 11)

40 Dismorfică Corporală ? 1 2 3 P110


(numai curentă)
(G. 12)

TULBURĂRI DE COMPORTAMENT ALIMENTAR

41 Anorexie Nervoasă ? 1 2 3 1 3 P111


(H. 2) P112

42 Bulimie Nervoasă ? 1 2 3 1 3 P113


(H. 5) P114

43 Tulburare de Mâncat ? 1 2 3 1 3 P115


Compulsiv P116
(H. 8)

44 TULBURARE DE ? 1 2 3 P117
ADAPTARE
(numai curentă) (I. 2)

45 ALTĂ TULBURARE DE ? 1 2 3 1 3 P118


PE AXA I A DSM- IV P119

Specificaţi:
SCID – I/P (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Fişă Rezumativă xi
DIAGNOSTIC PRINCIPAL PE AXA I (adică tulburarea care se află [sau ar trebui să se afle] în
centrul atenţiei din punct de vedere clinic).

Specificaţi Codul Diagnosticului pentru diagnosticul principal de pe fişa rezumativă: P 120


Notă: Acordaţi Codul 00 în cazul în care nu exsită o tulburare curentă pe Axa I.
Acordaţi codul 99 dacă nu se ştie.

DIAGNOSTIC EVALUATOR, DACĂ ESTE DIFERIT DE DIAGNOSTICUL SCID:

DSM – IV Axa IV: Probleme Psihosociale şi de Mediu:

Bifaţi:

 Probleme cu grupul de suport primar (copilărie, la vârsta P121


adultă, părinte-copil). Specificaţi:
 Probleme în legătură cu mediul social P121a
Specificaţi:
 Probleme educaţionale. Specificaţi: P121b
 Probleme profesionale. Specificaţi: P121c
 Probleme cu locuinţa Specificaţi: P121d
 Probleme economice. Specificaţi: P121e
P121f
 Probleme cu accesul la serviciile de asistenţă medicală.
Specificaţi:
 Probleme în legătură cu interacţiunea cu sistemul P121g
legal/penal Specificaţi:
P121h
 Alte probleme de natură psihosocială şi de mediu
Specificaţi:

SCID – I/P (pentru DSM - IV –TR) (FEB 2001) Fişă Rezumativă xii
DSM-IV Axa V: Scala de Evaluare Globală a Funcţionării (EGF)

Funcţionarea psihologică, socială şi ocupaţională se consideră pe un continuum ipotetic de la


sănătate-maladie mentală. Nu se include deteriorarea în funcţionare datorită restricţiilor somatice (sau
de mediu).

Indicaţi codul corespunzător nivelului INFERIOR de funcţionare din timpul săpămânii cu cea mai
SLABĂ funcţionare din ultima lună. (Utilizaţi coduri intremediare când sunt corespunzătoare, de ex.
45, 68, 72) Notă: Acordaţi codul 0 dacă nu dispuneţi de informaţie adecvată
P122

100 Funcţionare superioară într-un larg domeniu de activităţi, problemele de viaţă nu par a fi scăpate
vreodată din mână, este căutat de alţii pentru multele sale calităţi. Nici un simptom.
91

90 Simptome absente sau minime (de.ex., anxietate uşoară înainte de un examen), funcţionare bună în
toate domeniile, interesat şi implicat într-o gamă largă de activităţi, eficient social, satisfăcut în
general de viaţă; nu mai mult decât probleme sau preocupări cotidiene (de ex., certuri ocazionale
81 cu membrii familei).

80 Dacă sunt prezente simptome, acestea sunt reacţii expectabile şi tranzitorii la stresori
psihosociali (de ex., dificultăţi în concentrare după o ceartă în familie), nu mai mult decât o uşoară
deteriorare în funcţionarea socială, profesională sau şcolară (de ex., rămânere în urmă temporară în
71 activitatea şcolară)

70 Câteva simptome uşoare (e.g. dispoziţie depresivă şi insomnie uşoară) SAU unele dificultăţi în
funţionarea socială, profesională sau şcolară (de ex., neglijarea îndatoririlor sau chiul ocazional), dar
în general o funcţionare destul de bună; are câteva relaţii interpersonale semnificative.
61

60 Simptome moderate (de ex., afect plat şi limbaj circumstanţial, atacuri de panică ocazionale) SAU
dificultăţi moderate în funcţionarea socială, profesională sau şcolară (de ex., puţini prieteni,
51 conflicte cu colegii).

50 Simptome severe (de ex., ideaţie sucidară, ritualuri obsesionale severe, furt frecvent din magazine)
SAU deteriorarea severă în funcţionarea socială, ocupaţională sau şcolară (de ex., lipsa prietenilor,
41 incapabil să menţină un serviciu).

40 O oarecare deteriorare în testarea realităţii sau în comunicare (de ex., limbajul este uneori ilogic,
obscur sau irelevant) SAU deteriorare majoră în mai multe domenii cum ar fi şcoala, serviciul,
relaţiile de familie, judecata, gândirea sau dispoziţia (de ex., bărbatul depresiv evită prietenii, îşi
neglijează familia, este incapabil să muncească; copilul bate frecvent copiii mai mici decât el, este
31 sfidător acasă, lipseşte de la şcoală).

30 Comportamentul este considerabil influenţat de idei delirante sau de halucinaţii SAU există o
deteriorarea severă în comunicare sau judecată (de ex., uneori este incoerent, acţionează în mod
flagrant inadecvat, are preocupări suicidare) SAU este incapabil să funcţioneze în aproape toate
21 domeniile (de ex., stă în pat toată ziua; nu are serviciu, locuinţă sau prieteni).

20 Un oarecare pericol de a se vătăma pe sine sau pe alţii (de ex., tentative suicidare fără urmărirea
clară a morţii; frecvent violent, excitaţie maniacală) SAU ocazional incapabil să menţină un minimum
de igienă personală (de ex., miroase a fecale) SAU deteriorare flagrantă în comunicare (de ex.,
11 incoerenţă severă sau mutism).

10 Pericol persistent de vătămare severă a sa sau a altora (de ex., violenţă recurentă) SAU
incapacitatea persistentă de a menţine o igienă personală minimală SAU acte suicidare severe
1 cu dorinţa clară de a muri
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Întrebări de screening (FEB 2001) Screening – Pagina 1

SCID MODUL DE SCREENING (OPŢIONAL)

Aş dori acum să vă pun câteva întrebări


specifice legate de probleme cu care
se poate să vă fi confruntat. Vom discuta
despre ele în detaliu mai târziu.

LA RĂSPUNSURILE AFIRMATIVE RĂSPUNDEŢI CU: Vom discuta mai mult despre asta mai târziu.

1. A existat vreo perioadă în viaţa dumneavoastră când aţi 1 2 3 S11


consumat mai mult de cinci băuturi (bere, vin sau lichior) cu
o ocazie? INCERCUIŢI ÎNCERCUIŢI
“NU” PE E. 1 “DA” PE E. 1

2. Aţi consumat vreodată droguri ilegale? 1 2 3 S2

INCERCUIŢI ÎNCERCUIŢI
“NU” PE E. 10 “DA” PE E. 10

3. Vi s-a întâmplat vreodată să nu mai puteţi renunţa la un 1 2 3 S3


anumit medicament sau să luaţi mai mult decât ar fi trebuit
să luaţi? INCERCUIŢI ÎNCERCUIŢI
“NU” PE E. 10 “DA” PE E. 10

4. Aţi avut vreodată un atac de panică, când v-aţi simţit dintr-o 1 2 3 S4


dată speriat/ă sau anxios/oasă sau au apărut dintr-o dată
mai multe simptome fizice? INCERCUIŢI ÎNCERCUIŢI
“NU” PE F. 1 “DA” PE F. 1

5. Vi s-a întâmplat vreodată să vă fie frică să ieşiţi din casă 1 2 3 S5


singur/ă, să fiţi în mulţime, să staţi la coadă sau să călătoriţi
cu trenul sau autobuzul? ÎNCERCUIŢI ÎNCERCUIŢI
“NU” PE F. 7 “DA” PE F. 7

6. Există ceva ce v-a fost frică să faceţi sau v-aţi simţit 1 2 3 S6


inconfortabil făcând în faţa altora, cum ar fi vorbitul,
mâncatul sau scrisul? ÎNCERCUIŢI ÎNCERCUIŢI
“NU” PE F. 11 “DA” PE F. 11

7. Există alte lucruri de care v-a fost în mod special frică, cum 1 2 3 S7
ar fi să zburaţi cu avionul, să vedeţi sânge, să vi se facă
injecţie, înălţimea, locurile închise, sau anumite animale ÎNCERCUIŢI ÎNCERCUIŢI
sau insecte? “NU” PE F. 16 “DA” PE F. 16

1 = absent sau fals 2 = sub nivelul prag 3 = nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Întrebări de screening (FEB 2001) Screening – Pagina 2

8. Aţi fost vreodată deranjat/ă de anumite gânduri fără sens 1 2 3 S8


care continuau să revină în ciuda încercărilor
dumneavoastră de a scăpa de ele? ÎNCERCUIŢI ÎNCERCUIŢI
“NU” PE F. 20 “DA” PE F. 20

9. Vi s-a întâmplat vreodată să trebuiască să faceţi ceva din 1 2 3 S9


nou şi din nou fără să vă puteţi abţine, cum ar fi să vă
spălaţi pe mâini în mod repetat, să număraţi până la un ÎNCERCUIŢI ÎNCERCUIŢI
anumit număr sau să verificaţi ceva de mai multe ori pentru “NU” PE F.21 “DA” PE F.21
a vă asigura că e bine făcut?

10. În ultimele şase luni, v-aţi simiţit deosebit de nervos/oasă 1 2 3 S10


sau anxios/oasă?
ÎNCERCUIŢI ÎNCERCUIŢI
“NU” PE F. 31 “DA” PE F. 31

11. Aţi avut vreodată o perioadă în care greutatea 1 2 3 S11


dumneavoastră corporală a fost mult mai mică decât
credeau ceilalţi că ar trebui să fie? ÎNCERCUIŢI ÎNCERCUIŢI
“NU” PE H. 1 “DA” PE H. 1

12. Aţi avut frecvent perioade în care comportamentul 1 2 3 S12


dumneavoastră alimentar a scăpat de sub control?
ÎNCERCUIŢI ÎNCERCUIŢI
“NU” PE H. 4 “DA” PE H. 4

1 = absent sau fals 2 = sub nivelul prag 3 = nivel prag sau adevărat
SCID – I/P (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Imagine de ansamblu I

IMAGINE DE ANSAMBLU

O să vă pun câteva întrebări legate de


probleme sau dificultăţi cu care s-ar putea
să vă fi confruntat şi o să îmi notez unele
lucruri pe măsură ce discutăm. Aveţi
întrebări înainte de a începe?

DATE DEMOGRAFICE

SEX: 1 masculin P123


2 femininn

Care este data naşterii Dvs.? Data naşterii: VÂRSTA: . P124


P125
Ziua luna anul

Sunteţi căsătorit/ă? STATUS MARITAL 1. căsătorit /ă sau în concubinaj P 126


(cel mai recent) 2. văduv/ă
DACĂ NU: Aţi fost 3. divorţat/ă sau căsătorie anulată
Vreodată? 4. separat/ă
5. niciodată căsătorit

Aveţi copii? (Ce vârstă au?)

DACĂ DA: Câţi?

Unde locuiţi?

Cu cine locuiţi?

EDUCAŢIE ŞI ISTORIC PROFESIONAL

Care este nivelul


P127
dumneavoastră de şcolarizare? EDUCAŢIE 1. 6 clase sau mai puţin
2. 7-12 clase (fără absolvirea
liceului)
3. liceu sau echivalent al
acestuia
4. şcoală postliceală
5. licenţă
6. studii masterale
7. studii doctorale
8. studii post-doctorale
DACĂ NU A REUŞIT SĂ
ABSOLVE UN
CICLU EDUCAŢIONAL
ÎN CARE ERA ÎNSCRIS/Ă:
De ce nu aţi absolvit?

Cu ce vă ocupaţi? (Aveţi un
serviciu?
SCID – I/P (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Imagine de ansamblu ii

Lucraţi la ora actuală?

DACĂ DA: De cât timp lucraţi


Acolo?

DACĂ DE MAI PUŢIN DE 6


LUNI: De ce aţi plecat de la
ultimul loc de muncă?

Aţi lucrat întotdeauna în acest


domeniu?

DACĂ NU: Din ce cauză?


Ce tip de muncă aţi desfăşurat?

Cum vă întreţineţi acum?

DACĂ NU SE ŞTIE: A existat vreo


perioadă în care nu aţi putut să
mergeţi la serviciu sau la şcoală?

DACĂ DA: Când? Din ce cauză?

IMAGINE DE ANSAMBLU A BOLII CURENTE

DACĂ NU EXISTĂ INFORMAŢII: Aţi urmat vreun TRATAMENT CURENT (ULTIMA LUNĂ): P128
tratament în decursul lunii trecute? 1. Tratament în condiţii de internare
(inclusiv cămine)
2. Tratament ambulator
3. Alt tip (de ex., program în 12 paşi)
4. Nu se află sub tratament

DACĂ SE AFLĂ SUB TRATAMENT:


DATA INTERNĂRII SAU ÎNREGISTRĂRII ÎN Număr de săptămâni de la 1 < 1 săpt. P129
SISTEM AMBULATOR PENTRU BOALA internare/ înregistrare 2 1-4 săpt.
CURENTĂ 3 > 4 săpt.

Când aţi venit


(la spital, clinică)?

ACUZE PRINCIPALE ŞI
DESCIREREA PROBLEMEI
CARE CONSTITUIE MOTIVUL
PREZENTĂRII

Ce anume v-a determinaţi să veniţi


aici (cu această ocazie?), (Care este
principala problemă care vă supără?)

DACĂ NU OFERĂ DETALII


PRIVIND PROBLEMA:
Spuneţi-mi mai multe despre
asta. (La ce vă referiţi prin….?)
SCID – I/P (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Imagine de ansamblu iii

DEBUTUL BOLII CURENTE


SAU ACCENTUAREA EI

Când au început toate astea?


(Când aţi observat prima dată că ceva
nu e în ordine?)

Când v-aţi simţit bine ultima dată?


(dumneavoastră înşivă?)

SIMPTOME NOI SAU RECURENTE

Există ceva nou sau revenirea unor


manifestări pe care le-aţi mai avut?

(Ce anume v-a făcut să solicitaţi ajutor


acum?)

FACTORI DE MEDIU ŞI POSIBILI


FACTORI DE PRECIPITARE SAU
ACCENTUARE A BOLII CURENTE
(UTILIZAŢI INFORMAŢIA PENTRU
CODAREA AXEI IV.)

Ce se întâmpla în viaţa
dumneavoastră când a început asta?

S-a întâmplat sau s-a schimbat ceva


cu puţin timp înainte de a începe toate
acestea? (Credeţi că acest lucru a
avut vreo legătură cu [BOALA
DUMNEAVOASTRĂ CURENTĂ]?)

TRASEUL BOLII CURENTE


SAU ACCENTUAREA EI

Ce s-a întâmplat după ce a început?


(Au început să vă deranjeze şi alte
lucruri?

De la debut/ început, când v-aţi simţit


cel mai rău?

DACĂ DE PESTE UN AN: În


decursul ultimului an, când v-aţi
simţit cel mai rău?
SCID – I/P (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Imagine de ansamblu iv

ISTORICUL TRATAMENTULUI

Când v-aţi adresat prima dată cuiva în


legătură cu probleme emoţionale sau
psihiatrice? (Din ce motiv? Ce
tratament/e aţi primit? Ce
medicamente?)

Dar în ceea ce priveşte tratamente


pentru consum de droguri sau alcool?

(TRASEUL BIOGRAFIC DE LA
PAGINA vi A IMAGINII DE
ANSAMBLU POATE FI UTILIZAT
PENTRU A DOCUMENTA UN
ISTORIC COMPLICAT DE
PATOLOGIE ŞI TRATAMENT)

AţI fost vreodată pacientul unei clinici Număr de spitalizări anterioare 0 P130
de psihiatrie? (Nu includeţi transferurile) 1
2
DACĂ DA: Din ce cauză? (De câte 3
ori?) 4
5 (sau mai multe)
DACĂ OFERĂ UN RĂSPUNS
INADEVCVAT, PROVOCAŢI UŞOR:
de ex., Nu a mai fost şi altceva? De
obicei oamenii nu merg la psihiatrie
doar pentru că sunt (OBOSIŢI/
STRESAŢI/ CUVINTELE
PACIENTULUI)

AţI fost vreodată internat pentru


tratarea unei probleme medicale?

DACĂ DA: Pentru ce anume?

ALTE PROBLEME CURENTE

Aţi avut alte probleme în ultima lună?

Care a fost dispoziţia Dvs.?

Care a fost starea Dvs. de sănătate?


(Aţi avut vreo problemă medicală)
(UTILIZAŢI ACEASTĂ INFORMAŢIE
PENTRU A CODA AXA III)
SCID – I/P (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Imagine de ansamblu v

Luaţi vreun medicament sau vitamine?


(altele decât cele despre care mi-aţi
spus deja?)

DACĂ DA: În ce doză şi cât de des


luaţi (MEDICAMENTUL)? (S-au
produs modificări ale dozei pe
care o luaţi?)

Cât aţi băut (alcool) (în ultima lună)?


Aţi consumat droguri (în ultima lună)?
(Cum ar fi marijuana, cocaină, alte
substanţe ilegale?)

FUNCŢIONARE SOCIALĂ CURENTĂ:

Cum vă petreceţi timpul liber?

Cu cine vă petreceţi timpul?

DIAGNOSTICUL ACTUAL CEL MAI


PROBABIL:

DIAGNOSTIC DIFERNŢIAL:
SCID – I/P (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Imagine de ansamblu vi

TRASEU BIOGRAFIC

Vârsta (sau data) Descriere (simptome, evenimente declanşatoare) Tratament

REVENIŢI LA PAGINA iv A IMAGINII DE ANSAMBLU, ALTE PROBLEME CURENTE


SCID - I (pentru DSM- IV-TR) EDM Curent (FEB 2001) Episoade Afective A. 1

A. EPISOADE AFECTIVE

ÎN ACEASTÃ SECŢIUNE SE EVALUEAZĂ EPISOADELE MANIACAL, HIPOMANIACAL,


TULBURAREA DISTIMICÃ, TULBURAREA AFECTIVĂ DATORATĂ UNEI CONDIŢII MEDICALE
GENERALE, TULBURAREA AFECTIVĂ INDUSĂ DE O SUBSTANŢÃ ŞI SPECIFICANŢII
EPISOADELOR AFECTIVE.TULBURAREA DEPRESIVÃ MAJORÃ ŞI TULBURÃRILE BIPOLARE
SUNT DIAGNOSTICATE ÎN MODULUL D.

EPISOD DEPRESIV MAJOR CRITERII EDM


CURENT

O să vă pun acum câteva A. Cinci (sau mai multe) dintre


întrebăril legate de dispoziţia Dvs. urmãtoarele simptome au fost
prezente în cursul aceleiaşi
perioade de două săptămâni şi
reprezintã o modificare faţă de
nivelul anterior de funcţionare; cel
puţin unul dintre simptome este fie
(1) dispoziţie depresivã, fie (2)
pierderea interesului sau plãcerii:

În ultima lunã ...

… a existat o perioadã (1) dispoziţie depresivã cea mai


în care v-aţi simţit deprimat/ă sau mare parte a zilei, aproape în ? 1 2 3
A1
supărat/ă aproape toatã ziua, fiecare zi, indicată fie prin
aproape în fiecare zi? relatare personală (de ex. se
(Cum a fost?) simte trist sau inutil) sau prin
observaţie făcută de alţii (de ex.
DACÃ DA: cât a durat pare înlăcrimat). Notă: la copii şi
aceastã perioadã? (Douã adolescenţi, dispoziţia poate fi
sãptãmâni?) iritabilă;

... v-aţi pierdut interesul (2) diminuarea marcată a ? 1 2 3


sau plãcerea pentru lucruri care interesului sau plăcerii pentru A2
înainte vã fãceau plãcere? toate sau aproape toate DACÃ NICI ITEMUL
activităţile, cea mai mare parte a (1) NICI ITEMUL
DACÃ DA: Aproape în fiecare zilei, aproape în fiecare zi (după (2) NU ESTE CODAT
zi? Cât a durat aceastã cum este indicat fie prin relatare CU “3”, TRECEŢI LA
perioadã? (Douã sãptãmâni?) personală, fie prin observaţii *EPISOD DEPRESIV
făcute de alţii). MAJOR TRECUT* A.12

NOTÃ: ATUNCI CÂND CODAŢI URMÃTORII ITEMI, CODAŢI


CU “1” DACĂ SE DATOREAZĂ ÎN MOD CLAR UNEI CONDIŢII
MEDICALE GENERALE SAU UNOR HALUCINAŢII SAU IDEI
DELIRANTE INCONGRUENTE CU STARE AFECTIVĂ.

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) EDM Curent (FEB 2001) Episoade Afective A. 2

LA URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI CONCENTRAŢI-VĂ


ASUPRA CELOR MAI RELE DOUÃ SĂPTÃMÂNI
DIN ULTIMA LUNĂ (SAU PE ULTIMELE DOUÃ SĂPTĂMÂNI
DACĂ A FOST LA FEL DE DEPRIMAT/Ă ÎNTREAGA LUNĂ)

În decursul acestei perioade (DE


DOUĂ SĂPTĂMÂNI)…

... …cum a fost pofta Dvs. de (3) pierdere semnificativă în ? 1 2 3 A3


mâncare? (Dar în comparaţie cu pofta greutate, deşi nu ţine dietă, sau
Dvs. de mâncare obişnuită?) (A luare în greutate (de ex., o
trebuit să vă forţaţi să mâncaţi?) (Aţi modificare de mai mult de 5% din
mâncat [mai puţin/mult] decât de greutatea corpului într-o lună) ori
obicei?) Aproape în fiecare zi?) (Aţi scădere sau creştere a apetitului
pierdut sau aţi câştigat în greutate?) aproape în fiecare zi. Notă: la copii
(Cât?) (Aţi îcercat să se ia în considerare incapacitatea
[pierdeţi/câştigaţi] în greutate?) de a atinge plusurile ponderale
expectate.

Bifaţi dacă:
____ slăbire sau apetit scăzut A4
____ îngrăşare sau apetit A5
crescut

…cum aţi dormit? (Dificultăţi de (4) insomnie sau hipersomnie


adormire, trezire frecventă, dificultăţi aproape în fiecare zi ? 1 2 3 A6
de menţinere a somnului sau trezire
prea devreme SAU dormit prea mult? Bifaţi dacã:
Câte ore pe noapte comparativ cu ____ insomnie A7
programul obişnuit? Aproape în ____ hipersomnie A8
fiecare noapte?)

…aţi avut stări de nelinişte sau (5) agitaţie sau lentoare ? 1 2 3


agitaţie astfel încât nu puteaţi sta psihomotorie aproape în fiecare zi A9
liniştit/ă? (Au fost atât de accentuate (observabilă de către alţii, nu numai
încât le-au observat şi alţii? Ce anume senzaţiile subiective de nelinişte sau
au observat? Asta s-a întâmplat lentoare)
aproape în fiecare zi?)

DACĂ NU: S-a întâmplat opusul ... NOTĂ: LUAŢI ÎN CONSIDERARE


să vorbiţi sau să vă mişcaţi mai lent ŞI COMPORTAMENTUL DIN
decât de obicei? (A fost atât de TIMPUL INTERVIULUI
grav încât au observat şi alţii? Ce
au observat? S-a întâmplat acest Bifaţi dacã:
lucru aproape în fiecare zi?) ____ retardare psihomotorie A10
____ agitaţie psihomotorie A11

…care a fost nivelul Dvs. de energie? (6) fatigabilitate sau lipsă de energie ? 1 2 3 A12
(Aţi fost oboist/ă tot timpul? Aproape aproape în fiecare zi
toată ziua?

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM- IV-TR) EDM Curent (FEB 2001) Episoade Afective A. 3

În aceastã perioadã....

….ce aţi simţit în legãturã cu (7) sentimente de inutilitate sau de culpă ? 1 2 3 A13
propria persoanã? (Lipsit/ă de excesivă sau inadecvată (care poate fi
valoare?) (Aproape în fiecare delirantă) aproape în fiecare zi (nu numai
zi?) autoreproş sau culpabilizare în legătură
…v-aţi simţit vinovat/ã cu faptul de a fi suferind)
pentru lucruri pe care le-aţi fãcut
sau nu le-aţi fãcut? (Aproape în NOTÃ: CODAŢI “1” SAU “2” DACÃ ESTE
fiecare zi?) DOAR STIMÃ DE SINE SCĂZUTĂ

Bifaţi dacã:
____ sentiment de inutilitate A14
____ sentiment de culpă A15
neadecvată

…aţi avut probleme în a gândi (8) diminuarea capacităţii de a gândi sau ? 1 2 3 A16
sau a vă concentra? (cu ce de a se concentra ori indecizie aproape în
anume a interferat acest lucru?) fiecare zi (fie prin relatare personală, fie
(Aproape în fiecare zi?) observată de alţii)

DACĂ NU: V-a fost greu să Bifaţi dacã:


luaţi decizii legate de lucruri ____ abilitate redusã de a A17
de zi cu zi? (Aproape în gândi
A18
fiecare zi?) ____ indecizie

…. lucrurile au mers atât de rãu (9) gânduri recurente de moarte (nu doar ? 1 2 3 A19
încât v-aţi gândit mult la moarte teama de moarte), ideaţie suicidară
sau cã v-ar fi mai bine dacã aţi recurentă, fără un plan anume sau
muri? V-aţi gândit sã vã faceţi tentativă de suicid ori un plan anume
rãu? pentru comiterea suicidului

DACĂ DA: V-aţi făcut vreun rău? NOTĂ: CODAŢI CU “1”


AUTOMUTILAREA FĂRĂ INTENŢIE
SUICIDARĂ

Bifaţi dacã:
___ gânduri legate de propria moarte
A20
___ ideaţie suicidarã A21
___ plan suicidar A22
___ tentativã de suicid A23

CEL PUŢIN CINCI DINTRE 1 3 A24


SIMPTOMELE DE MAI SUS [A (1-9)]
SUNT CODATE CU “3” ŞI CEL PUŢIN
UNUL DINTRE ACESTEA ESTE ITEMUL TRECEŢI LA
(1) SAU (2) *EPISOD DEP-
RESIV MAJOR
TRECUT.* A.12

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) EDM Curent (FEB 2001) Episoade Afective A. 4

DACĂ ESTE NECLAR: C. Simptomele cauzează o detresă sau ? 1 2 3


(EPISODUL DEPRESIV/ o deteriorare semnificativă clinic în A25
CUVINTE PROPRII) v-a îngreunat domeniul social, profesional sau în alte TRECEŢI
realizarea activităţilor de serviciu, domenii importante de funcţionare LA *EPISOD
de acasă sau relaţionarea cu DEPRESIV
ceilalţi? NOTĂ: Criteriul B din DSM-IV (adicã, nu MAJOR
sunt satisfăcute criteriile unui Episod TRECUT*
Mixt) a fost omis din SCID. A.12

Aţi fost bolnav/ă în perioada D. Simptomele nu se datorează ? 1 3


A26
imediat anterioară acestor efectelor fiziologice directe ale unei
probleme? substanţe (de ex., un drog de abuz, un
medicament) sau ale unei condiţii DATORAT UNEI
DACĂ DA: Ce v-a spus medicale generale SUBSTANŢE
medicul? SAU CMG.
DACĂ EXISTĂ INDICII CĂ DEPRESIA TRECEŢI LA
Aţi luat vreun medicament în AR PUTEA FI SECUNDARĂ (ADICĂ O *EPISOD
perioada imediat anterioară CONSECINŢĂ FIZIOLOGICĂ DIRECTĂ DEPRESIV
acestor probleme? A UNEI CMG SAU A UNEI SUBSTAN- MAJOR
ŢE, TRECEŢI LA *CMG/ SUBST,* A. TRECUT*
DACĂ DA: Au existat 43 ŞI REVENIŢI AICI PENTRU A FACE A. 12
modificări ale dozei? O EVALUARE DE “1” SAU“3”.

Aţi băut sau consumat droguri EPISOD


ilegale în perioadă imediat Condiţiile medicale generale etiologice AFECTIV
anterioară acestor probleme? includ: boli neurologice degenerative PRIMAR
(de ex. boala Parkinson), boli
cerebrovasculare (de ex. AVC), condiţii
metabolice (de ex. deficit de Vit. B-12),
condiţii endocrine (de ex. hiper- şi
hipotiroidism, hiper- şi
hipoadrenocorticism); infecţii virale sau
alte infecţii (de ex. hepatită,
mononucleoză, HIV) şi anumite forme
de cancer (de ex. carcinom pancreatic).

Substanţele etiologice includ: alcoolul,


amfetaminele, cocaina, halucinogenele,
inhalantele, opioidele, phencyclidina,
sedativele, hipnoticele, anxioliticele.
Medicatia cuprinde: antihipertensivele,
contraceptivele orale, corticosteroizii,
steroizii anabolizanti, agentii
anticancerigeni, analgezicele,
anticolinergicele, medicatia pentru boli CONTINUAŢI
cardiace MAI JOS

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) EDM Curent (FEB 2001) Episoade Afective A. 5

(Aceste probleme au apărut la scurt E. Simptomele nu sunt explicate mai 1 3 A 27


timp după moartea unei personae bine de doliu, adică, după pierderea
apropiate?) unei fiinţe iubite, simptomele
persistă mai mult de 2 luni sau sunt DOLIU NU
caracterizate printr-o deteriorare SIMPLU DOLIU
funcţională semnificativă, SIMPLU
preocupare morbidă de inutilitate,
ideaţie suicidară, simptome TRECEŢI CONTI-
psihotice sau lentoare psihomotorie. LA NUAŢI
*EPISOD MAI
DEPRESIV JOS
MAJOR
TRECUT*
A.12

CRITERIILE A, C, D ŞI E PENTRU 1 3 A28


EPISOD DEPRESIV MAJOR SUNT
CODATE "3" TRECEŢI EPISOD
LA DEPRE-
*EPISOD SIV MA-
DEPRESIV JOR CU-
MAJOR RENT
TRECUT*
A.12

În decursul vieţii, de câte ori aţi fost Număr total de Episoade Depresive A29
(deprimat/ă / CUVINTE PROPRII) Majore, incluzându-l pe cel curent
timp de cel puţin două săptămâni şi aţi (CODAŢI “99” DACĂ SUNT PREA
avut mai multe dintre simptomele pe NUMEROASE SAU
care le-aţi descris, cum ar fi NEDIFERENŢIATE PENTRU A
(SIMPTOMELE EPISODULUI CELUI PUTEA FI NUMĂRATE).
MAI SEVER)?
NOTĂ: PENTRU A ÎNREGISTRA
DETALIILE PRIVIND EPISOADELE
ANTERIOARE, TRECEŢI LA J.9
(OPŢIONAL).

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) EDM Curent (FEB 2001) Episoade Afective A. 6

*SPECIFICANŢI AI EPISODULUI DEPRESIV MAJOR CURENT*

*CU DEBUT POSTPARTUM* CU DEBUT POSTPARTUM

DACĂ NU SE ŞTIE: Când au apărut Debutul episodului în până la 4 ? 1 3


A 30
(SIMPTOME DEPRESIVE)? săptămâni dupã naştere.
CU DEBUT
POSTPAR-
TUM

*CU ELEMENTE CATATONICE* CRITERII PENTRU ELEMENTE


CATATONICE

PE BAZA OBSERVAŢIEI SAU Tabloul clinic este dominat de cel


ISTORICULUI puţin două dintre următoarele:

(1) imobilitate motorie evidenţiată ? 1 2 3 A 31


prin catalepsie (incluzând
flexibilitate ceroasă) sau stupor

DESCRIEŢI COMPORTAMENTUL
SPECIFIC:

(2) activitate motorie excesivă (care ? 1 2 3


A 32
este evident lipsită de scop şi nu
este influenţată de stimuli externi)

DESCRIEŢI COMPORTAMENTUL
SPECIFIC:

(3) negativism extrem (o opoziţie ? 1 2 3 A33


aparent fără motiv la toate ordinele
sau menţinerea unei posturi rigide
contrar încercărilor de a fi
mobilizat) sau mutism

DESCRIEŢI COMPORTAMENTUL
SPECIFIC:

(4) bizarerii ale mişcărilor voluntare ? 1 2 3 A34


evidenţiate prin posturi (asumarea
voluntară a unor posturi inadecvate
sau bizare), mişcări stereotipe,
manierisme proeminente sau
grimase notabile

DESCRIEŢI COMPORTAMENTUL
SPECIFIC:

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Elemente Catatonice (FEB 2001) Episoade Afective A. 7

(5) ecolalie (repetarea patologică, ? 1 2 3


A 35
stereotipă şi aparent lipsită de sens a
unui cuvânt sau a unei fraze spuse de
o altă persoană) sau ecopraxie
(imitarea repetitivă a mişcărilor unei
alte peroane)

DESCRIEŢI COMPORTAMENTUL 1 3 A36


SPECIFIC:
TRECEŢI CU ELE-
CEL PUŢIN DOI ITEMI SUNT LA *ELE- MENTE
CODAŢI CU “3” MENTE CATA-
MELAN- TONICE
COLICE*
A.8

TRECEŢI LA *EPI-
SOD MANIACAL
CURENT* A.18
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Elemente Melancolice (FEB 2001) Episoade Afective A. 8

*CU ELEMENTE MELANCOLICE* CRITERII PENTRU ELEMENTE MELANCOLICE

DACĂ NU SE ŞTIE: În timpul A. Oricare dintre următoarele


(DURATA EPISODULUI CURENT), survenind în cursul celei mai severe
când v-aţi simţit cel mai rău? perioade a episodului curent:

În perioada în care v-aţi simţit cel


mai rău...

DACĂ NU SE ŞTIE: V-aţi pierdut (1) pierderea plăcerii pentru toate sau ? 1 2 3 A37
complet interesul sau plăcerea faţă aproape toate activităţile.
de orice?

V-aţi simţit mai bine, cel puţin pentru (2) lipsa de reactivitate la stimuli de ? 1 2 3 A38
un timp, când s-a întâmplat ceva regulă plăcuţi (a nu se simţi mult mai
bun sau cineva a încercat să vă bine, chiar temporar, când survine DACĂ NICI A (1)
înveselească? ceva bun). NICI A (2) NU
SUNT CODAŢI
CU 3, TRECEŢI
LA *CU ELEMENTE
ATIPICE*
A. 10
În perioada în care v-aţi simţit cel B. Trei (sau mai multe) dintre
mai rău... următoarele:

Sentimentul Dvs. de (CUVINTE (1) o calitate distinctă a dispoziţiei ? 1 2 3 A39


PROPRII PENTRU DISPOZIŢIE depresive (adică dispoziţia depresivă
DEPRESIVĂ) a fost diferit de cel pe este experienţiată ca fiind net diferită
care l-aţi avea dacă cineva apropiat de tipul de sentiment experienţiat
ar muri? (Sau dacă vi s-ar întâmpla după moartea unei fiinţe iubite)
alt lucru rău?)

DACĂ DA: În ce sens diferit?

V-aţi simţit, de regulă, mai rău (2) depresie de regulă mai severă ? 1 2 3
dimineaţa? dimineaţa. A40
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Elemente Melancolice (FEB 2001) Episoade Afective A. 9

DACĂ NU SE ŞTIE: La ce oră vă (3) deşteptare dimineaţa precoce (cu ? 1 2 3


A41
trezeaţi dimineaţa? (Cu cât mai cel puţin 2 ore înainte de ora uzuală
devreme e asta faţă de ora Dvs. de deşteptare).
obişnuită de trezire [de dinainte de a
fi deprimat/ă]?)

DACĂ NU SE ŞTIE: În acest timp, (4) lentoare sau agitaţie psihomotorie ? 1 2 3 A42
vorbirea sau mişcările v-au fost marcată.
foarte lente, ca şi cum aţi fi făcut
lucrurile cu încetinitorul?

DACĂ NU SE ŞTIE: Sau aţi fost


extrem de neliniştit/ă sau incapabil/ă
de a sta într-un loc? (Vă plimbaţi
neîncetat dintr-un loc în altul sau vă
frământati mâinile?)

DACĂ NU SE ŞTIE: Aţi încetat (5) anorexie sau pierdere în greutate ? 1 2 3


practic să mai mâncaţi sau aţi semnificativă. A43
pierdut mult în greutate?

DACĂ NU SE ŞTIE: V-aţi simţit (6) culpă excesivă sau inadecvată. ? 1 2 3 A44
vinovat/ă în legătură cu lucruri pe
care le-aţi făcut sau nu le-aţi făcut?

CEL PUŢIN TREI ITEMI B SUNT 1 3 A45


CODAŢI CU “3”
TRECEŢI LA
*ELEMENTE
ATIPICE,*
A.10

CRITERIILE A ŞI B SUNT CODATE 1 3 A45a


CU “3”
CU ELE-
MENTE
MELAN-
COLICE

TRECEŢI LA
*EPISOD MA-
NIACAL CU-
RENT* A.18
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Elemente Atipice (FEB 2001) Episoade Afective A. 10

*CU ELEMENTE ATIPICE* CRITERII PENTRU ELEMENTE ATIPICE

DACĂ EPISODUL CURENT PREZINTĂ ELEMENTE MELANCOLICE SAU A45b


CATATONICE, BIFAŢI AICI ŞI TRECEŢI LA *EPISOD MANIACAL CURENT*, A. 18

În timpul (ULTIMELOR DOUĂ Următoarele elemente predomină în


SĂPTĂMÂNI ALE EDM CURENT): cursul celor mai recente două
săptămâni ale Episodului Depresiv
Major:

DACĂ NU SE ŞTIE: Dacă vi se A. Reactivitatea dispoziţiei (adică, ? 1 2 3 A46


întâmplă ceva bun sau dacă cineva dispoziţie euforică drept răspuns la
încearcă să vă înveselească, vă evenimente pozitive actuale sau
simţiţi mai bine, cel puţin un timp? eventuale). TRECEŢI LA
*EPISOD MA-
NIACAL
CURENT* A.18
B. Două (sau mai multe) dintre
următoarele elemente:

DACĂ NU SE ŞTIE: V-a crescut (1) plus ponderal semnificativ sau ? 1 2 3 A47
simţitor pofta de mâncare sau aţi apetit crescut
câştigat mult în greutate? (Cât de
mult?)

Câte ore (din cele 24) dormiţi de (2) hipersomnie ? 1 2 3 A48


obicei (incluzând somnul din timpul
zilei)? NOTĂ: CODAŢI CU “3” DACĂ MAI
MULT DE 10 ORE PE ZI.

Vă simţiţi adesea picioarele şi braţele (3) paralizie “ca de plumb” (adică ? 1 2 3 A49
grele (ca plumbul)? senzaţii de greutate “de plumb în
braţe sau în picioare).

Sunteţi deosebit de sensibil/ă la felul (4) pattern durabil de sensibilitate ? 1 2 3 A50


în care vă tratează ceilalţi? la rejecţia interpersonală
(nelimitată la episoadele de
perturbare afectivă), care duce la
o deteriorare socială sau
profesională semnificativă.
Cum reacţionaţi atunci când cineva vă
respinge, vă critică sau nu vă ia în
serios? (Deveniţi foarte supărat/ă sau
nervos/nervoasă?) (Pentru cât timp?)
(Cum v-a afectat acest lucru?)
(Reacţiile Dvs. sunt mai intense decât
cele ale majorităţii oamenilor?)

Aţi evitat să faceţi anumite lucruri sau


să fiţi cu alţii de teamă de a nu fi
criticat/ă sau respins/ă?
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Elemente Atipice (FEB 2001) Episoade Afective A. 11

CEL PUŢIN DOUĂ CRITERII “B” 1 3 A51


SUNT CODATE CU “3”.
TRECEŢI LA
*EPISOD
MANIACAL
CURENT* A.18

C. În cursul aceluiaşi episod nu sunt 1 3 A51a


satisfăcute criteriile pentru “Cu
Elemente Melancolice” sau “Cu TRECEŢI LA
Elemente Catatonice”. *EPISOD
MANIACAL
CURENT* A.18

CRITERIILE A, B ŞI C SUNT
CODATE CU “3”. 1 3 A51b

CU ELE-
MENTE
ATIPICE

TRECEŢI LA *EPI-
SOD MANIACAL
CURENT*
A. 18
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) EDM trecut (FEB 2001) Episoade Afective A. 12

*EPISOD DEPRESIV MAJOR CRITERII EDM


TRECUT*

DACĂ ÎN MOMENTUL ACTUAL NU A. Cinci (sau mai multe) dintre


ESTE DEPRESIV/Ă: Aţi avut următoarele simptome au fost
vreodată o perioadă în care v-aţi prezente în cursul aceleiaşi perioade
simţit deprimat/ă sau trist/ă cea mai de două săptămâni, şi reprezintă o
mare parte a zilei aproape în fiecare modificare de la nivelul anterior de
zi? (Cum a fost?) funcţionare: cel puţin unul dintre
simptome este fie (1) dispoziţie
DACĂ ÎN MOMENTUL ACTUAL depresivă, fie (2) pierderea interesului
ESTE DEPRESIV/Ă, DAR sau plăcerii
CRITERIILE NU SUNT
SATISFĂCUTE ÎN TOTALITATE, (1) dispoziţie depresivă cea mai ? 1 2 3 A52
EVALUAŢI EDM TRECUT: A existat mare parte a zilei, aproape în
vreodată vreo altă perioadă în care fiecare zi, indicată fie prin relatare
v-aţi simţit deprimat/ă sau trist/ă cea personală (de ex., se simte trist sau
mai mare parte a zilei aproape în inutil), fie prin observaţie făcută de
fiecare zi? (Cum a fost?) alţii (de ex., pare înlăcrimat). Notă:
La copii şi adolescenţi dispoziţia
DACĂ DA: Când? Cât timp a durat? poate fi iritabilă.
(Două săptămâni?)

DACĂ DISPOZIŢIE DEPRESIVĂ (2) diminuare marcată a interesului ? 1 2 3 A53


TRECUTĂ: V-aţi pierdut interesul sau plăcerii pentru toate sau
sau plăcerea faţă de lucruri care aproape toate activităţile, cea mai
altădată vă făceau plăcere? (Cum a mare parte a zilei, aproape în DACĂ NICI
fost?) fiecare zi (după cum este indicat fie ITEMUL (1)
prin relatare personală, fie prin NICI (2) NU
observaţii făcute de alţii). ESTE CO-
DACĂ FĂRĂ DISPOZIŢIE DEPRE- DAT CU “3”,
SIVĂ TRECUTĂ: Dar o perioadă în TRECEŢI LA
care v-aţi pierdut interesul sau *EPISOD
plăcerea faţă de lucruri care altădată MANIACAL
vă făceau plăcere? (Cum a fost?) CURENT*
A.18
DACĂ DA: Când s-a întâmplat
asta? Aproape în fiecare zi? Cât
timp a durat? (Două săptămâni?)

Aţi avut mai multe astfel de perioade? NOTĂ: DACĂ E PROBABIL SĂ FI


(Care a fost cea mai rea?) EXISTAT MAI MULT DE UN SINGUR
EPISOD, ALEGEŢI-L PE CEL MAI
DACĂ E NECLAR: Aţi avut vreo astfel “RĂU” PENTRU A PUNE
de perioadă în decursul anului trecut? ÎNTREBĂRILE ÎN LEGĂTURĂ CU
EDM TRECUT. DACĂ ÎNSĂ A
EXISTAT UN EPISOD ÎN ULTIMUL
AN, REFERIŢI-VĂ LA ACESTA,
CHIAR DACĂ NU A FOST CEL MAI
SEVER.
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) EDM trecut (FEB 2001) Episoade Afective A. 13

PENTRU URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI


FOCALIZAŢI-VĂ PE CELE MAI RELE NOTĂ: ATUNCI CÂND CODAŢI ITEMII DE MAI JOS,
DOUĂ SĂPTĂMÎNI DIN CADRUL ACORDAŢI CODUL “1” DACĂ SE DATOREZĂ ÎN
EPISODULUI DESPRE CARE MOD CLAR UNEI CONDIŢII MEDICALE GENERALE
DISCUTAŢI. SAU UNOR HALUCINAŢII SAU IDEI DELIRANTE
INCONGRUENTE CU STAREA AFECTIVĂ.

În decursul acelei perioade (DE DOUĂ


SĂPTĂMÂNI)...

…cum a fost pofta Dvs. de mâncare? (3) pierdere semnificativă în ? 1 2 3 A54


(Dar în comparaţie cu pofta Dvs. de greutate, deşi nu ţine dietă, sau
mâncare obişnuită?) (A trebuit să vă luare în greutate (de ex., o modi-
forţaţi să mâncaţi?) (Aţi mâncat [mai ficare de mai mult de 5% din
puţin/mult] decât de obicei?) (Aproape greutatea corpului într-o lună) sau
în fiecare zi?) (Aţi pierdut sau aţi scăderea sau creşterea apetitului
câştigat în greutate?) Cât? Aţi încercat aproape în fiecare zi. Notă: la
să [pierdeţi/câştigaţi] în greutate?) copii se ia în considerare
incapacitatea de a atinge
plusurile ponderale expectate

Bifaţi dacă:
pierdere în greutate sau A55
scăderea poftei de mâncare
creştere în greutate sau A56
creşterea poftei de mâncare

…cum aţi dormit? (Dificultăţi de (4) insomnie sau hipersomnie


adormire, trezire frecventă, inabilitatea aproape în fiecare zi ? 1 2 3 A57
de a rămâne adormit, trezire prea
devreme. SAU dormit prea mult? Câte Bifaţi dacă:
A58
ore pe noapte comparativ cu programul insomnie
obişnuit? Aproape în fiecare noapte?) hipersomnie A59

…aţi avut stări de nelinişte sau agitaţie (5) agitaţie sau lentoare ? 1 2 3 A60
astfel încât nu aţi putut sta liniştit/ă? (Au psihomotorie aproape în fiecare
fost atât de severe încât le-au observat zi (observabile de către alţii, nu
şi alţii? Ce anume au observat? numai senzaţiile subiective de
Aproape în fiecare zi?) nelinişte sau lentoare)

DACĂ NU: S-a întâmplat opusul ... să Bifaţi dacă: A61


vorbiţi sau să vă mişcaţi mai lent agitaţie psihomotorie
decât de obicei? (A fost atât de grav lentoare psihomotorie A62
încât au observat şi alţii? Ce au
observat? S-a întâmplat acest lucru
aproape în fiecare zi?)

…care a fost nivelul Dvs de energie? (6) fatigabilitate sau lipsă de ? 1 2 3 A63
(Eraţi obosit/ă aproape tot timpul? energie aproape în fiecare zi.
Aproape în fiecare zi?)
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM- IV-TR) EDM trecut (FEB 2001) Episoade Afective A. 14

În acea perioadă...

…ce aţi simţit în legătura cu propria (7) sentimente de inutilitate sau de ? 1 2 3 A64
persoană? (Inutilitate?) (Aproape în culpă excesivă sau inadecvată
fiecare zi?) (care poate fi delirantă) aproape în
fiecare zi (nu numai autoreproş sau
…v-aţi simţit vinovat/ă pentru lucruri culpabilizare în legătură cu faptul
pe care le-aţi făcut sau nu le-aţi făcut? de a fi bolnav).
(Aproape în fiecare zi?)
NOTĂ: CODAŢI CU “1” SAU “2”
STIMA DE SINE SCĂZUTĂ FĂRĂ
SENTIMENTE DE INUTILITATE

Bifaţi dacă:
inutilitate A65
A66
culpă excesivă sau inadecvată

…aţi avut probleme în a gândi sau a (8) diminuarea abilităţii de a gândi ? 1 2 3 A67
vă concentra? (Cu ce activităţi au sau de a se concentra sau
interferat?) (Aproape în fiecare zi?) indecizie aproape în fiecare zi (fie
conform relatării personale, fie
observată de alţii)
DACĂ NU: V- a fost greu să luaţi
decizii legate de lucruri de zi cu Bifaţi dacă:
zi? Aproape în fiecare zi? diminuarea abilităţii de a gândi A68
indecizie A69

…lucrurile au mers atât de rău încât (9) gânduri recurente de moarte (nu ? 1 2 3 A70
v-aţi gândit frecvent la moarte sau că doar teama de moarte), ideaţie
ar fi mai bine să fiţi mort/moartă. V-aţi suicidară recurentă fără un plan
gândit să vă faceţi vreun rău? anume pentru comiterea suicidului

DACĂ DA: V-aţi făcut vreun rău?


NOTĂ: CODAŢI CU “1”
AUTOMUTILAREA FĂRĂ INTENŢII
SUICIDARE.

Bifaţi dacă:
gânduri referitoare la propria A71
moarte
ideaţie suicidară A72
plan anume A73
A74
tentativă suicidară
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM- IV-TR) EDM trecut (FEB 2001) Episoade Afective A. 15

CEL PUŢIN CINCI DINTRE SIMPTOMELE DE MAI


SUS [A (1-9)] SUNT CODATE CU „3” ŞI CEL PUŢIN 1 3
A75
UNUL DINTRE ACESTEA ESTE ITEMUL (1) SAU (2).
CONTINUAŢI
MAI JOS
DACĂ NU A FOST ÎNTEBAT/Ă DEJA: A
mai existat vreo altă perioadă în care aţi
fost (deprimat/ă CUVINTE PROPRII) şi
aţi avut şi mai multe simptome dintre cele
despre care v-am întrebat?

DACĂ DA: REVENIŢI LA *EPISOD


DEPRESIV MAJOR TRECUT* A. 12 ŞI
VERIFICAŢI DACĂ AU EXISTAT ALTE
EPISOADE DEPRESIVE MAJORE
MAI SEVERE SI/ SAU CARE AU
CAUZAT MAI MULTE SIMPTOME.
DACĂ DA, PUNEŢI ÎNTREBĂRI
LEGATE DE ACEL EPISOD. NOTĂ: criteriul B din DSM-IV
(adică, nu satisface criteriile
DACĂ NU:TRECEŢI LA *EPISOD pentru un Episod Mixt) a fost omis
MANIACAL CURENT,* A.18. din SCID.

DACĂ ESTE NECLAR: (EPISODUL C. Simptomele cauzează o ? 1 2 3 A76


DEPRESIV/ CUVINTE PROPRII) v-a detresă sau o deteriorare
îngreunat realizarea activităţilor la semnificativă clinic în domeniul
serviciu, acasă sau relaţionarea cu social, profesional sau în alte
ceilalţi? domenii importante de funcţionare

DACĂ NU A FOST ÎNTEBAT/Ă DEJA: A


mai existat vreo altă perioadă în care aţi CONTINU-
fost (deprimat/ă /CUVINTE PROPRII) şi AŢI PE PA-
în care aţi avut şi mai multe probleme GINA UR-
decât în perioada despre care tocmai am MĂTOARE
vorbit?

DACĂ DA: REVENIŢI LA *EPISOD


DEPRESIV MAJOR TRECUT* A. 12 ŞI
VERIFICAŢI DACĂ AU EXISTAT ALTE
EPISOADE DEPRESIVE MAJORE
MAI SEVERE SI/ SAU CARE AU
CAUZAT MAI MULTE SIMPTOME.
DACĂ DA, PUNEŢI ÎNTREBĂRI
LEGATE DE ACEL EPISOD.

DACĂ NU:TRECEŢI LA *EPISOD


MANIACAL CURENT,* A.18.
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) EDM trecut (FEB 2001) Episoade Afective A. 16

Aţi fost bolnav/ă în perioada imediat D. Simptomele nu se datorează ? 1 3 A77


anterioară acestor probleme? efectelor fiziologice directe ale unei
substanţe (de ex., un drog de abuz, DATORAT UNEI
DACĂ DA: Ce v-a spus medicul? un medicament) sau ale unei SUBSTANŢE
condiţii medicale generale SAU UNEI CMG
Aţi luat vreun medicament în perioada
imediat anterioară acestor probleme? DACĂ EXISTĂ INDICII CĂ
DEPRESIA AR PUTEA FI
DACĂ DA: Au existat modificări ale SECUNDARĂ (O CONSECINŢĂ
dozei? FIZIOLOGICĂ DIRECTĂ A UNEI
CMG SAU A UNEI SUBSTANŢE,
Aţi băut sau consumat droguri ilegale în TRECEŢI LA *CMG/ SUBSTANŢE,*
perioadă imediat anterioară acestor A. 43 ŞI REVENIŢI AICI PENTRU A
probleme? FACE O EVALUARE DE “1”
SAU“3”.

RAPORTAŢI-VĂ LA LISTA DE
CONDIŢII MEDICALE GENERALE
ŞI SUBSTANŢE, A. 4.

DACĂ NU SE ŞTIE: A mai existat vreo


perioadă în care aţi fost (deprimat/ă /
CUVINTE PROPRII) ca acum, dar nu EPISOD
aţi (consumat substanţa/ fost bolnav de AFECTIV
CMG)? PRIMAR

DACĂ DA: TRECEŢI LA *EPISOD


DEPRESIV MAJOR TRECUT* A. 12
ŞI VERIFICAŢI DACĂ A MAI
EXISTAT VREUN EPISOD
DEPRESIV MAJOR NEDATORAT
UNEI SUBSTANŢE SAU CONDIŢII
MEDICALE GENERALE. DACĂ DA,
PUNEŢI ÎNTREBĂRI LEGATE DE
ACESTA.

DACĂ NU: TRECEŢI LA *EPISOD


MANIACAL CURENT,* A.18. CONTI-
NUAŢI
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) EDM trecut (FEB 2001) Episoade Afective A. 17

(Aceste probleme au apărut la scurt E. Simptomele nu sunt explicate mai ? 1 3 A78


timp după moartea unei persoane bine de Doliu [Simplu], adică, după
apropiate?) pierderea unei fiinţe iubite DOLIU CEL
simptomele persistă mai mult de 2 SIMPLU PUŢIN
luni sau sunt caracterizate printr-o UN E-
deteriorare funcţională PISOD
semnificativă, preocupare morbidă NU E
de inutilitate, ideaţie suicidară, DOLIU
simptome psihotice sau lentoare SIM-
psihomotorie PLU

DACĂ NU SE ŞTIE: A mai existat vreo


perioadă în care aţi fost (deprimat/ă /
CUVINTE PROPRII) ca acum, dar nu
după moartea unei persoane apropiate?

DACĂ DA: TRECEŢI LA *EPISOD


DEPRESIV MAJOR TRECUT* A. 12
ŞI VERIFICAŢI DACĂ A MAI
EXISTAT VREUN EPISOD
DEPRESIV MAJOR CARE NU ESTE
EXPLICAT MAI BINE DE DOLIU.
DACĂ DA, PUNEŢI ÎNTREBĂRI
LEGATE DE ACESTA.
CONTI-
DACĂ NU: TRECEŢI LA *EPISOD NUAŢI
MANIACAL CURENT,* A.18.

CRITERIILE A, C, D ŞI E PENTRU 1 3 A79


EPISOD DEPRESIV MAJOR SUNT
CODATE CU “3”. TRECEŢI EPISOD
LA *EPI- DEPRE-
SOD MA- SIV
NIACAL MAJOR
CURENT* TRE-
A. 18 CUT

Câţi ani aveaţi când a debutat Vărsta debutului Episodului


(EPISODUL DEPRESIV MAJOR A80
Depresiv Major Trecut codată mai
TRECUT?) sus

De câte ori, pe parcursul vieţii aţi fost Număr total de Episoade Depresive
A81
(deprimat/ă /CUVINTE PROPRII) Majore (CODAŢI CU 99 DACĂ
aproape în fiecare zi, timp de cel puţin SUNT PREA NUMEROASE SAU
două săptămâni şi aţi avut mai multe NEDIFERENŢIATE PENTRU A LE
dintre simptomele pe care le-aţi descris NUMĂRA)
ca (SIMPTOMELE CELUI MAI SEVER
EPISOD)? PENTRU A ÎNREGISTRA DETALII
LEGATE DE EPISOADE TRECU-,
TE TRECEŢI LA J. 9 (OPŢIONAL)
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Maniacal Curent (FEB 2001) Episoade Afective A. 18

*EPISOD MANIACAL CURENT* CRITERII EPISOD MANIACAL

DACĂ EVALUAREA ATENTĂ A TULBURĂRII CURENTE NU OFERĂ MOTIVE PENTRU A


A82
SUSPECTA UN EPISOD MANIACAL, MIXT SAU HIPOMANIACAL CURENT, BIFAŢI AICI ŞI
TRECEŢI LA *EPISOD MANIACAL TRECUT,* A. 28.

În ultima lună, aţi avut momente în care


v-aţi simţit atât de bine, plin de energie
sau exuberant încât ceilalţi spuneau că
nu sunteţi Dvs. înşivă sau aţi fost atât de
plin/ă de energie încât v-aţi creat
probleme? (V-a spus cineva că sunteţi
maniacal/ă?) (A fost mai mult decât o
stare de bine?)

DACĂ NU: Dar momente în care v-aţi A. O perioadă distinctă de ? 1 2 3


A83
simţit atât de iritat/ă încât v-aţi trezit dispoziţie crescută, expansivă sau
strigând la ceilalţi sau provocând bătăi iritabilă anormală şi persistentă …. TRECEŢI
sau certuri? LA *EPI-
SOD
(V-aţi trezit strigând la persoane Bifaţi dacă: MANIACAL
necunoscute?) dispoziţie crescută sau TRECUT* A. 28 A84
expansivă
dispoziţie iritabilă A85

Cum a fost?

Cât de mult a durat? (O săptămână?) …durând cel puţin o săptamână ? 1 2 3 A86


(A fost nevoie să mergeţi la spital?) (sau orice durată dacă este
necesară spitalizarea) TRECEŢI
LA *EPI-
SOD HI-
POMANIA-
CAL CU-
RENT*
A.24
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Maniacal Curent (FEB 2001) Episoade Afective A. 19

PENTRU ÎNTREBĂRILE URMĂTOARE B. În timpul perioadei de


FOCALIZAŢI-VĂ ASUPRA CELEI MAI perturbare a dispoziţiei, trei (sau
RELE PERIOADE DIN ULTIMA LUNĂ A mai multe) dintre următoarele
EPISODULUI CURENT. simptome au persistat (patru dacă
dispoziţia este numai iritabilă) şi
DACĂ E NECLAR: În timpul (EPISOD) au fost prezente într-un grad
când aţi fost cel mai (ECHIVALENT semnificativ:
PERSONAL PENTRU MANIE)?

În acea perioadă...

... ce aţi simţit în legătură cu (1) stimă de sine exagerată sau ? 1 2 3 A87
propria persoană? grandoare

(Mai multă încredere în propria


persoană decât de obicei?) (Puteri
sau abilităţi deosebite?)

...aţi avut nevoie de mai puţin somn decât (2) scăderea necesităţii de ? 1 2 3
de obicei? somn (de ex., se simte refăcut A88
după numai trei ore de somn)
DACĂ DA: V-aţi simţit totuşi
odihnit/ă?

...aţi fost mai vorbăreţ/vorbăreaţă decât (3) mai locvace decât în mod ? 1 2 3 A89
de obicei? (Ceilalţi aveau dificultăţi în a vă uzual sau se simte presat să
opri sau a vă înţelege? Ceilalţi abia vorbească continuu.
reuşeau să vorbească şi ei?)

...aţi simţit că gândurile vă sunt accelerate (4) fugă de idei sau experienţa ? 1 2 3 A90
(„gonesc prin cap”)? subiectivă că gândurile sunt
accelerate

...eraţi atât de uşor distras de lucrurile din (5) distractibilitate (adică atenţia ? 1 2 3 A91
jur încât aveaţi dificultăţi în a vă concentra este atrasă prea uşor de stimuli
sau în a vă focaliza atenţia într-o singură externi fără importanţă sau
direcţie? irelevanţi)

..cum vă petreceaţi timpul (Serviciu, (6) creşterea activităţii orientate ? 1 2 3 A92


prieteni, hobiuri?) (Aţi fost atât de activ/ă spre un scop (fie în societate, la
încât prietenii sau familia erau îngrijoraţi serviciu sau la şcoală, sau din
pentru Dvs.?) punct de verede sexual) sau
agitaţie psihomotorie
DACĂ FĂRĂ CREŞTEREA
ACTIVITĂŢII: Eraţi agitat/ă fizic? Bifaţi dacă:
(Cât de tare?) creşterea activităţii A93
agitaţie psihomotorie A94
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM- IV-TR) Maniacal Curent (FEB 2001) Episoade Afective A. 20

În acea perioadă...

... aţi făcut ceva care ar fi putut crea (7) implicare excesivă în ? 1 2 3 A95
probleme Dvs. sau familiei Dvs? activităţi plăcute care au un
(Cumpărarea unor lucruri de care nu înalt potenţial de consecinţe
aveaţi nevoie?) (Ceva neobişnuit pentru nedorite (de ex. angajarea în
Dvs. pe plan sexual?) (Condus neglijent?) cumpărături excesive, indiscreţii
sexuale sau investiţii în afaceri
nesăbuite).

CEL PUŢIN 3 SIMPTOME “B” 1 3


A96
SUNT CODATE “3” (PATRU
DACĂ DISPOZIŢIA ESTE NUMAI
IRITABILĂ) TRECEŢI
LA *EPI-
Notă: Criteriul C din DSM-IV (nu SOD
satisface criteriile pentru un MANIACAL
episod mixt) a fost omis din SCID. TRECUT* A. 28

DACĂ NU SE ŞTIE: În acea perioadă, aţi D. Perturbarea de dispoziţie este


A97
avut probleme grave acasă sau la suficient de severă pentru a cauza 1 3
serviciu (şcoală) din cauză că eraţi o deteriorare semnificativă în
(SIMPTOME) sau a trebuit să fiţi funcţionarea profesională sau în TRECEŢI LA
internat/ă în spital? activităţi sociale uzuale sau în *CRITERIUL C
relaţiile cu alţii sau să necesite AL EPISODU-
spitalizare pentru a preveni LUI HIPOMA-
vătămarea proprie sau a altora, NIACAL CU-
sau există elemente psihotice. RENT* A.25

DESCRIEŢI:
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Maniacal Curent (FEB 2001) Episoade Afective A. 21

Aţi fost bolnav/ă în perioada E. Simptomele nu se datorează efectelor ? 1 3 A98


imediat anterioară acestor fiziologice directe ale unei substanţe (de ex.,
probleme? un drog de abuz, un medicament) sau ale DATORAT
unei condiţii medicale generale UNEI SUB-
DACĂ DA: Ce v-a spus STANŢE SAU
medicul? DACĂ EXISTĂ INDICII CĂ MANIA AR CMG. TRECEŢI
PUTEA FI SECUNDARĂ (O CONSECINŢĂ LA *EPISOD
Aţi luat vreun medicament în FIZIOLOGICĂ DIRECTĂ A UNEI CMG SAU MANIACAL
perioada imediat anterioară A UNEI SUBSTANŢE, TRECEŢI LA *CMG/ TRECUT,* A.28
acestor probleme? SUBST,* A. 43 ŞI REVENIŢI AICI PENTRU
A FACE O EVALUARE DE “1” SAU“3”. EPISOD
DACĂ DA: Au existat AFECTIV
modificări ale dozei? NOTĂ: EPISOADELE ASEMĂNĂTOARE CU PRIMAR
CELE MANIACALE, CARE SUNT CLAR
Aţi băut sau consumat droguri CAUZATE DE TRATAMENTUL
ilegale în perioada imediat ANTIDEPRESIV SOMATIC (DE EX.,
anterioară acestor probleme? MEDICAMENTE, TERAPIE
ELECTROCONVULSIVANTĂ,
FOTOTERAPIE) NU TREBUIE SĂ
CONTEZE PENTRU UN DIAGNOSTIC DE
TULBURARE BIPOLARĂ, CI SUNT
CONSIDERATE TULBURĂRI AFECTIVE
INDUSE DE O SUBSTANŢĂ, A.45.

Condiţiile medicale generale etiologice includ:


boli neurologice degenerative (de ex. boala
Huntington, scleroză multiplă), boli
cerebrovasculare (de ex. AVC), condiţii
metabolice (de ex. deficit de Vit. B-12, bolala
Wilson), condiţii endocrine (de ex.
hipertiroidism), infecţii virale sau de altă
natură şi anumite forme de cancer (de ex.
neolplasme cerebrale).

Substanţele etiologice includ: alcoolul,


amfetamina, cocaina, halucinogele,
inhalantele, opiaceele, phencyclidina,
sedativele, hipnoticele şi anxioliticele.
Medicaţia include: medicaţia psihotropă (de
ex. antidepresivele), corticosteroizii, steroizii
anabolizanţi, izoniazida, medicaţia
antiparkinsoniană (de ex. levodopa) şi CONTINUAŢI
simpaticomimeticele/ decongestionantele. MAI JOS

CRITERIILE A, B, D, ŞI E PENTRU 1 3 A99


EPISODUL MANIACAL SUNT CODATE “3”
TRECEŢI LA EPI-
*EPISOD - SOD
MANIACAL MANI-
TRECUT,* ACAL
A.28 CU-
RENT
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Maniacal Curent (FEB 2001) Episoade Afective A. 22

De câte ori, pe parcursul vieţii, aţi fost Număr total de Episoade Maniacale A100
(EUFORIC/ CUVINTE PROPRII) şi aţi (CODAŢI 99 DACĂ SUNT PREA
avut (SIMPTOME MANIACALE NUMEROASE SAU NEDIFERENŢI-
CONŞTIENTIZATE) timp de cel puţin ATE PENTRU A FI NUMĂRATE).
o săptămână (sau aţi fost
spitalizat/ă)? PENTRU A ÎNREGISTRA DETALII
LEGATE DE EPISOADE TRECUTE
TRECEŢI LA J. 14 (OPŢIONAL)

*SPECIFICANŢI AI EPISODULUI
MANIACAL CURENT*

*CU DEBUT POSTPARTUM* CU DEBUT POSTPARTUM ? 1 3 A101

DACĂ NU SE ŞTIE: Când au debutat Debutul episodului în decurs de 4 CU DEBUT


(SIMPTOMELE MANIACALE)? săptămâni postpartum. POSTPAR-
TUM

*CU ELEMENTE CATATONICE* CRITERII ELEMENTE CATATONICE

DIN OBSERVAŢIE SAU ISTORIC Tabloul clinic este dominat de cel


puţin două dintre următoarele:

(1) imobilitate motorie evidenţiată ? 1 2 3 A102


prin catalepsie (incluzând
flexibilitate ceroasă) sau stupor.

DESCRIEŢI COMPORTAMENTUL
SPECIFIC:

(2) activitate motorie excesivă (care ? 1 2 3 A103


este evident lipsită de scop şi nu
este influenţată de stimuli externi)

DESCRIEŢI COMPORTMENTUL
SPECIFIC:
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Elemente Catatonice (FEB 2001) Episoade Afective A. 23

(3) negativism extrem (o opoziţie ? 1 2 3 A104


aparent fără motiv la toate
ordinele sau menţinerea unei
posturi rigide contra încercărilor
de a fi mobilizat) sau mutism.

DESCRIEŢI
COMPORTAMENTUL SPECIFIC:

(4) bizarerii ale mişcărilor ? 1 2 3 A105


voluntare evidenţiate prin posturi
(asumarea voluntară a unor
posturi inadecvate sau bizare),
mişcări stereotipe, manierisme
sau grimase proeminente

DESCRIEŢI
COMPORTAMENTUL SPECIFIC:

(5) ecolalie (repetarea patologică, ? 1 2 3 A106


stereotipă şi aparent lipsită de
sens a unui cuvânt sau fraze
spuse de o altă persoană) sau
ecopraxie (imitarea repetitivă a
mişcărilor unei alte peroane)

CEL PUŢIN DOI ITEMI SUNT 1 3 A107


CODAŢI CU “3”

CU ELEMEN-
TE CATATO-
NICE
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Hipomaniacal Curent (FEB 2001) Episoade Afective A. 24

*EPISOD HIPOMANIACAL CURENT* CRITERII EPISOD


HIPOMANIACAL

DACĂ NU SUNT SATISFĂCUTE CRITERIILE PENTRU UN EPISOD MANIACAL CURENT, A107a


BIFAŢI AICI ŞI TRECEŢI LA MODULUL URMĂTOR.

(Stările de [EUFORIE/ IRITABILITATE/ A. O perioadă distinctă de dispoziţie ? 1 2 3 A 108


CUVINTE PROPRII] durau cel puţin crescută, expansivă sau iritabilă
patru zile?) persistentă, durând cel puţin 4 zile TRECEŢI LA
şi care este net diferită de dispoziţia *EPISOD
nondepresivă uzuală. MANIACAL
TRECUT*
Bifaţi dacă: A. 28
dispoziţie crescută, expansivă A109
dispoziţie iritabilă A110

Aţi avut mai multe astfel de perioade?


