Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testimițanu”

FACULTATEA DE STOMATOLOGIE

Catedra de stomatologie ortopedică ”Ilarion Postolachi”

Teza de licență

TRATAMENTUL PROTETIC A LEZIUNILOR ODONTALE CORONARE


CU COROANE DE ÎNVELIȘ PE BONT ARTIFICIAL

Cheptene Anastasia

Anul V, grupa S1507

Guțuțui Vasile

dr.șt.med., conf. univ.

Chișinău, 2020

1
DECLARAȚIE

2
CUPRINS
Lista de abrevieri.............................................................................................................................4
INTRODUCERE...........................................................................................................................5
1. ETIOPATOGNIA, TABLOUL CLINIC, PRINCIPIILE ȘI METODELE DE
TRATAMENT ALE LEZIUNILOR ODONTALE CORONARE TOTALE ..................7
1.1. Etiologia, patogenia și tabloul clinic al leziunilor odontale coronare................................7
1.2. Principiile și metodele de tratament ala leziunilor odontale coronare...............................
1.2.1. Principiile tratamentului ortopedic restaurator........................................................
1.2.2. Reconstituirile corono-radiculare..............................................................................
1.2.3. Coroanele de înveliș..................................................................................................
1.2.4. Etapele clinico-tehnice
2. MATERIAL ȘI METODE DE CERCETARE.....................................................................
2.1. Caracteristca generală a lotului de studiu.........................................................................
2.2. Examenul clinic....................................................................................................................
2.3. Examenul paraclinic............................................................................................................
3. REZULTATE OBȚINUTE ȚI DISCUȚII...........................................................................
CONCLUZII.............................................................................................................................
BIBLIOGRAFIA.....................................................................................................................

3
Lista de abrevieri:
 CR- Canal radicular;
 DR- Dispozitiv radicular;
 ADM- Aparat dento-maxilar;
 LOC- Leziune odontală coronară;
 DCR- Dispozitiv corono-radicular;
 RCR- Restaurare corono-radiculară;
 mkA- microamperi;
 m\c- metalo-ceramica.

4
INTRODUCERE
Actualitatea problemei

Pierre Fourchard a menționat pentru prima dată termenul de „reconstituire corono-


radiculară” în lucrarea sa ”Le chirurgien dentist” în anul 1728.
Claude Mounton în anul 1746 confecționeză prima coroană de înveliș din aur, unită cu
pivot care mai apoi urma a fi înserat în canalul radicular al dintelui.
Bourdet în anul 1748 din cauza că primele dispozitive corono-radiculare au fost
confecționate din lemn, ele se fracturau foarte repede și ușor. Ulterior au fost înlocuiți cu pivoți
din metal.
Ulterior pe parcursul următoarelor ani apar diferite modele de coroane cu sistem de fixare
pe pivoturi radiculare. Cea mai importantă coroană de substituție în această perioadă a fost
coroana Richmond în anul1880, creată de Casius M. Richmond acea coroană era constituită din
3 elemente: pivotul radicular, pseudobontul metallic și coroana ceramic.
La jumătatea sec. XX a început folosirea pivoților din aliaje metalice simple dar și cele
nobile. Ulterior apar și pivoți prefabricați, precum și materialele pentru reconstituirile directe în
cavitatea bucală.
Richard S. Schwartz și James W. Robbins au concluzionat că: principalul scop al unui
pivot este de a retenționa materialul din care se face bontul coronar, în cazul unui dinte ce
prezintă o pierdere importantă de țesut dentar coronar [17].
Totodată foarte important este și restaurareaformei anatomice pierdute, restabilirea
funcției dinților naturali și nu în ultimul rind de a proteja rădăcinele dentare contra distrugelor
care pot apărea ulterior.
Cantitatea considerabilă de structură dentară se pierde de cele mai multe ori în urma
cariilor, obturațiilor repetate la același dinte, abraziune patologică, distrugerea dintelui sub
coroana artificială în urma discimentării și traumele endodontice [19].
Dinții ce au avut de suferit în urama leziunilor odontale coronare trebuie să poată servi în
mod satisfăcător rolul de bont pentru lucrarea protetică, ce urmeză a fi confecționată.

5
Alegerea metodei de tratament este dictate de 2 factori importanți: cantitatea de structură
dentară coronară rămasă,precum și tipul de dinte lezat.
La moment odată cu avansarea stomatologiei putem oferi pacienților tratamente effective,
prin intermediul pivoților din fibra de sticlă sau celor din zirconiu ce au o rezistență sporită și
redarea unei esteticemaxime a dintelui restabilit.
Scopul studiului:
Studiul particularităților tabloului clinic a pacienților cu leziuni odontale coronare și
determinarea indicațiilor către confecționarea bonturilor artificiale cu scopul aplicării coroanelor
artificiale.
Obiectivele cercetării:
1. Colectarea surselor literare la metodele de tratament protetic a leziunilor odontale
coronare cu coroane de înveliș artificiale.
2. Determinarea indicațiilor și contraindicațiilor la tratamentul protetic al leziunilor
odontale coronare totale și subtotale cu coroane artificiale, prin confecționarea
bonturilor artificiali în dependență de starea țesuturilor radiculare restante.
3. Restabilirea estetică și funcțională a dinților cu leziuni odontale coronare cu ajutorul
Dispozitivelor corono-radiculare și corone de înveliș.
Importanța teoretică ți valuarea aplicativă a lucrarii:
La moment stomatologia modernă se confruntă cu una din cele mai fregvente patologii a
țesuturilor odontale coronare. La baza tratamentului a leziunilor odontale coronare este de a reda
estetica și funcționalitatea dintelui prin obturație, dar dacă nu este efectivă atunci recurgem la
tratament protetic. În protetica dentară la momentul actual în leziunile odontale coronare cea mai
folosită metodă de tratament este cu dispozitiv corono-radicular.

6
ETIOPATOGNIA, TABLOUL CLINIC, PRINCIPIILE ȘI METODELE DE
TRATAMENT ALE LEZIUNILOR ODONTALE CORONARE TOTALE
1.1. Etiologia, patogenia și tabloul clinic al leziunilor odontale coronare.
Etiologia:

a. Trauma;
b. Cariile complicate;
c. Fluoroza;
d. Abraziunea patologică;
e. Hipoplazia smalțului;
f. Defecte cuneiforme;
g. Eroziunea chimică, etc.