Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA CRESTINA "DIMITRIE CANTEMIR"/FACULTATEA DE

STIINTE ALE EDUCATIEI/MASTER MANAGEMENT


EDUCATIONAL/ANUL I/ curs: MANAGEMENTUL CALITATII IN
EDUCATIE

Lucrare examen sesiunea mai-iunie 2017/Masterand: Nastase (Ion) Andreea

1
I. ASIGURAREA CALITĂŢIIMasterand: Nastase (Ion)MANAGEMENTULUI
DIN PERSPECTIVA Andreea CALITĂŢII

Calitatea se manifesta ca un fenomen, un proces, un stil de viata care insoteste omul atat
in activitatea sa personala, familiala, cat si in activitatea sa social economica desfasurata intr-un
mediu organizat, precum o institutie economica.

Acest fenomen poate fi perceput intr-o mare diversitate de forme, motiv pentru care
exemplele de manifestare a calitatii pot continua.

Dezvoltarea nivelului general de educatie si instruire a consumatorilor a determinat


cresterea continua a complexitatii produselor, extinderea generala a pietelor si implicit
implementarea conceptului de „asigurare a calitatii" in politica oricarei firme ce se doreste a fi
competitive.

Promotorul conceptului „asigurarea calitatii" a fost J.M. Juran. Conceptul a aparut in


SUA, in anii 1950-1960, iar la inceput a avut urmatoarele doua functii:

1.functia de construire a calitatii, care are ca obiectiv principal realizarea fiabilitatii


produsului;
2.functia de verificare a calitatii, care urmareste costurile referitoare la calitate.
Indeplinirea acestor obiective a presupus unele, masuri in interiorul organizatiei economice,
precum:
- amplificarea relatiilor de colaborare dintre compartimente;
- dezvoltarea relatiilor client - furnizor;
- descentralizarea responsabilitatilor;
implicarea personalului in stabilirea si realizarea obiectivelor

Mai tarziu, au fost adaugate si urmatoarele trei functii:

1.functia de instruire a personalului;

2
2.functia de imbunatatire continua a calitatii;
3.functia de garantare a calitatii.
Asigurarea calitatii actioneaza pe principiile „potrivit pentru scop" si „realizeaza corect de
prima data".
Masterand: Nastase (Ion) Andreea
Principalul scop al asigurarii calitatii este acela de a asigura indeplinirea sau chiar
depasirea asteptarilor clientilor privitoare la produs.

Standardele ISO 9000:2000 definesc doua modele de asigurare a calitatii, care pot fi
folosite in industrie si in comert, in relatiile contractuale dintre furnizori si clientii lor.

Un prim model de asigurare a calitatii este modelul de asigurare externa a calitatii - ISO
9001, aplicabil atunci cand o organizaie trebuie sa demonstreze aptitudinea sa de a furniza
produse care satisfac cerintele clientilor si care respecta reglementarile aplicabile. Acest model
este folosit pentru certificarea sistemelor de management al calitatii.

Al doilea model de asigurare a calitatii este modelul de asigurare externa a calitatii - ISO
9002, orientat spre TONI (Managementul Calitatii Totale) si aplicabil pentru imbunatatirea
performantelor organizatiei, astfel incat sa fie satisfacute cerintele partilor interesate. Spre
deosebire de modelul precedent, acesta nu este utilizat in situatii contractuale sau in scopul
certificarii.

In concluzie, asigurarea calitatii este intalnita sub doua acceptiuni:

- asigurarea interna a calitatii;

- asigurarea externa a calitatii.

Asigurarea interna a calitatii reprezinta activitatile desfasurate cu scopul de a conferi


incredere conducerii intreprinderii in obtinerea calitatii propuse.

Asigurarea externa a calitatii reprezinta activitatile desfasurate cu scopul de a conferi


incredere clientilor privitor la faptul ca sistemul calitatii fumizorului permite obtinerea calitatii
cerute.

Masterand: Nastase (Ion) Andreea


II. ASIGURAREA CALITATII EDUCAŢIEI DIN PERSPECTIVA LEGISLAŢIEI
ROMÂNESTI

Asigurarea calitatii, ca problema „oficiala" si ca subiect de politici educationale a aparut


doar in ultimii 5 ani, sub presiunea integrarii in Uniunea Europeana. Ca atare, primele initiative
romanesti in domeniul asigurarii calitatii s-au referit la invatamantul superior si la educatia si
formarea profesionala au avut ca punct de plecare necesitatea aplicarii principiilor si
recomandarilor din cadrul „procesului Bologna" si, respectiv, ale „procesului Copenhaga". In
domeniul invatamantului preuniversitar non-profesional, nu a existat decat o propunere de
concept si de indicatori in cadrul proiectului de cercetare mai sus mentionat.