(Când aţi fost cel mai [EUFORIC/Ă
IRITABIL/Ă / CUVINTE PROPRII])?

LA URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI B. În cursul perioadei de perturbare


CONCENTRAŢI-VĂ ASUPRA CELOR afectivă, au persistat trei (sau mai
MAI RELE SĂPTĂMÂNI DIN ULTIMA multe) dintre următoarele simptome
LUNĂ A EPISODULUI CURENT. (patru dacă dispoziţia este numai
iritabilă) şi au fost prezente în mod
semnificativ:
(În această perioadă...)

... ce aţi simţit în legătură cu propria (1) stimă de sine exagerată sau ? 1 2 3 A111
persoană? grandoare

(Mai multă încredere în propria


persoană decât de obicei?) (Puteri
sau abilităţi deosebite?)

...aţi avut nevoie de mai puţin somn (2) scăderea necesităţii de somn ? 1 2 3 A112
decât de obicei? (de ex., se simte refăcut după
numai trei ore de somn)
DACĂ DA: V-aţi simţit totuşi
odihnit/ă?

...aţi fost mai vorbăreţ/vorbăreaţă decât (3) mai locvace decât în mod ? 1 2 3
A113
de obicei? (Ceilalţi aveau dificultăţi în a uzual sau se simte presat să
vă opri sau a vă înţelege? Ceilalţi abia vorbească continuu
reuşeau să vorbească şi ei?

...aţi simţit că gândurile vă sunt (4) fugă de idei sau experienţa ? 1 2 3 A114
accelerate („gonesc prin cap”)? subiectivă că gândurile sunt
accelerate
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Hipomaniacal Curent (FEB 2001) Episoade Afective A. 25

...eraţi atât de uşor distras de lucrurile din (5) distractibilitate (adică atenţia ? 1 2 3 A115
jur încât aveaţi dificultăţi în a vă concentra este atrasă prea uşor de stimuli
sau în a vă menţine atenţia într-o singură externi fără importanţă sau
direcţie? irelevanţi)

..cum vă petreceaţi timpul (Serviciu, (6) creşterea activităţii orientate ? 1 2 3 A116


prieteni, hobiuri?) (Eraţi atât de activ/ă spre un scop (fie în societate, la
încât prietenii sau familia erau îngrijoraţi serviciu sau la şcoală, sau din
pentru Dvs.?) punct de verede sexual) sau
agitaţie psihomotorie
DACĂ FĂRĂ CREŞTEREA
ACTIVITĂŢII: Eraţi agitat/ă fizic? Bifaţi dacă: A117
(Cât de tare?) creşterea activităţii A118
agitaţie psihomotorie

...aţi făcut ceva care ar fi putut crea (7) implicare excesivă în ? 1 2 3 A119
probleme Dvs. sau familiei Dvs? activităţi plăcute care au un
(Cumpărarea unor lucruri de care nu înalt potenţial de consecinţe
aveaţi nevoie?) (Ceva neobişnuit pentru nedorite (de ex. angajarea în
Dvs. pe plan sexual?) (Condus neglijent?) cumpărături excesive, indiscreţii
sexuale sau investiţii în afaceri
nesăbuite)

CEL PUŢIN TREI SIMPTOME “B” 1 3 A120


SUNT CODATE “3” (PATRU,
DACĂ DISPOZIŢIA ESTE NUMAI TRECEŢI LA
IRITABILĂ) *EPISOD MA-
NIACAL TRE-
CUT,* A.28

*CRITERIUL C PENTRU
HIPOMANIACAL CURENT*

DACĂ NU SE ŞTIE: A existat o diferenţă C. Episodul este asociat cu o ? 1 2 3 A121


mare faţă de felul Dvs. obişnuit de a fi? modificare fără echivoc în
(atunci când nu sunteţi deprimat/ă) (În ce activitate, care nu este TRECEŢI LA
sens eraţi altfel? La serviciu? Cu caracteristică persoanei atunci *EPISOD MA-
prietenii?) când nu prezintă simptome. NIACAL TRE-
CUT,* A.28
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Hipomaniacal Curent (FEB 2001) Episoade Afective A. 26

DACĂ NU SE ŞTIE: Ceilalţi au D. Perturbarea dispoziţiei şi ? 1 2 3 A122


observat schimbarea? (Ce anume modificarea în funcţionare sunt
v-au spus?) observabile de către alţii. TRECEŢI LA
*EPISOD MA-
NIACAL TRE-
CUT,* A.28

DACĂ NU SE ŞTIE: În acea perioadă, E. Episodul nu este suficient de sever ? 1 2 3 A123


aţi avut probleme grave acasă, la pentru a cauza o deteriorare
serviciu (şcoală) din cauză că eraţi semnificativă în funcţionarea socială
(SIMPTOME) sau a trebuit să fiţi sau profesională sau pentru a
internat/ă în spital? necesita spitalizare şi nu exisă
elemente psihotice.

DACĂ ESTE SUFICIENT DE SEVER PENTRU A NECESITA


SPITALIZAREA SAU A DURAT CEL PUŢIN O SĂPTĂMÂNĂ,
TRECEŢI LA A.18, RECODAŢI ITEMUL A86 CU “3”, IAR
APOI CONTINUAŢI CU EVALUAREA EPISODULUI
MANIACAL CURENT, PRELUÂND CODĂRILE PENTRU
SIMPTOMELE “B” DE MAI SUS.
ALTFEL, TRECEŢI LA A.18 ŞI ULTERIOR CODAŢI TIP “4”
SUB “ALTE TULBURĂRI BIPOLARE”, PE D.5.

Aţi fost bolnav/ă în perioada imediat F. Simptomele nu se datorează ? 1 3


A124
anterioară acestor probleme? efectelor fiziologice directe ale unei
substanţe (de ex., un drog de abuz, DATORAT U-
DACĂ DA: Ce v-a spus medicul? un medicament) sau ale unei condiţii NEI SUBSTAN-
medicale generale ŢE SAU CMG.
TRECEŢI LA
Aţi luat vreun medicament în perioada DACĂ EXISTĂ INDICII CĂ *EPISOD MA-
imediat anterioară acestor probleme? HIPOMANIA AR PUTEA FI NIACAL TRE-
SECUNDARĂ (O CONSECINŢĂ CUT,* A.28
DACĂ DA: Au existat modificări FIZIOLOGICĂ DIRECTĂ A UNEI
ale dozei? CMG SAU A UNEI SUBSTANŢE,
TRECEŢI LA *CMG/ SUBSTANŢE,*
Aţi băut sau consumat droguri ilegale A. 43 ŞI REVENIŢI AICI PENTRU A EPISOD
în perioada imediat anterioară acestor FACE O EVALUARE DE “1” SAU“3”. AFECTIV
probleme? PRIMAR

NOTĂ: EPISOADELE DE TIP HIPOMANIACAL CARE


SUNT CLAR CAUZATE DE TRATAMENTUL ANTIDE-
PRESIV SOMATIC (DE EX., MEDICAMENTE, TERAPIE
ELECTROCONVULSIVANTĂ, FOTOTERAPIE) NU TREBUIE
SĂ CONTEZE PENTRU UN DIAGNOSTIC DE TULBURARE
BIPOLARĂ II, CI SUNT CONSIDERATE TULBURĂRI
AFECTIVE INDUSE DE O SUBSTANŢĂ, A. 45.

RAPORTAŢI-VĂ LA LISTA DE
CONDIŢII MEDICALE GE-
NERALE ŞI SUBSTANŢE, A. 21 CONTINUAŢI
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Hipomaniacal Curent (FEB 2001) Episoade Afective A. 27

CRITERIILE A, B, C, D, E ŞI F 1 3 A125
PENTRU EPISOD HIPOMANIACAL
SUNT CODATE CU “3” EPISOD
HIPOMA-
NIACAL
CURENT

TRECEŢI LA *EPI-
SOD MANIACAL
TRECUT*. PAGI-
NA URMĂTOARE
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Maniacal Trecut (FEB 2001) Episoade Afective A. 28

*EPISOD MANIACAL TRECUT* CRITERII EPISOD MANIACAL

NOTĂ: DACĂ ÎN PREZENT DISPOZIŢIA ESTE CRESCUTĂ


SAU IRITABILĂ, DAR NU SUNT SATISFĂCUTE ÎN
TOTALITATE CRITERIILE PENTRU UN EPISOD
MANIACAL, UTILIZAŢI FORMULAREA: “A mai existat
vreo altă perioadă…” LA FIECARE ÎNTREBARE
DE SCREENING DE MAI JOS.

A existat vreodată o perioadă în care


v-aţi simţit atât de bine, euforic/ă,
activ/ă sau plin/ă de energie încât
ceilalţi spuneau că nu sunteţi Dvs.
înşivă sau aţi fost atât de plin/ă de
energie încât v-aţi creat probleme?

(V-a spus cineva că sunteţi


maniacal/ă?) (A fost mai mult decât o
stare de bine?)

DACĂ NU: Dar o perioadă în care A. O perioadă distinctă de dispoziţie ? 1 2 3 A126


aţi fost atât de iritabil/ă încât v-aţi crescută, expansivă sau iritabilă
trezit strigând la ceilalţi sau anormală şi persistentă…
provocând bătăi sau certuri? (V- TRECEŢI
aţi trezit strigând la persoane Bifaţi dacă: LA *TUL-
necunoscute?) dispoziţie crescută sau expansivă BURARE A127
dispoziţie iritabilă DISTIMI- A128
CĂ*
A.38
Când s-a întâmplat?

Cum a fost?

Cât de mult a durat? (o săptămână?) …durând cel puţin o săptamână (sau ? 1 2 3 A129
(A fost nevoie să mergeţi la spital?) orice durată dacă este necesară
spitalizarea)
TRECEŢI LA
*EPISOD HI-
POMANIA-
CAL TRECUT*
Aţi avut mai multe astfel de perioade? NOTĂ: DACĂ EXISTĂ DOVEZI A. 33
(Care a fost cea mai rea?) PENTRU MAI MULT DE UN SINGUR
EPISOD, ALEGEŢI-L PE CEL MAI
DACĂ E NECLAR: Aţi avut vreo astfel “RĂU” PENTRU A PUNE
de perioadă în decursul anului trecut? ÎNTREBĂRILE ÎN LEGĂTURĂ CU
EPISODUL MANIACAL TRECUT.
DACĂ A EXISTAT UN EPISOD ÎN
ULTIMUL AN, REFERIŢI-VĂ LA
ACESTA, CHIAR DACĂ NU A FOST
CEL MAI SEVER.
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Maniacal Trecut (FEB 2001) Episoade Afective A. 29

NOTĂ: FOCALIZAŢI-VĂ PE CEA MAI B. În timpul perioadei de perturbare a


REA PERIOADĂ DIN CADRUL dispoziţiei, trei (sau mai multe) dintre
EPISODULUI DESPRE CARE următoarele simptome au persistat
DISCUTAŢI (patru dacă dispoziţia este numai
iritabilă) şi au fost prezente într-un grad
DACĂ E NECLAR: În timpul semnificativ:
(EPISOD), când aţi fost cel mai
(CUVINTE PROPRII PENTRU
MANIE)?

În acea perioadă...

... ce aţi simţit în legătură cu (1) stimă de sine exagerată sau ? 1 2 3 A130
propria persoană? grandoare

(Mai multă încredere în propria


persoană decât de obicei?)
(Puteri sau abilităţi deosebite?)

...aţi avut nevoie de mai puţin somn (2) scăderea necesităţii de somn (de ? 1 2 3
ex., se simte refăcut după numai trei A131
decât de obicei?
ore de somn)
DACĂ DA: V-aţi simţit totuşi
odihnit/ă?

...aţi fost mai vorbăreţ/vorbăreaţă (3) mai locvace decât în mod uzual ? 1 2 3 A132
decât de obicei? (Ceilalţi aveau sau se simte presat să vorbească
dificultăţi în a vă opri sau a vă continuu
înţelege? Ceilalţi abia reuşeau să
vorbească şi ei?

...aţi simţit că gândurile vă sunt (4) fugă de idei sau experienţa ? 1 2 3 A133
accelerate („gonesc prin cap”)? subiectivă că gândurile sunt
accelerate

...eraţi atât de uşor distras de


lucrurile din jur încât aveaţi (5) distractibilitate (adică atenţia ? 1 2 3 A134
dificultăţi în a vă concentra sau în a este atrasă prea uşor de stimuli
vă focaliza atenţia într-o singură externi fără importanţă sau
direcţie? irelevanţi)

..cum vă petreceaţi timpul (Serviciu,


(6) creşterea activităţii orientate spre
prieteni, hobiuri?) (Eraţi atât de ? 1 2 3
un scop (fie în societate, la serviciu A135
activ încât prietenii sau familia erau
sau la şcoală, sau din punct de
îngrijoraţi pentru Dvs.?)
verede sexual) sau agitaţie
psihomotorie
DACĂ FĂRĂ CREŞTEREA
Bifaţi dacă:
ACTIVITĂŢII: Eraţi agitat/ă A136
creşterea activităţii
Fizic? (Cât de tare?) A137
agitaţie psihomotorie
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Maniacal Trecut (FEB 2001) Episoade Afective A. 30

În acea perioadă...

...aţi făcut ceva care ar fi putut crea (7) implicare excesivă în activităţi plăcute ? 1 2 3 A138
probleme Dvs. sau familiei Dvs? care au un înalt potenţial de consecinţe
(Cumpărarea unor lucruri de care nu nedorite (de ex. angajarea în
aveaţi nevoie?) (Ceva neobişnuit cumpărături excesive, indiscreţii sexuale
pentru Dvs. pe plan sexual?) sau investiţii în afaceri nesăbuite).
(Condus neglijent?)
CEL PUŢIN 3 SIMPTOME “B” SUNT 1 3 A139
CODATE “3” (PATRU DACĂ
DISPOZIŢIA ESTE NUMAI IRITABILĂ)

DACĂ NU A FOST ÎNTEBAT/Ă


DEJA: A mai existat vreo altă
perioadă în care aţi fost (euforic/ă /
iritabil/ă / CUVINTE PROPRII) şi aţi
avut şi mai multe simptome dintre
cele despre care v-am întrebat?

DACĂ DA: REVENIŢI LA


*EPISOD MANIACAL TRECUT*
A. 28, ŞI ÎNTREBAŢI DESPRE
CEL MAI SEVER EPISOD.

DACĂ NU: TRECEŢI LA NOTĂ: Criteriul C din DSM- IV (adică nu


*TULBURARE DISTIMICĂ,* A. satisface criteriile pentru un Episod Mixt)
38. a fost omis din SCID. CONTINUAŢI

DACĂ NU SE ŞTIE: În acea D. Perturbarea de dispoziţie este 1 3


perioadă, aţi avut probleme grave suficient de severă pentru a cauza o
acasă sau la serviciu (şcoală) din deteriorare semnificativă în funcţionarea
A140
cauză că eraţi (SIMPTOME) sau a profesională sau în activităţi sociale
trebuit să fiţi internat/ă în spital? uzuale sau în relaţiile cu alţii sau să
necesite spitalizare pentru a preveni
vătămarea proprie sau a altora, sau
există elemente psihotice.

DACĂ NU A FOST ÎNTEBAT/Ă DESCRIEŢI:


DEJA: A mai existat vreo altă
perioadă în care aţi fost (euforic/ă /
iritabil/ă / CUVINTE PROPRII) şi aţi
avut (SIMPTOME MANIACALE
CONŞTIENTIZATE) şi aţi avut
probleme cu ceilalţi sau aţi fost
spitalizat/ă?.

DACĂ DA: RECODAŢI CRITERIUL D CU „3” CONTINUAŢI PE


PAGINA URMĂ-
DACĂ NU: TRECEŢI LA *CRITERIUL C AL EPISODULUI MANIACAL TOARE
TRECUT* A.35
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat

SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Maniacal Trecut (FEB 2001) Episoade Afective A. 31

Aţi fost bolnav/ă în perioada E. Simptomele nu se datorează


imediat anterioară acestor efectelor fiziologice directe ale unei
probleme? substanţe (de ex., un drog de abuz, un ? 1 3 A141
medicament) sau ale unei condiţii
DACĂ DA: Ce v-a spus medicale generale DATORAT
medicul? UNEI SUB-
STANŢE SAU
Aţi luat vreun medicament în DACĂ EXISTĂ INDICII CĂ MANIA AR CMG.
perioada imediat anterioară PUTEA FI SECUNDARĂ (O
acestor probleme? CONSECINŢĂ FIZIOLOGICĂ
DIRECTĂ A UNEI CMG SAU A UNEI
DACĂ DA: Au existat SUBSTANŢE, TRECEŢI LA *CMG/
modificări ale dozei? SUBST,* A. 43 ŞI REVENIŢI AICI
PENTRU A FACE O EVALUARE DE
Aţi băut sau consumat droguri “1” SAU“3”.
ilegale în perioadă imediat
anterioară acestor probleme? NOTĂ: EPISOADELE
ASEMĂNĂTOARE CU CELE
MANIACALE CARE SUNT CLAR
CAUZATE DE TRATAMENTUL
ANTIDEPRESIV SOMATIC (DE EX.,
MEDICAMENTE, TERAPIE
ELECTROCONVULSIVANTĂ,
FOTOTERAPIE) NU TREBUIE SĂ
CONTEZE PENTRU UN
DIAGNOSTIC DE TULBURARE
BIPOLARĂ CI SUNT CONSIDERATE
TULBURĂRI AFECTIVE INDUSE DE
O SUBSTANŢĂ, A.45.

RAPORTAŢI-VĂ LA LISTA DE
CONDIŢII MEDICALE GENERALE,
A. 21

DACĂ NU SE ŞTIE: A mai existat vreo perioadă


în care aţi fost (euforic/ă / iritabil/ă / CUVINTE PROPRII)
ca acum, dar nu aţi (consumat substanţa/ fost bolnav de CMG)? EPISOD
AFECTIV
DACĂ DA: REVENIŢI LA *EPISOD MANIACAL PRIMAR
TRECUT* A. 28, ŞI ÎNTREBAŢI DESPRE
CELĂLALT EPISOD.

DACĂ NU: TRECEŢI LA *TULBURARE


DISTIMICĂ,* A. 38. CONTINUAŢI
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat

SCID - I (pentru DSM- IV-TR) Maniacal Trecut (FEB 2001) Episoade Afective A. 32

CRITERIILE A, B, D ŞI E PENTRU 1 3 A142


EPISOD MANIACAL SUNT CODATE
CU “3”. TRECEŢI EPISOD
LA *TUL- MANIA-
BURARE CAL
DISTIMI- TRECUT
CĂ*
A.38

Ce vârstă aveaţi când a început Vârsta debutului Episodului Maniacal


A143
(EPISODUL MANIACAL TRECUT)? Trecut codat mai sus.

(De câte ori, pe parcursul vieţii, aţi fost Număr de Episoade Manicale. A144
(euforic/ă / CUVINTE PROPRII) şi aţi (CODAŢI CU 99 DACĂ SUNT PREA
avut [SIMPTOME MANIACALE NEDIFERENŢIATE SAU
CONŞTIENTIZATE] o anumită NUMEROASE PENTRU A FI
perioadă de timp (sau aţi fost NUMĂRATE)
spitalizat/ă)?
PENTRU A ÎNREGISTRA DETALII TRECEŢI LA
LEGATE DE EPISOADE TRECUTE, MODULUL
TRECEŢI LA J. 14 (OPŢIONAL) URMĂTOR
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Hipomaniacal Trecut (FEB 2001) Episoade Afective A. 33

*EPISOD HIPOMANIACAL TRECUT* CRITERII EPISOD HIPOMANIACAL


(Stările de [EUFORIE/ A. O perioadă distinctă de dispoziţie ? 1 2 3 A145
IRITABILITATE/ ECHIVALENT crescută, expansivă sau iritabilă
PERSONAL] durau cel puţin patru persistentă, durând cel puţin 4 zile şi TRECEŢI LA
zile?) care este net diferită de dispoziţia *TULBURARE
nondepresivă uzuală. DISTIMICĂ*
A. 38
Cum a fost? Bifaţi dacă:
dispoziţie crescută, expansivă A146
dispoziţie iritabilă A147

Aţi avut mai multe astfel de perioade? NOTĂ: DACĂ EXISTĂ DOVEZI
(Care a fost cea mai gravă?) PENTRU MAI MULT DE UN SINGUR
EPISOD TRECUT, ALEGEŢI-L PE CEL
MAI “RĂU” PENTRU A PUNE
ÎNTREBĂRILE ÎN LEGĂTURĂ CU EPI-
SODUL HIPOMANIACAL TRECUT.
DACĂ E NECLAR: Aţi avut vreo astfel DACĂ ÎNSĂ A EXISTAT UN EPISOD ÎN
de perioadă în decursul anului trecut? ULTIMUL AN, REFERIŢI-VĂ LA
ACESTA, CHIAR DACĂ NU A FOST
CEL MAI SEVER.

FOCALIZAŢI-VĂ PE CEA MAI REA B. În cursul perioadei de perturbare


PERIOADĂ A EPISODULUI DESPRE afectivă au persistat trei (sau mai multe)
CARE ÎNTREBAŢI. dintre următoarele simptome (patru
dacă dispoziţia este numai iritabilă) şi
DACĂ E NECLAR: În timpul (EPI- au fost prezente în mod semnificativ:
SOD) când aţi fost cel mai (CUVINTE
PROPRII PENTRU HIPOMANIE?

În acea perioadă…

... ce aţi simţit în legătură cu propria (1) stimă de sine exagerată sau ? 1 2 3 A148
persoană? grandoare

(Mai multă încredere în propria


persoană decât de obicei?) (Puteri
sau abilităţi deosebite?)
A149
...aţi avut nevoie de mai puţin somn (2) scăderea necesităţii de somn (de ? 1 2 3
decât de obicei? ex., se simte refăcut după numai trei
ore de somn)
DACĂ DA: V-aţi simţit totuşi
odihnit/ă?

...aţi fost mai vorbăreţ/vorbăreaţă de- (3) mai locvace decât în mod uzual ? 1 2 3 A150
cât de obicei? (Ceilalţi aveau dificultăţi sau se simte presat să vorbească
în a vă opri sau a vă înţelege? Ceilalţi continuu
abia reuşeau să vorbească şi ei?)

...aţi simţit că gândurile vă sunt (4) fugă de idei sau experienţa su- ? 1 2 3
A151
accelerate („gonesc prin cap”)? biectivă că gândurile sunt accelerate

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM – IV -TR) Hipomaniacal Trecut (FEB 2001) Episoade Afective A. 34
În acea perioadă…

...eraţi atât de uşor distras de lucrurile (5) distractibilitate (adică atenţia ? 1 2 3 A152
din jur încât aveaţi dificultăţi în a vă este atrasă prea uşor de stimuli
concentra sau în a vă menţine atenţia externi fără importanţă sau
într-o singură direcţie? irelevanţi)

...cum vă petreceaţi timpul (serviciu, (6) creşterea activităţii orientate ? 1 2 3 A153


prieteni, hobiuri?) (Eraţi atât de activ/ă spre un scop (fie în societate, la
încât prietenii sau familia erau serviciu sau la şcoală, sau din punct
îngrijoraţi pentru Dvs.?) de vedede sexual) sau agitaţie
psihomotorie

DACĂ FĂRĂ CREŞTEREA Bifaţi dacă:


ACTIVITĂŢII: Eraţi agitat/ă fizic? creşterea activităţii
(Cât de tare?) agitaţie psihomotorie

...aţi făcut ceva care ar fi putut crea (7) implicare excesivă în activităţi ? 1 2 3 A154
probleme Dvs. sau familiei Dvs? plăcute care au un înalt potenţial de
(Cumpărarea unor lucruri de care nu consecinţe nedorite (de ex.
aveaţi nevoie?) (Ceva neobişnuit angajarea în cumpărături excesive,
pentru Dvs. pe plan sexual?) (Condus indiscreţii sexuale sau investiţii în
neglijent?) afaceri nesăbuite)

NOTĂ: DATORITĂ DIFICULTĂŢII


DE A DECELA PERIOADELE
NORMALE DE BUNĂ-DISPOZIŢIE
DE HIPOMANIE, RELUAŢI TOŢI
ITEMII CODAŢI CU “3” DIN
CADRUL CRITERIILOR A ŞI B ŞI
RECODAŢI ORICE ASPECT
ECHIVOC.

CEL PUŢIN TREI SIMPTOME “B” A155


1 3
SUNT CODATE “3” (PATRU, DACĂ
DISPOZIŢIA ESTE NUMAI IRITABILĂ)

DACĂ NU A FOST ÎNTEBAT/Ă DEJA:


A mai existat vreo altă perioadă în care
aţi fost (euforic/ă / iritabil/ă / CUVINTE
PROPRII) şi aţi avut şi mai multe simptome
dintre cele despre care v-am întrebat?

DACĂ DA: REVENIŢI LA *EPISOD HIPO-


MANIACAL TRECUT* A. 33, ŞI
ÎNTREBAŢI DESPRE ACEL EPISOD
CONTINUAŢI
DACĂ NU: TRECEŢI LA *TULBURARE PE PAGINA
DISTIMICĂ,* A. 38 URMĂTOARE

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Hipomaniacal Trecut (FEB 2001) Episoade Afective A. 35
*CRITERIUL C PENTRU HIPOMANIACAL TRECUT*
DACĂ NU SE ŞTIE: Există o diferenţă C. Episodul este asociat cu o
mare faţă de felul Dvs. obişnuit de a modificare fără echivoc în activitate, ? 1 2 3 A156
fi? (În ce sens eraţi altfel? La serviciu? care nu este caracteristică persoanei
Cu prietenii?) atunci când nu prezintă simptome.

DACĂ NU A FOST ÎNTEBAT/Ă DEJA: DESCRIEŢI:


A mai existat vreo altă perioadă în care
aţi fost (euforic/ă / iritabil/ă / CUVINTE
PROPRII) şi în care aţi fost foarte
diferit/ă faţă de felul Dvs. obişnuit de a fi?

DACĂ DA: REVENIŢI LA *EPISOD HIPO-


MANIACAL TRECUT* A. 33, ŞI
ÎNTREBAŢI DESPRE ACEL EPISOD

DACĂ NU: TRECEŢI LA *TULBURARE


DISTIMICĂ,* A. 38 CONTINUAŢI

DACĂ NU SE ŞTIE: Ceilalţi au obser- D. Perturbarea dispoziţiei şi modifica- ? 1 2 3


A157
vat schimbarea? (Ce anume v-au rea în funcţionare sunt observabile de
spus?) către alţii.

DACĂ NU A FOST ÎNTEBAT/Ă DEJA:


A mai existat vreo altă perioadă în care
aţi fost (euforic/ă / iritabil/ă / CUVINTE
PROPRII) iar ceilalţi au observat modifi-
cări în comportamentul Dvs.?

DACĂ DA: REVENIŢI LA *EPISOD HIPO-


MANIACAL TRECUT* A. 33, ŞI
ÎNTREBAŢI DESPRE ACEL EPISOD

DACĂ NU: TRECEŢI LA *TULBURARE


DISTIMICĂ,* A. 38 CONTINUAŢI

DACĂ NU SE ŞTIE: În acea perioadă, E. Episodul nu este suficient de sever ? 1 3


A158
aţi avut probleme grave acasă sau la pentru a cauza o deteriorare semnifi-
serviciu (şcoală) din cauză că eraţi cativă în funcţionarea socială sau pro-
(SIMPTOME) sau a trebuit să fiţi fesională sau pentru a necesita spitali-
internat/ă în spital? zare şi nu exisă elemente psihotice.

DACĂ A FOST SUFICIENT DE SEVER PENTRU A NECESI-


TA SPITALIZAREA SAU A DURAT CEL PUŢIN O SĂPTĂ-
MÂNĂ, TRECEŢI LA A.28, RECODAŢI ITEMUL A129 CU “3”,
ŞI CONTINUAŢI CU EVALUAREA EPISODULUI MANIACAL
TRECUT, PRELUÂND CODĂRILE PENTRU SIMPTOMELE
“B” DE MAI SUS. ALTFEL, TRECEŢI LA A.38, IAR
ULTERIOR CODAŢI TIP “4” SUB “ALTE TULBURĂRI
BIPOLARE”, PE D.5.

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Hipomaniacal Trecut (FEB 2001) Episoade Afective A. 36
Aţi fost bolnav/ă în perioada imediat F. Simptomele nu se datorează ? 1 3 A159
anterioară acestor probleme? efectelor fiziologice directe ale unei
substanţe (de ex., un drog de abuz, DATORAT
DACĂ DA: Ce v-a spus medicul? un medicament) sau ale unei condiţii UNEI SUBSTAN-
medicale generale ŢE SAU CMG.

Aţi luat vreun medicament în perioada DACĂ EXISTĂ INDICII CĂ HIPO-


imediat anterioară acestor probleme? MANIA AR PUTEA FI SECUNDARĂ
(O CONSECINŢĂ FIZIOLOGICĂ
DACĂ DA: Au existat modificări DIRECTĂ A UNEI CMG SAU A UNEI
ale dozei? SUBSTANŢE, TRECEŢI LA *CMG/
SUBSTANŢE,* A. 43 ŞI REVENIŢI
Aţi băut sau consumat droguri ilegale AICI PENTRU A FACE O EVALUARE
în perioadă imediat anterioară acestor DE “1” SAU“3”.
probleme?
NOTĂ: EPISOADELE ASEMĂNĂ-
TOARE CELOR HIPOMANIACALE
CARE SUNT CLAR CAUZATE DE
TRATAMENTUL ANTIDEPRESIV
SOMATIC (DE EX., MEDICAMENTE,
TERAPIE ELECTROCONVULSI-
VANTĂ, FOTOTERAPIE) NU
TREBUIE SĂ CONTEZE PENTRU
UN DIAGNOSTIC DE TULBURARE
BIPOLARĂ II, CI SUNT CONSIDERA-
TE TULBURĂRI AFECTIVE INDUSE
DE O SUBSTANŢĂ, A. 45

RAPORTAŢI-VĂ LA LISTA DE
CONDIŢII MEDICALE GENERALE ŞI
SUBSTANŢE, A. 21

DACĂ NU SE ŞTIE: A mai existat vreo perioadă EPISOD


în care aţi fost (euforic/ă / iritabil/ă / CUVINTE PROPRII) AFECTIV
dar nu aţi (consumat substanţa/ suferit de CMG)? PRIMAR

DACĂ DA: REVENIŢI LA *EPISOD HIPOMANIACAL


TRECUT* A. 33, ŞI ÎNTREBAŢI DESPRE
CELĂLALT EPISOD.

DACĂ NU: TRECEŢI LA *TULBURARE


DISTIMICĂ,* A. 38. CONTINUAŢI

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Hipomaniacal Trecut (FEB 2001) Episoade Afective A. 37
CRITERIILE A, B, C, D, E ŞI F 1 3
PENTRU EPISOD HIPOMANIACAL A160
SUNT CODATE CU “3” TRECEŢI EPISOD
LA *TUL- HIPOMA
BURARE NIACAL
DISTIMI- TRE-
CĂ,* A.38 CUT

Ce vârstă aveaţi când a debutat Vârsta debutului Episodului


(EPISODUL HIPOMANIACAL Hipomaniacal Trecut codat mai sus.
A161
TRECUT)?
A162
(De câte ori, pe parcursul vieţii aţi fost Număr de Episoade Hipomanicale.
(euforic/ă / iritabil/ă / CUVINTE (CODAŢI CU 99 DACĂ SUNT PREA
PROPRII) şi aţi avut [SIMPTOME NEDIFERENŢIATE SAU
MANIACALE CONŞTIENTIZATE] o NUMEROASE PENTRU A FI
anumită perioadă de timp? NUMĂRATE)

PENTRU A ÎNREGISTRA DETALII TRECEŢI LA


LEGATE DE EPISOADE TRECUTE, MODULUL
TRECEŢI LA J. 18 (OPŢIONAL) URMĂTOR

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat

SCID - I (pentru DSM - IV - TR) Tulburare Distimică (FEB 2001) Episoade Afective A. 38
*TULBURARE DISTIMICĂ* CRITERII TULBURARE DISTIMICĂ
(NUMAI CURENTĂ)

DACĂ A EXISTAT VREODATĂ UN EPISOD MANIACAL SAU HIPOMANIACAL, BIFAŢI AICI


ŞI TRECEŢI LA MODULUL URMĂTOR

DACĂ NICI UN EPISOD DEPRESIV A. Dispoziţie depresivă cea mai mare ? 1 2 3 A163
MAJOR ÎN ULTIMII DOI ANI: În parte a zilei, mai multe zile da decât
ultimii doi ani, aţi avut probleme din nu, după cum este indicat fie de rela- TRECEŢI LA
cauza dispoziţiei depresive, cea mai tarea subiectului, fie de observaţiile MODULUL
mare parte a zilei, mai multe zile da făcute de alţii timp de cel puţin 2 ani. URMĂTOR
decât nu? (Mai mult de jumătate din Notă: la copii şi adolescenţi dispoziţia
timp?) poate fi iritabilă, iar durata trebuie să
fie de cel puţin 1 an.
DACĂ DA: Cum a fost?

DACĂ EPISOD DEPRESIV MAJOR


CURENT: Haideţi să vedem când aţi
avut prima dată majoritatea simpto- CRITERIILE PENTRU EPISOD
melor de (EPISOD DEPRESIV DEPRESIV MAJOR CURENT AU
MAJOR CURENT). În cei doi ani di- FOST SATISFĂCUTE PRIMA DATĂ
naintea (DATA DEBUTULUI), aţi A163a
avut probleme din cauza dispoziţiei Lună/An: / Vârstă: . A163b
depresive, cea mai mare parte a
zilei, mai multe zile da decât nu?
(Mai mult de jumătate din timp?)

PENTRU UN EPISOD DEPRESIV CRITERIILE PENTRU EPISOD


MAJOR ÎN ULTIMII DOI ANI: Haideţi DEPRESIV MAJOR TRECUT AU
să vedem când aţi avut prima dată FOST SATISFĂCUTE PRIMA ÎN
majoritatea simptomelor de (EPISOD ULTIMII DOI ANI:
DEPRESIV MAJOR TRECUT) şi mo-
Lună/An / Vârstă: . A163c
mentul în care nu s-au mai A163d
manifestat. Începănd cu (DATA LA
CARE NU AU MAI FOST NU AU MAI FOST SATISFĂCUTE
SATISFĂCUTE CRITERIILE), aţi mai CRITERIILE PENTRU EPISOD
avut probleme din cauza dispoziţiei DEPRESIV MAJOR TRECUT ÎN
depresive şi aţi fost deprimat/ă cea ULTIMII DOI ANI
mai mare parte a zilei, mai multe zile A163e
da decât nu? Lună/An / Vârstă: . A163f

DACĂ DA: În cei doi ani dinaintea


(DATA DEBUTULUI EPISODULUI
DEPRESIV MAJOR TRECUT) aţi
avut probleme din cauza dispoziţiei
depresive, cea mai mare parte a zilei,
mai multe zile da decât nu?
(Mai mult de jumătate din timp?)

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV - TR) Tulburare Distimică (FEB 2001) Episoade Afective A. 39
Atunci când sunteţi (deprimat/ă / B. Prezenţa, în timp ce este depresiv,
CUVINTE PROPRII), se întâmplă de a două (sau mai multe) dintre urmă-
asemenea să... toarele:

....vă pierdeţi pofta de mâncare? (Dar (1) apetit redus sau mâncat ? 1 2 3 A164
să mâncaţi prea mult?) excesiv

...nu puteţi să dormiţi sau să dormiţi (2) insomnie sau hipersomnie ? 1 2 3 A165
prea mult?

...nu aveţi energie pentru a face (3) energie scăzută sau ? 1 2 3


A166
anumite lucruri sau să vă simţiţi fatigabilitate
frecvent obosit/ă?

...aveţi o părere proastă despre Dvs? (4) stimă de sine scăzută ? 1 2 3 A167
(Lipsit/ă de valoare sau ratat/ă?)

...aveţi dificultăţi de concentrare sau (5) capacitate de concentrare ? 1 2 3 A168


în a lua decizii? redusă sau dificultate în a lua
decizii

...vă simţiti lipsit/ă de speranţă (6) disperare ? 1 2 3 A169


(disperat/ă)?

CEL PUŢIN DOUĂ SIMPTOME ? 1 2 3 A 170


“B” SUNT CODATE CU “3”.
TRECEŢI LA
MODULUL
URMĂTOR

Care a fost cea mai lungă perioadă de C. În cursul perioadei de doi ani (1 an ? 1 3
timp, în acest interval de depresie pentru copii sau adolescenţi) persoa- A171
trenantă, în care v-aţi simţit bine? na nu a fost niciodată fără simptomele TRECEŢI LA
(FĂRĂ SIMPTOME DISTIMICE) de la criteriile A şi B timp de mai mult MODULUL
de două luni odată. URMĂTOR

NOTĂ: CODAŢI CU “1” DACĂ


DISPOZIŢIE NORMALĂ TIMP DE
CEL PUŢIN DOUĂ LUNI ODATĂ.

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Tulburare Distimică (FEB 2001) Episoade Afective A. 40
De cât timp vă simţiţi aşa (Când au D. Nici un episod depresiv major nu a ? 1 2 3 A172
început toate acestea?) fost prezent în cursul primilor doi ani
ai tulburării (1 an pentru copii şi TRECEŢI LA
adolescenţi) adică perturbarea nu MODULUL
este explicată mai bine de Tulburarea URMĂTOR
Depresivă Majoră Cronică sau de Tul-
burarea Depresivă Majoră în remisiu-
ne parţială.

Vârsta debutului Tulburării Distimice


curente (CODAŢI CU 99 DACĂ NU A173
SE ŞTIE).

DACĂ SIMPTOMELE DISTIMICE AU NOTĂ: Poate să fi existat un Episod


FOST PRECEDATE DE UN EPISOD Depresiv Major anterior cu condiţia ca
DEPRESIV MAJOR: Acum aş dori să să fi fost urmat de remisiune completă
ştiu dacă v-aţi revenit complet după (nici un fel de semne sau simptome
acel (EPISOD DEPRESIV MAJOR) timp de 2 luni) înaintea apariţiei
pe care l-aţi avut (DATA) înainte de tulburării distimice. În afară de aceas-
această perioadă lungă de depresie ta, după primii 2 ani (1 an la copii şi
uşoară? (Aţi fost din nou Dvs. înşivă adolescenţi) de tulburare distimică,
timp de cel puţin două luni?) pot exista episoade suprapuse de tul-
burare depresivă majoră, în care caz
vor fi puse amblele diagnostice când
sunt satisfăcute criteriile pentru un
Episod Depresiv Major.

NOTĂ: CODAŢI CU “3” DACĂ NICI


UN EPISOD DEPRESIV MAJOR
TRECUT SAU DACĂ NU AU FOST
PREZENTE EPISOADE DEPRESIVE
ÎN PRIMII DOI ANI SAU DACĂ A
EXISTAT O PERIOADĂ ASIMPTO-
MATICĂ DE CEL PUŢIN DOUĂ LUNI
ÎNAINTEA DEBUTULUI.

E. Nu a existat niciodată un Episod 1 3


A174
Maniacal, un Episod Mixt, sau un Epi-
sod Hipomaniacal şi nu au fost TRECEŢI LA
satisfăcute niciodată criteriile pentru MODULUL
Tulburarea Ciclotimică. URMĂTOR

DACĂ ESTE NECLAR: REVENIŢI LA F. Tulburarea nu survine exclusiv în ? 1 3 A175


ACEST ITEM DUPĂ PARCURGE- cursul unei tulburări psihotice cronice,
REA SECŢIUNII PENTRU TULBU- cum ar fi schizofrenia sau tulburarea TRECEŢI NESU-
RĂRI PSIHOTICE delirantă. LA MODU- PRA-
LUL UR- PUSE
NOTĂ: CODAŢI CU „3” DACĂ NU MĂTOR
EXISTĂ O TULBURARE PSIHOTICĂ CONTI-
CRONICĂ SAU DACĂ EXISTĂ NUAŢI
SUPREPUNERE CU O TULBURARE
PSIHOTICĂ

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Tulburare Distimică (FEB 2001) Episoade Afective A. 41
Aţi fost bolnav/ă în perioada G. Simptomele nu se datorează efectelor ? 1 3 A176
imediat anterioară acestor fiziologice directe ale unei substanţe (de ex.,
probleme? un drog de abuz, un medicament) sau ale DATORATĂ UNEI
unei condiţii medicale generale SUBSTANŢE
DACĂ DA: Ce v-a spus SAU CMG.
medicul? DACĂ EXISTĂ INDICII CĂ DEPRESIA AR
PUTEA FI SECUNDARĂ (O CONSECINŢĂ TRECEŢI LA
FIZIOLOGICĂ DIRECTĂ A UNEI CMG SAU MODULUL
Aţi luat vreun medicament în A UNEI SUBSTANŢE, TRECEŢI LA *CMG/ URMĂTOR
perioada imediat anterioară SUBSTANŢĂ,* A. 43 ŞI REVENIŢI AICI
acestor probleme? PENTRU A FACE O EVALUARE DE “1” TULBURA-
SAU“3”. RE AFEC-
DACĂ DA: Au existat TIVĂ PRI-
modificări ale dozei? Condiţiile medicale generale etiologice includ: MARĂ
boli neurologice degenerative (de ex. boala
Aţi băut sau consumat droguri Parkinson, boala Huntington) boli
ilegale în perioada imediat cerebrovasculare, condiţii metabolice şi
anterioară acestor probleme? endocrine (de ex deficitul de Vit. B-12,
hipotiroidism), condiţii autoimune (de ex.
lupus eritematos sIstemic), infecţii virale sau
de altă natură (de ex. hepatită, mono-
nucleoză, HIV) şi anumite forme de cancer
(de ex. carcinom pancreatic).

Substanţele etiologice includ: alcoolul,


amfetaminele, cocaina, halucinogenele,
inhalantele, opioidele, phencyclidina,
sedativele, hipnoticele, anxioliticele.
Medicatia cuprinde: antihipertensivele,
contraceptivele orale, corticosteroizii, steroizii
anabolizanti, agenţii anticancerigeni,
analgezicele, anticolinergicele şi medicaţia CONTINUAŢI
cardiacă

DACĂ E NECLAR: Cât de mult H. Simptomele cauzează o detresă sau ? 1 3 A177


vă afectează viaţa această deteriorare semnificativă clinic în domeniul
stare de depresie? social, profesional sau în alte domenii TRECEŢI LA
importante de funcţionare. MODULUL
URMĂTOR

CRITERIILE A, B, C, D, E, F, G ŞI H 1 3 A178
PENTRU TULBURARE DISTIMICĂ SUNT
CODATE “3”. TRECEŢI TULBU-
LA MODU- RARE
LUL UR- DISTI-
MĂTOR MICĂ
A179
Specificaţi vârsta debutului Tulburării Distimice Curente:
1- Debut precoce: dacă debutul survine înainte de vârsta de 21 de ani
2- Debut tardiv: dacă debutul are loc la 21 de ani sau mai târziu

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Tulburare Distimică (FEB 2001) Episoade Afective A. 42
*SPECIFICANTUL CU CU ELEMENTE ATIPICE
ELEMENTE ATIPICE*
În perioadele în care sunteţi
deprimat/ă…

Dacă vi se întâmplă ceva bun A. Reactivitatea dispoziţiei (adică, dispo- ? 1 2 3 A180


sau dacă cineva încearcă să vă ziţie euforică drept răspuns la
înveselească, vă simţiţi mai bine, evenimente pozitive actuale sau TRECEŢI LA
cel puţin un timp? eventuale). MODULUL
URMĂTOR
B. Două sau mai multe dintre următoa-
rele elemente:

DACĂ NU SE ŞTIE: V-a crescut (1) plus ponderal semnificativ sau ? 1 2 3 A181
simţitor pofta de mâncare sau aţi apetit crescut
câştigat mult în greutate? (Cât de
mult?)
? 1 2 3 A182
Câte ore (din cele 24 ale zilei) (2) hipersomnie
dormiţi (incluzând somnul din
timpul zilei) în zilele în care NOTĂ: CODAŢI CU “3” DACĂ MAI
sunteţi deprimat/ă? MULT DE 10 ORE PE ZI.

Vă simţiţi adesea picioarele şi (3) paralizie “ca de plumb” (adică ? 1 2 3 A183


braţele grele (ca plumbul)? senzaţii de greutate “de plumb” în
braţe sau în picioare.

Sunteţi deosebit de sensibil/ă la (4) pattern durabil de sensibilitate la ? 1 2 3 A184


felul în care vă tratează ceilalţi? rejecţia interpersonală (nelimitată la
episoadele de perturbare afectivă),
Cum reacţionaţi atunci când care duce la o deteriorare socială sau
cineva vă respinge, vă critică sau profesională semnificativă.
nu vă ia în serios? (Deveniţi
foarte supărat/ă sau
nervos/nervoasă?) (Pentru cât
timp?) (Cum v-a afectat acest
lucru?) (Reacţiile Dvs. sunt mai
intense decât cele ale majorităţii
oamenilor?)
1 3 A185
Aţi evitat să faceţi anumite lucruri CEL PUŢIN DOUĂ SIMPTOME “B”
sau să fiţi cu alţii de teamă de a fi SUNT CODATE “3”. TRECEŢI LA
criticat/ă sau respins/ă? MODULUL
URMĂTOR

1 3 A186
CRITERIILE “A” ŞI “B” SUNT CODATE
“3” CU ELEMEN-
TE ATIPICE
TRECEŢI LA
MODULUL
URMĂTOR

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Datorat unei CMG (FEB 2001) Episoade Afective A. 43
*CMG/ SUBSTANŢE CARE GENEREAZĂ SIMPTOME AFECTIVE*

TULBURARE AFECTIVĂ CRITERII TULBURARE AFECTIVĂ


DATORATĂ UNEI CONDIŢII DATORATĂ UNEI CONDIŢII
MEDICALE GENERALE MEDICALE GENERALE

DACĂ SIMPTOMELE NU SUNT ASOCIATE TEMPORAL CU O CONDIŢIE MEDICALĂ GENERALĂ


A187
BIFAŢI AICI ŞI TRECEŢI LA *TULBURARE AFECTIVĂ DATORATĂ UNEI SUBSTANŢE,* A.
45

CODAŢI PE BAZA INFORMAŢIEI A. O tulburare afectivă persistentă şi


DISPONIBILE proeminentă predomină în tabloul clinic
şi este caracterizată prin oricare (sau
ambele) dintre următoarele:

(1) dispoziţie depresivă ori diminuare ? 1 2 3 A188


marcată a interesului sau plăcerii
pentru toate sau aproape toate acti-
vităţile

(2) dispoziţie crescută, expansivă ? 1 2 3 A189


sau iritabilă

Credeţi că există vreo legătură între B/C Din istoric, examenul somatic şi ? 1 2 3 A190
(SIMPTOME AFECTIVE) pe care le datele de laborator rezultă proba că
aveţi şi (CONDIŢIA MEDICALĂ tulburarea este consecinţa fizică directă TRECEŢI LA
GENERALĂ COMORBIDĂ)? a unei condiţii medicale generale şi că *INDUSĂ DE
tulburarea nu este explicată mai bine O SUBSTAN-
DACĂ DA: Ce legătură? de altă tulburare mentală (de ex ŢĂ* A.45
tulburarea de adaptare cu dispoziţie
([SIMPTOMELE AFECTIVE] au înce- depresivă ca răspuns la stresul de a
put ori s-au intensificat numai după avea o condiţie medicală generală)
debutul [CONDIŢIA MEDICALĂ
GENERALĂ PREMORBIDĂ])? URMĂTORII FACTORI TREBUIE SĂ
FIE LUAŢI ÎN CONSIDERARE ŞI SĂ
DACĂ DA, IAR CMG S-A SUSŢINĂ CONCLUZIA CĂ CMG ESTE
REMIS: (SIMPTOME AFECTIVE) ETIOLOGICĂ SIMPTOMELOR
s-au ameliorat după ameliorarea AFECTIVE:
(CONDIŢIA MEDICALĂ
GENERALĂ COMORBIDĂ)? 1) EXISTĂ DATE ÎN LITERATURĂ CA-
RE ATESTĂ O LEGĂTURĂ CLARĂ ÎN-
TRE CMG ŞI SIMPTOMELE
AFECTIVE

2) EXISTĂ O RELAŢIE TEMPORALĂ


CLARĂ ÎNTRE EVOLUŢIA SIMPTO-
MELOR AFECTIVE ŞI CEA A
CONDIŢIEI MEDICALE GENERALE.

3) SIMPTOMELE AFECTIVE SE
CARACTERIZEAZĂ PRIN ELEMENTE
NEUZUALE (DE EX. DEBUT TARDIV)

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV-TR) Datorat unei CMG (FEB 2001) Episoade Afective A. 44
4) NU EXISTĂ EXPLICAŢII ALTER-
NATIVE (DE EX. SIMPTOME AFEC-
TIVE CA REACŢIE PSIHOLOGICĂ
LA CMG)

DACĂ E NECLAR: Cât de mult vă E. Simptomele cauzează o detresă ? 1 2 3


A191
afectează (SIMPTOME AFECTIVE) sau deteriorare semnificativă clinic în
viaţa? domeniul social, profesional sau în TRECEŢI LA
alte domenii importante de *INDUS DE
funcţionare O SUBSTAN-
ŢĂ* A.45

D. Tulburarea nu survine exclusiv în 1 3 A192


cursul unui delirium
TULBURA-
DELIRIUM DATORAT RE AFEC-
UNEI CMG. TIVĂ DA-
TORATĂ
UNEI CMG

Specificaţi tipul predominant de simptome: A193


1 – Cu Elemete Depresive (dacă dispoziţia
predominantă este depresivă, dar nu sunt
satisfăcute criteriile complete pentru un
Episod Depresiv Major)
2 – Cu Episod similar Episodului Depresiv Major
3 – Cu elemente Maniacale
4 – Cu elemente Mixte.

CONTINUAŢI PE PAGINA URMĂTOARE

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Indus de o Substanţă (FEB 2001) Episoade Afective A. 45
*TULBURARE AFECTIVĂ CRITERII TULBURARE AFECTIVĂ
INDUSĂ DE O SUBSTANŢĂ* INDUSĂ DE O SUBSTANŢĂ EPISOD EVALUAT
EDM Curent A. 4
DACĂ SIMPTOMELE NU SUNT ASOCIATE TEMPORAL CU O SUB- EDM Trecut A.16
STANŢĂ, BIFAŢI AICI ŞI REVENIŢI LA EPISODUL EVALUAT Maniacal Curent A. 21 A193a
Hipomaniacal Curent A. 26
CODAŢI PE BAZA INFORMAŢIEI A. O tulburare persistentă şi per- Maniacal Trecut A. 31
DEJA OBŢINUTE manentă de dispoziţie predomină Hipomaniacal Trecut A. 36
în tabloul clinic şi este caracte- Distimic A. 41
rizată prin oricare dintre urnătoa- Episod Dep. Minor J. 3
rele sau ambele: Bipolar FAS D. 4
Depresiv FAS D. 8

(1) dispoziţie depresivă sau diminua- ? 1 2 3 A194


rea marcată a interesului sau plăcerii
pentru toate sau aproape toate
activităţile.

(2) dispoziţie crescută, expansivă sau ? 1 2 3 A195


iritabilă

DACĂ NU SE ŞTIE: Când au B. Din istoric, examenul somatic sau ? 1 2 3


A196
debutat (SIMPTOMELE datele de laborator rezultă că fie (1) simp-
AFECTIVE). Consumaţi deja tomele de la criteriul A apar în timpul sau NU INDUSĂ DE
(SUBSTANŢA) sau tocmai aţi în decurs de o lună de la intoxicaţia sau O SUBSTANŢĂ
renunţat sau redus doza? abstinenţa de o substanţă sau (2) REVENIŢI LA
utilizarea unui medicament este etiologică EPISODUL
în relaţie cu tulburarea EVALUAT

Credeţi că există vreo legătură C. Perturbarea nu este explicată mai bine ? 1 2 3 A197
între (SIMPTOME AFECTIVE) pe de o tulburare afectivă care nu este
care le aveţi şi (CONSUMUL DE indusă de o substanţă. Probele că simp- NU INDUSĂ DE
SUBSTANŢĂ)? tomele sunt explicate mai bine de o tulbu- O SUBSTANŢĂ
rare afectivă care nu este indusă de o REVENIŢI LA
DACĂ DA: Ce legătură? substanţă pot include următoarele: EPISODUL
EVALUAT
PUNEŢI ORICARE DINTRE
ÎNTREBĂRILE DE MAI JOS,
DEOARECE E NECESARĂ
EXCLUDEREA UNEI ETIOLOGII
NEINDUSE DE O SUBSTANŢĂ

DACĂ NU SE ŞTIE: Ce a apărut (1) simptomele afective preced debutul


mai întâi (CONSUMUL DE Abuzului sau Dependenţei de Substanţă
SUBSTANŢĂ) sau (sau uzului unui medicament)
(SIMPTOMELE AFECTIVE)?

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Indus de o Substanţă (FEB 2001) Episoade Afective A. 46
DACĂ NU SE ŞTIE: A existat o (2) simptomele afective persistă o
perioadă în care nu aţi mai consumat perioadă substanţială de timp (de
(SUBSTANŢA) ex. aproximativ o lună) după
încetarea abstinenţei acute sau a
DACĂ DA: După ce nu aţi mai intoxicaţiei severe
consumat (SUBSTANŢA) s-au
ameliorat (SIMPTOMELE
AFECTIVE)?

DACĂ NU SE ŞTIE: Ce doză/ (3) simptomele afective sunt


cantitate de (SUBSTANŢĂ) consumaţi considerabil în exces faţă de ceea
atunci când au apărut (SIPMTOMELE ce ar fi de aşteptat, dat fiind tipul
AFECTIVE)? sau cantitatea de substanţă utili-
zată ori durata uzului.

DACĂ NU SE ŞTIE: Aţi mai avut şi (4) există probe care sugerează
alte episoade de (SIMPTOME existenţa unei Tulburări Afective
AFECTIVE)? noninduse de o substanţă (de ex.,
un istoric de Episoade Depresive
Majore recurente).

DACĂ NU SE ŞTIE: Cât de mult v-au E. Simptomele cauzează o detresă ? 1 2 3 A198


afectat (SIMPTOMELE AFECTIVE) sau deteriorare semnificativă clinic în
viaţa? domeniul social, profesional sau în REVENIŢI LA
alte domenii de funcţionare importante EPISODUL
EVALUAT

D. Tulburarea nu survine exclusiv în 1 3 A199


cursul unui delirium
TULBURA-
DELIRIUM RE AFECTI-
INDUS DE VĂ INDUSĂ
SUBSTANŢĂ DE O
SUBSTANŢĂ

Specificaţi tipul predominant de simptome:


A200
1 – Cu Elemete Depresive
2 – Cu elemente Maniacale
3 – Cu elemente Mixte.

Specificaţi contextual dezvoltării simptomelor afective: A201


1 – Cu Debut în Cursul Intoxicaţiei
2 – Cu Debut în Cursul Abstinenţei

REVENIŢI LA EPISODUL
EVALUAT

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I/P (pentru DSM - IV -TR) Simptome psihotice (Feb.2001) Simptome Psihotice şi Asociate B. 1
* SIMPTOME PSIHOTICE ŞI ASOCIATE*

ACEST MODUL SE UTILIZEAZĂ PENTRU CODAREA SIMPTOMELOR PSIHOTICE ŞI


ASOCIATE PREZENTE LA UN MOMET DAT DE-A LUNGUL VIEŢII INDIVIDULUI.

ÎN CAZUL FIECĂRUI SIMPTOM PSIHOTIC CODAT CU “3” , DESCRIEŢI CONŢINUTUL ŞI


INDICAŢI DURATA PREZENŢEI SIMPTOMELOR.

DACĂ CONŞTIENTIZEAZĂ IDEI DELIRANTE


SIMPTOMELE PSIHOTICE: Mi-aţi vorbit Convingeri false bazate pe inferenţe eronate
despre (SIMPTOMELE PSIHOTICE). Aş privind realitatea şi susţinute cu tărie în ciuda
dori acum să vă întreb despre alte părerii majorităţíi celorlalţi şi în ciuda dovezilor
experienţe similare. incontestabile şi evidente care susţin contrariul.
Convingerea nu este în mod obişnuit împărtăşită
DACĂ NU CONŞTIENTIZEAZĂ de alţi membrii ai culturii sau subculturii
SIMPTOMELE PSIHOTICE: Aş dori individului. Codaţi ideile puternic valorizate
acum să vă întreb despre experienţe (nerealiste şi suţinute, care nu au intensitate
ieşite din comun pe care le au oamenii delirantă) cu “2”.
uneori.

Aţi avut vreodată impresia că oamenii vorbesc Idei delirante de referinţă, adică ? 1 2 3 B1
despre dumneavoastră sau că vă acordă o evenimentele, obiectele sau
atenţie deosebită? alte persoane din mediul
individului au o semnificaţie
DACĂ DA: Aţi avut convingerea că vorbesc deosebită sau neobişnuită.
despre Dvs. sau v-aţi gândit că s-ar putea ca
imaginaţia să vă joace feste? DESCRIEŢI:

Dar în ceea ce priveşte primirea unor mesaje


speciale prin radio, televizor sau ziar sau
reflectate în modul în care erau aranjate
obiectele din jurul Dvs.?

Aţi avut vreodată impresia că cineva încearcă Idei delirante de persecuţie, ? 1 2 3 B2


din răsputeri să vă supere sau să vă facă ceva adică individul (sau grupul lui/ei)
rău? este atacat, hărţuit, păgubit,
persecutat sau ţinta unei
conspiraţii

DESCRIEŢI:

Aţi avut vreodată senzaţia că sunteţi deosebit de Idei delirante de grandoare, ? 1 2 3 B3


important/ă dintr-un anumit punct de vedere, sau conţinutul acestora se
că aveţi puteri speciale care vă permit să faceţi referă la puteri deosebite,
lucruri pe care alţii nu le pot face? cunoştinţe sau importanţă sau
la o relaţie specială cu o divinitate
sau persoană importantă

DESCRIEŢI:

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I/P (pentru DSM - IV -TR) Simptome psihotice (Feb.2001) Simptome Psihotice şi Asociate B. 2
Aţi avut vreodată senzaţia că ceva Idei delirante somatice: ? 1 2 3 B4
este în profundă neregulă cu Dvs. conţinutul se referă la modificări
din punct de vedere al fizic, în sau tulburări în aspectul exterior
ciuda asigurărilor medicului că totul sau funcţionarea organismului
e bine…, cum că aveţi cancer sau
altă boală groaznică? DESCRIEŢI:

AţI avut vreodată convingerea că


ceva este în neregulă cu felul în
care arată corpul Dvs. sau anumite
părţi ale acestuia?

(Aţi avut vreodată senzaţia că se


întâmplă ceva ciudat cu anumite
părţi ale corpului Dvs?)

(Aţi avut vreodată experienţe Alte idei delirante ? 1 2 3 B5


religioase ieşite din comun?)
Bifaţi dacă:
(Aţi avut vreodată convingerea că idei delirante religioase B6
B7
aţi comis o crimă sau că aţi făcut idei delirante de vină B8
ceva groaznic pentru care trebuie idei delirante de gelozie B9
să fiţi pedepsit/ă?) idei delirante erotomane

DACĂ NU A AVUT NICIODATĂ IDEI


DELIRANTE ŞI NU EXISTĂ SUSPICIUNE
DE ELEMENTE PSIHOTICE, BIFAŢI AICI
ŞI TRECEŢI LA* HALUCINAŢII AUDITIVE,* B10
B. 4

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat

SCID – I/P (pentru DSM - IV -TR) Simptome psihotice (Feb.2001) Simptome Psihotice şi Asociate B. 3
Aţi avut vreodată sentimentul că Idei delirante de control, ? 1 2 3 B11
cineva sau ceva din exterior vă adică trăirile, impulsurile,
controlează gândurile sau acţiunile, gândurile sau acţiunile sunt
împotriva vointei Dvs? experienţiate ca aflându-se sub
controlul unei forţe externe

(Aţi avut vreodată sentimentul că Bifaţi dacă:


anumite gânduri care nu vă inserţia gândurilor B12
aparţineau au fost introduse în sustragerea gândurilor B13
mintea Dvs?)

(Dar sustrase din mintea Dvs?) DESCRIEŢI:

Aţi avut vreodată sentimentul că Transmiterea gândurilor: ? 1 2 3 B14


gândurile Dvs. sunt transmise în ideea delirantă că gândurile
exterior, astfel încât ceilalţi puteau persoanei pot fi auzite de către
auzi ce gândeaţi? ceilalţi

DESCRIEŢI:
Aţi avut vreodată convingerea că
cineva vă poate citi gândurile?

Cum [vă] explicaţi [CONŢINUTUL Idei delirante bizare: care se ? 1 2 3 B15


DELIRULUI]? referă la fenomene pe care
membrii grupului (subculturii) din
care face parte individul le-ar
considera total implauzibile (ex.
creierul persoanei a fost extras şi
înlocuit cu creierul altcuiva)

DESCRIEŢI:

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat

SCID – I/P (pentru DSM - IV -TR) Simptome psihotice (Feb.2001) Simptome Psihotice şi Asociate B. 4
*HALUCINAŢII AUDITIVE* HALUCINAŢII (PSIHOTICE)
O percepţie caracterizată printr-
un puternic sentiment al realităţii,
dar care apare în absenţa
stimulării externe a organelor de
simţ relevante.
(CODAŢI CU 2 HALUCINAŢIILE
CARE SUNT PREA PASAGERE
PENTRU A AVEA
SEMNIFICAŢIE DIAGNOSTICĂ

Vi s-a întâmplat vreodată să auziţi Halucinaţii auditive în stare de ? 1 2 3 B16


lucruri pe care alţii nu le puteau veghe, auzite fie în interiorul
auzi, cum ar fi zgomote sau voci capului, fie în exterior
şoptind sau vorbind? (Eraţi treaz/ă TRECEŢI LA
în momentul respectiv?) DESCRIEŢI: *HALUCINAŢII
VIZUALE*,
DACĂ DA: Ce anume aţi auzit? MAI JOS
Cât de des aţi auzit acest lucru?

DACĂ VOCI: Comentau ele O voce care comentează ? 1 2 3 B17


ceea ce făceaţi sau gândeaţi? continuu comportamentul sau
gândurile persoanei pe măsura
apariţiei acestora.

Câte voci aţi auzit? Vorbeau Două sau mai multe voci care ? 1 2 3 B18
unele cu altele? conversează una cu alta

*HALUCINAŢII VIZUALE*

Aţi avut vreodată viziuni sau vi s-a Halucinaţii vizuale ? 1 2 3 B19


întâmplat să vedeţi lucruri pe care
alţii nu le vedeau? (Eraţi treaz/ă în DESCRIEŢI:
momentul respectiv?)

NOTĂ: DIFERENŢIAŢI DE ILUZII:


PERCEPŢII ERONATE ALE
UNOR STIMULI EXTERNI REALI

Dar în ceea ce priveşte senzaţii Halucinaţii tactile, de ex. curent ? 1 2 3 B20


stranii în corpul sau pe pieala electric
Dvs.?
DESCRIEŢI:

(Aţi simţit vreodată mirosuri sau Alte halucinaţii, de ex., gustative, ? 1 2 3 B21
gusturi pe care alţii nu le puteau olfactive
simţi?)
Bifaţi dacă:
gustative B22
olfactive B23

DESCRIEŢI:

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I/P (pentru DSM - IV -TR) Simptome psihotice (Feb.2001) Simptome Psihotice şi Asociate B. 5
*ALTE SIMPTOME* ALTE SIMPTOME

DACĂ NU EXISTĂ SUSPICIUNEA CĂ AU EXISTAT VREODATĂ SIMPTOME PSIHOTICE, BIFAŢI B23a


AICI ŞI TRECEŢI LA MODULUL D.

(Haideţi să ne oprim un minut


până când fac câteva
însemnări…)

URMĂTORII ITEMI SE Comportament catatonic


EVALUEAZĂ PE BAZA imobilitate motorie (i.e., ? 1 2 3 B24
OBSERVAŢIEI ŞI ISTORICULUI catelepsie sau stupor)
(CONSULTAŢI FIŞELE VECHI, activitate motorie excesivă (i.e., ? 1 2 3 B25
ALŢI OBSERVATORI, DE EX. agitaţie lipsită de sens, care nu
MEMBRII AI FAMILIEI, este influenţată de stimuli
PERSONAL MEDICAL) externi)
negativism extrem (i.e., rezistenţa ? 1 2 3 B26
nemotivată la instrucţiuni sau
încercarea de a fi mişcat) sau
mutism
posturi sau mişcări stereotipe ? 1 2 3 B27
ecolalie sau ecopraxie ? 1 2 3 B28

DESCRIEŢI:

Comportament flagrant ? 1 2 3 B29


dezorganizat:
care merge de la tonterii copilăreşti
până la agitaţie impredictibilă.
Individul este foarte neângrijit, pot
apărea bizarerii în îmbrăcăminte
(de ex. poartş palton, fular şi
mânuşi într-o zi călduroasă de
vară), comportamente sexuale
inadecvate (de ex., se
masturbează în public) sau agitaţie
impredictibilă şi nemotivată (de ex.,
strigă sau înjură)

DESCRIEŢI:

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I/P (pentru DSM - IV -TR) Simptome psihotice (Feb.2001) Simptome Psihotice şi Asociate B. 6
Afect flagrant inadecvat: ? 1 2 3 B30
starea afectivă este în evidentă
discordanţă cu conţinutul limbajului
sau ideaţiei, de ex. zâmbeşte când
discută despre faptul că e
persecutat.

DESCRIEŢI:

Limbaj dezorganizat: “deraiere” ? 1 2 3


B31
frecventă (relaxarea asociaţiilor”)
sau incoerenţă; deraierea se referă
la un pattern de comunicare
caracterizat prin “alunecarea” de la
un subiect la altul, care nu are nici o
legătură cu cel anterior. Persoana
poate schimba subiectul în mod
idiosincratic, trecând de la un cadru
de referinţă la altul, iar ideile pot fi
juxtapuse, astfel încât se pierd
relaţiile cu sens. Incoerenţa se
referă la un limbaj devenit
incomprehensibil pentru ceilalţi
deoarece cuvintele sau propoziţiile
sunt asociate fără nici o legătură
logică.

DESCRIEŢI:

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I/P (pentru DSM - IV -TR) Simptome psihotice (Feb.2001) Simptome Psihotice şi Asociate B. 7
*SIMPTOME NEGATIVE* SIMPTOME NEGATIVE

DETERMINAŢI ÎN CAZUL FIECĂRUI SIMPTOM NEGATIV CODAT CU “3” DACĂ ACESTA


ESTE ÎN MOD CLAR PRIMAR SAU DACĂ ESTE POSIBIL SAU ÎN MOD CLAR SECUNDAR,
ADICĂ LEAGAT DE O ALTĂ TULBURARE MENTALĂ (DE EX., DEPRESIE), DE O TULBURARE
ÎN LEGĂTURĂ CU O SUBSTANŢĂ SAU DE O CONDIŢIE MEDICALĂ GENERALĂ (AKINEZIE
INDUSĂ DE MEDICAMENTE) SAU DE UN SIMPTOM PSIHOTIC (DE EX., HALUCINAŢII CARE
COMANDĂ SĂ NU SE MIŞTE).

DACĂ NU EXISTĂ INFORMAŢII: Avoliţie: incapacitatea de a iniţia ? 1 2 3


B32
Cum vă petreceţi timpul? şi de a persista în activităţi
orientate spre un scop. Atunci
când atinge intensitate patologică, 1 3 B33
avoliţia este pervazivă şi POS./CLAR PRI-
împiedică persoana în ducerea la SECUNDAR MAR
bun sfârşit a numeroase activităţi
(de ex., muncă, activităţi
intelectuale, autoîngrijire).

Alogie: Sărăcirea gândirii care se ? 1 2 3 B34


reflectă în limbaj şi comportament
verbal. Poate apărea o diminuare 1 3 B35
a limbajului spontan şi răspunsuri POS./CLAR PRI-
scurte şi concrete la întrebări SECUNDAR MAR
(sărăcirea limbajului). Uneori
limbajul este adecvat din punct de
vedere cantitativ, dar transmite
puţină informaţie din cauza
faptului că este excesiv de
concret, excesiv de abstract,
retetitiv sau stereotip (sărăcirea
conţinutului).

