Sunteți pe pagina 1din 1

Facultatea de Administrație Publică

Master "PEX" Anul I - IFR

Analiza sistemelor administraţiei publice

Tema de control nr. 2

1. Argumentaţi de ce este necesară abordarea sistemică a administraţiei publice.


2. Definiţi conceptul de sistem juridic.
3. Ce înţelegeţi prin "control social prin lege" şi cum se realizează acesta?
4. Care sunt subsistemele sistemului social global?
5. Explicaţi cum se realizează reglarea în serviciile publice.
6. Care este principalul instrument reglator pentru sistemul administraţiei
publice?

Notă
Temele rezolvate vor fi trimise în cursul zilei de 22.11.2019 la adresa de mail
-andy.leoveanu@administratiepublica.eu.
Fişierul trimis va purta numele şi prenumele dumneavoastră.
Tema are 1 punct din nota finală.

Rezolvare: