Sunteți pe pagina 1din 5

Plan de ingrijire pentru pacient cu afectiuni reumatismale

Pacienta O.G în vârstă de 57 de ani, 90 kg,


Se internează acuzând redoare matinală accentuată, artralgii cu caracter inflamator la nivelul articulaţiilor mici, genunchi bilateral şi glezne
bilateral, cu tumefieri variabile, slăbiciune muscular în special la nivelul braţelor, capacitate funcţională redusă a mâinilor.
Factor reumatoid =84 (normal <14), Proteina C =400 (normal <200), anticorpi anti CCP <0,4 (<7=negativ)
Dg: Poliartrită reumatoidă seropozitivă
Data Nevoia Diagnosticul de obiective intervenţii Evaluare
fundamentală nursing Autonome Delegate
afectată
Ziua 1 De a se mişca şi a Durere articulară Pacienta să poată Se asigură repausul total la Se recoltează sânge Are nevoie de Se
avea o poziţie datorată merge, să poată pat pentru determinare ajutăor parţial
corectă tumefacţiilor desfăşura activităţi Se schimbă lenjeria de pat VSH, fibrinogen,
manifestată prin cu mâinile şi să pentru a reduce factor reumatoid
mobilitate redusă şi aibă o postură discomfortul Se administrează
poziţii antialgice relaxată Se asigură alimentaţia Aflamil, Leflunomida,
hipocalorică şi hiposodată corticoterapie şi se
Se ajută, se asistă la supraveghează
efectuarea exerciţiilor efectele
generale pentru restabilirea Se însoţește pacienta
tonusului muscular la radiologie

Prevenirea Se ajută în efectuarea Se administrează Are nevoie de Se


deformărilor exerciţiilor pentru Slideflex ajutăor parţial
articulare recuperarea mobilităţii
articulare
Se consemnează numărul şi
gravitatea afectărilor
articulare şi se
supraveghează evoluţia
Dea fi curat şi a-şi Alterarea Pacienta să Se ajută pacienta să-şi Are nevoie de sprijin
proteja deprinderilor faţă de efectueze singură modifice atitudinea faţă de fizic şi psihic
tegumentele măsurile de igienă îngrijirile de igienă aspectul său fizic şi faţă de
datorate reducerii în termen de 2 îngrijirile amănunţite ale
capacităţii săptămâni unghiilor, părului, urechilor
funcţionale a Se ajutăpacienta să
membrelor conştientizeze importanţa
manifestată prin menţinerii curate a
dezinteres pentru tegumentelor
îngrijirea personală
De a comunica Comunicare Pacienta să se Se susţine pacienta pentru a Se administrează
inadecvată datorită poată afirma şi să- diminua starea depresivă antidepresive
neadaptării la şi exprime nevoile Se încurajează pacienta să
situaţia de facă mişcări care să-I asigure
imobilizare independenţa
manifestată prin
apatie
Nevoia de a se Dificultate de a se Pacienta să se Se ajutăpacienta să se Are nevoie de Se
îmbrăca şi îmbrăca şi dezbrăca poată îmbrăca şi îmbrace ajutăor parţial
dezbrăca datorită diminuării dezbrăca singură în Se execute zilnic exerciţii
forţei articulare termen de 2 de motricitate fină cu
manifestată prin săptămâni pacienta
dezinteres faţă de Se notează zilnic interesul şi
ţinută progresul în activitatea de a
se îmbrăca şi dezbrăca

Ziua 2 De a se mişca şi a Durere articulară Pacienta să poată Se asigură repausul total la Se administreză Au scăzut tumefacţiile
avea o poziţie datorată merge, să poată pat Aflamil, Leflunomida, articulare
corectă tumefacţiilor desfăşura activităţi Se schimbă lenjeria de pat corticoterapie şi Nu prezintă risc de
manifestată prin cu mâinile şi să pentru a reduce supraveghez efectele escare
mobilitate redusă şi aibă o postură discomfortul Răspunde la alimentaţia
poziţii antialgice relaxată Se asigură alimentaţia hiposodată prin
hipocalorică şi hiposodată creşterea diurezei
Se ajută, se asistă la Manifestă interes
efectuarea exerciţiilor pentru exerciţiile care îi
generale pentru restabilirea sporesc mobilitatea
tonusului muscular

Prevenirea Se ajută pacienta în Se administrează Solicită informaţii


deformărilor efectuarea exerciţiilor Slideflex referitoare la
articulare pentru recuperarea deformările articulare
mobilităţii articulare (tratament, intervenţii
chirurgicale)
Dea fi curat şi a-şi Alterarea Pacienta Se ajută pacienta să-şi Are în continuare
proteja deprinderilor faţă de săefectueze modifice atitudinea faţă de reticenţă cu privire la
tegumentele măsurile de igienă singură îngrijirile aspectul său fizic şi faţă de capacitatea de a efectua
datorate reducerii de igienă în termen îngrijirile amănunţite ale acţiuni ce necesită
capacităţii de 2 săptămâni unghiilor, părului, urechilor motricitate fină
funcţionale a Se ajută pacienta să
membrelor conştientizeze importanţa
manifestată prin menţinerii curate a
dezinteres pentru tegumentelor
îngrijirea personală
De a comunica Comunicare Pacienta să se Se susţine pacienta pentru a Se administrează Manifestă interes faţă
inadecvată datorită poată afirma şi să- diminua starea depresivă antidepresive de evoluţia bolii
neadaptării la şi exprime nevoile Se încurajează pacienta să
situaţia de facă mişcări care să-I asigure
imobilizare independenţa
manifestată prin
apatie
Nevoia de a se Dificultate de a se Pacienta să se Se ajută pacienta să se Solicită îmbrăcăminte
îmbrăca şi îmbrăca şi dezbrăca poată îmbrăca şi îmbrace care nu necesită multe
dezbrăca datorită diminuării dezbrăca singură în Se execută zilnic exerciţii manevre pentru
forţei articulare termen de 2 de motricitate fină cu îmbrăcare
manifestată prin săptămâni pacienta
dezinteres faţă de Se notează zilnic interesul şi
ţinută progresul în activitatea de a
se îmbrăca şi dezbrăca

