Sunteți pe pagina 1din 31

Brevier de calul

Subunitate de Interventie in Situatiii de Urgenta si Substatie de Ambulanta in


Comuna Dobroteasa

1
Cuprins:
1. Detalii amplasament............................................................................................................................3
2. Detalii structura...................................................................................................................................3
3. Incarcari...............................................................................................................................................5
4. Calcul structural...................................................................................................................................6
5. Exemplu calcul grinzi.........................................................................................................................11
6. Lungimi de ancoraj si lungimi de suprapunere..................................................................................13
7. Exemplu calcul stalp..........................................................................................................................15
8. Verificare nodului de cadru...............................................................................................................20
9. Armare Placa.....................................................................................................................................21

2
1. Detalii amplasament
Comuna Dobroteasa se afla in judetul Olt, pe DN 67B ce leaga orasul Dragasani de municipiul
Pitesti.

Acceleratia relativa a terneului este: a g=0.2 g

Perioada de colt a spectrului de raspuns seismic: T c =1.6 s

2. Detalii structura
Prezenta structura este alcatuita din doua corpuri:

 Subunitate de interventii in situatii de urgenta ( axe A-G, 1-7) – P(H=3.35m)+1


(H=3.12m)
 Subunitate de ambulanta (axe B-G, 8-11) – P(H1=3.35m, H2=4.55m)
Sistemul structural al clăditorii este din cadre din beton armat, formate din grinzi și stâlpi.
Betonul folosit pentru grinzi și stâlpi este de clasă C25/30. Limitând deplasările
relative pe nivel, am obținut următoarele dimensiuni:
- stâlp: 40x40 cm
- grinzi: 50x30 cm
Planșeele au fost dimensionate din condiții de izolare fonică și din necesitatea
acestuia de a asigura efectul de șaibă rigidă (adică de a fi indeformabil în planul său și de a
ajută elementele de rezistență să lucreze împreuna în scopul preluării forțelor ce acționează
asupra structurii în timpul utilizării acesteia), rezultând grosimea de 15 cm.
Calculul structurii la acțiunea forțelor gravitaționale si laterale a fost efectuat
folosind program de calcul structural ETABS(CSI)
Toate elementele sunt turnate monolit.
Pentru armarea elementelor s-au folosit bare din oțel BST500S.
Sistemul spațial a fost calculat, dimensionat și conceput astfel încât să poată prelua
eforturile care apar în structură în timpul exploatării normale sau pe durata acțiunii unor
încărcări excepționale așa cum este seismul cu un anumit grad de siguranță.

3
4
3. Incarcari
a. Incarcari permanente
 Pardoseala – 0.75 kN/m2
 Instalatii – 0.5 kN/m2
 Pereti despartitori – 1 kN/m2
 Sarpanta – 1 kN/m2
b. Incarcari utile
 Utila – 2.5 kN/m2
c. Seism
ag
γ 1∗ ∗β (T 1 )
g 1.4∗0.2∗2.5
c= ∗λ= ∗1=0.1307
q 6.75

 γ 1=1.4 – factor de importanta


ag
 =0.2 – acceleratia relativa a terentului
g
 q=6.75 – factor de comportare
 λ=1−¿ factor de corectie
 c−¿ coefficient seismic

5
4. Calcul structural
Pentru calculul structural, s-a folosit programul de calcul Etabs 18. S-a introdus
structura propriu zisa, stalpi 40x40, grinzi 50x30 si placi cu inaltimea de 15 cm, la distantele
si inaltimile corespunzatoare proiectului de arhitectura. Pe fiecare ochi de placa s-au
introdus incarcarile corespunzatoare.
S-au create urmatoarele combinatii seismice:

 GS:

 GF:

6
 GSSX:

 GSSXM:

7
 GSSY:

 GSSYM:

8
 INFAS: (de tip ENVOLOPE pentru a arata eforturile maxime din cele 5
combinatii)

Pentru un calcul mai riguros, am introdus Spectrul de Raspuns Seismic in Etabs.

