Sunteți pe pagina 1din 2

Nume__________________________ Prenume__________________________ Grupa________

Comentați scenariul propus


Enable //________________________________________________________________________________
Configure terminal //_______________________________________________________________________
Hostname R1 //___________________________________________________________________________
Service password-encryption //_______________________________________________________________
Line con 0 //_____________________________________________________________________________
Password resu1 //________________________________________________________________________
Login //_________________________________________________________________________________
Exit //___________________________________________________________________________________
Line vty 0 //______________________________________________________________________________
Password nimda2 //________________________________________________________________________
Login //_________________________________________________________________________________
Exit //___________________________________________________________________________________
Enable secret nimda3 //_____________________________________________________________________
Banner motd #Acces neautorizat# //___________________________________________________________
End //___________________________________________________________________________________
Copy running-config startup-config //_________________________________________________________
Disable //________________________________________________________________________________
Exit //___________________________________________________________________________________
Făcând referirință la scenariul de mai sus raspundeți la următoarele întrebări:
Care este parola pentru acces neautorizat în dispozitivul de rețea?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Cum stim daca suntem în modul privilegiat sau neprivelegiat?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Cum activăm modul privilegiat?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Cum activăm modul neprivelegiat?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

1
Nume__________________________ Prenume__________________________ Grupa________
Avem acornimul comenzilor de mai jos (scrieți sintaxa comenzilor):
Hostname - //_____________________________________________________________________________
Password - //_____________________________________________________________________________
Ban mo - //______________________________________________________________________________
Ena pas - //_______________________________________________________________________________
Ena sec - //_______________________________________________________________________________
End - //__________________________________________________________________________________
Sh run - //________________________________________________________________________________
Copy run sta - //___________________________________________________________________________
Ex - //__________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și