Cea mai importanta initiativa in domeniu este Legea asigurarii calitatii educatiei,
adoptata prin Ordonanta de Urgenta Nr. 75/12 iulie 2005, la randul ei aprobata prin Legea Nr.
87/2006.

Este clar ca sistemul national de management si de asigurare a calitatii este o initiativa


foarte recenta, pe care o consider cea mai importanta a ultimilor 5 ani. Dincolo de
deficientele inerente oricarui inceput, principalul merit al acestei legi este crearea un cadru
national pentru asigurarea calitatii, atat in invatamantul superior, cat si in cel preuniversitar.
Legea defineste principalele concepte legate de calitatea educatiei, statueaza o metodologie
privind asigurarea interna si externa a calitatii si, lucru foarte important, stabileste
responsabilitatile in asigurarea calitatii prin infiintarea a doua agentii nationale responsabile
(una pentru invatamantul superior si cealalta pentru invatamantul preuniversitar), care se vor
ocupa si cu autorizarea si acreditarea institutiilor de invatamant la nivelul respectiv.

De asemenea, sunt constituite, prin efectul legii, structuri responsabile cu asigurarea


calitatii si la nivelul institutiilor de invatamant. Subliniez, aici, faptul ca respectiva structura -
Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii este singura stabilita prin lege, la nivelul unitatii
scolare (cu exceptia structurilor de conducere, stabilite pe baza Legii invatamantului).

Chiar daca acest act normativ are o serie de carente (concepte inadecvat definite, lipsa
referintelor la modelele acceptate pe plan international - cum ar fi ISO, TQM, EFQM, CQAF
etc., lipsa principiilor directoare in definirea calitatii, centrarea pe acreditarea institutionala

4
Masterand: Nastase (Ion) Andreea
necoordonarea cu legislatia formarii profesionale a adultilor, neprecizarea rolului unor institutii
care au in prezent atributii in asigurarea calitatii etc.), aceasta lege a creat premisele necesare
elaborarii unui sistem national de indicatori, standarde si proceduri de asigurare a calitatii in
educatie.

Asa cum am mai spus, prin efectul legii (si, ulterior, prin doua hotarari de guvern), au fost
infiintate cele doua structuri responsabile, la nivel national, cu managementul si asigurarea
calitatii Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in invatamantul Superior (ARACIS) si
Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in invatamantul Preuniversitar ( ARACIP). In afara
obligatiei de a respecta prevederile comune ale Legii, intre cele doua agentii exista diferente
fundamentale in privinta statutului: in timp ce ARACIS este independenta, conditie
indispensabila aderarii la ENQA, ARACIP este subordonata Ministerului Educatiei, chiar daca
finantarea se face, in acest caz, exclusiv din venituri proprii.

La nivelul invatamantului superior, ARACIS a preferat integrarea standardelor si


a metodologiilor (procedurilor de autorizare, acreditare si evaluare periodica) cu principiile si
finalitatile asigurarii calitatii intr-un document unitar, structurat pe baza principiilor
practicilor europene deja prezentate. Astfel, a fost promovata HG 1418/2006, prin care sunt
aprobate Metodologia de evaluare externa, standardele, standardele de referinta si lista
indicatorilor de performanta. Prin acest act normativ, a fost aprobata si experimentarea
respectivelor metodologii standarde pentru anul universitar 2005 - 2006.

Pe aceasta baza, ARACIS si-a elaborat o serie de instrumente de lucru care vizeaza:
evaluarea externa in vederea acreditarii programelor de studii (de licenta si de master) - cu cele
doua etape - autorizarea provizorie si acreditarea:

- evaluarea externa in vederea autorizarii / acreditarii institutionale;

- evaluarea externa a calitatii academice din institutiile de invatamant superior acreditate;

- evaluarea externa a Departamentelor pentru pregatirea personalului didactic (DPPD);

- evaluarea externa a programelor de studii oferite prin invatamant la distanta (ID).

5
Masterand: Nastase (Ion) Andreea
Pentru invatamantul preuniversitar, activitatea ARACIP s-a derulat in mai multe etape.
Motivatia principala a acestei etapizari a fost tocmai noutatea domeniului si lipsa precedentelor
(cu exceptia instrumentelor elaborate si pilotate la nivelul invatamantului profesional si tehnic).
Ca atare, s-a considerat necesara o dezbatere publica prelungita a fiecarui document si a
fiecarei etape de implementare a sistemului de calitate.

Conducerea ARACIP a considerat necesara separarea standardelor „de functionare" (de


autorizare si de acreditare) de cele „de calitate" dintr-un motiv evident: in timp ce functionarea
este reglementata printr-o o serie de acte normative preexistente (incepand cu Legea
invatamantului), in privinta calitatii nu exista nici un concept unitar si nici proceduri comune.
Ca atare, este nevoie de mai mult timp pentru familiarizarea sistemului de invatamant cu noul
concept al calitatii precum si cu procedurile specifice.

