Sunteți pe pagina 1din 1

UCDC – Facultatea de Științe ale Educației, București

ANUL I, Master – Management Educațional


Programul de studii: Managementul organizației școlare
SESIUNEA IANUARIE –FEBRUARIE 2017

MODELE DE SUBIECTE PENTRU EXAMEN


A.
I. Cum definiți calitatea? Formulați (minim) 3 exemple;
III. Ce este școala românească de azi? Instituție sau/și organizație? Detaliați!
IV. Ce presupune managementul calității la nivelul organizației școlare?
V. Ce este viziunea unei școli? Formulați 2 exemple de viziune a unei școli;
VI. Ce este misiunea unei școli? Formulați 2 exemple de misiune a unei școli;
Punctaj: 2 subiecte rezolvate - 60 de puncte;

B.
I. Enumerați principalele elemente din structura unui plan de dezvoltare instituțională (plan strategic) al
unei școli;
II. Enumerați părțile interesate de evoluția unei organizații școlare oarecare (cel puțin 9);
III. Care sunt cele două referențiale principale față de care o școală oarecare evoluează? Descrieți pe
scurt care sunt efectele evoluției unei școli doar după un singur referențial;
IV. Ce este o procedură? Cine din organizația școlară are responsabilitatea elaborării și aplicării unei
proceduri?
V. Formulați, pe scurt, o procedură pentru organizația școlară în care lucrați (sau în care urmează să
lucrați) pentru unul din domeniile: comunicare, evaluare, securitate. Menționați rolurile principale (cine
elaborează, cine aprobă, cine coordonează și evaluează aplicarea procedurii);
VI. Ce sunt procesele de bază în organizația școlară? Enumerați 3 procese de bază în organizația școlară;
VII. Ce sunt procesele suport în organizația școlară? Enumerați 3 procese suport în organizația școlară;
Punctaj: 2 subiecte rezolvate – 60 de puncte;
Punctaj: 3 subiecte rezolvate – 60 de puncte maxim
Observații: Barem de corectare:
1. Se aleg 2 subiecte din fiecare grupă în ordinea dorită;
2. Fiecare subiect este apreciat cu maxim 30 de puncte:
a. Concepte definite corect: 10 puncte;
b. Exemple, aplicații, prezentări situații practice: 10 puncte;
c. Originalitate, structură și acuratețea prezentării: 10 puncte;
3. Nota finală este obținută prin suma PONDERILOR:
a. Prezența la curs: 30 de puncte;
b. Nota la lucrarea scrisă: 60 de puncte;
c. Din oficiu: 10 puncte.
4. Lucrarea trebuie să aibă maxim 8 pagini;
Bibliografie de referință:
1. Remus Chină – Managementul calității în învățământul preuniversitar (referențiale, modele ,
tehnici, instrumente). 2015. Editura Universitară
2. Remus Chină – Managementul organizației școlare și al clasei de elevi –Note de curs. Editura
Preuniversitaria, 2015

S-ar putea să vă placă și