Sunteți pe pagina 1din 31

c 


  

 

 

 

 
  
 


  
 


 
 
 
 
c  
 
 
 
 
Raspuns:
Cifra de afaceri a crescut cu 380.000 lei , variatia stocurilor a crescut cu 100.000
lei,
cheltuielile cu comisioanele au crescut cu 10.000 lei, iar rezultatul din exploatare a
crescut
cu 470.000 lei.

!" "

 
 
 #  

 #$# 
" %

 $ "&
  c  '
 
  

( 
  & 
 
 c ( " 
 "
 
"
 # #c  & 
 

   " c  

Rezolvare:
= rezultatul inaintea impozitarii =10000
+ cheltuieli cu amortizarea +2000
- venituri din ajustari si provizioane -500
-venituri din cedarea de active -300
-eliminarea efectului contabilitatii de angajamente astfel :
-cresterea stocului de materii prime - 1500
+ scaderea stocurilor de marfuri + 300
+ scaderea creantelor clienti +1300
+ cresterea datoriilor la furnizori + 200
- se scade impozitul pe profit platit -1000
avem un cash flow operational de
=9900
CF operational = 10000 + 2000 ± 500 ± 300 ± (1500 ± 300 ± 1300 ± 200) ± 1000 =
9900

 !
#$ 
 & 

 " % 
 c )c #
c 
 "* (  
+"," "$$  

 #
 -


$
 

 #
 
#
. 
 " 
 
# /0&/!. &  

Rezolvare:

Valoarea matematică contabilă înainte de dubla creştere = (10000 + 5000) /


10000 = 1.5 lei/actiune

Valoarea matematică contabilă după încorporarea rezervelor = (10000 + 4000


+ 1000) / 12000 =1.25 lei /actiune

DA = 1.5 - 1.25 = 0.25 lei/actiune

Valoarea matematică contabilă după emisiunea de acţiuni în numerar =


(14000 + 3000 + 1000) / 15000 =1.2 lei/actiune

DS = 1.25 ± 1.2 = 0.05 lei

 !
#$ & 

 " %  
c  c #
 1 !& 
 

 $$ c  

 #
  "   "
 "
"
#
&"/0Rezolvare:
· Situaţia înainte de creşterea capitalului:

VN = 1 leu/acţiune

Capital social 1.800 lei

Rezerve 360 lei

Capital propriu 2.160 lei

Valoarea matematică contabilă înainte de încorporarea rezervelor:

°
] å å ° lei/acţiune

· Situaţia capitalurilor proprii după creşterea capitalului:

Capital social 1.800 + 120 = 1.920 lei

Rezerve 360 ± 120 = 240 lei

Capital propriu 2.160 lei

°

Nr. acţiuni noi emise = å °

 Ô 

Valoarea matematică contabilă după încorporarea rezervelor:

°
] Ô å å ° lei/acţiune
 °

DA = 1,2 ± 1,125 = 0,075 lei/acţiune

  


å å
  ° 

· Încorporarea rezervelor:

106 Rezerve = 1012


varsa

( !
##
 & .#
 
 # "
"

"%
0#
0%0'#c1% #
c 
 
0#
%0'#c(% #

 
0'# %c (#
 c
 
2 .#
3%0'#(%c .#
c
 


 c
%04c c
 5346 
 54 
 
+# $. "  $ 
# $ ,
 ,  " 
c(
  (
 

Rezolvare:

±entru acţiunile A ajustarea de valoare necesară = 4.000 x(1,2-1,1) = 400 u.m.

±entru acţiunile C nu este necesară o ajustare de valoare.

Se suplimentează ajustarea pentru acţiuni cu 250 u.m.

6864 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a act. circ. = 598
Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii termen scurt şi creanţe asimilate 250

±entru obligaţiuni ajustarea necesară = 1.000 x (10 - 9,3) = 700 u.m.

Se suplimentează ajustarea pentru obligaţiuni cu 700 u.m. - 250 u.m. = 450 u.m.

