Sunteți pe pagina 1din 8

DENUMIREA PROGRAMULUI:

CE MAI FACE COPILUL TĂU?

Grup ţintă:părinţii elevilor din clasa a IV-a B/Grup Şcolar „Nicanor Moroşan” Pîrteştii de
Jos;

Argument:

În goana timpului,în stresul zilnic,ne găsim din ce în ce mai puţin timp să ne aplecăm
asupra nevoilor ,sentimentelor,intereselor copiilor noştri.
Comunicarea în familie ar simţi un progres vizibil dacă părinţii s-ar implica mai mult în
înţelegerea nevoilor psihologice ale copilului. A fi părinte este ceva înnăscut. Se întâmplă
totuşi ca ceea ce consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o anumită
situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment. De aici apar conflictele,
rupturile dintre membrii familiei, renunţarea la intervenţii din partea părinţilor depăşiţi de
situaţie.
Cea mai mare dorinţă a tuturor copiilor este de a li se da atenţie, de a desfăşura
activităţi împreună cu părinţii. In acelaşi timp, pentru majoritatea părinţilor, a ajunge să-i
înţeleagă pe copii, reprezintă o lucrare de o viaţă întreagă, pentru că fiecare copil este diferit
într-un mod unic.
Consider că informarea părinţilor despre efectele propriilor comportamente asupra
copilului, de către specialişti în domeniul educaţiei, poate contribui la prevenirea efectelor
negative ale acţiunilor educative.
In viaţă, nimic nu este garantat sută la sută. În cele din urmă, fiecare copil va trebui să
îşi aleagă singur calea pe care vrea să meargă. Şansele de a influenţa un copil în mod pozitiv
pot fi semnificativ crescute dacă, prin aceste activităţi de consiliere , părinţii ar dedica câteva
ore în plus pentru a afla lucruri noi despre dezvoltarea şi comportamentul tipic al copilului.

Scop:-creşterea calităţii comunicării părinte-copil;

Obiective:
-sensibilizarea părinţilor cu privire la înţelegerea nevoilor copilului;
-dobândirea de către părinţi a capacităţii de a gestiona eficient timpul în favoarea copilului;
-identificare barierelor în comunicarea părinte – copil;
-informarea şi educarea părinţilor în vederea prevenirii conflictelor;
-sprijinirea părinţilor de toate vârstele şi toate categoriile sociale în demersul lor de
îndrumare a copiilor către maturitate;

Durata:-14 săptămâni-1 şedinţă/săptămânal;


4 şedinţe interactive;9săptămâni aplicare;1 şedinţă evaluare;

Tipuri de activităţi:
-întâlniri interactive;
-dezbateri;
-vizionări de filme educative;

Metode şi tehnici:conversaţia,observarea,dezbaterea,expunerea,chestionarul;

Evaluarea:
- interesul manifestat de părinţi pentru aceste activităţi;
-modificarea comportamentului, a atitudinii, a rezultatelor şcolare înregistrate de
elevi ca o consecinţă a activităţilor desfăşurate;

Plan de acţiune:
Şedinţa Tema Obiective Activităţi
I Ce ştiu despre -cunoaşterea programului zilnic al -dezbateri libere;
el? copilului; -citirea orarului,a principalelor obiective de referinţă
-acordarea de sprijin pentru din programă;
gestionarea eficientă a timpului; -discutarea rezultatelor unor teste de autocunoaştere
-cunoaşterea unor laturi nevăzute aplicate copiilor;
ale personalităţii copilului;
Temă pentru acasă:-completarea unor fişe de observare
a copilului;
-Ce am făcut bine?Ce am făcut rău?(completarea unor
fişe cu analiza intervenţiei în consilierea copilului);

II Ce nevoi are? -identificarea nevoilor social- -dezbateri;


emoţionale ale copiilor; -analiza unor probleme concrete;
-dezvoltarea abilităţii de -exerciţii de ascultare activă;
interpretare a unor -exerciţii de autoanaliză;
fapte(cauze,factori); -exerciţii de interpretare a unor fapte;
-dezvoltarea abilităţii de a depista
situaţiile de criză prin care trec Temă pentru acasă:-completarea unor fişe de tip
copiii; „Jurnal cu dublă intrare”
Fapta săvârşită Gânduri,sentimente,intervenţii

III Tehnici şi -dezvoltarea capacităţii de -învăţarea tehnicilor de rezolvare a conflictelor;


strategii de comunicare; -exerciţii de ascultare activă;
acţiune -elaborarea unei strategii de -studii de caz;prezentarea unor cazuri de neglijare
planificare a timpului; emoţională a copiilor:efecte;posibilităţi de
intervenţie;posibilităţi de prevenire;
IV Studii de caz -desprinderea unor concluzii; -vizionarea unor filme educative;
-formularea de ipoteze; -prezentarea unor cazuri concrete(cauze-
efecte,factori)de neglijare a nevoilor emoţionale ale
copiilor;
-exerciţii de raportare a aşteptărilor părinţilor şi
posibilităţile reale ale copilului.
-succesul/ eşecul şcolar, adaptarea / inadaptarea la
cerinţele şcolii.

Pe parcursul semestrului I –an şcolar 2007/2008 părinţii pun în aplicare proiectul,iar înainte de terminarea semestrului
,grupul se întâlneşte pentru prezentare.Se urmăreşte progresul comunicării în familie.Se formulează punctele tari şi
punctele slabe în cazurile prezentate,dificultăţile întâmpinate.

Şedinţa Tema Obiective Activităţi


V Rezultate -verificarea atingerii obiectivelor -exerciţii de formulare a punctelor tari şi a punctelor
fixate; slabe în program;
-efectuarea analizei SWOT; -dezbateri pe marginea aplicării programului;
-schimburi de experienţă între părinţi;
Vă rog să răspundeţi cu sinceritate la întrebările de mai jos.
Nu este necesar să vă scrieţi numele.

1. Staţi de vorbă zilnic cu copilul dumneavoastră?


- da.
-nu.
2. Cât timp afectaţi discuţiilor?
- cât mai mult posibil.
-numai când şi cât este necesar.
3. Despre ce discutaţi?
-despre şcoală.
- despre pregătirea lecţiilor
- despre colegi
-despre prietenii de joacă
-despre dorinţele lui
4. Care factori împiedică comunicarea cu copilul?
-problemele profesionale
-problemele casnice
-sunt preocupat de ceilalţi copii din familie
-alte probleme
- nu sunt probleme care să împiedice comunicarea
5. De ce credeţi că uneori copilul refuză să comunice?
-de frică să nu fie pedepsit
-se simte vinovat de ceva
-pentru că îşi face singur temele
-pentru că nu li se acordă atenţie
-se grăbesc la joacă
-nu există refuz
6. Ce faceţi atunci când copilul greşeşte?
- îl cert
-îi cer o explicaţie
-îi atrag atenţia
-îi dau sfaturi
-îl pedepsesc
-îi îngrădesc unele drepturi
7. Vă consideraţi exemple pozitive pentru copilul dv.?
- nu
-da
-mă străduiesc
-numai câteodată
8. Cum încercaţi să vă apropiaţi de copil,să fiţi prietenul lui?
- prin vorbe frumoase şi multă iubire
- prin diverse favoruri
-prin încurajări
-mă joc cu el
- îi ascult problemele cu care se confruntă, îi accord atenţie şi încredere

9. Simţiţi cînd comunicarea cu copilul dv. este foarte bună o mare bucurie a consolidării
unei prietenii?
- da
- nu
10. Dar când nu este bună comunicarea,ce credeţi că nu aţi făcut?
- nu am avut răbdare cu el
-nu am înţeles dorinţele lui
-nu am avut timp pentru dialog
-nu am fost înţeles de copil
-nu am luat măsurile ce se impuneau
-nu i-am acordat multă libertate
11. Aţi apelat la cineva din familie sau din afara ei pentru a rezolva”o problemă”de
comportament a copilului? Dacă da,la cine?
-le-am rezolvat în familie
-am apelat la învăţător
12. Îl ajutaţi pe copil la efectuarea temelor?
-îi explic până înţelege
-i le fac eu
-nu îl ajut
-nu este nevoie, le face singur
13. Verificaţi zilnic temele copilului?
-da
-nu
14.Ce credeţi că ar trebui să facă şcoala pentru a îmbunătăţi comunicarea cu
familia?

Clasa a IV-a B
Înv.Leviţchi Angelica