In orice caz, ideea comuna este de a lasa cat mai multa libertate unitatilor scolare, pentru
a asigura o adaptare a instrumentelor concepute si folosite (regulamente si alte proceduri,
instrumente de analiza si evaluare etc.) la nivelul si tipul de invatamant, precum si
la caracteristicile si conditiile concrete in care functioneaza fiecare unitate s colara.

III. Autorizarea de functionare provizorie, de acreditare si evaluare periodica a


scolilor

a) Autorizarea de functionare provizorie

Autorizarea de functionare provizorie a programelor de studii, domeniilor sau/si


institutiilor este prima etapa a procedurii de acreditare si reprezinta rezultatul evaluarii
externe pe baza cererii si raportului de autoevaluare prezentate de solicitant.

Autorizatia de funclionare provizorie confera institutiei de invatamant superior sau


organizatiei furnizoare de educatie dreptul de a desfasura procesul de invatamant si de a
organiza, dupa caz, admiterea intr-un program de studii.

1. Autorizatia de functionare provizorie a unui program de studii universitare de licenta se


acorda, in urma evaluarii externe, pe baza avizului favorabil al ARACIS si al Ministerului
Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului prin Hotarare a .Guvernului, initiatorul fiind

6
Masterand: Nastase (Ion) Andreea
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, in termenul prevazut de
reglementarile in vigoare.

2. Autorizarea de functionare provizorie a unui domeniu de studii universitare de master este


prima etapa a procedurii de acreditare a domeniului si se bazeaza pe rezultatele evaluarii interne si
externe a programelor din cadrul domeniului sau direct pe evaluarea domeniului.

Procedura se initiaza dupa depunerea la ARACIS a raportului de autoevaluare


pentru domeniul respectiv. Pe baza evaluarii raportului de catre Agentie, in avizul
privind autorizarea de functionare provizorie se poate propune ca institutiei de invatamant
superior sau organizatiei furnizoare de educatie sa i se confere sau nu dreptul de a desfasura un
anumit numar de programe daca sunt indeplinite conditiile minime de calitate. Autorizarea
de functionare provizorie a domeniilor de master, premergatoare acreditarii, are in vedere si
determinarea numarului maxim de studenti care pot fi scolarizati in cadrul fiecarui domeniu de
master, in corelare cu cea a institutiei organizatoare, daca aceasta utilizeaza in comun resurse
materiale si umane pentru mai multe domenii de master, programe de studii universitare
de licenta si doctorale.

3. Autorizatia de functionare provizorie a unei institutii de invatamant superior se acorda, prin


Hotarare de Guvern, cu cel putin 6 luni inainte de inceperea unui nou an universitar, daca organizatia
furnizoare de educatie a initiat cel putin trei programe de studii de licenta care au fost propuse si
avizate favorabil sa functioneze provizoriu de catre ARACIS si aprobate de Ministerul
Educatiei, Ceretarii, Tineretului si Sportului. Exceptie fac institutiile de invatamant
superior care organizeaza numai invatamant superior teologic, care pot fi autorizate sa
functioneze provizoriu daca au initiat cel putin un program de studii in domeniul teologic, propus si
avizat favorabil sa functioneze provizoriu de catre agentie si aprobat de Ministerul Educatiei,
Ceretarii, Tineretului si Sportului.

4. Organizatille furnizoare de educatie care ofera numai programe de studii universitare de


master sau doctoral pot solicita ARACIS avizul pentru autorizarea de functionare provizorie
cu respectarea prevederilor in vigoare referitoare la asigurarea calitatii cel putin intr-un
domeniu de master/o scoala doctorala.

7
Masterand: Nastase (Ion) Andreea
b) Acreditarea

Acreditarea este acea modalitate de asigurare a calitatii prin care se certifica respectarea
standardelor pentru functionarea pana la urmatoarea evaluare a organizatiei furnizoare de
educatie, a domeniilor sau a programelor sale de studii.

