Sunteți pe pagina 1din 73

LAV

de Stefan Lindberg

{n române]te de CARMEN VIOREANU

Varianta 2003 (pentru premiera ung scen/öst, regia Måns Lagerlöf)

©Stefan Lindberg, Colombine Produktion AB Stockholm, Carmen Vioreanu

Can't I see how we're all manifestations of love?

Chuck Palahniuk, FIGHT CLUB

ROLURI

HÅKAN HÅKANSON 15 ani

BÅBBA "

ABEL "

KÄRSTIN "

MASSY "

ASISTENTA de vârst` mijlocie


GÖRAN-MARATONISTUL "
ADMINISTRATORUL "
DOCTORUL "
IISUS 33 de ani
MORCOVUL 15 ani
Asistenta, Göran-Maratonistul, Administratorul ]i Doctorul pot fi juca\i de acela]i actor.
Morcovul trebuie jucat de o fat` de 15-20 de ani.

Muzic` original` semnat` The Pusjkins


ACTUL1

1. APARTENEN|A LA RAS~

Asistenta st` [n fa\a lui Håkan Håkanson ]i fumeaz`. Håkan are o minge
de baschet sub bra\. Echipament de sport.

ASISTENTA
Zici c` te sim\i nasol cu tine [nsu\i, [?

HÅKAN HÅKANSON
Am o carte.

ASISTENTA
Nasol. Continu`.

HÅKAN HÅKANSON
La rubrica Homo Sapiens din cartea asta, Homo Sapiens care e]ti tu, rasa
ta, toat` ]coala ]i toat` lumea, acolo am citit despre voi, despre
comportamentul vostru, dar n-am citit despre mine.

ASISTENTA
}i?

HÅKAN HÅKANSON
"O caracteristic` a oamenilor", scria, pentru voi, "e f`urirea obiectelor de
art`", desena\i chestii [n pe]teri, care le plac copiilor vo]tri, dar noi nu, noi
nu facem l`nci divine de argint, noi lu`m pur ]i simplu prima piatr` bun`
care ne iese [n cale ]i le-o tragem, a]a, direct [n cap, la mas`.

ASISTENTA
N-am putea s` frân`m pu\in aici? Deci zici c` e]ti [n clasa 9D… (Asistenta
se uit` [n hârtii) Håkan Håkanson, a]a te cheam`? Dac` te [n\eleg corect,
Håkan…

HÅKAN HÅKANSON
Erau poze. Pe]terile. Frun\ile lor erau fruntea mea. Ochii.

ASISTENTA
I-auzi! Deci crezi… Crezi c` e]ti…

HÅKAN HÅKANSON
Sunt Omul de Neandertal.

ASISTENTA
Cred c` ar trebui s` dezvol\i aspectul asta.

HÅKAN HÅKANSON
Am priceput chestia asta când am citit cartea. Nu m-am mai sim\it ca un
om de când am terminat clasa a patra. Sunt un supravie\uitor, Homo

2
Neandertalensis, pricepi?

ASISTENTA
Deci a]a: Eu nu cred c` exist` oameni de Neandertal, ]tii, fiindc` sunt
mor\i. Au murit demult, i-au mâncat deja viermii sau ce-o mai fi fost… cu
mult [nainte de-a fi construit` ]coala asta, cu mult [nainte de…

HÅKAN HÅKANSON
Retrage ce-ai spus.

Asistenta nu [n\elege.

HÅKAN HÅKANSON
Retrage imediat faza aia cum c` eu n-a] exista.

ASISTENTA
Dar exi]ti. Stai aici, [n fa\a mea.

HÅKAN HÅKANSON
Retrage faza aia cum c` eu a] fi mort demult.

Asistenta d` din cap, ia o foaie, scrie ceva.

ASISTENTA
Nasol s` fii tân`r [n ziua de azi.

Håkan Håkanson [i arunc` mingea de frunte, ca ]i cum ar arunca într-un


perete, p`r`se]te camera ]i se duce [n sala de sport.

2. SITUA|IA ÎN SALA DE SPORT

BÅBBA intr` [n sala de sport. Toat` lumea e [mbr`cat` cu echipament de


sport. Joac` baschet.

BÅBBA
{n\eleg ce vrea s` zic` Håkan Håkanson, fiindc` el chiar n-are nici o
înclina\ie pentru art`. Suntem colegi de banc` din unu-patru, ]i când eu le
desenam pe prin\esele mele care contemplau apusurile de soare din
spatele castelurilor, Håkan freca creta neinteresat sus, [ntr-un col\.

Intr` Abel.

ABEL
Fiecare trebuie s` ne ducem crucea.

HÅKAN HÅKANSON (C`tre Abel)


A\i auzit de ce-i zice lu’ aia de la F Morcovul?

ABEL
A adormit [n cad` la o petrecere ]i o ga]c` din ora] a masturbat-o cu
degetul.

HÅKAN HÅKANSON
De atunci i se zice Morcovul.

3
ABEL
Asta i-a dat numele.

BÅBBA
Acuma s` nu te pun` dracu’ s`-mi zici iar c` ]i Massy a fost acolo. Are luni
examenul de teorie pentru carnetul de tractorist, a]a c` a fost s` toceasc`
la mine. I-am scris poezii. “F`r` tine sunt ca proprietarul unui magazin de
pianuri, care nu poate cânta.”

Intr` Kärstin. Î]i mânuie]te mingea de baschet plictisit`, dar sigur`.


KÄRSTIN
Iat`-m` ]i pe mine, dar oricum nim`nui nu-i pas`.

Abel arat` cu degetul la Kärstin.

ABEL
Suntem împreun` la francez`.

HÅKAN HÅKANSON
Salutare Kärstin.

ABEL
Je m’appelle Abel!

HÅKAN HÅKANSON
Cum merge cu baschetul? Cu via\a? Ai g`sit ceva pe internet ieri?

KÄRSTIN
Am intrat pe o pagin`. A unui doctor, ]i trebuia s` completezi în diferite
ferestre ce nu e în ordine cu tine. ”Nu m` pot îndr`gosti”, am scris. Ping,
a f`cut o dat`, ]i s-a deschis o fereastr` în care scria c` probabil am o
chestie cu hipofiza.

BÅBBA
Stai lini]tit`, Kärstin, o s`-\i ar`t eu iubire.

Intr` Massy.

MASSY (C`tre BÅBBA)


Te dai cu lesbienele, î?

BÅBBA
Massy!

KÄRSTIN
Cum s` te îndr`goste]ti…

BÅBBA
Magazinul meu de pianuri!

MASSY
Te dai cu lesbienele, am zis, sau? Ai zis c-o s`-i ar`\i dragostea
fran\uzeasc` a lui Abel.

4
HÅKAN HÅKANSON
Iar fiin\a aia nemernic`.

MASSY
Lesbienele sunt poponari care sunt gagici.

Massy arunc` cu mingea în fruntea lui Håkan Håkanson.

KÄRSTIN
Pe urm` am intrat pe site-ul grupului ]colar cre]tin ]i acolo scria...

ABEL
Pe aceea eu am conceput-o.

KÄRSTIN
Scria c` lumea ]colar` e a]a pân` vine el, ]i când o s` vin`, o s`-l
recunoa]tem ]i-o s` l`s`m totul ca s`-l urm`m.

Abel î]i urm`re]te textul de pe Internet cu degetul.

ABEL
O mic` neînsemn`tate a stiloului meu.

KÄRSTIN
Dar pân` atunci mul\umesc baschetului pentru un fel de loc de refugiu
asexuat.

MASSY
Eu de fapt sunt un tip terorizat.

HÅKAN HÅKANSON
Posibil.

MASSY
Un tip al dracu´de terorizat, cu probleme.

HÅKAN HÅKANSON
Ei na, da´ tu niciodat` n-ai fost terorizat. Pentru ce-ai fost terorizat?

MASSY
Pentru c` am o pul` a]a de mare, ce pula mea.

BÅBBA râde.

BÅBBA
Massy, î\i aduci aminte ce-ai zis ieri? Alo, voi ]ti\i ce zice? Zice c` e a]a de
mare, c` cu greu reu]e]te s` ]i-o bage într-un colac de veceu.

HÅKAN HÅKANSON
S` ]i-o bage? Ce anume?

MASSY
Barosu’ lui.

5
BÅBBA râde.

ABEL
Ce s` fac` cu aia?

KÄRSTIN
Båbba! (Pauz`) E haos pe Internet. Am dat un search la tinere\e ]i mi-a
dat miliarde de rezultate. Am clicat pe unul din ele ]i-a ap`rut o re\et` la o
licoare pe care \i-o po\i prepara dac` taic`-tu are camer` de recrea\ie.

HÅKAN HÅKANSON
Ce fel de licoare?

KÄRSTIN
O bei ]i scapi de tinere\e. Devii adult. Dac` a] fi cool, a] face licoarea aia.

MASSY
Da’ nu e]ti.

ABEL (C`tre cer.)


Doamne, f`-l s`-]i în\epeneasc` penisul în colacul veceului!

BÅBBA (C`tre Kärstin)


S` nu crezi c` e din cauza tinere\ii. Doar fiindc` tu nu \i-ai g`sit pe nimeni.

HÅKAN HÅKANSON
Prime]te un punct, totu]i.

MASSY
Prime]te un punct fiindc` e o pizd` comunist` care n-are nevoie decât de
ceva m`ciuc` în vene de la altcineva.

HÅKAN HÅKANSON
Prime]te un punct fiindc` tinere\ea e o inven\ie nenorocit` a oamenilor.
Noi, neandertalienii, ne întâlneam peste grani\ele de genera\ii, sau cum îi
zice. Poate c` f`ceam focul împreun`. St`team ]i ciopleam în grupuri.

ABEL
Sida a intrat în via\a mea când am început s` fac exerci\ii sado-maso la
toaletele ]colii.

Kärstin \ine în mân` re\etea b`uturii.

KÄRSTIN
Aici e re\eta, dac` nu m` crede\i. Ammonium sulfate, metylparaben...
da...

ABEL
Sau ca s-o spunem cu alte cuvinte. {mi fac laba din când [n când. Dar am
grij` s` nu ating vreo parte nesp`lat` din accesorii sau ceva de genul `sta.
Dup` care m` rog: (C`tre cer) Mul\umesc c` m` protejezi de sida care se
r`spânde]te de la labagii de la B. Se r`spânde]te ]i r`mâne pe clan\e ]i

6
robinete. F` astfel încât s` nu uit niciodat` s` m` sp`l, s` nu m`
intersectez niciodat` cu focarele de infec\ie de la infidelii care au
sodomizat-o pe Morcov.

KÄRSTIN
Nu pricep de ce vre\i s` fi\i tineri, e oribil, ]i faci cancer de la calculatorul
tatei. Când te [ntorci din meciul în deplasare, e]ti singur în autobuz ]i
plou`.

BÅBBA
Tinere\ea înseamn` iubire. Dat cu motorul ]i scuterul.

ABEL
Simptom asem`n`tor cu amigdalita, glande limfatice inflamate ]i
spermatozoizi nevinova\i care încep s` moar`. Rectorul face un test ADN
care duce la mine. Eu stau în rândul din fa\`, în negreala de februarie a
adun`rilor de diminea\`, to\i arat` cu degetul la mine ]i spun: E `la cu
sida. Labagiul cre]tin.

MASSY
O, Cristoase!

ABEL
Da, Anticrist, ce e?

MASSY
Î\i aduci aminte la biologie când era gen futai înainte de c`s`torie ]i toat`
bucata aia ]i tu...

ABEL
Da, adic` ce?

MASSY
}i tu ai zis c` n-ai face-o. Mai bine te \ii, î\i aduci aminte?

ABEL
De ce totul e atât de urât, de ce totul e atât de...?

MASSY
Nu bagi ]i în asta pu\in` neînsemn`tate?

ABEL
L-a\i uitat pe Dumnezeu.

MASSY
Pe website.

Abel pleac`. Sun` de ie]ire. To\i pleac`, în afar` de Kärstin ]i Båbba

KÄRSTIN
S-a sup`rat.

BÅBBA

7
Trebuie s` rupi singur`tatea din fa\a calculatorului tat`lui t`u.

KÄRSTIN
Are un joc nou, cu punctaj la super maxim.

BÅBBA
Zici c` nu te po\i îndr`gosti, ]i c` e na]pa r`u, nu facem mai bine ceva în
sensul `sta? }tiu eu o chestie pe care n-ai încercat-o.

KÄRSTIN
S`-mi rup singur`tatea din fa\a calculatorului tatei.

BÅBBA
Ia pe cineva. Alege pe cineva de care te-ai putea îndr`gosti.

KÄRSTIN
Abel.

BÅBBA
Prea imbecil. Ia-l pe Håkan.

BÅBBA scoate o carte cu poezii.

BÅBBA (continu`)
Deci facem a]a: ne ducem la el acas` într-o sear` ]i îi cite]ti din poeziile
mele.

KÄRSTIN
Ok.

BÅBBA
Pentru c` n-ai nici una scris` de tine, nu?

3. STRADA SERII

E sear`. Abel a plâns. În spatele lui Abel st` Iisus ]i-l \ine de umeri, dar
Abel nu ]tie c` el e acolo. Intr` Massy.

MASSY
Taic`-miu are TV1000.

Abel tresare.

ABEL
Tu nu locuie]ti aici.

MASSY
Dac` vrei, putem s` verific`m.

ABEL
Tu locuie]ti în p`dure.

MASSY
Aha. }i? Locuiesc unde vreau, nu?

8
Pauz`.

ABEL
Cum a\i putut?

MASSY
Ce anume?

ABEL
Cum i-a\i putut face a]a ceva Morcovului?

MASSY
F`r` comentarii.

ABEL
Am v`zut-o la biliard. Are privirea goal`, de parc` ar c`dea de pe un
zgârâie-nori. Se uit` spre parcarea de biciclete, f`r` s` vad`.

Pauz`.

MASSY
Ai ceva pe geac`.

Abel se uit` în jos.

ABEL
Unde?

MASSY
Evident. Arat` de parc` ar fi p`mânt.

Massy îl love]te pe Abel în stomac, Abel cade pe jos. Iisus îl urmeaz`.

MASSY
F`cut de râs. (Pauz` scurt`) Întoarcem cel`lalt obraz mâine.

Massy pleac`.

4. SCENA DE LA BALCON

TOTAL NEANDERTAL~ (HÅKAN H)

CÂND TE |IN
DE MÂN~
APARE RASA
DIN MINE

CÂND APAR
AC|IONEAZ~ RASA
SE RASEAZ~ AC|IUNEA
DIN MINE

9
D~-L ÎNCOLO
DE DOCTOR
FIINDC~ NU-I VORBA
DE TINE

D~-L ÎNCOLO DE DOCTOR


TOT CE ZICE
FIINDC~ NU-I VORBA
DE MINE

EXIST~ CINEVA CARE E CA MINE CARE E CA EA CARE E CA MINE

EA E SOCIETATEA MEA PE AC|IUNI


INVESTI|IA MEA ÎN NOAPTE, EXPLOZIA DIN SPATELE VOLANULUI
E ALEGEREA MEA PRIMAR~
E TOTAL NEANDERTAL~
TOTAL NEANDERTAL~

UR~}TE PLOAIA
UR`}TE VIA|A
OPRE}TE S~RUTUL
PORNE}TE-M~ PE MINE

OPRE}TE PLOAIA
OPRE}TE VIA|A
PORNE}TE S~RUTUL
IUBE}TE-M~

EXIST~ CINEVA CARE E CA MINE CARE E CA EA CARE E CA MINE

EA E CAPITALUL MEU INI|IAL


CIANURA DE POTASIU DIN NOAPTE
TRANDAFIR MORT ÎN GR~DIN~
EA E SPA|IUL MEU DE MANEVR~ FATAL~
E TOTAL NEANDERTAL~
TOTAL NEANDERTAL~
etc.

Håkan st` la balconul lui, i se pare c` a auzit ceva. Kärstin e optimist`,


dar nervoas`, Båbba o împiedic` s` alerge ]i s` înceap`.

