Sunteți pe pagina 1din 8

1.

Chimia proteinelor Enzimele A1 Care este unitatea structurală a proteinelor


simple?
[x] aminoacizii
2. Chimia proteinelor Enzimele A1 Grupările libere COOH (carboxil) sunt prezente în:
[x] aminoacizi
3. Chimia proteinelor Enzimele Grupările libere NH2 (amino) sunt prezente în:
A1
[x] proteine simple proteine si aa in aa
4. Chimia proteinelor Enzimele A3 Care compusi contin azot?

[x] proteinele simple


[x]Aminoacizi
[x]ARN
[x]fosfatidil etanolamina
[x] ADN
5. Chimia proteinelor Enzimele A1 În componenţa căror compuşi este prezentă gruparea
SH?
[x] proteine simple
[x]in cisteina
6.Grupa oh
[x]in proteine glicerol si glucoza
[x]in prot simple si serine
7. Chimia proteinelor Enzimele A1 Ce grupări funcţionale conferă proteinelor proprietăţi
acide?
[x] carboxilică
8. Chimia proteinelor Enzimele A3 Ce grupări funcţionale conferă proteinelor proprietăţi
bazice?
[x] amino
[x] guanidinică
9. Chimia proteinelor Enzimele A3 Selectaţi polimerii biologici :
[x] ADN
[x] colagenul
10. Chimia proteinelor Enzimele A3 Ce grupe de aminoacizi sunt prezente în proteine?
[x] hidroxiaminoacizii
[x] aminoacizii homociclici si monoaminodicarboxilici

11. Chimia proteinelor Enzimele A3 Selectaţi aminoacizii hidrofobi nepolari:

[x] Val
[x] Ile
12. Chimia proteinelor Enzimele A3 Selectaţi aminoacizii hidrofili polari:
[x] Ser
[x] Asp
[x] Asn
13. Chimia proteinelor Enzimele A3 Selectaţi aminoacizii bazici:
[x ]Arg
[x] Lys (Arginina si lizin

14. Chimia proteinelor Enzimele A3 Selectaţi aminoacizii acizi:


[x] Asp
[x] Glu

15. Chimia proteinelor Enzimele A1 Referitor la alfa-alanină este corectă afirmaţia:


[x]prin decarboxilare formează piruvat formula alaninei este derivat al acidului
propionic, in mediu bazic migreaza spre anod
16. Chimia proteinelor Enzimele A1 Afirmaţiile corecte in legatură cu serina sunt:

[x]este hidrofil
[x]in mediu bazic migreaza spre anod
[x] este aminoacid neesential

17. Chimia proteinelor Enzimele A1 Afirmaţii corecte referitor la aspartat:

[x] este acidul asparagic

18. Chimia proteinelor Enzimele A1 Acidul glutamic este:

Prin decarboxilare genereaza GABA


Este aminoacid dispensabil
In mediu bazic migreaza spre anod
19. Chimia proteinelor Enzimele A3 Care afirmări sunt corecte referitor la lizină?

[x]la ph egal cu 7 se incarca pozitiv


[x] este aminoacid bazic
[x] prin modificări posttranslationale formează hidroxilizina

20. Chimia proteinelor Enzimele A3 Referitor la prolină sunt corecte afirmaţiile:

[x]Formula este iminoacid


[x]Este precursorul hidroxiprolinei
[x] este proteinogen

21. Glicina

[x]Este aa disp.
[x]in mediu bazic migreaza spre anod
22. Chimia proteinelor Enzimele A3 Funcţiile proteinelor:
[x] catalitică
[x] structurală

23. Structura primară a proteinelor:


Chimia proteinelor Enzimele A3
[x] prezintă succesiunea aminoacizilor uniţi prin legături peptidice
[x] este determinată genetic

24. Chimia proteinelor Enzimele A3 Afirmaţii corecte în legatură cu structura primară a


proteinelor:
[x] este caracteristică tuturor proteinelor
[x] se distruge prin hidroliză

25. Chimia proteinelor Enzimele A3 Referitor la legatura peptidică sunt corecte afirmaţiile:
[x] legatura peptidică există sub 2 forme de rezonanţă - ceto si enol
[x] atomii grupei peptidice se află în acelaşi plan
26. Chimia proteinelor EnzimeleCare din afirmaţiile de mai jos sunt corecte?
A1
[x] lantul polipeptidic conţine cite un singur aminoacid N- si C-terminal

27. Chimia proteinelor Enzimele A1 Structura secundară a proteinelor:

[x] este alfa-helixul şi beta-structură


28. Chimia proteinelor Enzimele A1 Referitor la alfa-elice sunt corecte afirmaţiile:

[x]legăturile de hidrogen se formează între grupările - CO şi - NH - de pe aceeaşi


catenă polipeptidică
29. Chimia proteinelor Enzimele A3 Structura secundară (beta-structură):