9
Diagrama de eforturi data de comvinatia INFASURATOARE:
5.

Exemplu calcul grinzi


Momentele de proiectare în fiecare reazem reprezintă valoarea maximă a momentului de
la partea de sus ( negativ ) la fața stâlpului, iar momentul din câmp reprezintă valoarea maximă
a momentului încovoietor la parte de jos ( pozitiv ).
Momentele încovoietoare de proiectare au fost obținute din diagrama înfășurătoare
obținută din combinațiile seismice și din gruparea fundamentală.(INFAS)
Ca exemplu de calcul, vom lua grinda din axul 3, peste parter, aflata in corpul 1.
M camp
Max =69 kNm

M reazam
Max =96 kNm

V Ed=102.6 kNm
Verificare grinda
Armatura longitudinala
de calcul
fyd
Lgr[mm [N/m M cal-
b [mm] 300 ] 5000 m2] 435 [kNm] 96 M cal+[kNm] 69
fctd fcd
[N/mm2 [N/m asus
h [mm] 500 ] 0.87 m2] 10.66 [mm] 25 ajos [mm] 45
fctm fyk
[ [N/m [N/m p min
m2] 1.9 m2] 500 % 0.19

Aa Aa tot
nr. Bare Ф [mm2] [mm2]
h0
sus 3 Ф18 763 763 [mm] x¯ [mm] h0 [mm] x+ [mm]
Armatura 0 Ф16 0 465 21.8 445 -21.8
longitudi ha
nala 3 Ф16 603 [mm] x<2a' ha [mm] x<0
jos 603
Mcap - Mcap +
0 Ф12 0 410 [kNm] 410 [kNm]
p%
sus 139.2 p% jos 107.6
Mcap- Mcap+>=M
0.51 0.40
>=Mcal- cal+
R3=MRd/ R3=MRd/M
Med ed
1.45 1.56

Calculul eforturilor din taietoare


max min
Qef[k Qmom[ Q [k Q [k la
N] kN] N] N] [mm] QI[kN] l2 [mm] QII[kN] xlim [mm]
156.4
102.6 53.85 5 -48.75 750 -20.77 4750 128.47 125
Armatura verticala (etrieri) - Zona plastica (1.5hgr)
Asw
Q ae (arie) Vrd,s fy etr.
V Ed[kN] barat Ф [mm] ne (mmp) (kN) Vrd,s (kN) R3 V (Nmmp)
156 1.29 8 100 2 101 197 1.26 435
196.8 Vrd,s=Asw/s*z*fyd
 
    0 200 2 0 0 *ctgθ
Qbarat<= ae<=7 ae<=h ae<=1 Verif
7d h/4 p% ef
2? d? /4? 50?   pemin% procent
DA 126 125 DA DA DA   0.34 0.2 p% OK
6. Lungimi de ancoraj si lungimi de suprapunere

Conform P100-1/2013 lungimile de ancoraj ale barelor longitudinale in zona critica se


majoreaza cu 20% fata de lungimea de ancorare calculata conform SR.EN 1992-1-1

l 'bd=1.2∗l bd ;

Lungimea de ancorare de calcul se calculează conform SREN 1992-1-1.


l bd=α 1∗α 2∗α 3∗α 4∗α 5∗l b ,rqd ≥ l b ,min ;

Coeficienții α 1 , α 2 , α 3 ,α 4 , α 5 au fost considerați conform tabelului 8.2. din SREN 1992-1-1.


α 1=α 2=α 3=α 4=α 5=1;

l b , rqd – lungimea de ancorare de referință

ϕ
∗σ
4 sd
l b , rqd= ;
f bd

Unde:
σ sd- efortul unitar de calcul al barei;

f bd - efort de aderență;

l b , min >max ⁡{0.3∗l b ,rqd ; 10 ϕ ; 100 mm }

Înnădirile prin suprapunere trebuie executate astfel încât:


- Să fie asigurat transferul de eforturi de la o bară la alta;
- Să nu se producă exfolierea betonului în vecinătatea înnădirilor;
- Să nu apară fisuri deschise care să afecteze comportarea structurii;
- Suprapunerile nu se amplasează în zonele de efort maxim.