HÅKAN HÅKANSON
Cine-i acolo? Un supravie\uitor?

Kärstin sare în lumin`.

HÅKAN HÅKANSON (continu`)


Salutare?

KÄRSTIN
Se anun\` Kärstin.

HÅKAN HÅKANSON
Ce vrei de la mine?

10
KÄRSTIN
Ce vreau de la tine?

BÅBBA (}opte]te)
Vreau s` citesc o poezie despre dragoste.

HÅKAN HÅKANSON
Ce vrei de la mine, am zis. }i tu e]ti nefericit`, ]i un ghinion rar vine
singur.

KÄRSTIN
Vreau s` citesc o poezie.

HÅKAN HÅKANSON
Kärstin, tu ]tii c` eu apreciez ceea ce faci tu, pe teren ]i în via\`, dar...

KÄRSTIN
De dragoste.

HÅKAN HÅKANSON
Sunt un neandertalian singuratic ]i nu mor dup` poeziile ]i dragostea
oamenilor.

KÄRSTIN
Mda, dar mda, n-ai vrea s`... trebuie s`-\i rupi singur`tatea!

HÅKAN HÅKANSON
Voi, oamenii, chiar sunte\i amuzan\i. Noapte bun`!

Håkan Håkanson se întoarce ]i deschide u]a de la balcon.

KÄRSTIN (cite]te dintr-o pagin` pe care a rupt-o Båbba din cartea ei de


poezii)
Te iubesc cu oroarea universului.

Håkan se întoarce.

KÄRSTIN (continu` s` citeasc` de pe bile\el)


Prin\ul meu ]i eclips` a anilor lumino]i, al nebuloasei...

HÅKAN HÅKANSON
Ce ziceai c`?

KÄRSTIN
Creator.

HÅKAN HÅKANSON
Bla bla. C`ca\ii dracu’ de oameni antici ce sunte\i. Dovad` dup` dovad` c`
sunt ultimul pe linia unei familii moarte.

Kärstin se întoarce c`tre Båbba, disperat`. Båbba r`sfoie]te cartea de


poezii. Ridic` din umeri când în\elege c` poezia n-o s`-l ating` pe Håkan
Håkanson. Kärstin se gânde]te.

11
KÄRSTIN
Dar atunci a]a:

Kärstin arunc` foaia cu poezia. Båbba în\elege c` Kärstin vrea s` încerce


singur`. Vrea s-o împiedice.

KÄRSTIN
Baschet, baschet, \ar` natal`. O noapte solitar` în fa\a Internetului ]i un
s`rut sub un co] ofensiv. Blochezi... ooh... echipa care joac` în deplasare?

Håkan Håkanson o vede pe Båbba.

HÅKAN HÅKANSON
Båbba!?

BÅBBA
Håkan. Salut. Marf`.

KÄRSTIN
E ]i Båbba aici.

HÅKAN HÅKANSON
Da’ nu toceai teorie cu Massy pentru tractor deci? Sau, ce faci în fa\a
casei mele? Credeam c`-\i bagi picioarele în pe]tera mea.

BÅBBA
Da, da eram pe drum, dar... da’ v-am v`zut pe voi, nu, ]i... Sunte\i
împreun`, sau ce?

Håkan Håkanson se uit` la Kärstin. Kärstin coboar` privirea.

BÅBBA
V` potrivi\i na]pa de bine amândoi. Nu-i a]a, Kärstin? C`ci dragostea...
exist`. Dar unde? Haha.

Håkan Håkanson arat` cu degetul la inima lui ]i aproape c` o întrerupe pe


Båbba.

HÅKAN HÅKANSON
Aici exist` dragoste.

BÅBBA
Sunte\i super dulci.

HÅKAN HÅKANSON
Hai s` facem ceva!

BÅBBA
M` a]teapt` Massy. Dar voi. Pute\i foarte bine...

KÄRSTIN
Dar dragostea?

12
HÅKAN HÅKANSON
Exact.

KÄRSTIN
Cu ea cum r`mâne?

BÅBBA dispare în noapte.

HÅKAN HÅKANSON
Ai zis ceva?

KÄRSTIN
Eu? Nuu.

HÅKAN HÅKANSON
B`ga-mi-a], ce poezie na]pa cu mingea aia de baschet, unde aveai...?

Kärstin arat` cu degetul la inima ei, aproape c`-l întrerupe pe Håkan


Håkanson.

KÄRSTIN
Aici exist` dragoste.

Håkan Håkanson nu în\elege la ce se refer` Kärstin.

KÄRSTIN (continu`)
Sau? Nuu?

HÅKAN HÅKANSON
Dar parc` tu nu puteai s` sim\i dragostea. A]a ziceai. Internet ]i doctorul
`la cu hipofiza.

KÄRSTIN
Cam a]a e.

HÅKAN HÅKANSON
Sau nu ]tiu. Singurul lucru pe care îl ]tiu e c` sunt obosit ]i c` în patul meu
am de visat un vis cu o fat` de neandertal.

KÄRSTIN
Nu po\i s` vii o dat` s` te ui\i la un meci?

HÅKAN HÅKANSON
Baschet?

KÄRSTIN
Vrei?

HÅKAN HÅKANSON
Du-te acas` ]i culc`-te.

13
Kärstin pleac`.

HÅKAN HÅKANSON
Dac` a] fi fost om, Båbba ar fi în\eles ce simt pentru ea. Dar nu exist` nici
fra\i, nici surori pe p`mânt. To\i cei care m-ar fi putut iubi sunt mor\i. Sunt
vremuri grele pentru un tân`r b`rbat. Vremuri grele pentru un b`rbat
foarte tân`r care nu e om.

5. SADOMASOCHISMUL

O nou` zi. Abel se masturbeaz` în toaleta ]colii. Massy st` la u]` ]i ascult`.

ABEL
Mul\umesc, iubite Iisuse, c` exi]ti, mul\umesc c` contribui cu ceva mai
m`re\ ]i dincolo de aceste mici smucituri disperate, aceast` mic` moarte,
mul\umesc c` ier\i pâng`rirea ]i faci ca eu, cu penisul meu, s` nu ating în
treac`t vreo parte ruginit` a garniturilor, pentru ca, în felul acesta, s` m`
contaminez cu siiiiiid...

Massy cioc`ne la u]` în acela]i moment în care Abel ejaculeaz`.

MASSY
Alo! P`mântul c`tre Adolescentul-Iisus, e vreo conferin\` cre]tin` acolo
în`untru sau pot ]i eu s` m` cac vreodat`?

Abel se ridic`, vrea s` se spele pe mâini, încearc` s`-]i fereasc` sexul de


focarul de bacterii, dar alunec` ]i ia sida de la cei de la B care se fut,
exact în acest moment.

ABEL
Nu. NU, nu pe... pe penis!

Abel încearc` s`-]i ]tearg` penisul cu prosopul, dar î]i d` seama c` tocmai
împr`]tie ]i mai mult pe el.

ABEL (continu`)
C`cat, c`cat, c`cat, acum o am... e sida, acum o am... IISUSE!!!

Kärstin l-a auzit pe Massy ]i sose]te. Abel î]i ridic` pantalonii. Massy
cioc`ne din nou.

MASSY (C`tre Abel, la toalet`)


E deci împotriva legii lui Moise s` lansezi la ap` un c`cat, î? Ce pula mea,
atârn` în rect ca un cilindru de cinci degete îmbibat în ulei, ocupi spa\iul ]
colii, ce pula mea...

Abel iese, panicat ]i ro]u ca focul la fa\`.

MASSY
Ce faci acolo în`untru tot timpul?

ABEL
Salutare.

14
MASSY
E]ti deci tot timpul la veceu.

KÄRSTIN
}tiu.

ABEL
Ce... ce ]tii?

KÄRSTIN
E]ti atât de des la veceu, faci ceva acolo sau ce?

ABEL
Ce anume? Haha, fac ceva, clar c` mereu facem câte ceva. E ca ]i
gânditul, te gânde]ti tot timpul la ceva, nu, fiindc` atunci când nu te
gânde]ti la nimic, te gânde]ti la nimic, chiar ]i chestia asta e ceva.

KÄRSTIN
Face el ceva.

MASSY
}i eu m` cac pe mine, în pula mea, valea de-aici!

Abel o apuc` pe Kärstin de mâini.

ABEL
Kärstin, s-a terminat cu mine. N-o s` pot niciodat` s`...

KÄRSTIN
M` atingi.

ABEL
Eu n-o s` pot niciodat` s` fiu cu o fat`.

MASSY (C`tre Abel)


What?

KÄRSTIN
Un b`iat m` atinge.

ABEL (Pentru sine)


La ce folos acum, s` fiu cu cineva, stau întins în pat ]i camera e cenu]ie, e
sear`, dar n-am voie s` m` s`rut, fiindc` e în saliv` ]i...

Abel îi d` drumul la mân` lui Kärstin.

ABEL (continu`)
S-a terminat cu mine.

Abel face câ\iva pa]i înapoi.

KÄRSTIN
Ce... ce-ai zis, n-am auzit.

15
În întuneric e Iisus – dar Abel nu-l vede – care îi pune mâinile pe umeri,
de la spate. Abel încearc` s`-]i aduc` aminte în ce direc\ie s-o ia. Abel ]i
Iisus ies. Kärstin îl apuc` pe Massy de mân`.

KÄRSTIN
A]a a f`cut.

Acum Massy chiar trebuie s` mearg` la toalet`.

MASSY
Sigur, sure, dar eu trebuie...

KÄRSTIN
A]a a fost.

MASSY
E petrecerea de luni la Båbba în seara asta, tac-tu are t`rie?

KÄRSTIN
Ce?

MASSY
Tac-tu, are bar cu b`utur`?

KÄRSTIN
Cu ce?

Massy o împinge pe Kärstin la o parte.

MASSY
Du-te acas` ]i verific`.

Massy intr` la toalet`. Se face sear`.

6. STIMULANTE

În camera lui Båbba. Håkan Håkanson ]i Båbba.

HÅKAN HÅKANSON
Glume]ti? Sau a]a a zis, a f`cut-o?

BÅBBA
Normal c` te superi, nu?

HÅKAN HÅKANSON
Deci ai... sau, eu... da. Dac` mi-ar fi zis cineva c` tocmai acum, permisul
de tractorist e mai important decât rela\ia deci, atunci a] fi...

BÅBBA
E greu s`-\i explic \ie a]a ceva, \ie care nu sim\i ceea ce simt eu, dar... el
e a]a de...

16
HÅKAN HÅKANSON
Trebuie s-o termini.

BÅBBA
E]ti tâmpit la cap sau ce-ai?

HÅKAN HÅKANSON
Absolut. Gânde]te-te, ce-ar fi dac` ai spune: Asta a fost. Mul\umesc
pentru cafea.

Bate la u]`.

BÅBBA
Tu chiar nu te sim\i bine. Intr`!

Kärstin intr` cu o saco]` cu sticle.

KÄRSTIN
Acum m` simt iar a]a ]i-a]a.

BÅBBA
Aveai ceva?

Kärstin îi d` saco]a lui Båbba. Håkan Håkanson ]i Båbba examineaz`


con\inutul.

KÄRSTIN
Am stat la calculatorul tatei ]i s-a deschis o fereastr` cum c` jucasem
21564 de jocuri, ]i atunci mi-a venit r`u, ]i am ie]it, în sear`, ]i am venit
aici. Am stat la o cafenea, asta foarte pu\in. Obi]nuiesc s` m` a]ez undeva
]i s` citesc câteva pagini de literatur` de specialitate – baschet –, dar...
acolo e tot ce avea.

BÅBBA
Rosita. }i... iamiamiam:

HÅKAN HÅKANSON
Bine lucrat, Kärstin.

Cioc`ne la u]`.

BÅBBA
Curaçao verde. Da, e deschis.

Intr` Abel. To\i se uit` la el. Se las` t`cerea.

ABEL
În\eleg c` \i se pare ciudat c` vin doar a]a, ca s`-mi asigur socializarea de
dup`-amiaz`, dar sunt cre]tin, cum se ]tie, ]i m` simt nasol cu a]a zi]ii mei
camarazi cre]tini. }i fiindc` tu e]ti cea mai popular` din ]coal`, mi-am
încercat norocul la Skansen pur ]i simplu.

17
Kärstin îi face cu mâna lui Abel.

BÅBBA
Abel. Ceea ce ai f`cut e ]i matur ]i puternic.

ABEL
Mul\umesc.

KÄRSTIN
Mi]to c` sunt aici, nu?

BÅBBA
Ai rupt una din cele mai r`u famate singur`t`\i ale ]colii.

ABEL
Mul\umesc, mul\umesc. În plus, am auzit c` e party, ]i de]i eu nu beau ]i
nu mai merg nici m`car la party-uri de cuplare pe uscat, motivul fiind
credin\a mea în Iisus Cristos ]i... da... am nevoie de persoane care sunt ca
mine.

KÄRSTIN
Î\i aduci aminte azi, Abel?

ABEL
Zice mama.

KÄRSTIN
Î\i aduci aminte mâna?

ABEL
Îmi aduc aminte c` ne-am v`zut în fa\a toaletelor, ]i, printre altele,
episoade din astea sunt uitate în anturajul de prieteni, zice ea. Eu nu m`
gândesc la o gr`mad` de lucruri când m` întâlnesc cu prietenii. Evident.

KÄRSTIN
Te-ai vedea întâlnindu-te cu mine? Putem s` navig`m pe calculatorul
tatei, putem...

ABEL
Vai. Oferte.

KÄRSTIN
Sau vino la un meci.

ABEL (Se înclin`)


Avec plaisir.

KÄRSTIN (D` din cap)


De rien.

Båbba scoate ultimele sticle.

HÅKAN HÅKANSON
}ti\i ce i-a zis nenorocitul `la de Massy lui Båbba? C` testul lui de teorie...

18
BÅBBA
Håkan, termin`, e]ti gelos fiindc` n-ai pe cine iubi. Dar seara asta e seara
uit`rii. E petrecere ]i-o s` bem. O s` fim be\i ]i tineri ]i-o s` tr`im la maxim
]i-o s` \ip`m.

ABEL
Nu e]ti în toate min\ile, omule?

HÅKAN HÅKANSON
El n-a b`ut niciodat`.

ABEL
Dac` bei, î\i mor neuronii ]i nu se mai întorc niciodat`. Unu’ de la C, care
e foarte religios, zice c` nu a]teapt` decât un singur lucru: ca b`ie\ii de la
grupa de mate care beau s` se înece. St` ]i a]teapt` continuarea.
HÅKAN HÅKANSON ]i BÅBBA
Propagand` de guvern.

ABEL
}i-a f`cut un tabel în calculator. Într-o coloan`, î]i noteaz` cât beau în
week-enduri, ]i într-alt` coloan`, rezultatelele lor la mate.

KÄRSTIN
}i tata are programul `la.

ABEL
Doar o problem` de timp pân` o s` se înece, a]a zice el.

KÄRSTIN
Excel 5.0

BÅBBA (C`tre Abel)


Nu te oblig` nimeni.

ABEL
Håkan. Corpul t`u e un templu. O cas` în care s`l`]luiesc spiritul ]i
sufletul. Atunci, tu, Håkan Håkanson, o s` distrugi tu acest templu cu
stimulante ]i t`rie?

KÄRSTIN
Dac` cineva vrea s`-mi distrug` templul în seara asta, atunci foarte bine.

Kärstin ia sticla cu Curaçao Verde. Båbba, sticla de Rosita.

HÅKAN HÅKANSON (C`tre Abel)


Tu chiar nu te sim\i bine.

KÄRSTIN
Doar s-o fac` frumos.

Intr` Massy cu un bidon de rachiu distilat la domiciliu. Cânt` hitul lui


Sven-Ingvars.

19
MASSY
SUS PE CER! DADADADADA SUS PE CEEEEER!

Massy bea direct din bidon.

MASSY
Party party.

Abel ia sticla de Rosita de la Båbba ]i se uit` spre cer.