Aplatizare afectivă: absenţa ? 1 2 3 B36


totală sau parţială a expresiilor
emoţionale. 1 3 B37
POS./CLAR PRI-
SECUNDAR MAR

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I/P (pentru DSM - IV -TR) Cronologie (Feb.2001) Simptome Psihotice şi Asociate B. 8
*CRONOLOGIA SIMPTOMATOLOGIEI PSIHOTICE*

DACĂ EXISTĂ IDEI DELIRANTE SAU HALUCINAŢII, NOTAŢI TIPUL, EVOLUŢIA, DATA
DEBUTULUI ŞI REMISIUNII PRECUM ŞI DACĂ AU FOST PREZENTE ÎN ULTIMA LUNĂ (DE EX.,
“IDEI DELIRANTE BIZARE DE A FI CONTROLAT DE CĂTRE EXTRATEREŞTRII, PREZENTE
INTERMITENT, DEBUT: 1969, REMISIUNE: IUNIE 1993.)

DACĂ NU EXISTĂ INFORMAŢII, PUNEŢI ÎNTREBĂRI DE TIPUL: Când au debutat/ început


(SIMPTOMELE)? DACĂ NU SUNT PREZENTE LA ORA ACTUALĂ: Când au apărut ultima dată?

TIPUL SIMPTOMULUI EVOLUŢIE DEBUT REMISIUNE BIFAŢI DACĂ A FOST


PREZENT ÎN ULTIMA LUNĂ

B38 B39 B40 B41 B42

B43 B44 B45 B46 B47

B48 B49 B50 B51 B52

B53 B54 B55 B56 B57

B58 B59 B60 B61 B62

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat

SCID – I (pentru DSM - IV -TR) Dispoziţie Psihotică (Feb.2001) Diferenţial Psihoze C. 1

(REVIZUIT NOIEMBRIE 2001)


C. DIAGNOSTIC DIFERENŢIAL PENTRU TULBURĂRILE PSIHOTICE

NOTĂ: SIMPTOMELE PSIHOTICE PRIMARE CÂT ŞI CELE INDUSE DE O SUBSTANŢĂ SAU


CELE DATORATE UNEI CONDIŢII MEDICALE GENERALE POT FI PREZENTE LA ACEEAŞI
PERSONĂ CONCOMITENT. ACESTE SITUAŢII RECLAMĂ “TRECERI” MULTIPLE PRIN
ALGORITMII ACESTUI MODUL

DACĂ: TOATE SIMPTOMELE PSIHOTICE DIN MODULUL B SE DATOREAZĂ UNEI


SUBSTANŢE SAU UNEI CONDIŢII MEDICALE GENERALE, TRECEŢI LA
*CMG/SUBSTANŢĂ*, C. 19

DACĂ: NU EXISTĂ NICI UN ITEM CODAT CU “3” ÎN MODULUL B, SIMPTOME PSIHOTICE ŞI


ASOCIATE, BIFAŢI AICI ŞI TRECEŢI LA MODULUL URMĂTOR. C1

DACĂ LA UN MOMENT Simptomele psihotice apar în alte ? 1 3 C2


DAT A FOST PREZENT UN perioade decât în timpul unui Episod
EPISOD DEPRESIV Depresiv Major, Maniacal sau Mixt.
MAJOR SAU MANIACAL: A TULBURARE R/O
existat vreo perioadă în care NOTĂ: CODAŢI CU “3” DACĂ NU E AFECTIVĂ TULBU-
aţi avut (SIMPTOME CAZUL UNUI EPISOD DEPRESIV PSIHOTICĂ. RARE
PSIHOTICE) şi nu aţi fost MAJOR, MANIACAL SAU MIXT SAU TRECEŢI PSIHO-
(DEPRIMAT/Ă / DACĂ SIMPTOMELE PSIHOTICE LA TICĂ
MANIACAL/Ă)? APAR INDEPENDENT DE EPISOADE *TULBURĂRI
AFECTIVE SAU DACĂ SIMPTOMELE AFECTIVE*, PAGINA
PSIHOTICE APAR NUMAI ÎN TIMPUL D. 1 URMĂ-
UNUI EPISOD DEPRESIV MAJOR TOARE
CARE NU E CARACTERIZAT PRIN
A(1) DISPOZIŢIE DEPRESIVĂ.
CODAŢI CU “1” DACĂ SIMPTOMELE
PSIHOTICE APAR DOAR ÎN TIMPUL
UNUI EPISOD DEPRESIV MAJOR,
MANIACAL SAU MIXT (CU A[1]
DISPOZIŢIE DEPRESIVĂ)

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat


SCID – I (pentru DSM - IV -TR) Schizofrenie (Feb.2001) Diferenţial Psihoze C. 2

CRITERII SCHIZOFRENIE
VERIFICAŢI PREZENŢA [NOTĂ: CRITERIILE SUNT ÎN ALTĂ
SIMPTOMELOR ORDINE DECÂT ÎN DSM-IV-TR]
CARACTERISTICE FAZEI
ACTIVE

VEZI ITEMII CODAŢI CU A. Două (sau mai multe) dintre ? 1 3 C3


“3” ÎN MODULUL următoarele simptome, fiecare prezent o
SIMPTOME PSIHOTICE ŞI porţiune semnificativă de timp în cursul
ASOCIATE (MODUL B) unei perioade de o lună (sau mai puţin, TRECEŢI TRECEŢI
dacă sunt tratate cu success). LA *TUL- LA *TUL-
BURARE BURARE
(1) idei delirante PSIHO- DELIRAN-
TICĂ FAS* TĂ,*
(2) halucinaţii C. 23 C. 15

(3) limbaj dezorganizat (de ex.,


deraieri frecvente sau incoerenţă)

(4) comportament catatonic sau


flagrant dezorganizat

(5) simptome negative (adică


aplatizare afectivă, alogie sau
avoliţie)

[Notă: este necesar numai un singur


simptom de la criteriul A dacă ideile
delirante sunt bizarre sau dacă
halucinaţiile constau dintr-o voce care
comentează continuu comportamentul
sau gândurile persoanei, ori două sau
mai multe voci care conversează între
ele.]

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat


SCID – I (pentru DSM - IV -TR) Schizofrenie (Feb.2001) Diferenţial Psihoze C. 3

D. Tulbrarea Schizoafectivă şi
Tulburarea Afectivă cu Elemente
Psihotice au fost excluse deoarece fie:

DACĂ E NECLAR: A existat (1) nici un fel de Episoade Depresive ? 1 3 C4


vreo perioadă când aţi avut Majore, Maniacale sau Mixte nu
(SIMPTOME DIN FAZA au survenit concomitent cu TRECEŢI
ACTIVĂ) şi aţi fost în acelaşi simptomele fazei active (adică LA *TUL-
timp (deprimat/euforic/ simptomele “A” enumerate mai BURARE
iritabil/ ECHIVALENT sus). PSIHO- TRECEŢI
PERSONAL)? TICĂ FAS,* LA PAG.
NOTĂ: CODAŢI “3” DACĂ NU AU C. 23 URMĂ-
EXISTAT NICIODATĂ EPISOADE TOARE
DEPRESIVE MAJORE SAU
MANIACALE SAU DACĂ TOATE
EPISOADELE DEPRESIVE SAU
MANIACALE AU APĂRUT ÎN FAZA
PRODROMALĂ SAU REZIDUALĂ.
CODAŢI “1” DACĂ EPISOADELE
AFECTIVE SE SUPRAPUN CU
SIMPTOMELE PSIHOTICE

NOTĂ: DATORITĂ DIFICULTĂŢII DE A


DIFERENŢIA SIMPTOMELE
PRODROMALE ŞI REZIDUALE ALE
SCHIZOFRENIEI DE UN SINDROM
DEPRESIV MAJOR ESTE BINE CA
EVALUATORUL SĂ REEVALUEZE
ORICE EPISOD DEPRESIV MAJOR
CODAT ANTERIOR, PENTRU A SE
ASIGURA CĂ NU APARE NICI UN
ECHIVOC.

DACĂ E NECLAR: Cam cât (2) durata totală a episoadelor ? 1 3 C5


din perioada în care aţi avut afective [apărute în timpul
(SIMPTOME DIN FAZELE simptomelor fazei active] a fost
ACTIVĂ ŞI REZIDUALĂ) aţi mai scurtă în raport cu durata TRECEŢI TRECEŢI
spune că aţi fost şi totală a perioadelor activă şi LA *TUL- LA *TUL-
(deprimat/euforic/iritabil/ reziduală. BURARE BURARE
ECHIVALENT PSIHOTI- SCHIZOA-
PERSONAL)? CĂ FAS,* FECTIVĂ,*
NOTĂ: CODAŢI “1” DACĂ
C. 23 C. 13
SIMPTOMELE CARE CORESPUND
CRITERIILOR UNUI EPISOD
DEPRESIV MAJOR, MANIACAL SAU
TRECEŢI
MIXT AU FOST PREZENTE UN
LA PAG.
INTERVAL SUBSTANŢIAL DIN
URMĂ-
TOTALUL DURATEI FAZELOR
TOARE
ACTIVĂ ŞI REZIDUALĂ.

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat


SCID – I (pentru DSM - IV -TR) Schizofrenie (Feb.2001) Diferenţial Psihoze C. 4
FACEŢI DIAGNOSTICUL C. Semne continue ale tulburării ? 1 3 C6
DIFERENŢIAL persistând cel puţin 6 luni. Această
AL SCHIZOFRENIEI CU perioadă de 6 luni trebuie să includă TRECEŢI LA
TULBURAREA cel puţin o lună de simptome care *TULBURARE
SCHIZOFRENIFORMĂ satisfac criteriul A (adică simptome SCHIZOFRE-
ale fazei active) şi poate include NIFORMĂ*,
DACĂ E NECLAR: Între perioade de simptome prodromale C. 11
(EPISOADE MULTIPLE), aţi sau reziduale. În cursul acestor
fost din nou aşa cum sunteţi perioade prodromale şi reziduale,
în mod normal? Cât a durat semnele tulburării se pot manifesta
fiecare episod? numai prin simptome negative
(apltatizare afectivă, alogie, avoliţie)
sau prin două sau mai multe
simptome menţionate la criteriul A,
prezente într-o formă atenuată (de
ex. convingeri stranii, experienţe
perceptuale insolite).

DACĂ NU SE ŞTIE ÎNCĂ: B. O porţiune semnificativă de timp ? 1 3


C7
Atunci când (AŢI AVUT de la debutul tulburării, unul sau mai
SIMPTOME DIN CADRUL multe domenii majore de funcţionare
CRITERIULUI A), aţi lucrat, aţi cum ar fi serviciul, relaţiile TRECEŢI LA
avut o viaţă socială, aţi avut interpersonale, autoîngrijirea, sunt *TULBURARE
grijă de Dvs.? considerabil sub nivelul atins PSIHOTICĂ
anterior debutului (sau când debutul FAS,*
are loc în copilărie sau adolescenţă, C. 23
incapacitatea de a atinge nivelul
aşteptat de realizare interpersonală,
şcolară sau profesională).

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat


SCID – I (pentru DSM - IV -TR) Schizofrenie (Feb.2001) Diferenţial Psihoze C. 5
DACĂ NU SE ŞTIE: Aţi luat E. Tulburarea nu se datorează efectelor ? 1 3 C8
vreun medicament în fiziologice directe ale unei substanţe (de
această perioadă? ex., unui drog de abuz, medicament) TRECEŢI LA SCHI-
sau unei condiţii medicale generale. *TULBURARE ZOFRE
DACĂ NU SE ŞTIE: Aţi avut PSIHOTICĂ NIE
vreo boală fizică în această DACĂ EXISTĂ INDICII CĂ FAS,*
perioadă? SIMPTOMELE PSIHOTICE SUNT C. 23 CONTI-
SECUNDARE (ADICĂ O CONSECINŢĂ NUAŢI
FIZIOLOGICĂ DIRECTĂ A UNEI CMG PE PAG
SAU A UNEI SUBSTANŢE, TRECEŢI URMĂ-
LA *CMG/SUBST*, C. 19, IAR APOI TOARE
REVENIŢI PENTRU A CODA „1” SAU
„3”.
DATORATĂ
Condiţiile medicale generale etiologice UNEI SUBSTAN-
includ: condiţii neurologice (de ex., ŢE SAU CMG;
neoplasme, boli cerebrovasculare, DACĂ EXISTĂ
boala Huntington, epilepsie, leziunile PERIOADE DE
nervului acustic, surditatea, migrena, SIMPTOME PSI-
infecţiile sistemului nervos central); HOTICE CARE
condiţii endocrine (de ex., hiper- şi NU SE DATOREA-
hipotiroidismul, hiper- şi ZĂ UNEI SUBSTAN-
hipoparatiroidismul, ŢE SAU CMG, TRE-
hipoadrenocorticismul); condiţii CEŢI LA C. 1;
metabolice (de ex., hipoxia, hipercarbia, ALTFEL, TRECEŢI
hipoglicemia); dezechilibre hidrice sau LA *CRONOLOGIE,*
electrolitice; boli hepatice sau renale; şi C. 24
tulburări autoimune cu implicarea
sistemului nervos central (de ex.,
lupusul eritematos sistemic).

Substanţele etiologice includ: alcoolul,


amfetaminele, cannabisul, cocaina,
halucinogenele, inhalantele, opioidele,
phencyclidina, sedativele, hionoticele şi
anxioloticele, precum şi alte substanţe
necunoscute.

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat


SCID – I (pentru DSM - IV -TR) Schizofrenie (Feb.2001) Diferenţial Psihoze C. 6
*TIPURI DE SCHIZOFRENIE*

STABILIŢI TIPUL FENOMENOLOGIC ACTUAL

*TIPUL PARANOID* Tipul Paranoid; în prezent: ? 1 3 C9

A. Preocupare pentru una sau mai multe TRECEŢI TIP


idei delirante sau halucinaţii auditive LA *TIPUL PARA-
frecvente. CATATO- NOID
NIC,* MAI
B. Nici unul dintre următoarele simptome JOS
nu este proeminent: limbaj dezorganizat,
comportament catatonic sau TRECEŢI LA
dezorganizat sau afect plat sau *CRONOLOGIE* C8
inadecvat.

*TIPUL CATATONIC* Tipul Catatonic: tabloul clinic este ? 1 3 C10


dominat de cel puţin două dintre
următoarele: TRECEŢI TIP
LA *TIPUL CATA-
(1) imobilitate motorie evidenţiată prin DEZOR- TONIC
catalepsie (incluzâne flexibilitate GANIZAT,*
ceroasă) sau stupor C. 7

(2) activitate motorie excesivă (care este


evident lipsită de sens şi nu este TRECEŢI LA
influenţată de stimuli externi) *CRONOLOGIE* C8

(3) negativism extrem (o rezistenţă


evident nemotivată la toate instrucţiunile
sau menţinerea unei posturi rigide la
încercările de a fi mişcat) sau mutism

(4) bizarerii ale mişcării voluntare


evidenţiate prin posturi (asumarea
voluntară a unor posturi inadecvate sau
bizare), mişcări stereotipe, manierisme
sau grimase proeminente

(5) ecolalie sau ecopraxie

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat


SCID – I (pentru DSM - IV -TR) Schizofrenie (Feb.2001) Diferenţial Psihoze C. 7
*TIPUL DEZORGANIZAT* ? 1 3 C11
Tipul Dezorganizat: în prezent sunt
DACĂ NU SE ŞTIE: satisfăcute următoarele criterii: TRECEŢI TIP
DETERMINAŢI DACĂ LA *TIPUL DEZOR-
AFECTUL PLAT SAU A. Oricare dintre următoarele sunt NEDIFE- GANIZAT
INADECVAT A FOST proeminente: RENŢIAT,*
PREZENT MAI JOS
(1) limbaj dezorganizat;
(2) comportament dezorganizat TRECEŢI LA
(3) afect plat sau inadecvat *CRONOLOGIE* C8

B. Nu sunt satisfăcute criteriile pentru


Tipul Catatonic

*TIPUL NEDIFERENŢIAT* Tipul Nediferenţiat: sunt prezente ? 1 3 C12


simptome care satisfac criteriul A, dar nu
sunt satisfăcute criteriile pentru tipul TRECEŢI TIP
Paranoid, Dezorganizat sau Catatonic. LA *TIPUL NEDIFE-
REZI- RENŢIAT
DUAL,*
MAI JOS

TRECEŢI LA
*CRONOLOGIE* C8

*TIPUL REZIDUAL* Tipul Rezidual: în prezent sunt ? 1 3 C13


satisfăcute următoarele criterii:
TIP
A. Absenţa ideilor delirante, a REZIDU-
halucinaţiilor, limbajului dezorganizat şi a AL
comportamentului catatonic sau flagrant
dezorganizat, proeminenente

B. Există proba continuităţii perturbării, TRECEŢI LA


indicată de prezenţa de simptome *CRONOLOGIE* C8
negative sau a două sau mai multe
simptome menţionate la criteriul A pentru
Schizofrenie, prezente într-o formă
atenuată (de ex. convingeri bizare,
experienţe perceptive insolite).

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat

SCID – I (pentru DSM - IV -TR) Schizofrenie (Feb.2001) Diferenţial Psihoze C. 8


*CRONOLOGIA SCHIZOFRENIEI*

DACĂ E NECLAR: În ultima Satisface criteriile pentru ? 1 3 C13a


lună, aţi avut (ORICE SIMPTOM Schizofrenie în ultima lună, adică
DE SCHIZOFRENIE, INCLUSIV orice simptom în decursul ultimei
SIMPTOME NEGATIVE SAU luni, inclusiv simptome negative sau
REZIDUALE)? reziduale.

SPECIFICAŢI SEVERITATEA CURENTĂ A SIMPTOMELOR C13b


1 – Uşoară: Simptomele psihotice sunt prezente doar intermitent în decursul ultimei luni,
ŞI au o influenţă scăzută asupre comportamentului, SAU simptomele negative au un
impact scăzut asupra funcţionării.
2 – Moderată: Simptomele sau deteriorarea funcţională se află la un nivel intermediar
între “uşor” şi “sever”.
3 – Severă: Simptomele psihotice sunt persistente ŞI au o influenţă puternică asupra
comportamentului SAU apare o deteriorare funcţională semnificativă datorată
simptomelor negative.

CONTINUAŢI CU *VÂRSTA DEBUTULUI* , PE PAGINA URMĂTOARE

DACĂ ÎN PREZENT NU EXISTĂ SIMPTOME: C13c


4 – În remisiune completă: Nu mai există nici un fel de simptome sau semne ale
tulburării, dar clinic este încă important a se menţiona tulburarea– de ex., la
o persoană cu episoade anterioare de simptome psihotice la care nu au mai apărut
manifestări ale bolii, dar care a luat medicaţie antipsihotică în decursul ultimilor doi
ani.
5 – Istoric anterior: Există un istoric de satisfacere a criteriilor tulburării, dar persoana
este considerată vindecată.

Când aţi avut ultima dată Număr de luni anterior interviului


(SIMPTOME DE SCHIZOFRENIE)? când a avut ultimele simptome
C13d

CONTINUAŢI CU *VÂRSTA DEBUTULUI* , PE PAGINA URMĂTOARE

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevăat


SCID – I (pentru DSM - IV -TR) Schizofrenie (Feb.2001) Diferenţial Psihoze C. 9
*VÂRSTA DEBUTULUI*

Ce vârstă aveaţi când aţi avut Vârsta la care au debutat simptomele C13e
pentru prima dată (SIMPTOME psihotice (CODAŢI 99 DACĂ NU
PSIHOTICE)? SE ŞTIE)

DACĂ NU SE ŞTIE ÎNCĂ: Câte Număr de episoade sau exacerbări


episoade de (SIMPTOME (CODAŢI 99 DACĂ SUNT PREA NUME- C13f
PSIHOTICE) aţi avut? ROASE SAU NEDIFERENŢIATE PENTRU
A PUTEA FI NUMĂRATE)

DACĂ NU SE ŞTIE ÎNCĂ: Ce Vârsta la debutul simptomelor


dificultăţi aţi întâmpinat înainte de prodromale (dacă e cazul) C13g
a avea pentru prima dată (CODAŢI 99 DACĂ NU SE ŞTIE)
(SIMPTOME PSIHOTICE)?

(Aveaţi un servici, o viaţă socială,


vă purtaţi singur de grijă?)

*SPECIFICANŢI AI EVOLUŢIEI SCHIZOFRENIEI*

Specificanţii de mai jos indică evoluţia caracteristică a simptomelor schizofreniei în decursul timpului.
Aceşti specificanţi pot fi aplicaţi numai după cel puţin un an de la debutul iniţial al simptomelor fazei
active. În cursul acestei perioade iniţiale de un an nu poate fi aplicat nici un specificant de evoluţie.
Notă: în perioadele reziduale semnele tulburării se pot manifesta numai prin simptome negative
(aplatizare afectivă, alogie, avoliţie) sau prin două sau mai multe simptome menţionate la criteriul A,
prezente într-o formă atenuată (de ex. convingeri stranii, experienţe perceptuale insolite).

ALEGEŢI SPECIFICANTUL CARE CARACTERIZEAZĂ CEL MAI ACURAT EVOLUŢIA


LONGITUDINALĂ A TULBURĂRII (încercuiţi numărul de cod din stânga).

1. Episodic, cu Simptome Reziduale între Episoade. Cu Simptome Negative Proeminente C13h


Acest specificant se aplică atunci când evoluţia este caracterizată prin episoade în care
criteriul A pentru Schizofrenie este satisfăcut, iar între episoade există simptome reziduale
semnificative clinic. În plus, în cursul acestor perioade reziduale sunt prezente simptome
negative notabile.

2. Episodic, cu Simptome Reziduale între Episoade


Acest specificant se aplică atunci când evoluţia este caracterizată prin episoade în care
criteriul A pentru Schizofrenie este satisfăcut, iar între episoade există simptome reziduale
semnificative clinic (dar nu sunt prezente simptome negative notabile).

3. Episodic, fără Simptome Reziduale între Episoade


Acest specificant se aplică atunci când evoluţia este caracterizată prin episoade în care
criteriul A pentru Schizofrenie este satisfăcut, iar între episoade nu există simptome reziduale
semnificative clinic.

4. Continuu, cu Simptome Negative Proeminente


Acest specificant se aplică atunci când simptomele caracteristice de la criteriul A sunt
satisfăcute pe tot (sau aproape tot) parcursul evoluţiei. În plus, sunt prezente şi simptome
negative notabile.

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat


SCID – I (pentru DSM - IV -TR) Schizofrenie (Feb.2001) Diferenţial Psihoze C. 10
5. Continuu
Acest specificant se aplică atunci când simptomele caracteristice de la criteriul A sunt
satisfăcute pe tot (sau aproape tot) parcursul evoluţiei (dar nu sunt prezente simptome
negative notabile).

6. Episod Unic, cu Simptome Negative Proeminente


Acest specificant se aplică atunci când a existat un singur episod în care criteriul A pentru
Schizofrenie a fost satisfăcut şi au rămas unele simptome reziduale semnificative clinic. În
plus, simptomele reziduale includ simptome negative notabile.

7. Episod Unic, în Remisiune Parţială


Acest specificant se aplică atunci când a existat un singur episod în care criteriul A pentru
Schizofrenie a fost satisfăcut şi au rămas unele simptome reziduale semnificative clinic (dar
nu sunt prezente simptome negative notabile).

8. Episod Unic, în Remisiune Completă


Acest specificant se aplică atunci când a existat un singur episod în care criteriul A pentru
Schizofrenie a fost satisfăcut şi nu au rămas simptome reziduale semnificative clinic.

9. Alt Pattern sau Pattern Nespecificat


Acest specificant este utilizat atunci când a fost prezent un alt pattern sau un pattern
nespecificat de evoluţie (sau în cazul în care patternul nu este cunoscut).

TRECEŢI LA MODULUL URMĂTOR

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat


SCID – I (pentru DSM - IV -TR) Schizofreniformă (Feb.2001) Diferenţial Psihoze C. 11
*TULBURARE CRITERII TULBURARE
SCHIZOFRENIFORMĂ* SCHIZOFRENIFORMĂ

SCHIZOFRENIA A FOST B. Un episod al tulburării (incluzând 1 3 C14


EXCLUSĂ DEOARECE DURATA fazele prodromală, activă şi
ESTE DE MAI PUŢIN DE 6 LUNI reziduală) durează cel puţin o lună TRECEŢI
dar mai puţin de 6 luni. LA *TUL-
DACĂ NU SE ŞTIE: Cât timp au BURARE
durat (SIMPTOMELE PSIHOTICĂ
PSIHOTICE)? SCURTĂ*
C. 17

DACĂ NU SE ŞTIE: Aţi urmat C. Tulburarea nu se datorează ? 1 3 C15


vreun tratament medicamentos în efectelor fiziologice directe ale unei
această perioadă? substanţe (de ex., unui drog de TRECEŢI TULBU-
abuz, medicament) sau unei condiţii LA *TUL- RARE
DACĂ NU SE ŞTIE: Aţi avut vreo medicale generale. BURARE SCHIZO-
boală fizică în această perioadă? PSIHOTI- FRENI-
DACĂ EXISTĂ INDICII CĂ CĂ FAS* FORMĂ
SIMPTOMELE PSIHOTICE SUNT C. 23
SECUNDARE (ADICĂ O
CONSECINŢĂ FIZIOLOGICĂ ÎN CAZ DE ALTE
DIRECTĂ A UNEI CMG SAU A PERIOADE DE
UNEI SUBSTANŢE), TRECEŢI LA SIMPTOME PSI-
*CMG/SUBST*, C. 19, IAR APOI HOTICE NEDATO-
REVENIŢI PENTRU A CODA „1” RATE UNEI SUB-
SAU „3”. STANŢE SAU CMG
REVENIŢI LA C.1;
ALTFEL TRECEŢI
LA *CRONOLOGIE*
C. 24

RAPORTAŢI-VĂ LA LISTA DE
CONDIŢII MEDICALE GENERALE
ŞI DE SUBSTANŢE, C.5

Atunci când diagnosticul se pune


fără a aştepta recuperarea, acesta 2 3 C16

trebuie etichetat ca „provizoriu”


DIAG- DIAG-
NOTĂ: CODAŢI CU „2” DACĂ NOSTIC NOS-
RECUPERAREA EXPECTATĂ NU PROVI- TIC
A AVUT ÎNCĂ LOC ŞI CU „3” DACĂ ZORIU CERT
A AVUT LOC O RECUPERARE
COMPLETĂ CONTINUAŢI PE
PAGINA URMĂ-
TOARE

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat


SCID – I (pentru DSM - IV -TR) Schizofreniformă (Feb.2001) Diferenţial Psihoze C. 12
STABILIŢI ACUM DACĂ SUNT Cel puţin două dintre următoarele
PREZENTE ELEMENTE DE elemente sunt asociate cu un
PROGNOSTIC BUN prognostic bun:

(1) debut al simptomelor psihotice ? 1 3 C17


proeminente în decurs de 4
săptămâni de la prima modificare
notabilă în comportament sau în
funcţionarea uzuală

(2) confuzie sau perplexitate la ? 1 3


C18
apogeul episodului psihotic

(3) funcţionare socială sau ? 1 3 C19


profesională premorbidă bună

(4) absenţa afectului plat sau obtuz ? 1 3 C20

CEL PUŢIN 2 ELEMENTE DE 1 3


C21
PROGNOSTIC BUN CODATE CU “3”
FĂRĂ ELE- CU ELE-
MENTE DE MENTE
PROG- DE PROG-
NOSTIC NOSTIC
BUN BUN

TRECEŢI LA
*CRONOLOGIE*
C. 24

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat


SCID – I (pentru DSM - IV -TR) Schizoafectivă (Feb.2001) Diferenţial Psihoze C. 13
(REVIZUIT NOIEMBRIE 2001)

*TULBURARE CRITERII TULBURARE


SCHIZOAFECTIVĂ* SCHIZOAFECTIVĂ

SCHIZOFRENIA ŞI TULBURAREA A. O perioadă neântreruptă de ? 1 3


C22
SCHIZOAFECTIVĂ AU FOST maladie în cursul căreia, la un
EXCLUSE DATORITĂ moment dat există, fie un Episod TRECEŢI LA
SIMPTOMELOR AFECTIVE Depresiv Major (care trebuie să *TULBURARE
PROEMINENTE. includă criteriul A (1): dispoziţie PSIHOTICĂ
depresivă), un Episod Maniacal FAS*
sau un Episod Mixt, concomitent cu C. 23
simptome care satisfac criteriul A SAU LA C.4 SUS
pentru Schizofrenie. DACĂ EDM
CU / FĂRĂ
Notă: Episodul Depresiv Major DISPOZIŢIE
trebuie să includă criteriul A1: DEPRESIVĂ
dispoziţie depresivă. Dacă nu,
reveniţi la C.4 şi continuaţi cu
criteriile pentru Schizofrenie

DACĂ NU SE ŞTIE ÎNCĂ: B. În cursul aceleiaşi perioade de ? 1 3 C23


Au existat perioade în care aţi avut maladie au existat idei delirante
(SIMPTOME PSIHOTICE) şi nu aţi sau halucinaţii timp de cel puţin 2 TRECEŢI TULBU-
fost (MANIACAL/Ă SAU săptămâni în absenţa unor LA *TUL- RARE
DEPRMAT/Ă)? simptome affective proeminente BURARE AFECTIVĂ
PSIHOTI- PSIHOTI-
CĂ FAS* CĂ, TRE-
C. 23 CEŢI LA
MODULUL
URMĂTOR

C. Simptomele care satisfac ? 1 3 C24


criteriile pentru un episod afectiv
sunt prezente o porţiune TRECEŢI LA
substanţială din durata totală a *TULBURARE
perioadelor active şi reziduale ale PSIHOTICĂ
tulburării FAS*
C. 23

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat


SCID – I (pentru DSM - IV -TR) Schizoafectivă (Feb.2001) Diagnostic Diferenţial Psihoze C. 14
DACĂ NU SE ŞTIE: Aţi urmat D. Tulburarea nu se datorează ? 1 3 C25
vreun tratament medicamentos în efectelor fiziologice directe ale unei
acest timp? substanţe (de ex. drog de abuz sau TRECEŢI TULBU-
medicament) sau unei condiţii LA *TUL- RARE
DACĂ NU SE ŞTIE: Aţi avut vreo medicale generale. BURARE SCHIZO-
boală fizică în această perioadă? PSIHOTI- AFECTIVĂ
CĂ FAS*
C. 23 SELEC-
TAŢI
DACĂ EXISTĂ INDICII CĂ SUBTIPUL
SIMPTOMELE PSIHOTICE SAU
AFECTIVE SUNT SECUNDARE DATORATĂ UNEI
(ADICĂ O CONSECINŢĂ SUBSTANŢE SAU
FIZIOLOGICĂ DIRECTĂ A UNEI CMG; DACĂ ALTE
CMG SAU A UNEI SUBSTANŢE, PERIOADE DE SIMP-
TRECEŢI LA *CMG/SUBST*, C. TOME PSIHOTICE
19, IAR APOI REVENIŢI PENTRU NEDATORATE UNEI
A CODA „1” SAU „3”. SUBSTANŢE SAU
CMG, REVENIŢI LA
RAPORTAŢI-VĂ LA LISTA DE C. 1;
CONDIŢII MEDICALE GENERALE ALTFEL, TRECEŢI
ŞI DE SUBSTANŢE, DE LA LA *CRONOLOGIE*
PAGINA C.5 C. 24

SUBTIPURI ALE TULBURĂRII SCHIZOAFECTIVE

Episod Maniacal sau Episod Mixt (sau 1 3 C26


un Episod Maniacal sau Mixt şi Episoade
Depresive Majore) pe parcursul tulburării TIP TIP
DEPRE- BIPO-
SIV LAR

TRECEŢI LA
*CRONOLOGIE*
C. 24

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat


SCID – I (pentru DSM - IV -TR) Delirantă (Feb.2001) Diferenţial Psihoze C. 15
*TULBURARE DELIRANTĂ* CRITERII TULBURARE
DELIRANTĂ

SCHIZOFRENIA, TULBURAREA NOTĂ: ORDINEA DE MAI JOS A


SCHIZOFRENIFORMĂ ŞI CRITERIILOR DIFERĂ DE CEA
SCHIZOAFECTIVĂ AU FOST DIN DSM-IV-TR.
EXCLUSE

DACĂ E NECLAR: A existat vreo D. (1) Nu există Episoade Depresiv ? 1 3 C27


perioadă în care aţi avut (IDEI Major, Maniacal sau Mixt care să fi
DELIRANTE) şi aţi fost acelaşi timp apărut concomitent cu ideile TRECEŢI LA
(deprimat/ă / euforic/ă / iritabil/ă / delirante *TULBURA- CONTI-
CUVINTELE PROPRII)? RE NUAŢI
NOTĂ: CODAŢI CU “3” DACĂ NU PSIHOTICĂ PE
A EXISTAT NICIODATĂ NICI UN FAS* PAG.
FEL DE EPISOD DEPRESIV C. 23 URMĂ-
MAJOR, MANIACAL SAU MIXT TOARE
SAU DACĂ TOATE EPISOADELE
AFECTIVE AU APĂRUT ÎN ALTE
PERIOADE DECÂT CELE
DELIRANTE. CODAŢI “1” DACĂ
AU EXISTAT PERIOADE DE
SUPRAPUNERE CU DELIRUL.

DACĂ E NECLAR: Cât timp din D. (2) Durata totală a tuturor ? 1 3


C28
perioada în care aţi avut (IDEI episoadelor depresive care au
DELIRANTE) aţi spune că aţi fost survenit concomitent cu ideile TRECEŢI LA
şi (deprimat/ă / euforic/ă / iritabil/ă / delirante a fost scurtă în raport cu *TULBURA- CON-
CUVINTELE PROPRII)? perioadele delirante. RE TINU-
PSIHOTICĂ AŢI PE
NOTĂ: CODAŢI CU “1” DACĂ FAS* PAG.
SIMPTOMELE CARE SATISFAC C. 23 URMĂ-
CRITERIILE PENTRU UN EPISOD TOARE
AFECTIV SUNT PREZENTE O
PERIOADĂ SUBSTANŢIALĂ DIN
DURATA TOTALĂ A TULBURĂRII

DACĂ E NECLAR: Aţi avut (IDEI C29


Simptomele psihotice apar exclusiv ? 1 3
DELIRANTE) doar în perioadele în în timpul Episoadelor Depresiv
care aţi fost deprimat/ă / Major, Maniacal şi Mixt TRECEŢI LA TULBU-
eupforic/ă / CUVINTELE PROPRII? *TULBU RARE
RARE AFECTI-
PSIHOTICĂ VĂ PSI-
FAS* HOTICĂ
C. 23
TRECEŢI
LA *TUL-
BURĂRI
AFECTI-
VE, D. 1

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat


SCID – I (pentru DSM - IV -TR) Delirantă (Feb.2001) Diferenţial Psihoze C. 16
A. Idei delirante nobizare, (adică ? 1 3
implicând situaţii care survin în viaţa C30
reală, cum ar fi faptul de a fi TRECEŢI
urmărit/ă, otrăvit/ă, infectat/ă, iubit/ă LA *TULBU-
de la distanţă, înşelat/ă de soţ/ie sau RARE PSI-
amant/ă sau de a avea o boală) cu o HOTICĂ
durată de cel puţin o lună. SCURTĂ*
C. 17

B. Criteriul A pentru Schizofrenie nu ? 1 3 C31


a fost satisfăcut niciodată. Notă:
Halucinaţiile auditive şi olfactive pot fi
prezente în Tulburarea Delirantă,
dacă sunt în raport cu tema delirantă.
TRECEŢI
NOTĂ: CODAŢI CU “3” DACĂ ALTE LA *TULBU-
SIMPTOME CARACTERISTICE RARE PSI-
FAZEI ACTIVE DIN SCHZOFRENIE HOTICĂ
(DE EX., HALUCINAŢII) NU SUNT FAS*
SEMNIFICATIVE (ADICĂ, C. 23
DUREAZĂ MAI PUŢIN DE O LUNĂ).

C. În afara impactului ideii (ideilor) ? 1 3 C32


delirante sau a semnificaţiilor sale
(lor), funcţionarea nu este deteriorată TRECEŢI
semnificativ, iar comportamentul nu LA *TULBU-
este în mod evident straniu sau RARE PSI-
bizar. HOTICĂ
FAS* C.23

DACĂ NU SE ŞTIE: Aţi urmat E. Tulburarea nu se datorează ? 1 3


C33
vreun tratament medicamentos în efectelor fiziologice directe ale unei
acest timp? substanţe (de ex. drog de abuz sau TRECEŢI TULBU-
medicament) sau unei condiţii LA *TUL- RARE
DACĂ NU SE ŞTIE: Aţi avut vreo medicale generale. BURARE DELIRAN-
boală fizică în acest timp? PSIHOTICĂ TĂ
FAS*
DACĂ EXISTĂ INDICII CĂ IDEILE C. 23 SELEC-
DELIRANTE SUNT SECUNDARE TAŢI SUB
(ADICĂ O CONSECINŢĂ TIPUL PE
FIZIOLOGICĂ DIRECTĂ A UNEI PAG. UR-
CMG SAU A UNEI SUBSTANŢE, MĂTOARE
TRECEŢI LA *CMG/SUBST*, C. 19,
IAR APOI REVENIŢI PENTRU A DATORATĂ UNEI
CODA „1” SAU „3”. CMG/SUBST. DACĂ
ALTE PERIOADE DE
RAPORTAŢI-VĂ LA LISTA DE SIMPTOME PSIHOTI-
CONDIŢII MEDICALE GENERALE CE NEDATORATE
ŞI DE SUBSTANŢE, DE LA UNEI SUBSTANŢE
PAGINA C.5 SAU CMG, REVENIŢI
LA C1; ALTFEL TRE-
CEŢI LA
*CRONOLOGIE.* C. 24

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat


SCID – I (pentru DSM - IV -TR) Psihotică scurtă (Feb.2001) Diferenţial Psihoze C. 17
SUBTIPURI ALE TULBURĂRII DELIRANTE

SPECIFICAŢI TIPUL PE BAZA 1. Tip de Persecuţie: idei delirante cum că persoana C34
TEMEI DELIRANTE respectivă (sau cineva de care persoana este
PREDOMINANTE, IAR APOI apropiată) este tratat cu răutate într-un anumit mod
TRECEŢI LA *CRONOLOGIE,*
C. 24 2. Tip de Gelozie: idei delirante cum că partenerul/
partenera sexual/ă a persoanei este infidel/ă.

3. Tip Erotoman: idei delirante cum că o altă persoană,


de regulă de condiţie socială mai înaltă, se află
în relaţii amoroase cu persoana

4. Tip Somatic: idei delirante cum că persoana are un


defect fizic sau o condiţie medicală generală

5. Tip de grandoare: idei delirante de valoare, putere,


cunoştiinţe, identitate, sau o relaţie specială cu o
divinitate sau o persoană faimoasă

6. Tip mixt: idei delirante caracteristice pentru mai mult


decât unul dintre tipurile de mai sus, dar nici una
dintre ele nu predomină

7. Tip nediferenţiat

TRECEŢI LA *CRONOLOGIE*
C. 24

*TULBURARE PSIHOTICĂ CRITERII TULBURARE PSIHOTICĂ


SCURTĂ* SCURTĂ

A. Prezenţa unuia (sau a mai multora) ? 1 3


C35
dintre următoarele simptome:
TRECEŢI
(1) idei delirante LA *TULBU-
RARE PSI-
(2) halucinaţii HOTICĂ
FAS*
(3) limbaj dezorganizat (de ex., C.23
deraieri frecvente sau
incoerenţă)

(4) comportament flagrant


dezorganizat sau catatonic

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat


SCID – I (pentru DSM - IV -TR) Psihotică scurtă (Feb.2001) Diferenţial Psihoze C. 18
DACĂ NU SE ŞTIE: Aţi urmat C. (2) Tulburarea nu se datorează ? 1 3
vreun tratament efectelor fiziologice directe ale unei C36
medicamentos în acest timp? substanţe (de ex. drog de abuz sau TRECEŢI
medicament) sau unei condiţii medicale LA *TUL-
DACĂ NU SE ŞTIE: Aţi avut generale BURARE
vreo boală fizică în acest timp? PSIHOTI-
CĂ FAS*
C.23

DACĂ EXISTĂ INDICII CĂ DATORATĂ UNEI


SIMPTOMELE SUNT SECUNDARE CMG/SUBST. DACĂ
(ADICĂ O CONSECINŢĂ FIZIOLOGICĂ ALTE PERIOADE DE
DIRECTĂ A UNEI CMG SAU A UNEI SIMPTOME PSIHO-
SUBSTANŢE, TRECEŢI LA TICE NEDATORATE
*CMG/SUBST*, C. 19, IAR APOI UNEI SUBSTANŢE
REVENIŢI PENTRU A ACORDA CODUL SAU CMG, REVENIŢI
„1” SAU „3”. LA C1: ALTFEL TRE-
CEŢI LA
RAPORTAŢI-VĂ LA LISTA DE LA *CRONOLOGIE.*
PAGINA C.5 C. 24

B. Durata unui episod al tulburării este de ? 1 3


C37
cel puţin o zi, dar de mai puţin de o lună,
cu eventuala revenire completă la nivelul TRECEŢI LA
premorbid de funcţionare. *TULBURARE
PSIHOTICĂ
FAS* C.23

C (1) Tulburarea nu este explicată mai ? 1 3 C38


bine de o Tulburare Afectivă (adică, nu
există un episod afectiv complet) TRECEŢI TRE-
LA *PSI- CEŢI LA
CODAŢI CU “3” DACĂ NU EXISTĂ HOTICĂ MODU-
EPISOADE AFECTIVE FAS* LUL
C. 23 URMĂ-
TOR

TULBURARE
PSIHOTICĂ
SCURTĂ

Simptomele survin la scurt timp după şi ? 1 3


C39
evident ca răspuns la evenimente care,
singure sau împreună, ar fi marcant FĂRĂ STRE-
stresante pentru aproape oricine, în SORI MAR-
circumstanţe similare în cultura persoanei CANŢI

CU STRESORI
DESCRIEŢI STRESORUL: MARCANŢI

NOTĂ: BIFAŢI AICI DACĂ DEBUTUL


SURVINE LA 4 SĂPT. POSTPARTUM C40
TRECEŢI LA
*CRONOLOGIE* C.24

SCID – I (pentru DSM - IV -TR) Datorată unei CMG (Feb.2001) Diferenţial Psihoze C. 19
nfor informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat
*CMG/ SUBSTANŢE CARE CAUZEAZĂ SIMPTOME PSIHOTICE*

TULBURARE PSIHOTICĂ CRITERII TULBURARE PSIHOTICĂ


DATORATĂ UNEI CONDIŢII DATORATĂ UNEI CONDIŢII
MEDICALE GENERALE MEDICALE GENERALE

DACĂ SIMPTOMELE NU SUNT ASOCIATE CU O CONDIŢIE MEDICALĂ GENERALĂ, BIFAŢI AICI C40a
ŞI TRECEŢI LA *TULBURARE PSIHOTICĂ INDUSĂ DE O SUBSTANŢĂ*, C. 21

CODAŢI PE BAZA INFORMAŢIEI A. Halucinaţii sau idei delirante ? 1 2 3


C41
DEJA OBŢINUTE proeminente

Credeţi că (IDEILE DELIRANTE/ B/ C. Există proba, din istoric, ? 1 2 3


C42
HALUCINAŢIILE) Dvs. au fost examenul somatic sau datele de
legate în vreu fel de (CONDIŢIA laborator a faptului că tulburarea este
MEDICALĂ COMORBIDĂ) Dvs.? consecinţa fiziologică directă a unei TRECEŢI LA
condiţii medicale generale şi că *INDUSĂ DE
DACĂ DA: Spuneţi-mi în ce tulburarea nu este explicată mai bine O SUBSTAN-
fel. de altă tulburare medicală. ŢĂ*
C. 21
(IDEILE DELIRANTE/
HALUCINAŢIILE) au început sau
s-au agravat numai după URMĂTORII FACTORI TREBUIE
instalarea [CONDIŢIEI MEDICALE LUAŢI ÎN CONSIDERARE ŞI SUSŢIN
GENERALE COMORBIDE]?) CONCLUZIA CĂ CMG ARE ROL
ETIOLOGIC ÎN APARIŢIA
DACĂ DA ŞI CMG S-A SIMPTOMELOR PSIHOTICE:
REZOLVAT, (IDEILE
DELIRANTE/ HALUCINAŢIILE) 1. EXISTĂ DATE ÎN LITERATURĂ
s-au ameliorat semnificativ o CARE SUSŢIN O ASOCIERE CLARĂ
dată cu ameliorarea ÎNTRE CMG ŞI SIMPTOMELE
(CONDIŢIEI MEDICALE PSIHOTICE
GENERALE COMORBIDE)?
2. EXISTĂ O RELAŢIE TEMPORALĂ
STRÂNSĂ ÎNTRE EVOLUŢIA
SIMPTOMELOR PSIHOTICE ŞI
EVOLUŢIA CONDIŢIEI MEDICALE
GENERALE

3. SIMPTOMELE PSIHOTICE SE
CARACTERIZEAZĂ PRIN
ELEMENTE NEOBIŞNUITE DE
MANIFESTARE (DE EX., DEBUT LA
O VÂRSTĂ ÎNAINTATĂ)

4. NU EXISTĂ EXPLICAŢII
ALTERNATIVE (SIMPTOME
PSIHOTICE CA REACŢIE
PSIHOLOGICĂ LA CMG.)

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat


SCID – I (pentru DSM - IV -TR) Datorată unei CMG (Feb.2001) Diferenţial Psihoze C. 20
D. Tulburarea nu survine exclusiv în 1 3
C42a
cursul unui Delirium
TULBURA-
DELIRIUM RE PSIHO-
DATORAT TICĂ DA-
UNEI CMG TORATĂ
UNEI CMG

Specificaţi tipul de simptome predominante: C42b


1 – Cu Idei Delirante
2 – Cu Halucinaţii

CONTINUAŢI PE PAGINA URMĂTOARE

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat


SCID – I (pentru DSM - IV -TR) Indusă de Substanţă (Feb.2001) Diferenţial Psihoze C. 21
TULBURARE PSIHOTICĂ CRITERII TULBURARE PSIHOTICĂ
INDUSĂ DE O SUBSTANŢĂ INDUSĂ DE O SUBSTANŢĂ
TULBURARE EVALUATĂ:
Schizofrenie C. 5
DACĂ SIMPTOMELE NU SUNT ASOCIATE CU CONSUMUL ACTUAL Schizofreniformă C. 11
DE SUBSTANŢE, BIFAŢI AICI ŞI REVENIŢI LA TULBURAREA Schizoafectivă C. 14
EVALUATĂ Delirantă C. 16
Psihotică scurtă C. 18

CODAŢI PE BAZA A. Halucinaţii sau idei delirante ? 1 2 3


C43
INFORMAŢIEI DEJA OBŢINUTE proeminente. Notă: Nu se includ
halucinaţiile dacă persoana este REVENIŢI
conştientă de faptul că acestea sunt LA TULBU-
induse de o substanţă. RAREA
EVALUATĂ

DACĂ NU SE ŞTIE: Când au B. Există proba din istoric, examenul ? 1 2 3 C44


debutat (IDEILE DELIRANTE/ somatic sau datele de laborator, fie
HALUCINAŢIILE)? Consumaţi a faptului că (1) simptomele de la REVENIŢI
deja (SUBSTANŢA) sau tocmai criteriul A au apărut în cursul sau în LA TULBU-
aţi încetat să o folosiţi sau aţi decurs de o lună de la intoxicaţia RAREA
redus doza? sau abstinenţa de o substanţă, fie a EVALUATĂ
faptului ca (2) un medicament este
etiologic în relaţie cu perturbarea.

Credeţi că (IDEILE DELIRANTE/ C. Tulburarea nu este explicată mai ? 1 2 3


C45
HALUCINAŢIILE) Dvs. sunt bine de o tulburare psihotică
legate în vreu fel de (UZUL DE neindusă de o substanţă. Proba că REVENIŢI
SUBSTANŢĂ)? simptomele sunt explicate mai bine LA TULBU-
de o tulburare psihotică neindusă de RAREA
DACĂ DA: Spuneţi-mi în ce fel. o substanţă poate include EVALUATĂ
următoarele:
PUNEŢI ORICARE DINTRE
ÎNTREBĂRILE DE MAI JOS
PENTRU A EXCLUDE
ETIOLOGIA NEINDUSĂ DE O
SUBSTANŢĂ

DACĂ NU SE ŞTIE: Ce a apărut 1) simptomele psihotice preced


mai repede (UZUL DE debutul uzului de o substanţă (sau
SUBSTANŢĂ) sau uzului unui medicament).
(SIMPTOMELE PSIHOTICE)?

DACĂ NU SE ŞTIE: A existat 2) simptomele psihotice persistă o


vreo perioadă în care aţi renunţat perioadă considerabilă de timp (de
la consumul (SUBSTANŢEI)? ex. aproape o lună) după încetarea
abstinenţei acute sau a intoxicaţiei
DACĂ DA: După ce aţi renunţat severe.
la (SUBSTANŢA) a apărut
o ameliorare (a IDEILOR
DELIRANTE/HALUCINAŢIILOR
sau aţi avut în continuare (IDEI
DELIRANTE/ HALUCINAŢII)?
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV -TR) Indusă de Substanţă (Feb.2001) Diferenţial Psihoze C. 22
DACĂ NU SE ŞTIE: Ce cantitate 3) simptomele psihotice sunt
de (SUBSTANŢA) luaţi/ considerabil în exces faţă de ceea
consumaţi atunci când au apărut ce ar fi de aşteptat dat fiind timpul
(IDEILE DELIRANTE/ sau cantitatea de substanţă utilizată
HALUCINAŢIILE)? sau durata uzului.

DACĂ NU SE ŞTIE: Aţi mai avut 4) există alte indicii care sugerează
alte episoade de (IDEI existenţa unei tulburări psihotice
DELIRANTE/ HALUCINAŢII)? independente neinduse de o
substanţă (de ex. un istoric de
DACĂ DA: Câte? În acele episoade recurente nerelaţionate cu
perioade luaţi/consumaţi o substanţă)
(SUBSTANŢELE)?
D. Tulburarea nu survine exclusiv în 1 3
C46
cursul unui Delirium.

DELIRIUM TULBURA-
INDUS DE O RE PSIHO-
SUBSTANŢĂ TICĂ IN-
DUSĂ DE
O SUB-
STANŢĂ

Specificaţi tipul de simptome predominante: C47


1- Cu Idei Delirante
2- Cu Halucinaţii

Specificaţi contextul dezvoltării simptomelor afective: C48


1- Cu debut în cursul intoxicaţiei
2- Cu debut în cursul abstinenţei

REVENIŢI LA TULBURAREA EVALUATĂ

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat


SCID – I (pentru DSM - IV -TR) Psihotică FAS (Feb.2001) Diferenţial Psihoze C. 23
*TULBURARE PSIHOTICĂ TULBURARE PSIHOTICĂ FAS
FAS*

NOTĂ: Dacă au fost prezente Această categorie include simptomatologie 1 3


C49
simptome psihotice, dar nu au psihotică (de ex., idei delirante, limbaj
valoare diagnostică, codaţi cu ”1” dezorganizat, comportament catatonic sau
(adică, nu puneţi diagnosticul de flagrant dezorganizat) despre care nu TULBURARE
Tulburare Psihotică FAS), de ex. există informaţii suficiente pentru a pune un PSIHOTICĂ
“halucinaţii recurente” de a fi diagnostic specific sau despre care există FAS
strigat pe nume. informaţii contradictorii sau tulburări cu
simptome psihotice care nu satisfac
criteriile pentru nici o tulburare psihotică
specifică.

Specificaţi tipul:

1. Psihoză postpartum care nu satisface C50


criteriile pentru Tulburare Afectivă cu
Elemente Psihotice, Tulburare Psihotică
Scurtă, Tulburare Psihotică Indusă de o
Substanţă sau Tulburare Psihotică Datorată
unei Condiţii Medicale Generale.

2. Simptomele psihotice care durează de


mai puţin de o lună, dar care nu s-au remis
încă, astfel că nu sunt satisfăcute criteriile
pentru Tulburarea Psihotică Scurtă.

3. Halucinaţii auditive persistente în


absenţa oricăror altor elemente.

4. Idei delirante nonbizare persistente cu


perioade de suprapunere cu episoade
depresive, care au fost prezente o perioadă
substanţială din durata tulburării delirante

5. Situaţia în care clinicianul a conchis că


tulburarea psihotică este prezentă, dar nu
poate să precizeze dacă este primară,
datorată unei condiţii medicale generale
sau indusă de o substanţă.

6. Alta (descrieţi):

TRECEŢI LA *CRONOLOGIE* C. 24
(PAGINA URMĂTOARE)

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat


SCID – I (pentru DSM - IV -TR) Cronologie (Feb.2001) Diferenţial Psihoze C. 24
*CRONOLOGIE*
CRONOLOGIA TULBURĂRII PSIHOTICE SCURTE, TULBURĂRII
SCHIZOAFECTIVE, SCHIZOFRENIFORME, DELIRANTE SAU A
TULBURĂRII PSIHOTICE FAS

DACĂ E NECLAR: În decursul ultimei Satisface criteriile în ultima lună, ? 1 3


C51
luni, aţi avut (SIMPTOME PSIHOTICE adică orice simptom psihotic în
CODATE CU „3” SAU SIMPTOME ultima lună, sau în cazul fazelor
SCHIZOAFECTIVE, DEPRESIVE SAU nonpsihotice ale Tulburării
MANIACALE CODATE CU „3”)? Schizoafective, satisface criteriile
pentru un Episod Maniacal, Mixt
sau Depresiv Major în ultima lună

SPECIFICAŢI SEVERITATEA CURENTĂ A SIMPTOMELOR C52


1 – Uşoară: Simptomele psihotice sunt prezente doar intermitent în decursul ultimei luni,
ŞI au o influenţă scăzută asupre comportamentului.
2 – Moderată: Simptomele sau deteriorarea funcţională se află la un nivel intermediar
între “uşor” şi “sever”.
3 – Severă: Simptomele psihotice sunt persistente ŞI au o influenţă puternică asupra
comportamentului
4 – Nonpsihotică: Nu există simptome psihotice (dar satisface toate criteriile pentru Episod
Depresiv Major sau Episod Maniacal.

CONTINUAŢI CU *VÂRSTA DEBUTULUI* , PE PAGINA URMĂTOARE

DACĂ ÎN PREZENT NU EXISTĂ SIMPTOME PSIHOTICE: C53


5 – În remisiune parţială: Toate criteriile pentru tulburare au fost satisfăcute anterior,
dar actualmente au rămas numai câteva simptome sau semne ale tulburării
6 – În remisiune completă: Nu mai există nici un fel de simptome sau semne ale
tulburării, dar clinic este încă important a se menţiona tulburarea – de ex., la
o persoană cu episoade anterioare de simptome psihotice, la care nu au mai apărut
manifestări ale bolii, dar care a luat medicaţie antipsihotică în decursul ultimilor doi ani.
7 – Istoric anterior: Există un istoric de satisfacere a criteriilor tulburării, dar persoana este
considerată vindecată.

Când aţi avut ultima oară Număr de luni anterior interviului


(SIMPTOME PSIHOTICE SAU când a avut ultimele simptome C54
CARACTERISTICE TULBURĂRII psihotice (sau în cazul tulburării
SCIZOAFECTIVE, FIE DISPOZIŢIE Schizoafective, când a avut ultima
DEPRESIVĂ, FIE EUFORICĂ SAU oară dispoziţie depresivă,
IRITABILĂ)? euforică sau iritabilă persistentă)

CONTINUAŢI CU *VÂRSTA DEBUTULUI* , PE PAGINA URMĂTOARE

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat


SCID – I (pentru DSM - IV -TR) Cronologie (Feb.2001) Diagnostic Diferenţial Psihoze C. 25
*VÂRSTA DEBUTULUI*

La câţi ani aţi avut primele Vârsta la care au debutat


C55
(SIMPTOME PSIHOTICE)? simptomele psihotice (CODAŢI 99
DACĂ NU SE ŞTIE)

DACĂ NU SE ŞTIE ÎNCĂ: De câte ori Număr de episoade sau exacerbări


C56
aţi avut episoade de (SIMPTOME (CODAŢI 99 DACĂ SUNT PREA
PSIHOTICE)? NUMEROASE SAU
NEDIFERENŢIATE PENTRU
A PUTEA FI NUMĂRATE)

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat


SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Bipolară I (FEB 2001) Diferenţial Afective D.1
D. TULBURĂRI AFECTIVE

DACĂ NU AU FOST PREZENTE NICIODATĂ SIMPTOME AFECTIVE SEMNIFICATIVE CLINIC SAU


DACĂ TOATE SIMPTOMELE AFECTIVE SUNT EXPLICATE DE DIAGNOSTICUL DE TULBURARE D1
SCHZOAFECTIVĂ (VEZI MODULUL C) BIFAŢI AICI ŞI TRECEŢI LA MODULUL URMĂTOR.

CRITERII TULBURARE BIPOLARĂ I

CODAŢI PE BAZA ITEMILOR Un istoric de unul sau mai multe Episoade 1 3 D2


A99 (PAG. A. 21) ŞI A142 Maniacale sau Mixte
(PAG. A. 32) TRECEŢI LA
Notă: În cazul Episodului Mixt sunt *TULBURARE
satisfăcute criteriile atât pentru Episodul BIPOLARĂ II*
Maniacal cât şi pentru Episodul Depresiv D. 2
Major (cu excepţia duratei) aproape în
fiecare zi, timp de cel puţin o săptămână.

Cel puţin un Episod Maniacal sau Mixt nu 1 3


D3
se datorează efectelor fiziologice directe ale
unei condiţii medicale generale sau uzului TRECEŢI LA
unei substanţe *TULBURARE
BIPOLARĂ II*
D. 2
Notă: Episoadele asemănătoare cu cel
Maniacal, care sunt clar cauzate de
tratamentul antidepresiv somatic (de ex.,
medicamente, terapie electroconvulsivantă,
fototerapie) nu trebuie să conteze pentru un
diagnostic de Tulburare Bipolară I.

Cel puţin un episod Maniacal sau Mixt nu 1 3


D4
este mai bine explicat de Tulburarea
Schizoafectivă şi nu este suprapus peste TRECEŢI LA
Schizofrenie, Tulburarea Schizofreniformă, *TULBURARE
Tulburarea Delirantă sau Tulburarea BIPOLARĂ II*
Psihotică FAS D. 2

TULBURARE
BIPOLARĂ I

Specificaţi tipul episodului curent (sau a celui mai recent episod)


1 – Maniacal
2 – Mixt (episodul curent este Mixt dacă există o perioadă de cel puţin o săptămână în care sunt
satisfăcute atât criteriile pentru un Episod Maniacal cât şi pentru un Episod Depresiv Major,
aproape în fiecare zi)
3 – Hipomaniacal
4 – Depresiv Major
5 – Nespecfic (adică cu excepţia duratei, sunt satisfăcute criteriile pentru un Episod Maniacal,
Hipomaniacal sau Depresiv Major)

TRECEŢI LA *CICLARE RAPIDĂ*, D. 3

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat


SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Bipolară II (FEB 2001) Diferenţial Afective D.2
*TULBURARE BIPOLARĂ II* CRITERII TULBURARE BIPOLARĂ II

CODAŢI PE BAZA A125 (PAG. Cel puţin un Episod Hipomaniacal nu se 1 3


A. 27) ŞI A160 (PAG. A. 37) D6
datorează efectelor fiziologice directe ale
unei condiţii medicale generale sau ale unei TRECEŢI LA
substanţe. *ALTĂ TUL-
BURARE BI-
Notă: Episoadele asemănătoare cu cel POLARĂ* D. 4
Hipomaniacal care sunt clar cauzate de
tratamentul antidepresiv somatic (de ex.,
medicamente, terapie electroconvulsivantă,
fototerapie) NU trebuie să conteze pentru
un diagnostic de Tulburare Bipolară II.

CODAŢI PE BAZA A28 (PAG. A. Cel puţin un Episod Depresiv Major nu se 1 3


5) ŞI A79 (PAG. A. 17) datorează efectelor fiziologice directe ale D7
unei condiţii medicale generale sau ale unei TRECEŢI LA
substanţe. *ALTĂ TUL-
BURARE BI-
POLARĂ* D. 4
Nu a existat niciodată un Episod Maniacal 1 3 D8
sau un Episod Mixt.
TRECEŢI NICIO-
NOTĂ: CODAŢI CU “3” DACĂ NICIODATĂ LA *ALTĂ DATĂ
MANIACAL TULBU- MANIA-
RARE BI- CAL
POLARĂ*
D. 4

Simptomele afective nu sunt mai bine 1 3


D9
explicate de Tulburarea Schizoafectivă şi
nu sunt suprapuse peste Schizofrenie, TRECEŢI LA
Tulburarea Schizofreniformă, Tulburarea *ALTĂ TUL-
Delirantă sau Tulburarea Psihotică FAS. BURARE BI-
POLARĂ*
D. 4

TULBURARE
BIPOLARĂ II

Speciifcaţi tipul episodului curent (sau a celui mai recent episod) D10
1 – Hipomaniacal
2 – Depresiv Major

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat


SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Specificanţi Bipolare (FEB 2001) Diferenţial Afective D.3
*CICLARE RAPIDĂ* CRITERII TULBURARE BIPOLARĂ II
DACĂ NU SE ŞTIE: În decursul Cel puţin patru episoade de perturbare 1 3
ultimului an, de câte ori aţi avut afectivă care satisfac criteriile pentru un
D11
perioade în care aţi fost (MANIA- Episod Depresiv Major, Maniacal sau Mixt CICLARE
CAL/Ă / EUFORIC/Ă / IRITABIL/Ă în cele 12 luni anterioare. RAPIDĂ
CUVINTE PROPRII) şi perioade CURENTĂ
de (DEPRESIE / CUVINTE Notă: Episoadele sunt demarcate fie prin remisiune parţială sau
PROPRII)? completă pentru cel puţin 2 luni, fie printr-o comutare la un
episod de polaritate opusă (de ex. de la un Episod Depresiv
Major la unul Maniacal).
*PATTERN SEZONIER*

DACĂ AU EXISTAT MAI PUŢIN DE DOUĂ EPISOADE DEPRESIVE MAJORE,


D11a
BIFAŢI AICI ŞI TRECEŢI LA *CRONOLOGIE,* D. 10

DACĂ NU SE ŞTIE: Perioadele de A. Există o relaţie temporală regulată în- 1 3


D12
[DISPOZIŢIE DEPRESIVĂ] par a tre debutul Episoadelor Depresive Majore
apărea/ avea loc în aceeaşi din Tulbuarea Bipolară I sau Tulburarea TRECEŢI LA
perioadă a anului, cum ar fi Bipolară II şi o anumită perioadă a anului *CRONOLOGIA
toamna sau iarna? (de ex., apariţia regulată a Episodului AFECTIVĂ*
Depresiv Major toamna sau iarna). D. 10

Notă: Nu se includ cazurile în care există 1 3 D13


un efect evident al stresorilor psihosociali
în raport cu sezonul (de ex., de a fi în TRECEŢI LA
mod regulat fără serviciu în fiecare iarnă). *CRONOLOGIA
AFECTIVĂ* D. 10

DACĂ NU SE ŞTIE: Episoadele B. Remisiuni complete (sau schimbarea 1 3


D14
de [DISPOZIŢIE DEPRESIVĂ] se din depresie în manie sau hipomanie)
ameliorează cam în aceeaşi peri- survin, de asemenea, într-o anumită peri- TRECEŢI LA
oadă a anului, cum ar fi oadă a anului (de ex., depresia dispare *CRONOLOGIA
primăvara? primăvara). AFECTIVĂ* D. 10

DACĂ NU SE ŞTIE: Câte perioa- C. În ultimii 2 ani au survenit două 1 3 D15


de de [DEPRESIE] aţi avut în Episoade Depresive Majore, care demon-
ultimii doi ani? strează relaţiile temporale sezoniere TRECEŢI LA
definite la criteriile A şi B, şi nu au sur- *CRONOLOGIA
Câte dintre acestea au apărut în venit nici un fel de Episoade Depresive AFECTIVĂ* D. 10
aceeaşi perioadă a anului? Majore nonsezoniere în cursul aceleiaşi
perioade.

DACĂ NU SE ŞTIE: Cam de câţi D. Episoadele Depresive Majore cu 1 3 D16


ani tineţi minte că aveţi astfel de caracter sezonier (aşa cum au fost
perioade de [DEPRESIE])? descrise mai sus) depăşesc substanţial PATTERN
ca număr Episoadele Depresive Majore SEZONIER
Cât de des au apărut episoadele fără caracter sezonier care au survenit în
în [ALTE PERIOADE DECÂT CEA cursul vieţii individului. TRECEŢI LA
MENŢIONATĂ]? *CRONOLOGIA
AFECTIVĂ* D. 10

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat


SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Alte Bipolare (FEB 2001) Diferenţial Afective D.4
*ALTE TULBUĂRI BIPOLARE*
Simptome maniacale sau hipomaniacale 1 3
semnificative care nu sunt explicate de o D17
tulburare psihotică (de ex. Schizofrenie). TRECEŢI LA
*TULBURARE
DEPRESIVĂ
MAJORĂ*
D. 6

DACĂ NU SE ŞTIE: Aţi fost Nu se datorează efectelor fiziologice directe ? 1 3 D18


bolnav/ă în perioada imediat ale unei substanţe (de ex., un drog de
anterioară acestor probleme? abuz, un medicament) sau ale unei condiţii DATORAT
medicale generale. UNEI SUB-
DACĂ DA: Ce v-a spus STANŢE SAU
medicul? DACĂ EXISTĂ INDICII CĂ SIMPTOMELE CMG. TRE-
MANIACALE SAU HIPOMANIACALE AR CEŢI LA
PUTEA FI SECUNDARE (O CONSECINŢĂ *TULBURARE
DACĂ NU SE ŞTIE: Aţi luat FIZIOLOGICĂ DIRECTĂ A UNEI CMG DEPRESIVĂ
vreun medicament în perioada SAU A UNEI SUBSTANŢE), TRECEŢI LA MAJORĂ*
imediat anterioară acestor *CMG/ SUBSTANŢE,* A. 43 ŞI REVENIŢI D. 6
probleme? AICI PENTRU A FACE O EVALUARE DE
“1” SAU“3”.
DACĂ DA: Au existat TULBURARE
modificări ale dozei? Condiţiile medicale generale etiologice AFECTIVĂ
includ: boli neurologice degenerative (de PRIMARĂ
DACĂ NU SE ŞTIE: Aţi băut sau boala Huntington, scleroza multiplă) boli
consumat droguri ilegale în cerebrovasculare (de ex. accident vascular
perioadă imediat anterioară cerebral), condiţii metabolice (de ex.,
acestor probleme? deficitul de Vit. B-12, boala Wilson), condiţii
endocrine (de ex., hipertiroidism) infecţii
virale sau de altă natură şi anumite forme
de cancer (de ex., neoplasm cerebral).

Substanţele etiologice includ: alcoolul,


amfetaminele, cocaina, halucinogenele,
inhalantele, opiaceele, phencyclidina,
sedativele, hipnoticele şi anxioliticele.
Medicatia include: medicaţie psihotropă (de
ex., antidepresive), corticosteroizii, steroizii
anabolizanti, izoniazida, medicaţia
antiparkinsoniană (de ex., levodopa) şi
simpatomimetice/ decongestionante. CONTINUAŢI
PE PAGINA
URMĂTOARE

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat


SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Alte Bipolare (FEB 2001) Diferenţial Afective D.5
CONTINUARE PAG.
ANTERIOARĂ

ALTE TULBURĂRI BIPOLARE

Specificaţi tipul: D19

1 – Tulburare Ciclotimică: (este necesară satisfacerea tuturor celor trei criterii de mai jos):

A. Pentru cel puţin doi ani (un an pentru copii şi adolescenţi) prezenţa a numeroase perioade de
simptome hipomaniacale şi a numeroase perioade de simptome depresive care nu satisfac criteriile
pentru un Episod Depresiv Major.

B. În cursul perioadei de 2 ani de mai sus (un an pentru copii şi adolescenţi) persoana nu s-a aflat
fără simptomele de la criteriul A pentru mai mult de 2 luni odată.

C. Nici un Episod Depresiv Major sau Episod Mixt nu a fost prezent în cursul primilor 2 ani ai
tulburării.

2 – Episoade Hipomaniacale Intermitente (Tulburare Bipolară FAS)

3 – Episoade Maniacale sau Mixte suprapuse peste Schizofrenie, Tulburare Schizofreniformă,


Tulburare Delirantă sau Tulburare Psihotică FAS (Bipolară FAS).

