Sunteți pe pagina 1din 3

Scopul Lucrării

1. Formarea deprinderilor de testare a funcţionalităţilor unui produs.


2. Formarea abilităţilor de partiţionare în clase de echivalenţă a datelor de intrare.
3. Utilizarea tabelelor de decizie pentru a crea cazuri de test.

Sarcina Lucrării
1. De determinat criteriile de organizare a claselor de echivalenţă şi a tabelelor de decizie.
2. De alcătuit un test concludent conform acestor criterii inclusiv testarea valorilor de la limite.
3. De evidenţiat cazurile de test pe care se obţin rezultate eronate.
4. De clasificat şi de comentat erorile găsite.
5. Scrierea unui raport despre îndeplinirea lucrării cu concluziile respective.

Raspunsuri la întrebări de control:


1. Care sunt cele mai cunoscute tehnici Black-Box de testare?
 Testarea claselor de echivalenţă
 Testarea valorilor de la limite
 Testarea tabelelor de decizie
 Testarea stărilor şi tranziţiilor

2. Trebuie de testat programul cu intrări ilegale?


3. Ce este depanarea unui program?

Determinarea criteriilor de organizare a claselor de echivalenţă şi a tabelelor de


decizie

Crearea cazurilor de test le vom face pentru urmatoarele componente:

1. Formularul comanda taxi:

Formularul de comandare a unui taxi de la compania star taxi este acel din meniul principal
de pe aplicatia star taxi care se află partea stinga sus in meniu principal. El va fi format din 5
casete textbox. Prima caseta reprezinta numele strazii sau a bulevardului a doua caseta
reprezinta numarul strazii sau a bulevardului a treia caseta reprezinta numarul blocului a
patra caseta reprezinta scara blocului si a cincea caseta reprezinta mesaj catre sofer. Gasirea
adresei va avea loc pe harta dupa care vor fi completate spatiile pentru a comanda taxiul
.Spatiile pentru comanda vor fi amplasate armonios pe ecranul oricarui dispozitiv .

2. Formularul pentru plata:

In acest formular utilizatorii vor putea alege atit achitarea cahs cit si achitarea cu
cardul.Achiatrea cash se va face direct soferului dupa indicatorul de distanta parcursa dupa
eliberarea cecului de catre sofer.La achitearea cu cardul utilizatorii vor trebui sa
indeplineasca un formular in cadrul aplicatiei.Acest vormular va contine :

Numarul cardului: va fi introdul numarul din 16 cifre (se accepta numai carduri valide cu
sificienta suma in cont.)
Numele si Prenumule detinatorului cardului: se va indica numele si prenumule.

Codul cardului: se va indica codul din 3 cifre a cardului.

Cazuri de test:
1. Completarea formularului comanda taxi:

Valid Invalid
Blvd Moscovei Moscova
Numarul 14 Numarul 1000
Blocul 5 Blocul 500
Scara 2 Scara 200
Mesaj catre sofer -

2. Introducerea datelor pentru plata (in cazul in care plata se va face cu cardul):

Valid Invalid
6988-0012-5463-2015 5864-8694-879-554
Primblas Alexandru Giamsut
Postica Nicolae Baradaci
Galit Valentin
365 4500

Test Case Description Expected Result


1. Comanda taxi.

TC 1.1 Deschidem aplicatia star taxi. Aplicatia este deschisa

TC 1.2 Accesam comanda taxi. Accesare cu succes

TC 1.3 Introducem adresa corecta. Adresa gasita

Str.Ginta latina

TC 1.4 Introducem adresa incorecta. Adresa introdusa de dumneavoastra este


incorecta incercat din nou

TC 1.5 Apasam butonul comanda taxi Afisarea formularului pentru comanda

TC 1.6 Completam spatiile :Numar ,Bloc,Scara Plasare comanda cu succes


corect.Mesaj catre sofer(nu este obligatoriu)

TC 1.7 Completam spatiile :Numar ,Bloc,Scara Comanda nu poate fi plasata reintroduceti

2
incorect.Mesaj catre sofer(nu este obligatoriu) informatia din nou

TC 1.8 Lasam spatiile goale Pentru a putea plasa comanda este nevoie de
completarea a spatiilor.

2. Achitarea serviciului(in cazul platii cu cardul)

TC 2.1 Introducem nume, prenume, cod securitate Plata efectuata cu succes.


corect.

TC 2.2 Introducem nume, prenume, cod securitate Informatie gresita incercati din nou.
incorect.

TC 2.3 Sam spatiile goale Este necesara completarea spatiilor

Concluzie:

În cadrul efectuării acestei lucrări de laborator am studiat și am aplicat tehniciile de testare


de tip Black-Box. Se poate de spus că testarea Black-Box este bazată numai pe cerințe și
specificații, spre deosebire cu testarea White-Box aceasta nu necesită cunoașterea căilor și structura
programului nici a produsului soft implementat. Motoda Black-Box nu oferă posibiliatate de a testa
totul, ea ne direcționează pentru alegerea unei submulțimi de testare care sunt eficiente cît și
efective în găsierea defectelor.
Tehnicile Black-Box depind mult de inventivitatea testerului cît și de informația disponibilă
lui pentru a testa programul din diferite aspecte. În cazul nostru la plugin nu sunt multe aspecte de
testat, majoritatea funcționalității depinde de alte părți care nu pot fi simulate. Posibil ar fi mai
eficientă metoda Black-Box deoarece testerul nu știe ce să aștepte și nu creează inconștient teste
valide pentru a demonstra că programul e corect ci orice tip de teste.