Sunteți pe pagina 1din 50

INSTALAŢII DE CAZANE

11. Armătura fină a cazanelor

1
12. Armătura. Noţiuni
Armătura cazanelor include totalitatea dispozitivelor cu ajutorul
cărora se poate acţiona asupra fluidului de lucru (apa, aburul), a
combustibililor, a gazelor de ardere şi a aerului.
Armătura se împarte în două categorii:
– armătura fină, care acţionează la presiuni mari şi
– armătura grea amplasată pe traseul gazelor de ardere şi a aerului

2
12. Armătura fină
După funcţia pe care o îndeplineşte armătura fină se
împarte în următoarele categorii:
– de închidere,
– de reglare,
– de protecţie,
– de control.

3
12.1 Armătura fină

4
12.1 Armătura fină.
Armătura de închidere
Armătura de închidere serveşte la pornirea sau oprirea
fluxurilor de fluid (lichid sau gazos). Ea include ventile, vane,
robinete, cranuri.

Ventil
1- corp, 2- disc, 3-
capac, 4- bucşă,
5- tijă, 6- manşon filetat,
7- volant, 8- bucşă de
etanşare, 9- piuliţă,
10- şaibă de blocare,
11- scaun de supapă

5
12.1 Armătura fină.
Armătura de închidere

Robinet cu ventil drept

6
12.1 Armătura fină.
Armătura de închidere
Ventil cu servomotor pneumatic
Purjare periodică cazane abur
Actionare manuală sau pneumatică+comandă electrică

Fluidul intră sub supapă.


Pe corp este indicată
direcţia cu o săgeată.

7
12.1 Armătura fină.
Armătura de închidere
Electroventile cu solenoid

8
12.1 Armătura fină.
Armătura de închidere
Vane

Cu discuri Cu sertar 9
12.1 Armătura fină. Armătura de
închidere
Vane

Cu discuri Cu sertar
10
12.1 Armătura fină. Armătura de
închidere
Vane fluture

1- acţionare electrică, 2- tijă


(arbore), 3- corp, 4- închizător.

11
12.1 Armătura fină. Armătura de
închidere

Vane fluture

1- corp, 2- scaun cu etanşare, 3- disc,


4- manşon

12
12.1 Armătura fină. Armătura de
închidere
Armătura de închidereVane fluture

13
12.1 Armătura fină. Armătura de
închidere
Vană sferică

1- acţionare hidraulică,
2- tijă, 3- carcasă,
4- scaun, 5- zăvorul sferic

14
12.1 Armătura fină. Armătura de
închidere
Robinet cu două căi

1- cep, 2- piuliţă,
3- corp

15
12.1 Armătura fină. Armătura de
închidere
Robinet cu trei căi

16
12.1 Armătura fină. Armătura de
închidere
Robinet cu trei căi

17
12.2 Armătura fină. Armătura de
reglare
Armătura de reglare, prin reglarea debitului fluidului,
permite îndeplinirea a mai multor funcţii:
• menţinerea sarcinii cazanului,
• menţinerea presiunii necesare,
• menţinerea nivelului lichidului,
• reglarea temperaturii,
• amestecul în proporţii necesare ş.a.

18
12.2 Armătura fină. Armătura de
reglare
Armătura de reglare se deosebeşte de
cea de închidere prin construcţia plungerului şi
a scaunului, care permit variaţia mai lentă a
debitului.

19
12.2 Armătura fină. Armătura de
reglare

20
12.2 Armătura fină. Armătura de
reglare

1- de închidere, 2- liniară, 3- liniară


patratică.

21
12.3 Armătura fină. Armătura de
protecţie
Armătura de protecţie include supapele de reţinere şi
supapele de siguranţă.

Supapele de reţinere permit deplasarea


fluidului într-o singură direcţie. Ele se
instalează pe linia de admisie a
pompelor, la intrarea apei în cazan etc.