4 – Tulburare Bipolară FAS cu episoade manicale sub prag (datorită duratei de mai puţin de o
săptămână) care nu pot fi diagnosticate ca Episod hipomaniacal deoarece episodul cauzează o
afectare funcţională semnificativă.

5 – Altă Tulburare Bipolară FAS (Descrieţi) .


.

BIFAŢI AICI DACĂ PREZENTĂ ÎN ULTIMA LUNĂ;


D20
TRECETI LA MODULUL URMĂTOR

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat


SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Depresivă Majoră (FEB 2001) Diferenţial Afective D.6
*TULBURARE DEPRESIVĂ CRITERII TULBURARE DEPRESIVĂ
MAJORĂ* MAJORĂ

CODAŢI PE BAZA ITEMILOR A27 Cel puţin un Episod Depresiv Major nu se 1 3 D21
(PAG. A. 5) ŞI A77 (PAG. A. 17) datorează efectelor fiziologice directe ale
unei condiţii medicale generale sau a unei TRECEŢI LA
substanţe. *TULBURARE
DEPRESIVĂ
FAS*
D. 8

Cel puţin un Episod depresiv Major nu 1 3


este mai bine explicat de Tulburarea D22
Schizoafectivă şi nu este suprapus peste TRECEŢI LA
Schizofrenie, Tulburarea *TULBURARE
Schizofreniformă, Tulburarea Delirantă DEPRESIVĂ
sau Tulburarea Psihotică Fără Altă FAS*
Specificaţie. D. 8

Nu a existat nici un Episod Maniacal, Mixt 1 3


sau Hipomaniacal neechivoc. D23
TRECEŢI
LA MODULUL
URMĂTOR

TULBURARE
DEPRESIVĂ
MAJORĂ

Specificaţi Tipul: D24

1 – Episod Unic

2 – Recurent (adică, pentru a fi considerate episoade separate trebuie să existe un interval


de cel puţin 2 luni consecutive în care nu sunt satisfăcute criteriile pentru un Episod
Depresiv Major).

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat


SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Pattern Sezonier (FEB 2001) Diferenţial Afective D.7
*PATTERN SEZONIER*

DACĂ AU EXISTAT MAI PUŢIN DE DOUĂ EPISOADE DEPRESIVE MAJORE DE-A LUNGUL VIEŢII,
BIFAŢI AICI ŞI TRECEŢI LA *CRONOLOGIA AFECTIVĂ,* D. 10.

DACĂ NU SE ŞTIE: Perioadele de A. Există o relaţie temporală regulată 1 3


[DISPOZIŢIE DEPRESIVĂ] par a D25
între debutul Episoadelor Depresive
apărea/ avea loc în aceeaşi peri- Majore din Tulbuarea Depresivă Majoră TRECEŢI LA
oadă a anului, cum ar fi toamna sau şi o anumită perioadă a anului (de ex., *CRONOLOGIA
iarna? apariţia regulată a Episodului Depresiv AFECTIVĂ*
Major toamna sau iarna). D.10

Notă: Nu se includ cazurile în care 1 3 D26


există un efect evident al stresorilor
psihosociali în raport cu sezonul (de TRECEŢI LA
ex., de a fi în mod regulat fără serviciu *CRONOLOGIA
în fiecare iarnă). AFECTIVĂ*
D.10

DACĂ NU SE ŞTIE: Episoadele de B. Remisiuni complete survin, de ase- 1 3 D27


[DISPOZIŢIE DEPRESIVĂ] se menea, într-o anumită perioadă a anului
ameliorează cam în aceeaşi peri- (de ex., depresia dispare primăvara). TRECEŢI LA
oadă a anului, cum ar fi primăvara? *CRONOLOGIA
AFECTIVĂ*
D.10

DACĂ NU SE ŞTIE: Câte perioade C. În ultimii 2 ani au survenit două 1 3 D28


de [DEPRESIE] aţi avut în ultimii doi Episoade Depresive Majore, care
ani? demonstrează relaţiile temporale TRECEŢI LA
sezoniere definite la criteriile A şi B, şi *CRONOLOGIA
Câte dintre acestea au apărut în nu au survenit nici un fel de Episoade AFECTIVĂ*
aceeaşi perioadă a anului? Depresive Majore nonsezoniere în D.10
cursul aceleiaşi peiroade.

DACĂ NU SE ŞTIE: Cam de câţi ani D. Episoadele Depresive Majore cu 1 3 D29


tineţi minte că aveţi astfel de caracter sezonier (aşa cum au fost
perioade de [DEPRESIE]? descrise mai sus) depăşesc substanţial CU
ca număr Episoadele Depresive Majore PATTERN
Cât de des au apărut episoadele în fără caracter sezonier care au survenit SEZONIER
[ALTE PERIOADE DECÂT CEA în cursul vieţii individului.
MENŢIONATĂ]? TRECEŢI LA
*CRONOLOGIA
AFECTIVĂ*
D.10

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat


SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Depresivă FAS (FEB 2001) Diferenţial Afective D.8
*TULBURARE DEPRESIVĂ FAS*
Simptome depresive semnificative din 1 3 D30
punct de vedere clinic care nu satisfac
criteriile pentru Tulburarea Depresivă TRECEŢI LA
Majoră, Tulburarea Distimică sau MODULUL
Tulburarea de Adaptare şi nu sunt mai URMĂTOR
bine explicate de Doliu.
DACĂ NU SE ŞTIE: Aţi fost
Nu se datorează efectelor fiziologice ? 1 3
bolnav/ă în perioada imediat D31
directe ale unei substanţe (de ex., un
anterioară acestor probleme?
drog de abuz, un medicament) sau ale DATORAT
unei condiţii medicale generale. UNEI SUB-
DACĂ DA: Ce v-a spus
medicul? STANŢE SAU
DACĂ EXISTĂ INDICII CĂ CMG.
SIMPTOMELE DEPRESIVE AR PUTEA TRECEŢI LA
FI SECUNDARE (O CONSECINŢĂ MODULUL
DACĂ NU SE ŞTIE: Aţi luat vreun
FIZIOLOGICĂ DIRECTĂ A UNEI CMG URMĂTOR
medicament în perioada imediat
SAU A UNEI SUBSTANŢE, TRECEŢI LA
anterioară acestor probleme?
*CMG/ SUBSTANŢE,* A. 43 ŞI
REVENIŢI AICI PENTRU A FACE O
DACĂ DA: Au existat
EVALUARE DE “1” SAU“3”.
modificări ale dozei?
Condiţiile medicale generale etiologice
DACĂ NU SE ŞTIE: Aţi băut sau includ: boli neurologice degenerative (de
consumat droguri ilegale în ex. boala Parkinson) boala
perioada imediat anterioară cerebrovasculară (de ex. accident
acestor probleme? vascular cerebral), condiţii metabolice (de
ex., deficitul de Vit. B-12), condiţii
endocrine (de ex., hiper- şi hipotiroidism,
hiper- şi hipoadrenocorticism) infecţii
virale sau de altă natură (de ex., hepatită,
mononucleoză, HIV) şi anumite forme de
cancer (de ex., carcinom pancreatic).

Substanţele etiologice includ: alcoolul,


amfetaminele, cocaina, halucinogenele,
inhalantele, opiaceele, phencyclidina,
sedativele, hipnoticele, anxioliticele.
Medicatia include: antihipertensivele,
contraceptivele orale, corticosteroizii,
steroizii anabolizanţi, agenţii
anticancerigeni, analgezicele, CONTINUAŢI
anticolinergicele, medicaţia cardiacă. PE PAGINA
URMĂTOARE

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat


SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Depresivă FAS (FEB 2001) Diferenţial Afective D.9
CONTINUARE PAG.
ANTERIOARĂ

TULBURARE DEPRESIVĂ FĂRĂ ALTĂ SPECIFICAŢIE (FAS)

Specificaţi tipul: D32

1 – Tulburare Depresivă Postpsihotică a Schizofreniei: Un Episod Depresiv Major care survine în


cursul fazei reziduale a Schizofreniei.

2 – Episod Depresiv Major suprapus peste Tulburarea Delirantă, Tulburarea Psihotică FAS sau
faza activă a Schizofreniei

3 – Tulburarea disforică premenstruală: în cele mai multe cicluri menstruale din cursul ultimului an,
simptome (de ex., dispoziţie depresivă marcată, anxietate marcată, labilitate afectivă marcată,
scăderea interesului pentru diverse activităţi) survenind de regulă în ultima săptămână a fazei
luteale (şi care se remit în decurs de câteva zile de la debutul menstruaţiei). Aceste simptome
trebuie să fie suficient de severe pentru a interfera în mod semnificativ cu serviciul, şcoala sau cu
activităţile uzuale şi să fie complet absente timp de cel puţin o săptămână după menstruaţii. Notă:
Prezenţa patternului ciclic al simptomelor trebuie să fie confirmată de cel puţin două luni
consecutive de evaluare prospectivă zilnică a simptomelor.

4 – Tulburare Depresivă Minoră: episoade de simptome depresive cu o durată de cel puţin două
săptămâni, dar cu mai puţin de cinci itemi ceruţi pentru Tulburarea Depresivă Majoră. Notă:
Tulburarea Depresivă Minoră este diagnosticată în modulul J, Pagina J. 3.

5 – Tulburare Depresivă Scurtă Recurentă: episoade depresive durând de la două zile până la două
săptămâni, survenind cel puţin o dată pe lună, timp de 12 luni (neasociate cu ciclul menstrual)

6 – Alta (Descrieţi): .
.

BIFAŢI AICI DACĂ PREZENTĂ ÎN ULTIMA LUNĂ;


D33
TRECETI LA MODULUL URMĂTOR

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat


SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Cronologia Afectivă (FEB 2001) Diferenţial Afective D.10
*CRONOLOGIA AFECTIVĂ*

NOTĂ: PENTRU A PUNE DIAGNOSTICUL DE TULBURARE DISFORICĂ PREMENSTRUALĂ,


TRECEŢI CODUL “3” SUB TULBURARE DEPRESIVĂ FAS, PAG. D.8.

DAC ESTE NECLAR: În ultima lună, În ultima lună au fost satisfăcute ? 1 3


aţi avut (SIMPTOME DEPRESIVE D34
criteriile pentru Episod Maniacal, Mixt
SAU MANIACALE CODATE CU “3”)? sau Depresiv Major.

Când aţi avut ultima dată (FIE Număr de luni înaintea interviului când
D35
DISPOZIŢIE DEPRESIVĂ, FIE a avut ultima dată dispoziţie
EUFORICĂ SAU IRITABILĂ) (adică depresivă, euforică sau iritabilă
epsiodul cel mai recent)? persistentă.

SUBCLASIFICAREA REMISIUNE CURENTĂ PARŢIALĂ SAU COMPLETĂ

DACĂ TULBURARE BIPOLARĂ: D36


6. În Remisiune Parţială: Sunt prezente simptomele unui Episod Maniacal,
Mixt sau Depresiv Major, dar nu sunt satisfăcute criteriile complete sau exis-
tă o perioadă fără simptome semnificative de Episod Maniacal, Mixt sau
Depresiv Major cu o durată de mai puţin de 2 luni de la terminarea episodu-
lui.

7. În Remisiune Completă: În cursul celor două luni precedente nu au fost


prezente nici un fel de semne sau simptome ale tulburării.

DACĂ NU SE ŞTIE: Câţi ani aveaţi Vârsta debutului primului episod D37
când au debutat/început (SIMPTO- Maniacal, Mixt, Hipomaniacal sau
MELE DE EPISOD DEPRESIV Depresiv Major (CODAŢI 99 DACĂ TRECEŢI LA
MAJOR) sau (SIMPTOMELE DE NU SE ŞTIE). *SPECIFICANŢI AI
EPISOD MANIACAL)? EVOLUŢIEI* D. 12

DACĂ TULBURARE DEPRESIVĂ MAJORĂ: D37a


6. În Remisiune Parţială: Sunt prezente simptome ale Episodului Depresiv Major, dar criteriile
complete nu sunt satisfăcute sau există o perioadă fără nici un simptom semnificativ de Episod
Depresiv Major cu o durată de mai puţin de 2 luni urmând terminării Episodului Depresiv Major.
(Dacă Episodul Depresiv Major a fost suprapus peste Tulburarea Distimică, diagnosticul de
Tulburare Distimică este pus odată ce criteriile complete pentru un Episod Depresiv Major nu mai
sunt satisfăcute).

7. În Remisiune Completă: În cursul celor două luni precedente nu au fost prezente nici un fel de
semne sau simptome ale tulburării.

DACĂ NU SE ŞTIE: Câţi ani aveaţi Vârsta debutului primului Episod


când au debutat/ început (SIMPTO- D38
Depresiv Major (CODAŢI 99 DACĂ
MELE DE EPISOD DEPRESIV NU SE ŞTIE). TRECEŢI LA
MAJOR)? *SPECIFICANŢI AI
EVOLUŢIEI* D. 12
CONTINUAŢI PE PAG. URMĂTOARE

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat


SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Cronologia Afectivă (FEB 2001) Diferenţial Afective D.11

SUBCLASIFICARE EPISOD CURENT (CEA MAI REA SĂPTĂMÂNĂ DIN ULTIMA LUNĂ);
(Pot fi necesare întrebări suplimentare în ceea ce priveşte gradul de deteriorare)

DACĂ EPISODUL CEL MAI RECENT ESTE MANIACAL: D39


1. Uşor: Este satisfăcut minimumul de criterii simptom pentru un Episod Maniacal.

2. Moderat: Creşterea extremă a activităţii sau deteriorarea judecăţii.

3. Sever, fără Elemente Psihotice: Este necesară supravegherea aproape permanentă pentru a
preveni vătămarea corporală a sa sau a altora.

4. Elemente Psihotice Congruente cu Dispoziţia: Idei delirante sau halucinaţii al căror conţinut
este în întregime concordant cu temele maniacale tipice de valoare exagerată, putere, cunoştin-
ţe, identitate ori relaţie specială cu o divinitate sau persoană celebră.

5. Elemente Psihotice Incongruente cu Dispoziţia: Idei delirante sau halucinaţii al căror conţinut
nu implică temele maniacale tipice de valoare exagerată, putere, cunoştinţe, identitate ori relaţie
specială cu o divinitate sau persoană celebră. Sunt incluse simptome cum ar fi ideile delirante de
persecuţie (fără relaţie directă cu ideile sau temele de grandoare), inserţia de gânduri şi ideile
delirante de control.

DACĂ NU SE ŞTIE: Câţi ani aveaţi Vârsta debutului primului episod D40
când au început (SIMPTOMELE DE Maniacal, Mixt, Hipomaniacal sau
EPISOD DEPRESIV MAJOR) sau Depresiv Major (CODAŢI 99 DACĂ TRECEŢI LA
(SIMPTOMELE DE EPISDOD NU SE ŞTIE). *SPECIFICANŢI AI
MANIACAL)? EVOLUŢIEI* D. 12

DACĂ EPISODUL CEL MAI RECENT ESTE MIXT:


1. Uşor: Sunt satisfăcute nu mai mult decât minimumul de criterii simptom atât pentru un Episod D41
Maniacal, cât şi pentru un Episod Depresiv Major.
.
2. Moderat: Simptome sau deteriorare funcţională între “uşoară” şi “severă”.

3. Sever, fără Elemente Psihotice: Este necesară supravegherea aproape permanentă pentru a
preveni vătămarea corporală a sa sau a altora.

4. Elemente Psihotice Congruente cu Dispoziţia: Idei delirante sau halucinaţii al căror conţinut
este în întregime concordant cu temele maniacale sau depresive tipice.

5. Elemente Psihotice Incongruente cu Dispoziţia: Idei delirante sau halucinaţii al căror conţinut
nu implică temele maniacale sau depresive tipice. Sunt incluse simptome cum ar fi ideile
delirante de persecuţie (fără relaţie directă cu temele de grandoare sau depresive), inserţia de
gânduri şi ideile delirante de control.

DACĂ NU SE ŞTIE: Câţi ani aveaţi Vârsta debutului primului Episod


când au început (SIMPTOMELE DE D42
Maniacal, Mixt, Hipomaniacal sau
EPISOD DEPRESIV MAJOR) sau Depresiv Major (CODAŢI 99 DACĂ TRECEŢI LA
(SIMPTOMEle DE EPISDOD NU SE ŞTIE). *SPECIFICANŢI AI
MANIACAL)? EVOLUŢIEI* D. 12

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat


SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Cronologia Afectivă (FEB 2001) Diferenţial Afective D.12

Continuare pagina anterioară


DACĂ EPISODUL CEL MAI RECENT ESTE DEPRESIV: D43

1. Uşor: Puţine sau nici un simptom în exces faţă de cele necesare pentru a pune diagnosticul ŞI
simptomele duc doar la o deteriorare minoră în funcţionarea profesională sau în activităţile sociale
uzuale sau în relaţiile cu alţii.

2. Moderat: Simptome sau deteriorare funcţională între “uşoară” şi “severă”.

3. Sever, fără elemente psihotice: mai multe simptome în exces faţă de cele necesare pentru a pune
diagnosticul ŞI simptomele interferează considerabil cu funcţionarea profesională sau cu activităţile
sociale uzuale sau cu relaţiile cu alţii.

4. Elemente Psihotice Congruente cu Dispoziţia: idei delirante sau halucinaţii al căror conţinut este
în întregime concordant cu temele depresive tipice de insuficienţă personală, de culpă, maladie,
moarte, nihilism sau pedeapsă meritată.

5. Elemente Psihotice Incongruente cu Dispoziţia: idei delirante sau halucinaţii al căror conţinut nu
implică temele depresive tipice de insuficienţă personală, de culpă, maladie, moarte, nihilism sau
pedeapsă meritată. Sunt incluse simptme precum ideile delirante de persecuţie (fără legătură directă
cu temele depresive), inserţia de gânduri, difuzarea de gânduri şi ideile delirante de control.

DACĂ NU SE ŞTIE: Câţi ani aveaţi Vârsta debutului primului Episod


când au început/ debutat (SIMPTO- Depresiv Major (CODAŢI 99 DACĂ D44
MELE DE EPISOD DEPRESIV NU SE ŞTIE).
MAJOR)?

*SPECIFICANŢII EVOLUŢIEI LONGITUDINALE*

DACĂ A EXISTAT UN SINGUR EPISOD AFECTIV (ADICĂ TULBURARE DEPRESIVĂ MAJORĂ,


EPISOD UNIC SAU TULBURARE BIPOLARĂ I, EPISOD MANIACAL SAU MIXT UNIC) BIFAŢI
AICI ŞI TRECEŢI LA MODULUL URMĂTOR. D45

NOTĂ: DACĂ ANTERIOR S-A TRECUT PESTE TULBURAREA DEPRESIVĂ FAS (DATORITĂ
DIAGNOSTICULUI DE TULBURARE BIPOLARĂ I, BIPOLARĂ II SAU DEPRESIVĂ MAJORĂ) ŞI
ESTE NECESARĂ EVALUAREA TULBURĂRII DISFORICE PREMENSTRUALE, TULBURĂRII
DEPRESIVE MINORE SAU TULBURĂRII DEPRESIVE SCURTE RECURENTE, REVENIŢI LA D.8.

Pentru Tulburare Depresivă Majoră Recurentă sau Tulburare Bipolară I sau II încercuiţi oricare dintre: D46

1. Cu recuperare interepisodică completă: dacă remisiunea completă este atinsă între cele mai
recente două episoade afective.

2. Fără recuperare interepisodică completă: dacă remisiunea completă nu este atinsă între cele mai
recente două episoade afective.

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 3=nivel prag sau adevărat


SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Screening Uz de Alcool (FEB 2001) Tulb. în legătură cu o substanţă E.1
TULBURĂRILE ÎN LEGĂTURĂ CU O SUBSTANŢĂ

TULBURĂRILE UZULUI DE ALCOOL (DE-A LUNGUL VIEŢII)

DACĂ RĂSPUNSUL LA ÎNTREBAREA DE SCREENING NR. 1 ESTE “NU”, ÎNTREBARE DE E1a


BIFAŢI AICI ŞI TRECEŢI LA *TULBURĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU O SUB- SCREENING NR.1
STANŢĂ NE-ALCOOLICĂ* E. 10 DA NU

DACĂ NU S-A FĂCUT SCREENING SAU DACĂ RĂSPUNSUL LA DACĂ NU: TRECEŢI
ÎNTREBAREA NR. 1 ESTE “DA”, CONTINUAŢI LA *TULB. ÎN
LEGĂTURĂ CU O
SUBST NE-
ALCOOLICĂ* E. 10
Care sunt obiceiurile Dvs. privind
consumul de alcool? (Cât de mult beţi?)
A existat vreo perioadă în viaţa Dvs.
când aţi consumat mai mult de cinci
băuturi cu o ocazie?

În ce perioadă a vieţii Dvs. aţi ÎNREGISTRAŢI PERIOADA ÎN


băut cel mai mult? (Cât a durat acea CARE A CONSUMAT CEL MAI
perioadă?) MULT ŞI DESCRIEŢI
PATTERNUL:
În acea perioadă…
. E1b
cât de des obişnuiaţi să beţi? . E1c

ce obişnuiaţi să beţi? Cât?

În acea peiroadă…

aţi avut probleme din cauza băuturii?

s-a opus cineva faptului că obişnuiaţi să


beţi?

DACĂ DEPENDENŢA DE ALCOOL PARE PLAUZIBILĂ, BIFAŢI


AICI ŞI TRECEŢI LA *DEPENDENŢA DE ALCOOL,* E. 4.
E1
DACĂ AU EXISTAT INCIDENTE DATORATE CONSUMULUI
EXCESIV SAU EXSTĂ DOVEZI ALE UNOR PROBLEME LEGATE
DE BĂUTURĂ, CONTINUAŢI PE PAGINA URMĂTOARE CU
*ABUZ DE ALCOOL*

DACĂ NU AU EXISTAT INCIDENTE DATORATE CONSUMULUI


EXCESIV ŞI NU EXISTĂ DOVEZI ALE UNOR PROBLEME
LEGATE DE BĂUTURĂ, TRECEŢI LA *TULBURĂRI ÎN
LEGĂTURĂ CU O SUBSTANŢĂ NE-ALCOOLICĂ* E. 10

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Abuz de Alcool (FEB 2001) Tulb. în legătură cu o substanţă E.2

*ABUZ DE ALCOOL DE-A LUNGUL CRITERII ABUZ DE ALCOOL


VIEŢII*

Aş dori să vă pun câteva întrebări A. Un pattern dezadaptativ de uz de


legate de (PERIOADA ÎN CARE A substanţă care duce la deteriorare
BĂUT CEL MAI MULT SAU ÎN CARE sau detresă semnificativă clinic, mani-
UZUL DE ALCOOL A GENERAT festată prin unul (sau mai multe)
CELE MAI MULTE PROBLEME) dintre următoarele şi care survin în
În acea perioadă… decursul unei perioade de 12 luni:

Aţi lipsit de la serviciu sau de la (1) uz recurent de alcool ducând la ? 1 2 3 E2


şcoală din cauză că eraţi beat/ă sau incapacitatea de a îndeplini
foarte mahmur/ă? (Cât de frecvent? Vi obligaţiile rolului major la serviciu,
s-a întâmplat să nu vă faceţi bine la şcoală sau acasă (de ex.,
treaba sau să nu vă luaţi examenele absenţe repetate sau performanţă
din cauza consumului de alcool?) redusă în muncă în legătură cu
uzul de substanţă; absenţe, elimi-
DACĂ NU: Dar în ceea ce priveşte nări sau exmatriculări din şcoală;
dificultăţi în a vă menţine casa neglijarea copiilor sau a casei).
curată sau în a avea grijă de copii
din cauza băuturii? Cât de des?

DACĂ DA LA ORICARE DINTRE


CELE DE MAI SUS: (Cât a durat
acest lucru?)

Vi s-a întâmplat să beţi în situaţii în (2) uz recurent de alcool în situaţii ? 1 2 3 E3


care acest lucru era periculos? (Aţi în care acesta este periculos fizic
condus vreodată în condiţiile în care (de ex., condusul unui automobil
eraţi prea beat/ă pentru a conduce?) sau manipularea unui utilaj atunci
când este afectat de uzul alcool).
DACĂ DA ŞI NU SE ŞTIE: De câte
ori? (Când?)

Aţi avut probleme legale din cauza (3) probleme legale repetate în ? 1 2 3
E4
băuturii? legătură cu uzul de alcool (de ex.,
arestări pentru tulburări de conduită
DACĂ DA ŞI NU SE ŞTIE: Cât de în legătură cu alcoolul)
des? (Cât au durat?)
? 1 2 3
E5
DACĂ NU SE ŞTIE DEJA: Aţi avut (4) uz continuu de alcool în ciuda
probleme cu ceilalţi, de exemplu cu faptului că are probleme sociale
membrii familiei, prietenii sau colegii sau interpersonale persistente sau
din cauza băuturii? (Aţi avut conflicte repetate, cauzate sau exacerbate
fizice/bătai atunci când aţi băut? Dar de efectele alcoolului [de ex.,
certuri grave din cauză că beaţi?) certuri cu soţia (soţul) referitoare la
consecinţele intoxicaţiei, bătăi]
DACĂ DA: Aţi continuat totuşi să
beţi? (Cât timp?)

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Abuz de Alcool (FEB 2001) Tulb. în legătură cu o substanţă E.3
CEL PUŢIN UN ITEM “A” ESTE 1 3 E6
CODAT CU “3”

DACĂ AU FOST PUSE DEJA ÎNTREBĂRILE ÎN LEGĂTURĂ CU DEPENDEN-


ŢA DE ALCOOL (ADICĂ DEPENDENŢA PĂREA PROBABILĂ DUPĂ
EVALUAREA CONSUMULUI DE ALCOOL DE LA PAG. E. 1, DAR NU AU
FOST SATISFĂCUTE ÎN ÎNTREGIME CRITERIILE), TRECEŢI LA
*TULBURĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU O SUBSTANŢĂ NE-ALCOOLICĂ*, E.10.

DACĂ ÎNTREBĂRILE LEGATE DE DEPENDENŢA DE ALCOOL NU AU FOST


EVALUATE ÎN TOTALITATE ŞI DACĂ EXISTĂ POSIBILITATEA
DEPENDENŢEI FIZIOLOGICE SAU UZULUI COMPULSIV, TRECEŢI LA
*DEPENDENŢA DE ALCOOL*, LA PAGINA E. 4.
ALTFEL TRECEŢI LA *TULBURĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU O SUBSTANŢĂ
NE-ALCOOLICĂ*, E.10. ABUZ DE
ALCOOL

DACĂ AU FOST PUSE DEJA ÎNTREBĂRILE ÎN LEGĂTURĂ CU DEPENDEN-


ŢA DE ALCOOL (ADICĂ DEPENDENŢA PĂREA PROBABILĂ DUPĂ
EVALUAREA CONSUMULUI DE ALCOOL DE LA PAG. E. 1, DAR NU AU
FOST SATISFĂCUTE ÎN ÎNTREGIME CRITERIILE), TRECEŢI LA
*CRONOLOGIA UZULUI/ CONSUMULUI DE ALCOOL*, E. 6.

DACĂ ÎNTREBĂRILE LEGATE DE DEPENDENŢA DE ALCOOL NU AU FOST


ÎNCĂ EVALUATE, TRECEŢI LA *DEPENDENŢĂ DE ALCOOL,* PAGINA E. 4

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Dependenţa de Alcool (FEB 2001) Tulb. în legătură cu o substanţă E.4
*DEPENDENŢĂ DE ALCOOL* CRITERII DEPENDENŢĂ DE
ALCOOL
Aş dori să vă pun câteva întrebări Un pattern dezadaptativ de uz de
legate de (PERIOADA ÎN CARE A alcool care duce la deteriorare sau
BĂUT CEL MAI MULT SAU ÎN CARE detresă semnificativă clinic
UZUL DE ALCOOL A GENERAT manifestată prin trei (sau mai multe)
CELE MAI MULTE PROBLEME). din următoarele şi care survine
În acea perioadă… oricând în cursul aceleiaşi perioade
de 12 luni:

NOTĂ: CRITERIILE PENTRU


DEPENDENŢA DE ALCOOL NU
SUNT ÎN ORDINEA DSM-IV-TR.

Vi s-a întâmplat adesea să începeţi să (3) alcoolul este consumat adesea ? 1 2 3 E7


beţi şi să consumaţi mult mai mult în cantităţi mai mari sau o perioadă
decât v-aţi propus? mai lungă de timp decât se
intenţiona.
DACĂ NU: Dar să beţi o perioadă
mult mai lungă decât v-aţi propus?

Aţi încercat să reduceţi cantitatea sau (4) există o dorinţă persistentă sau ? 1 2 3 E8
să renunţaţi la consumul de alcool? eforturi infructuoase de a suprima
sau controla uzul de alcool.
DACĂ DA: Aţi renunţat vreodată
complet?

(De câte ori aţi încercaţ să reduceţi


cantitatea sau să renunţaţi de tot?)

DACĂ NU: Aţi vrut să renunţaţi sau


să reduceţi cantitatea? (V-aţi
îngrijorat în mod repetat în legătură
cu acest lucru?)

Aţi petrecut mult timp bând, fiind (5) o mare parte a timpului este ? 1 2 3 E9
beat/ă sau mahmur/ă? risipită în activităţi necesare
obţinerii alcoolului sau recuperării
din efectele acestuia.

Vi s-a întâmplat des să beţi atât de (6) activităţi sociale, profesionale ? 1 2 3 E10
frecvent încât să începeţi să beţi în loc sau recreaţionale importante sunt
să lucraţi, să petreceţi timp cu familia abandonate sau reduse din cauza
sau prietenii sau să faceţi alte lucruri consumului de alcool.
cum ar fi sport, grădinărit sau muzică?

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Dependenţa de Alcool (FEB 2001) Tulb. în legătură cu o substanţă E.5
DACĂ NU STIE ÎNCĂ: Aţi avut vreo (7) Consumul de alcool este conti- ? 1 2 3 E11
problemă psihologică din cauza bău- nuat în ciuda faptului că ştie că are
turii, cum ar fi depresie, anxietate, o problemă somatică sau psiho-
insomnii sau pierderea conştiinţei? logică, persistentă sau recurentă,
care este posibil să fi fost cauzată
DACĂ NU SE ŞTIE ÎNCĂ: Băutura a sau exacerbată de alcool (de ex.,
dus la apariţia anumitor probleme băut continuu deşi ştie că un ulcer
fizice importante sau la agravarea este agravat de consumul de
acestora? alcool).

DACĂ DA LA UNA DINTRE CELE


DE MAI SUS: Aţi continuat totuşi să
beţi?

Aţi constatat că era nevoie să beţi (1) toleranţă aşa cum este definită ? 1 2 3
E12
mult mai mult pentru a obţine starea de oricare dintre următoarele:
dorită decât atunci când aţi început să
beţi? (a) necesitatea de cantităţi
considerabil crescute de alcool
DACĂ DA: Cu cât mai mult? pentru a ajunge la intoxicaţie
sau la efectul dorit
DACĂ NU: Aţi observat că atunci
când consumaţi aceeaşi cantitate, (b) efect redus considerabil prin
aceasta avea efect mult mai mic continuarea uzului aceleiaşi
decât înainte? cantităţi de alcool.

Aţi avut vreodată simptome de ab- (2) abstinenţă, manifestată fie prin ? 1 2 3 E13
stinenţă atunci când aţi redus can- (a), fie prin (b):
titatea sau nu aţi mai băut, cum ar fi…
(a) cel puţin DOUĂ dintre urmă-
toarele:

…transpiraţii sau palpitaţii? -- hiperreactivitate vegetativă


(de ex., transpiraţie sau puls
peste 100).
…tremurături ale mâinilor? -- tremor marcat al mâinilor
…probleme de somn? -- insomnie
…senzaţie de greaţă sau vărsături? -- greţuri sau vărsături
…stare de agitaţie? -- agitaţie psihomotorie
…sau anxietate? -- anxietate

(Vi s-a întâmplat să aveţi convulsii sau -- crize de grand mal


să vedeţi, simţiţi sau auziţi lucruri care -- halucinaţii vizuale, tactile sau
nu existau?) auditive trecătoare sau iluzii.

DACĂ NU: V-aţi început vreodată ziua (b) alcoolul (sau o substanţă din E14
cu o băutură sau aţi băut sau luat clasa sedative/ hipnotice /
medicamente frecvent pentru a preve- anxiolitice) este consumat
ni tremurăturile sau starea de rău? pentru a uşura sau evita
simptomele de abstinenţă.

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Dependenţa de Alcool (FEB 2001) Tulb. în legătură cu o substanţă E.6
DACĂ NU SE ŞTIE: Când s-au CEL PUŢIN TREI ITEMI LEGAŢI DE 1 3 E15
manifestat (SIMPTOMELE CODATE DEPENDENŢĂ SUNT CODAŢI CU
CU „3” MAI SUS)? Au avut loc cam în “3” ŞI AU APĂRUT ÎN CURSUL ACE- DEPENDENŢĂ
aceeaşi perioadă de timp? LEIAŞI PERIOADE DE 12 LUNI. DE ALCOOL
TRECEŢI LA
*CRONOLO-
GIE* E.7

DACĂ ÎNTREBĂRILE LEGATE DE ABUZUL DE ALCOOL (PAGINILE E. 1 - E. 3)


NU AU FOST PUSE, TRECEŢI LA PAGINA E. 2 ŞI VERIFICAŢI DACĂ NU E
VORBA DE ABUZ.

DACĂ ÎNTREBĂRILE LEGATE DE ABUZ AU FOST PUSE, IAR ABUZUL 1 3 E16


ESTE PREZENT, CODAŢI CU “3”. DACĂ ÎNTREBĂRILE AU FOST PUSE ŞI
ABUZUL NU ESTE PREZENT, TRECEŢI LA *TULBURĂRI ÎÎN LEGĂTURĂ TRECEŢI ABUZ
CU O SUBSTANŢĂ NE-ALCOOLICĂ* E. 10. LA TULBU- DE
RARE ALCO-
*NE-AL- OL
COOLICĂ,*
E. 10

*CRONOLOGIA ABUZULUI DE
ALCOOL*

Câţi ani aveaţi atunci când aţi avut Vârsta debutului Abuzului de Alcool
prima dată (SIMPTOME DE ABUZ E17
(CODAŢI CU 99 DACĂ NU SE ŞTIE)
CODATE CU „3”)?

DACĂ NU ESTE CLAR: În ultima Sunt satisfăcute criteriile pentru ? 1 3 E18


lună, aţi băut ceva (alcool)? Abuzul de Alcool la un moment dat în
cursul lunii anterioare. ABUZ ABUZ
DACĂ DA: Spuneţi-mi mai multe TRECUT CURENT
legat de asta. (Aţi avut probleme
din cauza consumului de alcool?)

TRECEŢI LA
*TULBURARE
NE-ALCOOLI-
CĂ* E. 10

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Dependenţa de Alcool (FEB 2001) Tulb. în legătură cu o substanţă E.7

*CRONOLOGIA DEPENDEŢEI*
La ce vârstă aţi avut prima dată Vârsta debutului Dependenţei sau
(SIMPTOME DE DEPENDENŢĂ SAU E19
Abuzului de Alcool (CODAŢI CU 99
ABUZ DE ALCOOL CODATE CU „3”) DACĂ NU SE ŞTIE)

DACĂ ESTE NECLAR: În ultima lună, Sunt satisfăcute în întregime criteriile ? 1 3


aţi băut ceva (alcool)? E20
pentru Dependenţa de Alcool în ultima
lună (sau nu a existat nici o lună fără DEPEN-
DACĂ DA: Spuneţi-mi mai multe simptome de Dependenţă sau Abuz DENŢĂ
despre asta. (Aţi avut probleme de la ultimul debut al Dependenţei) CURENTĂ
din cauza băuturii?)
TRECEŢI LA
*SPECIFICANŢI
AI REMISIUNII*
E. 8

Specificaţi dacă: E21

1 – Cu Dependenţă Fiziologică (proba toleranţei sau abstinenţei curente)

2 – Fără Dependenţă Fiziologică (nici o probă de toleranţă sau abstinenţă curentă).

SPECIFICAŢI SEVERITATEA DEPENDENŢEI ÎN CURSUL CELEI MAI RELE E22


SĂPTĂMÂNI DIN ULTIMA LUNĂ.
(Pot fi necesare întrebări suplimentare privind efectele consumului de alcool
asupra funcţionării sociale şi profesionale.)

1. Uşoară Sunt prezente puţine, dacă nu chiar nici un simptom în plus faţă de cele cerute
pentru a pune diagnosticul, iar simptomele nu duc decât la o deteriorare minoră
în funcţionarea profesională, în activităţile sociale uzuale sau în relaţiile cu
ceilalţi (sau au fost satisfăcute criteriile pentru Dependenţă în trecut şi unele
probleme curente).

2. Moderată Sunt prezente simptome sau deteriorare funcţională între “uşoară” şi “severă”.

3. Severă Sunt prezente numeroase simptome în plus faţă de cele cerute pentru a pune
diagnosticul, iar simptomele duc la o deteriorare semnificativă în funcţionarea
profesională, în activităţile sociale uzuale sau în relaţiile cu ceilalţi.

TRECEŢI LA *TULBURĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU O SUBSTANŢĂ NE-ALCOOLICĂ* E. 10

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Dependenţa de Alcool (FEB 2001) Tulb. în legătură cu o substanţă E.8

*SPECIFICANŢI DE REMISIUNE PENTRU DEPENDENŢĂ*


URMĂTORII SPECIFICANŢI DE REMISIUNE POT FI APLICAŢI NUMAI DUPĂ CE NICI UN
CRITERIU PENTRU DEPENDENŢĂ SAU ABUZ NU A FOST SATISFĂCUT TIMP DE CEL PUŢIN
O LUNĂ ÎN TRECUT.

Notă: Aceşti specificanţi nu se aplică dacă individul este Într-un Mediu Controlat (pagina
Următoare).

Număr de luni anterioare interviului când a avut ultimele


probleme legate de Alcool E23

1. Remisiune Completă Precoce: Pentru cel puţin o lună, dar pentru mai puţin de 12 luni E24
nu a fost satisfăcut nici un criteriu pentru Dependenţă sau Abuz.

Dependenţă 1 0-11 luni


lună

2. Remisiune Parţială Precoce: Pentru cel puţin o lună, dar mai puţin de 12 luni, unul sau
sau mai multe criterii pentru Dependenţă sau Abuz au fost satisfăcute (dar nu au fost
satisfăcute criteriile complete pentru Dependenţă sau Abuz).

Dependenţă 1 0-11 luni


lună

3. Remisiune Completă Prelungită: Nici unul dintre criteriile pentru Dependenţă sau Abuz
nu a fost satisfăcut niciodată în cursul unei perioade de 12 luni sau mai mult.

Dependenţă 1 11+luni
lună

4. Remisiune Parţială Susţinută: Criteriile complete pentru Dependenţă nu au fost


satisfăcute o perioadă de 12 luni sau mai mult, dar au fost satisfăcute unul sau mai
multe criterii pentru Dependenţă sau Abuz.

Dependenţă 1 11+l uni


lună

SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Dependenţa de Alcool (FEB 2001) Tulb. în legătură cu o substanţă E.9

Bifaţi dacă Într-un Mediu Controlat: persoana se află într-un mediu E26
în care accesul la alcool şi la substanţe controlate este limitat şi
nici un criteriu pentru Dependenţă sau Abuz nu a fost satisfăcut
cel puţin luna trecută. Exemple de astfel de medii sunt: închisori-
le cu supraveghere strictă şi fără substanţe, comunităţile
terapeutice sau unităţile spitaliceşti închise.

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID - I (pentru DSM - IV -TR) Dependenţa de Alcool (FEB 2001) Tulb. în legătură cu o substanţă E.10
*TULBURĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU O SUBSTANŢĂ NE-ALCOOLICĂ *
(DEPENDENŢĂ ŞI ABUZ DE-A LUNGUL VIEŢII)
ÎNTR. NR. 2 E26a
DACĂ LA ÎNTREBĂRILE DE SCREENING NR. 2 ŞI 3 RĂSPUNSUL ESTE DA NU
„NU” (LA AMBELE), BIFAŢI AICI ŞI TRECEŢI LA MODULUL URMĂTOR
ÎNTR. NR. 3 E26b
DACĂ MODULUL DE SCREENING NU A FOST UTILIZAT SAU DACĂ DA NU
RĂSPUNSUL LA ÎNTREBAREA NR. 2 SAU 3 A FOST „DA”, CONTINUAŢI:
O să vă pun acum întrebări legate de
consumul de alcool sau medicamente. DACĂ NU LA
AMBELE: TRE-
ARĂTAŢI SUBIECTULUI LISTA DE SUBSTANŢE. CEŢI LA MODU-
LUL URMĂTOR
Aţi consumat vreodată una dintre aceste substanţe
pentru a vă induce euforie, pentru a dormi mai bine,
pentru a slăbi sau pentru a vă schimba
dispoziţia?

STABILIŢI NIVELUL UZULUI DE SUBSTANŢE PE BAZA LISTEI DE LA PAGINA URMĂTOARE,


UTILIZÂND CRITERIILE DE MAI JOS.

CRITERII PENTRU EVALUAREA NIVELULUI


UZULUI DE SUBSTANŢĂ:

PENTRU FIECARE CATEGORIE DE SUBSTANŢE Fie (1) sau (2):


CONSUMATE VREODATĂ:

DACĂ DROG (ILEGALĂ): Când aţi consumat cel mai (1) la un moment dat a consumat un
mult (DROG)? drog de mai mult de 10 ori într-o
lună.
(A existat vreo perioadă în care aţi consumat
de cel puţin 10 ori în decurs de o lună)?

DACĂ PRESCRISĂ: Aţi dezvoltat vreodată dependenţă (2) raportează că a devenit


de (SUBSTANŢA PRESCRISĂ) sau aţi luat mult mai dependent/ă de substanţa prescrisă
mult decât v-a fost prescris? SAU că a utilizat mult mai mult
decât doza indicată.

DACĂ CLASA DE SUBSTANŢE NU A FOST NICIODATĂ CONSUMATĂ SAU A FOST


CONSUMATĂ O SINGURĂ DATĂ, SAU DACĂ SUBSTANŢA PRESCRISĂ A FOST LUATĂ
CONFORM INDICAŢIILOR, ÎNCERCUIŢI CIFRA „1” CORESPUNZĂTOARE CLASEI
RESPECTIVE DE SUBSTANŢE PE PAGINA E. 11

DACĂ CLASA DE SUBSTANŢE A FOST CONSUMATĂ DE CEL PUŢIN DOUĂ ORI, DAR MAI
PUŢIN DECÂT NIVELUL INDICAT DE ITEMUL (1), ÎNCERCUIŢI CIFRA „2”
CORESPUNZĂTOARE CLASEI DE SUBSTANŢE PE PAGINA E. 11.

DACĂ CLASA DE SUBSTANŢE A FOST CONSUMATĂ LA NIVELUL INDICAT DE ITEMUL


(1) SAU DACĂ EXISTĂ POSIBILITATEA DEPENDENŢEI DE O SUBSTANŢĂ PRESCRISĂ,
(ITEMUL [2] ESTE ADEVĂRAT), CODAŢI CU „3" PE E. 11

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID-I (pentru DSM-IV -TR) Tulb. în leg cu o subst. ne-alcoolică (FEB 2001) Tulb.în legătură cu o substanţă E.11
ÎNCERCUIŢI NUMELE FIECĂREI ÎNREGISTRAŢI PERIOADA ÎN INDICAŢI NIVELUL
SUBSTANŢE UTILIZATE VREODATĂ CARE CONSUMUL A FOST CEL CONSUMULUI (PE
(SAU SPECIFICAŢI NUMELE DACĂ MAI INTENS (VÂRSTĂ SAU DATĂ BAZA CRITERIILOR,
„ALTA”) ŞI DURATĂ) ŞI DESCRIEŢI E.10)
PATTERNUL ACESTUIA
Sedative-hipnotice-anxiolitice:
Methaqualone, Seconal, Valium,
Xanax, Librium, barbiturice,
Meprobamat, Lorazepam,
Flurazepam, Triazolam Restoril, . ? 1 2 3 E27
sau altele: .

Cannabis: marihuana, haşiş, THC sau


altele: . . ? 1 2 3 E28

Stimulante: amfetamina, „speed”,


crystal meth, dexadrină, Ritalină,
„ice” („gheaţă”) sau altele: . . ? 1 2 3 E29

Opiacee: heroină, morfină, opium,


Metadonă, Darvon, codeină,
Percodan, Demerol, Hidromorfon,
fără specificaţie sau altele: . . ? 1 2 3 E30

Cocaină: intranazal, IV, bază liberă,


crack, „speedball”, fără
specificaţie sau alta: . . ? 1 2 3 E31

Halucinogene/PCP: LSD, mescalina,


peyote, psilocibina, STP, ciuperci,
PCP („angel dust”), Extasy, MDMA
sau altele: . . ? 1 2 3 E32

Altele: steroizi, adezivi, vopsele,


inhalante, oxid de azot („gaz
ilariant”) nitrit de amil sau butil
(poppers), pastile pentru somn sau
slăbit care nu necesită prescripţie,
necunoscute, altele: . . ? 1 2 3 E33

ORICE CATEGORIE DE 1 3
E34
SUBSTANŢE CODATĂ CU “2” SAU
“3” TRECEŢI LA MODU-
LUL URMĂTOR

?=informaţie inadecvată 1=substanţa nu a fost consumată niciodată 2=µ 10 ori pe lună 3= >10 ori sau dependenţă de medicament prescris
SCID-I (pentru DSM-IV-TR) Tulb. în leg cu o subst. ne-alcoolică (FEB 2001) Tulb.în legătură cu o substanţă E.12
DACĂ AU FOST CONSU- Comportamentul în decursul aceleiaşi perioade ? 1 2 3 E35
MATE CEL PUŢIN 3 GRUPE de 12 luni în care persoana a consumat în mod
DE SUBSTANŢE ŞI ESTE repetat cel puţin trei grupe de substanţe (exclu- UTILIZAŢI
PROBABILĂ UTILIZAREA zând cafeina şi nicotina), fără ca una dintre ele COLOANA
NEDISCRIMINATIVĂ, PUNEŢI să predomine. De asemenea, în decursul aces- PENTRU
URMĂTOAREA ÎNTREBARE tei perioade este probabil să fi fost satisfăcute POLISUB-
criteriile pentru Dependenţă pentru substanţe STANŢĂ
Mi-aţi spus că aţi consumat ca grup, dar nu pentru una dintre ele.
(DROGUL/ ALCOOL). A
existat vreo perioadă în care NOTĂ: LA CAZURILE LA CARE SE
aţi consumat mai multe tipuri CONSTATĂ PERIOADE DE UZ NEDISCRI-
de droguri în acelaşi timp şi în MINATIV ŞI ALTE PERIOADE ÎN CARE SE
care nu conta ce luaţi atâta CONSUMĂ O SUBSTANŢĂ SPECIFICĂ, SE
timp cât ajungeaţi la starea CODEAZĂ ŞI POLISUBSTANŢA ALĂTURI
dorită? DECOLOANELE CORESPUNZĂTOARE
SUBSTANŢELOR SPECIFICE.

DACĂ NICI O CLASĂ DE SUBSTANŢE DE PE PAGINA ANTERIOARĂ NU A FOST CODATĂ CU “3”


(ADICĂ NUMAI “2”), TRECEŢI LA *ABUZ DE SUBSTANŢĂ*, E. 23.

ÎN CAZUL CLASELOR DE SUBSTANŢE CODATE CU “3”, ÎNCERCUIŢI COLOANELE CORESPUNZĂ-


TOARE DE PE PAGINILE E. 12 – E. 18.

*DEPENDENŢA DE SUBSTANŢE NE-ALCOOLICE*


Vă voi pune acum câteva întrebări specifice legate de consumul Dvs.
de (SUBSTANŢE CODATE CU „3”).

PUNEŢI FIECARE DINTRE ÎNTREBĂRILE DE MAI JOS PENTRU


FIECARE SUBSTANŢĂ CODATĂ CU „3”: Pentru (SUBSTANŢĂ), în
perioada (ÎN CARE CONSUMUL A FOST CEL MAI INTENS SAU A
CREAT CELE MAI MULTE PROBLEME)...

Vi s-a întâmplat adesea să constataţi că


odată ce aţi început să luaţi (SUBSTANŢA)
aţi consumat mult mai mult decât v-aţi propus?

DACĂ NU: Dar să consumaţi o perioadă


mult mai lungă decât v-aţi propus?
SED7
NOTĂ: CRITERIILE PENTRU HIPN CANNA STIMU OPIA COCA HALL/
DEPENDENŢĂ SUNT ÎN ANX BIS LANTE CEE INĂ PCP POLI ALTELE
ALTĂ ORDINE DECÂT ÎN
DSM – IV – TR 3 3 3 3 3 3 3 3

(3) substanţa este luată 2 2 2 2 2 2 2 2


adesea în cantităţi mult mai
mari SAU o perioadă mai 1 1 1 1 1 1 1 1
lungă de timp decât era
preconizat ? ? ? ? ? ? ? ?
E36 E37 E38 E39 E40 E41 E42 E43

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID-I (pentru DSM-IV-TR) Tulb. în leg cu o subst. ne-alcoolică (FEB 2001) Tulb.în legătură cu o substanţă E.13
Aţi încercat să reduceţi
cantitatea sau să renunţaţi la
consumul (DROG)?

DACĂ DA: Aţi renunţat


vreodată complet?

(De câte ori aţi încercaţ să


reduceţi cantitatea sau să
renunţaţi de tot?)

DACĂ E NECLAR: Aţi vrut


să renunţaţi sau să
reduceţi cantitatea?

DACĂ DA: V-aţi


îngrijorat în mod
repetat în legătură cu
acest lucru?

(4) există o dorinţă SED7


persistentă sau eforturi HIPN CANNA STIMU OPIA COCA HALL/
infructuoase de a suprima ANX BIS LANTE CEE INĂ PCP POLI ALTELE
sau controla uzul de
substanţă. 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1

? ? ? ? ? ? ? ?
E44 E45 E46 E47 E48 E49 E50 E51

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID-I (pentru DSM-IV-TR) Tulb. în leg cu o subst. ne-alcoolică (FEB 2001) Tulb.în legătură cu o substanţă E.14
Aţi petrecut mult timp
căutând (SUBSTANŢA) sau
în vederea procurării ei? Vă
lua mult timp să vă reveniţi?
(Cât de mult? Mai multe
ore?)

(5) o mare parte a timpului SED7


este risipită în activităţi HIPN CANNA STIMU OPIA COCA HALL/
necesare obţinerii ANX BIS LANTE CEE INĂ PCP POLI ALTELE
substanţei sau recuperării
din efectele acesteia. 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1

? ? ? ? ? ? ? ?
E52 E53 E54 E55 E56 E57 E58 E59

Vi s-a întâmplat des să luaţi (SUBSTANŢA) atât


de frecvent încât să ajungeţi să consumaţi (SUBSTANŢA)
în loc să lucraţi, să vă angajaţi în activităţi plăcute,
să petreceţi timp cu familia sau prietenii sau să faceţi
alte lucruri cum ar fi sport, grădinărit, muzică?

(6) activităţi sociale, SED7


profesionale sau HIPN CANNA STIMU OPIA COCA HALL/
recreaţionale importante ANX BIS LANTE CEE INĂ PCP POLI ALTELE
sunt abandonate sau reduse
din cauza consumului de 3 3 3 3 3 3 3 3
substantă.
2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1

? ? ? ? ? ? ? ?
E60 E61 E62 E63 E64 E65 E66 E67

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID-I (pentru DSM-IV-TR) Tulb. în leg cu o subst. ne-alcoolică (FEB 2001) Tulb.în legătură cu o substanţă E.15
DACĂ NU STIE ÎNCĂ: Aţi avut vreo problemă psihologică
din cauza (SUBSTANŢĂ), cum ar fi depresie, agitaţie,
sau idei paranoide?

DACĂ NU SE ŞTIE ÎNCĂ: (SUBSTANŢA) a dus la apariţia


anumitor probleme fizice importante sau la agravarea
acestora?

DACĂ DA LA UNA DINTRE CELE DE MAI SUS:


Aţi continuaţi totuşi consumaţi (SUBSTANŢA)?

(7) Uzul de substanţă este SED7


continuat în ciuda faptului că HIPN CANNA STIMU OPIA COCA HALL/
ştie că are o problemă ANX BIS LANTE CEE INĂ PCP POLI ALTELE
somatică sau psihologică,
persistentă sau recurentă, 3 3 3 3 3 3 3 3
care este posibil să fi fost
cauzată sau exacerbată de 2 2 2 2 2 2 2 2
alcool (de ex., uz curent de
cocaină deşi ştie că aceasta 1 1 1 1 1 1 1 1
induce depresie).
? ? ? ? ? ? ? ?
E68 E69 E70 E71 E72 E73 E74 E75

Aţi constatat că era nevoie să luaţi mult


mai mult/ă (SUBSTANŢA) pentru a obţine starea
dorită decât atunci când aţi început să consumaţi?

DACĂ DA: Cu cât mai mult?

DACĂ NU: Aţi observat că atunci când luaţi


aceeaşi cantitate, aceasta avea efect mult
mai mic decât înainte?

(1) toleranţă aşa cum este SED7


definită de oricare dintre HIPN CANNA STIMU OPIA COCA HALL/
următoarele: ANX BIS LANTE CEE INĂ PCP POLI ALTELE

(a) necesitatea de cantităţi 3 3 3 3 3 3 3 3


considerabil crescute de
substanţă pentru a ajunge 2 2 2 2 2 2 2 2
la intoxicaţie sau la efectul
dorit 1 1 1 1 1 1 1 1

(b) efect redus conside- ? ? ? ? ? ? ? ?


rabil prin continuarea
E76 E77 E78 E79 E80 E81 E82 E83
uzului aceleiaşi cantităţi
de substanţă.

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID-I (pentru DSM-IV-TR) Tulb. în leg cu o subst. ne-alcoolică (FEB 2001) Tulb.în legătură cu o substanţă E.16
Aţi avut vreodată simptome de abstinenţă, adică
o stare de rău atunci când aţi redus cantitatea
consumată sau aţi renunţat la (SUBSTANŢA)?

DACĂ DA: Ce simptome aţi avut? RAPORTAŢI-VĂ


LA LISTA SIMPTOMELOR DE ABSTINENŢĂ DE LA
PAGINA E.17.

DACĂ NU: S-a întâmplat ca după ce nu aţi consumat


(SUBSTANŢA) timp de câteva ore sau mai mult să
trebuiască să o luaţi pentru a nu vi se face rău din
cauza (SIMPTOME DE ABSTINENŢĂ)?

DACĂ NU: Dar să folosiţi (SUBSTANŢĂ DIN


ACEEAŞI CATEGORIE) atunci când vă simţeaţi
rău din cauza (SIMPTOME DE ABSTINENŢĂ)
pentru a vă reveni?

(2) abstinenţă, manifestată SED7


prin unul dintre următoarele: HIPN CANNA STIMU OPIA COCA HALL/
ANX BIS LANTE CEE INĂ PCP POLI ALTELE
(a) caracteristicile
sindromului de abstinenţă 3 3 3 3 3 3 3 3
pentru substanţa
respectivă 2 2 2 2 2 2 2 2

(b) aceeaşi (sau o altă 1 1 1 1 1 1 1 1


substanţă asemănătoare)
este consumată pentru a ? ? ? ? ? ? ? ?
uşura sau evita simptome-
E84 E85 E86 E87 E88 E89 E90 E91
le de abstinenţă.

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID-I (pentru DSM-IV-TR) Tulb. în leg cu o subst. ne-alcoolică (FEB 2001) Tulb.în legătură cu o substanţă E.17
LISTA SIMPTOMELOR DE ABSTINENŢĂ (PE BAZA CRITERIILOR DIN DSM-IV)

Mai jos sunt prezentate caracteristicile simptomelor de abstinenţă pentru acele clase
de substanţe psihoactive în cazul cărora a fost pus în evidenţă sindromul de abstinenţă.
(NOTĂ: Nu a fost identificat un sindrom de abstinenţă specific pentru CANNABIS ŞI
HALUCINOGENE/ PCP). Simptomele de abstinenţă pot să apară ca urmare a încetării uzului
prelungit, moderat sau excesiv a unei substanţe psihoactive sau ca urmare a reducerii dozei.

SEDATIVE, HIPNOTICE ŞI ANXIOLITICE:

Două (sau mai multe) dintre următoarele simptome care apar în decurs de câteva ore până la
câteva zile după încetarea (sau reducerea) uzului de sedative, hipnotice sau anxiolitice care a
fost excesiv şi prelungit:

(1) hiperactivitate vegetativă (de ex., transpiraţie sau frecvenţa pulsului mai mare de 100);
(2) tremor intens al mâinilor
(3) insomnie
(4) greaţă sau vomă
(5) halucinaţii sau iluzii vizuale, tactile sau auditive tranzitorii
(6) agitaţie psihomotorie
(7) anxietate
(8) crize de grand mal

STIMULANTE/ COCAINĂ:

Dispoziţie disforică ŞI două (sau mai multe) dintre următoarele modificări fiziologice, apărând
în decurs de câteva ore până la câteva zile după încetarea (sau reducerea) uzului de substanţă
care a fost excesiv şi prelungit:

(1) fatigabilitate
(2) vise vii, neplăcute
(3) insomnie sau hipersomnie
(4) apetit crescut
(5) lentoare sau agitaţie psihomotorie

OPIACEE:

Trei (sau mai multe) dintre următoarele simptome apărând în decurs de câteva minute sau
zile după încetarea (sau reducerea) uzului de opiacee care a fost excesiv şi prelungit (mai
multe săptămâni sau mai mult) sau după administrarea unui antagonist opiaceu (după o
perioadă de uz de opiacee):

(1) dispoziţie disforică


(2) greaţă sau vomă
(3) mialgii
(4) lăcrimare sau rinoree
(5) dilataţie pupilară, piloerecţie sau transpiraţie
(6) diaree
(7) căscat
(8) febră
(9) insomnie

SCID-I (pentru DSM-IV-TR) Tulb. în leg cu o subst. ne-alcoolică (FEB 2001) Tulb.în legătură cu o substanţă E.18
DACĂ NU SE ŞTIE: Când SED7
au apărut (SIMPTOMELE HIPN CANNA STIMU OPIA COCA HALL/
CODATE CU “3” MAI SUS)? ANX BIS LANTE CEE INĂ PCP POLI ALTELE
(S-au manifestat toate cam
în aceeaşi perioadă?) 3 3 3 3 3 3 3 3

DEPENDENŢA DE
SUBSTANŢĂ: Cel puţin 3
itemi sunt codaţi cu “3”, ŞI
au apărut în aceeaşi
perioadă de 12 luni.

PENTRU FIECARE CLASĂ CODATĂ CU “3”, TRECEŢI LA *CRONOLOGIE*, E. 19

Mai puţin de 3 itemi codaţi 1 1 1 1 1 1 1 1


cu “3”
E92 E93 E94 E95 E96 E97 E98 E99

ÎN CAZUL CLASELOR DE SUBSTANŢE CODATE CU “1”, DACĂ NUMĂRUL


SIMPTOMELOR DE ABSTINENŢĂ DIFERITE (CARACTERISTICE PENTRU
CEL PUŢIN 3 CLASE DE SUBSTANŢE DISTINCTE INCLUZÂND ALCOOLUL)
ŞI CARE APAR ÎN DECURSUL ACELEIAŞI PERIOADE DE 12 LUNI SE RIDICĂ
LA CEL PUŢIN 3, PUNEŢI DIAGNOSTICUL DE DEPENDENŢĂ DE POLISUB-
STANŢĂ (MAI SUS) ŞI TRECEŢI LA *CRONOLOGIE*, E. 19.

ALTFEL, TRECEŢI LA *ABUZ DE SUBSTANŢE DE-A LUNGUL VIEŢII*,


E. 22 ŞI PARCURGEŢI ITEMII REFERITORI LA ABUZ PENTRU FIECARE
CLASĂ CODATĂ MAI SUS CU “1”.

1= mai puţin de 3 itemi codaţi “3” 3= cel puţin 3 itemi codaţi “3” în decursul unei perioade de 12 luni
SCID-I (pentru DSM-V-TR) Tulb. în leg cu o subst. ne-alcoolică (FEB 2001) Tulb.în legătură cu o substanţă E. 19
*CRONOLOGIA DEPENDENŢEI*

PENTRU FIECARE CLASĂ DE SUBSTANŢE ÎN CAZUL CĂREIA AU FOST


SATISFĂCUTE CRITERIILE PENTRU DEPENDENŢĂ ÎN DECURSUL VIEŢII

*VÂRSTA DEBUTULUI*

Câţi ani aveaţi când aţi avut primele (LISTA


SIMPTOMELOR DE ABUZ SAU DEPEN-
DENŢĂ DE SUBSTANŢĂ CODATE CU „3”)?
SED7
HIPN CANNA STIMU OPIA COCA HALL/
ANX BIS LANTE CEE INĂ PCP POLI ALTELE
Vârsta la debutul Dependenţei
sau Abuzului de Substanţă .
(CODAŢI 99 DACĂ NU SE
ŞTIE) E107a E107b E107c E107d E107e E107f E107g E107h

*SATISFACE CRITERIILE ÎN ULTIMA LUNĂ*

DACĂ ESTE NECLAR: În ultima lună, aţi luat


(SUBSTANŢA)?

DACĂ DA: Aţi avut probleme din cauza consumului


de (SUBSTANŢA)?

(S-a întâmplat să fiţi drogat/ă la şcoală sau la serviciu sau


când aveaţi grijă de copii? Dar să pierdeţi un eveniment
important din cauză că eraţi drogat/ă sau mahmur/ă? Dar să
consumaţi (SUBSTANŢA) în timp ce conduceaţi? Sau să aveţi
probleme legale din cauza consumului de (SUBSTANŢA)?)

NOTĂ: POATE FI NEVOIE SĂ


FACEŢI REFERIRE LA SED7
CRITERIILE PENTRU ABUZ HIPN CANNA STIMU OPIA COCA HALL/
PAGINILE E. 22 – E. 24. ANX BIS LANTE CEE INĂ PCP POLI ALTELE

Criteriile complete pentru 3 3 3 3 3 3 3 3


Dependenţă satisfăcute
în orice moment în
decursul ultimei luni (sau
nu a existat nici o lună
fără simptome de Abuz
sau Dependenţă de la
ultimul debut al
Dependenţei). 1 1 1 1 1 1 1 1

Nici un simptom de
Dependen denţă sau E108 E109 E110 E111 E112 E113 E114 E115
Abuz în decursul ultimei
luni sau satisface crite-
riile parţiale după o lună
fără simptome.

1= fără simptome de Dependenţă sau Abuz sau criterii parţiale 3= criterii complete pentru Dependenţă
SCID-I (pentru DSM-IV-TR) Tulb. în leg cu o subst. ne-alcoolică (FEB 2001) Tulb.în legătură cu o substanţă E. 20

*TIPUL ŞI SEVERITATEA DEPENDENŢEI CURENTE*


PENTRU FIECARE CLASĂ CODATĂ CU “3” LA ITEMII E108-E115
SPECIFICAŢI TIPUL ŞI SEVERITATEA DEPENDENŢEI CURENTE

SED7
HIPN CANNA STIMU OPIA COCA HALL/
ANX BIS LANTE CEE INĂ PCP POLI ALTELE
Indicaţi tipul curent:
Cu Dependenţă 3 3 3 3 3 3 3 3
Fiziologică (proba
toleranţei sau abstinenţei
curente) 1 1 1 1 1 1 1 1

Fără Dependenţă
Fiziologică (nici o probă de E116 E117 E118 E119 E120 E121 E122 E123
toleranţă sau abstinenţă
curentă).

UTILIZAŢI SCALA DE MAI SED7


JOS PENTRU A EVALUA HIPN CANNA STIMU OPIA COCA HALL/
SEVERITA DEPENDENŢEI ÎN ANX BIS LANTE CEE INĂ PCP POLI ALTELE
CURSUL CELEI MAI RELE
SĂPTĂMÂNI DIN ULTIMA 3 3 3 3 3 3 3 3
LUNĂ. (Pot fi necesare
întrebări suplimentare privind 2 2 2 2 2 2 2 2
efectele consumului de sub-
stanţă asupra funcţionării 1 1 1 1 1 1 1 1
sociale şi profesionale)

E32 E133 E134 E135 E136 E137 E138 E139

1. Uşoară Sunt prezente puţine, dacă nu chiar nici un simptom în plus faţă de cele cerute
pentru a pune diagnosticul, iar simptomele nu duc decât la o deteriorare minoră
în funcţionarea profesională, în activităţile sociale uzuale sau în relaţiile cu
ceilalţi.

2. Moderată Sunt prezente simptome sau deteriorare funcţională între “uşoară” şi “severă”.

3. Severă Sunt prezente numeroase simptome în plus faţă de cele cerute pentru a pune
diagnosticul, iar simptomele duc la o deteriorare semnificativă în funcţionarea
profesională, în activităţile sociale uzuale sau în relaţiile cu ceilalţi.

SCID-I (pentru DSM-IV-TR) Tulb. în leg cu o subst. ne-alcoolică (FEB 2001) Tulb.în legătură cu o substanţă E. 21

*SPECIFICANŢI DE REMISIUNE*
PENTRU FIECARE CLASĂ CODATĂ “1” LA ITEMII E108-E115 INDICAŢI SPECIFICANTUL
ADECVAT PRIVIND REMISIUNEA (VEZI PAG. E. 8 PENTRU DEFINIŢIA ACESTOR SPECIFICANŢI).

NOTĂ: URMĂTORII SPECIFICANŢI DE REMISIUNE SE APLICĂ NUMAI DACĂ NU AU FOST


SATISFĂCUTE CRITERIILE PENTRU DEPENDENŢĂ SAU ABUZ TIMP DE CEL PUŢIN O LUNĂ
ÎN TRECUT. DE ASEMENEA, SPECIFICANŢII PARŢIALĂ/COMPLETĂ PRECOCE ŞI
PARŢIALĂ/COMPLETĂ PERSISTENTĂ NU SE APLICĂ DACĂ INDIVIDUL SE AFLĂ SUB
TERAPIE AGONISTĂ SAU ÎNTR-UN MEDIU CONTROLAT.

UTILIZAŢI SCALA DE MAI JOS SED7


PENTRU A INDICA TIPUL HIPN CANNA STIMU OPIA COCA HALL/
REMISIUNII ANX BIS LANTE CEE INĂ PCP POLI ALTELE

Remisiune Completă Precoce 1 1 1 1 1 1 1 1

Remisiune Parţială Precoce 2 2 2 2 2 2 2 2

Remisiune Completă Persistentă 3 3 3 3 3 3 3 3

Remisiune Parţială Persistenţă 4 4 4 4 4 4 4 4

Bifaţi dacă sub Terapie Agonistă


.
Bifaţi dacă într-un Mediu .
Controlat
E140 E141 E142 E143 E144 E145 E146 E147
E143a E146a E147a
E140b E141a E142b E143b E144b E145a E146b E147b

Sub Terapie Agonistă: Individul se află în tratament cu un medicament


agonist prescris, cum ar fi metadona şi nu a fost satisfăcut nici un criteriu
pentru dependenţă sau abuz pentru clasa din care face parte medicamentul,
cel puţin luna trecută (cu excepţia toleranţei sau abstinenţei de agonist).
Această categorie se aplică, de asemenea, celor care, fiind trataţi pentru
dependenţă, fac uz de un agonist parţial sau de un agonist/antagonist.

Într-un Mediu Controlat:Individul se află într-un mediu în care accesul la


alcool şi la substanţele controlate este limitat şi nici un criteriu pentru
dependenţă sau abuz nu a fost satisfăcut, cel puţin luna trecută.
Exemple de astfel de medii sun închisorile supravegheate strict şi fără
substanţe, comunităţile terapeutice sau unităţile spitaliceşti închise.

1= completă precoce 2 = parţială precoce 3 = completă susţinută 4 = parţială susţinută


SCID-I (pentru DSM-IV-TR) Abuz de subst. ne-alcoolică (FEB 2001) Tulb.în legătură cu o substanţă E. 22

*ABUZUL DE SUBSTANŢĂ DE-A LUNGUL VIEŢII*


PENTRU FIECARE CLASĂ DE SUBSTANŢE CODATĂ CU „2” PE E. 11 (ADICĂ
SUBSTANŢE CONSUMATE DE MAI MULT DE 10 ORI ÎN ORICARE LUNĂ).
ÎNCEPEŢI ACEASTĂ SECŢIUNE CU URMĂTOAREA INTRODUCERE:

O să vă pun acum câteva întrebări specifice legate de


consumul de (SUBSTANŢE CODATE CU „2”).