MASSY
Kärstin, ce pula mea, nu \i-am zis niciodat`, în pula mea, dar e]ti CEA MAI
BUN~ tovar`]` a mea.

ABEL (Spre cer)


Iertare anticipat.

HÅKAN HÅKANSON
}i mie.

ABEL
Cump`r`-\i singur.

Abel bea. Massy se arunc` în bra\ele lui Kärstin.

ABEL
Acolo a ars templul.

Båbba o trage laoparte pe Kärstin ]i începe s` se pupe cu Massy. Håkan


Håkanson ridic` o sticl`.

HÅKAN HÅKANSON
O chestie îmi place la voi, oamenii. Restul e un mega c`cat, dar a\i fost
de]tep\i c-a\i inventat alcoolul.

KÄRSTIN
B`i, pricepe\i, am ]utit de la tata, se duce cu tot felul de vapoare pân` la
Kiel ]i se întâlne]te cu necunoscu\i. Cump`r` chestii ieftine din buticul de
pe vapor.

ABEL (Despre alcoolul din burt`)


Vai.

KÄRSTIN
Crede\i c` merge la curve?

Båbba ia sticla de la Kärstin.

BÅBBA
O Massy, Massy al meu, vino, fiindc` vreau s` dansez. Sau vreau s` m`
fac actri\` ]i s` joc într-un film cu din `ia îndr`gosti\i pe un vapor.

ABEL
Dar e ca în TAB~RA DE CONFIRMARE!

20
BÅBBA
Sau vreau o cas` a mea cu un mega balcon, decât s` m`nânc Frost Flakes
cu JAVRA DE MAIC~-MEA!

KÄRSTIN
Mai vreau din aia verde, la care e aia verde?

Massy se retrage de lâng` Båbba, dar ea îl trage înapoi.

BÅBBA
Unde putem fi.

ABEL
Acum simt c` nu mai am picioare, e normal?

KÄRSTIN
Vreau s` devin verde.

ABEL
Poate careva s` verifice dac` am picioare?

Abel o vede pe Kärstin.


MASSY
Cine a sustras bidonul?

ABEL
Salutare Kärstin. Vorbim despre ceva picioare? Sau cum merge cu
franceza?

Kärstin nu pare s` se simt` bine.

HÅKAN HÅKANSON (C`tre Kärstin)


Cum e?

KÄRSTIN
Ei, na.

ABEL
Comment vous-allez le français în prezent?

KÄRSTIN
Eram mic` ]i mama f`cea sandvi]uri calde ]i m` frigeau buc`\ile de
ananas. Tata, ca un str`in, pe hol, dup` c`l`toriile la Kiel. Primul
calculator. 286 ]i nop\ile. Intri pentru prima oar` la francez` ]i te ui\i dup`
tipi mi]to. Te…

HÅKAN HÅKANSON
Cred c` lui Kärstin îi e r`u.

Kärstin d` bucuroas` din cap ]i ridic` degetul mare. Abel îl d` la o parte


pe Håkan Håkanson din fa\a lui Kärstin.

ABEL

21
Dar termin` cu Kärstin, fiindc` tocmai vreau s` vorbesc cu Kärstin, fiindc`
vreau s` vorbesc cu ea despre chestii adânci, fiindc` vreau s` vorbesc
despre VIA|~!

Kärstin vomit` verde pe Abel.

BÅBBA
Nu m` iube]te.

ABEL (C`tre Kärstin)


Cred c` ai vomitat.

HÅKAN HÅKANSON
Båbba, ce-ai zis? Ce e?

MASSY (C`tre Håkan Håkanson)


Nimic, ca de obicei.

KÄRSTIN
Chiar am fost surpriens`.

BÅBBA
Doar administratorul m` vede.

KÄRSTIN
Credeam c` doar o s` râgâi.

Massy se uit` îngrijorat la Abel, care pare c` se simte r`u. Kärstin începe
s` sar` ]i s` alerge de colo-colo. S` dribleze ca la baschet ]i s` danseze ]i
s` trag` de Abel.

BÅBBA
Ce femeie tân`r` ]i inteligent` e]ti, cu talente mari, zice el. Ajut`-m` s`
bifez scaunele de pe rampa de înc`rcare, zice el. Po\i s` devii ce vrei, îmi
zice el.

MASSY
Cred c` lui Abel îi e r`u.

Abel ridic` degetul mare. D` din cap.

KÄRSTIN
Pui vinerea e tot ce vreau. Pui… hai cânt`, cre]tinu’ dracu’ minunat ce
e]ti. Pui vinerea, ]i sunt al dracu’ de fericit`.

Abel vomit` roz-ro]u pe Massy, care apuc` s` se aplece ca s` evite, ]i


voma ajunge pe Kärstin.

MASSY
B`ga-mi-a], e marf` s` te distrezi!

BÅBBA
De fapt nu e deloc amuzant s` v` distra\i exagerat ]i s` v` copil`ri\i. De
fapt e…

22
Båbba alunec` pe vom`. Kärstin îl ia pe Abel ]i începe s` danseze.
Danseaz` în vom`, cu mari probleme din cauza parchetului alunecos.
Båbba începe s` se pupe cu Håkan Håkanson, care încearc` s` imite
iubirea oamenilor. Båbba se smulge, fuge de lâng` Håkan Håkanson,
care î]i întinde mâinile dup` ea, plin de iubire. Båbba î]i ia avânt.

BÅBBA
Sunt a]a de-al dracu’ de tân`r`.

Båbba se arunc` în vom`.

BÅBBA
De ce sunt a]a de-al dracu’ de tân`r`?

MASSY
Ai dracu’ raperi gangsteri. Ai dracu’ comuni]ti. Ai dracu’ pu]c`ria]i ]i
c`c`cio]ii dracu’ de panchi]ti ce sunte\i. Ale dracu’ mame. Ai dracu’
poli\ai. Al dracu’ ce sunt eu.

BÅBBA
Massy!

MASSY
Sau de ce pula mea al dracu’ ce sunt eu? Doar sunt cel mai tare. Pe lâng`
Sven Ingvars.

Kärstin ]i Abel î]i iau avânt ]i patineaz` prin vom`.

KÄRSTIN
Limbi [n cur!

ABEL
Asemenea!

MASSY
Sven Ingvars e the King!

BÅBBA
Masyyy!!!

MASSY
SUS PE CER!

Kärstin se ridic` ]i îl plesne]te pe Massy.

BÅBBA
F`r` violen\`!

ABEL
Pace.

BÅBBA

23
Da’ atunci d`-l în pizda m`-sii!

ABEL
Violen\`!

Massy se ridic` în fund.

MASSY
Bun` petrecere. Nu?

Håkan Håkanson îl plesne]te pe Massy. Pe urm` o apuc` pe Båbba ]i-o


s`rut`. Massy se ridic`, îl plesne]te pe Håkan Håkanson ]i o s`rut` pe
Båbba. Håkan Håkanson începe s` se pupe cu Kärstin. Båbba începe s` se
pupe cu Abel. Massy îl trage pe Abel de lâng` Båbba, dar începe, din
gre]eal`, s` se pupe cu Abel. Îl arunc` laoparte pe Abel ]i se ]terge scârbit
la gur`. Håkan Håkanson se smulge de lâng` Kärstin. Kärstin începe s` se
pupe cu Båbba. Håkan Håkanson îi pup` picioarele lui Båbba. Abel vrea
s` se mai pupe cu Massy, care e foarte ocupat, se pup` cu Båbba ]i
Kärstin. Brusc, Båbba îi înghionte]te pe to\i. St` în picioare, în lumina
reflectoarelor.

CÂNTECUL LUI BÅBBA

GIMME LOVE

GIMME LOVE GIMME LOVE


GIMME SOM MODDAFUCKIN LOV
GIMME THIS GIMME THAT
COS MY BRAIN IS NOW FAT
MY COÑO INTERNATIONAL

WALK THE STREETS


DOPE IN VEIN
STEEL ONE HORSE
FUCK ONE BRAIN
AIMEZ VOUS
AIMEZ MOI
RIDE MY CAR
FUCK CIGAR

GIMME LOVE GIMME LOVE


GIMME SOM MODDAFUCKIN LÖV
GIMME WAR GIMME PEACE
PORQUE YO NO QUIERO YOU
MY COÑO INTERNATIONAL

FREUDE SPITZ
LIEBLING JA
BÉSAME IN THE RAIN
DONT WANT YOU
DONT WANT ME
DEAD AS SHEEP
FUCK MY BRAIN

24
Dup` ce s-a terminat cântecul, Morcovul apare dansând pe scen`. Îi e
greu s` danseze, fiindc` e îmbr`cat` în morcov. Pe rând, fiecare în parte
î]i d` seama de prezen\a ei ]i termin` ceea ce fac în momentul respectiv.
Acum e lini]te. Doar Morcovul se aude. Pa]ii de dans greoi.

7. DIE MAUER

O nou` zi. Massy doarme la vestiarul b`ie\ilor. Håkan Håkanson tocmai se


treze]te. Abel are masc` de protec\ie pe frunte ]i o borma]in` în mân`.
Abel începe s` g`ureasc` peretele care d` la vestiarul fetelor, ]i Båbba în
peretele care d` la b`ie\i. Massy se treze]te.

MASSY
Al dracu’ administrator, trebuie el s` fac` g`uri toat` ziua, acuma ce
dracu’ mai e?

HÅKAN HÅKANSON
E Abel.

MASSY
N-o s` dea g`uri azi, pentru c` azi primesc, în pula mea, rezultatele
testului teoretic ]i-o s` fie a]a de-al dracu’ de mi]to s` am PERMIS DE
TRACTORIST!

HÅKAN HÅKANSON
A fost ceva un conflict la Grupul }colar Cre]tin ]i pe urm` mai e ]i altceva
despre care nu vrea s` vorbeasc`. Despre bacili sau c` am b`ut sau toate
astea, nu ]tiu. Templul corpului sau nu ]tiu ce bate el câmpii acolo.

MASSY (C`tre Abel)


Auzi! Ce dracu’ faci acolo?

Abel se opre]te din g`urit ]i sufl` apatic resturi din gaur`.

ABEL
Ei, salutare goril`, te-ai trezit? Azi nu lucrezi la Deschis duminica?

MASSY
O s` ajungi la rector.

ABEL
}i?

HÅKAN HÅKANSON
Abel, are dreptate.
ABEL
}i? }i, ]i, ]i? La cât de ospitalier e rectorul? Împ`ratul Romei. Un împ`rat
ospitalier care n-ar îndr`zni s` se simt` nici m`car un miligram a]a de
kekkonen cum m` simt eu acum.

MASSY (C`tre Håkan Håkanson)


Ce facem?

ABEL

25
Pleca\i. Oricum voi nu pricepe\i. Rectorul. Ha. Un cârpaci din carne ]i paie.
Dac` a\i fi v`zut ce-am v`zut eu, dac` a\i fi sim\it ce-am sim\it eu, în
tab`ra de confirmare, a\i pricepe ce probleme am cu p`rin\ii cre]tini. Am
zis c`, alo, am b`ut ieri, nu-mi aduc aminte nimic, nu pricepe\i? Toat`
seara de ieri: un calendar de advent nedeschis cu moarte în spatele
ferestrelor. Mi-e fric` de mor, am zis, plus toate despre care nu pot vorbi,
dar ei doar: ”Da’ nu e nici o problem`. El te iart`.“ Aha, am zis eu atunci.
Radicalism frazeologic, am zis eu atunci.

MASSY (C`tre Håkan Håkanson)


Asistenta e super ocupat` cu TBC-u’ la `ia de-a opta.

ABEL
Ei nu iau credin\a în serios.

HÅKAN HÅKANSON (C`tre Massy)


Plus c` ea nu pricepe nada.

ABEL
}i mama dup` aia:

HÅKAN HÅKANSON (C`tre Massy)


S-a pus s` turuie o gr`mad` despre structura social`, c` eu nu exist ]i din
astea.

ABEL
"Trece. Asta nu e decât o faz` din via\a ta. Abel e cre]tin ca s` se revolte
împotriva atitudinii noastre materialiste asupra vie\ii. ”Aha? Asta nu e
deloc o faz` din via\a mea. Via\a ei e doar o faz`. O mic` faz` scârboas`
înaintea mor\ii.

MASSY
Abel, revino-\i, ce dracu’!

Se face gaur` în perete. Båbba a g`urit peretele care d` la vestiarul


b`ie\ilor. Kärstin se treze]te. Massy, Håkan Håkanson ]i Abel se duc
acolo ]i privesc. Stau în fa\a g`urii. Cineva sufl` resturile.

ABEL
Un r`spuns.

HÅKAN HÅKANSON
Mai mul\i r`uf`c`tori.

ABEL
Un r`spuns la dorin\a mea.

HÅKAN HÅKANSON
Acolo în`untru e la fete.

MASSY
Se pare c` umbl` zvonul cum c-a] fi gol ]i atunci ele vor s`-mi vad` pula.
(C`tre Abel.) Mi]c`-te.

26
ABEL (În gaur`)
Cine-i acolo?

Vocea lui Båbba se aude din gaur`.

BÅBBA
Alo, Massy, m` auzi?

ABEL
Cine caut` companie într-o lume dur`? Aceast` \ar` plin` de ]esuri
neroditoare, înconjurat` de orizonturi ateiste.

MASSY (C`tre Båbba)


Pula te aude.

HÅKAN HÅKANSON
E Båbba.

BÅBBA
Massy, acum chestia e f`cut`. Dac` ne vine vreo idee când ne schimb`m,
nu trebuie decât s` ne ducem la gaur` ]i-l g`sim pe cel`lalt acolo. Massy,
tu în\elegi ce spun? Sunt foarte curat` ]i preg`tit` acum, dep`]im grani\a
dintre vestiarul fetelor ]i cel al b`ie\ilor pentru c` acum, acest zid al
Berlinului n-o s` mai stea între noi.

HÅKAN HÅKANSON
Putem s-o ducem la asistent`.

ABEL
Båbba. Dac` m` auzi, atunci ascult`. }i eu m` ocup cu o opera\iune
asem`n`toare aici în`untru, fiindc` m` simt kekkonen din cauza unui
conflict de la Grupul }colar Cre]tin.

MASSY
Atunci îl lu`m ]i pe el.

ABEL
De natur` teologic`.

MASSY
D`-\i aia jos, s` ne ducem la asistent`.

Massy î]i scoate masca de protec\ie.

ABEL
Trebuie s` fim uni\i, noi g`uritorii.

BÅBBA
Massy!

Håkan Håkanson îl ia pe Abel ]i-l duce la asistent`.

27
ABEL
Ea e ca mine.

HÅKAN HÅKANSON
Sigur. Haide acum.

Kärstin intr` la vestiarul b`ie\ilor.

KÄRSTIN
Cred c` trebuie s` m` ajuta\i cu Båbba.

ABEL
Toat` ziua Båbba ]i Båbba. Dar eu?

HÅKAN HÅKANSON (C`tre Kärstin)


A avut un conflict.

MASSY
B`ga-mi-a], ce stresa\i sunt to\i.

ABEL
Reformi]ti blestema\i!

Båbba iese de la vestiarul fetelor.

ABEL (continu`)
Via\` ]colar` blestemat`. Lapsusuri ]i bacterii blestemate. Håkan care
sufer` ]i Kärstin care nu poate iubi. }i Båbba care-]i vinde trupul lui Massy
Cap de Cretin ]i nume]te asta dragoste.

BÅBBA
Ce dracu’ zici acolo?

ABEL
Adev`rul.

HÅKAN HÅKANSON
Potoli\i-v` acum.

ABEL
Nu te iube]te, nu pricepi?

BÅBBA
Ba sigur c` m` iube]te.

MASSY
Pot s` particip ]i eu la discu\ia asta sau…?

ABEL
Nu exist` iubire în ]coala asta.

KÄRSTIN
Abel are dreptate.

28
ABEL
Ha.
KÄRSTIN
El spune adev`rul.

Massy pare s` fac` un pas înainte ca s`-l pocneasc` pe Abel.