Lungimea de suprapunere a doua bare se calculează conform SREN 1992-1-1:


l 0=α 1∗α 2∗α 3∗α 4∗α 5∗α 6∗l b ,rqd ≥ l 0 ,min ;

α 6−¿ coeficient ce ține seama de procentul de armătură care este înnădită prin suprapunere în
secțiunea respectivă

ρ1 <25% 33% 50% >50%


a6 1 1.15 1.4 1.5
Tabel 8.7 – Valorile lui a6 conform SR-EN-1-1
l 0 ,min ≥max { 0.3∗α 6∗l b ,rqd ; 15 ϕ ; 200 mm }

Tip Otel fyd E ε yd ε lim


PC52 300 210000 1.43 0.71

Conditii de Tip de
aderenta ancorare
Bune Altul

Φ 16
Eurocod P-100
η1 η2 f bd lb,rqd lbd lbd

1 1 1.9575 613 613 736

α 6= 1.5
l0,min= 275.8621
l0= 919.5402

Φ 18
η1 η2 f bd lb,rqd lbd lbd

1 1 1.9575 690 690 828

α 6= 1.5
l0,min= 310.3448
l0= 1034.483
7. Exemplu calcul stalp
Dimensionarea stâlpilor se face pentru ambele sensuri ale forței seismice și pentru
ambele cadre. Solicitarea pentru care se face dimensionarea armăturii este cea de compresiune
excentrică, adică efectul combinat al forței axiale de compresiune cu cea a momentului
încovoietor.
Dimensionarea s-a făcut astfel încât să se obțină mecanismul optim de plastificare al
structurii , adică să se dirijeze formarea articulațiilor plastice la capetele grinzilor și nu în stâlpi.
Pentru a se îndeplini această condiție trebuie ca suma momentelor capabile la stâlpului care
intersectează grinda să fie mai mare decât suma momentelor capabile ale grinzii de pe o parte
și de pe cealaltă a nodului (intersecției).
În cazul prezent, s-a ales să se calculeze stâlpul de la intersecția axelor “B” și “3”.
Calculul a început de la procentul minim de armare: p=1 %.
p=1 % ⇒ ρ=0.01
As 2
ρ= ⇒ A s , nec =ρ bc hc =0.01∗450∗450=2025 mm
bc hc

Aleg să armez cu 10 ϕ 16..

A s ,ef = A12 ϕ22 =2070.62 mm2 > A s ,nec

Momentul de calcul M Edc a fost determinat ținându-se seama de suprarezistența oțelului


și de supraarmarea grinzilor.
M Edc =M ' Ed∗γ Rd∗Ω unde:

Ω – factorul de suprarezistență;

Ω=
∑ M Rdb
∑ M Edb
Σ M Rdb – suma momentelor capabile din grinzi pentru sensul de seism considerat;

Σ M Edb – suma momentelor efective din grinzi pentru sensul de seism considerat;

γ Rd - coeficientul de supraarmare, surprinde consolidarea armăturii;

M ' Ed – momentul încovoietor efective rezultat din calculul static;

Pentru a se obtine mecanismul optim de plastificare al structurii, conform P100-1/2013


trebuiesc respectate urmatoarele conditii:
M Rdc > M Edc
Σ M Rdc > γ Rd∗Σ M Rdb

Pentru a arma stalpul in coditiile cele mai nefavorabile, cu ajutorul programului ETABS,
am cautat directia seismului ce solicita stalpul cel mai putin la compresiune.

GSSX

Cu ajutorul programului Response-2000 am aflat momentele capabile ale stalpilor armati


la procentul minim de armare, la fiecare etaj, in doua sectiuni, la partea superioara si la partea
inferioara, in functie de forta axiala corespondenta.
Procentul minim de armare fiind: 4fi20 (in colturi) si 8fi16 (in camp)

Momentele capabile, in kNm, ale grinzilor ce intersecteaza stalpul sunt urmatoarele:

M Reazam
Cap =140 kN
M Camp
Cap =108 kN

Momente efective din gruparea GSSX (Etabs)