PENTRU FIECARE CLASĂ DE SUBSTANŢE CODATE CU „3” PE PAG. E. 11


CARE NU SATISFACE CRITERIILE PENTRU DEPENDENŢĂ (ADICĂ, CODATĂ
CU „1” PE E. 18):

Aş dori acum să vă mai pun câteva întrebări legate de


Consumul Dvs. de (SUBSTANŢE CODATE CU „3” CARE
NU SATISFAC CRITERIILE PENTRU DEPENDENŢĂ)

CRITERII ABUZ DE SUBSTANŢĂ

Pentru perioada (ÎN CARE A CONSUMAT A. Un pattern dezadaptativ de


CEL MAI MULT SAU ÎN CARE UZUL A uz de substanţă care duce la
GENERAT CELE MAI MULTE PROBLEME) deteriorare sau detresă
… semnificativă clinic, mani-
festată prin unul (sau mai
Aţi lipsit de la serviciu sau de la şcoală din multe) dintre următoarele şi
cauză că aţi eraţi intoxicat/ă sau foarte care survin în decursul unei
mahmur/ă? (Cât de frecvent? Vi s-a întâmplat perioade de 12 luni:
să nu vă faceţi bine treaba sau să nu vă luaţi
examenele din cauza consumului de
[SUBSTANŢA]?)

DACĂ NU: Dar în ceea ce priveşte dificul-


tăţi în a vă menţine casa curată sau în a
avea grijă de copii din cauza consumului
de (SUBSTANŢA)?

DACĂ DA LA ORICARE DINTRE CELE DE


MAI SUS: Cât de des? (Cât a durat acest
lucru?)
SED7
(1) uz recurent de substanţă HIPN CANNA STIMU OPIA COCA HALL/
ducând la incapacitatea de a ANX BIS LANTE CEE INĂ PCP ALTELE
îndeplini obligaţiile rolului major
la serviciu, la şcoală sau acasă 3 3 3 3 3 3 3
(de ex., absenţe repetate sau
performanţă redusă în muncă în 2 2 2 2 2 2 2
legătură cu uzul de substanţă;
absenţe, eliminări sau 1 1 1 1 1 1 1
exmatriculări din şcoală;
neglijarea copiilor sau a casei). ? ? ? ? ? ? ?
E148 E149 E150 E151 E152 E153 E155

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID-I (pentru DSM-IV-TR) Abuz de subst. ne-alcoolică (FEB 2001) Tulb.în legătură cu o substanţă E. 23

Aţi consumat vreodată


(SUBSTANŢA) în condiţii în care
acest lucru ar fi putut fi
periculos? (Aţi condus vreodată
în condiţiile în care eraţi prea
intoxicat/ă pentru a conduce?)

DACĂ DA ŞI NU SE ŞTIE: Cât


de des? (Cât timp a durat acest
lucru?)

(2) uz recurent de substanţă în SED7


situaţii în care acesta este HIPN CANNA STIMU OPIA COCA HALL/
periculos fizic (de ex., condusul ANX BIS LANTE CEE INĂ PCP ALTELE
unui automobil sau manipularea
unui utilaj atunci când este 3 3 3 3 3 3 3
afectat de uzul de substanţă)
2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1

? ? ? ? ? ? ?
E156 E157 E158 E159 E160 E161 E163
Aţi avut probleme legale din
cauza consumului de
(SUBSTANŢA)?

DACĂ DA ŞI NU SE ŞTIE:
Cât de des? (Cât au durat?)

(3) probleme legale repetate în SED7


legătură cu uzul de o substanţă HIPN CANNA STIMU OPIA COCA HALL/
(de ex., arestări pentru tulburări ANX BIS LANTE CEE INĂ PCP ALTELE
de conduită în legătură cu o
substanţă) 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1

? ? ? ? ? ? ?
E164 E165 E166 E167 E168 E169 E171

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID-I (pentru DSM-IV-TR) Abuz de subst. ne-alcoolică (FEB 2001) Tulb.în legătură cu o substanţă E. 24
DACĂ NU SE ŞTIE DEJA: Aţi
avut probleme cu ceilalţi, de ex-
emplu cu membrii familiei, prie-
tenii sau colegii din cauza con-
sumului de (SUBSTANŢA)? (Aţi
avut conflicte fizice/bătăi sau
certuri grave legate de faptul că
luaţi droguri?)

DACĂ DA: Aţi continuat totuşi să


consumaţi (SUBSTANŢA)? (Cât
timp?)

(4) uz continuu de o substanţă SED7


în ciuda faptului că are probleme HIPN CANNA STIMU OPIA COCA HALL/
sociale sau interpersonale ANX BIS LANTE CEE INĂ PCP ALTELE
persistente sau repetate,
cauzate sau exacerbate de 3 3 3 3 3 3 3
efectele substanţei [de ex.,
certuri cu soţia (soţul) referitoare 2 2 2 2 2 2 2
la consecinţele intoxicaţiei,
bătăi]. 1 1 1 1 1 1 1

? ? ? ? ? ? ?
E172 E173 E174 E175 E176 E177 E179

SED7
HIPN CANNA STIMU OPIA COCA HALL/
ANX BIS LANTE CEE INĂ PCP ALTELE
ABUZUL DE SUBSTANŢĂ DE-
A LUNGUL VIEŢII: 3 3 3 3 3 3 3
Cel puţin un item “A” este
codat cu “3”. 1 1 1 1 1 1 1
E180 E181 E182 E183 E184 E185 E187

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID-I (pentru DSM-IV-TR) Abuz de subst. ne-alcoolică (FEB 2001) Tulb.în legătură cu o substanţă E. 25

PENTRU CLASELE DE SUBSTANŢE CU


ABUZ DE-A LUNGUL VIEŢII (ADICĂ CO-
DATE CU “3” LA ITEMUL ANTERIOR:

*VÂRSTA DEBUTULUI*:

Câţi ani aveaţi când aţi avut SED7


prima dată (LISTA DE HIPN CANNA STIMU OPIA COCA HALL/
SIMPTOME DE DEPENDENŢĂ ANX BIS LANTE CEE INĂ PCP ALTELE
DE O SUBSTANŢĂ SAU DE
ABUZ CODATE CU “3”)?

Vârsta debutului Dependenţei .


sau Abuzului de Substanţă
E187a E187b E187c E187d E187e E187f E187g
(CODAŢI 99 DACĂ NU SE
ŞTIE)

SED7
HIPN CANNA STIMU OPIA COCA HALL/
Anumite simptome de Abuz în ANX BIS LANTE CEE INĂ PCP ALTELE
ultima lună.
3 3 3 3 3 3 3
DACĂ E NECLAR: Când aţi
avut ultima dată probleme 1 1 1 1 1 1 1
legate de (SUBSTANŢA)?
E188 E189 E190 E191 E192 E193 E195

URMÃTOARELE 11 PAGINI (E.10 - E.20)


REPREZINTĂ O VERSIUNE ALTERNATIVÃ
A SECŢIUNII PRIVIND DEPENDENŢA ŞI ABUZUL
DE O SUBSTANŢĂ NE-ALCOOLICĂ A SCID-ului.
EA ÎNLOCUIEŞTE PAGINILE E. 10 - E. 25 DIN
VARIANTA STANDARD A SCID-ului.

Diferenţa majorã dintre cele două versiuni


1 = fără simptome de Abuz în ultima lună
este cã versiunea alternativã vã
3=unele simptome de Abuz în ultima lună
permite sã realizaţi o evaluare a Dependenţei şi Abuzului de o singură
clasă de substanţe (adică acea clasă de substanţe care este probabil să fi
cauzat problemele sau cea care este folosită cel mai mult), mai degrabă
decât o evaluare în paralel pentru toate clasele de substanţe.
SCID-I (pentru DSM-IV-TR) Tulb. în leg cu o subst. ne-alcoolică (FEB 2001) Tulb.în legătură cu o substanţă E. 10
Versiune Alternativă
*TULBURĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU O SUBSTANŢĂ NE-ALCOOLICĂ *
(DEPENDENŢĂ ŞI ABUZ DE-A LUNGUL VIEŢII)
ÎNTR. NR. 2 E26a
DACĂ LA ÎNTREBĂRILE DE SCREENING NR. 2 ŞI 3 RĂSPUNSUL ESTE DA NU
„NU” (LA AMBELE), BIFAŢI AICI ŞI TRECEŢI LA MODULUL URMĂTOR
ÎNTR. NR. 3 E26b
DACĂ MODULUL DE SCREENING NU A FOST UTILIZAT SAU DACĂ DA NU
RĂSPUNSUL LA ÎNTREBAREA NR. 2 SAU 3 A FOST „DA”, CONTINUAŢI:
O să vă pun acum întrebări legate de
consumul de alcool sau medicamente. DACĂ NU LA
AMBELE: TRE-
ARĂTAŢI SUBIECTULUI LISTA DE SUBSTANŢE. CEŢI LA MODU-
LUL URMĂTOR
Aţi consumat vreodată una dintre aceste substanţe
pentru a vă induce euforie, pentru a dormi mai bine,
pentru a slăbi sau pentru a vă schimba dispoziţia?

ÎNCERCUIŢI NUMELE FIECĂREI SUBSTANŢE ÎNREGISTRAŢI PERIOADA ÎN CARE CON-


UTILIZATE VREODATĂ (SAU SPECIFICAŢI SUMUL A FOST CEL MAI INTENS (VÂRSTĂ
NUMELE DACĂ „ALTA”) SAU DATĂ ŞI DURATĂ) ŞI DESCRIEŢI
PATTERNUL ACESTUIA
Sedative-hipnotice-anxiolitice:
Methaqualone, Seconal, Valium,
Xanax, Librium, barbiturice,
Meprobamat, Lorazepam,
Flurazepam, Triazolam, Restoril, .
sau altele: .

Cannabis: marihuana, haşiş, THC sau


altele: . .

Stimulante: amfetamina, „speed”,


cystal meth, dexadrină, Ritalină,
„ice” („gheaţă”) sau altele: . .

Opiacee: heroină, morfină, opium,


Metadonă, Darvon, codeină,
Percodan, Demerol, Hidromorfon,
fără specificaţie sau altele: . .

Cocaină: intranazal, IV, bază liberă,


crack, „speedball”, fără
specificaţie sau alta: . .

Halucinogene/PCP: LSD, mescalina,


peyote, psilocibina, STP, ciuperci,
PCP („angel dust”), Extasy, MDMA
sau altele: .
.

SCID-I (pentru DSM- IV-TR) Tulb. în leg cu o subst. ne-alcoolică (FEB 2001) Tulb.în legătură cu o substanţă E.11
Versiune Alternativă
ÎNCERCUIŢI NUMELE FIECĂREI SUBSTANŢE ÎNREGISTRAŢI PERIOADA ÎN CARE CON-
UTILIZATE VREODATĂ (SAU SPECIFICAŢI SUMUL A FOST CEL MAI INTENS (VÂRSTĂ
NUMELE DACĂ „ALTA”) SAU DATĂ ŞI DURATĂ) ŞI DESCRIEŢI
PATTERNUL ACESTUIA
Altele: steroizi, „adezivi”, vopsele,
inhalante, oxid de azot („gaz ilariant”)
nitrit de amil sau butil (poppers), pastile
pentru somn sau slăbit care nu necesită
prescripţie, necunoscute, altele:
. .

DACÃ PERSOANA NU A FOLOSIT NICI O SUBSTANŢĂ DIN NICI O CATEGORIE MAI MULT DE O E27
SINGURĂ DATÃ, BIFAŢI AICI ___________ ŞI TRECEŢI LA MODULUL URMÃTOR.

DACÃ PE PARCURSUL VIEŢII PERSOANA A CONSUMAT MAI MULT DE O SUBSTANŢĂ (MAI


MULT DE O SINGURÃ DATÃ):

Care substanţă v-a cauzat cele mai multe probleme?


E28
DACÃ PERSOANA NEAGÃ EXISTENŢA PROBLEMELOR:
Care este substanţa pe care aţi consumat-o cel mai des?

*INDICAŢI CLASA DE SUBSTANŢE CARE URMEAZĂ SĂ FIE EVALUAT PENTRU CRITERIILE


LEGATE DE DEPENDENŢĂ / ABUZ*

INDICAŢI CLASA DE SUBSTANŢE PENTRU CARE SE FACE EVALUAREA CRITERIILOR DE


DEPENDENŢĂ SAU ABUZ DE SUBSTANŢĂ. DACÃ APARE NECESITATEA EVALUĂRII
DEPENDENŢEI SAU ABUZULUI PENTRU O CLASĂ DIFERITĂ DE SUBSTANŢE, REVENIŢI AICI ŞI
ÎNREGISTRAŢI CLASA DE SUBSTANŢE RESPECTIVĂ (DE EX. NU SUNT ÎNDEPLINITE
CRITERIILE PENTRU DEPENDENŢÃ SAU ABUZ PENTRU PRIMA CLASĂ DE SUBSTANŢE, DAR
EXISTÃ DOVEZI DE UZ SEVER A UNEI SUBSTANŢE DIN ALTĂ CLASĂ).

SED7
HIPN CANNA STIMU OPIA COCA HALL/
ANX BIS LANTE CEE INĂ PCP POLI ALTELE

3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1

E29 E30 E31 E32 E33 E34 E35 E36

DACĂ DEPENDENŢA DE SUBSTANŢE PARE PLAUZIBILĂ


BIFAŢI AICI ŞI TRECEŢI LA *DEPENDENŢA DE
SUBSTANŢE*, E. 14.

1= evaluările de Dependenţă / Abuz nu se aplică clasei 3= evaluările de Dependenţă / Abuz se aplică clasei
SCID-I (pentru DSM- IV-TR) Abuz de subst. ne-alcoolică (FEB 2001) Tulb.în legătură cu o substanţă E. 12
Versiune Alternativă

*ABUZUL DE SUBSTANŢĂ DE-A LUNGUL VIEŢII* CRITERII ABUZ DE SUBSTANŢĂ NE-


ALCOOLICĂ
Aş dori acum să vă mai pun câteva A. Un pattern dezadaptativ de uz
întrebări legate de (PERIOADAÎN CARE de substanţă care duce la deterio-
A CONSUMAT CEL MAI MULT SAU ÎN rare sau detresă semnificativă
CARE UZUL A GENERAT CELE MAI clinic, manifestată prin unul (sau
MULTE PROBLEME). În acea perioadă… mai multe) dintre următoarele şi
care survin în decursul unei
perioade de 12 luni:

Aţi lipsit de la serviciu sau de la şcoală (1) uz recurent de substanţă ? 1 2 3 E38


din cauză că aţi eraţi intoxicat/ă sau ducând la incapacitatea de a
foarte mahmur/ă? (Cât de frecvent? Vi s- îndeplini obligaţiile rolului major la
a întâmplat să nu vă faceţi bine treaba serviciu, la şcoală sau acasă (de
sau să nu vă luaţi examenele din cauza ex., absenţe repetate sau
[SUBSTANŢĂ]?) performanţă redusă în muncă în
legătură cu uzul de substanţă;
DACĂ NU: Dar în ceea ce priveşte absenţe, eliminări sau
dificultăţi în a vă menţine casa curată exmatriculări din şcoală; neglijarea
sau în a avea grijă de copii din cauza copiilor sau a casei).
consumului de (SUBSTANŢĂ)? (Cât de
frecvent?)

DACĂ DA LA ORICARE DINTRE CELE


DE MAI SUS: Cât de des? (Cât a durat
acest lucru?)

Aţi consumat vreodată (SUBSTANŢA) în (2) uz recurent de substanţă în ? 1 2 3 E39


condiţii în care acest ar fi putut fi situaţii în care acesta este
periculos? (Aţi condus vreodată în periculos fizic (de ex., condusul
condiţiile în care eraţi prea intoxicat/ă unui automobil sau manipularea
pentru a conduce?) unui utilaj atunci când este afectat
de uzul de substanţă)
DACĂ DA ŞI NU SE ŞTIE: De câte ori?
(Când?)
E40
Aţi avut probleme legale din cauza (3) probleme legale repetate în ? 1 2 3
consumului de (SUBSTANŢA)? legătură cu uzul de o substanţă
(de ex., arestări pentru tulburări de
DACĂ DA ŞI NU SE ŞTIE: Cât de des? conduită în legătură cu o
(Cât au durat?) substanţă)

DACĂ NU SE ŞTIE DEJA: Aţi avut (4) uz continuu de o substanţă în


probleme cu ceilalţi, de exemplu cu ciuda faptului că are probleme ? 1 2 3 E41
membrii familiei, prietenii sau colegii din sociale sau interpersonale
cauza consumului de (SUBSTANŢA)? persistente sau repetate, cauzate
(Aţi avut conflicte fizice/bătăi sau certuri sau exacerbate de efectele
grave legate de faptul că luaţi [SUBST.]?) substanţei [de ex., certuri cu soţia
(soţul) referitoare la consecinţele
DACĂ DA: Aţi continuat totuşi să intoxicaţiei, bătăi].
consumaţi (SUBSTANŢA)? (Cât timp?)

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID-I (pentru DSM-IV-TR) Abuz de subst. ne-alcoolică (FEB 2001) Tulb.în legătură cu o substanţă E. 13
Versiune Alternativă
CEL PUŢIN UN ITEM “A” 1 3 E42
ESTE CODAT “3”

DACÃ UTILIZAREA ORICĂREI ALTE CLASE DE SUBSTANŢE POATE FI PROBLEMATICÃ


SAU EXCESIVÃ, REVENIŢI LA “INDICAŢI CLASA DE SUBSTANŢE” PE PAG. E.11
ŞI VERIFICAŢI DACÃ EXISTÃ DEPENDENŢÃ SAU ABUZ DE SUBSTANŢA RESPECTIVĂ.
ALTFEL, TRECEŢI LA MODULUL URMÃTOR.

ABUZ DE SUBSTANŢE

DACÃ AU FOST DEJA PUSE ÎNTREBÃRILE PENTRU DEPENDENŢÃ DE LA PAG. E.14-E.15,


ŞI CRITERIILE NU SUNT SATISFĂCUTE (ADICÃ, DEPENDENŢA PÃREA PLAUZIBILĂ ÎN
URMA SCREENING-ULUI, DAR UZUL NU A FOST SUFICIENT DE SEVER PENTRU A FI
CALIFICAT DREPT DEPENDENŢÃ), DIAGNOSTICUL ESTE DE ABUZ DE SUBSTANŢÃ
PENTRU CLASA RESPECTIVĂ DE SUBSTANŢE. DACÃ PE BAZA ÎNTREBÃRILOR DE
SCREENING SE PUNE PROBLEMA UNEI POSIBILE DEPENDENŢE DE O ALTĂ CLASĂ DE
SUBSTANŢE, TRECEŢI LA *INDICAŢI NOUA CLASĂ*, PE PAG. E.11 ŞI VERIFICAŢI
DEPENDENŢA PENTRU CLASA RESPECTIVĂ. ÎN CAZ CONTRAR, TRECEŢI LA
*CRONOLOGIA ABUZULUI DE SUBSTANŢE*, E.16

DACÃ ÎNTREBÃRILE PENTRU DEPENDENŢA DE SUBSTANŢE PENTRU CLASA


RESPECTIVĂ NU AU FOST PUSE ÎNCĂ, CONTINUAŢI CU *DEPENDENŢA DE SUBSTANŢE*,
E.14.

SCID-I (pentru DSM-IV-TR) Dependenţă de subst. ne-alcoolică (FEB 2001) Tulb.în legătură cu o substanţă E.14
Versiune Alternativă
*DEPENDENŢĂ DE O SUBSTANŢĂ* CRITERII DEPENDENŢĂ DE
SUBSTANŢĂ
Aş dori să vă pun câteva întrebări Un pattern dezadaptativ de uz de sub-
legate de (PERIOADA ÎN CARE A stanţă care duce la deteriorare sau
CONSUMAT CEL MAI MULT SAU ÎN detresă semnificativă clinic manifes-
CARE UZUL DE SUBSTANŢĂ A tată prin trei (sau mai multe) din
GENERAT CELE MAI MULTE următoarele şi care survine oricând în
PROBLEME). cursul aceleiaşi perioade de 12 luni:

În acea perioadă… NOTĂ: CRITERIILE PENTRU


DEPENDENŢA DE O SUBSTANŢĂ
NU SUNT ÎN ORDINEA DSM-IV-TR.

Vi s-a întâmplat adesea să consumaţi (3) substanţa este luată adesea în ? 1 2 3 E43
o cantitate mult mai mare de cantităţi mai mari sau o perioadă mai
(SUBSTANŢA) decât v-aţi propus? lungă de timp decât era preconizat;

DACĂ NU: Dar să consumaţi


(SUBSTANŢA) o perioadă mult mai
lungă decât v-aţi propus?

Aţi încercat să reduceţi cantitatea sau (4) există o dorinţă persistentă sau ? 1 2 3 E44
să renunţaţi la consumul de eforturi infructuoase de a suprima sau
(SUBSTANŢA)? controla uzul de substanţă;

DACĂ DA: Aţi renunţat vreodată


complet?

(De câte ori aţi încercaţ să reduceţi


cantitatea sau să renunţaţi de tot?)

DACĂ NU: Aţi vrut să renunţaţi sau


să reduceţi cantitatea? (V-aţi
îngrijorat în mod repetat în legătură
cu acest lucru?)

Aţi petrecut mult timp consumând (5) o mare parte a timpului este ? 1 2 3 E45
(SUBSTANŢA) sau în vederea risipită în activităţi necesare obţinerii
procurării ei? Vă lua mult timp să vă substanţei sau recuperării din efectele
reveniţi după consum? (Cât de mult? acesteia;
Mai multe ore?)

Vi s-a întâmplat frecvent sã consu- (6) activităţi sociale, profesionale sau


maţi (SUBSTANŢA) în loc sã lucraţi recreaţionale sunt abandonate sau ? 1 2 3 E46
sau sã vã petreceţi timpul cu familia reduse din cauza uzului de substanţă;
sau prietenii sau sã vã angajaţi în alte
activitãţi importante cum ar fi sportul,
grãdinãritul, sau muzica?

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID-I (pentru DSM-IV-TR) Dependenţă de subst. ne-alcoolică (FEB 2001) Tulb.în legătură cu o substanţă E.15
Versiune Alternativă

DACĂ NU STIE ÎNCĂ: Aţi avut vreo (7) Uzul de substanţă este continuat ? 1 2 3 E47
problemă psihologică din cauza în ciuda faptului că ştie că are o
(SUBSTANŢĂ), cum ar fi depresie, problemă somatică sau psihologică,
agitaţie, sau idei paranoide? persistentă sau recurentă, care este
posibil să fi fost cauzată sau
DACĂ NU SE ŞTIE ÎNCĂ: exacerbată de substanţă (de ex., uz
(SUBSTANŢA) a dus la apariţia curent de cocaină deşi ştie că aceasta
anumitor probleme fizice importante induce depresie).
sau la agravarea acestora?

DACĂ DA LA UNA DINTRE CELE


DE MAI SUS: Aţi continuaţi totuşi
consumaţi (SUBSTANŢA)?

Aţi constatat că era nevoie să luaţi (1) toleranţă aşa cum este definită de ? 1 2 3 E48
mult mai mult/ă (SUBSTANŢA) pentru oricare dintre următoarele:
a obţine starea dorită decât atunci
când aţi început să consumaţi? (a) necesitatea de cantităţi
considerabil crescute de substanţă
DACĂ DA: Cu cât mai mult? pentru a ajunge la intoxicaţie sau la
efectul dorit
DACĂ NU: Aţi observat că atunci
când luaţi aceeaşi cantitate, (b) efect redus considerabil prin
aceasta avea efect mult mai mic continuarea uzului aceleiaşi
decât înainte? cantităţi de substanţă.

Aţi avut vreodată simptome de absti- (2) abstinenţă, manifestată prin unul ? 1 2 3 E49
nenţă, adică o stare de rău atunci dintre următoarele:
când aţi redus cantitatea consumată
sau aţi renunţat la (SUBSTANŢA)?

DACĂ DA: Ce simptome aţi avut? (a) caracteristicile sindromului de


RAPORTAŢI-VĂ LA LISTA abstinenţă pentru substanţa
SIMPTO-MELOR DE respectivă
ABSTINENŢĂ DE LA PAGINA
E.17.
(b) aceeaşi (sau o altă substanţă
DACĂ NU: S-a întâmplat ca după asemănătoare) este consumată
ce nu aţi consumat (SUBSTANŢA) pentru a uşura sau evita simptome-
timp de câteva ore sau mai mult să le de abstinenţă.
trebuiască să o luaţi pentru a nu vi
se face rău din cauza (SIMPTOME
DE ABSTINENŢĂ)?

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID-I (pentru DSM-IV-TR) Dependenţă de subst. ne-alcoolică (FEB 2001) Tulb.în legătură cu o substanţă E.16
Versiune Alternativă
DACĂ NU SE ŞTIE: Când au apărut CEL PUŢIN 3 ITEMI SUNT CODAŢI 1 3 E50
(SIMPTOMELE CODATE CU “3” MAI CU “3”, ŞI AU APĂRUT ÎN ACEEAŞI
SUS)? (S-au manifestat toate cam în PERIOADĂ DE 12 LUNI. DEPENDENŢĂ
aceeaşi perioadă?) DE SUBSTANŢĂ
TRECEŢI LA
*CRONOLOGIA
DEPENDENŢEI*
E. 17

DACÃ AU FOST PUSE ÎNTREBÃRILE LEGATE DE ABUZUL DE SUBSTANŢÃ


(PAGINILE E.12-E13) ŞI ABUZUL A FOST CODAT CU “3” LA PAGINA E.13
(ITEMUL E42), DIAGNOSTICUL ESTE DE ABUZ DE ACEA CLASĂ DE SUBSTANŢE
DACÃ, PE BAZA ÎNTREBÃRILOR DE SCREENING, ESTE POSIBILÃ DEPENDENŢA
DE O ALTÃ CLASĂ SUBSTANŢE, TRECEŢI LA *INDICAŢI NOUA CLASĂ*,
LA PAG. E.11 ŞI VERIFICAŢI DEPENDENŢA PENTRU CLASA RESPECTIVĂ.
ÎN CAZ CONTRAR, TRECEŢI LA *CRONOLOGIA ABUZULUI DE SUBSTANŢE*, E.16

DACĂ ÎNTREBĂRILE PENTRU ABUZ NU AU FOST PUSE, TRECEŢI LA E51


*ABUZ DE SUBSTANŢE*, E.12, ŞI VERIFICAŢI SIMPTOMELE DE ABUZ
PENTRU CLASA RESPECTIVĂ DE SUBSTANŢE.

*CRONOLOGIA ABUZULUI DE SUBSTANŢE NE-ALCOOLICE*

La ce vârstă au debutat aceste Vârsta debutului Abuzului de E52


probleme (SIMPTOME DE ABUZ Substanţă (CODAŢI CU 99 DACĂ NU
CODATE „3”)? SE ŞTIE)

DACĂ ESTE NECLAR: În ultima lună, Au fost şi sunt satisfăcute criteriile ? 1 3


E53
aţi consumat (SUBSTANŢA)? pentru Abuz de Substanţe în ultima
lunã. ABUZ ABUZ
ANTE- CU-
DACĂ DA: Spuneţi-mi mai multe în RIOR RENT
legătură cu asta. (Aţi avut probleme
din cauza consumului de
[SUBSTANŢA])? TRECEŢI LA MODU-
LUL URMĂTOR

SCID-I (pentru DSM-IV-TR) Dependenţă de subst. ne-alcoolică (FEB 2001) Tulb.în legătură cu o substanţă E.17
Variantă alternativă
Câţi ani aveaţi când aţi avut primele Vârsta la debutul Dependenţei sau
(LISTA SIMPTOMELOR DE ABUZ Abuzului de Substanţă (CODAŢI 99
E54
SAU DEPENDENŢĂ DE DACĂ NU SE ŞTIE)
SUBSTANŢĂ CODATE CU „3”)?

DACĂ ESTE NECLAR: În ultima lună, Criteriile complete pentru Dependenţă ? 1 3


E55
aţi consumat (SUBSTANŢA)? satisfăcute în orice moment în
decursul ultimei luni (sau nu a existat DEPEN-
nici o lună fără simptome de Abuz sau DENŢĂ
DACĂ DA: Spuneţi-mi mai multe Dependenţă de la ultimul debut al CURENTĂ
în legătură cu asta. (Aţi avut Dependenţei.
probleme din cauza consumului de TRECEŢI LA
[SUBSTANŢA])? *SPECIFICANŢI
DE REMISIUNE*
(S-a întâmplat să fiţi drogat/ă la E. 18
şcoală sau la serviciu sau când
aveaţi grijă de copii? Dar să rataţi
un eveniment important din cauză
că eraţi drogat/ă sau mahmur/ă?
Dar să consumaţi (SUBSTANŢA)
în timp ce conduceaţi? Sau să
aveţi probleme legale din cauza
consumului de (SUBSTANŢA)?

Specificaţi dacă: (Notă: Acest subtip nu se aplicã în cazul Halucinogenenlor, Inhalantelor, sau E56
Phencyclidinei).

1. Cu Dependenţă Fiziologică (proba toleranţei sau abstinenţei curente)


2. Fără Dependenţă Fiziologică (nici o probă de toleranţă sau abstinenţă curentă).

DE REŢINUT SEVERITA DEPENDENŢEI ÎN CURSUL CELEI MAI RELE SĂPTĂMÂNI DIN ULTIMA E57
LUNĂ. (Pot fi necesare întrebări suplimentare privind efectele consumului de substanţă asupra
funcţionării sociale şi profesionale.)

1. Uşoară Sunt prezente puţine, dacă nu chiar nici un simptom în plus faţă de cele cerute
pentru a pune diagnosticul, iar simptomele nu duc decât la o deteriorare minoră
în funcţionarea profesională, în activităţile sociale uzuale sau în relaţiile cu
ceilalţi. (sau sunt îndeplinite criteriile pentru Dependenţã în trecut şi câteva
probleme actuale).

2. Moderată Sunt prezente simptome sau deteriorare funcţională între “uşoară” şi “severă”.

3. Severă Sunt prezente numeroase simptome în plus faţă de cele cerute pentru a pune
diagnosticul, iar simptomele duc la o deteriorare semnificativă în funcţionarea
profesională, în activităţile sociale uzuale sau în relaţiile cu ceilalţi.

TRECEŢI LA MODULUL URMĂTOR

SCID-I (pentru DSM-IV-TR) Dependenţă de subst. ne-alcoolică (FEB 2001) Tulb.în legătură cu o substanţă E.18
Variantă alternativă

*SPECIFICANŢI DE REMISIUNE PENTRU DEPENDENŢĂ*


URMĂTORII SPECIFICANŢI DE REMISIUNE POT FI APLICAŢI NUMAI DUPĂ CE NICI UN
CRITERIU PENTRU DEPENDENŢĂ SAU ABUZ NU A FOST SATISFĂCUT TIMP DE CEL PUŢIN
O LUNĂ ÎN TRECUT.

Notă: Aceşti specificanţi nu se aplică dacă individul este sub Terapie Agonistă sau Într-un Mediu
Controlat (pagina următoare)

Număr de luni anterioare interviului când a avut ultimele


probleme E58

1. Remisiune Completă Precoce: Pentru cel puţin o lună, dar pentru mai puţin de 12 luni E59
nu a fost satisfăcut nici un criteriu pentru Dependenţă sau Abuz.

Dependenţă 1 0-11 luni


lună

2. Remisiune Parţială Precoce: Pentru cel puţin o lună, dar mai puţin de 12 luni, unul sau
sau mai multe criterii pentru Dependenţă sau Abuz au fost satisfăcute (dar nu au fost
satisfăcute criteriile complete pentru Dependenţă sau Abuz).

Dependenţă 1 0-11 luni


lună

3. Remisiune Completă Prelungită: Nici unul dintre criteriile pentru Dependenţă sau Abuz
nu a fost satisfăcut niciodată în cursul unei perioade de 12 luni sau mai mult.

Dependenţă 1 11+luni
lună

4. Remisiune Parţială Susţinută: Criteriile complete pentru Dependenţă nu au fost


satisfăcute o perioadă de 12 luni sau mai mult, dar au fost satisfăcute unul sau mai
multe criterii pentru Dependenţă sau Abuz.

Dependenţă 1 11+l uni


lună

SCID-I (pentru DSM-IV-TR) Dependenţă de subst. ne-alcoolică (FEB 2001) Tulb.în legătură cu o substanţă E.19
Variantă alternativă

Bifaţi _____ dacã: Sub Terapie Agonistã: Individul se aflã în tratament cu un E60
medicament agonist prescris [pentru dependenţã de opiacee] (de
exemplu metadona), şi nu a fost satisfãcut nici un criteriu pentru
Dependenţã sau Abuz pentru clasa din care face parte medicamentul,
cel puţin luna trecutã (cu excepţia toleranţei sau abstinenţei de
agonist). Aceastã categorie se aplică, de asemenea, celor care,
fiind trataţi pentr dependenţã, fac uz de un agonist parţial ori de
un agonist/antagonist mixt.

Bifaţi dacă: Într-un Mediu Controlat: persoana se află într-un mediu E61
în care accesul la alcool şi la substanţe controlate este limitat şi
nici un criteriu pentru Dependenţă sau Abuz nu a fost satisfăcut
cel puţin luna trecută. Exemple de astfel de medii sunt: închisori-
le cu supraveghere strictă şi fără substanţe, comunităţile terapeutice
sau unităţile spitaliceşti închise.

SCID-I (pentru DSM-IV-TR) Dependenţă de subst. ne-alcoolică (FEB 2001) Tulb.în legătură cu o substanţă E.20
Variantă alternativă

LISTA SIMPTOMELOR DE ABSTINENŢĂ (PE BAZA CRITERIILOR DIN DSM-IV)

Mai jos sunt prezentate caracteristicile simptomelor de abstinenţă pentru acele clase
de substanţe psihoactive în cazul cărora a fost pus în evidenţă sindromul de abstinenţă.
(NOTĂ: Nu a fost identificat un sindrom de abstinenţă specific pentru CANNABIS ŞI
HALUCINOGENE/ PCP). Simptomele de abstinenţă pot să apară ca urmare a încetării uzului
prelungit, moderat sau excesiv, a unei substanţe psihoactive sau ca urmare a reducerii dozei.

SEDATIVE, HIPNOTICE ŞI ANXIOLITICE:

Două (sau mai multe) dintre următoarele simptome care apar în decurs de câteva ore până la
câteva zile după încetarea (sau reducerea) uzului de sedative, hipnotice sau anxiolitice care a
fost excesiv şi prelungit:

(1) hiperactivitate vegetativă (de ex., transpiraţie sau frecvenţa pulsului mai mare de 100);
(2) tremor intens al mâinilor
(3) insomnie
(4) greaţă sau vomă
(5) halucinaţii sau iluzii vizuale, tactile sau auditive tranzitorii
(6) agitaţie psihomotorie
(7) anxietate
(8) crize de grand mal

STIMULANTE/ COCAINĂ:

Dispoziţie disforică ŞI două (sau mai multe) dintre următoarele modificări fiziologice, apărând
în decurs de câteva ore până la câteva zile după încetarea (sau reducerea) uzului de substanţă
care a fost excesiv şi prelungit:

(1) fatigabilitate
(2) vise vii, neplăcute
(3) insomnie sau hipersomnie
(4) apetit crescut
(5) lentoare sau agitaţie psihomotorie

OPIACEE

Trei (sau mai multe) dintre următoarele simptome apărând în decurs de câteva minute sau
zile după încetarea (sau reducerea) uzului de opiacee care a fost excesiv şi prelungit (mai
multe săptămâni sau mai mult) sau după administrarea unui antagonist opiaceu (după o
perioadă de uz de opiacee):

(1) dispoziţie disforică


(2) greaţă sau vomă
(3) mialgii
(4) lăcrimare sau rinoree
(5) dilataţie pupilară, piloerecţie sau transpiraţie
(6) diaree
(7) căscat
(8) febră
(9) insomnie

SCID – I (pentru DSM -IV -TR) Panica (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 1

F. TULBURĂRI DE ANXIETATE Î. SCREENING NR. 4


TULBURAREA DE PANICĂ CRITERII TULBURARE DE PANICĂ DA NU
F1a
DACÃ LA ÎNTREBAREA DE SCREENING NR. 4 S-A RÃSPUNS CU TRECEŢI LA *A FĂRĂ
“NU”, TRECEŢI LA *AFTP*, F.7 TULB. PANICĂ F. 7
DACÃ LA ÎNTREBAREA NR. 4
S-A RÃSPUNS CU “DA”: Aţi spus sã
aţi avut un atac de panicã, când v-aţi
simţit brusc speriat/ă sau anxios/oasă,
sau au apãrut brusc numeroase
simptome fizice ....?

DACÃ MODULUL DE SCREENING


NU A FOST UTILIZAT: Aţi avut A. (1) Atacuri de panicã inopinate ? 1 2 3 F1
vreodatã un atac de panicã, când v-aţi recurente.
simţit brusc speriat/ă sau anxios/oasă, TRECEŢI LA
sau au apãrut brusc numeroase *AFTP* F.7
simptome fizice ....?

DACĂ DA: S-a întâmplat ca aceste


simptome să apară din senin – în
situaţii în care nu vă v-aţi fi aşteptat
să fiţi stresat/ă sau să vă simţiţi
inconfortabil?

DACÃ E NECLAR: Câte astfel de


atacuri aţi avut? (Cel puţin douã?)

După oricare dintre aceste atacuri… (2) cel puţin un atac a fost urmat de ? 1 2 3
F2
o lunã (sau mai multe) de una dintre
urmãtoarele: TRECEŢI LA
*AFTP* F.7
V-aţi îngrijorat cã ar putea fi ceva în (b) teamă în legătură cu implicaţiile
neregulã cu dumneavoastrã, cã aţi atacului sau cu consecinţele sale
putea avea un atac de cord sau cã aţi (de ex., teama de nu a-şi pierde
putea înebuni? (Cât timp v-aţi controlul, de a nu avea un atac de
îngrijorat?) (Cel puţin o lunã?) cord sau „de a nu înebuni”);

DACÃ NU: V-aţi făcut multe griji în a) preocupare persistentã în


legătură cu faptul că aţi putea avea legătură cu faptul de a nu avea
un alt atac? (Cât timp v-aţi atacuri ulterioare
îngrijorat?) (Cel puţin o lunã?)

DACÃ NU: Aţi început să vă (c) o modificare semnificativă de


comportaţi diferit din cauza acestor comportament în legătură cu
atacuri (cum ar fi sã evitaţi anumite atacurile
locuri sau sã nu ieşiţi singur/ă?) (Dar
să evitat anumite activitãţi cum ar fi
execiţiul fizic?) (Sau aţi fãcut lucruri
doar dupã ce v-aţi asigurat cã sunteţi
lângã o baie sau ieşire?)

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Panica (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 2
VERIFICAŢI DACÃ SUNT SATISFĂCUTE
CRITERIILE PENTRU ATACUL DE PANICÃ

Când a avut loc ultimul episod


sever de panicã? Care a fost primul
lucru pe care l-aţi observat? Ce s-a
întâmplat dupã aceea?

DACÃ NU SE ŞTIE: Simptomele au Atacurile de panicã s-au dezvoltat


apărut brusc/dintr-o dată? brusc şi au atins apogeul în zece ? 1 2 3 F3
minute.
DACÃ DA: Cât timp a trecut de la TRECEŢI LA
apariţia simptomelor până când *AFTP* F.7
lucrurile au devenit foarte grave?
(Mai puţin de zece minute?)

În timpul atacului ...

.. inima vă bătea foarte puternic, aţi (1) palpitaţii, bãtãi puternice ale inimii ? 1 2 3 F4
avut palpitaţii sau aritmii? sau accelerarea ritmului cardiac;

(2) transpiraţii; F5
... aţi transpirat ? 1 2 3
(3) tremor sau trepidaţie;
.. aţi început să tremuraţi ? 1 2 3 F6
(4) senzaţii de scurtare a respiraţiei
.. vi s-a tăiat respiraţia? (Nu aţi avut ? 1 2 3
sau de strangulare F7
suficient aer?)
(5) senzaţie de sufocare;
.. aţi avut senzaţia de sufocare? ? 1 2 3 F8
(6) durere sau disconfort precordial;
.. aţi simţit durere sau presiune la ? 1 2 3 F9
nivelul toracelui / pieptului?
(7) greaţã sau detresã abdominalã;
.. aţi avut senzaţia de greaţă, ? 1 2 3 F10
disconfort abdominal sau senzaţia că
veţi avea diaree?
(8) senzaţie de ameţealã, ? 1 2 3 F11
... aţi avut senzaţie de ameţeală,
dezechilibru, vertij sau leşin;
pierdere a echilibrului sau de leşin?

.. aţi avut senzaţia că lucrurile din jur


(9) derealizare (sentimentul de ? 1 2 3 F12
sunt ireale sau o senzaţie de detaşare
irealitate), sau depersonalizare
de lucruri sau de o parte a corpului
(detaşare de sine însuşi);
Dvs?

.. v-a fost teamă să nu înnebuniţi sau ? 1 2 3 F13


(10) fricã de pierdere a controlului sau
să vă pierdeţi controlul?
de a nu înnebuni;
.. v-a fost teamă să nu muriţi? ? 1 2 3
(11) frica de moarte; F14

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Panica (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 3
... aţi avut senzaţia de amorţealã 12) parestezii (senzaţii de amorţealã ? 1 2 3 F15
sau furnicãturi în anumite părţi ale sau de furnicãturi)
corpului?

... aţi avut frisoane sau valuri de (13) frisoane sau valuri de cãldurã ? 1 2 3 F16
cãldurã?
F17
CEL PUŢIN TREI ITEMI SUNT ? 1 2 3
CODAŢI CU “3”
TRECEŢI LA
*AFTP* F.7

Aţi consumat droguri, cofeină, C. Nu se datoreazã efectelor ? 1 3 F18


pastille de slăbit sau alte fiziologice directe al unor substanţe
medicamente în perioada imediat (de ex. droguri de abuz, medicamente) DATORAT UNEI
anterioară atacurilor de panică? sau unei condiţii medicale generale SUBSTANŢE
SAU CMG
(Ce cantitate de cofeinã, ceai, sau DACĂ EXISTĂ INDICII CĂ
bãuturi cofeinizate consumaţi pe SIMPTOMELE SUNT SECUNDARE TRECEŢI LA
zi?) (ADICĂ O CONSECINŢĂ FIZIO- *AFTP* F.7
LOGICĂ DIRECTĂ A UNEI CMG SAU
Aţi fost bolnav/ă în perioada A UNEI SUBSTANŢE, TRECEŢI LA TULBURARE
imediat anterioară acestor atacuri? *CMG/SUBST*, F. 36, IAR APOI ANXIOASĂ
REVENIŢI PENTRU A CODA CU „1” PRIMARĂ
DACÃ DA: Ce v-a spus SAU „3”.
medicul?
Condiţiile medicale generale etiologice
includ: hipertiroidismul, hiperpara-
tiroidismul, feocromocitomul, disfuncţia
vestibularã, crizele epileptice, condiţii
cardiace (de ex. aritmiile, tahicardia
supraventricularã).

Substaţele etiologice includ: intoxicaţia


cu stimulante ale sistemului nervos
central (de ex. cocainã, amfetamine,
cofenã), sau canabis, sau abstinenţa
de medicamente deprimante ale
sistemului nervos central (de ex. CONTINUAŢI
alcool, barbiturice) sau de cocaină.

D. Atacurile de Panicã nu sunt ? 1 3 F19


explicate mai bine de altã tulburare
mentalã cum ar fi Fobia Socialã (de TRECEŢI TUL-
ex. situaţii sociale temute), Fobia LA *AFTP* BURA
Specificã, Tulburarea Obsesivo- F.7 RE DE
Compulsivã (de ex. expunerea la PANICĂ
murdărie a cuiva cu obsesia
contaminării), Stresul Posttraumatic,
sau Anxietatea de Separare.

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Panică (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 4
TULBURARE DA PANICĂ CU AGORAFOBIE

DACĂ NU ESTE CLAR DIN B. Prezenţa Agorafobiei: ? 1 2 3


F20
IMAGINEA DE ANSAMBLU:
Existã situaţii care vã provoacã fricã (1). Anxietate în legătură cu a te afla în TULBURARE
fiindcã vã temeţi că aţi putea avea locuri sau situaţii din care scăparea este DE PANICĂ
un atac de panică? dificilă (sau jenantă) ori în care nu poate FĂRĂ
fi accesibil ajutorul în eventualitatea AGORAFOBIE
Spuneţi-mi mai multe despre unui atac de panică inopinat sau pre-
acest lucru. dispus situaţional, ori a unor simptome TRECEŢI LA
similare panicii. Fricile agorafobice *CRONOLO-
DACÃ NU POATE OFERI implică de regulă grupe de situaţii care GIE* F. 6
ELEMENTE SPECIFICE: includ faptul de a te afla singur în afara
Spuneţi-mi dacă vă simţiţi casei, a te afla în mulţime sau a sta la
inconfortabil atunci când ... rând, a te afla pe un pod şi a călători cu
autobuzul, trenul sau automobilul.
...sunteţi mai departe de o
anumită distanţă de casă?
...sunteţi într-un loc aglomerat
cum ar fi un magazin, cinema-
tograf, sau restaurant?
…staţi la coadă?
…sunteţi pe un pod?
…sunteţi într-un mijloc de
transport în comun, de exemplu
autobuz, tren, metrou sau la
volan?

Evitaţi aceste situaţii? (2) Situaţiile agorafobice sunt evitate ? 1 2 3 F21


(de ex. călătoriile sunt restrânse) sau
DACÃ NU: Vã simţiţi inconfortabil chiar sunt îndurate cu o detresă TULBURARE
sau vă gândiţi cã aţi putea avea un marcată ori cu anxietatea de a nu avea DE PANICĂ
atac de panicã atunci când sunteţi un atac de panică sau simptome FĂRĂ
într-una dintre aceste situaţii? similare panicii, ori necesită prezenţa AGORAFOBIE
unui companion.
(Reuşiţi să toleraţi una dintre aceste TRECEŢI LA
situaţii doar dacã sunteţi cu o *CRONOLO-
persoanã cunoscutã?) GIE* F. 6

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Panică (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 5
(3) Anxietatea sau evitarea fobică nu ? 1 2 3 F22
este explicată mai bine de altă tulburare
mentală, cum ar fi Fobia Socială (de TULBURARE
ex., evitarea limitată în situaţiile sociale DE PANICĂ
din cauza fricii de punere în dificultate), FĂRĂ
Fobia Specifică (de ex., evitarea limitată AGORAFOBIE
la o singură situaţie, cum ar fi TRECEŢI LA
ascensoarele), Tulburarea Obsesivo- *CRONOLO-
Compulsivă (de ex., evitarea murdăriei, GIE* F. 6
la cineva cu obsesia contaminării),
Stresul Posttraumatic (de ex., evitara
stimulilor asociaţi cu un stresor sever)
sau Anxietatea de Separare (de ex.,
evitarea abandonării casei sau a
rudelor).

NOTĂ: LUAŢI ÎN CONSIDERARE


FOBIA SPECIFICÃ DACÃ FRICA ESTE
LIMITATÃ LA UNA SAU DOAR
CÂTEVA SITUAŢII SPECIFICE SAU
FOBIA SOCIALÃ DACÃ FRICA ESTE
LIMITATÃ LA SITUAŢII SOCIALE

ITEMII B (1), B(2), B(3) SUNT CODAŢI ? 1 2 3


F23
TOŢI CU “3”
TULBURA- TULBU-
RE DE PA- RARE
NICĂ FĂ- DE PA-
RĂ AGO- NICĂ
RAFOBIE CU
AGORA
FOBIE

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Panică (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 6
*CRONOLOGIA TULBURĂRII DE PANICĂ*

DACÃ ESTE NECLAR: Câte atacuri Criteriile simptomatice ale Atacului de ? 1 3


F24
de panicã aţi avut în ultima lunã? Panică au fost satisfăcute în ultima
lună, adicã, atacuri de panicã
inopinate recurente sau evitare
agorafobicã.

SPECIFICAŢI SEVERITATEA CURENTĂ: F25


1 – Uşoară: Nu sunt prezente sau sunt prezente puţine simptome în plus faţă de cele necesare
pentru a pune diagnosticul şi simptomele duc la o deteriorare minoră în funcţionarea socială sau
profesională
2 – Moderată: Simptomele sau deteriorarea funcţională se află la un nivel intermediar
între “uşor” şi “sever”.
3 – Severă: Sunt prezente numeroase simptome în plus faţă de cele necesare pentru a pune
diagnosticul, sau sunt prezente o serie de simptome deosebit de severe sau simptomele duc la o
deteriorare marcată în funcţionarea socială sau ocupaţională

CONTINUAŢI CU *VÂRSTA DEBUTULUI*, MAI JOS

DACĂ ÎN PREZENT CRITERIILE NU SUNT SATISFĂCUTE ÎN TOTALITATE (SAU DELOC):


F26
4 – În remisiune parţială: Toate criteriile pentru tulburare au fost satisfăcute anterior,
dar actualmente au rămas numai câteva simptome sau semne ale tulburării.
5 – În remisiune completă: Nu mai există nici un fel de simptome sau semne ale
tulburării, dar clinic este încă important a se menţiona tulburarea – de ex., la
o persoană cu episoade anterioare de Tulburare de Panică, dar la care, pe fondul
medicaţiei nu au mai apărut simptome ale tulburării.
6 – Istoric anterior: Există un istoric de satisfacere a criteriilor tulburării, dar persoana este
considerată vindecată.

Când aţi avut ultima oară Număr de luni anterior interviului


(ORICE SIMPTOM DE TULBURARE când a avut ultima dată orice
DE PANICĂ)? simptom de Tulburare de Panică F27

*VÂRSTA DEBUTULUI*

DACĂ NU SE ŞTIE: Ce vârstă aveaţi Vârsta debutului Tulburării de Panică F28


când au apărut primele atacuri de (CODAŢI 99 DACĂ NU SE ŞTIE)
panică? TRECEŢI LA *FOBIE
SOCIALĂ,*
F. 11

1=criteriile nu au fost satisfăcute în ultima lună 3=criteriile au fost satisfăcute în totalitate în ultima lună
SCID – I (pentru DSM - IV -TR) Panică (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 7
*AGORAFOBIE FÃRÃ ISTORIC CRITERII AGORAFOBIE FÃRÃ ISTO- Î. DE SCREENING NR.5 F28a
DE ATAC DE PANICÃ (AFTP)* RIC DE ATAC DE PANICĂ (AFTP) DA NU
F28b
DACĂ: LA UN MOMENT DAT AU FOST SATISFĂCUTE CRITERIILE DACĂ NU, TRECEŢI
PENTRU TULBURARE DE PANICĂ, BIFAŢI AICI ŞI TRECEŢI LA LA *FOBIE SOCIALĂ*
*FOBIE SOCIALĂ,* F. 11. F. 11

DACĂ LA ÎNTREBAREA DE SCREENING NR. 5 RĂSPUNSUL


A FOST “NU”, TRECEŢI LA *FOBIE SOCIALĂ,* F. 11.

DACĂ RĂSPUNSUL LA ÎNTREBAREA NR. 5 A FOST “DA”:


Aţi spus cã v-a fost fricã sã ieşiţi singur/ă din casã,
sã fiţi în mulţime, sã staţi la rând, sã cãlãtoriţi cu
autobuzul sau trenul ...

DACĂ MODULUL DE SCREENING A. Prezenţa Agorafobiei: ? 1 2 3


F29
NU A FOST UTILIZAT: V-a fost
vreodatã fricã sã ieşiţi singur/ã din (1) anxietatea în legătură cu a te TRECEŢI LA
casã, sã staţi singur/ã, sã fiţi în afla în situaţii din care scăparea *FOBIE
mulţime, să staţi la rând, sau sã este dificilă (sau jenantă) sau în SOCIALĂ*
cãlãtoriţi cu autobuzul sau trenul? care nu poate fi accesibil ajutorul F. 11
în eventualitatea apariţiei unor
simptome similare panicii (de ex.
vertij, diaree). Fricile agorafobice
Ce v-a fost frică că se va întâmpla? implică de regulă grupe de situaţii
care includ faptul de a te afla singur
în afara casei, a te afla în mulţime
sau a sta la rând, a te afla pe un
pod şi a călători cu autobuzul, trenul
sau automobilul.

INDICAŢI SIMPTOMUL CARE


GENERAZĂ TEAMA:

____ de a avea un atac cu simpto- F30


me limitate (atac asemãnãtor panicii
cu mai puţin de patru simptome)

____ de a ameţi sau cãdea F31

____ depersonalizarea sau F32


derealizarea
F33
____ pierderea controlului urinar
sau intestinal

____ voma F34

____ de a avea probleme cardiace F35

____ altele (Specificaţi: _____ ) F36

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) AFTP (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 8
Evitaţi aceste situaţii? (2) Situaţiile agorafobice sunt evitate ? 1 2 3 F37
(de ex. cãlãtoriile sunt restrânse), sau
DACĂ NU: Atunci când vă aflaţi chiar sunt îndurate cu o detresă TRECEŢI LA
în una din aceste situaţii vă marcată ori cu anxietatea de a nu avea *FOBIE
simţiţi foarte inconfortabil sau un atac de panică sau simptome SOCIALĂ*
simţiţi că veţi avea un atac de similare panicii, ori necesită prezenţa F. 11
panică? unui companion.

Puteţi suporta aceste situaţii


doar dacă sunteţi cu cineva
cunoscut?
(3) Anxietatea sau evitarea fobicã nu ? 1 2 3 F38
este explicatã mai bine de altã tulburare
mentalã cum ar fi Fobia Socialã (de ex. TRECEŢI LA
evitarea limitatã la situaţiile sociale din *FOBIE
cauza fricii de a se face de râs); Fobia SOCIALĂ*
Specificã (de ex. evitarea limitatã la o F. 11
singură situaţie, cuma ar fi
ascensoarele), Tulburarea Obsesivo-
Compulsivã (de ex. evitarea murdãriei,
la cineva cu obsesia contaminãrii),
Stresul Posttraumatic (de ex. evitarea
stimulilor asociaţi cu un stresor sever),
Anxietatea de Separare (de ex. evitarea
abandonării casei sau rudelor).

NOTĂ: SE IA ÎN CONSIDERAŢIE
DIAGNOSTICUL DE FOBIE SPECI-
FICĂ DACĂ FRICA ESTE LIMITATĂ LA
UNA SAU NUMAI CÂTEVA SITUAŢII
SPECIFICE SAU CEL DE FOBIE
SOCIALĂ DACĂ FRICA ESTE
LIMITATĂ LA SITUAŢII SOCIALE.

ITEMII A (1), A (2) ŞI A(3) SUNT TOŢI 1 3


CODAŢI CU “3” F39
TRECEŢI LA
*FOBIE
SOCIALĂ*
F. 11

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - V - TR) AFTP (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 9
Aţi consumat droguri, cofeină, C. Nu se datoreazã efectelor fiziologice ? 1 3 F40
pastille de slăbit sau alte directe al unei substanţe (de ex. drog
medicamente în perioada de abuz, medicament), sau unei condiţii DATORAT UNEI
imediat anterioară atacurilor de medicale generale. SUBSTANŢE
panică? SAU CMG

(Ce cantitate de cofeinã, ceai, DACĂ EXISTĂ INDICII CĂ TRECEŢI LA


sau bãuturi cofeinizate ANXIETATEA ESTE SECUNDARĂ, *FOBIE
consumaţi pe zi?) (ADICĂ O CONSECINŢĂ FIZIO- SOCIALĂ*
LOGICĂ DIRECTĂ A UNEI CMG SAU F. 11
Aţi fost bolnav/ă în perioada A UNEI SUBSTANŢE, TRECEŢI LA
imediat anterioară acestor *CMG/SUBST*, F. 36, IAR APOI
atacuri? REVENIŢI PENTRU A CODA CU „1”
SAU „3”. TULBURARE
DACÃ DA: Ce v-a spus ANXIOASĂ
medicul? PRIMARĂ
Condiţiile medicale generale etiologice
includ: hiper- şi hipotiroidismul,
hipoglicemia, hiperparatiroidismul,
feocromocitomul, insuficienţa cardiacă
congestivă, aritmiile, boala pulmonară
obstructivă cronică, pneumonia,
hiperventilaţia, deficitul de Vit. B 12,
porfiria, neoplasme ale SNC, disfuncţiile
vestibulare, encefalita.

Substaţele etiologice includ: intoxicaţia


cu stimulante ale SNC (de ex. cocainã,
amfetamine, cofeinã), sau cu cannabis,
halucinogene, PCP, sau cu alcool sau
abstinenţa de deprimante ale sistemului
nervos central (de ex. alcool, sedative,
barbiturice) sau de cocaină. CONTINUAŢI

D. Dacã este prezentã o condiţie ? 1 2 3 F41


medicalã generalã, frica descrisã la
criteriul A este în mod evident în exces TRECEŢI LA AFTP
faţã de cea asociată în general cu *FOBIE
starea/condiţia. SOCIALĂ*
F. 11

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) AFTP (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 10
*CRONOLOGIA AGORAFOBIEI FĂRĂ PANICĂ*

DACÃ ESTE NECLAR: În ultima În ultima lună au fost satisfăcute ? 1 3


F42
lună, aţi evitat (SITUAŢIILE FOBICE)? criteriile pentru Agorafobie Fără Istoric
de Panică

SPECIFICAŢI SEVERITATEA CURENTĂ: F43


1 – Uşoară: Nu sunt prezente sau sunt prezente puţine simptome în plus faţă de cele necesare
pentru a pune diagnosticul şi simptomele duc la o deteriorare minoră în funcţionarea socială sau
profesională
2 – Moderată: Simptomele sau deteriorarea funcţională se află la un nivel intermediar
între “uşor” şi “sever”.
3 – Severă: Sunt prezente numeroase simptome în plus faţă de cele necesare pentru a pune
diagnosticul, sau sunt prezente o serie de simptome deosebit de severe sau simptomele duc la o
deteriorare marcată în funcţionarea socială sau ocupaţională

CONTINUAŢI CU *VÂRSTA DEBUTULUI*, MAI JOS

DACĂ ÎN PREZENT CRITERIILE NU SUNT SATISFĂCUTE ÎN TOTALITATE (SAU DELOC):


F44
4 – În remisiune parţială: Toate criteriile pentru tulburare au fost satisfăcute anterior,
dar actualmente au rămas numai câteva simptome sau semne ale tulburării.
5 – În remisiune completă: Nu mai există nici un fel de simptome sau semne ale
tulburării, dar clinic este încă important a se menţiona tulburarea – de ex., la
o persoană cu episoade anterioare AFTP, dar la care, pe fondul tratamentului
cu un anxiolitic nu au mai apărut simptome ale tulburării în ultimii trei ani.
6 – Istoric anterior: Există un istoric de satisfacere a criteriilor tulburării, dar persoana este
considerată vindecată.

Când aţi avut ultima oară Număr de luni anterior interviului


(ORICE SIMPTOM DE când a avut ultima dată orice F45
AGORAFOBIE)? simptom de Agorafobie fără
Tulburare de Panică

*VÂRSTA DEBUTULUI*

DACĂ NU SE ŞTIE: Ce vârstă aveaţi Vârsta debutului Agorafobiei fără F46


când au apărut primele (SIMPTOME Tulburare de Panică
DE AGORAFOBIE)? (CODAŢI 99 DACĂ NU SE ŞTIE)

1=criteriile nu au fost satisfăcute în ultima lună 3=criteriile au fost satisfăcute în totalitate în ultima lună
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Fobia Socială (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 11
*FOBIA SOCIALĂ* CRITERII FOBIE SOCIALĂ Î. DE SCREENING NR.6 F46a
DA NU

DACĂ LA ÎNTREBAREA DE SCREENING NR. 6 RĂSPUNSUL DACĂ NU, TRECEŢI LA


A FOST “NU”, TRECEŢI LA *FOBIE SPECIFICĂ,* F. 16 *FOBIE SPECIFICĂ*, F. 16

DACĂ LA ÎNTREBAREA NR. 6 RĂSPUNSUL


A FOST “DA”: Aţi spus cã erau lucruri pe care
vã era fricã sã le faceţi în faţa altora, cum ar fi
sã vorbiţi, sã mâncaţi, sã scrieţi, ...

DACĂ MODULUL DE A. O fricã marcatã şi persistentã de ? 1 2 3 F47


SCREENING NU A FOST una sau mai multe situaţii sociale sau
UTILIZAT: A existat vreun lucru de performanţã în care persoana este TRECEŢI LA
pe care sã vã fie fricã sau sã vã expusã unor oameni nonfamiliari sau *FOBIE
simţiţi inconfortabil sã îl faceţi în unei posibile scrutări de către alţii. SPECIFICĂ*
faţa altora, cum ar fi vorbitul, Individul se teme că va acţiona într-un F. 16
mâncatul, sau scrisul? mod (sau va prezenta simptome
anxioase) care vor fi umilitoare sau
Povestiţi-mi despe asta? jenante.

Ce v-a fost teamă că se va


întâmpla când ? SITUAŢIE(I) FOBICE: Bifaţi

DACĂ DOAR VORBITUL ÎN ____ vorbitul în public F48


PUBLIC: (Creedeţi că vă simţiţi ____ mâncatul în faţa altora F49
F50
mai inconfortabil decât majoritatea ____ scrisul în faţa altora F51
oamenilor atunci când sunteţi în ____ generalizat (cele mai multe
această situaţie?) situaţii sociale)
___ altele (Specificaţi): _ _ F52

Notă: La adolescenţi trebuie să existe


proba capacităţii de relaţii sociale
corespunzătoare etăţii cu persoane
familiare, iar anxietatea trebuie să
survină în situaţiile cu cei de aceeaşi
vârstă, nu doar în interacţuinile cu
adulţii.

V-a fost întotdeauna frică în B. Expunerea la situaţia socială ? 1 2 3 F53


situaţii de (CONFRUNTARE CU temută provoacã aproape constant
STIMULUL FOBIC)? anxietate, care ia forma unui atac de TRECEŢI LA
panicã predispus sau circumscris *FOBIE
situaţional. SPECIFICĂ*
F. 16
Notă: La copii, anxietatea se poate
exprima prin exclamaţii, accese
coleroase, stupefacţie sau retragere
din situaţiile sociale cu persoane
nefamiliare.

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Fobia Socială (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 12
Credeţi că (ACTIVITATEA C. Persoana recunoaşte cã frica sa ? 1 2 3 F54
FOBICĂ) vă producea mai multă este excesivã şi nejustificată. Notă: La
frică decât ar fi trebuit (sau decât copii acest element poate fi absent. TRECEŢI LA
ar fi fost normal)? *FOBIE
SPECIFICĂ*
F. 16

DACĂ NU ESTE EVIDENT: Aţi D. Situaţiile sociale sau de ? 1 2 3 F55


făcut tot posibilul să evitaţi performanţă temute sunt evitate sau
? chiar îndurate cu o anxietate sau TRECEŢI LA
detresă intensă. *FOBIE
DACĂ NU: Cât de greu vă este SPECIFICĂ*
să ? F. 16

DACĂ ESTE NECLAR DACĂ A E. Evitarea, anticiparea anxioasă sau ? 1 2 3 F56


FOST SEMNIFICATIVĂ CLINIC: detresa în situaţia (situaţiile) socială
Cât de mult v-a afectat sau de performanţă temută TRECEŢI LA
viaţa de zi cu zi? interferează semnificativ cu rutina *FOBIE
normală, cu funcţionarea profesională SPECIFICĂ*
DACĂ NU INTERFEREAZĂ CU (şcolară) sau activităţile ori relaţiile F. 16
VIAŢA DE ZI CU ZI: Cât de sociale sau există o detresă marcată
mult v-a deranjat faptul că aveţi în legătură cu faptul de a avea fobia.
această teamă?

DACĂ SUB 18 ANI: (De cât timp F. La indivizii sub 18 ani, durata este ? 1 2 3 F57
aveţi aceste frici/ temeri?) de cel puţin 6 luni.
TRECEŢI LA
*FOBIE
SPECIFICĂ*
F. 16

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Fobia Socială (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 13
Aţi consumat droguri, cofeină, C. Nu se datoreazã efectelor fiziologice ? 1 3 F58
pastille de slăbit sau alte directe ale unei substanţe (de ex. drog
medicamente în perioada de abuz, medicament), sau unei condiţii DATORAT UNEI
imediat anterioară atacurilor de medicale generale. SUBSTANŢE
panică? SAU CMG

(Ce cantitate de cofeinã, ceai, DACĂ EXISTĂ INDICII CĂ TRECEŢI LA


sau bãuturi cofeinizate ANXIETATEA ESTE SECUNDARĂ, *FOBIE
consumaţi pe zi?) (ADICĂ O CONSECINŢĂ FIZIO- SPECIFICĂ*
LOGICĂ DIRECTĂ A UNEI CMG SAU F. 16
Aţi fost bolnav/ă în perioada A UNEI SUBSTANŢE, TRECEŢI LA
imediat anterioară acestor *CMG/SUBST*, F. 36, IAR APOI
atacuri? REVENIŢI PENTRU A CODA CU „1”
SAU „3”. TULBURARE
DACÃ DA: Ce v-a spus ANXIOASĂ
medicul? PRIMARĂ
Condiţiile medicale generale etiologice
includ: hiper- şi hipotiroidismul,
hipoglicemia, hiperparatiroidismul,
feocromocitomul, insuficienţa cardiacă
congestivă, aritmiile, boala pulmonară
obstructivă cronică, pneumonia,
hiperventilaţia, deficitul de Vit. B 12,
porfiria, neoplasme ale SNC, disfuncţiile
vestibulare, encefalita.

Substaţele etiologice includ: intoxicaţia


cu stimulante ale SNC (de ex. cocainã,
amfetamine, cofeinã), sau cu cannabis,
halucinogene, PCP, sau cu alcool sau
abstinenţa de deprimante ale sistemului
nervos central (de ex. alcool, sedative,
barbiturice) sau de cocaină. CONTINUAŢI

... şi nu este explicată mai bine de o ? 1 2 3 F59


altã tulburare mentalã (de ex. Atac de
Panicã fãrã Agorafobie, Anxietate de TRECEŢI LA
Separare, Tulburarea Dismorfică *FOBIE
Corporală, Tulburare de Dezvoltare SPECIFICĂ*
Pervasivã, Tulburare de Personalitate F. 16
Schizoidã.)

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Fobia Socială (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 14
DACĂ NU ESTE CLAR DEJA: H. Dacă este prezentă o condiţie ? 1 2 3 F60
REVENIŢI LA ACEST ITEM medicală generală ori altă tulburare
DUPĂ TERMINAREA mentală, frica de la criteriul A este TRECEŢI LA
INTERVIULUI. fără legătură cu aceasta, de ex., frica *FOBIE
nu este de balbism, de tremor în SPECIFICĂ*
maladia Parkinson ori de manifes- F. 16
tarea unui comportament alimentar
anormal în anorexia nervoasă sau în
bulimia nervoasă.

NOTĂ: Anxietatea Socialã legatã de o


condiţie medicalã generalã sau de o
altã tulburare poate fi codată ca
Tulburarea Anxioasă FAS (pagina F.
40).

CRITERIILE A, B, C, D F, G ŞI H 1 3 F61
PENTRU FOBIE SOCIALĂ SUNT
CODATE CU „3” TRECEŢI LA FOBIE
*FOBIE SOCIALĂ
SPECIFICĂ*
F. 16

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Fobia Socială (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 15
*CRONOLOGIA FOBIEI SOCIALE*

DACÃ ESTE NECLAR: În ultima lună Criteriile pentru Fobie Socială au fost ? 1 3
F62
v-a deranjat (SITUAŢIA DE FOBIE satisfăcute în ultima lună
SOCIALĂ)?

