Sunteți pe pagina 1din 3

MARKETING EDUCAȚIONAL

2019-2020

Activități de curs (semestrul II, primele 7 săptămâni)


26 februarie, 14-18, Sala Observator 1
Percepții, reprezentări şi aşteptări ale masteranzilor față de disciplina Marketing educațional

4 martie, 14-18, Sala Observator 1


C1: Introducere în marketing
1.1 Delimitări conceptuale
1.2 Marketing & piață
1.3 Tipuri de orientări în marketing

C2: Comportamentul consumatorului


2.1. Delimitări conceptuale
2.2 Factorii care influențează comportamentul de cumpărare
2.3 Procese psihologice implicate în decizia de cumpărare
2.4 Perspective de abordare a comportamentului consumatorilor în marketing
2.5 Atitudinea consumatorului
2.6 Limitele raționalității consumatorului
2.7 Constrângeri în luarea deciziei de cumpărare

Kotler, Ph. (2002). Managementul marketingului. București: Teora. (capitolele: 1,6 – Bibliografie online /
Biblioteca USV, cota: III 17734)
Enache, R., Brezoi, A., Crișan A. (2013). Marketing educațional. Iași: Institutul European. (capitolele: 1,2 –
Bibliografie online / Biblioteca USV, cota: III 22778)

11 martie, 14-18, Sala Observator 1


C3: Cercetarea de marketing I
3.1 Delimitări conceptuale
3.2 Tipologia cercetărilor de marketing
3.3 Ciclul de viaţă al cercetării de marketing
3.4 Etapele procesului cercetării de marketing
3.5. Chestionarul

C4: Cercetarea de marketing II


4.1 Cercetare fundamentală vs. Cercetare aplicată
4.2 Conţinutul procesului cercetării de marketing
4.3 Faza preliminară a cercetării
4.4 Faza de proiectare a cercetării
4.5 Faza de realizare a cercetării de marketing

Kotler, Ph. (2002). Managementul marketingului. București: Teora. (capitolul: 4 – Bibliografie online /
Bbiblioteca USV, cota: III 17734)
Enache, R., Brezoi, A., Crișan A. (2013). Marketing educațional. Iași: Institutul European. (capitolul: 4 –
Bibliografie online / Biblioteca USV, cota: III 22778)
Chelcea, S. (2004). Iniţiere în cercetarea sociologică : [pentru uzul studenţilor]. Bucureşti : Comunicare.ro.
(capitolul: 6 – Bibliografie online / Biblioteca USV, cota: III 18737)
18 martie, 14-18, Google Classroom online
C5: Marketing strategic
5.1 Principii
5.2 Segmentare
5.3 Targetare
5.4 Poziționare

Kotler, Ph. (2002). Managementul marketingului. București: Teora. (capitolele: 3,8,9,10 – Bibliografie online
/ Biblioteca USV, cota: III 17734)
Enache, R., Brezoi, A., Crișan A. (2013). Marketing educațional. Iași: Institutul European. (capitolul: 3 –
Bibliografie online / Biblioteca USV, cota: III 22778)

C6: Mixul de marketing

6.1 Produsul
6.2 Prețul
6.3 Plasamentul (canalul de distribuție)
6.4 Promovarea. Strategia de comunicare
6.5 Personalul (politica de personal)
6.6 Procesul educațional
6.7 Proba (dovada / ambianța fizică)

Kotler, Ph. (2002). Managementul marketingului. București: Teora. (capitolul: 2 – Bibliografie online /
Biblioteca USV, cota: III 17734)
Enache, R., Brezoi, A., Crișan A. (2013). Marketing educațional. Iași: Institutul European. (capitolul: 5 –
Bibliografie online / Biblioteca USV, cota: III 22778)
25 martie, 14-18, Google Classroom online
C7: Planul de marketing educațional
7.1 Ce este planul de marketing?
7.2 Obiectivele și structura unui plan de marketing
7.3 Componentele unui plan de marketing

C8: Rezultatele așteptate ale unui Plan de marketing educațional


8.1 Strategie de marketing - obiective financiare și non-finaciare
8.2 Atragerea de noi clienți vs. păstrarea vechilor clienți
8.3 Identificarea grupurilor țintă pentru serviciile educaționale

Kotler, Ph. (2002). Managementul marketingului. București: Teora. (capitolele: 17, 18, 19 – Bibliografie online
/ Biblioteca USV, cota: III 17734)
Enache, R., Brezoi, A., Crișan A. (2013). Marketing educațional. Iași: Institutul European. (capitolul: 3 –
Bibliografie online / Biblioteca USV, cota: III 22778)

1 aprilie, 14-18, Google Classroom online


C9: Implementarea mixului de marketing
9.1 Definiția mix-ului de marketing: tactici pe termen scurt și tactici pe termen lung
9.2 Ciclul de viață al produselor educaționale
9.3 Strategia de branding educațional
9.4 Strategia de comunicare integrată a programelor educaționale

C10: Evaluarea strategiei de marketing


10.1 Evaluarea atingerii obiectivelor financiare
10.2 Evaluarea atingerii obiectivelor non-financiare: gradul de cunoaștere a produsului educațional
10.3 Evaluarea obiectivelor strategice
10.4 Evaluarea obiectivelor clienților

Kotler, Ph. (2002). Managementul marketingului. București: Teora. (capitolul: 22 – Bibliografie online /
Biblioteca USV, cota: III 17734)
Enache, R., Brezoi, A., Crișan A. (2013). Marketing educațional. Iași: Institutul European. (capitolul: 3 –
Bibliografie online / Biblioteca USV, cota: III 22778)

8 aprilie, 14-18, Google Classroom online


C11,12: Curs practic: elaborarea și discutarea planurilor de marketing

15 aprilie, 14-18, Google Classroom online


C13,14: Curs practic: elaborarea și discutarea planurilor de marketing