Ziua 3 De a se mişca şi a Durere articulară Pacienta să poată Se asigură mobilizarea Se administrează Au scăzut tumefacţiile
avea o poziţie datorată merge, să poată progresivă Aflamil, Leflunomida, articulare
corectă tumefacţiilor desfăşura activităţi Se schimbă lenjeria de pat corticoterapie şi se Răspunde la alimentaţia
manifestată prin cu mâinile şi să pentru a reduce supraveghează hiposodată prin
mobilitate redusă şi aibă o postură discomfortul efectele diminuarea edemelor
poziţii antialgice relaxată Se asigură alimentaţia Manifestă interes
hipocalorică şi hiposodată pentru exerciţiile care îi
Se ajută, asist la efectuarea sporesc mobilitatea
exerciţiilor generale pentru Renunţă treptat la
restabilirea tonusului poziţiile antialgice
muscular

Prevenirea Se ajută în efectuarea Se administrează Mobilizază cu mai


deformărilor exerciţiilor pentru Slideflex multă încredere
articulare recuperarea mobilităţii Se administrează articulaţiile
articulare diclofenac unguent

Dea fi curat şi a-şi Alterarea Pacienta Se ajută pacienta să-şi Incearcă prin repetări
proteja deprinderilor faţă de săefectueze modifice atitudinea faţă de progressive intreţinerea
tegumentele măsurile de igienă singură îngrijirile aspectul său fizic şi faţă de şi igiena personală
datorate reducerii de igienă în termen îngrijirile amănunţite ale
capacităţii de 2 săptămâni unghiilor, părului, urechilor
funcţionale a Se ajută pacienta să
membrelor conştientizeze importanţa
manifestată prin menţinerii curate a
dezinteres pentru tegumentelor
îngrijirea personală
De a comunica Comunicare Pacienta să se Se usţine pacienta pentru a Se administrează Solicită strategii de
inadecvată datorită poată afirma şi să- diminua starea depresivă antidepresive adaptare şi cere detalii
neadaptării la şi exprime nevoile Se ăncurajează pacienta să despre posibila
situaţia de facă mişcări care să-I asigure gestionare a fazelor
imobilizare independenţa acute
manifestată prin
apatie
Nevoia de a se Dificultate de a se Pacienta să se Se ajută pacienta să se Apreciază
îmbrăca şi îmbrăca şi dezbrăca poată îmbrăca şi îmbrace și se execută zilnic îmbrăcămintea lejeră
dezbrăca datorită diminuării dezbrăca singură în exerciţii
forţei articulare termen de 2 de motricitate fină cu
manifestată prin săptămâni pacienta
dezinteres faţă de Se notează zilnic interesul şi
ţinută progresul în activitatea de a
se îmbrăca şi dezbrăca

Ziua 4 De a se mişca şi a Durere articulară Pacienta să poată Se asigură mobilizarea Se administrează Incearcă mişcări de
avea o poziţie datorată merge, să poată progresivă Aflamil, Leflunomida, circumducţie
corectă tumefacţiilor desfăşura activităţi Se asigură alimentaţia corticoterapie şi
manifestată prin cu mâinile şi să hipocalorică şi hiposodată supraveghez efectele
mobilitate redusă şi aibă o postură Se ajută pacienta să
poziţii antialgice relaxată conştientizeze că diminuarea
mobilităţii articulaţiilor este
în scădere şi complianţa la
tratament duce la
îmbunătăţirea mobilităţii

Prevenirea Se ajută în efectuarea Se administrează Mobilizază cu mai


deformărilor exerciţiilor pentru Slideflex multă încredere
articulare recuperarea mobilităţii Se administrează articulaţiile
articulare diclofenac unguent

Dea fi curat şi a-şi Alterarea Pacienta să Se ajută pacienta să Solicit Se ajutăor în


proteja deprinderilor faţă de efectueze singură conştientizeze importanţa folosirea produselor
tegumentele măsurile de igienă îngrijirile de igienă menţinerii curate a cosmetice
datorate reducerii în termen de 2 tegumentelor
capacităţii săptămâni Instruiesc pacienta cu privire
funcţionale a la necesitatea îngrijirii
membrelor amănunţite pe termen lung
manifestată prin
dezinteres pentru
îngrijirea personală
De a comunica Comunicare Pacienta să se Se susţine pacienta pentru a Se administrează Solicită strategii de
inadecvată datorită poată afirma şi să- diminua starea depresivă antidepresive adaptare şi cere detalii
neadaptării la şi exprime nevoile Se încurajează pacienta să despre posibila
situaţia de facă mişcări care să-I asigure gestionare a fazelor
imobilizare independenţa acute
manifestată prin
apatie
Nevoia de a se Dificultate de a se Pacienta să se Se asistă pacienta la Manifestă interes în
îmbrăca şi îmbrăca şi dezbrăca poată îmbrăca şi îmbrăcare acesorizarea
dezbrăca datorită diminuării dezbrăca singură în Se execute zilnic exerciţii imbrăcăminţii
forţei articulare termen de 2 de motricitate fină cu
manifestată prin săptămâni pacienta
dezinteres faţă de Se notează zilnic interesul şi
ţinută progresul în activitatea de a
se îmbrăca şi dezbrăca

Lucia ADAM

Anul II

S-ar putea să vă placă și