SPECIFICAŢI SEVERITATEA CURENTĂ: F63


1 – Uşoară: Nu sunt prezente sau sunt prezente puţine simptome în plus faţă de cele necesare
pentru a pune diagnosticul şi simptomele duc la o deteriorare minoră în funcţionarea socială sau
profesională
2 – Moderată: Simptomele sau deteriorarea funcţională se află la un nivel intermediar
între “uşor” şi “sever”.
3 – Severă: Sunt prezente numeroase simptome în plus faţă de cele necesare pentru a pune
diagnosticul sau sunt prezente o serie de simptome deosebit de severe sau simptomele duc la o
deteriorare marcată în funcţionarea socială sau ocupaţională

CONTINUAŢI CU *VÂRSTA DEBUTULUI*, MAI JOS

DACĂ ÎN PREZENT CRITERIILE NU SUNT SATISFĂCUTE ÎN TOTALITATE (SAU DELOC):


F64
4 – În remisiune parţială: Toate criteriile pentru tulburare au fost satisfăcute anterior,
dar actualmente au rămas numai câteva simptome sau semne ale tulburării.
5 – În remisiune completă: Nu mai există nici un fel de simptome sau semne ale
tulburării, dar clinic este încă important a se menţiona tulburarea – de ex., la
o persoană cu episoade anterioare de Fobie Socială, dar la care, pe fondul tratamentului
cu un anxiolitic nu au mai apărut simptome ale tulburării în ultimii trei ani.
6 – Istoric anterior: Există un istoric de satisfacere a criteriilor tulburării, dar persoana este
considerată vindecată.

Când aţi avut ultima oară Număr de luni anterior interviului


(ORICE SIMPTOM DE când a avut ultima dată orice F65
FOBIE SOCIALĂ)? simptom de Fobie Socială

*VÂRSTA DEBUTULUI*

DACĂ NU SE ŞTIE: Ce vârstă aveaţi Vârsta debutului Fobiei Sociale F66


când au apărut primele (SIMPTOME (CODAŢI 99 DACĂ NU SE ŞTIE)
DE FOBIE SOCIALĂ)? TRECEŢI LA
*FOBIE
SPECIFICĂ*
F. 16

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Fobia Specifică (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 16
*FOBIA SPECIFICĂ* CRITERII FOBIE SPECIFICĂ Î. DE SCREENING NR.7 F66a
DA NU

DACĂ LA ÎNTREBAREA DE SCREENING NR. 7 RĂSPUNSUL DACĂ NU, TRECEŢI LA


A FOST “NU”, TRECEŢI LA *TULBURARE OBSESIVO- *TULBURARE OBSESIVO-
COMPULSIVĂ* F. 20 COMPULSIVĂ*, F. 20

DACĂ LA ÎNTREBAREA DE SCREENING


NR. 7 RĂSPUNSUl A FOST “DA”: Aţi spus
că au fost şi alte lucruri de care v-a fost foarte
frică, cum ar fi să zburaţi cu avionul, să
vedeţi sânge, să primiţi injecţii, de înălţime,
spaţii închise sau anumite animale sau insecte…

DACĂ MODULUL DE A. Frică marcată sau persistentă, ? 1 2 3 F67


SCREENING NU A FOST excesivă sau nejustificată,
UTILIZAT: Mai sunt şi alte lucruri provocată de prezenţa sau TRECEŢI LA
de care v-a fost foarte frică, cum anticiparea unui obiect sau situaţii *TULBURAREA
ar fi să zburaţi cu avionul, să specifice (de ex., zbor, înălţimi, OBSESIVO-
vedeţi sânge, să primiţi injecţii, de animale, administrarea unei injecţii, COMPULSIVĂ,*
înălţime, spaţii închise sau vederea sângelui) F. 20
anumite animale sau insecte…

Povestiţi-mi mai multe despre asta.

Ce v-a fost frică că s-ar putea


întâmpla (ÎN CONFRUNTAREA CU
STIMULUL FOBIC)?

V-a fost întotdeauna frică atunci B. Expunerea la stimulul fobic ? 1 2 3 F68


când eraţi (CONFRUNTAT CU provoacă aproape în mod constant
STIMULUL FOBIC)? un răspuns anxios imediat care TRECEŢI LA
poate lua forma unui atac de panică *TULBURAREA
circumscris situaţional sau OBSESIVO-
predispus situaţional. Notă: La copii, COMPULSIVĂ,*
anxietatea poate fi exprimată prin F. 20
exclamaţii, accese coleroase,
stupefacţie sau agăţare de ceva.

Credeţi că (STIMULUL FOBIC) vă C. Persoana recunoaşte că frica sa ? 1 2 3 F69


producea mai multă frică decât ar fi este excesivă sau nejustificată.
trebuit (sau decât ar fi fost normal)? Notă: La copii, acest element poate TRECEŢI LA
fi absent. *TULBURAREA
OBSESIVO-
COMPULSIVĂ,*
F. 20

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Fobia Specifică (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 17
Aţi făcut tot posibilul să evitaţi D. Situaţia (situaţiile) fobică este ? 1 2 3 F70
(STIMULUL FOBIC)? evitată sau îndurată cu anxietate sau
detresă intensă. TRECEŢI LA
Sunt lucruri pe care în mod normal *TULBURAREA
le-aţi fi făcut, dar pe care le-aţi OBSESIVO-
evitat din cauza fricii? COMPULSIVĂ,*
F. 20
DACĂ NU: Cât de greu v-a fost/
este să (CONFRUNTE
STIMULUL FOBIC)

DACĂ ESTE NECLAR DACĂ A E. Evitarea, anticiparea anxioasă ori ? 1 2 3 F71


FOST SEMNIFICATIVĂ CLINIC: detresa în situaţia (situaţiile) temută(e)
Cât de mult v-a afectat (FOBIA) interferează semnificativ cu rutina TRECEŢI LA
viaţa de zi cu zi? normală a persoanei, cu activitatea *TULBURAREA
profesională (sau şcolară) ori cu OBSESIVO-
(Aţi evitat ceva din cauza fricii de activităţile sau relaţiile sociale, ori COMPULSIVĂ,*
[STIMULUL FOBIC]?) există o detrersă marcată în legătură F. 20
cu faptul de a avea fobia.
DACĂ NU INTERFEREAZĂ CU
VIAŢA DE ZI CU ZI: Cât de
mult v-a deranjat această frică
de (STIMULUL FOBIC)?
DACĂ SUB 18 ANI: De cât timp F. La indivizii sun 18 ani, durata este ? 1 2 3 F72
aveţi aceste frici/ temeri? de cel puţin 6 luni.
TRECEŢI LA
*TULBURAREA
OBSESIVO-
COMPULSIVĂ,*
F. 20

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Fobia Specifică (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 18
DACĂ NU ESTE DEJA CLAR: G. Anxietatea, atacurile de panică sau ? 1 2 3 F73
REVENIŢI LA ACEST ITEM evitarea fobică asociată cu obiectul
DUPĂ TERMINAREA SECŢIUNII sau situaţia specifică nu sunt explicate TRECEŢI LA
PRIVIND STRESUL POSTTRAU- mai bine de altă tulburare mentală, *TULBURAREA
MATIC ŞI TULBURAREA cum ar fi Tulburarea Obsesivo- OBSESIVO-
OBSESIVO-COMPULSIVĂ Compulsivă (de ex., frica de murdărie, COMPULSIVĂ,*
la cineva cu obsesie referitoare la F. 20
contaminare), Stresul Posttraumatic
(de ex., evitarea stimulilor asociaţi cu
un stresor sever), Anxietatea de
Separare (de ex., evitarea şcolii),
Fobia Socială (de ex., evitarea
situaţiilor sociale din cauza fricii de a
nu fi pus în dificultate), Panica cu
Agorafobie sau Agorafobia Fără
Istoric de Panică.

CRITERIILE A, B, C, D, E, F ŞI G 1 3 F74
PENTRU FOBIEA SPECIFICĂ SUNT
CODATE CU “3” FOBIE
TRECEŢI LA *TULBURA- SPECIFICĂ
REA OBSESIVO-
COMPULSIVĂ*, F. 20

SPECIFICAŢI TIPUL (Bifaţi ceea ce corespunde)

____ De Animale (şi insectele) F75

____ De Mediu Natural (include furtuni, înãlţimi, apã) F76

____ De sânge-injecţii-plãgi (include vederea F77


sângelui sau plãgi, sau administrarea unei
injecţii sau alte proceduri medicale invazive).

____ De tip situaţional (transport public, F78


tunele, poduri, ascensoare, zborul,
condusul sau spaţiile închise)
F79
____ De Alt Tip (de ex. evitarea fobică a situaţiilor
care pot duce la sufocare, vomă sau
contractarea unei maladii;
La copii, evitarea sunetelor puternice sau a
persoanelor în uniformă)
Specificaţi: _______________

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM -IV -TR) Fobia Specifică (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 19
*CRONOLOGIA FOBIEI SPECIFICE*

DACÃ ESTE NECLAR: În ultima lună Criteriile pentru Fobie Specifică au ? 1 3 F80
v-a deranjat (FOBIA SPECIFICĂ)? fost satisfăcute în ultima lună

SPECIFICAŢI SEVERITATEA CURENTĂ: F81


1 – Uşoară: Nu sunt prezente sau sunt prezente puţine simptome în plus faţă de cele necesare
pentru a pune diagnosticul şi simptomele duc la o deteriorare minoră în funcţionarea socială sau
profesională.
2 – Moderată: Simptomele sau deteriorarea funcţională se află la un nivel intermediar
între “uşor” şi “sever”.
3 – Severă: Sunt prezente numeroase simptome în plus faţă de cele necesare pentru a pune
diagnosticul sau sunt prezente o serie de simptome deosebit de severe sau simptomele duc la o
deteriorare marcată în funcţionarea socială sau ocupaţională

CONTINUAŢI CU *VÂRSTA DEBUTULUI*, MAI JOS

DACĂ ÎN PREZENT CRITERIILE NU SUNT SATISFĂCUTE ÎN TOTALITATE (SAU DELOC):


F82
4 – În remisiune parţială: Toate criteriile pentru tulburare au fost satisfăcute anterior,
dar actualmente au rămas numai câteva simptome sau semne ale tulburării.
5 – În remisiune completă: Nu mai există nici un fel de simptome sau semne ale
tulburării, dar clinic este încă important a se menţiona tulburarea – de ex., la
o persoană cu episoade anterioare de Fobie Specifică, dar la care, pe fondul tratamentului
cu un anxiolitic nu au mai apărut simptome ale tulburării în ultimii trei ani.
6 – Istoric anterior: Există un istoric de satisfacere a criteriilor tulburării, dar persoana este
considerată vindecată.

Când aţi avut ultima oară Număr de luni anterior interviului


(ORICE SIMPTOM DE când a avut ultima dată orice F83
FOBIE SPECIFICĂ)? simptom de Fobie Specifică

*VÂRSTA DEBUTULUI*

DACĂ NU SE ŞTIE: Ce vârstă aveaţi Vârsta debutului Fobiei Specifice F84


când au apărut primele (SIMPTOME (CODAŢI 99 DACĂ NU SE ŞTIE)
DE FOBIE SPECIFICĂ)? TRECEŢI LA
*TULBURAREA
OBSESIVO-
COMPULSIVĂ*
F. 20

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Obsesivo-Compulsivă (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 20
(REVIZUIT NOIEMBRIE 2001)
*TULBURAREA OBSESIVO- CRITERII TULBURAREA OBSESIVO- Î. DE SCREENING NR.8 F84a
COMPULSIVĂ* COMPULSIVĂ DA NU

DACĂ RĂSPUNSUL LA ÎNTREBAREA DE SCREENING NR. 8 A FOST


“NU”, TRECEŢI LA *COMPULSII,* F. 21. (NOTĂ: DATORITĂ FAPTULUI DACĂ NU: TRECEŢI LA
CĂ UNELE PERSOANE CU TOC POT FI REŢINUTE ÎN A-ŞI RECU- *COMPULSII,* F. 21
NOAŞTE OBSESIILE ÎN TIMPUL SCREENING-ULUI, RELUAŢI
ÎNTREBAREA ÎN ACEST PUNCT AL INTERVIULUI

DACĂ RĂSPUNSUL LA ÎNTREBAREA NR. 8 A FOST


“DA”: Mi-aţi spus că aţi avut gânduri fără sens/ pe care
nu vi le puteaţi explica şi care continuau să apară chiar
şi atunci când încercaţi să nu le mai aveţi/să le blocaţi…

DACĂ MODULUL DE SCREENING A. Fie obsesii sau compulsii:


NU A FOST UTILIZAT: Aş dori
acum să vă întreb dacă aţi avut Obsesii, aşa cum sunt definite de
vreodată gânduri fără sens/ pe care (1), (2), (3) şi (4):
nu vi le puteaţi explica şi care
continuau să apară chiar şi atunci
când încercaţi să nu le mai aveţi/să
le blocaţi…
(1) gânduri, impulsuri sau imagini ? 1 2 3 F85
(La ce se refereau aceste gânduri?) persistente şi recurente care sunt
experienţiate la un moment dat în
cursul tulburării, ca intruzive şi
DACĂ PERSOANA NU inadecvate, şi care cauzează o
ÎNŢELEGE: ...Gânduri cum ar fi anxietate sau detresă considerabilă
să faceţi rău cuiva cu toate că de
fapt nu doreaţi acest lucru sau că (2) gândurile, impulsurile sau ? 1 2 3 F86
sunteţi contaminat cu microbi sau imaginile nu sunt pur şi simplu
murdărie? preocupări excesive în legătură cu
probleme reale de viaţă

Atunci când apăreau aceste (3) persoana încearcă să ignore sau ? 1 2 3 F87
gânduri, vă străduiaţi să vi le să suprime astfel de gânduri,
îndepărtaţi din minte? (Cum?) impulsuri sau imagini ori să le
neutralizeze cu alte gânduri sau
acţiuni

DACĂ NU ESTE CLAR: De unde (4) persoana recunoaşte că ? 1 2 3


credeaţi că vin aceste gânduri? gândurile, impulsurile sau imaginile
F88
obsesive sunt un produs al propriei
sale minţi (nu impuse din afară, ca FĂRĂ OBSESII OBSE-
în inserţia de gânduri) CONTINUAŢI SII
PE PAGINA
URMĂTOARE

DESCRIEŢI CONŢINUTUL
OBSESIEI/IILOR CURENTE

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Obsesivo-Compulsivă (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 21
(REVIZUIT NOIEMBRIE 2001)
*COMPULSII* Î. DE SCREENING NR.9 F88a
DA NU

DACĂ RĂSPUNSUL LA ÎNTREBAREA DE SCREENING NR. 9 A FOST


“NU”, TRECEŢI LA *EVALUAŢI OBSESIILE/COMPULSIILE,* F. 22. DACĂ NU: TRECEŢI LA
(NOTĂ: DATORITĂ FAPTULUI CĂ UNELE PERSOANE CU TOC POT FI *EVALUAŢI OBSESIILE/
REŢINUTE ÎN A-ŞI RECUNOAŞTE COMPULSIILE ÎN TIMPUL COMPULSIILE,* F. 22
SCREENING-ULUI, RELUAŢI ÎNTREBAREA ÎN ACEST PUNCT AL
INTERVIULUI)

DACĂ RĂSPUNSUL LA ÎNTREBAREA NR. 9 A FOST “DA”:


Aţi spus că erau anumite lucruri pe care trebuia să le faceţi în
mod repetat, fără să vă puteţi abţine, cum ar fi să vă spălaţi
din nou şi din nou pe mâini, să număraţi până la un
anumit număr sau să verificaţi ceva de mai multe ori
pentru a vă asigura că acel lucru a fost bine făcut.…

DACĂ MODULUL DE SCREENING Compulsii, aşa cum sunt definite de


NU A FOST UTILIZAT: Au existat (1) şi (2):
anumite lucruri pe care trebuia să le
faceţi în mod repetat, fără să vă (1) comportamente repetitive (de ? 1 2 3 F89
puteţi abţine, cum ar fi să vă spălaţi ex., spălatul mâinilor, ordonatul,
din nou şi din nou pe mâini, să verificatul) sau acte mentale (de ex.,
număraţi până la un anumit număr rugatul, calculatul, repetarea de
sau să verificaţi ceva de mai multe cuvinte în gând) pe care persoana
ori pentru a vă asigura că acel lucru se simte constrânsă să le efectueze
a fost bine făcut.… ca răspuns la o obsesie, ori conform
unor reguli care trebuie să fie
(Ce anume trebuia să faceţi?) aplicate în mod rigid;

DACĂ ESTE NECLAR: De ce (2) comportamentele sau actele ? 1 2 3 F90


trebuia să (ACT COMPULSIV)? Ce mentale sunt destinate să prevină
s-ar fi întâmplat dacă nu făceaţi sau să reducă detresa ori să prevină
acest lucru? un eveniment sau o situaţie temută
oarecare; însă, aceste
DACĂ ESTE NECLAR: De câte ori comportamente sau acte mentale,
făceaţi (ACT COMPULSIV). Cât fie nu sunt conectate în mod realist
timp pe zi vă petreceaţi făcând cu ceea ce sunt destinate să COMPULSII
asta? neutralizeze sau să prevină, fie sunt
clar excesive.

DESCRIEŢI CONŢINUTUL COMPULSIEI(ILOR):

TRECEŢI LA *EVALUAŢI OBSESIILE/COMPULSIILE,* F. 22.


(PAGINA URMĂTOARE SUS)

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Obsesivo-Compulsivă (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 22
*EVALUAŢI OBSESIILE/ COMPULSIILE*

DACĂ: FIE OBSESII SAU COMPULSII SAU AMBELE, CONTINUAŢI MAI JOS.

DACĂ NICI OBSESII NICI COMPULSII, BIFAŢI AICI ŞI TRECEŢI LA *TULBURAREA DE F91
STRES POSTTRAUMATIC,* F. 25

Aţi (gândit la [GÂNDURILE B. La un moment dat în cursul tulburării, ? 1 2 3 F92


OBSESIVE]/ făcut [ACTELE persoana a recunoscut că obsesiile sau
COMPULSIVE]) mai mult decât compulsiile sunt excesive sau iraţionale. TRECEŢI
ar fi trebuit (sau ar fi fost Notă: Aceasta nu se aplică la copii. LA *TSPT*
normal)? F. 25

DACĂ NU: Dar atunci când Bifaţi aici _____ dacã Cu Conştiinţa
au apărut aceste probleme? Maladiei Redusă adicã, cea mai mare F93
parte a timpului în cursul episodului
curent persoana nu recunoaşte că
obsesiile şi compulsiile sunt excesive
sau nejustificate.

C. Obsesiile sau compulsiile cauzează ? 1 2 3


F94
Cum v-a afectat (OBSESIA SAU o detresă marcată, sunt consumatoare
COMPULSIA) viaţa. ([OBSESIA de timp (iau mai mult de o oră pe zi) TRECEŢI
SAU COMPULSIA] vă deranja în sau interferează semnificativ cu rutina LA *TSPT*
mare măsură? normală a persoanei, cu funcţionarea F. 25
profesională (sau şcolară) ori cu
(Cât timp vă petreceţi [OBSESIE activităţile sau relaţiile sociale uzuale.
SAU COMPULSIE]?
? 1 2 3
DACĂ NU ESTE CLAR DEJA: (D). Dacă este prezentă o altă tulburare F95
REVENIŢI LA ACEST ITEM pe Axa I, conţinutul obsesiilor sau TRECEŢI
DUPĂ TERMINAREA compulsiilor nu este restrâns la aceasta LA *TSPT*
INTERVIULUI. (de ex., preocuparea pentru mâncare, F. 25
în prezenţa unei Tulburări de
Comportament Alimentar; smulgerea
părului, în prezenţa Tricotilomaniei;
preocupare referitoare la aspect, în
prezenţa Tulburării Dismorfice
Corporale; preocupare referitoare la a
avea o maladie severă, în prezenţa
Hipocondriei; preocupare pentru
necesităţile sau fanteziile sexuale, în
prezenţa unei Parafilii, ori ruminaţii
referitoare la culpă, în prezenţa
Tulburării Depresive Majore)

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Obsesivo-Compulsivă (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 23
Aţi consumat droguri sau aţi luat E. Nu se datoreazã efectelor fiziologice ? 1 3 F96
medicamente în perioada directe al unei substanţe (de ex. drog
imediat anterioară apariţiei de abuz, medicament) sau unei condiţii DATORAT UNEI
(OBSESII SAU COMPULSII) medicale generale. SUBSTANŢE
SAU CMG

Aţi fost bolnav/ă în perioada DACĂ EXISTĂ INDICII CĂ OBSESIILE TRECEŢI LA


imediat anterioară acestor SAU COMPULSIILE AR PUTEA FI *TSPT*
atacuri? (Ce v-a spus medicul?) SECUNDARE, (ADICĂ O CONSECIN- F. 25
ŢĂ FIZIOLOGICĂ DIRECTĂ A UNEI
CMG SAU A UNEI SUBSTANŢE,
TRECEŢI LA *CMG/SUBST*, F. 36,
IAR APOI REVENIŢI PENTRU A CODA
CU „1” SAU „3”. TULBURARE
ANXIOASĂ
PRIMARĂ
Condiţiile medicale generale etiologice
includ: anumite neoplasme ale SNC.

Substaţele etiologice includ: intoxicaţia


cu stimulante ale SNC (de ex. cocainã,
amfetamine).
CONTINUAŢI

CRITERIILE A, B, C, D ŞI E PENTRU ? 1 2 3 F97


TULBURAREA OBSESIVO-
COMPULSIVĂ SUNT CODATE CU „3”. TRECEŢI TULBU-
LA *TSPT* RARE
F. 25 OBSE-
SIVO-
COMPUL-
SIVĂ

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Obsesivo-Compulsivă (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 24
*CRONOLOGIA TULBURĂRII OBSESIVO-COMPULSIVE*

DACÃ ESTE NECLAR: În ultima lună Criteriile pentru Tulburarea Obsesivo- ? 1 3


F98
(OBSESIILE SAU COMPULSIILE) v- Compulsivă au fost satisfăcute în
au deranjat mult sau afectat viaţa de ultima lună
zi cu zi ?

SPECIFICAŢI SEVERITATEA CURENTĂ: F99


1 – Uşoară: Nu sunt prezente sau sunt prezente puţine simptome în plus faţă de cele necesare
pentru a pune diagnosticul şi simptomele duc la o deteriorare minoră în funcţionarea socială sau
profesională
2 – Moderată: Simptomele sau deteriorarea funcţională se află la un nivel intermediar
între “uşor” şi “sever”.
3 – Severă: Sunt prezente numeroase simptome în plus faţă de cele necesare pentru a pune
diagnosticul, sau sunt prezente o serie de simptome deosebit de severe sau simptomele duc la o
deteriorare marcată în funcţionarea socială sau ocupaţională

CONTINUAŢI CU *VÂRSTA DEBUTULUI*, MAI JOS

DACĂ ÎN PREZENT CRITERIILE NU SUNT SATISFĂCUTE ÎN TOTALITATE (SAU DELOC):


F100
4 – În remisiune parţială: Toate criteriile pentru tulburare au fost satisfăcute anterior,
dar actualmente au rămas numai câteva simptome sau semne ale tulburării.
5 – În remisiune completă: Nu mai există nici un fel de simptome sau semne ale
tulburării, dar clinic este încă important a se menţiona tulburarea – de ex., la
o persoană cu episoade anterioare de TOC, dar la care, pe fondul tratamentului
cu SSRI, nu au mai apărut simptome ale tulburării în ultimii trei ani.
6 – Istoric anterior: Există un istoric de satisfacere a criteriilor tulburării, dar persoana este
considerată vindecată.

Când aţi avut ultima oară Număr de luni anterior interviului


(ORICE OBSESII SAU când a avut ultima dată orice F101
COMPULSII)? simptom de Tulburare Obsesivo-
Compulsivă

*VÂRSTA DEBUTULUI*

DACĂ NU SE ŞTIE: Ce vârstă aveaţi Vârsta debutului Tulburării Obsesivo- F102


când au apărut primele (OBSESII Compulsive
SAU COMPULSII)? (CODAŢI 99 DACĂ NU SE ŞTIE) TRECEŢI LA
*TSPT*
F. 25

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Stres Posttraumatic (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 25
*TULBURAREA DE STRES POSTTRAUMATIC*

Uneori ni se întâplă lucruri extrem de grave, cum ar fi situaţiile în care viaţa ne este ameninţaţă, de
exemplu în cazul unui dezastru/catastrofe, a unui accident sau incendiu foarte
serios; situaţiile de vătămare fizică sau viol; a fi martor la uciderea unei alte persoane sau a o
vedea moartă sau rănită extrem de serios sau a primi vestea unor lucruri groaznice care s-au
întâmplat cuiva apropiat. S-a întâmplat vreodată să trăiţi un astfel de lucru?

DACĂ ASTFEL DE EVENIMENTE NU AU FOST PREZENTE, BIFAŢI AICI ŞI TRECEŢI LA F103


*TULBURAREA DE ANXIETATE GENERALIZATĂ*, F. 31.

Lista Evenimentelor Traumatice

Scură descriere Data (Lună/An) Vârsta

. / . .
F103a F103b F103c

. / . .
F103d F103e F103f

. / . .
F103g F103h F103i

. / . .
F103j F103k F103l

. / . .
F103m F103n F103o

. / . .
F103p F103q F103r

. / . .
F103s F103t F103u

DACĂ EXISTĂ EVENIMENTE TRAUMATICE: Uneori aceste lucruri revin/ sunt retrăite sub formă
de coşmaruri, imagini în stare de veghe (flashback) sau gânduri de care nu putem scăpa. Vi s-a
întâmplat vreodată acest lucru?

DACĂ NU: Dar să fiţi foarte supărat/ă / afectat/ă atunci când v-aţi aflat în situaţii care vă
aminteau de unul dintre aceste lucruri groaznice?

DACĂ NU LA AMBELE DE MAI SUS, BIFAŢI AICI ŞI TRECEŢI LA *TULBURARE DE


ANXIETATE GENERALIZATĂ,* F. 31

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Stres Posttraumatic (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 26

CRITERII TULBURAREA DE STRES


POSTTRAUMATIC

PENTRU ÎNTREBĂRILE DE MAI JOS A. Persoana a fost expusă unui


FOCALIZAŢI-VĂ PE EVENIMENTUL/ eveniment traumatic în care ambele
ELE TRAUMATICE MENŢIONATE LA dintre cele care urmează sunt
MAI SUS prezente:

DACĂ SUBIECTUL MENŢIONEAZĂ (1) persona a experienţiat, a fost ? 1 2 3 F105


MAI MULT DE UN EVENIMENT martoră ori a fost confruntată cu un
TRAUMATIC: Care dintre ele credeţi eveniment sau evenimente care au TRECEŢI
că v-a afectat cel mai mult? implicat moartea efectivă, amenin- LA *TAG*
ţarea cu moartea ori o vătămare F. 31
serioasă sau o periclitare a integri-
tăţii corporale proprii ori a altora

DACĂ ESTE NECLAR: Cum aţi (2) răspunsul persoanei a implicat o ? 1 2 3 F106
reacţionat atunci când a avut loc frică intensă, neputinţă sau oroare.
(TRAUMA)? (V-a fost foarte frică sau TRECEŢI
v-aţi simţit îngrozit sau neputincios)? LA *TAG*
F. 31
Aş dori să vă pun acum câteva B. Evenimentul traumatic este retrăit
întrebări legat de impactul specific al persistent într-unul (sau mai multe)
acestui eveniment. din următoarele moduri:

De exemplu…

… v-aţi gândit la (TRAUMĂ) fără să (1) amintiri traumatice recurente şi ? 1 2 3


F107
vreţi sau gândurile legate de intruzive ale evenimentului,
(TRAUMă) vă veneau în minte incluzând imagini, gânduri sau
brusc atunci când nu doreaţi acest percepţii
lucru?

…aţi avut vise legate de (2) vise traumatice recurente ale ? 1 2 3 F108
(TRAUMĂ)? evenimentului

…v-aţi surprins comportându-vă (3) acţiune şi trăire, ca şi cum ? 1 2 3


F109
sau simţindu-vă ca şi când aţi fi fost evenimentul traumatic ar fi fost
din nou în acea situaţie? recurent (include sentimentul
retrăirii experienţei, iluzii, halucinaţii
şi episoade disociative de
flashback, inclusiv cele care survin
la deşteptarea din somn sau când
este intoxicat)

… aţi fost foarte afectat/supărat (4) detresă psihologică intensă la ? 1 2 3


F110
când ceva vă amintea de expunerea la stimuli interni sau
(TRAUMĂ) externi care simbolizează sau
seamănă cu un aspect al
evenimemtului traumatic

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Stres Posttraumatic (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 27
… aţi avut simptome fizice, cum ar (5) reactivitate fiziologică la ? 1 2 3
F111
fi transpiraţie bruscă, respiraţie expunerea la stimuli interni sau
rapidă sau neregulată sau palpitaţii externi care simbolizează sau
şi aritmii? seamănă cu un aspect al
evenimentului traumatic

CEL PUŢIN 1 SIMPTOM „B” ESTE 1 3 F112


CODAT CU „3”
TRECEŢI
LA *TAG*
F. 31
C. Evitarea persistentă a stimulilor
asociaţi cu trauma şi paralizia
reactivităţii generale (care nu era
prezentă înaintea traumei), după cum
este indicat de trei (sau mai multe)
dintre următoarele:
După (TRAUMĂ)

…aţi făcut eforturi deosebite pentru (1) eforturi de a evita gândurile, ? 1 2 3 F113
a evita să vă gândiţi sau să vorbiţi sentimentele sau conversaţiile
despre ceea ce s-a întâmplat? asociate cu trauma;

…aţi evitat lucrurile sau persoanele (2) eforturi de a evita activităţi, ? 1 2 3


F114
care vă aminteau de (TRAUMĂ)? locuri sau persoane care deşteaptă
amintiri ale traumei

…v-a fost imposibil să vă reamintiţi (3) incapacitatea de a evoca un ? 1 2 3 F115


aspecte importante legat de ceea aspect important al traumei
ce s-a întâmplat/ale evenimentului?

...v-aţi pierdut în mare măsură (4) diminuarea marcată a ? 1 2 3


F116
interesul pentru lucruri care erau interesului sau participării la
importante pentru Dvs, ca de ex., activităţi semnificative
să vă întâlniţi cu prietenii, să citiţi
sau să vă uitaţi la televizor?.

…v-aţi simţit înstrăinat/ă sau (5) sentiment de detaşare sau ? 1 2 3


F117
detaşat/ă de ceilalţi? înstrăinare de alţii

…v-aţi simţit “amorţit/ă” sau ca şi (6) gamă restrânsă a afectului (de ? 1 2 3


F118
când nu aţi mai avea sentimente ex., este incapabil să aibă
intense faţă de nimic sau nu aţi mai sentimente de iubire)
simţi dragoste faţă de nimeni?

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Stres Posttraumatic (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 28
… aţi observat o schimbare legată (7) sentimentul de viitor îngustat ? 1 2 3
F119
de felul în care priviţi sau vă (de ex., nu speră să-şi facă o
planificaţi viitorul? carieră, să se căsătorească, să
aibă copii ori o durată de viaţă
normală)

CEL PUŢIN 3 SIMPTOME „C” SUNT 1 3 F120


CODATE CU „3”
TRECEŢI
LA *TAG*
F. 31

După (TRAUMĂ)… D. Simptome persistente de excitaţie


crescută (care nu erau prezente
înainte de traumă), după cum este
indicat de două (sau mai multe) dintre
următoarele

…aţi avut probleme de somn (Ce (1) dificultate de adormire sau de a ? 1 2 3 F121
fel de probleme)? rămâne adormit

…aţi fost deosebit de iritabil/ă; aţi (2) iritabilitate sau excese ? 1 2 3 F122
avut izbucniri de furie? coleroase

…aţi avut dificultăţi de (3) dificultate în concentrare ? 1 2 3 F123


concentrare?

…eraţi vigilent/ă sau “în gardă” (4) hipervigilitate ? 1 2 3


F124
chiar şi în situaţii în care nu aveaţi
motive?

…tresăreaţi şi vă speriaţi uşor, de (5) răspuns de tresărire exagerat ? 1 2 3 F125


ex. de sunete neaşteptate?

CEL PUŢIN 2 SIMPTOME „D” SUNT 1 3 F126


CODATE CU „3”
TRECEŢI
LA *TAG*
F. 31

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat

SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Stres Posttraumatic (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 29


Cam cât de mult au durat aceste E. Durata perturbării (simptomele de ? 1 2 3 F127
probleme (ENUMERAŢI la criteriile B, C şi D) este de mai mult
SIMPTOMELE POZITIVE DE STRES de o lună.
POSTRAUMATIC)?
PENTRU A DIAGNOSTICA TULBURAREA DE STRES
ACUT CURENTĂ, TRECEŢI LA J. 1 (MODUL
OPŢIONAL)

ALTFEL, TRECEŢI LA *TAG,* F. 31

F. Perturbarea cauzează o detresă ? 1 2 3


F128
sau deteriorare semnificativă clinic în
domeniul social, profesional sau în TRECEŢI
alte domenii importante de funcţionare LA *TAG*
F. 31

CRITERIILE A, B, C, D, E ŞI F 1 3
F129
PENTRU TULBURAREA DE STRES
POSTTRAUMATIC SUNT CODATE TRECEŢI TULBU-
CU „3” LA *TAG* RARE
F. 31 DE
STRES
POST-
TRAU-
MATIC

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Stres Posttraumatic (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 30
*CRONOLOGIA TULBURĂRII OBSESIVO-COMPULSIVE*

DACÃ ESTE NECLAR: În ultima lună Criteriile pentru Tulburarea de Stres ? 1 3


F130
aţi avut (SIMPTOME DE TSPT)? Posttraumatic au fost satisfăcute în
ultima lună

SPECIFICAŢI SEVERITATEA CURENTĂ: F131


1 – Uşoară: Nu sunt prezente sau sunt prezente puţine simptome în plus faţă de cele necesare
pentru a pune diagnosticul şi simptomele duc la o deteriorare minoră în funcţionarea socială sau
profesională
2 – Moderată: Simptomele sau deteriorarea funcţională se află la un nivel intermediar
între “uşor” şi “sever”.
3 – Severă: Sunt prezente numeroase simptome în plus faţă de cele necesare pentru a pune
diagnosticul, sau sunt prezente o serie de simptome deosebit de severe sau simptomele duc la o
deteriorare marcată în funcţionarea socială sau ocupaţională

CONTINUAŢI CU *VÂRSTA DEBUTULUI*, MAI JOS

DACĂ ÎN PREZENT CRITERIILE NU SUNT SATISFĂCUTE ÎN TOTALITATE (SAU DELOC):


F132
4 – În remisiune parţială: Toate criteriile pentru tulburare au fost satisfăcute anterior,
dar actualmente au rămas numai câteva simptome sau semne ale tulburării.
5 – În remisiune completă: Nu mai există nici un fel de simptome sau semne ale
tulburării, dar clinic este încă important a se menţiona tulburarea.
6 – Istoric anterior: Există un istoric de satisfacere a criteriilor tulburării, dar persoana este
considerată vindecată.

Când aţi avut ultima oară Număr de luni anterior interviului


(SIMPTOME DE STRES când a avut ultima dată orice
F133
POSTTRAUMATIC)? simptom de Stres Posttraumatic

*VÂRSTA DEBUTULUI*

DACĂ NU SE ŞTIE: Ce vârstă aveaţi Vârsta debutului Tulburării de Stres


când au apărut primele (SIMPTOME Posttraumatic F134
DE TSPT)? (CODAŢI 99 DACĂ NU SE ŞTIE) TRECEŢI LA
*TAG*
F. 25

1=criteriile nu au fost satisfăcute în ultima lună 3=criteriile au fost satisfăcute în totalitate în ultima lună
SCID – I (pentru DSM -IV -TR) Anxietate Generalizată (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 31
*TULBURAREA DE ANXIETATE CRITERII ANXIETATE Î. DE SCREENING NR.10 F134a
GENERALIZATĂ* (NUMAI GENERALIZATĂ DA NU
CURENTĂ)
DACĂ NU: TRECEŢI LA
DACĂ: SCHIZOFRENIE ÎN FAZĂ REZIDUALĂ, BIFAŢI AICI ŞI *TULBURARE
TRECEŢI LA *TULBURARE ANXIOASĂ FAS*, F. 40 ANXIOASĂ FAS * F. 40

DACĂ RĂSPUNSUL LA ÎNTREBAREA DE SCREENING NR. 10 A FOST


“NU”, TRECEŢI LA *TULBURARE ANXIOASĂ FAS*, F. 40

DACĂ RĂSPUNSUL LA ÎNTREBAREA DE SCREENING


NR. 10 A FOST “DA”: Aţi spus că în ultimele 6 luni aţi fost
deosebit de nervos/oasă sau anxios/oasă…

DACĂ MODULUL DE SCREENING NU


A FOST UTILIZAT:În ultimele 6 luni
aţi fost deosebit de nervos/oasă sau anxios/oasă?

Vă îngrijoraţi de asemenea mult A. Anxietate şi preocupare (expectaţie ? 1 2 3 F135


că s-ar putea întâmpla ceva aprehensivă), survenind mai multe
rău? zile da dacât nu timp de cel puţin 6 TRECEŢI LA
luni, în legătură cu un număr de *TULBURARE
DACĂ DA: În legătură cu ce evenimente sau activităţi (cum ar fi ANXIOASĂ
vă îngrijoraţi? (Cât vă performanţa în muncă sau şcolară). FAS* F. 40
îngrijoraţi în legătură cu
[EVENIMENTE SAU
ACTIVITĂŢI]?)

În ultimele şase luni, aţi spune


că aţi avut mai multe zile în
care v-aţi îngrijorat decât nu?
F136
Atunci când vă îngrijoraţi astfel, B. Persoana constată că este dificil ? 1 2 3
vă este greu să vă opriţi? să-şi controleze preocuparea.
TRECEŢI LA
*TULBURARE
ANXIOASĂ
FAS* F. 40

Când a debutat/început această F(2). Nu apare exclusiv în perioada ? 1 2 3 F137


anxietate? Tulburãrii Afective, Tulburãrii
COMPARAŢI RĂSPUNSUL CU Psihotice sau Tulburãrii de Dezvoltare TRECEŢI LA
CEL PRIVIND DEBUTUL Pervazivã. *TULBURARE
TULBURĂRII AFECTIVE SAU ANXIOASĂ
PSIHOTICE FAS* F. 40

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV -TR) Anxietate Generalizată (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 32
O să vă pun acum câteva întrebări C. Anxietatea şi preocuparea sunt
legat de simptome care însoţesc asociate cu trei (sau mai multe)
adesea această stare de dintre următoarele şase simptome
îngrijorare. (cu cel puţin câteva simptome
prezente mai multe zile da decât nu,
Gândindu-vă la acele perioade din în ultimele 6 luni).
ultimele şase luni în care v-aţi
simţit îngrijorat/ă sau Notă: La copii este cerut un singur
anxios/oasă... item.

...vă simţiţi adesea agitat/ă fizic, (1) nelinişte sau sentimetul de ? 1 2 3


F138
nu puteţi sta liniştit/ă? stat ca pe ghimpi

...vă simţiţi adesea tensionat


sau la limită?

...obosiţi uşor? (2) a fi rapid fatigabil; ? 1 2 3 F139

...aveţi probleme de (3) dificultate de concentrare sau ? 1 2 3 F140


concentrare sau sentimentul că senzaţia de vid mental;
mintea vă este goală?

...sunteţi adesea iritabil/ă? (4) iritabilitate ? 1 2 3


F141
...simţiţi adesea tensiune (5) tensiune musculară ? 1 2 3 F142
musculară?

...aveţi adesea dificultăţi de a (6) perturbare de somn ? 1 2 3


adormi sau de a rămâne (dificultate în a adormi sau în a F143
adormit? rămâne adormit ori somn neliniştit
şi nesatisfăcător).

CEL PUŢIN TREI SIMPTOME 1 3


„C” SUNT CODATE CU „3”.
F144

TRECEŢI LA
*TULBURARE
ANXIOASĂ
FAS* F. 40

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Anxietate Generalizată (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 33
CODAŢI PE BAZA INFORMAŢIEI D. Focarul anxietăţii şi preocupării ? 1 2 3 F145
DISPONIBILE nu este limitat la elementele unei
tulburări de pe Axa I, de exemplu TRECEŢI LA
anxietatea sau panica nu este în *TULBURARE
legătură cu a avea un atac de ANXIOASĂ
panică (ca în Panică), a fi pus în FAS* F. 40
dificultate în public (ca în Fobia
Socială), a fi contaminat (ca în
Tulburarea Obsesivo-Compulsivă),
a fi departe de casă sau de rudele
apropiate (ca în Anxietatea de
Separare), a lua în greutate (ca în
Anorexia Nervoasă), a avea multiple
acuze somatice (ca în Tulburarea
de Somatizare) sau a avea o
maladie gravă (ca în Hipocondrie),
iar anxietatea şi preocuparea nu
survin exclusiv în cursul Stresului
Posttraumatic.

DACĂ ESTE NECLAR: Ce efect a E. Anxietatea, preocuparea sau ? 1 2 3 F146


avut anxietatea, îngrijorarea sau simptomele somatice cauzează o
(SIMPTOME FIZICE) asupra vieţii detresă sau deteriorare TRECEŢI LA
Dvs.? (V-a afectat capacitatea semnificativă clinic în domeniul *TULBURARE
muncă sau relaţiile cu prietenii?) social, profesional sau în alte ANXIOASĂ
domenii de funcţionare importante. FAS* F. 40

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Anxietate Generalizată (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 34
Aţi consumat droguri, cofeină, F(1) Perturbarea nu se datorează ? 1 3 F147
pastille de slăbit sau alte efectelor fiziologice directe ale unei
medicamente în perioada substanţe (de ex. un drog de abuz, un DATORAT UNEI
imediat anterioară apariţiei medicament) ori ale unei condiţii SUBSTANŢE
acestei anxietăţi? medicale generale SAU CMG

TRECEŢI LA
(Ce cantitate de cofeinã, ceai, DACĂ EXISTĂ INDICII CĂ *TULBURARE
sau bãuturi cofeinizate ANXIETATEA ESTE SECUNDARĂ, ANXIOASĂ
consumaţi pe zi?) (ADICĂ O CONSECINŢĂ FIZIO- FAS* F. 40
LOGICĂ DIRECTĂ A UNEI CMG SAU
Aţi fost bolnav/ă în perioada A UNEI SUBSTANŢE, TRECEŢI LA
imediat anterioară acestor *CMG/SUBST*, IAR APOI REVENIŢI
probleme? PENTRU A CODA CU „1” SAU „3”. TULBURARE
ANXIOASĂ
DACÃ DA: Ce v-a spus PRIMARĂ
medicul? Condiţiile medicale generale etiologice
includ: hiper- şi hipotiroidismul,
hipoglicemia, hiperparatiroidismul,
feocromocitomul, insuficienţa cardiacă
congestivă, aritmiile, embolismul
pulmonar, boala pulmonară obstructivă
cronică, pneumonia, hiperventilaţia,
deficitul de Vit. B 12, porfiria,
neoplasme ale SNC, disfuncţiile
vestibulare, encefalita.

Substaţele etiologice includ: intoxicaţia


cu stimulante ale SNC (de ex. cocainã,
amfetamine, cofeinã), sau cu cannabis,
halucinogene, PCP, sau cu alcool sau
abstinenţa de deprimante ale sistemului
nervos central (de ex. alcool, sedative, CONTINUAŢI
hipnotice) sau de cocaină.

CRITERIILE A, B, C, D, E ŞI F 1 3 F148
PENTRU ANXIETATE GENERALIZATĂ
SUNT CODATE CU „3”. TRECEŢI ANXIE-
*TULBU- TATE
RARE GENE-
ANXI- RALI-
OASĂ ZATĂ
FAS*
F. 40

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Anxietate Generalizată (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 35
*CRONOLOGIA TULBURĂRII DE ANXIETATE GENERALIZATĂ*

SPECIFICAŢI SEVERITATEA CURENTĂ:


1 – Uşoară: Nu sunt prezente sau sunt prezente puţine simptome în plus faţă de cele necesare
pentru a pune diagnosticul şi simptomele duc la o deteriorare minoră în funcţionarea socială sau
profesională
2 – Moderată: Simptomele sau deteriorarea funcţională se află la un nivel intermediar
între “uşor” şi “sever”.
3 – Severă: Sunt prezente numeroase simptome în plus faţă de cele necesare pentru a pune
diagnosticul sau sunt prezente o serie de simptome deosebit de severe sau simptomele duc la o
deteriorare marcată în funcţionarea socială sau ocupaţională

*VÂRSTA DEBUTULUI*

DACĂ NU SE ŞTIE: Ce vârstă aveaţi Vârsta debutului Tulburării de


când au apărut primele (SIMPTOME Anxietate Generalizată F149
TAG)? (CODAŢI 99 DACĂ NU SE ŞTIE) TRECEŢI LA
MODULU
URMĂTOR

SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Substanţă/ CMG (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 36


*CMG/ SUBSTANŢĂ CA FACTORI ETIOLOGICI AI SIMPTOMELOR ANXIOASE*

TULBURARE ANXIOASĂ CRITERII TULBURARE


DATORATĂ UNEI CONDIŢII ANXIOASĂ DATORATĂ UNEI
MEDICALE GENERALE CONDIŢII MEDICALE GENERALE

DACĂ SIMPTOMELE NU SUNT ASOCIATE TEMPORAL CU O CONDIŢIE MEDICALĂ GENERALĂ,


F149a
BIFAŢI AICI ŞI TRECEŢI LA *TULBURARE ANXIOASĂ INDUSĂ DE O SUBSTANŢĂ*, F. 39

CODAŢI PE BAZA A. O anxietate notabilă, atacuri de ? 1 3


F150
INFORMAŢIEI DEJA panică sau obsesii ori compulsii
OBŢINUTE predomină în tabloul clinic.

(SIMPTOMELE ANXIOASE) B/C. Din istoric, examenul somatic sau ? 1 3 F151


au început sau s-au agravat datele de laborator este evident faptul
numai după debutul (CMG)? că perturbarea este consecinţa TRECEŢI LA
fiziologică directă a unei condiţii *INDUSĂ DE
DACĂ CMG NU MAI ESTE medicale generale şi perturbarea nu O SUBSTAN-
PREZENTĂ: A apărut o este explicată mai bine de altă tulburare ŢĂ,* F.38
ameliorare a (SIMPTOME mentală (de ex., de Tulburarea de
ANXIOASE) odată cu Adaptare cu Anxietate în care stresorul
ameliorarea (CMG)? este o condiţie medicală generală).

URMĂTORII FACTORI TREBUIE


LUAŢI ÎN CONSIDERARE ŞI SĂ
SUSŢINĂ CONCLUZIA CĂ CMG ESTE
ETIOLOGICĂ SIMPTOMELOR
ANXIOASE:

1. EXISTĂ DATE ÎN LITERATURĂ


CARE INDICĂ O LEGĂTURĂ CLARĂ
ÎNTRE CMG ŞI SIMPTOMELE
ANXIOASE

2. EXISTĂ O ASOCIERE TEMPORALĂ


ÎNTRE EVOLUŢIA SIMPTOMELOR
ANXIOASE Ş CEA A CONDIŢIEI
MEDICALE GENERALE.

3. SIMPTOMELE ANXIOASE SE
CARACTERIZEAZĂ PRIN ELEMENTE
ATIPICE (DE EX. DEBUT TARDIV).

4. ABSENŢA UNOR EXPLICAŢII


ALTERNATIVE (DE EX. SIMPTOMELE
ANXIOASE CA O REACŢIE
PSIHOLOGICĂ LA CMG).

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV -TR) Substanţă/ CMG (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 37
DACĂ ESTE NECLAR: Cât de E. Perturbarea cauzează o detresă sau ? 1 2 3
F152
mult v-au afectat (SIMPTOME deteriorare semnificativă clinic în
ANXIOASE) viaţa? domeniul social, profesional sau în alte TRECEŢI LA
domenii importante de funcţionare. *INDUSĂ DE
(V-au afectat capacitatea O SUBSTAN-
muncă sau relaţiile cu ŢĂ,* F.38
prietenii?)
D. Perturbarea nu survine exclusiv în 1 3 F152a
cursul unui Delirium.

DELIRIUM TULBURARE
DATORAT ANXIOASĂ
UNEI CMG DATORATĂ
UNEI CMG

F152b
Specificaţi tipul simptomelor
predominante:
1 - Cu Anxietate Generalizată
2 - Cu atacuri de Panică
3 - Cu simptome Obsesivo-
Compulsive

CONTINUAŢI PE PAGINA URMĂTOARE

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Indusă de o Substanţă (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 38
*TULBURARE ANXIOASĂ CRITERII TULBURARE ANXIOASĂ
INDUSĂ DE O SUBSTANŢĂ* INDUSĂ DE O SUBSTANŢĂ
EPISOD EVALUAT:
DACĂ SIMPTOMELE NU SUNT ASOCIATE TEMPORAL CU Panică F. 3
CONSUMUL DE SUBSTANŢE, BIFAŢI AICI ŞI REVENIŢI LA AFTP F. 9
TULBURAREA EVALUATĂ. Fobie Socială F.13 F152c
TOC F. 23
TAG F. 34
Anxioasă FAS F. 40
Anx. Depr. Mixtă J. 7

CODAŢI PE BAZA A. O anxietate notabilă, atacuri de ? 1 2 3


F153
INFORMAŢIEI DISPONIBILE panică, obsesii sau compulsii
predomină în tabloul clinic.

DACĂ NU SE ŞTIE: Când au B. Din istoric, examenul somatic sau ? 1 2 3


F154
început (SIMPTOMELE datele de laborator este evident, fie că:
ANXIOASE)? În acea perioadă (1) simptomele de la critetiul A apar în NE-INDUSĂ DE
consumaţi substanţa sau cursul ori în decurs de o lună de la O SUBSTANŢĂ
tocmai aţi renunţat la ea? intoxicaţia sau abstinenţa de o
substanţă sau că: (2) utilizarea unui REVENIŢI LA
medicament este etiologică în relaţie cu TULBURAREA
tulburarea. EVALUATĂ

PUNEŢI ORICARE DINTRE C. Perturbarea NU este explicată mai ? 1 2 3 F155


ÎNTREBĂRILE DE MAI JOS bine de o tulburare anxioasă care nu
PENTRU A EXCLUDE O este indusă de o substanţă. NE-INDUSĂ DE
ETIOLOGIE NE-INDUSĂ DE O SUBSTANŢĂ
O SUBSTANŢĂ Criterii pentru Anxietate Primară:
Proba că simptomele sunt explicate mai REVENIŢI LA
bine de o tulburare anxioasă primară TULBURAREA
(care nu este indusă de o substanţă) EVALUATĂ
poate include următoarele:

DACĂ NU SE ŞTIE: Ce a (1) simptomele preced debutul uzului de


apărut mai întâi, (CONSUMUL substanţă (sau al unui medicament)
DE SUBSTANŢĂ) sau
(SIMPTOMELE ANXIOASE)?

DACĂ NU SE ŞTIE: A existat (2) simptomele anxioase persistă o


vreo perioadă în care nu aţi perioadă substanţială de timp (de ex.,
mai consumat (SUBSTANŢA)? aproape o lună) după încetarea
intoxicaţiei acute sau a abstinenţei
DACĂ DA: După ce nu aţi severe
mai consumat (SUBSTAN-
ŢA), (SIMPTOMELE
ANXIOASE) s-au redus sau
au continuat?

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Indusă de o Substanţă (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 39
DACĂ NU SE ŞTIE: Ce (3) simptomele anxioase sunt ? 1 2 3
cantitate de (SUBSTANŢĂ) substanţial în exces faţă de ceea ce
consumaţi când au început ar fi de aşteptat, dat fiind tipul sau
(SIMPTOMELE ANXIOASE)? calitatea de substanţă utilizată sau
durata uzului.

DACĂ NU SE ŞTIE: Aţi mai (4) există altă probă sugerând


avut şi alte episoade de existenţa unei tulburări anxioase
(SIMPTOME ANXIOASE)? independente, ne-induse de o
substanţă (de ex., un istoric de
DACĂ DA: Câte? În acele episoade fără legătură cu o
perioade aţi consumat substanţă).
(SUBSTANŢE)?

DACĂ NU SE ŞTIE: Cât de E. Perturbarea cauzează o detresă sau ? 1 2 3 F156


mult v-au afectat deteriorare în domeniul social sau
(SIMPTOMELE ANXIOASE) profesional, ori în alte domenii REVENIŢI LA
viaţa? importante de funcţionare TULBURAREA
EVALUATĂ
(V-au afectat capacitatea de
muncă sau relaţiile cu
prietenii?)

D. Perturbarea nu survine exclusiv în 1 3


cursul unui Delirium. F156a

DELIRIUM TULBURARE
DATORAT ANXIOASĂ
UNEI CMG INDUSĂ DE
O SUBSTANŢĂ

Specificaţi tipul simptomelor F156b


predominante:
1 - Cu Anxietate Generalizată
2 - Cu atacuri de Panică
3 - Cu simptome Obsesivo-
Compulsive
4 – Cu Simptome Fobice

Specificaţi contextul dezvoltării F157c


Simptomelor:
1 – Cu Debut în perioada Intoxicaţiei
2 – Cu Debut în perioada de Abstinenţă

REVENIŢI LA TULBURAREA
EVALUATĂ

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Anxioasă FAS (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 40
*TULBURARE ANXIOASĂ TULBURARE ANXIOASĂ FĂRĂ ALTĂ
FAS* SPECIFICAŢIE

Tulburările de anxietate sau evitare fobică 1 3 F156d


semnificative clinic care nu satisfac
criteriile pentru nici o tulburare Anxioasă
Specifică, pentru Tulburarea de Adaptare
cu Anxietate sau Tulburarea de Adaptare
cu Dispoziţie Mixtă Depresivă sau TRECEŢI LA
Anxioasă (Vezi Modulul I pentru a putea MODULUL
elimina posibilitatea Tulburării de URMĂTOR
Adaptare)

Aţi consumat droguri, Nu se datoreazã efectului fiziologic direct ? 1 2 3 F157


stimulante sau medicamente al unei substanţe (de ex. drog de abuz,
în perioada imediat anterioară medicament) sau unei condiţii medicale TRECEŢI LA
apariţiei anxietăţii? generale SUBSTANŢE
SAU CMG

(Ce cantitate de cafea, ceai, TRECEŢI LA


sau bãuturi cofeinizate DACÃ O CONDIŢIE MEDICALÃ MODULUL
consumaţi pe zi?) GENERALÃ SAU SUBSTANŢÃ POT FI URMĂTOR
ASOCIATE DIN PUNCT DE VEDERE
Aţi fost bolnav/ă în perioada ETIOLOGIC CU ANXIETATEA, TRECEŢI
imediat anterioară acestor LA *CMG/SUBSTANŢÃ*, F.36, ŞI TULBURARE
atacuri? (Ce v-a spus REVENIŢI AICI PENTRU A FACE O ANXIOASĂ
medicul?) EVALUARE DE “1” SAU “3”. PRIMARĂ

Condiţiile medicale generale etiologice


includ: hiper- şi hipotiroidismul,
hipoglicemia, hiperparatiroidismul,
feocromocitomul, insuficienţa cardiacă
congestivă, aritmiile, embolismul
pulmonar, boala pulmonară obstructivă
cronică, pneumonia, hiperventilaţia,
deficitul de Vit. B 12, porfiria, neoplasme
ale SNC, disfuncţiile vestibulare,
encefalita.

Substaţele etiologice includ: intoxicaţia cu


stimulante ale SNC (de ex. cocainã,
amfetamine, cofeinã), sau cu cannabis, TULBURARE
halucinogene, PCP sau cu alcool sau ANXIOASĂ
abstinenţa de deprimante ale sistemului FAS
nervos central (de ex. alcool, sedative,
hipnotice) sau de cocaină. INDICAŢI
TIPUL PE
PAGINA
URMĂTOARE

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Anxioasă FAS (Feb.2001) Tulburări Anxioase F. 41
TIPURI DE TULBURARE ANXIOASĂ
FĂRĂ ALTĂ SPECIFICAŢIE
F158
1. Simptome semnificative clinic de fobie socială care sunt în legătură
cu impactul social al faptului de a avea o condiţie medicală generală
sau o tulburare mentală (de ex., boala Parkinson, condiţii
dermatologice, Balbism, Anorexie Nervoasă, Tulburare Dismorfică
Corporală).

2. Situaţiile în care clinicianul a ajuns la concluzia că este prezentă o


Tulburare Anxioasă, dar este incapabil să stabilească dacă aceasta
este primară, datorată unei condiţii medicale generale sau este
indusă de o substanţă.

3. Tulburarea mixtă depresiv-anxioasă: simptome anxioase şi


depresive semnificative clinic, dar nu sunt satisfăcute criteriile, nici
pentru o tulburare Afectivă şi nici pentru o Tulburare Anxioasă
specifică (Treceţi la Modulul J pag. J. 5 pentru criterii de cercetare).

4. Altele: _________________

SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Somatizare (Feb.2001) Somatoformă G. 1


G. TULBURĂRI SOMATOFORME

Care a fost starea Dvs. de sănătate


fizică în ultimii câţiva ani?

Cât de des aţi fost nevoit să mergeţi la


medic din cauză că nu vă simţeaţi
bine? (Din ca cauză?)

DACĂ DA: A reuşit medicul să


identifice de fiecare dată ce nu era în
regulă sau au existat ocazii în care vi
s-a spus că nu e nici o problemă, dar
aţi continuat să credeţi că ceva nu e
bine?

Vă faceţi multe griji în legătură cu


starea Dvs. de sănătate? Medicul Dvs.
crede că vă faceţi prea multe griji?

Unele persoane sunt foarte


nemulţumite/ deranjate de felul în care
arată. Este aceasta o problemă pentru
Dvs?

DACĂ DA: Spuneţi-mi mai multe în


legătură cu asta.

DACĂ NU EXISTĂ NIMIC CARE SĂ


SUGEREZE POSIBILITATEA UNEI
TULBURĂRI SOMATOFORME
CURENTE, BIFAŢI AICI ŞI
TRECEŢI LA MODULUL URMĂTOR. G1

DACĂ PERSOANA RECUNOAŞTE


DOAR FAPTUL CĂ E DERANJATĂ
DE FELUL ÎN CARE ARATĂ, BIFAŢI
AICI ŞI TRECEŢI LA
*TULBURAREA DISMORFICĂ
CORPORALĂ* G. 13 G1a

TULBURARE DE SOMATIZARE CRITERII SOMATIZARE


(NUMAI CURENTĂ)

Aţi fost frecvent bolnav în ultimii ani? A. Un istoric de multe acuze ? 1 2 3


G2
somatice începând înainte de
DACĂ DA: La ce vârstă au debutat vârsta de 30 de ani, care survin o TRECEŢI
aceste probleme de sănătate sau perioadă de mulţi ani... LA *TUL-
boli numeroase? BURARE
ALGICĂ*
G. 7
Vârsta debutului (CODAŢI 99
DACĂ NU SE ŞTIE)

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Somatizare (Feb.2001) Somatoformă G. 2
ÎN CAZUL FIECĂRUI SIMPTOM DESCIRS (MAI JOS),
CODAŢI CU “3” NUMAI DACĂ ACESTA ESTE
SOMATOFORM. PUNEŢI ORICARE
DINTRE URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI Pentru fiecare simptom de la B, trebuie
ÎN FUNCŢIE DE INFORMAŢIA NECESARĂ să fie satisfăcute criteriile (1), (2) şi (3)

1. Aţi consultat un doctor în legătură acest lucru? (1) simptomul determină apelarea la tratament
sau produce deteriorări la nivel social,
DACĂ DA: Care a fost diagnosticul? (Ce v-a ocupaţional sau în alte domenii importante de
spus medical legat de cauza acestuia) (Testele funcţionare
sau radiografiile au pus în evidenţă ceva
anormal?) (2) fie (a), fie (b):

DACĂ EXISTĂ O CONDIŢIE MEDICALĂ (a) după o investigaţie corespunzătoare,


CARE AR PUTEA EXPLICA SIMPTOMELE simptomul nu poate fi explicat complet de o
Cât de tare v-a deranjat (SIMPTOMUL)? (Cât condiţie medicală generală cunoscută sau de
de mult v-a afectat viaţa?) efectele directe ale unei substanţe (de ex., un
drog de abuz, un medicament)

DACĂ NU: V-a afectat semnificativ viaţa? (V-a (b) când există o condiţie medicală generală
afectat capacitatea de a lucra, de a interacţiona relaţionată, acuzele somatice sau deteriorarea
cu prietenii?) socială sau profesională rezultată sunt în exces
faţă de ceea ce ar fi de aşteptat din istoric,
examenul somatic sau datele de laborator
(Aţi luat medicamente, droguri sau aţi consumat
alcool în perioada în care aţi avut [SIMPTOMUL]?) (3) simptomele nu sunt produse intenţionat sau
inventate (ca în Tulburarea Factice sau
Simulare)

O să vă pun acum întrebări legate B. Fiecare dintre următoarele criterii


de simptome fizice specifice pe care trebuie să fi fost satisfăcut, cu
este posibil să le fi avut în ultimii ani. simptome individuale survenind
oricând în cursul tulburării:

S-a întâmplat vreodată… (4) un simptom pseudoneurologic: un


istoric de cel puţin un simptom sau
deficit sugerând o condiţie
neurologică nelimitată la durere (CA
DE EX.:

…să aveţi dificultăţi cu mersul? deteriorarea coordonării sau ? 1 2 3 G4


echilibrului

...să paralizaţi sau să aveţi paralizie sau scădere localizată a ? 1 2 3


G5
perioade de slăbiciune când nu aţi forţei musculare
putut ridica sau mişca obiecte ca
de obicei?

…să aveţi dificultăţi în a înghiţi dificultate în deglutiţie sau senzaţia ? 1 2 3


G6
sau senzaţie de ”nod “ în gât de nod în gât

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV -TR) Somatizare (Feb.2001) Somatoformă G. 3
…să vă pierdeţi vocea timp de mai ...afonie... ? 1 2 3 G7
mult de câteva minute?

….să nu puteţi urina timp de o zi ...retenţie de urină... ? 1 2 3 G8


întreagă sau mai mult (cu alte ocazii
decât după naştere sau operaţie)?

… să simţiţi amorţeală sau furnicături ...pierderea senzaţiei tactile sau ? 1 2 3 G9


în anumite părţi ale corpului? de durere...

… să vedeţi dublu…? ...diplopie... ? 1 2 3


G10

… să aveţi “vedenii” sau să vedeţi ...halucinaţii... ? 1 2 3 G11


lucruri care nu existau în realitate?

…să orbiţi complet/ să nu vedeţi nimic ...cecitate... ? 1 2 3 G12


timp de mai mult de câteva secunde?

… să surziţi complet/ să nu auziţi nimic ...surditate... ? 1 2 3 G13


timp de mai mult de câteva secunde?

… să aveţi crize epileptice sau ...crize epileptice... ? 1 2 3 G14


convulsii?

Simptome disociative, ca de ex.,..

…să aveţi perioade de amnezie, adică ...amnezie... ? 1 2 3 G15


o perioadă de câteva ore sau zile pe
care nu v-aţi putut-o reaminti ulterior?

…să vă pierdeţi cunoştinţa? ...pierdere a cunoştinţei, alta ? 1 2 3 G16


decât leşinul
DACĂ DA: Din cauză că aţi leşinat?

B (4) UN SIMPTOM 1 3 G17


PSEUDONEUROLOGIC CODAT
CU „3” TRECEŢI LA
*TULBURARE
ALGICĂ*
G. 7

Aţi avut vreodată… (1) Patru simptome algice: un


istoric de durere cu cel puţin
patru sedii sau funcţii diferite (CA
DE EX.,...

…numeroase dureri de cap? ...cap... ? 1 2 3


G18

…numeroase probleme cu durerile ...abdomen... ? 1 2 3 G19


abdominale?

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV -TR) Somatizare (Feb.2001) Somatoformă G. 4
… dureri de spate frecvente? ...spate... ? 1 2 3 G20

…dureri articulare? ...articulaţii... ? 1 2 3 G21

…dureri la nivelul mâinilor şi ...extremităţi... ? 1 2 3


picioarelor, altele decât articulare? G22

…dureri de piept? ...piept... ? 1 2 3 G23

…dureri rectale? ...rect... ? 1 2 3


G24
PENTRU FEMEI: În afara primului an ...în cursul menstruaţiei... ? 1 2 3 G25
de menstruaţie, aţi avut cicluri foarte
dureroase?

DACĂ DA: Ma dureroase decât


majoritatea femeilor?

Vi s-a întâmplat frecvent ca actul sexual ...în cursul raportului sexual... ? 1 2 3


să fie dureros? G26

Aţi avut vreodată dureri la urinare? ...în cursul urinării... ? 1 2 3 G27

…dureri în alte zone (în afară de dureri ? 1 2 3


G28
de cap)?

B(1) PATRU SIMPTOME 1 3 G29


ALGICE CODATE CU „3”
TRECEŢI LA
*TULBURARE
ALGICĂ*
G. 7

Aţi avut numeroase probleme legate de: (2) Două simptome


gastrointestinale: un istoric de cel
puţin două simptome gastrointes-
tinale, altele decât durerea (CA
DE EX., ...

…greţuri – senzaţie de rău de la ...greaţă... ? 1 2 3 G30


stomac fără vărsături?

...balonare... G31
… flatulenţă sau balonare excesivă? ? 1 2 3

… vărsături (altele decât în cursul ...vărsături , altele decât în timpul ? 1 2 3 G32


sarcinii)? sarcinii...

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV –TR) Somatizare (Feb.2001) Somatoformă G. 5
…diareea? ...diaree... ? 1 2 3 G33

...Au existat alimente pe care nu le-aţi ...intoleranţă la diverse alimente ? 1 2 3 G34


putut mânca din cauză că vă făceau
rău? Care sunt acestea?
B (2) DOUĂ SIMPTOME 1 3
GASTROINTESTINALE CODATE G35
CU „3” TRECEŢI LA
*TULBURARE
ALGICĂ*
G. 7

O să vă pun acum câteva întrebări (3) Un simptom sexual: un istoric


legate de vsex. de cel puţin un simptom sexual
sau de reproducere, altul decât
durerea (CA DE EX.,...

Aţi spune că viaţa Dvs. sexuală e ...indiferenţă sexuală... ? 1 2 3 G36


importantă pentru Dvs., sau v-aţi fi
simţit la fel de bine şi în lipsa acesteia?

PENTRU BĂRBAŢI: Aţi avut frecvent ...disfuncţie erectilă sau ? 1 2 3 G37


probleme sexuale, ca de exemplu ejaculatorie...
inabilitatea de a avea erecţie?

PENTRU FEMEI: În afara primului an ...menstruaţii neregulate... ? 1 2 3 G38


de menstruaţie (sau de perioada de
menopauză), aţi avut menstruaţii
neregulate?

DACĂ DA: În mai mare măsură


decât majoritatea femeilor?

Dar sângerări excesive în timpul ...sângerări menstruale excesive... ? 1 2 3 G39


menstruaţiei?

DACĂ DA: În mai mare măsură


decât majoritatea femeilor?

DACĂ A NĂSCUT: Aţi avut vărsături ...vărsături pe toată durata ? 1 2 3 G40


pe toată durata sarcinii? sarcinii...

B (3) UN SIMPTOM SEXUAL 1 3 G41


CODAT CU „3”
TRECEŢI LA
*TULBURARE
ALGICĂ*
G. 7

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Somatizare (Feb.2001) Somatoformă G. 6
CRITERIILE A, B(1), B(2), B(3) ŞI 1 3 G42
B(4) PENTRU TULBURAREA DE
SOMATIZARE SUNT CODATE CU TULBU-
„3” RARE DE
SOMATI-
ZARE

CONTINUAŢI PE
PAGINA URMĂ-
TOARE

1=absent 3= adevărat

SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Algică (Feb.2001) Somatoformă G. 7


*TULBURARE ALGICĂ* (NUMAI CRITERII TULBURARE ALGICĂ
CURENTĂ)

DACĂ NU SE ŞTIE DEJA: V-aţi A. Durerea într-unul sau mai multe ? 1 2 3


G43
adresat unui medic din cauza sedii anatomice este elementul
durerii fizice? predominant al tabloului clinic şi este TRECEŢI
suficient de severă pentru a justifica LA *NEDI-
atenţia clinică. FERENŢIATĂ*
G. 9

(Câ de puternic interferează B. Durerea cauzează o detresă sau ? 1 2 3 G44


durerea cu viaţa Dvs.?) (Vă este deteriorare semnificativă clinic în
mai greu să lucraţi sau să fiţi cu domeniul social, profesional sau în TRECEŢI
prietenii?) alte domenii importante de funcţionare LA *NEDI-
FERENŢIATĂ*
G. 9

Ce se întâmpla în viaţa Dvs. când a C. Factorii psihologici sunt consideraţi ? 1 2 3 G45


apărut această durere? a avea un rol important în debutul,
severitatea, exacerbarea sau TRECEŢI
(V-a spus medicul că durerea Dvs. persistenţa durerii. LA *NEDI-
este mai gravă decât ar trebui să FERENŢIATĂ*
fie?) G. 9

(Durerea se intensifică atunci când D. Simptomul sau deficitul nu este ? 1 2 3 G46


sunteţi supărat/ă sau stresat/ă?) produs intenţionat sau simulat (ca în
Tulburarea Factice sau Simulare). TRECEŢI
LA *NEDI-
FERENŢIATĂ*
G. 9

E. Durerea nu este explicată mai bine ? 1 2 3 G47


de o tulburare Afectivă, Anxioasă sau
Psihotică şi nu satisface criteriile TRECEŢI
pentru Dispareunie (durere în cursul LA *NEDI-
actului sexual) FERENŢIATĂ*
G. 9

CRITERIILE A, B, C, D ŞI E SUNT 1 3 G47a


CODATE CU „3”.
CONTI- TUL-
NUAŢI PE BURA-
PAG. UR- RE
MĂTOARE ALGICĂ

DACĂ NU SE ŞTIE: Ce vârstă Vârsta debutului Tulburării Algice G48


aveaţi când au apărut (CODAŢI CU 99 DACĂ NU SE ŞTIE)
(SIMPTOMELE DE DURERE)?

