Sunteți pe pagina 1din 7

Activitate1.3.

2 Proiectarea unei programe de opțional

CLASA PREGĂTITOARE
Durata: 1 an
Nr.de ore: 1 oră /săptămână
Prof. înv. primar: Huluță Maria
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nr.1 Apa-Asău
NOTĂ DE PREZENTARE
Dinamica socială impusă de societatea contemporană formulează cerințe noi față de
comportamentul omului, cerințe la care este de dorit să se răspundă printr-o inserție pozitivă şi
o adaptare activă la ritmul rapid al transformărilor sociale. Din această perspectivă, noile
tendințe în formarea atitudinilor prosociale se orientează spre instrumentarea individului cu
abilități de analiză şi spre dezvoltarea creativității sociale în sensul progresului social.
În acest scop, prin intermediul opționalului “Eu şi lumea din jurul meu”, se urmărește
inițierea elevilor în adoptarea unor comportamente dezirabile din punct de vedere social,
dezvoltarea capacității de analiză a situațiilor sociale create prin joc, menite să simuleze
contexte reale de viață. Activitățile din cadrul acestui opțional permit conștientizarea
procesului de transformare a cunoștințelor, abilităților și atitudinilor în comportamente
aplicabile în viața reală, cu finalitate pozitivă pentru sine și societate. Activitatea opțională
„Eu şi lumea din jurul meu” este dedicată dezvoltării capacității elevului de a se autocunoaște
și de a-și exprima într-o manieră pozitivă interesele, aptitudinile, trăirile personale, abilitățile
de relaționare și comunicare, reflecțiile cu privire la învățare.
Prin temele alese se încearcă optimizarea imaginii de sine şi dezvoltarea respectului de
sine şi față de ceilalți, componente necesare în pornirea unui demers de dezvoltare socială.
Acest opțional își propune de asemenea să stimuleze, să exerseze, să amplifice
abilitățile cognitive, emoționale, relaționale ale copilului dar și să identifice eventualele
blocajele de comunicare și emoționale și să introducă o notă recuperatorie și puternic
antrenantă în universul interior al copilului.
Așadar, disciplina opționala „Eu şi lumea din jurul meu” se prezintă sub o multiplă
finalitate:
- facilitează realizarea unor achiziții și beneficii psiho-comportamentale la copii;
- oferă părinților un tablou complet al indicatorilor cognitivi și comportamentali ai
maturizării copilului;
- poate constitui un sprijin concret și un veritabil ghid pentru optimizarea activităților
instructiv-educative și formative din școală.
Competențe generale
1. Manifestarea interesului pentru autocunoaștere şi a atitudinii pozitive față de sine şi
față de ceilalți
2. Exprimarea adecvată a emoțiilor în interacțiunea cu copii şi adulți cunoscuți
3. Utilizarea abilităților şi a atitudinilor specifice învățării în context școlar
Competențe specifice
1. Manifestarea interesului pentru autocunoaștere şi a atitudinii pozitive față de sine şi față
de ceilalți
1.1.Identificarea unor trăsături personale elementare
1.2.Identificarea unor obiecte și activități simple de igienă personală
2.Exprimarea adecvată a emoțiilor în interacțiunea cu copii și adulți cunoscuți
2.1.Recunoașterea emoțiilor de bază în situații simple ,familiare
2.2.Identificarea regulilor de comunicare în activitatea școlară
2.3.Explorarea caracteristicilor ființelor și obiectelor preferate și a interacțiunii simple
3.Utilizarea abilităților și a atitudinilor specifice învățării în context școlar
3.1 Identificarea unor rutine în activitatea școlară
3.2.Aplicarea unor tehnici simple care sprijină învățarea şi succesul școlar
3.3.Identificarea hobby-urilor, jocurilor şi activităților preferate
Competențe specifice și activități de învățare
1.1 Cine sunt eu? - Identificarea propriei persoane: nume și prenume, aspecte
Identificarea despre înfățișarea fizică, data şi locul nașterii, adresa
unor trăsături -Jocuri de identificare şi denumire a trăsăturilor fizice (culoarea ochilor,
personale lungimea părului, înălțimea, greutatea), desenarea conturului corpului în
elementare mărime naturală, colorarea conturului
Realizarea de desene de tip autoportret, colaje despre propria persoană,
vizualizarea în oglindă a elementelor corporale şi denumirea acestora
Prezentarea fotografiei proprii, la vârste diferite
Discuții în perechi sau în grupuri mici pe baza desenelor şi poveștilor
create de fiecare persoană despre părțile corpului şi rolul acestora
Jocuri pentru recunoașterea copiilor, pe baza enumerării trăsăturilor fizice
relevante
O familie, un arbore şi eu care cresc - numele părinților, membrii familiei,
relații cu membrii familiei, roluri asumate în familie
Eu și ceilalți din jurul meu – unicitatea persoanei. Cu cine mă asemăn?