1. Acreditarea unui program de studii universitare de licenta se propune si se acorda, pe baza


rezultatelor procesului de evaluare externa efectuata de catre ARACIS ca recunoastere a calitatii
academice a unei institutii de invatamant superior sau a unei organizatii furnizoare de educatie
care a fost autorizata sa functioneze provizoriu si care indeplineste cerintele standardelor si
indicatorilor de performanta privind calitatea educatiei. Acreditarea unui program de studii
universitare de licenta sau a unui domeniu de studii universitare de master se realizeaza prin
Hotarare de Guvem initiata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului in
termenul prevazut de reglementarile in vigoare..
2. Acreditarea pentru o universitate a unui domeniu de studii universitare de master se
propune si se acorda, pe baza rezultatelor procesului de evaluare externa efectuata de care
ARACIS. Acreditarea pentru o universitate a unui domeniu de studii universitare de master se
realizeazd prin Hotarare de Guvem initiata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si
Sportului in termen de maximum 90 de zile calendaristice de la transmiterea avizului
favorabil al ARACIS.
3. Acreditarea scolilor doctorale se face de catre ARACIS, luand in considerare si
informatiile din rapoartele CNCS referitoare la calitatea cercetarii si din rapoartele
CNATDCU referitoare la calitatea resurselor umane. Sistemul de criterii si Metodologia
pentru evaluarea externa in vederea autorizarii provizorii, acreditarii si pentru evaluarea periodica
a scolilor doctorale pe domenii se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii,
tineretului si sportului, pe baza propunerilor comune ale ARACIS, CNCS si CNADTCU.
4. Acreditarea unei institutii unei institutii de invatamant superior, indiferent de denumire:
universitate, academie de studii, institut, scoala sau organizatie furnizoare de educatie se face
prin Lege, promovata de Guvern, la initiativa Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si
Sportului, in urma evaluarii externe a calitatii educatiei, pe baza avizului favorabil al ARACIS.
Proiectul legii de acreditare a unei institutii de invatamant superior poate fi initiat de catre
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului numai daca institutia are cel putin trei

8
Masterand: Nastase (Ion) Andreea
programe de studii de licenta acreditate, cu exceptia programelor de studii derulate de institutiile
de invatamant superior care deruleaza numai programe de studii in domeniul teologic.

5. Organizatiile furnizoare de educatie care ofera numai programe de studii universitare de


master si/sau doctorat pot solicita ARACIS avizul pentru acreditare cu respectarea
prevederilor in vigoare referitoare la asigurarea calitatii cel putin intr-un domeniu de
master/scoala doctorala.

Institutiile de invatamant superior acreditate sunt integrate in sistemul de invatamant


national si au dreptul de a organiza examenele prin care se finalizeaza programele de studii
universitare de licenta, master si/sau doctorat, precum si de a elibera diplome, certificate si alte
acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, dupa
caz.

Daca evaluarea externa a calitatii educatiei se realizeaza de catre o alta agentie de


asigurare a calitatii din strainatate, inregistrata in Registrul European pentru Asigurarea
Calitatii in invatamantul Superior (EQAR), in echipa de evaluatori se vor include cel
putin doi reprezentati recomandati de o agentie de asigurare a calitatii din Romania,
inregistrata in Registrul European pentru Asigurarea Calitatii in invatamantul Superior (EQAR).

c) Evaluarea periodica

Evaluarea periodica a programelor de studii universitare, domeniilor de studii, scolilor


doctorale sau institutiilor de invatamant superior se realizeaza la intervale de maximum cinci
ani si are urmatoarele obiective generale principale:

(a) certificarea faptului ca programele de studii, domeniile de studii, scolile doctorale sau
institutiile de invatamant superior acreditate indeplinesc in continuare standardele si
indicatorii de performanta specifici la valorile minimale de acreditare;
(b) urmarirea modului in care programele de studii, domeniile de studii, scolile doctorale sau
institutiile de invatamant superior acreditate se situeaza in raport cu valorile de referinta
evolutive ale unor standarde si indicatori de performanta specifici, stabilite la nivel
institutional;
9
Masterand: Nastase (Ion) Andreea
(c) urmarirea respectarii de catre institutiile de invatamant superior acreditate a obligatiilor
privind transparenta informatiilor oferite comunitatii academice si publicului prin elaborarea
anuala a unor rapoarte interne realiste si obiective privind starea calitatii fiecarui program de
studii universitare de licenta, master sau doctorat, precum si rapoarte de evaluare la nivel
institutional;

(d) acordarea de asistenta organizatiilor furnizoare de invatamant superior in vederea


cresterii eficientei, cuprinderii si transparentei sistemelor interne de asigurare a calitatii si, mai
general, in vederea imbunatatirii serviciilor furnizate;

Daca in decursul evaluarii periodice se constata neindeplinirea standardelor minime de


acreditare pentru programe de studii universitare de licenta, domenii sau institutii, ARACIS
demareaza procesul de aplicare a prevederilor Art. 34 din OUG nr. 75/2005 privind asigurarea
calitatii in educatie aprobata prin Legea nr. 87/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si,
respectiv, art. 361 (4) si (5) din Legea Educatiei Nationale Nr. 1/2011, si OUG 75/2011.

10
Masterand: Nastase (Ion) Andreea

S-ar putea să vă placă și