[x] legăturile de hidrogen se formează între grupările - CO şi - NH - de pe catene


polipeptidice diferite
[x] poate fi paralelă şi antiparalelă

30. Chimia proteinelor Enzimele A3 Structura terţiară a proteinelor:


[x] este aranjarea spatială a lanţului polipeptidic
[x] este stabilizată de legăturile formate intre radicalii aminoacizilor amplasati liniar
departe unul de altul
31. Chimia proteinelor Enzimele A3 Structura terţiară a proteinelor:
[x]determină activitatea biologică a proteinelor
[x] este stabilizată de legături covalente, de hidrogen, electrostatice, hidrofobe

32. Chimia proteinelor EnzimeleStructura cuaternară a proteinelor:


A3
[x] este organizarea subunităţilor într-o moleculă proteică unică funcţională
[x] se formează prin legături necovalente dintre suprafetele de contact ale protomerilor

33. Chimia proteinelor Enzimele A3 Selectaţi proteinele oligomere:


[x]hemoglobina
[x] LDH (lactatdehidrogenaz
[x] imunoglobulinele
[x] creatinkinaza

34. Chimia proteinelor Enzimele A1 Hemoglobină (H:

[x] este tetramer format din 2 tipuri de subunităţi


[ x] fiecare protomer conţine cite o grupare prostetică "hem"
35. Chimia proteinelor Enzimele A3 Clasificarea proteinelor:
[x] exista atât proteine simple, cât şi conjugate
[x] glicoproteinele şi nucleoproteinele sunt proteine conjugate
36. Chimia proteinelor Enzimele A3 Albuminele:

[x] sunt proteine ale plasmei sangvine


[x] menţin presiunea oncotică sangvină
[x] asigură transportul diferitor compuşi

37. Chimia proteinelor Enzimele Globulinele plasmei sangvine:


A3
[x] la electroforeză se separă în alfa1, alfa2, beta şi gama globuline
[x] gama globulinele au protecţia imunologică

38. Histonele:
Chimia proteinelor Enzimele A3
[x] se disting histonele H1, H2a, H2b, H3 şi H4
[x] intră în componenta nucleozomilor

78. Chimia proteinelor Enzimele A3 În componenţa căror compuşi se întîlneşte gruparea


OH?

[x] proteine simple


[x] serina

79. Chimia proteinelor Enzimele A3 Proteinele fixatoare de calciu sunt:


[x] calmodulina
[x] colagenul
[x] Ca-ATP-aza

80. Chimia proteinelor Enzimele A3 Sarcina electrică a proteinei depinde de:

[x]componenţa aminoacidică
[x] pH-ul solutiei

81. Punctul izoelectric (pI) al tetrapeptidei se afla in


Chimia proteinelor Enzimele A1
zona pH-lui : formula asp –val-glu
[x] 4,0 - 5,0
82. Chimia proteinelor Enzimele A1 pI al tetrapeptidei Arg - Lys - His - Ala se afla in
zona pH -lui: lyz arg his

[x] 7.7 - 8.8


83. Chimia proteinelor Enzimele A1 Punctul izoelectric (pI):

[x] este valoarea pH-ului la care sarcina electrică sumară a proteinei este egală cu zero
84. Chimia proteinelor Enzimele A3 Solubilitatea proteinelor:

[x] depinde de sarcina electrică şi membrana apoasă


[x] depinde de natura solvenţilor şi de temperatură

85. Chimia proteinelor Enzimele A3 Factorii ce stabilizează solutiile coloidale proteice


sunt:

[x] membrana apoasă ce se formează la hidratarea grupelor funcţionale hidrofile


[x] sarcina electrică dependentă de pH-ul mediului

86. Chimia proteinelor Enzimele A3 Condiţiile de salifiere ale proteinelor sunt:


[x] înlăturarea membranei apoase
[x] neutralizarea sarcinei electrice

87. Chimia proteinelor Enzimele A3 Salifierea:


[x]este dehidratarea moleculei proteice
[x] este un proces reversibil

88. Chimia proteinelor Enzimele A3 Afirmaţii corecte referitor la molecula proteică


denaturată sunt:
[x]se distruge structura tertiară, cuaternară
[x] nu se distrug legăturile peptidice

89. Chimia proteinelor Enzimele A3 În calitate de soluţii coloidale, proteinele posedă:

[x]viscozitate mărită
[x] difuzie redusă
[x] proprietăţi optice

94. asp-leu-glu

[x]In mediu bazic migreaza spre anod si este o peptida acida

95. cisteina- tirozina – izoleucina


[x]Prezina reactia xantoproteica pozitiva

96. lizina-arg – his

[x]Este alc din aa bazici si in mediu acid migreaza spre catod