MASSY
O s`-\i bag crucea blestemat` drept în cur.

Håkan Håkanson îl opre]te pe Massy.

HÅKAN HÅKANSON
Massy, calm down.

Massy îl d` laoparte pe Håkan Håkanson. Se întoarce ]i pleac` de acolo.

MASSY
Cretinii dracu’.

BÅBBA
Massy, nu, pleac`... Bine lucrat, Abel. Extrem de bun` fapt`. Ce dracu’, tu
pricepi o pul`, Abel.

ABEL
I-auzi, tu. Deci te iube]te, zici tu? O iube]te ]i pe Morcov sau, î?

BÅBBA
Ce dracu’, tu nu pricepi ce e dragostea normal`. Dar s` ]tii c` acum a
venit timpul, fiindc` în seara asta ne vom iubi, ]i-o s` fie pe bune, ]i-o s`
fie preludiu ]i postludiu ]i…

HÅKAN HÅKANSON
Cine se va iubi?

Kärstin î]i pune mâna la urechi.

KÄRSTIN
Båbba, ajut`-m`, vreau s` plec.

BÅBBA
B`i, ce dracu’, voi nu pricepe\i nimic!

HÅKAN HÅKANSON
Cine o s` se iubeasc`?

ABEL
Håkan, tu ce faci în seara asta, am nevoie de un prieten.

HÅKAN HÅKANSON
Las`-m` în pace.

BÅBBA (C`tre Håkan Håkanson)


Te sun dac` e ceva.

29
HÅKAN HÅKANSON
Nu sunt acas`.

ABEL
E la mine.

KÄRSTIN
Atunci eu ce-o s` fac?

BÅBBA (C`tre Håkan Håkanson)


Ba da, e]ti.

KÄRSTIN
M-am s`turat de calculatoare. M-am s`turat de… Abel, nu po\i s` treci pe
la mine o dat`.

Båbba pleac`.

KÄRSTIN
Håkan, tu ce faci acum?

Håkan Håkanson pleac` ]i el.

HÅKAN HÅKANSON
Las`-m` în pace.

ABEL
Las`-l în pace.

Abel ]i Kärstin au r`mas singuri în picioare.

KÄRSTIN
La ce te holbezi?

ABEL
La tine.

KÄRSTIN
Bine.

Pauz`.

ABEL
Deci când juca\i?

KÄRSTIN
Las`, oricum nu vrei.

ABEL
Nuu? Tu e]ti cea care nu vrei. |i-e ru]ine s` vin` un cre]tin la baschet.
Uite-l, câh, scârbosu’, a]a zice\i.

30
Kärstin nu r`spunde.

ABEL (continu`)
Tu nu vrei.

KÄRSTIN
Nu, dar… adic` ce, tu vrei?

ABEL
Kärstin.

KÄRSTIN
Da?

ABEL
Ne sim\im kekkonen.

8. DEBUT

E sear`. Håkan Håkanson bate la u]a camerei lui Båbba. Nu e nimeni


acolo, ]i se furi]eaz` în`untru. Mai întâi st` nemi]cat pe pat, se uit` în jurul
lui, imediat începe s` se salte în sus ]i în jos, patul e moale, mângâie
covertura, pune obrazul pe ea ]i bag` nasul în p`tur`: Încearc` s`-i simt`
mirosul. Se ghemuie]te [n pat, î]i miroase mâna, o pup`, o duce de-a
lungul corpului, când aude sunete. Vine cineva. Se ascunde în garderob`.
În`untru n`v`le]te Båbba, care trage de Massy.

MASSY
Eei. Ce faci? Deci eu deci…

BÅBBA
F` dragoste cu trupul acesta.

MASSY
Da? Ok. Dar... din p`cate, ]tii, trebuie s` m` sune `]tia cu permisul ]i-
atunci trebuie s-o tai s` mi-l ridic, nu, ]i…

BÅBBA
Arat`-mi tot ce mi-ai zis c` po\i, arat`-mi.

Massy nu r`spunde. Båbba e confuz`.

BÅBBA
N-ai f`cut-o niciodat`, nu?

MASSY (Zâmbe]te)
Termin`.

BÅBBA
Massy, n-ai f`cut-o niciodat`.

MASSY
Nuuu? A]a crezi, nu? Uite-aici, a]a se face.

31
Massy î]i bag` capul între picioarele lui Båbba.

BÅBBA
Dar… nu la început.

MASSY
S-o crezi tu.

BÅBBA
Eu n-am mai f`cut-o niciodat`.

MASSY
Ei, na.

Massy o arunc` pe pat.

BÅBBA
Ce-ai de gând s` faci?

MASSY
A]a se face, ]tii. Î? A]a ai mai f`cut-o pân` acum, nu? A]a am v`zut eu cu
tata la TV1000.

BÅBBA
Ok, f`-o cu mine. F` mai multe. Vreau. Mai multe.

Dispar în pat. E dificil. Dup` o lupt` de câteva secunde, Massy ejaculeaz`.


Se las` t`cere total`.

BÅBBA
Alo!

Massy geme ceva.

BÅBBA
Ce faci?

MASSY
Fleanca.

BÅBBA
Dar hai odat`.

MASSY
Acum e postludiul.

BÅBBA
Nu e deloc. Dac` tot ai… avut orgasm… nu putem s` vorbim pu\in?

MASSY
Fac postludiu.

(Sun` mobilul lui Massy.)

32
BÅBBA
A]a ceva n-am citit.

MASSY (la telefon)


Da. [.] Da, eu sunt. [...] Ce? N-am primit permisul de tractorist? [.] Nuuu.
Sau ce? [......] Da´câte trebuie s` am? […...] Nunu. A\i calculat gre]it, asta
a\i f`cut, poate c`... [......] }i... aha... ]i câte am avut...? [.] Sunte\i siguri
c`...? [...] Aha? Ok. [.] Dar... nuu. [.] Nuu.

Massy închide. Pe fundal, Båbba plânge cu mâinile pe fa\`. Massy se


ridic`. Nu îndr`zne]te s-o priveasc`. Î]i adun` hainele ]i pleac`.

9. SPORT }I TIMP LIBER

În fa\a s`lii de baschet. Abel st` vis-à-vis de Kärstin, care are p`rul ud.

KÄRSTIN
Mul\umesc c` ai venit. Super dr`gu\.

ABEL
Kärstin. Pl`cerea e complet de partea mea.

KÄRSTIN
P`cat doar c` am primit atâtea lovituri.

ABEL
Au fost bune. Foarte capabile. De]tepte gagici.

KÄRSTIN
Tipic: antrenorul echipei de imigran\i vine s` se uite ]i eu tocmai [n seara
asta nu m` \in pe pozi\ie.

ABEL
Întrebare scurt`.

KÄRSTIN
Tipic pentru mine.

ABEL
Când celelalte au b`gat la co]…

KÄRSTIN
Punct.

ABEL
Punct. Voi n-ar trebui… deci, nu trebuie s` alerga\i înapoi la co]ul vostru…
foarte repede?

KÄRSTIN
}tiu.

33
ABEL
A\i încetinit, nu? În situa\ia aia ]i tu ai fost, printre altele, pu\in lent`.

KÄRSTIN
O s` m` las.

Pauz`.

ABEL
Ce?

KÄRSTIN
Chestia asta n-are nici un viitor.

ABEL
Ba cum, ba da.

KÄRSTIN
Am citit site-ul vostru unde scrii c` trebuie s` urm`m, altfel r`mânem în
corpurile noastre, chestia aia pe care o scrii despre adep\i. Deci dac` vine
cineva ]i m` ia de-aici, m-am hot`rât s-o iau ca pe un semn.

ABEL
Dar… deci, nu chiar la asta se refer`. Ce descriu eu acolo e c`l`toria lui
Saul spre Damasc ]i…

KÄRSTIN
Exact a]a. Primul care îmi apare în cale ]i m` vrea în orice fel, pe el îl
urmez, ]i când m` întorc o s` fiu o alta.

ABEL
Dar nu po\i… nu po\i doar… Cum ar ar`ta dac` to\i s-ar l`sa de lucruri
a]a? Î?

KÄRSTIN
O s` fiu ca tine, Abel.

ABEL
Nu. Doar tu e]ti speran\a clubului, se vede, adic`, toat` viziunea ta asupra
jocului… (Pauz`)

KÄRSTIN
O s` fiu ca tine. Nu pricepi? Ai dreptate pe site. N-avem voie s` r`mânem
aici în corpurile noastre.

ABEL
Nuu. Dar nuu.

KÄRSTIN
Mul\umesc c` m-ai f`cut s` în\eleg asta.

ABEL
Dar…

34
Kärstin îl atinge pe Abel pe bra\ pentru a-l face atent c` Massy e de fa\`.

MASSY
R`m`sese v` duc acas` cu tractorul.

KÄRSTIN
Aha?

MASSY
Urma s` fiu ]oferul vostru beat. Voi sta\i pe platforma basculant`. }i p`rul
v` flutur` când trecem prin ora]e ]i e noapte… luminile voastre…

ABEL (C`tre Kärstin.)


Ce s-a întâmplat aici?

Kärstin d` din umeri. Începe melodia lui Massy.

MASSY
Spre diminea\` vedem orizontul. Apa voastr` ]i Dumnezeul vostru. Cineva
]i-a uitat slipul, dar se rezolv`.

PERMIS DE TRACTOR (MASSY)

NU A}TEPT DECÂT ZIUA


CÂND O S~ CONDUC
CÂND PRIN LEGE M-AU DAT JOS
COMUNI}TII, {NTR-UN PUC

PE TOATE STR~ZILE ERAU FL~C~RI PÂN~ SUS


CÂND ÎN MÂN~ CHEIA MI S-A PUS
EL A ZIS C~ }OFATUL MI-E PERFECT
DAR NUMAI COMUNI}TII O FAC SELECT

TAT~, TU ATUNCI UNDE ERAI?


MI-ERA A}A DE DOR
DE CE DE MÂN~ NU M~ |INEAI?
UNEORI O F~CEAI

DAR N-AM LUAT PERMISUL DE TRACTOR


FIINDC~ COMUNI}TII-S NI}TE PORCI
AM }OFAT LIN }I U}OR
DA’ LA TEORIE M-AM F~CUT MUCI

TAT~, TU UNDE ERAI…


etc.

10. DEBUT (CONTINUARE)

Båbba plânge în patul ei. Håkan Håkanson deschide încet u]a de la


garderob`. Se a]eaz` în spatele ei ]i o prive]te. Pe urm` vorbe]te.

HÅKAN HÅKANSON

35
Sunt foarte curat ]i preg`tit acum.

Båbba tresare.

BÅBBA
Doamne, ce m-ai speriat.

Håkan Håkanson se a]eaz` pe patul lui Båbba. Încearc` s` se uite unul la


cel`lalt, la care Båbba î]i fere]te privirea.

HÅKAN HÅKANSON
Dac` Kärstin ar face licoarea de pe Internet ]i-am ajunge adul\i ]i-am
sc`p` de tot, a] bea-o acum. A] goli toat` eprubeta, pe urm` a] dormi ]i pe
urm` m-a] trezi, ]i atunci a] avea locuin\a mea.

Båbba se uit` la Håkan Håkanson.

HÅKAN HÅKANSON (continu`)


}i a] avea balcon.

BÅBBA
Îmi plac balcoanele.
HÅKAN HÅKANSON
}tiu.

Båbba începe s` plâng`.

BÅBBA
Foarte mult.

HÅKAN HÅKANSON
A] sta complet adult pe balconul `la ]i m-a] uita în jos ]i te-a] vedea pe
tine venind pe strad`.

BÅBBA
A] veni de la film`ri, un film cu staruri. A] sta acolo ]i m-a] uita în sus la
tine.

Båbba se uit` în sus.

BÅBBA (continu`)
A]a.

HÅKAN HÅKANSON
Î\i aduci aminte de mine? a] \ipa eu.

BÅBBA (Strig`, în sus, spre Håkan cel de la balcon)


Sigur c` da. Tu e]ti Håkan Hå...

HÅKAN HÅKANSON
Te iubesc de atunci, din clasele 1-4, când ne-au lipit b`ncile una de alta.

Båbba îl prive]te pe Håkan Håkanson.

36
HÅKAN HÅKANSON (continu`)
În compara\ie cu desenele tale, ale mele erau neînsemnate. Când nu m`
vedeai ]i preferai s` te dai cu motorul cu Massy. Atunci am fost nevoit s`
cred c` sunt omul de neandertal.

Pauz`.

BÅBBA
Nu e]ti.

HÅKAN HÅKANSON
}tiu.

BÅBBA
Tinere\ea asta ne transform` în ni]te idio\i, eu eram al dracu’ de bun`, dar
azi nu e prea târziu pentru a…

Håkan, foarte sincer, c`tre Båbba.

HÅKAN HÅKANSON
Acum, în sfâr]it nu te mai iubesc.

Båbba nu r`spunde.

HÅKAN HÅKANSON
Håkan Neandertal a murit.

BÅBBA
Colegul meu de banc`.

HÅKAN HÅKANSON
S-a terminat pauza.

11. BORÅS

O nou` zi. Un b`rbat sub\ire, în salopet` de anii ’70, intr` pe scen`,


mergând ca la maraton. Dup` el: Massy, Kärstin, Båbba, Abel ]i Håkan
Håkanson, ]i ei cu acela]i mers, în haine de sport.

GÖRAN-MARATONISTUL
Göran Sanskrit e numele meu, vin de la Clubul Maratonul din Borås, ]i am
venit aici s`-l iau pe tân`rul care st`pâne]te cel mai bine provoc`rile
specifice maratonului. Cel care face asta o s` mearg` cu mine la Borås ]i
la Campionatul Tineretului }colar, ]i pe urm`, seara, avem hering ]i
pescuit de cadouri ]i pe urm` pac înapoi la cantonament.

MASSY (C`tre Båbba)


O s` cread` c` suntem poponari.

BÅBBA (C`tre Massy)


Mi]c`-te.

GÖRAN-MARATONUL
Mul\i tineri cred c` arat` extrem de penibil chestia asta cu maratonul, dar

37
atunci n-avem decât s` ne gândim la succesele de la olimpice ale lui
Bosse Gustafsson, fiindc` el îi cuno]tea pe Herreys ]i avea totu]i o
gr`mad` de gagici la after-party-uri.

Massy arat` cu degetul la el ]i Båbba.

MASSY (C`tre Göran-Maratonistul)


Ne-am tras-o.

ABEL
Dac` Iisus exist`...

GÖRAN-MARATONISTUL
Taci!

HÅKAN HÅKANSON
}tiu. L-ar b`ga pe Massy în acid coroziv.

ABEL
Pe urm`, din masa ars` ob\inut` din el, s-ar face ciocane din alea de lipit
cu care se fac pl`cu\ele la ateliere ]i pe care scrie ”aici locuie]te familia
mea scârboas`”.

KÄRSTIN
Voi sunte\i familia mea.

GÖRAN-MARATONISTUL (C`tre Kärstin)


O lungime de pas foarte fin`, Kärstin, se vede c` ai f`cut sport!

BÅBBA
Maestre, sau Mo]merg`torule Göran sau cum dracu’ te cheam`, acum mi-
a venit ciclul deci.
KÄRSTIN
Sportul era ascunz`toarea mea.

GÖRAN-MARATONISTUL (C`tre Båbba)


Atunci, nici un Borås pentru tine.

BÅBBA
Who cares?

Båbba se opre]te din mers.

KÄRSTIN
Crede\i c` sunte\i c`ca\i de elevi de stadiu superior.

BÅBBA
Ur`sc Borås-ul.

KÄRSTIN
Dar o s` le povestesc celor pe care-i întâlnesc c` st`team singur` în fa\a
calculatorului tatei, dar c` de fapt aveam prieteni de calitatea 1A.

ABEL

38
Kärstin mi-a interpretat gre]it textul de pe Internet.

KÄRSTIN
Asta e ultima mea zi.

