Sunteți pe pagina 1din 60

Veronica Comes Anișoara Moga Csilla Peterffy

Cristina Irina Murvai Elena-Simona Turcu

ISBN 978-973-0-26763-1 Tîrgu Mureș, 2018


ISBN 978-973-0-26763-1

TÎRGU MUREȘ, 2018


CAIET

EXERCIȚII DE SCRIERE

PARTEA I

- SEMNE GRAFICE -

Autori:
Anișoara MOGA
Veronica COMES
Cristina Irina MURVAI
Csilla PETERFFY
Elena-Simona TURCU

Coperta:
Lucian Nicolae MOLDOVAN
Cristina Irina MURVAI
NOTA AUTORILOR

Scrisul, la fel ca orice altă deprindere, se formează prin exerciții.


Prezentul caiet oferă un material de suport pentru etapa de debut a actului grafic, suport
pentru exersarea și consolidarea diferitelor semne, linii și combinații pe care elevii le vor regăsi,
apoi, în scrierea literelor și a cifrelor.
Exercițiile propuse sunt organizate într-o succesiune graduală, din punctul de vedere al
complexității și dificultății actului grafic pentru deprinderea scrierii semnelor grafice. Trasarea
acestora după model, prin imitare și independent contribuie la formarea deprinderii de atingere
fină și de alunecare a vârfului creionului pe hârtie, învățând elevii să sesizeze diferențele dintre
elementele grafice. Astfel, fiecare exercițiu contribuie la formarea reprezentărilor de formă,
mărime, direcție, vecinătate și la consolidarea motricității fine prin coordonarea motrică și
coordonarea ochi-mână.
SUCCES!
Punctul

.
.
.
.
.
Linia orizontală
Linia verticală
Linia oblică
Linia frântă
Bastonașul și cârligul
Linia curbă deschisă
Linia curbă închisă – Ovalul
Linia curbă închisă – Cercul
Zala
Bucla
Nodulețul
Spirala
Colecție de exerciții realizată din surse:
https://ro.pinterest.com/
http://activitatiprescolari.blogspot.ro
https://cualexlagradinita.wordpress.com
ISBN 978-973-0-26763-1