De cine mă deosebesc – diferențe individuale
1.2. Jocuri de identificare a obiectelor de igienă personală şi explicarea modului de
Identificarea folosire a
unor obiecte şi acestora
activități Ghicitori, poezii, cântece despre obiecte de igienă personală
simple de Vizionarea unor filme scurte despre igiena personală
igienă Activități practice de exersare a acțiunilor de îmbrăcare/dezbrăcare sau legarea
personală șireturilor, spălarea mâinilor înainte de servirea mesei, după utilizarea toaletei,
ordonarea hainelor, aranjarea/împachetarea hainelor, închiderea fermoarului,
nasturilor, în vederea dezvoltării independenței față de adult
Exerciții de reprezentare grafică a unor obiecte, activități şi reguli simple de
igienă personală
2.1. Vizionarea unor secvențe din desene animate, filme pentru copii, audierea unor
Recunoașterea povești consacrate, pentru identificarea şi denumirea emoțiilor de bază ale
emoțiilor de personajelor (Exemplu: Cocoșul supărat, Iedul fricos, Împăratul fericit, Albina
bază în situații curajoasă etc.)
Simple, Completarea frazelor lacunare (Cum se simte...?)
familiare Comunicăm, ne înțelegem – reguli de comunicare; ascultare şi înțelegere a
mesajului receptat
Sentimentele şi emoțiile mele – bucurie, tristețe... recunoașterea emoțiilor de
bază, identificarea formelor de exteriorizare a emoțiilor
Emoțiile mele, emoțiile noastre – înțelegerea caracterului universal al emoțiilor
și a formelor individuale de exteriorizare
- Suntem prieteni, împărtășim bucuriile şi tristețile - înțelegerea şi respectarea
emoțiilor celorlalți
Jocuri de tipul “Roata emoțiilor”, pentru aprecierea emoțiilor în diferite situații
(Exemplu: Cum m-am simțit? Situații: prima zi de școală, întâlnirea cu noii
colegi, când este încurajat/certat de părinți, sărbătorirea zilei de naștere, apariția
unui nou membru în familie)
Jocuri din folclorul copiilor, practicate în școală sau în afara școlii, vizând
exprimarea emoțiilor
2.2. Suntem un grup, iată regulile noastre! – Propunerea, negocierea și fixarea
Identificarea regulilor care să reglementeze relațiile dintre colegi. Importanța respectării
regulilor de regulilor clasei
comunicare în Persoane diferite, nevoi diferite, posibilități diferite – diversitatea persoanelor.
Activitatea Complementaritatea persoanelor din grup.
școlară Vreau şi pot să te ajut - comportamente de cooperare în grup; disponibilitatea de
a acorda ajutor; acceptarea ajutorului
Grupul de prieteni – limbaj și comportamente dezirabile în activitățile de grup-
Exprimarea prin desen a regulilor de comunicare la școală şi afișarea acestora
pentru a fi vizualizate de elevi – exemplu: vorbim pe rând, ascultăm activ,
respectăm programul școlar,
Ajutăm colegii când ne solicită sprijinul, adresăm întrebări etc.
Jocuri de tipul „Continuă propoziția”, „Continuă povestea”
Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalități pozitive/negative de interacțiune
verbală sau fizică: se ajută unii cu ceilalți, se exprimă politicos (te rog,
mulțumesc), se întrerup, se lovesc, se împing etc.
- Jocuri de selecție şi plasare de jetoane: Da (comunicare eficientă)/Nu
(comunicare ineficientă)
2.3. Explorarea Lucruri care mă descriu - locuri favorite, animale, mâncăruri preferate
caracteristicilo Jocuri de cunoaștere/intercunoaștere de tipul „Pot să te prezint eu?” în care
r ființelor şi fiecare copil își prezintă colegul/colega, jucăria preferată, animalul preferat,
Obiectelor activități preferate
preferate şi a Realizarea unui jurnal în imagini „Eu şi prietenul/prietenii mei”, în care copilul
interacțiunii desenează prietenul/prietenii, activitățile preferate desfășurate împreună,
simple cu obiectele/ființele de care se simte atașat
acestea Ce-mi place mie cel mai mult - activități, personaje și jocuri preferate.