MASSY
Acum Massy se retrage din sportul de poponari.

Massy se a]eaz` pe un scaun. Kärstin merge din ce în ce mai repede.


Acum se opresc chiar ]i Abel ]i Håkan Håkanson. Doar Kärstin ]i Göran-
Maratonistul mai merg.

BÅBBA
Kärstin, mergi mai prost, ce dracu’.

GÖRAN-MARATONISTUL
Sfinte Petru, cât` dib`cie!

BÅBBA
Dar te ia la Borås, tâmpita dracu’.

HÅKAN HÅKANSON
Kärstin!

ABEL
Despre asta vorbea.

MASSY
Nici o problem`, e poponar, e inofensiv.

Göran-Maratonistul se opre]te cu o smucitur` ]i o apuc` pe Kärstin de


bra\.

GÖRAN-MARATONISTUL
Am duba acolo.

HÅKAN HÅKANSON
Ce dracu’?

GÖRAN-MARATONISTUL
Tu ]tii despre ce e vorba.

BÅBBA
O ia pe Kärstin.

Göran-Maratonistul traverseaz` scena cu Kärstin de bra\. C`tre Borås.

MASSY
Ce pula, o ia pe Kärstin.

ABEL
Nu.

Göran-Maratonistul se opre]te. Abel face câ\iva pa]i în fa\`. Göran-

39
Maratonistul se uit` la el cu superioritate.

ABEL (continu`)
Sau da. Abel este numele meu, ]i ca reprezentant al Uniunii }colare
Cre]tine, a] dori, din motive bine [ntemeiate, s` depun un veto puternic,
sau ceva de genul `sta, împotriva faptului c` o iei pe Kärstin cu for\a la
Borås.

GÖRAN-MARATONISTUL
Sorry Mate.

Göran-Maratonistul încearc` s-o trag` pe Kärstin.

KÄRSTIN
Abel.

Abel cade în genunchi.

ABEL
Dar... Dac` te iau cu mine.

KÄRSTIN
E prea târziu!

ABEL
Te iau cu mine. Pe coast`, sau în Israel. La mormântul lui Iisus sau în alt`
parte.

GÖRAN-MARATONISTUL
(Trage de Kärstin) Hai odat`.

Kärstin reu]e]te pentru o secund` s`-l împiedice pe Göran-Maratonistul.

KÄRSTIN (C`tre Abel)


Mul\umesc c` ai venit la baschet.

Göran-Maratonistull o trage dup` el pe Kärstin, strângând-o tare de bra\.


Ea nu se întoarce. Abel se ridic` în zbor, într-o tentativ` de-a alerga dup`
ea, dar e împiedicat de Håkan Håkanson, Båbba ]i Massy. Abel o strig`
cât poate de tare.
ACTUL 2

12. POINT OF NO RETURN

SUNTEM DE C~CAT (ABEL)

VARA S-A EVAPORAT


ÎNTR-O LIC`RIRE ELECTRIC~
}I NICI UNUL DINTRE NOI N-A APUCAT
S~-L ATING~ PE CEL`LALT

EI AU ZIS C~ MI-E INIMA UN CÂMP DE LUPT~


UN PARADIS PENTRU NEBUNI

40
EU AM ZIS: ACOLO NU INTR~ NIMENI
F~R~ S~-MI DROGHEZE LACRIMILE

SUNTEM DE C~CAT
(SUNTEM FRA|I)
SUNTEM DE C~CAT
(SURORI, FRA|I)
SUNTEM DE C~CAT
SUNTEM DE C~CAT

VIITORUL S-A EVAPORAT


ÎN VECEURILE LUI SATAN
DAR DOU~ LACRIMI CARE SE SCURGEAU FOR|AT
ÎNTR-UN S~RUT S-AU ÎNCUNUNAT

MI-E GOAL~ }I P~R~SIT~ INIMA


CA UN TEREN DE HOCHEI PE GHEA|~ PRIM~VARA
CA O MÂN~ ACUM O MIE DE ANI
SE TOPE}TE Z~PADA, ÎNGHEA|~ LACRIMA

REF etc.

Intr` Kärstin. Tocmai de la Borås. Îi prive]te. Båbba o vede.

BÅBBA
Kärstin!

ABEL
Ce-au f`cut cu tine?

KÄRSTIN
Încerca\i s` v` imagina\i urm`torul lucru: În dub` erau al\ii de la alte ]coli
care merseser` ]i ei cel mai bine. Eram mii ]i am invadat bulevardele din
Borås, masele de oameni ne strigau numele ]i la after-party am prezentat
numere muzicale pe acompaniament propriu, pe urm` am dansat, ]i când
a venit diminea\a, am în\eles.

MASSY
Ai în\eles ce?

KÄRSTIN
Un tip din Ödeshög cu fa\a plin` de pistrui mi-a povestit despre
singur`tatea lui. }i el intrase pe website-ul cu doctorul ]i-am plâns unul în
bra\ele celuilalt. Au venit mai mul\i cu aceea]i poveste: devotamentul
sportiv, serialele de televiziune ]i serile din fa\a calculatoarelor ta\ilor, ]i
atunci am în\eles.

MASSY
AI ÎN|ELES CE!?

KÄRSTIN
Abel. Suntem plini de iubire. Exist` în noi, în \esutul nostru, exist` în
sângele nostru; dar nu exist` în lume; ]i informa\ia aia o interpretasem
noi gre]it.

41
BÅBBA
Kärstin, termin`. Aveai dreptate cu licoarea, o s-o facem ca s` sc`p`m de
chestia asta. Credeam în romantismul blestemat ]i Håkan Håkanson
credea c` e omul cavernelor, acum bântuie pe coridoare ca o fantom`
osândit`, vâneaz` pe cineva în care s` se reîncarneze.

Intr` Håkan Håkanson. Îmbr`cat în biolog de teren.

HÅKAN HÅKANSON
Ia uita\i-v` la mine!

MASSY (C`tre Håkan Håkanson)


Ce dracu’ faci acolo?

HÅKAN HÅKANSON
Ia uita\i-v` la mine, am zis! Nu eram Omul de Neandertal, ]i acum totul o
s` fie altfel. O s` intru în grupul biologilor de teren, o s` avem o cas` în
afara ora]ului ]i uneori o s` ne ridic`m cortul ]i o s` dormim în saci de
dormit. Noaptea m` r`sucesc ]i nimeresc peste o gagic` care e ]ef` la
nivel local ]i ne-o punem pu\in.

BÅBBA
Nu sunt decât vise.

KÄRSTIN
Dar ]i ce vise.

Håkan Håkanson se uit` la hainele lui noi, se încurc` pu\in în minciog.

HÅKAN HÅKANSON
Asta nu merge.

KÄRSTIN
Ba da, Håkan. Fata aia exist`. R`sucirea aia în noapte în sacul `la de
dormit.

HÅKAN HÅKANSON
Shit.

Håkan Håkanson iese.

KÄRSTIN (C`tre Abel)


Te vreau. S`rut`-m`.

Pauz`.
ABEL
Poftim?

KÄRSTIN
Vreau s` v`d mormântul lui Iisus.

ABEL
Da. Dar...

42
KÄRSTIN
St`team acolo în seara aia de dup` meci. Lumea era cea care nu iubea,
dar eu iubeam, pentru c` lumea n-a intrat niciodat` în mine, Abel.

MASSY
Acum chiar c` nu pricep nada.

Kärstin se pune în fa\a lui Abel, îi pune mâinile pe umeri.

KÄRSTIN
S`rut`-m` acum.

Î]i apleac` fa\a u]or spre fa\a lui Abel.

ABEL
Nu!

Kärstin nu ]tie ce s` fac`.

ABEL
Nu merge.

KÄRSTIN
M-ai luat de mân` în fa\a toaletelor, te iubeam deja de atunci, doar c` nu
în\elegeam… aici sunt buzele mele, ia-le.

ABEL
Kärstin, nu merge. M-am rugat serile trecute, m-am rugat ]i-am citit
Faptele Apostolilor. El nu r`spunde de faptul c` eu am… O gr`mad` de
lucruri nu pot fi spuse. Cred c` Dumnezeu e mort. Cum a] putea s-o spun?

KÄRSTIN
Tu nu sim\i ceea ce simt eu?

ABEL
Nu. Sau ba da. Deci nu ca ceva de genul: simt o gr`mad` de chestii
pentru tine, dar eu...

KÄRSTIN
Tu n-ai sim\it niciodat` nimic. De-aia nu-\i aduci aminte de mâna din fa\`
de la toaletele b`ie\ilor.

Kärstin iese. Håkan Håkanson intr`. E îmbr`cat ca un hip-hoper.

HÅKAN HÅKANSON
Aici se m`nânc` c`cat?

ABEL
Nu se simte bine.

HÅKAN HÅKANSON
Salutare b`ie\a]i, ce chestie na]pa. Tu n-o cuno]ti pe mama.

43
ABEL
Cine? Eu?

HÅKAN HÅKANSON
Ce anume, o cuno]ti pe mama? Î? O cuno]ti sau cum?

ABEL
Nu, nu cred c-am avut onoarea. Dar n-au lipsit ocaziile în care m-ai invitat
acas` la o cea]c` ca s`…

HÅKAN HÅKANSON
B`, frate, chilleaz` ceva. Fiindc` acum m` car de la nasoleala asta de ]
coal`. Eu ]i comitetul ne tir`m la un colectiv de hip-hop ]i tragem
oldschool cu ni]te MC, tovar`]i grei, apropia\i de-ai mei. }i pe urm`… pe
urm`, noaptea: o petard` se întinde fucking close ]i m` toasteaz` aici, la
ureche. }i… nuu, dar, nici asta nu merge.

Håkan Håkanson iese.

BÅBBA
Nu se simte bine.

ABEL
Da’ cine dracu’ se simte?

Totul devine negru. Sirene. Doar Abel se z`re]te. Cade în genunchi ]i î]i
împreuneaz` mâinile.

ABEL
Iart`-m`, Doamne, n-o s` înjur niciodat`, n-o s` blestem niciodat` ]i prin
asta s` s`vâr]esc singurul p`cat lipsit de iertare, n-o s` pronun\ nici unul
din numele lui, nici Baal, nici Belzebut, nici s` arzi în Gheena, dar nu-\i
mai simt prezen\a ]i trebuie s` te ar`\i, nu vreau s` mor…

Totul se lumineaz` iar. Intr` Kärstin.

KÄRSTIN (C`tre Abel)


E]ti cum eram eu înainte de a m` duce la Borås. Poate crezi c` nu iube]ti,
dar… poate o faci, nu crezi?

ABEL
Kärstin. Dac` a] spune-o. M-a p`r`sit, asta fiindc`… am chestia asta în gât
]i glandele limfatice umflate ]i totul se potrive]te exact.

ABEL (C`tre Kärstin)


Cred c` am luat...

Intr` Håkan Håkanson. E dotat cu echipament de cavaler. Într-o mân` are


o lance gigantic`.

MASSY (continu`)
Dar... termin` acum!

44
HÅKAN HÅKANSON
R`mâne\i cu bine.
BÅBBA
Cred c` trebuie s` se duc` iar la asistent`.

HÅKAN HÅKANSON
R`mâne\i cu bine, stima\i junkeri, r`mâne\i cu bine, frumoase târfe ]i
pricepu\i me]te]ugari, r`mâne\i cu bine, c`lug`ri\elor ]i tot ghengul, c`ci
acum m` duc într-un laiv în Småland ]i acolo m` r`sucesc în sacul meu de
loden peste o silfid` care s-a r`t`cit. Îi mângâi loburile ascu\ite ale
urechilor ]i…

TO|I ÎN AFAR~ DE HÅKAN HÅKANSON


O no!

HÅKAN HÅKANSON
Doar ne-o tragem pu\in acolo.

MASSY
Håkan s-a f`cut laiv`r!

HÅKAN HÅKANSON
Taci, neispr`vite, altminteri m` v`d nevoit s` trimit pleava asupra voastr`.

Massy pare speriat. Ia pozi\ie de carate.

MASSY
Cum a]a, pleava, cine-s `]tia? O ga]c` de la alt` ]coal`?

HÅKAN HÅKANSON
Dar nu merge, acum nici asta nu merge.

KÄRSTIN
Ba da, Håkan, ba da, sigur c` merge. Strigoii stau în Valea Apei ]i Valea
Apei arde, totul nu e decât fantasy, ]i într-o sear` mergem ca în Borås.

Håkan î]i scoate casca.

HÅKAN HÅKANSON
B`ga-mi-a] pula.

KÄRSTIN
Merrmerrmerrgem.

HÅKAN HÅKANSON
Nu pot s` fiu decât Håkan Håkanson.

BÅBBA
Bea cu mine, Håkan, ]i o s` devii adult ]i ]ef ]i organizator pentru tot
laivul.

HÅKAN HÅKANSON
Dar cine e Håkan Håkanson?

45
BÅBBA
A]a nu se poate, e tinere\ea asta blestemat`, ]i acum o s` bem licoarea
lui Kärstin ]i o s` fie ca pe Discovery, când cercet`torii americani stau în
laborator ]i v`d pe ecrane de televizor cum aterizeaz` astronau\ii. Când
licoarea ]i-a f`cut efectul, noi ie]im din navet`, facem pasul din tinere\e ]i
ie]im pe noua planet`. Vechile noastre ego-uri sunt în laborator. Vor
plânge ]i se vor îmbr`\i]a când ne vor vedea cum ridic`m drapelul.
Kärstin îi d` re\eta lui Båbba.

MASSY
B~GA-MI-A}!!!

Se face t`cere.

BÅBBA
Ce anume?

MASSY
Negrii dracu’! (Pauz`) Negrii dracu’ ce sunte\i.

Nimeni nu r`spunde.

MASSY
Mai bine deveni\i ce vre\i, în iad, b`ga-mi-a] pula-n voi. Eu sunt cool r`u
de tot ]i-mi asum chestia. Uit`-te la tine, Abel. Prime]ti o ofert` valabil` de
la Kärstin ]i-o refuzi, sau… s`-l lu`m pe Håkan. Ar fi putut s` fie un tip
olrait, dar alearg` de colo-colo de un an de zile ]i crede c` e un spiridu]
din epoca de piatr` în loc s` ias` cu mine în ora] s` scan`m ma]inile. }i
acuma panarama asta cu Småland ]i c`cat.

ABEL
Scuz` un adolescent, dar…

MASSY
S`-\i \ii fleanca aia israelian`! Altfel m` apuc s` speculez pe fa\`
preocup`rile tale de la veceu. }i: Ceilal\i cu care ies ]i care sunt tovar`]ii
mei pe bune ]i au ultimul Sven Ingvars ]i nu sunt cioroi, ei…

HÅKAN HÅKANSON
Acum începem s` ne scârbim pe bune de c`caturile alea idioate pe care
le zici. Acum începem s` ne enerv`m ca dracu’ pe tine.

MASSY (I-o taie)


Auzi, b`.

Håkan Håkanson nu r`spunde. Massy arat` cu degetul la armura de zale


a lui Håkan Håkanson.

MASSY
Ce-ai acolo?

Håkan Håkanson încearc`, cu priviri fugare, ca s` nu fie p`c`lit, s` vad` ce


vrea Massy s` spun`.

46
HÅKAN HÅKANSON
Unde?

ABEL
Las`-l [n pace pe Håkan.
Massy îi trage un ]ut între picioare, Håkan Håkanson cade în genunchi,
z`ng`nind, în armura lui.

MASSY
F`cut de râs. L-a\i v`zut, sau?
Massy î]i repet` modelul de atac.

MASSY (continu`)
A]a pac ]i-a]a pac ]i pe urm` pac ]i pe urm` pac. (C`tre Båbba) }i Båbba.

HÅKAN HÅKANSON
Pe ea d`-o dracu’!

MASSY
Trei mici cuvinte pentru tine.

Båbba pare speriat`.

MASSY
Nu pricepi c` din astea ca tine ajung curve, c` te la]i futut` foarte u]or.

Båbba respir` adânc.

BÅBBA
}tiu.