Respons
Etabs   e              
Armare N GSSX M'ed,c Med,b MRd,c
MRd, 1.3∗∑ M Rd , b ∑ M Rd ,c ∑ M Rd ,b ∑ M Ed ,b Med,c
b Ω
longitudinala (kN) (kNm) (kNm) (kNm) (kNm)
(kNm)
139
Superior 146 10 45 212 321.10 212 247 45 5.49 71.36
Etaj1 108
Inferior 150 13 27 212 139 41.33
321.10 436 247 101 2.45
Superior 350 15 74 224 108 47.69
Parter
Inferior 360 28 45 224 - - - - - 1.00 36.4

Semnificatia coloanelor:
N GSSX– forta axiala in stalp din combinata GSSX
M'ed,c – moment incovoietor in stalp, din combinatia GSSX
Med,b - moment incovoietor in grinda, din combinatia GSSX
MRd,c - moment capabil in grinza, calculat cu programul Response-2000
M Ed ,c =M ' Ed∗γ Rd∗Ω

Unde:
γ Rd =1.3

Ω – factorul de suprarezistență

Ω=
∑ M Rdb
∑ M Edb
Valorile de proiectre ale forțelor tăietoare se determină din echilibrul stâlpului la fiecare
nivel. Forțele tăietoare rezultă din momenteloe încovoietoare corespunzătoare formării
articulațiilor plastice la capetele grinzilor sau în stâlpii conectați în nod.
Σ M Rb
M dc , i=γ Rd M Rc ,i min ⁡(1, )
Σ M Rc

Iar forța tăietoare de proiectare se determină astfel:


M dc, jos + M dc , sus
V Ed=
l cl

Conditii constructive
a) Lungimea zonei critice:
 Baza stalpului:
l cl 3350
{
l cr ≥ max 1.5 hcl ;
6 } {
; 600 mm =max 1.5∗400;
6 }
; 600 =600 mm

 Partea superioara:
l cl 3350
{
l cr ≥ max hcl ; ; 600 mm =max 400 ;
6 } {
6
; 600 =600 mm }
b) Distana maxima intre etrieri:

b0 374
s ≤ min { 3 } {
; 125 mm ; 7 d bL =min
3 }
; 125 ; 7∗16 =112 mm

Stâlpul de la intersecția axelor “C” și “3”


Se calculează forța tăietoare de proiectare:
l cl =3.35 m

M dc, jos =γ Rd M Rc, jos =1.4∗224=291.1 KNm

Σ M Rb 24∗( 139+108 )
M dc, sus =γ Rd M Rc, sus =1.4∗2 =178 kNm
Σ M Rc ( 224+212 )
291+178
V Ed ,c = =1 40 KN
3.35
Propun etrieri ϕ 8 cu 4 ramuri

A sw=201.06 mm2
201.06∗405∗435∗1
S= =193mm
182.74∗1 03
Verificare:
A sw∗f yd∗d 201.06∗435∗355
V Rd= = =354.10 kNm > V Rd >V Ed
S 100

8. Verificare nodului de cadru

Forța tăietoare de proiectare din nod se stabilește corespunzător cu mobilizarea


mecanismului de plastificare a grinzilor care intră în nod , pentru cel mai defavorabil sens al
acțiunii seismice.
Valoarea de proiectare a forței tăietoare se stabilește astfel:
a) Pentru toate nodurile cu excepția celor de capăt:
V jhd =γ Rd∗( A s1 + A s 2 )∗f yd −V C

b) Pentru nodurile de capăt :


V jhd =γ Rd∗A s 1∗f yd−V c

γ Rd =1.1

V c – forța tăietoare din stâlp de deasupra nodului corespunzătoare situației considerate

Verificările nodurilor
Se verifică diagonala comprimată
V jhd ≤ 0.25∗b j∗hc∗f cd

Unde,
b j=min ( bc ; b w +0.5∗hc )

b w – latimea inimii grinzii

Se verifică dacă este dispusă suficinetă armătură orizontală


A sh∗f ywd ≥ 0.8∗( As 1 + A s 2 )∗f yd∗(1−0.8∗ν d )

Unde,
A s1 , A s 2 – ariile armăturilor întinse de la partea superioară și respective inferioară a grinzilor

Se verifică dacă este dispusă armătură verticală


2
∗A sh∗h jc
3
A sv=
h jw
A sv - aria armăturilor verticale ce trec prin nod;

h jw – distanța interax între armăturile de la partea superioară și inferioară a grinzii

h jc - distanța interax între armăturile marginale ale stâlpilor

Nodul de deasupra parterului.