Organizarea unor evenimente: „Ziua clasei noastre”, „Expoziție de lucrări
plastice dedicate prietenilor”
Activități şi jocuri de tipul “Prietenul secret”
3.1. Discuții la începutul anului școlar despre noile rutine (orar zilnic, orar
Identificarea săptămânal, pauze, Vacanțe etc.)
unor rutine în Discuții despre statutul de preșcolar/școlar
activitatea Discuții de explorare a intereselor şi a experiențelor anterioare ale copiilor (la
școlară începutul fiecărei zile/teme/săptămâni, în cadrul „Întâlnirii de dimineață”, în
cadrul altor lecții sau al Activităților extrașcolare)
Transformarea spațiului clasei într-un mediu prietenos de învățare: modalități de
prezentare personală afișate pe mese/bănci, construirea în echipă a simbolului,
expunerea produselor activităților la nivelul elevilor, pentru a fi vizualizate
Interpretarea unor melodii preferate pentru anunțarea pauzei: „Cum mi-ar plăcea
să sune Clopoțelul în școala mea?”
Teatru de marionete: „Sunt în clasa pregătitoare”
3.2. Aplicarea Exerciții de identificare în imagini a organizării învățării: întreruperea jocului,
unor tehnici pregătirea materialelor, concentrarea asupra rezolvării sarcinilor, eliminarea
simple care surselor de perturbare a atenției, momente de relaxare etc.
sprijină Organizarea orarului prin lipirea imaginilor cu activitățile zilnice şi săptămânale
învățarea şi Personalizarea orarului: desen, colaj, pictură, elemente grafice artistice
succesul școlar Jocuri de rol: „Cum, ce, cu cine învățăm la școală?”
Desenarea momentelor specifice unei zile obișnuite de școală
Distribuirea şi asumarea unor sarcini în clasă (aranjarea jucăriilor, udatul
florilor, distribuirea fișelor de lucru, afișarea produselor învățării, ștergerea
tablei, ordonarea consumabilelor, inserarea produselor activității în portofolii
etc.)
Vizite în școală (biroul directorului, cancelaria profesorilor, toaletă, alte clase,
bibliotecă, sală de sport, cabinet medical, etc.)
Sărbătorirea primelor 100 de zile de școală prin desene, lucruri interesante
învățate sau momente în care s-au simțit bine, lucrări inedite realizate împreună
cu părinții
3.3. Prezentarea în fața grupului a unor obiecte personale care exprimă cel mai bine
Identificarea ceea ce îi place fiecăruia să facă, pentru valorizarea abilităților fiecărui copil,
hobby-urilor, indiferent de domeniu
jocurilor şi Ghicitori, colaje despre hobby-uri şi activităţi preferate: „Ce îmi place să fac?”
activităților Activitatea mea preferată - motivația personală în alegerea anumitor activităţi
preferate proprii
Meserie, o poveste, o dorință – locuri de muncă, meserii, unelte, satisfacția
rezultatelor muncii
Vreau să fiu – exprimarea preferințelor față de unele meserii
Părinții ne povestesc despre profesia/locul lor de muncă - locuri de muncă,
meserii, disciplina la locul de muncă
„Micul colecționar”, prezentarea colecțiilor pe care fiecare le are acasă sau a
obiectului/jucăriei/activității preferate
Realizarea unor albume, agende speciale, portofolii care cuprind date personale
despre activităţi preferate, aptitudini, realizări etc.
Jocuri/activităţi/concursuri de identificare a unor abilități, a predispozițiilor
native/talentelor copiilor în diverse domenii: muzică, dans, sport, desen,
matematică, relaționare cu ceilalți etc. (cântat vocal sau la un instrument, desenat,
decupat, sărit coarda, bun la fotbal, povestit, a fi curajos, a fi politicos, a răspunde
la întrebări, calcul matematic simplu etc.)