MASSY
Exact.

BÅBBA
Acum o ]tiu.

MASSY
Bine.

BÅBBA
Dar, auzi.

MASSY
Ce vrei?

BÅBBA
}tii ce mai ]tiu?

HÅKAN HÅKANSON
Dar Båbba, termin` odat`, Båbba. Nu te distruge ]i mai tare pentru el, nu
te distruge ]i mai tare pentru nimic.

MASSY

47
Ce mai ]tii?

BÅBBA
E o chestie bun` la noi, curvele. C` î\i spunem în fa\` ce-avem de spus,
Massy.

MASSY
Ce anume?

BÅBBA
Undeva în`untru, în minusculul t`u creier nazist, tu ]tii c` dac` n-ar fi
existat muzica neagr`, nici Sven-Ingvars n-ar fi existat, ]i dac` ei n-ar fi
existat, m`-ta nu l-ar fi întâlnit pe grasu’ de tac’-tu într-o sear` târzie în
parcul de agrement, ]i…
MASSY (C`tre ceilal\i)
Tipic pentru o curv`, nu? Nu?

BÅBBA
M` gândeam c` a] putea s` m` joc pu\in cu tine, dar pe urm` am realizat
c` nu exi]ti, execrabilul t`u de tractor EPA nu exist`, nici locul din fa\` ]i
mirosul `la nenorocit de wunderbaum, în care tu, asta în cazul în care o
s` ai vreodat` atâta creier s` treci de teorie, î\i vei tr`i în continuare via\a
ta lipsit` de valoare, în \inuturile tale natale lipsite de valoare.

Massy nu ]tie ce s` zic`. Ceilal\i v`d asta ]i se preg`tesc s` plece. Abel îl


ajut` pe Håkan Håkanson s` se ridice.

MASSY
Unde v` duce\i?

Ei pleac`.

MASSY
Ha. Oricum nu e a]a. A]a nu e. Tat`l meu… Sven-Ingvars exist`, sigur.
(Pauz`) Sigur c` ei exist`.

Massy încearc` s` ias` de pe scen` prin alt` parte decât ceilal\i, dar nu se
poate, atunci îi urmeaz`.

13. INGREDIENTELE

Båbba intr` în biroul administratorului. Sun` de parc` n-ar crede ceea ce


spune.

BÅBBA
Auzi.

ADMINISTRATORUL
Båbba.

BÅBBA
Dau la Liceul de Teatru din Växjö, am verificat un pic s` v`d cum e cu
înscrierea, sunt autobuze pân` acolo, ]i pe urm` se d` un test, vorbe]ti în
fa\a unui juriu compus din actori adev`ra\i.

48
ADMINISTRATORUL
O, vai. Ce tare… Dar atunci o s`…

BÅBBA
M` mut acolo ]i-o s` locuiesc singur`.

ADMINISTRATORUL
Da. E clar c` unii trebuie s` ajung` pe culmile cele mai înalte ale
muntelui.

BÅBBA
Ce anume, ce vrei s` spui?

ADMINISTRATORUL
De ce s` te expui la a]a ceva? Decep\iile vin a]a de u]or ]i pe urm`…
parc` d`deai la programul social, nu? D` ]i la social, dac` vrei sfatul meu,
a]a, pentru mai mult` siguran\`, e un domeniu vast ]i frumos… ]i ai ]i
matematic`. Doar copiii de actori intr` la chestii din alea.

BÅBBA
Dac` e a]a de greu de intrat, atunci de ce m-ai încurajat atunci, pe rampa
de înc`rcare? De ce te-ai \inut de chestii ca: ”po\i s` devii ceea ce vrei”,
dac` e a]a? Cum adic` “nu te împotmoli aici” ]i “ai mari talente” ]i toate
despre câte vorbeai?

ADMINISTRATORUL
Chiar nu în\eleg care e problema cu programul social. S` ai diploma de
bac în buzunar ]i s` te bucuri de tinere\e ]i… (clipe]te din ochi) ... sunt o
gr`mad` de b`ie\i frumo]i acolo, din câte am auzit, care…

Administratorul vede c` Båbba s-a sup`rat.

ADMINISTRATORUL
Båbba, ce e?

Båbba scoate re\eta.

ADMINISTRATORUL (continu`)
Ce-i aia?

Administratorul ia re\eta.

BÅBBA
Cum dracu’ am putut s` fiu a]a de proast`? Am fost proast` proast` sau
ce? (Despre re\et`) E o chestie pentru chimie.

Administratorul ridic` sticlele.

ADMINISTRATORUL
Aha? Chimie? Dada, s` sper`m c` sunt ]i pentru chimie… ]tii:
conducerea ]colii e cu ochii pe mine de când a\i furat borma]inile.

Administratorul îi d` sticlele lui Båbba.

49
ADMINISTRATORUL (continu`)
Alea sunt substan\e periculoase.

Båbba iese. Se opre]te în u]`.

BÅBBA
Tu ne în\elegi problemele.

14. SERILE LA KÄRSTIN

Kärstin ]i Håkan Håkanson au b`ut cantit`\i enorme de bere. Kärstin ]i-a


tras ambalajul de carton de ]ase beri peste cap, e ca o casc`. M`nânc`
snacks-uri.

HÅKAN HÅKANSON
Te sim\i mai bine? S`-\i povestesc ceva? Ce super din partea ta ]i doar…
ai cump`rat toat` berea aia din Borås, `ia de-acolo î]i bag` picioarele în
buletin, sau ce? Cum e?

KÄRSTIN
Poveste]te ceva.

HÅKAN HÅKANSON
Ok. Ce? O. (Ridic` un snack.) Mda. Massy mi-a povestit o chestie total
na]pa, într-a ]asea. Taic`-su îi spusese deci c` dac` stai întins super mult,
pe bra\ul cu care… da, dac`-\i faci laba pur ]i simplu, ]i dac`-\i bagi câte
un snack mic în fiecare nar`… da, ]i faci chestia asta ]i-atunci o s` sim\i c`
nu \i-o faci tu.

KÄRSTIN
Ce chestie bolnav`.

HÅKAN HÅKANSON
Te sim\i mai bine?

KÄRSTIN
Sunt multe chestii bolnave la Massy.

HÅKAN HÅKANSON
Am fost prost ca dracu’ pe balcon, mi-am cerut scuze? Poate c` da. B`ga-
mi-a], ce mult vorbesc. Bun` bere. Ce e bolnav? Eu sunt bolnav. Zi.

KÄRSTIN
Uite, Båbba, de exemplu. Sau o serie de fete cu sâni de la F. Nu pricep.
Se fâ\âie peste tot cu buzele a]a…

Kärstin î]i strânge buzele foarte tare.

KÄRSTIN (continu`)
... merg \an\o] peste tot ca ni]te din astea… drace, cum le zice la alea
care-i plac tatei? (Pauz` scurt`) Cocori! Cocori le zice! Se fâ\âie ca ni]te
cocori cu jumate de cur gol ]i un c`c`\el mic de tricou pe ele, c` mor de
frig ]i cu sfârcurile ie]ite tot timpul, dar…

50
HÅKAN HÅKANSON
N-am putea s` vorbim toat` seara?

KÄRSTIN
Pricepi?

HÅKAN HÅKANSON
Acum pricep.

KÄRSTIN
Dar nu sunt… cum s` zic?

HÅKAN HÅKANSON
În c`lduri.

KÄRSTIN
Exact.

HÅKAN HÅKANSON
Nu sunt în c`lduri.

KÄRSTIN
Sau ba da, poate c` sunt, dar… parc` n-ar putea s` fie. De ce fetele nu
pot fi în c`lduri? Asta mi se pare o chestie bolnav`.

HÅKAN HÅKANSON
Atunci devin curve.
KÄRSTIN
Da, dar asta e.

HÅKAN HÅKANSON
Devin curve.

KÄRSTIN
Nu, dar, nu sunt. A]a li se spune, dar… nu sunt curve.

HÅKAN HÅKANSON
Nuu? Da! Dada, la asta te referi. Clar c` nu sunt. E doar… nu dar, e o
chestie a]a de bolnav`. Din `]tia ca Massy iau hot`r`ri pentru ele, deci.
Nu? Gen tanga ]i nimic mai mult, da’ ce m`-sa, dac` e]ti excitat`, atunci
ajungi ca Morcovul.

KÄRSTIN
Crezi c` to\i b`ie\ii ar putea s` fac` a]a ceva?

HÅKAN HÅKANSON
O, da.

KÄRSTIN
A]a e?

HÅKAN HÅKANSON
Sau nuu. Deci, eu nu pot s` r`spund pentru cum era când eram disperat

51
cu chestia cu Neandertalul, dar… te gânde]ti la cineva anume?

Kärstin se uit` în jos.

HÅKAN HÅKANSON (continu`)


Abel?

Kärstin î]i ridic` privirea.

HÅKAN HÅKANSON (continu`)


S` zicem a]a: Ia o c`mil` ]i bag-o într-un car cu fân. A]a de greu e pentru
Abel s`… niciodat`. N-ar face-o niciodat`.

KÄRSTIN
Un ac, nu?

HÅKAN HÅKANSON
Ce?

KÄRSTIN
Nu e… c`mil`. E un ac, `sta trebuie g`sit.
Håkan Håkanson aprob` din cap adânc ]i convins.

HÅKAN HÅKANSON
Exact.

KÄRSTIN
M` gândeam eu.

HÅKAN HÅKANSON
Trebuie s` g`se]ti acul `la.
Kärstin ofteaz`, încearc` s` par` vesel`. Nu merge.

HÅKAN HÅKANSON
B`ga-mi-a], Kärstin, cred c` a]a e s` fii adult. Lânceze]ti acas` la cineva ]i
hale]ti snacks-uri cu gust de chees ]i dispui de cel`lalt.

KÄRSTIN
Ne pup`m?

HÅKAN HÅKANSON (Foarte repede)


Ok.

Încep s` se îmbr`\i]eze cu o smucitur`. Håkan Håkanson chiar vrea, dar


Kärstin nu vrea. Se smulge din apuc`tur`. Plânge. Håkan Håkanson are
ruj pe fa\`.

HÅKAN HÅKANSON
Iart`-m`.

KÄRSTIN
Nu po\i s` pleci?

HÅKAN HÅKANSON

52
N-am vrut.

KÄRSTIN
Pleac`.

Håkan se ridic`, vrea s` se a]eze din nou ]i s` fie cuminte.

KÄRSTIN
Te rog, pleac`.

Håkan Håkanson pleac`. Are ruj pe fa\`. Când iese, îl vede pe Abel pe
acoperi]ul ]colii.

TO|I VOR NOAPTEA LA EI ACAS~ (KÄRSTIN)

ORA}UL DOARME F~R~ VISE


SUB CER }I MARE
O STEA CADE GREU }I SILEN|IOS
DIN NOAPTE, INTR~ ÎN ZI

DOAR TEVEUL V~ ALIN~ CU C~LDURA UNUI DROG


PL~TITORII DE LICEN|E }I COPIII
DAR ÎN NOI, CEI CHINUI|I LENT
SUIE SÂNGE, }I NU SEV~

C~CI
NIMENI NU IUBE}TE PE NIMENI, DRAG PRIETEN
PESTE O MIE DE ANI TOTUL VA P~REA ATÂT DE DEPARTE
}I NIMENI NU ESTE CEL MAI BUN PRIETEN CU NIMENI
FIINDC~ TO|I VOR NOAPTEA LA EI ACAS~

F~R~ S~RUTURI PE ASFALT


F~R~ RIMEL NEGRU
AM DEZAM~GIT FIECARE COL| DE STRAD~
ALIINDU-NE CU VOI

ÎN BLOCUL GREU AL NOP|II


SE APRIND P~TRATE AZURII
ARDE TOTUL, VREAU S~ V~D ACUM
N-O S~ MAI CER NICIODAT~ NIMIC

C~CI
NIMENI NU IUBE}TE PE NIMENI, DRAG PRIETEN
PESTE O MIE DE ANI TOTUL VA P~REA ATÂT DE DEPARTE
}I NIMENI NU ESTE CEL MAI BUN PRIETEN CU NIMENI
FIINDC~ TO|I VOR NOAPTEA LA EI ACAS~

NIMENI NU IUBE}TE PE NIMENI }I DUP~ AIA?


PESTE O MIE DE ANI TOTUL VA P~REA ATÂT DE ÎNDEP~RTAT
CÂND CHIAR }I ULTIMA NOASTR~ DECEP|IE SE VA DUCE ACAS~
PENTRU C~ TO|I VOR NOAPTEA LA EI ACAS~
etc.

53
15. SUICID

Abel st` în picioare pe acoperi]ul ]colii.

ABEL
Dac` niciodat` n-o s`-i s`rut buzele lui Kärstin, atunci de ce s` mai
tr`iesc? Dar ]tiu ce se întâmpl` cu sinuciga]ii. Tu ai decis asta? Tu,
t`cutule? La ini\iativa ta s-a scris în Biblie c` sinuciga]ii nu-]i g`sesc
lini]tea? Totul se potrive]te. Glande limfatice umflate ]i infec\ie în gât
dup` aproape o s`pt`mân`.

Silueta lui Håkan Håkanson se z`re]te brusc în spatele lui Abel pe


acoperi]. Abel î]i împreuneaz` mâinile ]i se adreseaz` cerului. |ip` brusc.

ABEL (continu`)
Iisuse, de ce nu te ar`\i? De ce nu te ar`\i, ca s` te v`d cu ochii mei,
înainte ca totul s` se sfâr]easc`?

Se uit` repede în jos ]i vorbe]te pe ton normal.

ABEL (continu`)
Nu las multe în urma mea. Un text pe Internet plin de gre]eli în ]pal\,
cincizeci de centimetri de raft de bibliotec` cu literatur` spiritual` ]i o
mam` la o mas` de buc`t`rie. Pe Kärstin. E o s`pt`mân` de când am
alunecat pe bacteriile labagiilor de la B. Totul se potrive]te.

Abel face un ultim pas spre marginea acoperi]ului. Î]i împreuneaz`


mâinile ]i se roag` încet.
ABEL (continu`)
Amin. (Pauz`) Un trup de b`iat infectat într-o ]coal`. O imagine ]tears` în
ziarul local.

Abel î]i ia avânt ca s` sar`.

HÅKAN HÅKANSON
Salutare.

Abel împietre]te.

HÅKAN HÅKANSON
N-avem voie s` st`m aici.

ABEL
Atunci de ce-ai venit?

HÅKAN HÅKANSON
N-avem voie s` st`m aici, o ]tii. }i cum adic` ai alunecat pe bacteriile
labagiilor? Cum a]a, trup de b`iat infectat?

ABEL
Am un lapsus de la petrecere. }i e oribil, dar încep s`-mi vin` în minte un
soi de imagini de la petrecere, cum c` ne-am pip`it unul pe cel`lalt ]i…

54
HÅKAN HÅKANSON
Cum adic`?

ABEL
Da dar... nu po\i s`-mi spui dac`… m-am pupat ]i m-am pip`it? Dac` m-
am s`rutat cu saliv` ]i în cazul `sta cu cine? Fiindc` dac` m-am infectat la
toaletele de la B, în ziua aia, asta ar însemna… oribile…

HÅKAN HÅKANSON
Ce? Nuu. N-ai f`cut nimic.

Abel nu zice nimic.

HÅKAN HÅKANSON (continu`)


Tu… ai stat majoritatea timpului singur într-un col\. Ai vorbit.

ABEL
Chiar a]a?

HÅKAN HÅKANSON
Probleme sprirituale, ]i din astea, în majoritate.

Silueta lui Massy se z`re]te pe acoperi].

ABEL
Tipic pentru mine. Singur`tatea asta. Aceast` unic`, ultim`…

HÅKAN HÅKANSON
Abel, crezi c` ai...

MASSY
... un viraj drept [n sida. Dureros.
ABEL
Trebuie s` m` duc acas`.