Supapă de alimentare:
1- corp, 2- scaun, 3, 6- flanşe, 4- nervuri
de ghidare, 5- supapă (plunger),
7- capac, 8- tijă, 9- volant.

22
12.3 Armătura fină. Armătura de
protecţie

Supape de reţinere

Montarea – cu capacul în sus !

23
12.3 Armătura fină. Armătura de
protecţie

Supape de reţinere

24
12.3 Armătura fină. Armătura de
protecţie

Supape de reţinere

Supapa lui Tesla (Tesla’s Valvular Conduite)

25
12.3 Armătura fină. Armătura de
protecţie

Supape de reţinere

26
12.3 Armătura fină. Armătura de
protecţie
Supapele de siguranţă protejează
utilajul de la distrugere în caz de
ridicare exagerată a presiunii,
evacuând în atmosferă o parte din fluid
până la revenirea presiunii la valoarea
la care supapele au fost reglate.
Inventată de Denis Papin în a.1679.
Se instalează pe tamburul cazanelor, la
ieşirea apei din economizoarele de fontă,
pe colectoarele supraîncălzitoarelor de
abur.

27
12.3 Armătura fină. Armătura de
protecţie

Supapele de siguranţă sunt de următoarele


tipuri:
• cu pârghie şi contragreutate,
• cu arc,
• cu impuls.

28
12.3 Armătura fină. Armătura de
protecţie
Supapele de siguranţă cu pârghie şi
contragreutate

1- carcasa, 2- discul, 3- tijă, 4- pârghia cu greutăţi.

29
12.3 Armătura fină. Armătura de
protecţie
Supapele de siguranţă cu pârghie şi contragreutate

30
12.3 Armătura fină.
Armătura de protecţie
Supape de siguranţă cu arc

31
12.3 Armătura fină. Armătura de
protecţie
Supape de siguranţă cu arc (resort)

32
12.3 Armătura fină. Armătura de
protecţie
Supape de siguranţă cu acţiune
indirectă - cu impuls.
Se instalează la cazane mari

1- supapă de impuls, 2- conductă


de legătură, 3- conductă de
drenare, 4- supapa principală,
5- electromagneţi.

33
12.3 Armătura fină. Armătura de
protecţie
La cazanele mici, cu productivitatea nu mai mare de 100 kg/h şi
suprafaţa de încălzire până la 5 m2 se admite o singură supapă
de siguranţă, la celelalte cazane se instalează câte două sau
mai multe. Numărul minim de supape montate pe tambur trebuie
să poată evacua cel puţin 50 % din productivitatea cazanului.
Una din supape este de control celelalte – de lucru.
Supraîncălzitoarele de abur trebuie echipate cu supape de
siguranţă proprii. De asemenea cu supape de siguranţă proprii
se echipează şi economizoarele din fontă.

34
12.3 Armătura fină. Armătura de
protecţie
La cazanele de abur de presiune mică şi medie se instalează
supape de siguranţă cu pârghie.
La cazanele de apă fierbinte se instalează supape cu resort, la
ieşirea apei în colectoare. Se instalează nu mai puţin de două
supape de siguranţă
La cazanele cu presiunea mai mare de 6,4 MPa şi temperatura
nominală mai mare de 450 0C se instalează supape de siguranţă
cu impuls.

35
12.3 Armătura fină. Armătura de
protecţie
Presiunile de deschidere a supapelor de siguranţă

Presiunea maximă în Presiunea de deschidere a supapei, MPa


cazan Pmax, MPa
de control de lucru
< 0,7 Pmax+ 0,02 Pmax+ 0,02
0,7…1,3 Pmax+ 0,02 Pmax+ 0,03
1,3…10 1,03 Pmax 1,05 Pmax
>10 1,05 Pmax 1,08 Pmax

36
12.3 Armătura fină. Armătura de
protecţie
Armătura de protecţie
Supape de siguranţă

37
12.3 Armătura fină. Armătura de
protecţie
Supape de siguranţă

Numărul de supape n se verifică cu formula:


D
ndh  0, 0075
10 P  1
d – diametrul supapei, în m;
h – cursa supapei, în m;
D – productivitatea cazanului, în kg/s;
P – presiunea în cazan, în MPa.