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM – IV - TR) Algică (Feb.2001) Somatoformă G. 8
Indicaţi Tipul:

1. Tulburare Algică asociată cu factori psihologici: factorii psihologici sunt consideraţi a avea G49
rol major în debutul, severitatea, exacerbarea sau persistenţa durerii. (Dacă este prezentă o
condiţie medicală generală, aceasta nu are un rol major în debutul, severitatea, exacerbarea
sau persistenţa durerii). Acest tip de Tulburare Algică nu este diagnosticat dacă sunt
satisfăcute, de asemenea, criteriile pentru Tulburarea de Somatizare.

2. Tulburare Algică asociată atât cu factori psihologici, cât şi cu o condiţie medicală


generală: atât factorii psihologici, cât şi o condiţie medicală generală sunt consideraţi a avea
roluri importante în debutul, severitatea, exacerbarea sau persistenţa durerii.

CONTINUAŢI PE
PAGINA URMĂ-
TOARE

SCID – I (pentru DSM - IV –TR) Somatoformă Nediferenţiată (Feb.2001) Somatoformă G. 9


*TULBURARE SOMATOFORMĂ CRITERII TULBURARE
NEDIFERENŢIATĂ* (NUMAI SOMATOFORMĂ
CURENTĂ) NEDIFERENŢIATĂ

DACĂ TULBURARE DE SOMATIZARE (G. 6) SAU


TULBURARE ALGICĂ (G. 7), BIFAŢI AICI
ŞI TRECEŢI LA *HIPOCONDRIE,* G. 11 G50

INFORMAŢIA OBŢINUTĂ PE BAZA A. Una sau mai multe acuze ? 1 2 3


G51
IMAGINII DE ANSAMBLU A TULBURĂRII somatice (de ex.
CURENTE ŞI A ÎNTREBĂRILOR DE fatigabilitatea, pierderea
SCREENING DE LA ÎNCEPUTUL apetitului, acuze TRECEŢI
ACESTUI MODUL VOR FI, DE REGULĂ, gastrointestinale sau urinare) LA *HIPO-
SUFICIENTE PENTRU A CODA ACEŞTI CONDRIE*
ITEMI. PUNEŢI ÎNTREBĂRI DESCRIEŢI: G. 11
SUPLIMENTARE DACĂ E NEVOIE

ÎN CAZUL FIECĂRUI SIMPTOM B. Fie (1), fie (2):


DESCIRS, ASIGURAŢI-VĂ DE
SATISFACEREA CRITERIULUI PRIN (1) după o investigaţie ? 1 2 3 G52
ÎNTREBĂRI CUM SUNT: corespunzătoare, simptomele
nu pot fi explicate complet de
Aţi vorbit cu un medic despre (SIMPTOM)? o condiţie medicală generală
sau de efectele directe ale
Care a fost diagnosticul? (Ce a spus unei substanţe (de ex., un
medical privind cauza simptomului)? drog de abuz, medicament).

S-a descoperit ceva în neregulă în urma


testelor sau radiografiilor?

În perioada în care aţi avut


(SIMPTOMELE) luaţi medicamente, sau
consumaţi droguri sau alcool?

DACĂ EXISTĂ O CONDIŢIE MEDICALĂ (2) Când există o condiţie ? 1 2 3 G53


GENERALĂ RELAŢIONATĂ: Cât de multe medicală generală
probleme v-au creat (SIMPTOMELE asemănătoare, acuzele DACĂ NICI
FIZICE)? somatice sau deteriorarea ITEMUL (1)
socială sau profesională NICI ITEMUL
rezultată sunt în exces faţă de (2) NU ESTE
ce ar fi de aşteptat din istoric, CODAT CU
examenul somatic sau datele “3”, TRECEŢI
de laborator LA *HIPO-
CONDRIE*
G. 11

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM – IV - TR) Somatoformă Nediferenţiată (Feb.2001) Somatoformă G. 10
DACĂ NU SE SŢIE ÎNCĂ: Cât de mult C. Simptomele cauzează o ? 1 2 3 G54
au interferat (SIMPTOMELE FIZICE) detresă sau deterioare
cu viaţa Dvs.? (V-au împiedicat să semnificativă clinic, în domeniul TRECEŢI
lucraţi sau să petreceţi timp cu social, profesional sau în alte LA *HIPO-
prietenii)? domenii importante de CONDRIE*
funcţionare. G. 11

(Când au debutat aceste probleme?) D. Durata tulburării este de cel ? 1 2 3


G55
puţin 6 luni.
TRECEŢI LA
*HIPOCONDRIE*
G. 11

Vârsta debutului (CODAŢI 99


G56
DACĂ NU SE ŞTIE)

NOTĂ: HIPOCONDRIA ESTE E. Tulburarea nu este explicată ? 1 2 3


G57
DIAGNOSTICATĂ ÎNCEPÂND CU G. mai bine de altă tulburare mentală
10. DACĂ RĂSPUNSURILE LA (de ex., de altă Tulburare TRECEŢI
ÎNTREBĂRILE DE SCREENING DE Somatoformă, de o Disfuncţie LA *HIPO-
LA ÎNCEPUTUL ACESTUI MODUL Sexuală, de o Tulburare Afectivă, CONDRIE*
SUGEREAZĂ PREZENŢA Anxioasă, de Somn, sau G. 11
HIPOCONDRIEI, TRECEŢI ACUM LA Psihotică).
G. 10 ŞI REVENIŢI ULTERIOR AICI

F. Simptomele nu sunt produse ? 1 2 3


G58
intenţional sau simulate (ca în
Tulburarea Factice sau în TRECEŢI
Simulare) LA *HIPO-
CONDRIE*
G. 11

CRITERIILE A, B, C, D, E ŞI F 1 3
G59
PENTRU TULBURAREA
SOMATOFORMĂ TULBU-
NEDIFERENŢIATĂ SUNT RARE
CODATE CU „3” SOMA-
TOFOR-
MĂ NE-
DIFE-
RENŢI-
ATĂ

CONTINUAŢI
PE PAGINA
URMĂTOARE

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Hipocondrie (Feb.2001) Somatoformă G. 11
*HIPOCONDRIE* (NUMAI CURENTĂ) CRITERII HIPOCONDRIE

Vă faceţi numeroase griji în legătură cu A. Preocuparea subiectului în ? 1 2 3 G60


faptul că aveţi o boală gravă pe care legătură cu faptul că ar avea sau
medicii nu au reuşit să o chiar ideea că are o maladie TRECEŢI
diagnosticheze? severă, bazată pe interpretarea LA *TUL-
eronată de către acesta a BURARE
Ce anume vă face să credeţi acest simptomelor corporale. DISMOR-
lucru? (Ce credeţi că aveţi?) FICĂ COR-
DESCRIEŢI: PORALĂ*
G. 13

Ce v-au spus medicii? B. Preocuparea persistă în ciuda ? 1 2 3


G61
evaluării medicale
corespunzătoare şi a asigurării de TRECEŢI
contrariu. LA *TUL-
BURARE
DISMOR-
FICĂ COR-
PORALĂ*
G. 13

C. Convingerea de la criteriul A nu ? 1 2 3
G62
este de intensitate delirantă (ca în
Tulburarea Delirantă de Tip TRECEŢI
Somatic) şi nu este limitată la o LA *TUL-
preocupare circumscrisă la aspect BURARE
(ca în Tulburarea Dismorfică DISMOR-
Corporală). FICĂ COR-
PORALĂ*
G. 13

DACĂ ITEMII “A” ŞI “B” SUNT AMBII D. Preocuparea cauzează o ? 1 2 3 G63


CODAŢI CU 3, CODAŢI ACEST ITEM detresă sau deteriorare
CU “3” semnificativă clinic în domeniul TRECEŢI
social, profesional sau în alte LA *TUL-
domenii importante de BURARE
funcţionare. DISMOR-
FICĂ COR-
PORALĂ*
G. 13

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Hipocondrie (Feb.2001) Somatoformă G. 12
(Când au debutat aceste probleme?) E. Durata tulburării este de cel ? 1 2 3 G64
puţin 6 luni
TRECEŢI
LA *TUL-
BURARE
DISMOR-
FICĂ COR-
PORALĂ*
G. 13
Vârsta debutului (CODAŢI CU 99
DACĂ NU SE ŞTIE) G65

F. Preocuparea nu este explicată ? 1 2 3


G66
mai bine de Anxietate
Generaizată, Tulburare Obsesivo- TRECEŢI
Compulsivă, Panică, un Episod LA *TUL-
Depresiv Major, Anxietate de BURARE
Separare sau altă Tulburare DISMOR-
Somatoformă FICĂ COR-
PORALĂ*
G. 13

CRITERIILE A, B, C, D, E ŞI F 1 3
G67
PENTRU HIPOCONDRIE SUNT
CODATE CU „3” HIPO-
CON-
DRIE

CONTINUAŢI
PE PAGINA
URMĂTOARE

NOTĂ: RECODAŢI CRITERIUL E


DE LA TULBURARE
SOMATOFORMĂ
NEDIFERENŢIATĂ (G. 10) DACĂ
ESTE CAZUL

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Tulburare Dismorfică Corporală (Feb.2001) Somatoformă G. 13
*TULBURARE DISMORFICĂ CRITERII TULBURARE
CORPORALĂ* DISMORFICĂ CORPORALĂ

DACĂ NU A MENŢIONAT PREOCUPĂRI LEGATE DE ASPECTUL FIZIC LA G. 1, BIFAŢI AICI G67a


ŞI TRECEŢI LA URMĂTORUL MODUL

Aţi spus că vă deranjează (DEFECTUL A. Preocupare pentru un presupus ? 1 2 3 G68


ÎN ASPECTUL FIZIC). Cât de frecvent defect în aspect. Dacă este
vă gândiţi la acest lucru? prezentă şi o uşoară anomalie TRECEŢI
fizică, preocuparea persoanei este LA MODU-
marcat excesivă. LUL UR-
(Gândiţi-vă la o zi obişnuită. Per MĂTOR
ansamblu, cam cât vă gândiţi la NOTĂ: CODAŢI CU “3” NUMAI
[DEFECT]. De exemplu, cel puţin o oră DACĂ ESTE ÎN MOD CLAR
pe zi?) IMAGINATĂ SAU EXAGERATĂ

DACĂ ESTE NECLAR: Cât de mult vă B. Preocuparea cauzează o ? 1 2 3 G69


deranjează acest lucru? Ce efect a detresă sau deteriorare
avut asupre vieţii Dvs. (V-a împiedicat semnificativă clinic în domeniul TRECEŢI
să lucraţi sau să petreceţi timp cu social, profesional sau în alte LA MODU-
prietenii)? domenii importante de LUL UR-
funcţionare. MĂTOR

C. Preocuparea nu este explicată ? 1 2 3 G70


de altă tulburare mentală (de ex.,
de insatisfacţia în legătură cu TRECEŢI
conformaţia şi dimensiunea LA MODU-
corpului în Anorexia Nervoasă) LUL UR-
MĂTOR

CRITERIILE A, B ŞI C SUNT 1 3
CODATE CU “3”
TRECEŢI TULBU-
LA MODU- RARE
LUL UR- DIS-
MĂTOR MOR-
FICĂ
CORPO
RALĂ

DACĂ NU SE ŞTIE: La ce vârstă au Vârsta la care a debutat G71


apărut (SIMPTOMELE DE TDS) Tulburarea Dismorfică Corporală

TRECEŢI LA
MODULUL
URMĂTOR

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM – IV - TR) Anorexie Nervoasă (Feb.2001) Tulburări de Comp. Alimentar H. 1
TULBURĂRI DE COMPORTAMENT ALIMENTAR
Î. SCREENING NR.11
*ANOREXIE NERVOASĂ* *CRITERII ANOREXIE NERVOASĂ* DA NU
H1a

DACĂ RĂSPUNSUL LA ÎNTREBAREA DE SCREENING NR. 11 DACĂ “NU”, TRECEŢI


A FOST “NU”, TRECEŢI LA *BULIMIE NERVOASĂ,* H. 4 LA *BULIMIE
NERVOASĂ.* H. 4
DACĂ RĂSPUNSUL LA ÎNTREBAREA 11
A FOST “DA”: Mi-aţi spus că a existat o perioadă
în care greutatea Dvs. corporală a fost mult mai mică
decât credeau ceilalţi că ar trebui să fie…

DACĂ ÎNTREBĂRILE DE
SCREENING NU AU FOST
PUSE: Aş dori acum să vă pun
câteva întrebări legate de obiceiurile
Dvs. alimentare şi de greutate. A A. Refuzul de a menţine greutatea ? 1 2 3 H1
existat vreo perioadă în care corporală la sau deasupra unei
greutatea Dvs. corporală a fost mult greutăţi normale minime pentru TRECEŢI
mai mică decât credeau ceilalţi că ar vârsta şi înălţimea sa (de ex., LA *BULI-
trebui să fie? pierdere în greutate ducând la MIE NER-
menţinerea greutăţii la mai puţin de VOASĂ.*
DACĂ DA: Din ce cauză? Ce 85% din cea expectată sau H. 4
greutate aveaţi? Câţi ani aveaţi incapacitatea de a lua în greutate
atunci? Ce înălţime aveaţi? plusul expectat în cursul perioadei
de creştere, ducând la o greutate
corporală de mai puţin de 85% din
cea expectată).

În acea perioadă, vă era foarte frică B. Frică intensă de a nu lua în ? 1 2 3


H2
de faptul că s-ar putea să vă greutate sau de a nu deveni gras/ă,
îngrăşaţi? chiar dacă este subponderal/ă. TRECEŢI
LA *BULI-
MIE NER-
VOASĂ.*
H. 4

Atunci când aţi cântărit cel mai puţin, C. Perturbarea modului în care ? 1 2 3 H3
vă simţeaţi tot prea gras/ă sau că este experienţiată greutatea sau
anumite părţi ale corpului Dvs. sunt conformaţia corpului propriu, TRECEŢI
prea grase? nedatorată influenţei greutăţii sau LA *BULI-
conformaţieie corporale asupra MIE NER-
DACĂ NU: Simţeaţi că e nevoie să autoevaluării sau negarea VOASĂ.*
fiţi foarte slab/ă pentru a vă simţi seriozităţii greutăţii corporale H. 4
bine? actuale scăzute

DACĂ NU ŞI GREUTATEA
SCĂZUTĂ REPREZINTĂ O
PROBLEMĂ MEDICALĂ: Când eraţi
foarte slab/ă, v-a spus cineva că
acest lucru ar putea fi periculos
pentru sănătatea Dvs.? (Care a fost
părerea Dvs?)

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Anorexie Nervoasă (Feb.2001) Tulburări de Comp. Alimentar H. 2
PENTRU FEMEI: Înainte de D. La femeile postmenarhice, amenoree, ? 1 2 3 H4
această perioadă aveaţi adică absenţa a cel puţin trei cicluri
ciclu? Aţi încetat să mai menstruale consecutive. (O femeie este TRECEŢI
aveţi? Pentru cât timp? considerată a avea amenoree dacă LA *BULI-
menstrele sale survin numai după MIE NER-
administrarea de hormoni, de ex., VOASĂ.*
estrogeni) H. 4

CRITERIILE A, B, C ŞI D PENTRU 1 3 H5
ANOREXIE NERVOASĂ SUNT CODATE
CU “3”. TRECEŢI ANO-
LA *BULI- REXIE
MIE NER- NER-
VOASĂ.* VOASĂ
H. 4

(Aveţi perioade de mâncat SUBTIPUL EPISODULUI CURENT: 1 3


H5a
compulsiv, când consumaţi o Îm cursul episodului actual de Anorexie
cantitate mare de mâncare Nervoasă, persoana s-a angajat regulat TIP RES- TIP DE
într-o perioadă scurtă de timp într-un comportament de mâncat compulsiv TRICTIV MÂNCAT
şi simţiţi că mâncatul vă sau de purgare (adică, vărsături COM-
scapă de sub control? (Cât autoprovocate sau abuz de laxative, PULSIV/
de frecvent?) diuretice sau clisme). PURGA-
RE
DACĂ NU: La ce strategii
aţi apelat pentru a nu vă
îngrăşa? (V-aţi provocat
vreodată vărsături, aţi
apelat la laxative
diuretice sau clisme?)
(Cât de frecvent?)

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Anorexie Nervoasă (Feb.2001) Tulburări de Comp. Alimentar H. 3
*CRONOLOGIE ANOREXIE
NERVOASĂ*

DACĂ ESTE NECLAR: În ultima În ultima lună au fost satisfăcute criteriile ? 1 3


H6
lună, aţi avut (SIMPTOME DE simptomatice pentru Anorexie Nervoasă
ANOREXIE NERVOASĂ)? (au fost satisfăcute criteriile A, B şi C)

H7
SPECIFICAŢI SEVERITATEA CURENTĂ
1 – Uşoară: Nu sunt prezente sau sunt prezente puţine simptome în plus faţă de cele necesare
pentru a pune diagnosticul şi simptomele duc la o deteriorare minoră în funcţionarea socială sau
profesională.
2 – Moderată: Simptomele sau deteriorarea funcţională se află la un nivel intermediar
între “uşor” şi “sever”.
3 – Severă: Sunt prezente numeroase simptome în plus faţă de cele necesare pentru a pune
diagnosticul, sau sunt prezente o serie de simptome deosebit de severe sau simptomele duc la o
deteriorare marcată în funcţionarea socială sau ocupaţională

CONTINUAŢI CU *VÂRSTA DEBUTULUI* , MAI JOS

DACĂ ÎN PREZENT CRITERIILE NU SUNT SATISFĂCUTE ÎN TOTALITATE (SAU DELOC): H8


5 – În remisiune parţială: Toate criteriile pentru tulburare au fost satisfăcute anterior,
dar actualmente au rămas numai câteva simptome sau semne ale tulburării
6 – În remisiune completă: Nu mai există nici un fel de simptome sau semne ale
tulburării, dar clinic este încă important a se menţiona tulburarea – de ex., la
o persoană cu episoade anterioare de Anorexie Nervoasă la care nu au mai apărut
simptome ale bolii, dar care a beneficiat săptămânal de psihoterapie în decursul ultimului an.
5 – Istoric anterior: Există un istoric de satisfacere a criteriilor tulburării, dar persoana este
considerată vindecată.

Când aţi avut ultima oară Număr de luni anterior interviului


(ORICE SIMPTOM DE ANOREXIE când a avut ultima dată orice
H9
NERVOASĂ)? simptom de Anorexie Nervoasă

*VÂRSTA DEBUTULUI*

DACĂ NU SE ŞTIE: Ce vârstă Vârsta debutului Anorexiei Nervoase H10


aveaţi când au apărut (CODAŢI 99 DACĂ NU SE ŞTIE)
(SIMPTOMELE DE ANOREXIE
NERVOASĂ) TRECEŢI LA *BULIMIE
NERVOASĂ*
H. 4

1=criteriile nu au fost satisfăcute în ultima lună 3= criteriile au fost satisfăcute în totalitate în ultima
lună
SCID – I (pentru DSM – IV - TR) Anorexie Nervoasă (Feb.2001) Tulburări de Comp. Alimentar H. 4
*BULIMIE NERVOASĂ* *CRITERII BULIMIE NERVOASĂ*
Î. SCREENING NR12
DACĂ: ÎN PREZENT SUNT SATISFĂCUTE CRITERIILE PENTRU DA NU H10a
ANOREXIE NERVOASĂ, BIFAŢI AICI SI TRECEŢI LA
MODULUL URMĂTOR
DACĂ NU:
DACĂ RĂSPUNSUL LA ÎNTREBAREA DE SCREENING NR. 12 TRECEŢI LA
A FOST „NU”, TRECEŢI LA MODULUL URMĂTOR MODULUL
URMĂTOR
DACĂ RĂSPUNSUL LA
ÎNTREBAREA 12 A FOST “DA”: Aţi
spus că aţi avut adesea perioade
în care mâncatul v-a scăpat de sub
control. Spuneţi-mi mai multe
despre aceste perioade.
A. Episoade recurente de
mâncat compulsiv. Un episod
DACĂ ÎNTREBĂRILE DE
de mîncat compulsiv se
SCREENING NU AU FOST
caracterizează prin ambii itemi
PUSE: Aţi avut adesea
care urmează:
perioade în care mâncatul v-a scăpat
de sub control? Spuneţi-mi mai multe
(2) sentimental de lipsă de
despre aceste perioade. ? 1 2 3 H11
control al mâncatului în
cursul episodului (de ex.,
TRECEŢI LA
sentimental că persoana
MODULUL
respectivă nu poate stopa
URMĂTOR
mâncatul sau controla ce
sau cât de mult manâncă)

DACĂ ESTE NECLAR: În aceste perioade, (1). Mâncatul într-o anumită ? 1 2 3


H12
se întâmplă să consumaţi în decursul unui perioade de timp (de ex., în
interval de două ore, o cantitate de decursul unei perioade de TRECEŢI LA
mâncare pe care cei mai mulţi oameni ar două ore) a unei cantităţi de MODULUL
considera-o neobişnuit de mare? Spuneţi- mâncare mai mare decât URMĂTOR
mi mai multe despre asta. cea pe care ar mânca-o cei
mai mulţi oameni într-o
perioadă similară de timp şi
în circumstanţe similare

Aţi făcut ceva pentru a compensa efectele B. Comportament compensator ? 1 2 3


H13
mâncatului în exces (cum ar fi să va inadecvat recurent în scopul
autoprovocaţi vărsături, să apelaţi la prevenirii luării în greutate, cum TRECEŢI LA
laxative, clisme, diuretice sau să ţineţi ar fi vărsături autoprovocate, *TULBURAREA
regimuri foarte stricte, să postiţi sau să abuzul de laxative, diuretice, DE MÂNCAT
faceţi multe exerciţii)? clisme sau alte medicamente, COMPULSIV*
postul sau exerciţiile excesive.

Câd de frecvent se întâmpla să mâncaţi C. Mâncatul compulsiv şi ? 1 2 3


H14
atât de mult şi să (COMPORTAMENT comportamentele
COMPENSATOR)? (De cel puţin două ori compensatorii inadecvate apar TRECEŢI LA
pe săptămână timp de cel puţin trei luni?) ambele în medie de cel puţin *TULBURAREA
două ori pe săptămâna timp de DE MÂNCAT
trei luni COMPULSIV*

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Anorexie Nervoasă (Feb.2001) Tulburări de Comp. Alimentar H. 5
Conformaţia şi greutatea corpului D. Autoevaluarea este în mod ? 1 2 3 H15
erau printre cele mai importante nejustificat influenţată de conformaţia şi
lucruri care afectau felul în care greutatea corpului TRECEŢI LA
vă simţeaţi în legătura cu Dvs.? MODULUL
URMĂTOR

E. Tulburarea nu survine exclusiv în ? 1 2 3


H16
cursul episoadelor de Anorexie
Nervoasă TRECEŢI LA
MODULUL
URMĂTOR

CRITERIILE A, B, C, D ŞI E PENTRU 1 3
H17
BULIMIE NERVOASĂ SUNT CODATE
“3” TRECEŢI LA BULI-
MODULUL MIE
URMĂTOR NER-
VOA-

SPECIFICAŢI TIPUL: 1 3
H17a
În cursul episodului curent de Bulimie
Nervoasă, persoana s-a angajat regulat TIP DE TIP
în autoprovocare de vărsături sau în NONPUR- DE
abuzul de laxative, diuretice sau clisme. GARE PUR-
GARE

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM – IV - TR) Bulimie Nervoasă (Feb.2001) Tulburări de Comp. Alimentar H. 6
*CRONOLOGIE BULIMIE
NERVOASĂ*

DACĂ ESTE NECLAR: În ultima În ultima lună au fost satisfăcute criteriile ? 1 3


H18
lună, aţi avut (SIMPTOME DE simptomatice pentru Bulimie Nervoasă
BULIMIIE NERVOASĂ)? (au fost satisfăcute criteriile A, B, C, D şi
E)

SPECIFICAŢI SEVERITATEA CURENTĂ H19


1 – Uşoară: Nu sunt prezente sau sunt prezente puţine simptome în plus faţă de cele necesare
pentru a pune diagnosticul şi simptomele duc la o deteriorare minoră în funcţionarea socială sau
profesională
2 – Moderată: Simptomele sau deteriorarea funcţională se află la un nivel intermediar
între “uşor” şi “sever”.
3 – Severă: Sunt prezente numeroase simptome în plus faţă de cele necesare pentru a pune
diagnosticul sau sunt prezente o serie de simptome deosebit de severe sau simptomele duc la o
deteriorare marcată în funcţionarea socială sau ocupaţională

CONTINUAŢI CU *VÂRSTA DEBUTULUI* , MAI JOS

H20
DACĂ ÎN PREZENT CRITERIILE NU SUNT SATISFĂCUTE ÎN TOTALITATE (SAU DELOC):
5 – În remisiune parţială: Toate criteriile pentru tulburare au fost satisfăcute anterior,
dar actualmente au rămas numai câteva simptome sau semne ale tulburării
6 – În remisiune completă: Nu mai există nici un fel de simptome sau semne ale
tulburării, dar clinic este încă important a se menţiona tulburarea – de ex., la
o persoană cu episoade anterioare de Bulimie Nervoasă la care nu au mai apărut
simptome ale bolii, dar care a luat tratament medicamentos în decursul ultimilor trei ani.
5 – Istoric anterior: Există un istoric de satisfacere a criteriilor tulburării, dar persoana este
considerată vindecată.

Când aţi avut ultima oară Număr de luni anterior interviului


(ORICE SIMPTOM DE BULIMIE când a avut ultima dată H21
NERVOASĂ)? Simptome de Bulimiie Nervoasă

*VÂRSTA DEBUTULUI*

DACĂ NU SE ŞTIE: Ce vârstă Vârsta debutului Bulimiei Nervoase H22


aveaţi când au apărut (CODAŢI 99 DACĂ NU SE ŞTIE)
(SIMPTOMELE DE BULIMIE
NERVOASĂ)? TRECEŢI LA
MODULUL URMĂTOR

1=criteriile nu au fost satisfăcute în ultima lună 3= criteriile au fost satisfăcute în totalitate în ultima
lună
SCID – I (pentru DSM – IV - TR) Mâncat compulsiv (Feb.2001) Tulburări de Comp. Alimentar H. 7

*TULBURARE DE MÂNCAT CRITERII TULBURARE DE MÂNCAT


COMPULSIV * COMPULSIV

În timpul acestor episoade de B. Episoadele de mâncat compulsiv sunt


alimentat compulsiv s-a asociate cu trei (sau mai multe dintre
întâmplat să: următoarele)

…mâncaţi mult mai repede (1) manâncă mult mai repede decât ? 1 2 3
în mod normal H23
decât în mod normal?

… mâncaţi până vă simţiţi (2) manâncă până se simte ? 1 2 3 H24


inconfortabil de plin? inconfortabil de plin

…mâncaţi cantităţi mari de (3) manâncă mari cantităţi de ? 1 2 3 H25


alimente fără să vă fie foame? alimente când nu-i este fizic
foame
…mâncaţi singur/ă pentru că vă
simţeaţi jenat/ă de cât de mult (4) mănâncă singur pentru că se ? 1 2 3 H26
mâncaţi? simte jenat de cât de mult
mănâncă
…vă simţiţi dezgustat/ă de Dvs.,
deprimat/ă sau foarte culpabil/ă (5) se simte dezgustat de sine, ? 1 2 3
H27
după mâncatul în exces? depresiv sau foarte culpabil după
mâncatul compulsiv

CEL PUŢIN 3 SIMPTOME “B” CODATE 1 3 H28


CU “3”
TRECEŢI LA
MODULUL
URMĂTOR

V-a deranjat foarte tare faptul că C. Este prezentă o detresă marcată în ? 1 2 3


H29
nu vă puteaţi opri din mâncat legătură cu mâncatul compulsiv
sau controla cât mâncaţi? TRECEŢI LA
MODULUL
URMĂTOR

DACĂ NU SE ŞTIE: Cât de D. Mâncatul compulsiv survine, în medie, ? 1 2 3 H30


frecvent aţi avut episoade de în cel puţin două zile pe săptămână timp
mâncat compulsiv? (Pentru cât de 6 luni
timp?) (De cel puţin două ori pe TRECEŢI LA
săptamână timp de 6 luni?) MODULUL
URMĂTOR

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat

SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Mâncat compulsiv (Feb.2001) Tulburări de Comp. Alimentar H. 8
E. Mâncatul compulsiv nu este asociat ? 1 2 3 H31
cu uzul regulat de comportamente
compensatorii inadecvate (de ex., TRECEŢI LA
purgare, post, exerciţii excesive) şi nu MODULUL
survine exclusiv în cursul Anorexiei URMĂTOR
Nervoase sau Bulimiei Nervoase

CRITERIILE A, B, C, D ŞI E PENTRU 1 3 H32


TULBURAREA DE MÂNCAT
COMPUSIV SUNT CODATE CU “3” TRECEŢI LA TUL-
MODULUL BURA-
URMĂTOR RE DE
MÂN-
CAT
COM-
PULSIV

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Mâncat Compulsiv (Feb.2001) Tulburări de Comp. Alimentar H. 9

*CRONOLOGIA TULBURĂRII
DE MÂNCAT COMPULSIV*

DACĂ ESTE NECLAR: În ultima În ultima lună au fost satisfăcute criteriile ? 1 3


H33
lună, aţi avut (SIMPTOME DE simptomatice pentru Tulburarea de
TULBURARE DE MÂNCAT Mâncat Compulsiv (au fost satisfăcute
COMPULSIV)? criteriile A, B, C, D şi E)

SPECIFICAŢI SEVERITATEA CURENTĂ H34


1 – Uşoară: Nu sunt prezente sau sunt prezente puţine simptome în plus faţă de cele necesare
pentru a pune diagnosticul şi simptomele duc la o deteriorare minoră în funcţionarea socială sau
profesională
2 – Moderată: Simptomele sau deteriorarea funcţională se află la un nivel intermediar
între “uşor” şi “sever”.
3 – Severă: Sunt prezente numeroase simptome în plus faţă de cele necesare pentru a pune
diagnosticul, sau sunt prezente o serie de simptome deosebit de severe sau simptomele duc la o
deteriorare marcată în funcţionarea socială sau ocupaţională

CONTINUAŢI CU *VÂRSTA DEBUTULUI* , MAI JOS

H35
DACĂ ÎN PREZENT CRITERIILE NU SUNT SATISFĂCUTE ÎN TOTALITATE (SAU DELOC):
4 – În remisiune parţială: Toate criteriile pentru tulburare au fost satisfăcute anterior,
dar actualmente au rămas numai câteva simptome sau semne ale tulburării.
5 – În remisiune completă: Nu mai există nici un fel de simptome sau semne ale
tulburării, dar clinic este încă important a se menţiona tulburarea – de ex., la
o persoană cu episoade anterioare de Tulburarea de Mâncat Compulsiv la care nu au
mai apărut simptome ale bolii, sub tratament medicamentos, în decursul ultimilor trei ani.
6 – Istoric anterior: Există un istoric de satisfacere a criteriilor tulburării, dar persoana este
considerată vindecată.

Când aţi avut ultima oară Număr de luni anterior interviului


(ORICE SIMPTOM DE TULBURARE când a avut ultima dată H36
DE MÂNCAT COMPULSIV)? simptome de Tulburare de
Mâncat Compulsiv

*VÂRSTA DEBUTULUI*

DACĂ NU SE ŞTIE: Ce vârstă Vârsta debutului Tulburării de Mâncat


aveaţi când au apărut Compulsiv
(SIMPTOMELE DE (CODAŢI 99 DACĂ NU SE ŞTIE) H37
TULBURARE DE MÂNCAT TRECEŢI LA
COMPULSIV) MODULUL URMĂTOR

1=criteriile nu au fost satisfăcute în ultima lună 3= criteriile au fost satisfăcute în totalitate în ultima
lună
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Adaptare (Feb.2001) Tulburare de Adaptare I. 1

I. TULBURARE DE ADAPTARE (NUMAI CURENTĂ)


LUAŢI ÎN CALCUL ACEASTĂ SECŢIUNE NUMAI ÎN CAZUL ÎN CARE EXISTĂ O TULBURARE
CURENTĂ ŞI NU SUNT SATISFĂCUTE CRITERIILE PENTRU O ALTĂ TULBURARE DE PE
AXA I A DSM-IV. ÎN CAZ CONTRAR, BIFAŢI AICI (SFÂRŞIT SCID). I1

INFORMAŢIILE OBŢINUTE ÎN CADRUL IMAGINII DE ANSAMBLU A TULBURĂRII ACTUALE


VOR FI DE REGULĂ SUFICIENTE PENTRU A EVALUA ACESTE CRITERII

CRITERII TUBURARE DE
ADAPTARE

DACĂ NU SE ŞTIE: Vi s-a întâmplat A. Apariţia de simptome emoţionale ? 1 2 3 I2


ceva înainte de (INSTALAREA sau comportamentale ca răspuns la
TULBURĂRII CURENTE)? (un) stresor(i) identificabil(i) SFÂRŞIT
survenind în decurs de 3 luni de la SCID
DACĂ DA: Credeţi că debutul stresorului (stresorilor)
(STRESORUL) are vreo legătură
cu apariţia (SIMPTOMELE) Dvs.? DESCRIEŢI:

(Ce efecte au avut [SIMPTOME] B. Aceste simptome sau ? 1 2 3


asupra Dvs. şi asupra abilităţii Dvs. comportamente sunt semnificative I3
de a desfăşura diverse activităţi?) clinic, după cum este evideţiat de
(Cât de supărat/ă aţi fost?) (V-au oricare dintre următoarele: SFÂRŞIT
împiedicat să lucraţi sau să petreceţi SCID
timp cu prietenii?) (1) detresă marcată care este în
exces faţă de ceea ce ar fi de
aşteptat de la expunerea la
stresor

(2) deteriorare semnificativă în


funcţioanare socială sau
profesională (şcolară)

(Aţi mai reacţionat în acest fel de C. Perturbarea în legătură cu stresul ? 1 2 3 I4


multe ori înainte?) nu satisface criteriile pentru altă
tulburare specifică de pe Axa I şi nu
(Aveaţi aceste [SIMPTOME] este numai o exacerbare a unei SFÂRŞIT
dinainte de [STRESORUL]?) tulburări preexistente de pe Axa I sau SCID
Axa II.

DACĂ NU SE ŞTIE: V-a murit D. Simptomele nu reprezintă Doliul. I5


cineva apropiat cu puţin timp înainte ? 1 2 3
de (DEBUTUL TULBURĂRII
CURENTE?) SFÂRŞIT
SCID

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Adaptare (Feb.2001) Tulburare de Adaptare I. 2
(Cât timp a trecut de când au încetat E. Odată ce stresorul (sau ? 1 2 3 I6
[STRESORUL ŞI COMPLICAŢIILE consecinţele sale) a dispărut,
CARE DERIVĂ DIN ACESTA]?) simptomele nu persistă timp de mai SFÂRŞIT
mult de 6 luni. SCID

CRITERIILE A, B, C, D ŞI E 1 3 I7
PENTRU TULBURAREA DE
ADAPTARE SUNT CODATE CU “3”. SFÂRŞIT TUBLU-
SCID RARE
DE
ADAP-
TARE

1. CU DISPOZIŢIE DEPRESIVĂ I8
CODAŢI SUBTIPUL PE BAZA
SIMPTOMELOR PREDOMINANTE (de ex., dispoziţie depresivă, plâns, sentimente de
disperare)

2. CU ANXIETATE
(de ex., nervozitate, preocupare sau anxietate sau, la
copii, anxietate de separare de persoanele de
ataşament semnificative)

3. CU DISPOZIŢIE MIXTĂ ANXIOASĂ ŞI DEPRESIVĂ


(de ex., o combinaţie de depresie şi anxietate)

4. CU PERTURBARE DE CONDUITĂ
(o perturbare de conduită în care există violarea
drepturilor altora sau a regulilor şi normelor sociale
majore corespunzătoare vârstei, de ex., chiul,
vandalism, condus neglijent, bătăi, neglijarea
responsabilităţilor legale)

5. CU PERTURBAREA MIXTĂ A EMOŢIILOR ŞI


CONDUITEI
(de ex., depresie şi perturbare de conduită)

6. NESPECIFICAT
(de ex., acuze somatice, izolare socială, inhibiţie în
activitatea profesională sau şcolară)

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Stres Acut (Feb.2001) Tulburări Opţionale J. 1
J. TULBURĂRI OPŢIONALE

*TULBURAREA DE STRES ACUT* CRITERII TULBURARE DE STRES


ACUT
NOTĂ: TULBURAREA DE STRES
ACUT POATE FI DIAGNOSTICATĂ
NUMAI DUPĂ CE AU FOST PUSE
ÎNTREBĂRILE REFERITOARE LA
TULBURAREA DE STRES
POSTTRAUMATIC (VEZI PAG. F. 25)

(B) Fie în timpul experienţierii, fie


după experienţierea evenimentului
În timpul (sau imediat după) stresant, individul are trei (sau mai
(TRAUMĂ)… multe) dintre următoarele simptome:

…v-aţi simţit amorţit/ă sau detaşat/ă (1) sentimentul subiectiv de ? 1 2 3 J1


sau ca şi cum nu aţi avea nici o insensibilitate, de detaşare sau de
emoţie? absenţă a reactivităţii emoţionale

… v-aţi simţit mai puţin conştient/ă de (2) o reducere a conştiiţei ambianţei ? 1 2 3


J2
ceea ce se întâmpla în jurul Dvs, ca (de ex, a fi “stupefiat”).
şi când aţi fi fost rupt/ă de lume?

… vi s-a părut că lucrurile din jurul (3) derealizare ? 1 2 3 J3


Dvs. sunt ireale?

…aţi trăit o senzaţie de detaşare de (4) depersonalizare ? 1 2 3


obiectele din jur sau de părţi ale J4
corpului Dvs.?

…aţi constatat că aveţi dificultăţi în a (5) amnezie disociativă ? 1 2 3


vă reaminti aspecte importante (incapacitatea de a evoca un aspect J5
legate de ceea ce s-a întâmplat? important al evenimentului)

CEL PUŢIN 3 SIMPTOME “B” 1 3 J5a


SUNT CODATE CU “3”
TRECEŢI LA
*ANXIETATE GE-
NERALIZATĂ* F. 31

DACĂ NU SE ŞTIE: Cât de mult v-a F. Perturbarea cauzează o detresă ? 1 2 3


afectat reacţia la (TRAUMA) viaţa? sau deteriorare semnificativă clinic
(V-a împiedicat să lucraţi sau să în domeniul social, profesional sau TRECEŢI LA
petreceţi timp cu prietenii?) (V-a în alte domenii importante de *ANXIETATE GE-
împiedicat să obţineţi ajutor sau să funcţionare sau deteriorarea NERALIZATĂ*
spuneţi prietenilor sau familiei ce vi capacităţii de a îndeplini unele F. 31
s-a întâmplat)? sarcini necesare, cum ar fi obţinerea
asistenţei medicale sau mobilizarea
resurselor personale pentru a vorbi
membrilor familiei despre experienţa
traumatică

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Stres Acut (Feb.2001) Tulburări Opţionale J. 2
DACĂ NU SE ŞTIE: Cât a durat G. Tulburarea durează minimum 2 ? 1 2 3
J7
această reacţie? zile şi maximum 4 săptămâni de la
evenimentul traumatic şi survine în TRECEŢI LA
decurs de 4 săptămâni de la *ANXIETATE GE-
evenimentul traumatic. NERALIZATĂ*
F. 31

DACĂ NU SE ŞTIE: Aţi fost rănit/ă H. Tulburarea nu se datorează ? 1 2 3 J8


fizic în vreun fel în timpul (TRAUMA)? efectelor fiziologice directe ale unei
(Ce s-a întâmplat?) substanţe (de ex., un drog de abuz, TRECEŢI LA
un medicament) sau ale unei *ANXIETATE GE-
(În acea perioadă, aţi luat condiţii medicale generale, nu este NERALIZATĂ*
medicamente sau consumat cantităţi explicată mai bine de Tulburarea F. 31
crescute de alcool)? Psihotică Scurtă şi nu este pur şi
simplu o exacerbare a unei tulburări
preexistente pe Axa I sau Axa II

CRITERIILE B, F, G ŞI H PENTRU 1 3
J9
STRES ACUT SUNT CODATE CU
“3”, IAR CRITERIILE A, B, C ŞI D TRECEŢI TUL-
PENTRU STRES LA *AN- BURA-
POSTTRAUMATIC SUNT CODATE XIETATE RE DE
CU “3” GENERA STRES
LIZATĂ* ACUT
F. 31

*CRONOLOGIA TULBURĂRII DE STRES ACUT*

DACĂ NU ESTE CLAR: În decursul În decursul ultimei luni au fost ? 1 3


J10
ultimei luni, aţi avut (SIMPTOME DE satisfăcute criteriile pentru
STRES ACUT)? tulburarea de stres acut. TRECEŢI
LA *AN-
XIETATE
GENERA-
LIZATĂ
F. 31

Când aţi avut ultima dată (SIMPTOME Număr de luni anterioare interviului
DE TULBURARE DE STRES ACUT)? când a avut ultimele simptome de J11
Tulburare de Stres Acut
TRECEŢI LA
*ANXIETATE GE-
NERALIZATĂ*
F. 31

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM – IV - TR) Tulburare Depresivă Minoră (Feb.2001) Tulburări Opţionale J. 3
*TULBURARE DEPRESIVĂ CRITERII TULBURARE DEPRESIVĂ
MINORĂ* MINORĂ (CATEGORIE ANEXE)

A. O perturbare afectivă definită după


cum urmează:

RAPORTAŢI-VĂ LA ITEMII A1-24 DE (1). Cel puţin două (dar mai puţin ? 1 2 3 J12
LA PAGINILE A.1-A.3 SAU LA ITEMII decât cinci) dintre simptomele unui
A52-A75 DE LA PAGINILE A.12-A.15 Episod Depresiv Major au fost REVENIŢI
prezente în cursul aceleiaşi perioade LA MODU-
de două săptămâni şi reprezintă o LUL D
modificare de la funcţionarea
anterioară; cel puţin unul dintre
simptome este fie (a) dispoziţie
depresivă, fie (b) diminuare marcată
a interesului sau plăcerii

DACĂ NU ESTE CLAR: (episodul (2) Simptomele cauzează o detresă ? 1 2 3 J13


depresiv/ ECHIVALENT PROPRIU) sau o deteriorare semnificativă clinic
v-a împiedicat să lucraţi, să în funcţionarea socială, ocupaţională, REVENIŢI
desfăşuraţi activităţile pe care le sau în alte domenii importante de LA MODU-
aveaţi de făcut acasă sau să funcţionare LUL D
interacţionaţi cu alte persoane?

Aţi fost bolnav/ă în perioada imediat (3) Simptomele nu se datorează ? 1 3 J14


anterioară acestor probleme? efectelor fiziologice directe ale unei
substanţe (de ex., un drog de abuz, DATORAT UNEI
Aţi luat vreun medicament în perioada un medicament) sau unei condiţii SUBSTANŢE
imediat anterioară acestor probleme? medicale generale SAU CMG.
REVENIŢI LA
DACĂ DA: Au existat modificări DACĂ EXISTĂ INDICII CĂ DEPRESIA MODULUL D
ale dozei? AR PUTEA FI SECUNDARĂ (ADICĂ
O CONSECINŢĂ FIZICĂ DIRECTĂ A
În perioada imediat anterioară acestor UNEI CMG SAU A UNEI
probleme, aţi consumat alcool sau SUBSTANŢE, TRECEŢI LA
droguri? *CMG/SUBSTANŢE,* A. 43 ŞI
REVENIŢI AICI PENTRU A FACE O EPISOD
EVALUARE DE “1” SAU “3”. AFECTIV
PRIMAR
Condiţiile medicale generale
etiologice includ: boli neurologice
degenerative (de ex., boala
Parkinson, boala Huntington), boli
cerebrovasculare, condiţii metabolice
şi endocrine (de ex., deficit de Vit. B-
12, hipotiroidism), condiţii autoimune
(de ex., lupus eritematos sistemic),
infecţii virale sau de alt tip (de ex.,
hepatită, mononucleoză, HIV) şi CONTINUAŢI
anumite forme de cancer (de ex., PE PAGINA
carcinom al pancreasului). URMĂTOARE

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Tulburare Depresivă Minoră (Feb.2001) Tulburări Opţionale J. 4
Substanţele etiologice includ:
alcoolul, amfetaminele, cocaina,
halucinogenele, inhalantele,
opiaceele, phencyclidina, sedativele,
hipnoticele, anxioliticele şi alte
substanţe necunoscute (de ex.,
steroizii)

(Aceste probleme au apărut la scurt (4) Simptomele nu sunt explicate mai 1 3


timp după moartea unei persoane J15
bine de Doliu
apropiate?) DOLIU NU
SIMPLU DOLIU
SIMPLU
REVENIŢI
LA MODU CONTI-
LUL D NUAŢI
MAI
JOS

B. Nu a existat niciodată un Episod ? 1 2 3 J16


Depresiv Major şi nu sunt satisfăcute
criteriile pentru Tulburarea Distimică REVENIŢI
LA MODU-
LUL D

C. Nu a existat niciodată un Episod ? 1 2 3 J17


Maniacal, un Episod Mixt sau un
Episod Hipomaniacal şi nu sunt REVENIŢI
satisfăcute criteriile pentru Tulburarea LA MODU-
Ciclotimică. Notă: această excludere LUL D
nu se aplică dacă oricare dintre
episoadele similare episoadelor
maniacal, mixt sau hipomaniacal sunt
induse de o substanţă sau de un
tratament.

D. Tulburarea afectivă nu survine ? 1 2 3 J18


exclusiv în cursul Schizofreniei,
Tulburării Schizofreniforme, Tulburării REVENIŢI
Schizoafective, Tulburării Delirante LA MODU-
sau Tulburării Psihotice FAS. LUL D

CRITERIILE A, B, C ŞI D SUNT 1 3 J19


CODATE CU “3”
TULBU-
RARE
DEPRE-
SIVĂ
MINORĂ

REVENIŢI LA
MODULUL D

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Depresiv-Anxioasă Mixtă (Feb.2001) Tulburări Opţionale J. 5
*TULBURARE DEPRESIV- CRITERII TULBURARE DEPRESIV-ANXIOASĂ
ANXIOASĂ MIXTĂ* MIXTĂ (CATEGORIE ANEXE)

DACĂ: NU AU FOST NICIODATĂ SATISFĂCUTE CRITERIILE PENTRU


TULBURARE DEPRESIVĂ MAJORĂ, TULBURARE DISTIMICĂ, PANICĂ SAU
ANXIETATE GENERALIZATĂ, BIFAŢI AICI ŞI REVENIŢI LA J19a
*TULBURARE ANXIOASĂ FAS*, F.40

DACĂ: ÎN MOMENTUL DE FATĂ SUNT SATISFĂCUTE CRITERIILE PENTRU


ORICE ALTĂ TULBURARE ANXIOASĂ SAU TULBURARE AFECTIVĂ
(INCLUSIV TULBURARE ANXIOASĂ SAU TULBURARE AFECTIVĂ ÎN
REMISIUNE PARŢIALĂ, BIFAŢI AICI ŞI REVENIŢI LA *TULBURARE
ANXIOASĂ FAS*, F.40 J19b

În decursul ultimei luni, aţi avut A. Dispoziţie disforică recurentă sau ? 1 3


perioade în care v-aţi simţit rău, adică J20
persistentă durând cel puţin o lună.
deprimat/ă sau anxios/oasă cea mai REVENIŢI LA
mare parte a timpului? *TULBURARE
ANXIOASĂ
FAS,* F. 40

În aceste perioade în care v-aţi simţit B. Dispoziţia disforică este


rău… acompaniată de cel puţin o lună de
patru (sau mai multe) dintre
următoarele simptome

NOTĂ: ÎN CAZUL FIECĂRUI


SIMPTOM DE MAI JOS, ASIGURAŢI-
VĂ CĂ A DURAT CEL PUŢIN O
LUNĂ

…aţi avut dificultăţi de concentratre (1) dificultate de concentrare sau ? 1 2 3 J21


sau senzaţie de vid mental? senzaţia de vid mental

…aţi avut probleme cu somnul? (2) tulburare de somn (dificultate în a ? 1 2 3


J22
adormi sau în a rămâne adormit sau
somn agitat, nesatisfăcător

…v-aţi simţit obosit/ă tot timpul sau (3) fatigabilitate sau energie scăzută ? 1 2 3 J23
lipsit/ă de energie?

…v-aţi simţit iritabil/ă sau irascibil/ă? (4) iritabilitate ? 1 2 3 J24

…v-aţi făcut multe griji? (5) îngrijorare ? 1 2 3


J25
…v-aţi surprins plângând din cauza (6) uşor de mişcat până la lacrimi ? 1 2 3 J26
unor lucruri mărunte?

…aţi fost foarte vigilent/ă chiar şi (7) hipervigilenţă ? 1 2 3


J27
atunci când nu existau motive pentru
aceasta?

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Depresiv-Anxioasă Mixtă (Feb.2001) Tulburări Opţionale J. 6
…gândindu-vă la viitor, v-aţi aşteptat (8) se aşteaptă la tot ce este mai rău ? 1 2 3 J28
la ce e mai rău?

…v-aţi simţit lipsit/ă de speranţă în (9) disperare (pesimism pervaziv în ? 1 2 3 J29


legătură cu viitorul? legătură cu viitorul)

…v-aţi simţit lipsit/ă de valoare sau (10) stimă de sine scăzută sau ? 1 2 3 J30
inutil/ă? sentimente de inutilitate

CEL PUŢIN 3 SIMPTOME “B” SUNT ? 1 3 J31


CODATE “3”
REVENIŢI
LA *TULBU-
RARE AN-
XIOASĂ FAS*
F. 40

DACĂ NU ESTE CLAR: Cât de mult C. Simptomele cauzează o detresă ? 1 2 3 J32


v-au afectat aceste trăiri negative sau deteriorare semnificativă clinic în
viaţa? funcţioanarea socială, profesională sau REVENIŢI
în alte domenii de funcţionare LA *TULBU-
importante RARE AN-
XIOASĂ FAS*
F. 40

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Depresiv-Anxioasă Mixtă (Feb.2001) Tulburări Opţionale J. 7
În perioada imediat anterioară D. Simptomele nu se datorează ? 1 3 J33
apariţiei acestor simptome, aţi luat efectelor fiziologice directe ale unei
vreun drog, stimulante sau substanţe (de ex., un drog de abuz, un DATORAT
medicamente? medicament) sau ale unei condiţii UNEI SUB-
medicale generale STANŢE SAU
(Câtă cafea sau ceai sau cola UNEI CMG
consumaţi pe zi?) DACĂ EXISTĂ INDICII CĂ
ANXIETATEA AR PUTEA FI REVENIŢI
SECUNDARĂ (O CONSECINŢĂ LA *TULBU-
Aţi fost bolnav/ă în perioada imediat FIZIOLOGICĂ DIRECTĂ A UNEI CMG RARE AN-
anterioară acestor probleme? (Ce v-a SAU A UNEI SUBSTANŢE, TRECEŢI XIOASĂ FAS*
spus medicul?) LA *CMG/ SUBSTANŢE,* F.36, ŞI F. 40
REVENIŢI AICI PENTRU A FACE O
EVALUARE DE “1” SAU “3”. TULBURARE
ANXIOASĂ
Condiţiile medicale generale etiologice PRIMARĂ
includ: hiper- şi hipotiroidismul,
hipoglicemia, hiperparatiroidismul,
feocromocitomul, insuficienţa cardiacă
congestivă, aritmiile, embolismul
pulmonar, boala pulmonară cronică
obstructivă, pneumonia, hiperventilaţia,
deficitul de Vit. B-12, porfiria,
neoplasmele SNC, disfuncţii
vestibulare, encefalita.

Substanţele etiologice includ: intoxicaţii


cu stimulante ale sistemului nervos
central (de ex., cocaină, amfetamine,
cofeină) sau cannabis, halucinogene,
PCP, sau alcool, sau abstinenţă de
deprimante ale sistemului nervos
central (de ex., alcool, sedative,
hipnotice) sau după cocaină. CONTINUATI
PE PAGINA
URMĂTOARE

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM – IV -TR) Depresiv-Anxioasă Mixtă (Feb.2001) Tulburări Opţionale J. 8
E. Toate cele de mai jos: ? 1 3
J34

(1) nu au fost satisfăcute niciodată REVENIŢI


criteriile pentru Tulburarea Depresivă LA *TULBU-
Majoră, Tulburarea Distimică, Panică RARE AN-
sau Anxietate Generalizată XIOASĂ FAS*
F. 40
(2) actualmente nu sunt satisfăcute
criteriile pentru oricare altă Tulburare
Afectivă sau Anxioasă (inclusiv o
tulburare Afectivă sau Anxioasă în
remisiune parţială)

(3) simptomele nu sunt explicate mai


bine de oricare altă tulburare mentală

CRITERIILE A, B, C, D ŞI E SUNT 1 3 J35


CODATE CU “3”

TULBU-
RARE
DEPRE-
SIV AN-
XIOASĂ
MIXTĂ

*VÂRSTA DEBUTULUI*

DACĂ NU SE ŞTIE: Ce vârstă aveaţi Vârsta debutului Tulburării Depresiv-


J36
când au apărut (SIMPTOMELE DE Anxioase Mixte (CODAŢI 99 DACĂ NU
TULBURARE DEPRESIV-ANXIOASĂ SE ŞTIE) REVENIŢI LA
MIXTĂ)? *TULBURARE
ANXIOASĂ FAS*
F. 40

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) EDM Trecut Detaliat (Feb.2001) Tulburări Opţionale J. 9
ISTORIC DETALIAT AL EPISOADELOR AFECTIVE RECURENTE

ACEASTĂ PARTE A MODULULUI J ESTE DESTINATĂ CODĂRII SIMPTOMELOR SPECIFICE ALE


EPISOADELOR AFECTIVE TRECUTE (DEPRESIV MAJOR, MANIACAL, HIPOMANIACAL). VĂ
RECOMANDĂM SĂ TRECEŢI PRIN FIECARE SECŢIUNE DE CÂTE ORI ESTE CAZUL (PÂNĂ LA 5),
O DATĂ PENTRU FIECARE EPISOD TRECUT.
NOTĂ: RECURENŢA SE DEFINEŞTE PRIN ORICARE DINTRE URMĂTOARELE: 1) UN INTERVAL
DE CEL PUŢIN DOUĂ LUNI CONSECUTIV ÎN TIMPUL CĂRUIA NU SUNT SATISFĂCUTE
CRITERIILE PENTRU UN EPISOD DEPRESIV MAJOR; 2) O SCHIMBARE DE POLARITATE (DE
EX., DE LA DEPRESIE LA MANIE); SAU 3) O PERIOADĂ DE CEL PUŢIN 2 LUNI FĂRĂ SIMPTOME
MANIACALE

*EPISOADE DEPRESIVE MAJORE


TRECUTE*

EPISOD DEPRESIV MAJOR A:


J37
J38
Data debutului: Vârsta: Data remisiunii: . J39

EPISOD DEPRESIV MAJOR B:


J40
J41
Data debutului: Vârsta: Data remisiunii: . J42

EPISOD DEPRESIV MAJOR C:


J43
J44
Data debutului: Vârsta: Data remisiunii: . J45

EPISOD DEPRESIV MAJOR D:


J46
J47
Data debutului: Vârsta: Data remisiunii: . J48

EPISOD DEPRESIV MAJOR E:


J49
J50
Data debutului: Vârsta: Data remisiunii: . J51

CRITERII EDM

A. Cinci (sau mai multe) dintre următoarele


simptome au fost prezente în cursul aceleiaşi
Acum aş dori să vă mai pun câteva perioade de două săptămâni, şi reprezintă
întrebări referitoare la (DURATA o modificare de la nivelul anterior de funcţionare;
PRESUPUSULUI EPISOD cel puţin unul dintre simptome este fie (1) dispoziţie
DEPRESIV). depresivă, fie (2) pierderea interesului sau plăcerii
A B C D E
În această perioadă de (DURATA (1) dispoziţie depresivă cea mai mare
EPISODULUI) aţi fost deprimat/ă sau parte a zilei, aproape în fiecare zi, 3 3 3 3 3 J52
trist/ă cea mai mare parte a timpului, indicată fie prin relatare personală (de J53
aproape în fiecare zi? (Cum v-aţi ex., se simte trist sau inutil), fie prin 2 2 2 2 2 J54
simţit?) observaţie făcută de alţii (de ex., pare J55
J56
înlăcrimat). Notă: La copii şi 1 1 1 1 1
DACĂ DA: Când anume? Cât a adolescenţi dispoziţia poate fi iritabilă
durat? (Două săptămâni?) ? ? ? ? ?

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) EDM Trecut Detaliat (Feb.2001) Tulburări Opţionale J. 10
V-aţi pierdut interesul sau plăcerea (2) diminuare marcată a interesului A B C D E
faţă de lucruri care altădată vă sau plăcerii pentru toate sau
făceau plăcere? (Cum a fost?) aproape toate activităţile, cea mai 3 3 3 3 3 J57
mare parte a zilei, aproape în J58
DACĂ DA: Când s-a întâmplat fiecare zi (după cum este indicat fie 2 2 2 2 2 J59
asta? Aproape în fiecare zi? Cât a prin relatare personală, fie prin J60
J61
durat? (Două săptămâni?) observaţii făcute de alţii) 1 1 1 1 1

? ? ? ? ?

FIE A(1) FIE A(2) ESTE CODAT CU 3 3 3 3 3


J62
“3” J63
CONTINUAŢI CU J64
ÎNTREBĂRI LEGATE J65
DE EPISOD J66

1 1 1 1 1

FĂRĂ EDM ÎN ACEST


EPISOD. TRECEŢI LA
EPISODUL URMĂTOR

NOTĂ: ATUNCI CÂND COTAŢI ITEMII DE MAI JOS, CODAŢI


“1” DACĂ SE DATOREAZĂ ÎN MOD CLAR UNEI CONDIŢII
MEDICALE GENERALE SAU IDEILOR DELIRANTE SAU
HALUCINAŢIILOR INCONGRUENTE CU STAREA AFECTIVĂ

În această perioadă de (DURATA A B C D E


EPISODULUI)…
3 3 3 3 3 J67
…cum a fost pofta Dvs. de mâncare? (3) pierdere semnificativă în greutate, J68
(Dar în comparaţie cu pofta Dvs. de deşi nu ţine dietă, sau luare în 2 2 2 2 2 J69
J70
mâncare obişnuită?) (A trebuit să vă greutate (de ex., o modificare de mai J71
forţaţi să mâncaţi?) (Aţi mâncat [mai mult de 5% din greutatea corpului 1 1 1 1 1
puţin/mult] decât de obicei?) într-o lună) sau scăderea sau
(Aproape în fiecare zi?) (Aţi pierdut creşterea apetitului aproape în ? ? ? ? ?
sau aţi câştigat în greutate?) Cât? Aţi fiecare zi. Notă: la copii se ia în
îcercat să [pierdeţi/câştigaţi] în considerare incapacitatea de a atinge
greutate?) plusurile ponderale expectate

Bifaţi dacă:
pierdere în greutate sau scăderea
poftei de mâncare
creştere în greutate sau creşterea
poftei de mâncare

…cum aţi dormit? (Dificultăţi de (4) insomnie sau hipersomnie 3 3 3 3 3 J72


adormire, trezire frecventă, aproape în fiecare zi J73
inabilitatea de a rămâne adormit, 2 2 2 2 2 J74
trezire pre devreme. SAU dormit Bifaţi dacă: J75
J76
prea mult? Câte ore pe noapte insomnie 1 1 1 1 1
comparativ cu programul obişnuit? hipersomnie
Aproape în fiecare noapte?) ? ? ? ? ?

?= informaţie
SCID inadecvată
– I (pentru 1=absent sau
DSM – IV - TR) EDM fals 2=sub
Trecut Detaliat prag
(Feb.2001) 3=nivel prag sau
Tulburări adevărat
Opţionale J. 11
În această perioadă de (DURATA
EPISODULUI)… A B C D E

…aţi avut stări de nelinişte sau agitaţie, (5) agitaţie sau lentoare 3 3 3 3 3
J77
când nu aţi putut sta liniştit/ă? (Au fost psihomotorie aproape în fiecare zi J78
atât de severe încât le-au observat şi (observabile de către alţii, nu numai 2 2 2 2 2 J79
alţii? Ce anume au observat? Aproape senzaţiile subiective de nelinişte sau J80
în fiecare zi?) lentoare) 1 1 1 1 1 J81

DACĂ NU: S-a întâmplat opusul ... ? ? ? ? ?


să vorbiţi sau să vă mişcaţi mai lent
decât de obicei? (a fost atât de
accentuat încât au observat şi alţii? Bifaţi dacă:
Ce s-a putut observa? Aproape în agitaţie psihomotorie
fiecare zi?) lentoare psihomotorie

…care a fost nivelul Dvs de energie? (6) fatigabilitate sau lipsă de energie 3 3 3 3 3 J82
(Eraţi obosit/ă aproape tot timpul? aproape în fiecare zi. J83
Aproape în fiecare zi?) 2 2 2 2 2 J84
J85
1 1 1 1 1 J86

? ? ? ? ?

…ce aţi simţit în legătura cu propria (7) sentimente de inutilitate sau de 3 3 3 3 3


J87
persoană? (Inutilitate?) (Aproape în culpă excesivă sau inadecvată (care J88
fiecare zi?) poate fi delirantă) aproape în fiecare 2 2 2 2 2 J89
zi (nu numai autoreproş sau J90
DACĂ NU: V-aţi simţit vinovat/ă culpabilizare în legătură cu faptul de 1 1 1 1 1 J91
pentru lucruri pe care le-aţi făcut a fi bolnav.
sau nu le-aţi făcut? (Aproape în ? ? ? ? ?
fiecare zi?)
Bifaţi dacă:
inutilitate
culpă excesivă sau inadecvată

…aţi avut probleme în a gândi sau a vă (8) diminuarea abilităţii de a gândi 3 3 3 3 3


concentra? (Cu ce anume au sau de a se concentra sau indecizie J92
interferat?) (Aproape în fiecare zi?) aproape în fiecare zi (fie conform 2 2 2 2 2 J93
J94
relatării personale, fie observată de J95
DACĂ NU: V- a fost greu să luaţi alţii) 1 1 1 1 1 J96
decizii legate de lucruri de zi cu zi?
Aproape în fiecare zi? ? ? ? ? ?
Bifaţi dacă:
diminuarea abilităţii de a gândi
indecizie

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) EDM Trecut Detaliat (Feb.2001) Tulburări Opţionale J. 12
În această perioadă de (DURATA
EPISODULUI)… A B C D E

…lucrurile au mers atât de rău încât (9) gânduri recurente de moarte (nu 3 3 3 3 3
J97
v-aţi gândit frecvent la moarte sau doar teama de moarte), ideaţie J98
că ar fi mai bine să fiţi mort/moartă. suicidară recurentă fără un plan 2 2 2 2 2 J99
V-aţi gândit să vă faceţi vreun rău? anume pentru comiterea suicidului J100
1 1 1 1 1 J101
DACĂ DA: V-aţi făcut vreun
rău? ? ? ? ? ?
Bifaţi dacă:
gânduri referitoare la propria moarte
ideaţie suicidară
plan anume
tentativă suicidară

CEL PUŢIN 5 DINTRE ITEMII A(1) – 3 3 3 3 3


J102
A(9) SUNT CODAŢI CU “3” ŞI FIE J103
A(1), FIE A(2) ESTE CODAT CU “3” CONTINUAŢI CU J104
ÎNTREBĂRI LEGATE J105
DE EPISOD J106

1 1 1 1 1

FĂRĂ EDM ÎN ACEST


EPISOD.TRECEŢI LA
EPISODUL URMĂTOR

DACĂ NU ESTE CLAR: B. Simptomele cauzează o detresă 3 3 3 3 3


(EPISODUL DEPRESIV/ sau deteriorare semnificativă clinic în J107
ECHIVALENT PERSONAL) v-a domeniul social, profesional sau în 2 2 2 2 2 J108
J109
afectat capacitatea de a lucra, de a alte domenii importante de J110
vă face sarcinile acasă sau de a funcţionare 1 1 1 1 1 J111
comunica cu cei din jur?
? ? ? ? ?

Aţi fost bolnav/ă în perioada imediat C. Simptomele nu se datorează 3 3 3 3 3


anterioară acestor probleme? efectelor fiziologice directe ale unei
substanţe (de ex., un drog de abuz, SIMPTOME AFECTIVE J112
Aţi luat vreun medicament în un medicament) sau ale unei condiţii PRIMARE J113
J114
perioada imediat anterioară acestor medicale generale (de ex., CONTINUAŢI CU J115
probleme? hipotiroidism) ÎNTREBĂRI LEGATE J116
DE EPISOD
DACĂ DA: Au existat modificări DACĂ EXISTĂ INDICII CĂ
ale dozei? DEPRESIA AR PUTEA FI 1 1 1 1 1
SECUNDARĂ (O CONSECINŢĂ ? ? ? ? ?
Aţi băut sau consumat droguri FIZIOLOGICĂ DIRECTĂ A UNEI
ilegale în perioadă imediat CMG SAU A UNEI SUBSTANŢE, DATORAT UNEI
anterioară acestor probleme? TRECEŢI LA *CMG/ SUBSTANŢE,* SUBSTANŢE SAU
A. 43 ŞI REVENIŢI AICI PENTRU A CMG. TRECEŢI LA
FACE O EVALUARE DE “1” SAU“3”. EPISODUL URMĂTOR

CONSULTAŢI LISTA DE CONDIŢII


MEDICALE GENERALE ŞI
SUBSTANŢE. A. 4.
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) EDM Trecut Detaliat (Feb.2001) Tulburări Opţionale J. 13
?= informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
A B C D E

(Aceste probleme au apărut la scurt D. Simptomele nu sunt explicate mai 3 3 3 3 3


timp după moartea unei personae bine de doliu, adică, după pierderea J117
apropiate?) unei fiinţe iubite simptomele persistă CONTINUAŢI CU J118
mai mult de 2 luni sau sunt ÎNTREBĂRI LEGATE J119
J120
caracterizate printr-o deteriorare DE EPISOD J121
funcţională semnificativă, preocupare
morbidă de inutilitate, ideaţie 1 1 1 1 1
suicidară, simptome psihotice sau
lentoare psihomotorie DOLIU SIMPLU
TRECEŢI LA
EPISODUL URMĂTOR

CRITERIILE A, B, C ŞI D PENTRU 3 3 3 3 3
J112
EPISODUL DEPRESIV MAJOR J113
SUNT CODATE “3” EPISOD DEPRESIV J114
MAJOR J115
J116
1 1 1 1 1

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat

SCID – I (pentru DSM - IV -TR) EDM Trecut Detaliat (Feb.2001) Tulburări Opţionale J. 14
*EPISOADE MANIACALE
TRECUTE*

EPISOD MANIACAL A: J127


J128
J129
Data debutului: Vârsta: Data remisiunii: . J130

EPISOD MANIACAL B:
J131
J132
Data debutului: Vârsta: Data remisiunii: . J133

EPISOD MANIACAL C:
J134
Data debutului: Vârsta: Data remisiunii: . J135
J136

EPISOD MANIACAL D:
J137
J138
Data debutului: Vârsta: Data remisiunii: . J139

EPISOD MANIACAL E:
J140
J141
Data debutului: Vârsta: Data remisiunii: . J142

CRITERII EPISOD MANIACAL


Acum aş dori să vă pun câteva
întrebări mai specifice legat de
(DURATA EPISODULUI PRESUPUS
MANIACAL).