MASSY (Dup` Abel)


Ce? Acas` s` vorbe]ti cu m`mica, nu? Auzi, mam`, cred c-o s` sl`besc
foarte tare. Al dreacu’ de dureros.

Abel iese.

ABEL
Trebuie s` m` duc acas`.

HÅKAN HÅKANSON (C`tre Massy)


Termin`.

MASSY
Nasol sfâr]it al stadiului superior.

HÅKAN HÅKANSON
De ce e]ti a]a de ciufut de nasol tot timpul? Bagi chestii c` Abel a luat

55
sida ]i de-astea. Eu cred c` ar trebui s` sar`, pricepi?

MASSY
Auzi, b`.

HÅKAN HÅKANSON
El crede c-o s` moar`. N-o s` se poat` bucura niciodat` de liceu ]i de
dragoste. }i privirile de pe coridoare: uite-l pe `la, uite-l pe `la, scârbosu’
cu sida.

MASSY
Apropo de asta.

HÅKAN HÅKANSON
Nu [n\elegi?

MASSY
Apropo de liceu. Adineauri ai zis de liceu. Dai la liceu, î?

HÅKAN HÅKANSON
Ce? Da’ to\i dau!

MASSY
Da, dar... ]tii, b`utura aia. }tii cumva dac` a]a o s` fie, dac` o bem cu
to\ii, c` ajungem în acela]i loc în viitor, cum se zice. Deci c` devenim
adul\i… împreun` deci.

HÅKAN HÅKANSON
Întreab-o pe Båbba.

MASSY
A fost nasoal` cu mine, p`rerea mea.

Silueta Morcovului se vede pe acoperi].

HÅKAN HÅKANSON
Ce dracu’, ar trebui s` te a]tep\i la a]a ceva, dup` ce-ai f`cut anumite
lucruri. Uneori mi-a] dori s` existe Iisusul lui Abel ]i s` vin` pe p`mânt ]i s`
pedepseasc` ]i c`catul din tine.
MASSY
B`ga-mi-a], ce na]pa e]ti.

HÅKAN HÅKANSON
Cum a\i putut s`-i face\i a]a ceva Morcovului?

MASSY
F`r` comentarii. M` tirez.

Massy iese.

MASSY (continu`)
Idiotu’ dreacu’.

HÅKAN HÅKANSON

56
E ca înc`perea aia din fundul apartamentului, c`nd eram mic. Unde locuia
Diavolul. Acolo sunt acum grupurile de violatori. Acolo nu sunt crezute
gagicile care sunt numite curve la tribunal. }i numai globul p`mântesc e
de vin`. }i tinere\ea. ~sta e globul p`mântesc?

Morcovul vorbe]te. E alb` la fa\`, are costumul de morcov pe ea. Vorbe]te


încet ]i de departe. Ca dintr-un canal. În mân` are c`ma]a alb` a lui
Iisus ]i o barb` fals`.

MORCOVUL
N-avem voie s` st`m aici.

Håkan Håkanson tresare.

HÅKAN HÅKANSON
Doamne, ce… bun`.

MORCOVUL
Bun`.

HÅKAN HÅKANSON
Ce… ce mai faci?

MORCOVUL
Bun`.

HÅKAN HÅKANSON
Tr`ie]ti? Sau, se poate tr`i? Cum se spune?

MORCOVUL
E bine.

HÅKAN HÅKANSON
Mi se pare oribil c` tu…

MORCOVUL
Destul de bine.

HÅKAN HÅKANSON
S` nu-\i mai spui Morcovul. Nu e vina ta c` ei…

MORCOVUL
M` mut la alt` ]coal` ]i acolo o s` mi se dea alt nume. Un alt nume care s`
se potriveasc`. Într-o zi, dup` ]coal`, o s` m` duc acas` la o fat` pe care
înc` n-o cunosc, ]i o s` vorbim despre sentimente.

HÅKAN HÅKANSON
A]a o s` fie. Exact a]a o s` fie. Dar…

MORCOVUL
Atunci n-o s` mai fiu Morcovul.

HÅKAN HÅKANSON
Trebuie s` te r`zbuni.

57
MORCOVUL duce un deget la buze.

HÅKAN HÅKANSON
Voi. Noi. Nu putem… Nu po\i s` taci. Trebuie s` cerem… voi cere
r`zbunare pentru tine.

Morcovul îi d` lui Håkan Håkanson c`ma]a lui Iisus ]i barba fals`.

MORCOVUL
}tii ce ai de f`cut. (Pauz` scurt`) R`mâi cu bine.

HÅKAN HÅKANSON
De ce-mi dai astea?

MORCOVUL
Te-am v`zut pe coridoare uneori. G`se]ti un prieten pe care-l iube]ti.

Morcovul pleac`.

HÅKAN HÅKANSON
Nu. Alo, Morcovule! Sau… nu, tu. De ce…?

Håkan Håkanson se uit` la costumul de Iisus. }i-l pune pe el.

16. VÄXJÖ

O VOCE DINTR-UN DIFUZOR


Candidatul cu num`rul 2427, Båbba Eriksson, poftim.

Båbba st` singur` pe scen`.

BÅBBA
La ce v` holba\i? Babele dracu’! Ta\i-actori ]i mame-actri\e ]i… voi nu
pricepe\i n-i-m-i-c despre mine. Nimic. Växjo-ul dracu’ de tot c`catul. S`
povestesc despre mine sau ce? Î? Pot s` spun c` am fost îndr`gostit` de
un b`iat pe care-l cheam` Massy, ]i-a ie]it de c`cat, fire]te, ]i de fapt eu
nici n-am fost îndr`gostit`, am fost îndr`gostit` de dragoste, dar acum o
s` fac o b`utur` care m` face adult` dintr-o dat` ]i o s` v` distrug somnul
noaptea, o s` stau lâng` posturile voastre ]i o s` rânjesc plin` de dispre\,
o s` dau de b`rba\ii vo]tri în buc`t`riile nop\ilor ]i n-o s`-l las pe nici un
nenorocit în pace pân` nu spune\i: Aia. Fata aia. Ce dracu’, era Båbba
Eriksson ]i înjura a]a de-al dracu’, b`ga-mi-a] pula, ce cool.

Båbba a terminat. Respir` adânc, fericit`.

BÅBBA (continu`)
Mul\umesc.
Båbba iese.

17. ADEV~RATUL IISUS

Håkan Håkanson intr` pe scen`, în costumul de Iisus, pentru a se r`zbuna


pe Massy – a]a cum crede el – în numele Morcovului, când îi vede pe

58
Massy ]i pe Iisus urcând pe scen`, fiecare din direc\ia lui. Håkan
Håkanson se ascunde. Lui Iisus îi e greu s` vorbeasc` în alt` limb` decât
arameic`, ]i de aceea dialectul lui sun` ca suedeza imigran\ilor.

MASSY
Cine e]ti?

IISUS
}tii cine sunt.

MASSY
Ce vrei de la mine? Nu eu am fost, eu n-am fost b`gat în chestia aia.

IISUS
}tii cine sunt ]i ]tii c` am fost lâng` tine. Am v`zut na]terea. Mama ta a
stat treaz` toat` noaptea ]i b`tea vântul.

MASSY
De la ce clas` e]ti, cioara dracu’? E]ti de la transporturi? N-am f`cut
nimic.

IISUS
Când \i-a ie]it capul la suprafa\`, era ora cinci diminea\a. Te-au pus lâng`
sânul mamei tale, te \ineau în…

MASSY
N-am fost eu! Am zis asta doar fiindc`…

IISUS
Massy.

MASSY
De unde dracu’ ]tii cum m` cheam`?

IISUS
E]ti pe cale s` te consider pierdut.

MASSY
Am zis asta doar fiindc` mi s-au p`rut tari `ia de la B care-au f`cut-o.
Credeam în TV1000. }i acum totul o s` se sfâr]easc` în curând, nu
pricepi?

IISUS
}tiu c` \i-e foarte fric` de via\a de dup` stadiul superior, dar n-o s`…

MASSY
O s` se sfâr]easc` în curând, fiindc` se termin` ]coala, ]i ceilal\i dau la ]
coli adev`rate. Pe urm` trec o gr`mad` de ani ]i te întâlne]ti cu ei în ora] ]
i eu sunt gras ]i singur ]i ceilal\i au studii adev`rate ]i ma]ini.

IISUS
D`-mi mâna.
MASSY
Iisuse, ajut`-m`. Trebuie s` m` aju\i. N-o lua pe Båbba de lâng` mine, nici

59
pe Håkan ]i nici pe Abel ]i nici pe Kärstin, pentru c` ei sunt tot ce am.

Iisus îl ia pe Massy de mân`.

IISUS
}tii e ai de f`cut.

MASSY
M` gândeam c` dac` am bea licoarea lui Båbba. Ne-am face mari
împreun`, am putea s` st`m în acela]i loc ]i s` r`mânem prieteni ve]nic.

IISUS
}tii ce ai de f`cut. (Pauz`) Pleac` acum.

Massy se ridic` în picioare. Se uit` la Iisus. Pe urm` pleac`. Iisus se duce


direct la Håkan Håkanson. Când Iisus se apropie de Håkan Håkanson,
care st` cu barba fals` în mân`:

IISUS (C`tre Håkan Håkanson)


Bun`, Håkan.

Iisus iese. Håkan Håkanson face ochii mari, se uit` în diferite direc\ii.
În\elege foarte pu\in.

18. FALSUL IISUS

Abel intr` împleticindu-se. Håkan Håkanson se uit` dup` Iisus, pe urm` la


Abel. Håkan Håkanson î]i pune barba fals` ]i face un pas pe scen`. Când
Abel îl vede, se a]eaz` foarte încet în genunchi.

ABEL
Doamne.

IISUS-HÅKAN
Salutare.

ABEL
Mi-ai auzit rugile ]i-ai venit.

IISUS-HÅKAN
Eeei. Sau ba da. Exact.

ABEL
Spune-mi cum e moartea. Înseamn` c`derile alea de pe cl`diri? E
frumoas`?

IISUS-HÅKAN
El n-a fost acolo.

ABEL
Cine?

IISUS-HÅKAN

60
Massy. El doar… deci el e a]a de-al dracu’ de...

Totul se întunec`. Vuiesc sirene. Iisus-Håkan amenin\` cu pumnul spre


sirene, care se opresc.
ABEL
Pot s` ating… doar s`-\i ating mantia pu\in? Înainte s` pleci. }i spune-mi
cum se va sfâr]i, tu care vezi viitorul ]i stai la dreapta tat`lui t`u. A]a
cum ]tii, eu am sida. Umbl` zvonul prin ceruri? Mi se scrie sentin\a pe
pergament? Vor c`dea îngerii, ca aici, de pe case? O s`…

IISUS-HÅKAN
Nu-i nici o problem`, cred, fiindc` Båbba te va salva.

ABEL
Poftim?

IISUS-HÅKAN
~``... trebuie s`-i bei licoarea.

Lui Abel nu-i vine s` cread`.

IISUS-HÅKAN
E foarte crud.

ABEL
Ce spui acolo?

IISUS-HÅKAN
}i pe urm` po\i s` te reculegi pu\in, deci. Nu merge dac` o s`…

ABEL
Doamne, iertare.

IISUS-HÅKAN
Nu spune iertare tot timpul.

ABEL
Iertare pentru toate iertare.

Abel se arunc` peste Iisus-Håkan ]i-l s`rut` pe gur`, astfel încât îi cade
barba. Iisus-Håkan încearc` s` se elibereze, Abel ajunge înaintea lui.
În\elege ce-a f`cut.

ABEL
Iertare.

IISUS-HÅKAN
Ptiu.

ABEL
Sida! Doamne, iart`-m`.

IISUS-HÅKAN

61
Ce anume?

ABEL
Te-am atins. S`rutul ]i m`re\ia Ta, e]ti infectat cu sida!

IISUS-HÅKAN
Ce? Dar... (Se înfurie subit) Acum chiar c` o s`-\i dau o lec\ie! Ce? Alergi
ca un maimu\oi pe coridoare ]i te copil`re]ti cu o gr`mad` de…

ABEL
Doamne, iertare.

IISUS-HÅKAN
Da, atunci ia pu\in` mantie. }i pe urm` du-te. C`ci vei bea din licoarea lui
Båbba. Asta mi-e porunca.

Abel atinge mantia.


ABEL
Cum spui Tu, Doamne.

IISUS-HÅKAN
Vindec` orice, s` ]tii.

ABEL
Orice?

Iisus-Håkan î]i smulge mantia.

IISUS-HÅKAN
A]a.

ABEL
Orice?

IISUS-HÅKAN
}i auzi. Chestia aia cu grupul ]colar cre]tin. E… e a]a cum ai spus tu.
Ceilal\i gre]esc. Deci, bea în continuare.

ABEL
Mul\umesc.

Iisus-Håkan iese.

ABEL
Iisuse, mul\umesc.

Abel iese în direc\ia cealalt`.

19. VIITORUL

Kärstin intr` în laboratorul de chimie, fardat` cu negru la ochi, cu haine


de baschet, tr`gând PC-ul tat`lui ei de un cablu, cu o cutie goal` de bere
în mân` ]i trei cartoane de bere pe cap.

62
KÄRSTIN
Stai sub javra asta de lun` ]i nimeni nu-\i maseaz` bra\ul cu care \ii
mouse-ul, nimeni nu cioc`ne seara s`-\i spun`: salut, hai s` tr`im
împreun`, pe urm` e]ti dus` cu for\a la Borås ]i în\elegi c` po\i s` iube]ti, ]i
când iube]ti, îl iube]ti pe cel care nu te iube]te.

Intr` Båbba. Împinge o mas` pe care se afl` cinci eprubete cu licoarea


ro]ie.

BÅBBA
Kärstin, s-a terminat acum, înceteaz`.

KÄRSTIN
(D` din umeri) Tipic pentru mine. A]a sunt eu. Tralala.

BÅBBA
Termin`.

KÄRSTIN (Brusc enervat`)


Se moare de la jocurile tatei, e noapte ]i prime]ti o via\` nou`, dar aici,
sub nenorocita de lun`, nu prime]ti decât o lun` nou` ]i o minciun` în
Borås.
Intr` Abel.

ABEL
Kärstin!

Kärstin nu r`spunde. Abel e cu sufletul la gur` ]i trece ceva timp pân`


spune ce are de spus.

ABEL (continu`)
Kärstin. El zice c`… Doamne. Cum a] putea s`-\i explic? Deci… Acum te
iau cu mine pe coast`.

Håkan Håkanson ]i Massy intr`, fiecare din alt` direc\ie.

KÄRSTIN
Ce anume, te-ai r`zgândit?

ABEL
Pentru c` acum e coasta. Suntem tu ]i cu mine ]i, definitiv, mormântul lui
Iisus.

KÄRSTIN
Alo, b`i c`c`\el cre]tin mincinos, n-ai f`cut destule daune în baschetul
suedez? Tineretul suedez al calculatoarelor ]i tineretul berii populare
tocmai se pr`bu]e]te, doar fiindc` tu ui\i mâini ]i refuzi s` s`ru\i ]i vorbe]ti
despre coast` ]i DRACU’!!!

Abel d` pe gât o eprubet`.

ABEL
O s`-\i dau s`rutul `la. (Pauz` scurt`) Î\i dau cuvântul meu.

63
KÄRSTIN
Min\i. Doar î\i joci jocurile ]i m` min\i drept în fa\`. Nu exist` pic de iubire
în tine, nu exist`… (Repede, furioas`) Arunc cu calculatorul tatei în tine,
te sugrum cu cablul, pricepi, eu…

Abel d` pe gât licoarea.

ABEL
Arunc` ce vrei. Arunc`-m` din cas`. Dac` sunt mort la p`mânt: te s`rut în
toate…

Ochii lui Abel se albesc, cade. Kärstin scap` ce are în mâini ]i se arunc` în
genunchi s` vad` ce e cu Abel. Håkan Håkanson ]i Båbba îi urmeaz`
exemplul. Doar Massy a r`mas la masa cu licori, cu ochii la o eprubet`.

BÅBBA
B`ga-mi-a]!