38
12.3 Armătura fină. Armătura de
protecţie
Supapele de siguranţă se confecţionează preponderent din oţel.
La presiuni sub 3,5 MPa se folosesc ventile şi vane din fontă. La
diametre sub 50 mm se folosesc robinete din bronză.
Conectarea la conducte sau utilaj se efectuează
cu flanşe,
prin sudură,
cu filet.
Racordarea prin filet se utilizează la diametre sub 50 mm.
Sudarea se foloseşte la armătură din oţel.

39
12.4 Armătura fină. Armătura de control
Indicatoarele de nivel se instalează pentru controlul nivelului
apei în tambur sau în spaţiul de apă-abur a cazanelor
ignitubulare.
Cazanele sunt prevăzute cu cel puţin două indicatoare de nivel,
unul cu acţiune directă şi unul sau două cu acţiune indirectă, unul
la panoul de comandă al cazanului şi unul cu înregistrare. În
cazul când rămâne în funcţie un singur indicator de nivel,
celelalte se deteriorează, cazanul este oprit în regim de avarie.

40
12.4 Armătura fină. Armătura de control
Indicatoarele de nivel pot fi cu tub de sticlă sau cu sticlă plană.
Indicatoarele cu tub se folosesc la cazanele cu presiunea sub
1,0 MPa. Ele trebuie prevăzute cu apărătoare ca în caz de
spargere să nu împrăştie cioburi,

1- tub de sticlă, 2, 3- robinete


de purjare, 4- mâner, 5- ecran
de protecţie.

41
12.4 Armătura fină. Armătura de control
Indicator de nivel cu tub de sticlă la
un cazan ignitubular vertical

42
12.4 Armătura fină. Armătura de control
Indicator de nivel cu sticlă plană

43
12.4 Armătura fină. Armătura de control
Indicator de nivel cu sticlă plană

1, 7, 10- robinete,
2, 5- ştuţuri,
3- ramă,
4, sticlă Klinger,
6, 9- flanşe.

44
12.4 Armătura fină. Armătura de control
Sticla plană Klinger

SiO2 Аl2O3 B2O3 Na2O K2O Cl MeO Fe2O3 SO3 > 100%
73,7 3,0 17,3 4,1 1,1 < 0,15 < 0,46 < 0,04 < 0,15 NaCl 2,0 Zn - 0,05

45
12.4 Armătura fină. Armătura de control
Sticla Klinger

Număr L, mm B, mm S, mm Masa, кг

0 95 34 17 0,110
1 115 34 17 0,132
2 140 34 17 0,162
3 160 34 17 0,195
4 190 34 17 0,228
34
5 220 17 0,264
30
34
6 250 17 0,3
30
34
7 280 17 0,338
30
8 320 34 17 0,387
9 340 34 17 0,410
46
12.4 Armătura fină. Armătura de control
Indicator indirect de nivel

1, 3- racorduri (ştuţe),
2- tambur,
4, 6- ţevi,
5- vas nivelator.
7- manometru diferenţial,.

47
12. Armătura fină
Armătura fină este utilizată la cazane în cantităţi
foarte mari. Astfel, la grupul energetic de 300 MW
sunt instalate:
în jur de 2 400 unităţi de armătură cu parametri
înalţi şi supracritici,
cca. 4 300 unităţi cu parametri medii şi mici,
în total – peste 12 000 de unităţi de armătură fină.

48
12. Armătura fină

Secţiunea transversală a grupului 300 MW cu cazan TП-110

49
12. Armătura fină

Sсhema termomecanică de principiu a grupului 300 MW


50