În această perioadă de (DURATA


EPISODULUI), aţi avut momente în
care v-aţi simţit atât de bine sau
plin/ă de energie încât ceilalţi
considerau că nu sunteţi Dvs. înşivă
sau aţi fost atât de plin/ă de energie
încât v-aţi creat probleme?

(V-a spus cineva că sunteţi


maniacal/ă?) (A fost mai mult decât o
stare de bine?) A B C D E

DACĂ NU: Aţi fost atât de A. O perioadă distinctă de dispoziţie 3 3 3 3 3 J143


iritabil/ă încât v-aţi trezit strigând crescută, expansivă sau iritabilă J144
la ceilalţi sau provocând bătăi sau anormală şi persistentă 2 2 2 2 2 J145
J146
certuri? (V-aţi trezit strigând la J147
persoane necunoscute?) 1 1 1 1 1

Bifaţi dacă: ? ? ? ? ?
dispoziţie crescută sau expansivă
dispoziţie iritabilă

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Maniacal Trecut Detaliat (Feb.2001) Tulburări Opţionale J. 15
Cum a fost? A B C D E

Cât de mult a durat? (o săptămână?) …durând cel puţin o săptamână 3 3 3 3 3 J148


(A fost nevoie să mergeţi la spital?) (sau orice durată dacă este J149
necesară spitalizarea) CONTINUAŢI CU J150
ÎNTREBĂRI LEGATE J151
J152
DE EPISOD

1 1 1 1 1

LUAŢI ÎN CONSIDE-
RARE HIPOMANIA
TRECEŢI LA PAG.J.18
În acest timp (DURATA B. În timpul perioadei de perturbare
EPISODULUI) când aţi fost cel mai a dispoziţiei, trei (sau mai multe)
(ECHIVALENT PERSONAL dintre următoarele simptome au
PENTRU EUFORIE SAU persistat (patru dacă dispoziţia este
IRITABILITATE)? numai iritabilă) şi au fost prezente
într-un grad semnificativ:

(În acea perioadă...)

... ce aţi simţit în legătură cu (1) stimă de sine exagerată sau 3 3 3 3 3


propria persoană? grandoare J153
J154
2 2 2 2 2 J155
(Mai multă încredere în propria J156
persoană decât de obicei?) 1 1 1 1 1 J157
(Puteri sau abilităţi deosebite?)
? ? ? ? ?

...aţi avut nevoie de mai puţin somn (2) scăderea necesităţii de somn 3 3 3 3 3 J158
decât de obicei? (de ex., se simte refăcut după J159
numai trei ore de somn) 2 2 2 2 2 J10
J161
DACĂ DA: V-aţi simţit totuşi J162
odihnit/ă? 1 1 1 1 1

? ? ? ? ?

...aţi fost mai vorbăreţ/vorbăreaţă (3) mai locvace decât în mod 3 3 3 3 3 J163
decât de obicei? (Ceilalţi aveau uzual sau se simte presat să J164
dificultăţi în a vă opri sau a vă vorbească continuu 2 2 2 2 2 J165
înţelege? Ceilalţi abia reuşeau să J166
J167
vorbească şi ei?) 1 1 1 1 1

? ? ? ? ?

...aţi simţit că gândurile vă sunt (4) fugă de idei sau experienţa 3 3 3 3 3


J168
accelerate („gonesc prin cap”)? subiectivă că gândurile sunt J169
accelerate 2 2 2 2 2 J170
J171
1 1 1 1 1 J172

? ? ? ? ?

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Maniacal Trecut Detaliat (Feb.2001) Tulburări Opţionale J. 16
(În acea perioadă...) A B C D E

...eraţi atât de uşor distras de lucrurile (5) distractibilitate (adică atenţia 3 3 3 3 3 J173
din jur încât aveaţi dificultăţi în a vă este atrasă prea uşor de stimuli J174
concentra sau în a vă focaliza atenţia externi fără importanţă sau 2 2 2 2 2 J175
într-o singură direcţie? irelevanţi) J176
J177
1 1 1 1 1

? ? ? ? ?

..cum vă petreceaţi timpul (Serviciu, (6) creşterea activităţii orientate 3 3 3 3 3


J178
prieteni, hobiuri?) (Eraţi atât de activ spre un scop (fie în societate, la J179
încât prietenii sau familia erau serviciu sau la şcoală sau din 2 2 2 2 2 J180
îngrijoraţi pentru Dvs.?) punct de verede sexual) sau J181
agitaţie psihomotorie 1 1 1 1 1 J182
DACĂ FĂRĂ CREŞTEREA
ACTIVITĂŢII: Eraţi agitat/ă fizic? ? ? ? ? ?
(Cât de tare?) Bifaţi dacă:
creşterea activităţii
agitaţie psihomotorie

...aţi făcut ceva care ar fi putut crea (7) implicare excesivă în activităţi 3 3 3 3 3
probleme Dvs. sau familiei Dvs? plăcute care au un înalt potenţial J183
J184
(Cumpărarea unor lucruri de care nu de consecinţe nedorite (de ex. 2 2 2 2 2 J185
aveaţi nevoie?) (Ceva neobişnuit angajarea în cumpărături J186
pentru Dvs. pe plan sexual?) (Condus excesive, indiscreţii sexuale sau 1 1 1 1 1 J187
neglijent?) investiţii în afaceri nesăbuite)
? ? ? ? ?

CEL PUŢIN 3 SIMPTOME “B” 3 3 3 3 3


SUNT CODATE “3” (PATRU J188
J189
DACĂ DISPOZIŢIA ESTE NUMAI CONTINUAŢI CU J190
IRITABILĂ) ÎNTREBĂRI LEGATE J191
DE EPISOD J192

1 1 1 1 1

NU EPISOD MANIACAL
TRECEŢI LA EPISODUL
URMĂTOR

DACĂ NU SE ŞTIE: În acea perioadă, C. Perturbarea de dispoziţie este 3 3 3 3 3 J193


aţi avut probleme grave acasă sau la suficient de severă pentru a cauza J194
serviciu (şcoală) din cauză că eraţi o deteriorare semnificativă în CONTINUAŢI CU J195
(SIMPTOME) sau a trebuit să fiţi funcţionarea profesională sau în ÎNTREBĂRI LEGATE J196
J197
internat/ă în spital? activităţi sociale uzuale sau în DE EPISOD
relaţiile cu alţii sau să necesite
spitalizare pentru a preveni 1 1 1 1 1
vătămarea proprie sau a altora,
sau există elemente psihotice. LUAŢI ÎN CONSIDERA-
RE HIPOMANIA
TRECEŢI LA PAG. J.18
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Maniacal Trecut Detaliat (Feb.2001) Tulburări Opţionale J. 17
A B C D E

Aţi fost bolnav/ă în perioada imediat D. Simptomele nu se datorează 3 3 3 3 3 J198


anterioară acestor probleme? efectelor fiziologice directe ale J199
unei substanţe (de ex., un drog de SIMPTOME AFECTIVE J200
Aţi luat vreun medicament în perioada abuz, un medicament) sau ale PRIMARE. CONTINU- J201
J202
imediat anterioară acestor probleme? unei condiţii medicale generale AŢI CU ÎNTREBĂRI
LEGATE DE EPISOD

DACĂ DA: Au existat modificări DACĂ EXISTĂ INDICII CĂ MANIA 1 1 1 1 1


ale dozei? AR PUTEA FI SECUNDARĂ (O ? ? ? ? ?
CONSECINŢĂ FIZIOLOGICĂ
Aţi băut sau consumat droguri ilegale DIRECTĂ A UNEI CMG SAU A DATORAT UNEI SUB-
în perioadă imediat anterioară acestor UNEI SUBSTANŢE, TRECEŢI LA STANŢE SAU CMG
probleme? *CMG/ SUBST,* A. 43 ŞI TRECEŢI LA
REVENIŢI AICI PENTRU A FACE EPISODUL URMĂTOR
O EVALUARE DE “1” SAU“3”.

NOTĂ: EPISOADELE
MANIACALE CARE SUNT CLAR
CAUZATE DE TRATAMENTUL
ANTIDEPRESIV SOMATIC (DE
EX., MEDICAMENTE, TERAPIE
ELECTROCONVULSIVANTĂ,
FOTOTERAPIE) NU TREBUIE SĂ
CONTEZE PENTRU UN
DIAGNOSTIC DE TULBURARE
BIPOLARĂ I.-

CONSULTAŢI LISTA DE
CONDIŢII MEDICALE
GENERALE ŞI SUBSTANŢE, A.
21
3 3 3 3 3
CRITERIILE A, B, C, ŞI D J203
PENTRU EPISODUL EPISOD MANIACAL J204
MANIACAL SUNT CODATE “3” J205
1 1 1 1 1 J206
J207

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Hipomaniacal Trecut Detaliat (Feb.2001) Tulburări Opţionale J. 18
*EPISOADE HIPOMANIACALE
TRECUTE*

EPISOD HIPOMANIACAL A: J208


J209
J210
Data debutului: Vârsta: Data remisiunii: .

EPISOD HIPOMANIACAL B: J211


J212
J213
Data debutului: Vârsta: Data remisiunii: .

EPISOD HIPOMANIACAL C: J214


J215
J216
Data debutului: Vârsta: Data remisiunii: .

EPISOD HIPOMANIACAL D: J217


J218
J219
Data debutului: Vârsta: Data remisiunii: .

EPISOD HIPOMANIACAL E: J220


J221
J222
Data debutului: Vârsta: Data remisiunii: .

CRITERII EPISOD HIPOMANIACAL


A B C D E

(Stările de [EUFORIE/ A. O perioadă distinctă de dispoziţie 3 3 3 3 3 J223


IRITABILITATE/ ECHIVALENT crescută, expansivă sau iritabilă J224
PERSONAL] durau cel puţin patru persistentă, durând cel puţin 4 zile şi 2 2 2 2 2 J225
zile?) care este net diferită de dispoziţia J226
J227
nondepresivă uzuală. 1 1 1 1 1

? ? ? ? ?
Cum a fost? Bifaţi dacă:
dispoziţie crescută, expansivă
dispoziţie iritabilă

În timpul acestei perioade de B. În cursul perioadei de perturbare


(DURATA EPISODULUI), când aţi afectivă, au persistat trei (sau mai
fost cel mai (ECHIVALENT multe) dintre următoarele simptome
PERSONAL PENTRU EUFORIE (patru dacă dispoziţia este numai
SAU IRITABILITATE)? iritabilă) şi au fost prezente în mod
semnificativ:

(În acea perioadă...)

... ce aţi simţit în legătură cu propria (1) stimă de sine exagerată sau 3 3 3 3 3
J228
persoană? grandoare J229
2 2 2 2 2 J230
(Mai multă încredere în propria J231
persoană decât de obicei?) 1 1 1 1 1 J232
(Puteri sau abilităţi deosebite?)
? ? ? ? ?
?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Hipomaniacal Trecut Detaliat (Feb.2001) Tulburări Opţionale J. 19
(În acea perioadă...) A B C D E

...aţi avut nevoie de mai puţin somn (2) scăderea necesităţii de somn 3 3 3 3 3
J233
decât de obicei? (de ex., se simte refăcut după J234
numai trei ore de somn) 2 2 2 2 2 J235
DACĂ DA: V-aţi simţit totuşi J236
odihnit/ă? 1 1 1 1 1 J237

? ? ? ? ?

...aţi fost mai vorbăreţ/vorbăreaţă (3) mai locvace decât în mod uzual 3 3 3 3 3
decât de obicei? (Ceilalţi aveau sau se simte presat să vorbească J238
J239
dificultăţi în a vă opri sau a vă continuu 2 2 2 2 2 J240
înţelege? Ceilalţi abia reuşeau să J241
vorbească şi ei?) 1 1 1 1 1 J242

? ? ? ? ?

...aţi simţit că gândurile vă sunt (4) fugă de idei sau experienţa 3 3 3 3 3


accelerate („gonesc prin cap”)? subiectivă că gândurile sunt J243
accelerate 2 2 2 2 2 J244
J245
J246
1 1 1 1 1 J247

? ? ? ? ?

...eraţi atât de uşor distras/ă de (5) distractibilitate (adică atenţia 3 3 3 3 3 J248


lucrurile din jur încât aveaţi dificultăţi este atrasă prea uşor de stimuli J249
în a vă concentra sau în a vă menţine externi fără importanţă sau 2 2 2 2 2 J250
atenţia într-o singură direcţie? irelevanţi) J251
J252
1 1 1 1 1

? ? ? ? ?

...cum vă petreceaţi timpul (Serviciu, (6) creşterea activităţii orientate 3 3 3 3 3 J253


prieteni, hobiuri?) (Eraţi atât de spre un scop (fie în societate, la J254
activ/ă încât prietenii sau familia serviciu sau la şcoală, sau din 2 2 2 2 2 J255
erau îngrijoraţi pentru Dvs.?) punct de verede sexual) sau J256
agitaţie psihomotorie 1 1 1 1 1 J257
DACĂ FĂRĂ CREŞTEREA
ACTIVITĂŢII: Eraţi agitat/ă fizic? ? ? ? ? ?
(Cât de tare?) Bifaţi dacă:
creşterea activităţii
agitaţie psihomotorie

...aţi făcut ceva care ar fi putut crea (7) implicare excesivă în activităţi 3 3 3 3 3
probleme Dvs. sau familiei Dvs? plăcute care au un înalt potenţial J258
J259
(Cumpărarea unor lucruri de care nu de consecinţe nedorite (de ex. 2 2 2 2 2 J260
aveaţi nevoie?) (Ceva neobişnuit angajarea în cumpărături J261
pentru Dvs. pe plan sexual?) excesive, indiscreţii sexuale sau 1 1 1 1 1 J262
(Condus neglijent?) investiţii în afaceri nesăbuite)
? ? ? ? ?

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Hipomaniacal Trecut Detaliat (Feb.2001) Tulburări Opţionale J. 20
A B C D E

CEL PUŢIN TREI SIMPTOME “B” 3 3 3 3 3 J263


SUNT CODATE “3” (PATRU, DACĂ J264
DISPOZIŢIA ESTE NUMAI CONTINUAŢI CU J265
IRITABILĂ) ÎNTREBĂRI LEGATE J266
J267
DE EPISOD

1 1 1 1 1

NU HIPOMANIACAL
TRECEŢI LA EPISO-
DUL URMĂTOR

DACĂ NU SE ŞTIE: Există o C. Episodul este asociat cu o 3 3 3 3 3


J268
diferenţă mare faţă de felul Dvs. modificare fără echivoc în activitate, J269
obişnuit de a fi? (În ce sens eraţi care nu este caracteristică persoanei CONTINUAŢI CU J270
altfel? La serviciu? Cu prietenii?) atunci când nu prezintă simptome. ÎNTREBĂRI LEGATE J271
DE EPISOD J272

1 1 1 1 1

NU HIPOMANIACAL
TRECEŢI LA EPISO-
DUL URMĂTOR

DACĂ NU SE ŞTIE: Ceilalţi au D. Perturbarea dispoziţiei şi 3 3 3 3 3


observat schimbarea? (Ce anume v- modificarea în funcţionare sunt J273
au spus?) observabile de către alţii. CONTINUAŢI CU J274
J275
ÎNTREBĂRI LEGATE J276
DE EPISOD J277

1 1 1 1 1

NU HIPOMANIACAL
TRECEŢI LA EPISO-
DUL URMĂTOR

DACĂ NU SE ŞTIE: În acea E. Episodul nu este suficient de sever 3 3 3 3 3


perioadă, aţi avut probleme grave pentru a cauza o deteriorare
acasă, la serviciu (şcoală) din cauză semnificativă în funcţionarea socială CONTINUAŢI CU J278
J279
că eraţi (SIMPTOME) sau a trebuit să sau profesională sau pentru a ÎNTREBĂRI LEGATE J280
fiţi internat/ă în spital? necesita spitalizare, şi nu exisă DE EPISOD J281
elemente psihotice. J282
1 1 1 1 1

RECONSIDERAŢI
MANIACAL ŞI
TRECEŢI LA EPISO-
DUL URMĂTOR

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I (pentru DSM - IV - TR) Hipomaniacal Trecut Detaliat (Feb.2001) Tulburări Opţionale J. 21
A B C D E

Aţi fost bolnav/ă în perioada imediat F. Simptomele nu se datorează 3 3 3 3 3


J283
anterioară acestor probleme? efectelor fiziologice directe ale unei J284
substanţe (de ex., un drog de abuz, SIMPTOME AFECTIVE J285
Aţi luat vreun medicament în un medicament) sau ale unei condiţii PRIMARE. CONTINU- J286
perioada imediat anterioară acestor medicale generale AŢI CU ÎNTREBĂRI J287
probleme? LEGATE DE EPISOD

DACĂ DA: Au existat modificări DACĂ EXISTĂ INDICII CĂ 1 1 1 1 1


ale dozei? HIPOMANIA AR PUTEA FI ? ? ? ? ?
SECUNDARĂ (O CONSECINŢĂ
Aţi băut sau consumat droguri ilegale FIZIOLOGICĂ DIRECTĂ A UNEI DATORAT UNEI SUB-
în perioadă imediat anterioară CMG SAU A UNEI SUBSTANŢE, STANŢE SAU CMG
acestor probleme? TRECEŢI LA *CMG/ SUBSTANŢE,* TRECEŢI LA
A. 43 ŞI REVENIŢI AICI PENTRU A EPISODUL
FACE O EVALUARE DE “1” SAU“3”. URMĂTOR

NOTĂ: EPISOADELE ASEMĂNĂ-


TOARE CELOR HIPOMANIACALE
CARE SUNT CLAR CAUZATE DE
TRATAMENTUL ANTIDEPRESIV
SOMATIC (DE EX., MEDICAMENTE,
TERAPIE ELECTROCONVULSI-
VANTĂ, FOTOTERAPIE) NU
TREBUIE SĂ CONTEZE PENTRU
UN DIAGNOSTIC DE TULBURARE
BIPOLARĂ II, CI SUNT
CONSIDERATE TULBURĂRI
AFECTIVE INDUSE DE O
SUBSTANŢĂ, A. 45

RAPORTAŢI-VĂ LA LISTA DE
CONDIŢII MEDICALE GENERALE
ŞI SUBSTANŢE, A. 21 3 3 3 3 3 J288
J289
CRITERIILE A, B, C, D, E ŞI F EPISOD J290
PENTRU EPISOD HIPOMANIACAL HIPOMANIACAL J291
SUNT CODATE CU “3” J292
1 1 1 1 1

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
INTERVIU CLINIC STRUCTURAT PENTRU TULBURĂRILE DE PE AXA I
A DSM-IV-TR
EDIŢIE NON-PACIENŢI (FEBRUARIE 2001 VERSIUNE FINALĂ)

SCID – I / NP

Michael B. First, M.D.; Robert L. Spitzer, M.D.;


Miriam Gibbon, M.S.W.; şi Janet B.W. Williams, D.S.W.

Studiu Studiu Nr.: . NP1

Subiect Nr. de id.: . NP2

Evaluator Nr. evaluator: . NP3

Data
NP4
Interviului: .
Ziua Luna Anul

Surse de obţinere a informaţiei (bifaţi ceea ce corespunde)


NP5
 Subiect NP6
 Familie / prieteni / colegi NP7
 Cadru medical / fişă / bilet de
trimitere

Redactat şi verificat de către: Data .

Elaborarea SCID a fost susţinută parţial de contractul NIMH # 278-83-0007 (DB) şi


de Grantul NIMH # RO1 MH40511

Pentru citări: First, Michael B., Spitzer, Robert L., Gibbon, Miriam.
şi Williams, Janet B.W. : “Interviu Clinic Structurat pentru tulburările de pe Axa I a
DSM–IV–TR - Ediţie Non-Pacienţi
(SCID – I/P, revizuit 2/2001)
Biometrics Research Department
New York State Psychiatric Institute
1051 Riverside Drive – Unit 60
New York, New York 10032

Pagină Web: http: // www.scid4.org

(c) 2001 Biometrics Research Department


SCID – I/NP (pentru DSM – IV - TR) (FEB 2001) Fişă Rezumativă i
SCID – I/NP FIŞĂ REZUMATIVĂ

Cod Diagnostic Prevalenţă de-a lungul vieţii Satisface criteriile de diagnostic


Diagnostic Ultima lună

Inf. Absent Sub Nivel Absent Prezent


inadecvată prag prag

TULBURĂRI AFECTIVE

01 Tulburare ? 1 2 3 1 3 NP8
Bipolară I NP9
(D. 1)

Episod curent: NP10


Episod Maniacal Unic 1 1 maniacal NP11
Recurent 2 2 mixt
3 hipomaniacal
4 depresiv major
5 nespecificat

NP12
Fără ciclare rapidă 0 Nu melancolic, 0 NP13
Cu ciclare rapidă 1 Atipic sau
Catatonic

Fără pattern sezonier 0 Melancolic 1


Cu pattern sezonier 1 Atipic 2 NP14
Catatonic 3

Severitate curentă: NP15


(numai dacă nu curent) 6 1 uşoară NP16
În remisiune parţială 7 2 moderată
În remisunie totală 3 severă, fără elemente
psihotice
4 cu elemente psihotice
congruente cu starea
afectivă
5 cu elemente psihotice
incongruente cu starea
afectivă

SCID – I/NP (pentru DSM – IV - TR) (FEB 2001) Fişă Rezumativă ii


Cod Diagnostic Prevalenţă de-a lungul vieţii Satisface criteriile de diagnostic
Diagnostic Ultima lună

Inf. Absent Sub Nivel Absent Prezent


inadecvată prag prag

TULBURĂRI AFECTIVE (continuare)

02 Tulburare Bipolară II ? 1 2 3 1 3 NP17


(D. 2) NP18

Episod curent: NP19


1 hipomaniacal
2 depresiv major

Nu melancolic 0 NP20
Fără ciclare rapidă 0 Atipic sau NP21
Cu ciclare rapidă 1 Catatonic

Melancolic 1
Atipic 2 NP22
Fără pattern sezonier 0 Catatonic 3
Cu pattern sezonier 1

Severitate curentă:
(numai dacă nu curentă)
În remisiune parţială 6 1 uşoară NP23
NP24
În remisiune totală 7 2 moderată
3 severă, fără elemente
psihotice
4 cu elemente psihotice
congruente cu
starea
afectivă
5 cu elemente psihotice
incongruente cu
starea afectivă
03 Altă Tulburare Bipolară ? 1 2 3 1 3 NP25
(D. 5) NP26

1 Tulburare Ciclotimică NP27


2 Episoade hipomaniacale intermitente
3 Episod maniacal sau hipomaniacal suprapus peste Tulburare de
tip Psihotic
4 Tulburare Bipolară Fără Altă Specificaţie cu episoade maniacale
sub prag
5 Alta

SCID – I/NP (pentru DSM – IV - TR) (FEB 2001) Fişă Rezumativă iii
Cod Diagnostic Prevalenţă de-a lungul vieţii Satisface criteriile de diagnostic
Diagnostic Ultima lună

Inf. Absent Sub Nivel Absent Prezent


inadecvată prag prag

TULBURĂRI AFECTIVE (continuare)

04 Tulburare Depresivă ? 1 2 3 1 3 NP28


Majoră NP29
(D. 6)

Tipul episodului curent:


Episod unic 1 0 Nu Melancolic, Atipic NP30
NP31
Recurent 2 sau Catatonic
1 Melancolic
2 Atipic
3 Catatonic NP32
Fără pattern sezonier 0
Cu pattern sezonier 1

(numai dacă nu actual): Severitate curentă: NP33


În remisiune parţială 6 1 uşoară NP34
În remisiune totală 7 2 moderată
3 severă, fără elemente
psihotice
4 cu elemente psihotice
congruente cu
starea
afectivă
5 cu elemente psihotice
incongruente cu
starea afectivă
05 Tulburare Distimică ? 1 2 3 NP35
(numai curentă)
(A. 41)

1 Debut timpuriu NP36


2 Debut tardiv

0 Fără Elemente Atipice NP37


1 Cu Elemente Atipice

SCID – I/NP (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Fişă Rezumativă iv


Cod Diagnostic Prevalenţă de-a lungul vieţii Satisface criteriile de diagnostic
Diagnostic Ultima lună

Inf. Absent Sub Nivel Absent Prezent


inadecvată prag prag

TULBURĂRI AFECTIVE (continuare)

06 Tulburare Depresivă ? 1 3 1 3 NP38


Fără Altă Specificaţie NP39
(D. 9)

NP40
1 Tulburare Depresivă Postpsihotică a Schizofreniei
2 Episod Depresiv Major suprapus peste o Tulburare Psihotică
3 Tulburare disforică premenstruală
4 Tulburare depresivă minoră
5 Tulburare depresivă scurtă recurentă
6 Alta

07 Tulburare Afectivă ? 1 3 1 3 NP41


Datorată unei Condiţii NP42
Medicale Generale
A, 44)
Specificaţi CMG

1 Episod similar episodului depresiv major


2 Cu elemente depresive NP43
3 Cu elemente maniacale
4 Cu elemenete mixte

08 Tulburare Afectivă ? 1 3 1 3 NP44


Indusă de o Substanţă NP45
(A. 46)
Specificaţi substanţa

1 Cu elemente depresive NP46


2 Cu elemente maniacale
3 Cu elemente mixte

SIMPTOME PSIHOTICE

09 Simptome Psihotice Primare ? 1 2 3 1 3 NP47


(nu parte a unei Tulburări NP48
Afective) (B/C. 4)

SCID – I/NP (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Fişă Rezumativă v


Cod Diagnostic Prevalenţă de-a lungul vieţii Satisface criteriile de diagnostic
Diagnostic Ultima lună

CONSUM DE Inf. Absent Depen- Absent Prezent


SUBSTANŢE inadecvată Abuz denţă

17 Alcool ? 1 2 3 1 3
(E. 6/E. 7) NP49
NP50

18 Sedative-Hipnotice- ? 1 2 3 1 3
Anxiolitice NP51
NP52
(E. 25/E. 18)

19 Cannabis ? 1 2 3 1 3
(E. 25/E. 18) NP53
NP54

20 Stimulante ? 1 2 3 1 3
(E. 25/E. 18) NP55
NP56

21 Opiacee ? 1 2 3 1 3
(E. 25/E. 18) NP57
NP58

22 Cocaină ? 1 2 3 1 3
(E. 25/E. 18) NP59
NP60

23 Halucinogene/PCP ? 1 2 3 1 3
(E. 25/E. 18) NP61
NP62

24 Polisubstanţă ? 1 3 1 3
(E. 18) NP63
NP64

25 Alte substanţe ? 1 2 3 1 3
(E. 24/E. 18) NP65
NP66

SCID – I/NP (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Fişă Rezumativă vi


Cod Diagnostic Prevalenţă de-a lungul vieţii Satisface criteriile de diagnostic
Diagnostic Ultima lună

Inf. Absent Sub Nivel Absent Prezent


inadecvată prag prag

TULBURĂRI ANXIOASE

26 Tulburarea de Panică ? 1 2 3 1 3 NP67


(F. 5) NP68

1 fără agorafobie NP69


2 cu agorafobie

27 Agorafobie fără Istoric ? 1 2 3 1 3 NP70


de Tulburare de Panică NP71
(AFTP) (F. 9)

28 Fobie Socială ? 1 2 3 1 3 NP72


(F. 14) NP73

29 Fobie Specifică ? 1 2 3 1 3 NP74


(F. 18) NP75

30 Tulburare Obsesivo- ? 1 2 3 1 3 NP76


Compulsivă NP77
(F. 23)

31 Stres Posttraumatic ? 1 2 3 1 3 NP78


(F. 29) NP79

32 Anxietate generalizată ? 1 2 3 NP80


(numai curentă)
(F. 34)

SCID – I/NP (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Fişă Rezumativă vii
Cod Diagnostic Prevalenţă de-a lungul vieţii Satisface criteriile de diagnostic
Diagnostic Ultima lună

Inf. Absent Sub Nivel Absent Prezent


inadecvată prag prag

TULBURĂRI ANXIOASE (continuare)

33 Tulburare de Anxioasă ? 1 3 1 3 NP81


Datorată unei Condiţii NP82
Medicale Generale
(F. 37)
Specificaţi CMG

1 Cu Anxietate Generalizată NP83


2 Cu Atacuri de Panică

34 Tulburare Anxioasă ? 1 3 1 3 NP84


Indusă de o Substanţă NP85
(F. 39)
Specificaţi Substanţa

1 Cu Anxietate Generalizată NP86


2 Cu Atacuri de Panică
3 Cu Simptome Obsesivo-Compulsive
4 Cu Simptome Fobice

35 Tulburare Anxioasă ? 1 3 1 3 NP87


Fără Altă Specificaţie NP88
(F. 40)

SCID – I/NP (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Fişă Rezumativă viii
Cod Diagnostic Prevalenţă de-a lungul vieţii Satisface criteriile de diagnostic
Diagnostic Ultima lună

Inf. Absent Sub Nivel Absent Prezent


inadecvată prag prag

TULBURĂRI SOMATOFORME

36 Tulburare de ? 1 2 3 NP89
Somatizare (numai
curentă)
(G. 6)

37 Tulburare Algică ? 1 2 3 NP90


(G. 7)

38 Tulburare Somatoformă ? 1 2 3 NP91


Nediferenţiată
(numai curentă) (G. 9)

39 Hipocondrie ? 1 2 3 NP92
(numai curentă)
(G. 11)

40 Dismorfică Corporală ? 1 2 3 NP93


(numai curentă)
(G. 12)

TULBURĂRI DE COMPORTAMENT ALIMENTAR

41 Anorexie Nervoasă ? 1 2 3 1 3 NP94


(H. 2) NP95

42 Bulimie Nervoasă ? 1 2 3 1 3 NP96


(H. 5) NP97

43 Tulburare de Mâncat ? 1 2 3 1 3 NP98


Compulsiv NP99
(H. 8)

44 TULBURARE DE ? 1 2 3 NP100
ADAPTARE
(numai curentă) (I. 2)

45 ALTĂ TULBURARE DE ? 1 2 3 1 3 NP101


PE AXA I A DSM- IV: NP102

Specificaţi:
SCID – I/NP (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Fişă Rezumativă ix
DIAGNOSTIC PRINCIPAL PE AXA I (i.e. tulburarea care se află [sau ar trebui să se afle] în
centrul atenţiei din punct de vedere clinic)

Specificaţi Codul Diagnosticului pentru diagnosticul principal de pe fişa rezumativă:


Notă: Acordaţi Codul 00 în cazul în care nu exsită o tulburare curentă pe Axa I. NP103
Acordaţi codul 99 dacă este necunoscută.

DIAGNOSTIC EVALUATOR, DACĂ ESTE DIFERIT DE DIAGNOSTICUL SCID:

DSM – IV Axa IV: Probleme Psihosociale şi de Mediu:

Bifaţi:

 Probleme cu grupul de suport primar (copilărie, la vârsta NP104


adultă, părinte-copil). Specificaţi:
 Probleme în legătură cu mediul social NP104a
Specificaţi:
 Probleme educaţionale. Specificaţi: NP104b
 Probleme profesionale. Specificaţi: NP104c
 Probleme cu locuinţa Specificaţi: NP104d
 Probleme economice. Specificaţi: NP104e
NP104f
 Probleme cu accesul la serviciile de asistenţă medicală.
Specificaţi:
 Probleme în legătură cu interacţiunea cu sistemul NP104g
legal/penal Specificaţi:
NP104h
 Alte probleme de natură psihosocială şi de mediu
Specificaţi:

SCID – I/NP (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Fişă Rezumativă x


DSM-IV Axa V: Scala de Evaluare Globală a Funcţionării (EGF)

Funcţionarea psihologică, socială şi ocupaţională se consideră pe un continuum ipotetic de la


sănătate-maladie mentală. Nu se include deteriorarea în funcţionare datorită restricţiilor somatice (sau
de mediu).

Indicaţi codul corespunzător nivelului INFERIOR de funcţionare din timpul săpămânii cu cea mai
SLABĂ funcţionare din ultima lună. (Utilizaţi coduri intremediare când sunt corespunzătoare, de ex.
45, 68, 72) Notă: Acordaţi codul 0 dacă nu dispuneţi de informaţie adecvată
NP105

100 FuncţIonare superioară într-un larg domeniu de activităţi, problemele de viaţă nu par a fi scăpate
vreodată din mână, este căutat de alţii pentru multele sale calităţi. Nici un sImptom.
91

90 Simptome absente sau minime (de.ex., anxietate uşoară înainte de un examen), funcţionare bună în
toate domeniile, interesat şi implicat într-o gamă largă de activităţi, eficient social, satisfăcut în
general de viaţă; nu mai mult decât probleme sau preocupări cotidiene (de ex., certuri ocazionale
81 cu membrii familei).

80 Dacă sunt prezente simptome, acestea sunt reacţii expectabile şi tranzitorii la stresori
psihosociali (de ex., dificultăţi în concentrare după o ceartă în familie), nu mai mult decât o uşoară
deteriorare în funcţionarea socială, profesională sau şcolară (de ex., rămânere în urmă temporară în
71 activitatea şcolară)

70 Câteva simptome uşoare (e.g. dispoziţie depresivă şi insomnie uşoară) SAU unele dificultăţi în
funţionarea socială, profesională sau şcolară (de ex., neglijarea îndatoririlor sau chiul ocazional), dar
în general o funcţionare destul de bună; are câteva relaţii interpersonale semnificative.
61

60 Simptome moderate (de ex., afect plat şi limbaj circumstanţial, atacuri de panică ocazionale) SAU
dificultăţi moderate în funcţionarea socială, profesională sau şcolară (de ex., puţini prieteni,
51 conflicte cu colegii).

50 Simptome severe (de ex., ideaţie sucidară, ritualuri obsesionale severe, furt frecvent din magazine)
SAU deteriorarea severă în funcţionarea socială, ocupaţională sau şcolară (de ex., lipsa prietenilor,
41 incapabil să menţină un serviciu).

40 O oarecare deteriorare în testarea realităţii sau în comunicare (de ex., limbajul este uneori ilogic,
obscur sau irelevant) SAU deteriorare majoră în mai multe domenii cum ar fi şcoala, serviciul,
relaţiile de familie, judecata, gândirea sau dispoziţia (de ex., bărbatul depresiv evită prietenii, îşi
neglijează familia, este incapabil să muncească; copilul bate frecvent copiii mai mici decât el, este
31 sfidător acasă, lipseşte de la şcoală).

30 Comportamentul este considerabil influenţat de idei delirante sau de halucinaţii SAU există o
deteriorarea severă în comunicare sau judecată (de ex., uneori este incoerent, acţionează în mod
flagrant inadecvat, are preocupări suicidare) SAU este incapabil să funcţioneze în aproape toate
21 domeniile (de ex., stă în pat toată ziua; nu are serviciu, locuinţă sau prieteni).

20 Un oarecare pericol de a se vătăma pe sine sau pe alţii (de ex., tentative suicidare fără urmărirea
clară a morţii; frecvent violent, excitaţie maniacală) SAU ocazional incapabil să menţină un minimum
de igienă personală (de ex., miroase a fecale) SAU deteriorare flagrantă în comunicare (de ex.,
11 incoerenţă severă sau mutism).

10 Pericol persistent de vătămare severă a sa sau a altora (de ex., violenţă recurentă) SAU
incapacitatea persistentă de a menţine o igienă personală minimală SAU acte suicidare severe
1 cu dorinţa clară de a muri

SCID – I/NP (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Imagine de ansamblu I


IMAGINE DE ANSAMBLU

O să vă pun câteva întrebări legate de


probleme sau dificultăţi cu care s-ar putea
să vă fi confruntat şi o să îmi notez unele
lucruri pe măsură ce discutăm. Aveţi
întrebări înainte de a începe?

DATE DEMOGRAFICE

SEX: 1 masculin NP106


2 femininn

Care este data naşterii Dvs.? Data naşterii: VÂRSTA: . NP107


NP108
Ziua luna anul

Sunteţi căsătorit/ă? STATUS MARITAL 1. căsătorit /ă sau în concubinaj NP109


(cel mai recent) 2. văduv/ă
DACĂ NU: Aţi fost 3. divorţat/ă sau căsătorie anulată
vreodată? 4. separat/ă
5. niciodată căsătorit/ă

Aveţi copii? (Ce vârste au?)

DACĂ DA: Câţi?

Unde locuiţi?

Cu cine locuiţi?

EDUCAŢIE ŞI ISTORIC PROFESIONAL

Care este nivelul


NP110
dumneavoastră de şcolarizare? EDUCAŢIE 1. 6 clase sau mai puţin
2. 7-12 clase (fără absolvirea
liceului)
3. liceu sau un echivalent al
acestuia
4. şcoală postliceală
5. licenţă
6. studii masterale
7. studii doctorale
8. studii post-doctorale
DACĂ NU A REUŞIT SĂ
ABSOLVE UN CICLU
EDUCAŢIONAL
ÎN CARE ERA ÎNSCRIS/Ă:
De ce nu aţi absolvit?

Cu ce vă ocupaţi? (Aveţi un loc


de muncă?)

SCID – I/NP (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Imagine de ansamblu ii


Lucraţi la ora actuală?

DACĂ DA: De cât timp lucraţi


acolo?

DACĂ DE MAI PUŢIN DE 6


LUNI: De ce aţi plecat de la
ultimul loc de muncă?

Aţi lucrat întotdeauna în acest


domeniu?

DACĂ NU: Din ce cauză?


Ce tip de muncă aţi desfăşurat?

Cum vă întreţineţi acum?

DACĂ NU SE ŞTIE: A existat vreo


perioadă în care nu aţi putut să
mergeţi la serviciu sau la şcoală?

DACĂ DA: Când? Din ce


cauză?

PERIOADE ANTERIOARE DE PSIHOPATOLOGIE


TRASEUL BIOGRAFIC DE LA PAGINA
v A IMAGINII DE ANSAMBLU POATE FI
UTILIZAT PENTRU A DOCUMENTA
UN ISTORIC COMPLICAT DE
PATOLOGIE ŞI TRATAMENT

V-aţi adresat vreodată cuiva în Tratament pentru probleme emoţionale 1 DA 111


legătură cu probleme emoţionale sau cu un medic sau specialist în sănătate 2 NU
psihiatrice? mentală

DACĂ DA: Din ce motiv? (Ce


tratament/e aţi primit?
Medicamente?)

DACĂ NU: A existat vreo perioadă


în care Dvs. sau altcineva a fost
de părere că ar trebui să vă vadă
cineva din cauza felului în care vă
simţeaţi sau comportaţi?

Dar în ceea ce priveşte tratamente


pentru consum de droguri sau alcool?

AţI fost vreodată pacientul unei clinici Număr de spitalizări anterioare 0 112
de psihiatrie? (Nu includeţi transferurile) 1
2
DACĂ DA: Din ce motiv? 3
(De câte ori?) 4
5 (sau mai multe)
SCID – I/NP (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Imagine de ansamblu iii
DACĂ OFERĂ UN RĂSPUNS
INADEVCVAT, PROVOCAŢI
UŞOR: de ex., Nu a mai fost şi
altceva? De obicei oamenii nu
merg la psihiatrie doar pentru că
sunt obosiţi sau stresaţi.

AţI fost vreodată internat pentru


tratarea unei probleme medicale?

DACĂ DA: Pentru ce anume?

Gândindu-vă la întreaga Dvs. viaţă,


care a fost perioada în care v-aţi simţit
cel mai rău?

(Din ce cauză? Cum a fost? Cum


v-aţi simţit?)

Când v-aţi simţit cel mai bine?

PSIHOPATOLOGIE ÎN DECURSUL ULTIMEI LUNI

Aş dori acum să vă pun câteva


întrebări legate de ultima lună. Cum
au mers lucrurile?

S-a întâmplat ceva deosebit de dificil


pentru Dvs?

Aţi avut dificultăţi la serviciu sau în


familie?

Care a fost dispoziţia Dvs?

Care a fost starea Dvs. de sănătate?


(Aţi avut vreo problemă medicală)
(UTILIZAŢI ACEASTĂ INFORMAŢIE
PENTRU A CODA AXA III)

Luaţi vreun medicament sau


vitamine?

DACĂ DA: Ce doză şi cât de des


luaţi (MEDICAMENTUL)? (S-au
produs modificări ale dozei pe
care o luaţi?)

Cât aţi băut (alcool) (în ultima lună)?

SCID – I/NP (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Imagine de ansamblu iv


Aţi consumat droguri (în ultima lună)?
(Cum ar fi marijuana, cocaină, alte
substanţe ilegale?)

FUNCŢIONARE SOCIALĂ CURENTĂ

Cum vă petreceţi timpul liber?

Cu cine vă petreceţi timpul?

DIAGNOSTICUL CURENT CEL MAI


PROBABIL:

DIAGNOSTIC DIFERNŢIAL:

SCID – I/NP (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Imagine de ansamblu v


TRASEU BIOGRAFIC

Vârsta (sau data) Descriere (simptome, evenimente declanşatoare) Tratament

REVENIŢI LA PAGINA iv A IMAGINII DE ANSAMBLU, ALTE PROBLEME CURENTE


SCID – I/NP sau P CU SCREENING Psihotic (pentru DSM-IV-TR) Simptome psihotice (Feb.2001) B/C.1
MODUL B/C DE SCREENING PSIHOTIC (PENTRU SCID - I/NP sau P cu Screening Psihotic)

ACEST MODUL SE UTILIZEAZĂ PENTRU CODAREA SIMPTOMELOR PSIHOTICE ŞI


ASOCIATE PREZENTE LA UN MOMET DAT DE-A LUNGUL VIEŢII INDIVIDULUI. EL POATE
FI UTILIZAT ÎN CONTEXTE CLINICE ŞI DE CERCETARE CARE RECLAMĂ EXCLUDEREA
PERSOANELOR CU UN ISTORIC DE SIMPTOME PSIHOTICE CARE NU SUNT DATORATE
UNEI SUBSTANŢE SAU CONDIŢII MEDICALE GENERALE SAU CARE NU APAR ÎN
CONTEXTUL UNEI TULBURĂRI AFECTIVE.

ÎN CAZUL FIECĂRUI SIMPTOM PSIHOTIC CODAT CU “3” , DESCRIEŢI CONŢINUTUL ŞI


INDICAŢI DURATA PREZENŢEI SIMPTOMELOR

STABILIŢI ÎN CAZUL FIECĂRUI SIMPTOM PSIHOTIC SAU ASOCIAT CODAT CU “3”


DACĂ ACESTA ESTE ÎN MOD CLAR PRIMAR SAU EXISTĂ O SUBSTANŢĂ
(INCLUSIV MEDICAMENTE) SAU O CONDIŢIE MEDICALĂ GENERALĂ POSIBIL SAU
ÎN MOD CLAR ETIOLOGICĂ. ÎNTREBĂRILE DE MAI JOS POT FI UTILE ÎN CAZUL ÎN
CARE ACESTE INFORMAŢII NU AU FOST DEJA OBŢINUTE ÎN CADRUL IMAGINII
DE ANSAMBLU

Înainte de debutul (SIMPTOME PSIHOTICE), aţi consumat droguri? …sau aţi luat
medicamente? …aţi băut mai mult decât de obicei sau aţi renunţat la băutură după o
perioadă în care aţi băut mult? …aţi avut vreo boală fizică?

DACĂ DA LA ORICARE DINTRE ELE: A existat vreo perioadă în care aţi avut
(SIMPTOME PSIHOTICE) şi în care nu aţi (CONSUMAT DROGURI/ LUAT
MEDICAMENTE/ MODIFICAT CONSUMUL DE ALCOOL/ FOST BOLNAV)?

Aş dori acum să vă întreb despre experienţe IDEI DELIRANTE


neobişnuite pe care le au oamenii uneori. Convingeri false bazate pe inferenţe eronate
privind realitatea şi susţinute cu tărie în ciuda
părerii majorităţíi celorlalţi şi în ciuda dovezilor
incontestabile şi evidente care susţin contrariul.
Convingerea nu este în mod obişnuit împărtăşită
de alţi membrii ai culturii sau subculturii
individului. Codaţi ideile puternic valorizate
(nerealiste şi suţinute, care nu au intensitate
delirantă) cu “2”.
BC1
Aţi avut vreodată impresia că oamenii vorbesc Idei delirante de referinţă, adică ? 1 2 3
despre dumneavoastră sau că vă acordă evenimentele, obiectele sau
deosebită atenţie? alte persoane din mediul
BC2
individului au o semnificaţie 1 3
DACĂ DA: Aţi avut convingerea că vorbesc deosebită sau neobişnuită. POSIBIL/ PRI-
despre Dvs. sau v-aţi gândit că s-ar putea ca CERT MARE
imaginaţia să vă joace feste? SUBST/
CMG
Dar în ceea ce priveşte primirea unor mesaje DESCRIEŢI:
speciale prin radio, televizor sau ziar sau
reflectate în modul în care erau aranjate
obiectele din jurul Dvs.?

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I/NP sau P CU SCREENING Psihotic (pentru DSM-IV-TR) Simptome psihotice (Feb.2001) B/C. 2
Aţi avut vreodată impresia că Idei delirante de persecuţie, ? 1 2 3 BC3
cineva încearcă din răsputeri să vă adică individul (sau grupul lui/ei)
supere sau să vă facă ceva rău? este atacat, hărţuit, păgubit, 1 3 BC4
persecutat sau ţinta unei
conspiraţii POSIBIL/ PRI-
CERT MARE
SUBST/CMG
DESCRIEŢI:

Aţi avut vreodată senzaţia că Idei delirante de grandoare: ? 1 2 3 BC5


sunteţi deosebit de important/ă conţinutul acestora se
dintr-un anumit punct de vedere, referă la puteri deosebite, 1 3 BC6
sau că aveţi puteri speciale care vă cunoştinţe sau importanţă sau
permit să faceţi lucruri pe care alţii la o relaţie specială cu divinitatea POSIBIL/ PRI-
nu le pot face? sau persoană importantă CERT MARE
SUBST/CMG

DESCRIEŢI:

Aţi avut vreodată senzaţia că ceva Idei delirante somatice: ? 1 2 3 BC7


este în profundă neregulă cu Dvs. conţinutul se referă la modificări
din punct de vedere al fizic, în sau tulburări în aspectul exterior 1 3 BC8
ciuda asigurărilor medicului că totul sau funcţionarea organismului
e bine…, de ex. că aveţi cancer POSIBIL/ PRI-
sau altă boală groaznică? DESCRIEŢI: CERT MARE
SUBST/CMG
AţI avut vreodată convingerea că
ceva este în neregulă cu felul în
care arată corpul Dvs. sau anumite
părţi ale acestuia?

(Aţi avut vreodată senzaţia că se


întâmplă ceva ciudat cu anumite
părţi ale corpului Dvs?)

(Aţi avut vreodată experienţe Alte idei delirante ? 1 2 3 BC9


religioase ieşite din comun?)
Bifaţi dacă: 1 3
(Aţi avut vreodată convingerea că idei delirante religioase POSIBIL/ PRI- BC10
BC11
aţi comis o crimă sau că aţi făcut idei delirante de vină CERT MARE BC12
ceva groaznic pentru care trebuie idei delirante de gelozie SUBST/CMG BC13
să fiţi pedepsit/ă?) idei delirante erotomane BC14

DESCRIEŢI:

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I/NP sau P CU SCREENING Psihotic (pentru DSM-IV-TR) Simptome psihotice (Feb.2001) B/C. 3
HALUCINAŢII (PSIHOTICE)
O percepţie caracterizată printr-
un puternic sentiment al realităţii
dar care apare în absenţa
stimulării externe a organelor de
simţ relevante.
(CODAŢI CU 2 HALUCINAŢIILE
CARE SUNT PREA PASAGERE
PENTRU A AVEA
SEMNIFICAŢIE DIAGNOSTICĂ

Vi s-a întâmplat vreodată să auziţi Halucinaţii auditive în stare de ? 1 2 3 BC15


lucruri pe care alţii nu le puteau veghe, auzite fie în interiorul
auzi, cum ar fi zgomote sau voci capului, fie în exterior
şoptind sau vorbind? (Eraţi treaz/ă
în momentul respectiv?) DESCRIEŢI:

DACĂ DA: Ce anume aţi auzit?


Cât de des aţi auzit acest lucru? 1 3
BC16

POSIBIL/ PRI-
CERT MARE
SUBST/CMG

DACĂ VOCI: Vocile comentau O voce care comentează ? 1 2 3 BC17


ceea ce făceaţi sau gândeaţi? continuu comportamentul sau
gândurile persoanei pe măsura
apariţiei acestora.

Câte voci aţi auzit? Vorbeau Două sau mai multe voci care ? 1 2 3 BC18
unele cu altele? conversează una cu alta

Aţi avut vreodată viziuni sau vi s-a Halucinaţii vizuale ? 1 2 3


întâmplat să vedeţi lucruri pe care BC19
alţii nu le vedeau? (Eraţi treaz/ă în DESCRIEŢI:
momentul respctiv?) 1 3 BC20

NOTĂ: DIFERENŢIAŢI DE ILUZII: POSIBIL PRI-


PERCEPŢII ERONATE ALE CERT MARE
UNOR STIMULI EXTERNI REALI SUBST/CMG

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
SCID – I/NP sau P CU SCREENING Psihotic (pentru DSM-IV-TR) Simptome psihotice (Feb.2001) B/C. 4
Dar în ceea ce priveşte senzaţii Halucinaţii tactile, de ex. curent ? 1 2 3
BC21
stranii în corpul sau pe pieala electric
Dvs.? 1 3 BC22
DESCRIEŢI: POSIBIL/ PRI-
CERT MARE
SUBST/CMG

(Aţi simţit vreodată mirosuri sau Alte halucinaţii, de ex., gustative, ? 1 2 3 BC23
gusturi pe care alţii nu le puteau olfactive
simţi?) 1 3 BC24
Bifaţi dacă: POSIBIL/ PRI- BC25
gustative CERT MARE BC26
olfactive SUBST/CMG

DESCRIEŢI:

ORICARE ITEM CODAT „3” ÎN ? 1 3 BC27


SECŢIUNEA „PRIMARE”
TRECEŢI A FOST
LA MODU- PRE-
LUL UR- ZENT UN
MĂTOR SIMPTOM
PSIHO-
TIC PRI-
MAR

DACĂ LA UN MOMENT DAT A Simptomele psihotice apar în alte ? 1 3 BC28


FOST PREZENT UN EPISOD perioade decât în timpul unui
DEPRESIV MAJOR SAU Episod Depresiv Major, Maniacal TULBURARE PROBA-
MANIACAL: A existat vreo sau Mixt. AFECTIVĂ BIL TUL-
perioadă în care aţi avut PSIHOTICĂ. BURARE
(SIMPTOME PSIHOTICE) şi nu aţi NOTĂ: CODAŢI CU “3” DACĂ NU DACĂ STU- PSIHO-
fost (DEPRIMAT/Ă / MANIACAL/Ă) EXISTĂ SINDROAME AFECTIVE DIUL PER- TICĂ
SAU SIMPTOMELE PSIHOTICE MITE,TRE-
APAR ÎN ABSENŢA CEŢI LA MO-
EPISOADELOR AFECTIVE. DULUL UR-
CODAŢI CU “1” NUMAI DACĂ MATOR
SIMPTOMELE PSIHOTICE
APAR DOAR ÎN TIMPUL UNUI
SINDROM AFECTIV CLAR

EXPLORAŢI DETALIILE ŞI DESCRIEŢI SEMNIFICAŢIA DIAGNOSTICĂ:

?=informaţie inadecvată 1=absent sau fals 2=sub prag 3=nivel prag sau adevărat
INTERVIU CLINIC STRUCTURAT PENTRU TULBURĂRILE DE PE AXA I
A DSM-IV-TR

EDIŢIE PACIENŢI (CU MODUL DE SCREENING PSIHOTIC)


(FEBRUARIE 2001 VERSIUNE FINALĂ)

SCID – I / P (CU MODUL DE SCREENING PSIHOTIC)

Michael B. First, M.D.; Robert L. Spitzer, M.D.;


Miriam Gibbon, M.S.W.; şi Janet B.W. Williams, D.S.W.

Studiu Studiu Nr.: . PS1

Subiect Nr. de id.: . PS2

Evaluator Nr. evaluator: . PS3

Data
PS4
Interviului: .
Ziua Luna Anul

Surse de obţinere a informaţiei (bifaţi ceea ce corespunde): PS5


PS6
 Subiect PS7
 Familie / prieteni / colegi
 Cadru medical / fişă / bilet
de trimitere

Redactat şi verificat de către: Data .

Elaborarea SCID a fost susţinută parţial de contractul NIMH # 278-83-0007 (DB) şi


de Grantul NIMH # RO1 MH40511

Pentru citări: First, Michael B., Spitzer, Robert L., Gibbon, Miriam.
şi Williams, Janet B.W. : “Interviu Clinic Structurat pentru tulburările de pe Axa I a
DSM – IV – TR - Ediţie Pacienţi (Cu Modul De Screening Psihotic)
(SCID-I/P (CU MODUL DE SCREENING PSIHOTIC) (revizuit 2/2001)
Biometrics Research Department
New York State Psychiatric Institute
1051 Riverside Drive – Unit 60
New York. New York 10032

Pagină Web: http: // www.scid4.org


(c) 2001 Biometrics Research Department
SCID – I/P (CU SP) (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Fişă Rezumativă i
SCID – I/P (CU SCREENING PSIHOTIC) FIŞĂ REZUMATIVĂ

Cod Diagnostic Prevalenţă de-a lungul vieţii Satisface criteriile de diagnostic


Diagnostic Ultima lună

Inf. Absent Sub Nivel Absent Prezent


inadecvată prag prag

TULBURĂRI AFECTIVE

01 Tulburare ? 1 2 3 1 3 SP8
Bipolară I SP9
(D. 1)

Episod curent: SP10


Episod Maniacal Unic 1 1 maniacal SP11
Recurent 2 2 mixt
3 hipomaniacal
4 depresiv major
5 nespecificat

SP12
Fără ciclare rapidă 0 Nu melancolic, 0 SP13
Cu ciclare rapidă 1 Atipic sau
Catatonic

Fără pattern sezonier 0 Melancolic 1


Cu pattern sezonier 1 Atipic 2 SP14
Catatonic 3

Severitate curentă: SP15


(numai dacă nu curent) 6 1 uşoară SP16
În remisiune parţială 7 2 moderată
În remisiune totală 3 severă, fără elemente
psihotice
4 cu elemente psihotice
congruente cu starea
afectivă
5 cu elemente psihotice
incongruente cu starea
afectivă

SCID – I/P (CU SP) (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Fişă Rezumativă ii
Cod Diagnostic Prevalenţă de-a lungul vieţii Satisface criteriile de diagnostic
Diagnostic Ultima lună

Inf. Absent Sub Nivel Absent Prezent


inadecvată prag prag

TULBURĂRI AFECTIVE (continuare)

02 Tulburare Bipolară II ? 1 2 3 1 3 SP17


(D. 2) SP18

Episod curent: SP19


1 hipomaniacal
2 depresiv major

Nu melancolic 0 SP20
Fără ciclare rapidă 0 Atipic sau SP21
Cu ciclare rapidă 1 Catatonic

Melancolic 1
Atipic 2 SP22
Fără pattern sezonier 0 Catatonic 3
Cu pattern sezonier 1

(numai dacă nu curent) Severitate curentă:


În remisiune parţială 6 1 uşoară SP23
SP24
În remisiune totală 7 2 moderată
3 severă, fără elemente
psihotice
4 cu elemente psihotice
congruente cu
starea
afectivă
5 cu elemente psihotice
incongruente cu
starea afectivă
03 Altă Tulburare Bipolară ? 1 2 3 1 3 SP25
(D. 5) SP26

1 Tulburare Ciclotimică SP27


2 Episoade maniacale intermitente
3 Episod maniacal sau hipomaniacal suprapus peste Tulburare de
Tip Psihotic
4 Tulburare Bipolară Fără Altă Specificaţie cu episoade maniacale
sub prag
5 Alta
SCID – I/P (CU SP) (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Fişă Rezumativă iii

Cod Diagnostic Prevalenţă de-a lungul vieţii Satisface criteriile de diagnostic


Diagnostic Ultima lună

Inf. Absent Sub Nivel Absent Prezent


Inadecvată prag prag

TULBURĂRI AFECTIVE (continuare)

04 Tulburare Depresivă ? 1 2 3 1 3 SP28


Majoră SP29
(D. 6)

Tipul episodului curent:


Episod unic 1 1 Nu melancolic, SP30
SP31
Recurent 2 Atipic sau Catatonic
1 Melancolic
2 Atipic
3 Catatonic SP32
Fără pattern sezonier 0
Cu pattern sezonier 1

(numai dacă nu curent): Severitate curentă: SP33


În remisiune parţială 6 1 uşoară SP34
În remisiune totală 7 2 moderată
3 severă, fără elemente
psihotice
4 cu elemente psihotice
congruente cu
starea
afectivă
5 cu elemente psihotice
incongruente cu
starea afectivă
05 Tulburare Distimică ? 1 2 3 SP35
(numai curentă)
(A. 41)

1 Debut timpuriu SP36


2 Debut tardiv

2 Fără Elemente Atipice SP37


3 Cu Elemente Atipice
SCID – I/P (CU SP) (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Fişă Rezumativă iv

Cod Diagnostic Prevalenţă de-a lungul vieţii Satisface criteriile de diagnostic


Diagnostic Ultima lună

Inf. Absent Sub Nivel Absent Prezent


inadecvată prag prag

TULBURĂRI AFECTIVE (continuare)

06 Tulburare Depresivă ? 1 3 1 3 SP38


Fără Altă Specificaţie SP39
(D. 9)

SP40
1 Tulburare Depresivă Postpsihotică a Schizofreniei
2 Episod Depresiv Major suprapus peste o Tulburare Psihotică
3 Tulburare disforică premenstruală
4 Tulburare depresivă minoră
5 Tulburare depresivă scurtă recurentă
6 Alta

07 Tulburare Afectivă ? 1 3 1 3 SP41


Datorată unei Condiţii SP42
Medicale Generale
(A. 44)
Specificaţi CMG

1 Episod similar episodului depresiv major


2 Cu elemente depresive SP43
3 Cu elemente maniacale
4 Cu elemenete mixte

08 Tulburare Afectivă ? 1 3 1 3 SP44


Indusă de o Substanţă SP45
(A. 46)
Specificaţi substanţa

1 Cu elemente depresive SP46


2 Cu elemente maniacale
3 Cu elemente mixte

SIPTOME PSIHOTICE

09 Simptome Psihotice ? 1 2 3 1 3 SP47


Primare (nu parte a unei SP48
Tulburări Afective (B. 4)

SCID – I/P (CU SP) (pentru DSM - IV –TR) (FEB 2001) Fişă Rezumativă v
Cod Diagnostic Prevalenţă de-a lungul vieţii Satisface criteriile de diagnostic
Diagnostic Ultima lună

CONSUM DE Inf. Absent Depen- Absent Prezent


SUBSTANŢE inadecvată Abuz denţă

17 Alcool ? 1 2 3 1 3
(E. 6/E. 7) SP49
SP50

18 Sedative-Hipnotice- ? 1 2 3 1 3
Anxiolitice SP51
SP52
(E. 25/E. 18)

19 Cannabis ? 1 2 3 1 3
(E. 25/E. 18 ) SP53
SP54

20 Stimulante ? 1 2 3 1 3
(E. 25/E. 18) SP55
SP56

21 Opiacee ? 1 2 3 1 3
(E. 25/E. 18) SP57
SP58

22 Cocaină ? 1 2 3 1 3
(E. 25/E. 18) SP59
SP60

23 Halucinogene/PCP ? 1 2 3 1 3
(E. 25/E. 18) SP61
SP62

24 Polisubstanţă ? 1 3 1 3
(E. 18) SP63
SP64

25 Alte substanţe ? 1 2 3 1 3
(E. 24/E. 18) SP65
SP66

SCID – I/P (CU SP) (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Fişă Rezumativă vi
Cod Diagnostic Prevalenţă de-a lungul vieţii Satisface criteriile de diagnostic
Diagnostic Ultima lună

Inf. Absent Sub Nivel Absent Prezent


inadecvată prag prag

TULBURĂRI ANXIOASE

26 Tulburarea de Panică ? 1 2 3 1 3 SP67


(F. 5) SP68

1 fără agorafobie SP69


2 cu agorafobie

27 Agorafobie fără Istoric ? 1 2 3 1 3 SP70


de Tulburare de Panică SP71
(AFTP) (F. 9)

28 Fobie Socială ? 1 2 3 1 3 SP72


(F. 14) SP73

29 Fobie Specifică ? 1 2 3 1 3 SP74


(F. 18) SP75

30 Tulburare Obsesivo- ? 1 2 3 1 3 SP76


Compulsivă SP77
(F. 23)

31 Stres Posttraumatic ? 1 2 3 1 3 SP78


(F. 29) SP79

32 Anxietate generalizată ? 1 2 3 SP80


(numai curentă)
(F. 34)

SCID – I/P (CU SP) (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Fişă Rezumativă vii
Cod Diagnostic Prevalenţă de-a lungul vieţii Satisface criteriile de diagnostic
Diagnostic Ultima lună

Inf. Absent Sub Nivel Absent Prezent


Inadecvată prag prag

TULBURĂRI ANXIOASE (continuare)

33 Tulburare de Anxioasă ? 1 3 1 3 SP81


Datorată unei Condiţii SP82
Medicale Generale
(F. 37)
Specificaţi CMG:

1 Cu Anxietate Generalizată SP83


2 Cu Atacuri de Panică
3 Cu Simptome Obsesivo-Compulsive

34 Tulburare Anxioasă ? 1 3 1 3 SP84


indusă de o Substanţă SP85
(F. 39)
Specificaţi Substanţa

1 Cu Anxietate Generalizată SP86


2 Cu Atacuri de Panică
3 Cu Simptome Obsesivo-Compulsive
4 Cu Simptome Fobice

35 Tulburare Anxioasă ? 1 3 1 3 SP87


Fără Altă Specificaţie SP88
(F. 40)

SCID – I/P (CU SP) (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Fişă Rezumativă viii
Cod Diagnostic Prevalenţă de-a lungul vieţii Satisface criteriile de diagnostic
Diagnostic Ultima lună

Inf. Absent Sub Nivel Absent Prezent


inadecvată prag prag

TULBURĂRI SOMATOFORME

36 Tulburare de ? 1 2 3 SP89
Somatizare (numai
curentă)
(G. 6)

37 Tulburare Algică ? 1 2 3 SP90


(G. 7)

38 Tulburare Somatoformă ? 1 2 3 SP91


Nediferenţiată
(numai curentă) (G. 9)

39 Hipocondrie ? 1 2 3 SP92
(numai curentă)
(G. 11)

40 Dismorfică Corporală ? 1 2 3 SP93


(numai curentă)
(G. 12)

TULBURĂRI DE COMPORTAMENT ALIMENTAR

41 Anorexie Nervoasă ? 1 2 3 1 3 SP94


(H. 2) SP95

42 Bulimie Nervoasă ? 1 2 3 1 3 SP96


(H. 5) SP97

43 Tulburare de Mâncat ? 1 2 3 1 3 SP98


Compulsiv SP99
(H. 8)

44 TULBURARE DE ? 1 2 3 SP100
ADAPTARE
(numai curentă) (I. 2)

45 ALTĂ TULBURARE DE ? 1 2 3 1 3 SP101


PE AXA I A DSM- IV SP102

Specificaţi:
SCID – I/P (CU SP) (pentru DSM - IV - TR) (FEB 2001) Fişă Rezumativă ix
DIAGNOSTIC PRINCIPAL PE AXA I (i.e. tulburarea care se află [sau ar trebui să se afle] în
centrul atenţiei din punct de vedere clinic.

Specificaţi Codul Diagnosticului pentru diagnosticul principal de pe fişa rezumativă: SP103


Notă: Acordaţi Codul 00 în cazul în care nu exsită o tulburare curentă pe Axa I.
Acordaţi codul 99 dacă este necunoscută.

DIAGNOSTIC EVALUATOR, DACĂ ESTE DIFERIT DE DIAGNOSTICUL SCID:

DSM – IV Axa IV: Probleme Psihosociale şi de Mediu:

Bifaţi:

 Probleme cu grupul de suport primar (copilărie, la vârsta SP104


adultă, părinte-copil). Specificaţi:
 Probleme în legătură cu mediul social SP104
Specificaţi:
 Probleme educaţionale. Specificaţi: SP104
 Probleme profesionale. Specificaţi: SP104
 Probleme cu locuinţa Specificaţi: SP104
 Probleme economice. Specificaţi: SP104
SP104
 Probleme cu accesul la serviciile de asistenţă medicală.
Specificaţi:
 Probleme în legătură cu interacţiunea cu sistemul SP104
legal/penal Specificaţi:
SP104
 Alte probleme de natură psihosocială şi de mediu
Specificaţi:

SCID – I/P (CU SP) (pentru DSM - IV –TR) (FEB 2001) Fişă Rezumativă x
DSM-IV Axa V: Scala de Evaluare Globală a Funcţionării (EGF)

Funcţionarea psihologică, socială şi ocupaţională se consideră pe un continuum ipotetic de la


sănătate-maladie mentală. Nu se include deteriorarea în funcţionare datorită restricţiilor somatice (sau
de mediu).

Indicaţi codul corespunzător nivelului INFERIOR de funcţionare din timpul săpămânii cu cea mai
SLABĂ funcţionare din ultima lună. (Utilizaţi coduri intremediare când sunt corespunzătoare, de ex.
45, 68, 72) Notă: Acordaţi codul 0 dacă nu dispuneţi de informaţie adecvată
PS105

100 Funcţionare superioară într-un larg domeniu de activităţi, problemele de viaţă nu par a fi scăpate
vreodată din mână, este căutat de alţii pentru multele sale calităţi. Nici un simptom
91

90 Simptome absente sau minime (de.ex., anxietate uşoară înainte de un examen), funcţionare bună în
toate domeniile, interesat şi implicat într-o gamă largă de activităţi, eficient social, satisfăcut în
general de viaţă; nu mai mult decât probleme sau preocupări cotidiene (de ex., certuri ocazionale
81 cu membrii familei).

80 Dacă sunt prezente simptome, acestea sunt reacţii expectabile şi tranzitorii la stresori
psihosociali (de ex., dificultăţi în concentrare după o ceartă în familie), nu mai mult decât o uşoară
deteriorare în funcţionarea socială, profesională sau şcolară (de ex., rămânere în urmă temporară în
71 activitatea şcolară)

70 Câteva simptome uşoare (e.g. dispoziţie depresivă şi insomnie uşoară) SAU unele dificultăţi în
funţionarea socială, profesională sau şcolară (de ex., neglijarea îndatoririlor sau chiul ocazional), dar
în general o funcţionare destul de bună; are câteva relaţii interpersonale semnificative.
61

60 Simptome moderate (de ex., afect plat şi limbaj circumstanţial, atacuri de panică ocazionale) SAU
dificultăţi moderate în funcţionarea socială, profesională sau şcolară (de ex., puţini prieteni,
51 conflicte cu colegii).

50 Simptome severe (de ex., ideaţie sucidară, ritualuri obsesionale severe, furt frecvent din magazine)
SAU deteriorarea severă în funcţionarea socială, ocupaţională sau şcolară (de ex., lipsa prietenilor,
41 incapabil să menţină un serviciu).

40 O oarecare deteriorare în testarea realităţii sau în comunicare (de ex., limbajul este uneori ilogic,
obscur sau irelevant) SAU deteriorare majoră în mai multe domenii cum ar fi şcoala, serviciul,
relaţiile de familie, judecata, gândirea sau dispoziţia (de ex., bărbatul depresiv evită prietenii, îşi
neglijează familia, este incapabil să muncească; copilul bate frecvent copiii mai mici decât el, este
31 sfidător acasă, lipseşte de la şcoală).

30 Comportamentul este considerabil influenţat de idei delirante sau de halucinaţii SAU există o
deteriorarea severă în comunicare sau judecată (de ex., uneori este incoerent, acţionează în mod
flagrant inadecvat, are preocupări suicidare) SAU este incapabil să funcţioneze în aproape toate
21 domeniile (de ex., stă în pat toată ziua; nu are serviciu, locuinţă sau prieteni).

20 Un oarecare pericol de a se vătăma pe sine sau pe alţii (de ex., tentative suicidare fără urmărirea
clară a morţii; frecvent violent, excitaţie maniacală) SAU ocazional incapabil să menţină un minimum
de igienă personală (de ex., miroase a fecale) SAU deteriorare flagrantă în comunicare (de ex.,
11 incoerenţă severă sau mutism).

10 Pericol persistent de vătămare severă a sa sau a altora (de ex., violenţă recurentă) SAU
incapacitatea persistentă de a menţine o igienă personală minimală SAU acte suicidare severe
1 cu dorinţa clară de a muri