HÅKAN HÅKANSON
Respir`?

Kärstin îl zgâl\âie ]i Massy ia o eprubet`.

KÄRSTIN
Abel!

BÅBBA
Vag.
KÄRSTIN
Moare.

MASSY
D`-l în pul`.

BÅBBA
Ce pizda m`-tii, e]ti tembel sau ce…?

MASSY
D`-l în pul`, am zis. Pentru c` `la nu e el, e vechiul lui eu, e carapacea.

Håkan Håkanson vede c` Massy are de gând s` bea.

HÅKAN HÅKANSON
Nu, nu lua, doar ai v`zut ce s-a întâmplat, ceva nu e în ordine, înceteaz`!

MASSY
N-a\i priceput? Abel e deja acolo. Ce vede\i acolo e doar ce r`mâne din
noi. El e în viitor. E adult acum. Dar a]teapt` ]i se simte singur.

Massy se uit` la licoare.

MASSY (continu`)
N-o s` permit a]a ceva.

64
Massy ridic` eprubeta ca înaintea unui toast.

BÅBBA
Nu!

Massy se uit` spre cer.

MASSY
Rezist`, prietene. Vin.

Massy gole]te eprubeta.

MASSY
Dac` nu m` întorc într-o or`: suna\i salvarea. Dac` nici atunci nu m`
întorc?… Atunci tractorul e al vostru. E cam încet dac` bagi într-a doua,
dar altfel e super…

Lui Massy i se albesc ochii ]i se pr`bu]e]te lâng` Abel.

HÅKAN HÅKANSON
Ce dracu’ am f`cut?

BÅBBA
Din cauza mea, eu v-am b`tut la cap, totul e din cauza mea, trebuie s`
sun`m pe cineva.

HÅKAN HÅKANSON (Despre Abel)


Eu i-am zis s-o ia… eu. B`ga-mi-a]!

Kärstin ia o eprubet`.

BÅBBA
Kärstin, NU!

Kärstin e pe cale s` bea.

BÅBBA
NU! am zis. Nu merge, e periculos, pune jos eprubeta.

Kärstin coboar` eprubeta.

KÄRSTIN
Nu îndr`znesc.

HÅKAN HÅKANSON
A]a, da. Pune-o jos, sun`m salvarea, alerg s` v`d dac`…

KÄRSTIN
Gândi\i-v`, dac` Massy are dreptate. C` el se afl` acum acolo, în viitor,
poate la col\ul unei str`zi, cu Abel. Massy încearc` s`-l consoleze. Îi spune:
Abel, nu plânge. Uit-o pe Kärstin Petterson. N-a avut pur ]i simplu curajul.

65
Kärstin se uit` la Båbba.

KÄRSTIN
}i atunci Abel întreab`. Îl întreab` pe Massy, care are pieptul c`m`]ii plin
de lacrimile lui Abel: Dar dragostea atunci?

HÅKAN HÅKANSON (Cu privirea a\intit` pe b`utur`)


Promite-mi un lucru.

KÄRSTIN
Cu ea cum r`mâne?

HÅKAN HÅKANSON
Dac` ne r`t`cim unii de al\ii acolo, în viitor, s` cau\i în cartea de telefon la
Håkanson.

Håkan Håkanson ia o eprubet`.

HÅKAN HÅKANSON (continu`)


Nu exist` prea mul\i Håkan Håkanson.

Båbba se holbeaz` la Håkan Håkanson, pe urm` la b`utur`.

BÅBBA
Erikssoni exist` o gr`mad`.
Kärstin o ia în bra\e.

KÄRSTIN
Dar exist` doar o Båbba.

Båbba ridic` ]i ea o eprubet`, îi tremur` mâna. Håkan Håkanson o ia în


bra\e pe Båbba. Stau îmbr`\i]a\i, fiecare cu câte o eprubet` în mâini.

BÅBBA
Pentru viitor.

HÅKAN HÅKANSON
Pentru noi.

KÄRSTIN
Pentru coast` ]i mormântul lui Iisus.

BÅBBA
Venim.

Beau. Se uit` pu\in uimi\i unii la al\ii. Pare c` Båbba vrea s` dea din umeri
]i s` comenteze gustul, când ochii li se albesc ]i cad. To\i stau la\i la
p`mânt. Lumina se schimb`. Vorbesc ca în trans`.

MASSY
V`d un foc.

KÄRSTIN
Cineva arde ceva.

66
ABEL
E Håkan.

Håkan Håkanson se ridic`.

MASSY
Parc` trebuia s` ajungem adul\i, ce dracu’ e asta?

KÄRSTIN
Uite Båbba, aia e]ti tu.

Båbba se ridic`.

ABEL
Cred c` în\eleg.

MASSY
Da, b`ga-mi-a], e Båbba.

ABEL
Vedem în viitor.

KÄRSTIN
Zice ceva.

Båbba st` în fa\a lui Håkan Håkanson. El d` foc la c`r\i. E ziua dinaintea
absolvirii ]colii. Se afl` într-o bul` de timp.

BÅBBA
Ce faci?

MASSY (C`tre Abel ]i Kärstin)


V` da\i seama, vedem în viitor!

Abel ]i Kärstin îi fac semne s` tac`.

HÅKAN HÅKANSON
Dau foc.

Båbba nu r`spunde.

HÅKAN HÅKANSON (continu`)


Absolvirea mâine, nu?

BÅBBA
La ce dai foc?

HÅKAN HÅKANSON
La din astea care nu-mi trebuie. B`ga-mi-a]. Mai mult c`r\i.

Pauz`.

67
BÅBBA
Ai intrat la prima op\iune?

HÅKAN HÅKANSON
Ale dracu’ c`r\i cu Neandertalul. Uite. Le aveam pe toate. Aia: The
Neanderthal Excavations: A Summary. S` arzi. Via\a în cavern`. Burn.

BÅBBA
Chiar o s` le dai foc?

HÅKAN HÅKANSON
Burn baby burn.

BÅBBA
N-ar fi mai bine s` le dai cuiva? Unui v`r mai mic sau ceva de genul `sta?

HÅKAN HÅKANSON
Ce, nu, ce dracu’, nu. Niciodat`. O s`…

Håkan Håkanson râde pe înfundate de trecutul lui, de vremea stadiului


superior, de via\`.

HÅKAN HÅKANSON (continu`)


Ar putea s` se-aleag` cu chestii, ]tii tu.

Pauz`.

HÅKAN HÅKANSON (continu`)


Dar tu? Tu la ce-ai intrat?

Båbba pare mândr`. Håkan Håkanson se uit` la ea, nu în\elege. Dac`


vede c` Båbba e mândr` în continuare, expresia de pe chipul lui se
schimb`.

HÅKAN HÅKANSON (continu`)


Termin`!

Båbba nu r`spunde.

HÅKAN HÅKANSON (continu`)


Glume]ti.

Håkan se enerveaz`.

HÅKAN HÅKANSON (continu`)


Termin` acum, Båbba. S` ]tii c` nu e deloc mi]to. Tu…

Båbba scoate un plic deschis din buzunar. Håkan Håkanson trage de


Båbba.

BÅBBA
}i o locuin\` numai a mea.

Håkan Håkanson uit` de foc, o ridic` pe Båbba ]i începe s-o învârt`.

68
BÅBBA (continu`)
Trebuie s` vii s`-mi faci o vizit`.

HÅKAN HÅKANSON
Doar dac` e balcon.

BÅBBA
Trebuie s` vii mereu s`-mi faci câte o vizit`.

Brusc, Massy \ip` de groaz`. A v`zut ceva.

MASSY
Merg singur pe coridoare!

Håkan Håkanson o pune jos pe Båbba. Ochii li se albesc iar, se întind pe


jos.

ABEL
Îl v`d pe Massy.

Massy se ridic`.

KÄRSTIN
E ultima zi la ]coal` ]i e singur.

ABEL
Intri în biroul administratorului.

Administratorul e pe scen`.

ADMINISTRATORUL
Massy, ce e?

MASSY
Mi se pare c` lucrurile nu merg aici jos la tine. Nu apuci s` le faci pe
toate, fiindc` e]ti singur. Bateriile de la chiuvete trebuie schimbate, pe
urm`… borma]inile! Uite, borma]inile, de exemplu, când Abel ]i Båbba le-
au furat, lips` de supraveghere, electricitatea, [nc`lzirea, apa rece, apa
cald`, etcetc etc etc. Ca s` nu mai vorbim de…

ADMINISTRATORUL
Zi ce e, Massy.

MASSY
Imediat o s` fie mâine, nu pricepi?

ADMINISTRATORUL
Dar mâine termina\i.

MASSY
Abel, Båbba, Kärstin, Håkan.

ADMINISTRATORUL

69
Da?

MASSY
Disp`ru\i brusc ]i de tot.

ADMINISTRATORUL
Parc` ai dat la programul de transporturi, nu? Acum s-a terminat cu
stadiul superior ]i m` l`sa\i aici ]i continua\i cu liceul, nu e a]a de ciudat,
nu?

MASSY
Nuu, dar nu a]a, tu chiar nu pricepi nimic? O s`-mi zici s` m` tund ]i s`-mi
fac rost de-un job. S` merg cu un vapor din `la cu care merg cei mai
nasoi, ]i s` stau în p`dure cu al\i tipi nesiguri. Nu pricepi, m` îmboln`vesc
psihic, nu pot s` gândesc, n-am pe nimeni ]i Båbba zice c` sunt un rasist
din `la nenorocit sau cum îi zice ]i ce pula mea, nu sunt a]a, pentru c`
auzi, b`i, nenorocitule, tu nu pricepi nimic, în pula mea…

Administratorul îl îmbr`\i]eaz` pe Massy. Massy nu se mai împotrive]te.


Pare c` ofteaz`, de]i n-ar ar`ta-o niciodat`.

ADMINISTRATORUL
Când am fost la ]coala asta, eram prost ]i spuneam chestii. L-am b`tut pe
un tip. Vechiul administrator, care acum e mort, a v`zut c` cu mine nu
\inea ]i… de aceea te întreb: Unde…?

MASSY
Da, dar ei, genul `la de administratori, la ei m` refer, unde sunt ei ast`zi?

ADMINISTRATORUL
Unde ziceai c` trebuie schimbate bateriile?

MASSY
Tu nu ]tii cum e s` te ur`]ti pe tine însu\i, tu nu ]tii cum e… (Pauz`.) Ce
anume?

Massy se smulge din îmbr`\i]are. Se privesc.

ADMINISTRATORUL
Unde...?

MASSY
În aripa cu limbile str`ine.

Administratorul scoate o cheie.

ADMINISTRATORUL
Începem la ]apte ]i jum`tate ]i mânc`m cu profesorii. }tiu c` \i se par
ultraseci, sau cum te-oi fi exprimând tu, dar a]a o s` facem. Pe urm` a]
prefera s` nu te cuplezi cu nici una din fetele de-a ]aptea.

MASSY
Ad`-le-’ncoa.

70
ADMINISTRATORUL
Cu a]a ceva te po\i ocupa în timpul liber.

Båbba a v`zut ceva.

BÅBBA
Nu v` aud.

Administratorul iese. Lui Massy i se albesc ochii, se întinde pe jos.

HÅKAN HÅKANSON
V`d marea.

Abel ]i Kärstin se ridic` încet.

BÅBBA
Uite valurile. Cred c` sunt pe coast`. Håkan, uite-i…

Kärstin st` vis-à-vis de Abel. El î]i \ine mâinile în sus.

KÄRSTIN
De ce tremuri?

ABEL
Uite, tremur.

KÄRSTIN
Mi-e fric`.

ABEL
Mi-a fost fric` la spital, dar… acum.. de ce sunt…

Abel o ia de mân`.

ABEL
... ce se...?

Tresar insesizabil de la atingere. Se uit` la mâinile cu care se \in. Arat` ca


atunci în fa\a toaletelor, dar acum e altfel. Se privesc.

KÄRSTIN
M` atinge un b`iat.

ABEL
O \in de mân` pe Kärstin Petterson.

KÄRSTIN
Acum ni se întâmpl` toate, Abel.

ABEL
Când ai fost la Borås, am stat treaz toat` noaptea. Eu…

Kärstin î]i duce un deget la buze.

71
ABEL
Credeam c` niciodat` n-o s` am...

Kärstin îl s`rut` pe Abel. Se \in în bra\e. E un s`rut adev`rat. Nu ]tiu cum


s` fac`. Se s`rut` atât de mult încât Massy, Båbba ]i Håkan Håkanson se
ridic`, î]i dreg glasurile ]i fluier` discret, cineva spune cuiva ceva încet.
Totul se întunec`.

20. ÎNTR-UN SALON DE SPITAL

Prietenii no]tri stau întin]i în cinci paturi de spital. Arat` foarte sl`bi\i. Un
doctor îmbr`cat în alb st` la patul lui Båbba. Båbba are în mân` o foaie.

DOCTORUL
Po\i s` confirmi c` n-ai folosit altceva în afar` de substan\ele de pe lista
asta?

BÅBBA (Îi d` hârtia)


Confirm.

DOCTORUL
Nu ]tiu dac` realiza\i amploarea impruden\ei voastre; c` tr`i\i, punem pe
seama providen\ei, sau a unei stele norocoase de vreun fel. Dar trebuie
s` v-o spun: a\i fost foarte foarte departe timp de o noapte.

ABEL
Doctore, e periculos s` tr`ie]ti, dar acum vreau.

KÄRSTIN
}i eu.

Massy î]i drege vocea.

MASSY
Doctore, tu crezi în Iisus?

Båbba, Abel ]i Kärstin se uit` sceptici la Massy.

DOCTORUL
Nu. Nu eu. Dar nop\i ca astea… nu ]tiu.

HÅKAN HÅKANSON
Doctore, spune-i, ar trebui s` ]tie.

Doctorul nu aude. R`sfoie]te foi de observa\ie ]i hârtii.

MASSY
Ce anume?

HÅKAN HÅKANSON
Massy. De la otr`vuri \i s-a adunat foarte mult sânge în organul sexual, ]
i… cu otr`vurile ]i tot ce ]tii… ne pare r`u.

72
MASSY
Doctore, ce vrea s` spun`? Î…?

HÅKAN HÅKANSON
Echipa de medici a lucrat ore în ]ir. Îmi pare r`u, Massy.

Massy ridic` p`tura ]i se uit`. Se holbeaz` plin de groaz`.

HÅKAN HÅKANSON (continu`)


Din p`cate n-au reu]it s` \i-o salveze.

Massy respir` ]i se întinde din nou în pat.

MASSY
B`ga-mi-a], Håkan!

Håkan Håkanson se întinde mul\umit la loc în pat.

DOCTORUL
Care dintre voi e Båbba?

BÅBBA
Ce-i asta? Spune-o pe fa\`, o s` mor?

DOCTORUL
Mama ta m-a rugat s`-\i dau asta.

Doctorul scoate scrisoarea pe care Båbba i-a ar`tat-o lui Håkan atunci
când au v`zut viitorul.

DOCTORUL (continu`)
E despre admiterea la liceu, cred.

Båbba ascunde scrisoarea sub pern`. În timpul urm`toarei replici a


Doctorului, cei cinci prieteni se ridic` pe picioare, foarte sl`bi\i, ]i iau
instrumentele. Abel ]i Kärstin se nimeresc fa\` în fa\`, dar ]tiu c` înc` nu e
timpul.

DOCTORUL
A]a. Ridica\i-v` ]i încerca\i-v` picioarele. Nu ]ti\i câte prim`veri din astea
v-au mai r`mas. Câte nop\i din astea. Deci folosi\i-le, ]i ie]i\i în lume, cum
fac eu când ]tampilez de ie]ire ]i-mi atârn în cui halatul `sta.

Doctorul iese.

Dup` cântecul de final, prietenii no]tri se a]eaz` în spatele chit`rilor, dar


s`-i l`s`m acolo. Fac cu mâna la public în sunetele de la microfonie.
Coboar` de pe scen` ca o trup` de hard-rock din 1984.

73