V jhd =γ Rd∗( A s1 + A s 2 )∗f yd −V C

V C =1 52 kN

A s1 =763 mm2

A s 2=603 mm2

V jhd =1.1∗( 763+603 )∗435∗10−3−1 52=5 01 kN

Se verifică diagonala comprimată

0. 3∗b j∗hc∗f cd =0. 3∗400∗400∗10.67∗10−3=512 kN

b j=min ( bc ; b w +0.5∗hc )=min ( 400 ;240+ 0.5∗400 )=400 mm

h c =400 mm

Conditia se verifica
Se verifică dacă este dispusă suficinetă armătură orizontală
A sh∗f ywd ≥ 0.8∗( As 1 + A s 2 )∗f yd∗(1−0.8∗ν d )

N 360
ν d= = =0.23
b∗d∗f cd 400∗0.9∗400∗10.66∗10−3

A sh∗f ywd =201.06∗5∗391∗10−3 =393.07 kN

0.8∗( A s1 + A s 2 )∗f yd∗( 1−0.8∗ν d )=0.8∗( 763+603 )∗435∗(1−0.8∗0.23)=387.9 kN

Conditia se verifica
Se verifică dacă este dispusă armătură verticală
2 2
∗A sh∗h jc ∗201.06∗5∗330
3 3
= =510.77 mm 2
h jw 433

A sv=¿2864.48

Conditia se verifica.
9. Armare Placa

Calculul momentelor incovoietoare s-a făcut utilizând programul de calcul ETABS, acesta
facă un calcul liniar elastic. Pentru aflarea momentelor maxime, s-au folosit 6 ipoteze de
încărcare utila pe lângă cea uniform distribuita pe toata placa, după cum urmează:

 Ipoteza 1

 Ipoteza 2
 Ipoteza 3
 Ipoteza 4

 Ipoteza 5

 Ipoteza 6
S-a format cate o grupare fundamentala pentru fiecare fiecare ipoteza de calcul in care a
fost înlocuită încărcarea utila uniform distribuita cu încărcarea utila din ipoteza. Pentru
simplificarea introducerii datelor, am creat o grupare noua GFPL, ce conține toate încărcările
din gruparea GF cu excepția încărcării utile. Fiecare încărcare utila din ipoteza a fost grupata
cu GFPL, formând astfel următoarele grupări: GFPL1, GFPL2, GFPL3, GFPL4, GFPL5, GFPL5,
GFPL6.
In final, cu cele 7 grupări fundamentale (GF, GFPL1, GFPL2, GFPL3, GFPL4, GFPL5,
GFPL6), s-a creat o infaratoare de tip ENVE cu denumirea INFASPLACA.
Pentru o acuratețe ridicata, fiacre ochi de placa a fost discretizat in 25 de elemente
finite identice.
Pentru momentul din câmp s-a considerat o sectiune din beton simplu armata si pentru
momentul din reazăm s-a considerat o sectiune din beton dublu armata cu:
h=h pl =15 cm

b=100 cm
Procentul minim de armare se calculează cu formula:
0.26∗f ctm 0.26∗2.6
pmin = = =0.0014
f yk 500

A s ,min = pmin∗h∗b=175.76 mm2


A s ,min ,ef = A5 ϕ 8=251.33 mm2

Reguli constructive:

 Numărul minim de bare/m este 5


 Numărul de bare/m la partea inferioara este egal cu numărul de bare/ m la partea
superioara
l
 Lungimea călăreților in câmp este l= 0 de la fata stalpului, unde l 0 este reprezinta
3
deschiderea minima a ochiului de placa
Armarea pe toate ochiurile de placa este de ϕ 8 /15 la partea inferioara si calareti ϕ 10/15 la
partrea superioara

S-ar putea să vă placă și