Realizarea unor expoziții cu temă, care să cuprindă produsele/lucrările tuturor
elevilor clasei
Crearea unor spații în clasă cu recuzită specifică (construcții, pictură, lectură,
ştiințe, muzică etc.), unde copiii pot opta să lucreze, în funcție de interese pe
diferite teme

Conținuturi:
1. Cine sunt eu?
2. Trăsături fizice
3. Schema corporală: alcătuirea şi denumirea părților corpului
4. Ce pot face eu?
5. Eu şi colegii mei - dezvoltarea unei atitudini pozitive fata de sine şi fata de ceilalți
6. Sunt curat şi sănătos - activităţi zilnice de igienă personală
7. Fac mișcare şi mănânc sănătos – igiena personală
8. Un mediu mai curat – igiena clasei şi a casei
9. Emoții de bază denumite prin cuvinte (bucurie, tristețe, frică, furie)
10. Ce pot simți în diferite situații?
11. Cum îmi pot controla emoțiile? – Trăire şi manifestare emoțională
12. Reguli de comunicare în activitatea școlară
13. Învăț să lucrez în echipă
14. Comunicarea cu colegii şi cadrele didactice
15. Ființe şi obiecte preferate. Caracteristicile acestora
16. Comunicarea în familie
17. Comportarea în familie – interacțiuni simple cu ființe şi obiecte familiare
18. Prietenii mei
19. Jocuri şi jucării
20. Cărticica mea cu povești
21. Reguli elementare ale noilor rutine specifice activității clasei pregătitoare
22. O zi din viața unui școlar
23. Tehnici simple care sprijină învățarea
24. Reguli de organizare a învățării
25. Toate la timpul lor
26. Activitățile mele recreative
27. Hobby-uri şi activităţi preferate
28. Ce meserie îmi place
29. Portofoliul personal cu rezultate/evidențe ale învățării
30. Jurnalul meu
Sugestii metodologice
Opționalul “Eu şi lumea din jurul meu” cuprinde activități și exerciții antrenante și interactive
prin care elevii își dezvoltă și își exersează abilitățile de autocunoaștere, de comunicare, de
relaționare și lucru în echipă, de adaptare la reguli și de exprimare a nevoilor, intereselor și
pasiunilor. Elevii pornesc de la propriile experiențe cognitive sau emoționale pe care le
dezvoltă și le perfecționează.
Astfel elevii sunt încurajați să fie spontani, să facă alegeri, să adreseze întrebări, să comunice
propriile opinii, să aibă intervenții argumentate, să reflecteze asupra temelor puse în discuție,
să manifeste inițiativă, să exprime idei originale şi emoții autentice despre ceea ce învață.
Cele mai eficiente metode și procedee de lucru în cazul opționalulul “Eu şi lumea din jurul
meu” sunt:
Lucrul în echipă – recomandat pentru situațiile în care elevii trebuie să reconstituie un anumit
traseu sau să identifice anumite personaje.
Brainstormingul –recomandat pentru situațiile în care elevii discută despre activitățile care le
plac, despre meserii sau despre soluțiile de economisire.
Jocul de rol –recomandat pentru situațiile în care elevii descoperă diverse meserii, identifică
soluțiile la diferitele probleme
Problematizarea – recomandat pentru situațiile în care elevii identifică responsabilitățile şi
regulile pe care trebuie să le respecte în sala de clasă.
Conversația euristică - recomandat pentru situațiile în care elevii discută despre activitățile
care le plac, despre hobbyurile lor, activitățile preferate.
BIBLIOGRAFIE:
1. Programa școlară pentru disciplina Dezvoltare personală (clasele P, I, II) OMEN
3418/2013 (Sursa http://www.edu.ro/index.php/articles/19601)
2. Ghidul profesorului - Noi înșine, modul de educație financiară Junior Achievement,
2012© (Sursa http://www.jaromania.org/upload_tiny_mce/file/MP%20%20Programe
%20JA/MP%20Noi%20insine%20WTM.pdf)
3. Andrei, S., Belcin M., “Consiliere şi orientare” - concepte moderne şi idei practice,
Editura Crizon, Constanţa 2007
4. Chivulescu, L. “Eu şi ceilalți” - caiet pentru clasa I, Editura Coresi, București, 2007
5. Chivulescu L., Rădoi I., Bauer R O., Rădoi Gh. “Consiliere şi orientare
educațională”, ghidul învățătorului, editura Coresi, București, 2007
6. Dumitrescu M., Dumitrescu S., “Educația pentru sănătate mentală şi emoțională”,
ghid metodologic pentru pregătirea cadrelor didactice, Editura Arves, Craiova, 2005
7. Roco M., „Creativitate şi inteligență emoțională”, Editura Polirom, Iași, 2004
8. Ștefan, C., Kallay, E., Dezvoltarea competențelor emoționale și sociale la preșcolari,
Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2007

S-ar putea să vă placă și