6864 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor


circulante = 596 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor450

1 !
"" $
 ""
"$ 
c ( 780 9  $
# 
& 
 " $
 
  c 1 780
9 

Rezolvare :
· Decembrie: Înregistrare pe baza avizului de expediţie

301 Materii prime = 408 Furnizori - facturi 1.500 lei


nesosite

4428 TVA neexigibila = 408 Furnizori - facturi 360lei


nesosite

· Ianuarie: ±rimirea facturii

408 Furnizori - facturi nesosite = 401 Furnizori 1860 lei


301 Materii prime = 401 Furnizori 100 lei

(1600 lei ± 1500


lei)

4426 TVA deductibila = 401 Furnizori 24 lei

(100 lei *24%)

4426 TVA deductibila = 4428 TVA neexigibila 360 lei

La furnizor (vanzător):

· Decembrie: Înregistrare pe baza avizului de expediţie

418 Clienti - facturi de întocmit = 701 Venituri din 1.500 lei


vanzarea produselor
finite

418 Clienti - facturi de întocmit = 4428 TVA neexigibilă 360 lei

· Ianuarie: Emiterea facturii

4111 Clienti = 418 Clienti - facturi de 1860 lei


intocmit

4111 Clienti = 117 100 lei

(1600 lei ± 1500


lei)

4111. Clienti = 4427 TVA colectata 24 lei

(100 lei *24%)

4428. TVA neexigibila = 4427 TVA colectata 360 lei


= !:
 $ ""
" #
(  
780 9 
# ( 

  
# 

&  " $
 
  
 780 9 

Rezolvare:

la client

· Decembrie: Înregistrare pe baza avizului de expediţie

371 Materii prime = 408 Furnizori - facturi 5 000 lei


nesosite

4428 TVA neexigibila = 408 Furnizori - facturi 1200lei


nesosite

· Ianuarie: ±rimirea facturii


%= 408 - 248lei
371 -200
4428 -48

408 =401 5952lei


4426=4428 1152

La furnizor (vanzător):

· Decembrie: Înregistrare pe baza avizului de expediţie

418 Clienti - facturi de întocmit = 701 Venituri din 1.500 lei


vanzarea produselor
finite

418 Clienti - facturi de întocmit = 4428 TVA neexigibilă 360 lei

· Ianuarie: Emiterea facturii


4111 Clienti = 418 Clienti 1.785 lei
- facturi de
intocmit

4111 Clienti = 701 100 lei


Venituri din
vanzarea (1600 lei ± 1500
produselor lei)
finite

4111. Clienti = 4427 TVA 24lei


colectata
(100 lei *19%)

4428. TVA neexigibila = 4427 TVA 360 lei


colectata

 !
"""
$
"c  9 
" 9 
 9 9 !  "

 9& "
 
#:
:

 
# 

# 

Rezolvare:

Rabaturile se primesc pentru defecte de calitate şi se


practică asupra preţului de vânzare, remizele se acordă asupra
preţului pentru vânzari superioare volumului convenit sau
poziţia de transport preferenţiala a cumpărătorului, iar
risturnurile sunt reduceri de preţ calculate asupra ansamblului
de operaţii efectuate cu acelaşi terţ în decursul unei perioade
determinate.

Reducerile financiare sunt sub formă de a onturi de


de ontare pentru achitarea datoriilor înainte de termenul normal
de exigibilitate.
%=401 890

371 1000 valoarea marfurilor

371 -30 rabat

767 -20 remiza

767 -20 risturn

767 -40 scont

Ad commercial =(1000-30)x 20%=194

Total marfa= 970+194=1164

6 !'# 
,  5
#
 c ; 


 

  7 " =9 

 (9 780 9 !" 


'# , 

 


Rezolvare:

Cost de achizitie = pret de cumparare


+ taxe nerecuperabile
+ cheltuieli de transport, montaj, punere in functiune, instalare,
asigurare
+ costuri estimate legate de refacerea amplasamentului si de
demontare la iesirea din activ a imobilizarii
±C = 1000$*3 = 3000
TV = 7%*3000 = 210

CV = 0,5%*3000 = 15
Cost de achizitie 3225
TVA 24% 774
- inregistrarea achizitiei mijlocului de transport
2133 = % 3225
404 3000
446 210
447 15

c <
 ,'# $#
  '#
   $#
 =1 /
"
 $ = 5'
  
) 
 *
  < ,


 " "
#c& 
  " " 
 "

# 
 ,


Rezolvare:

Exercitiul N+6 il consideram anul 6 dc. nu avem alte date .

301=7583 7.000

6588=421 2.000 pp. Salarii au fost cheltuite pr


dezmembrare

Rezulta un profit din dezmembrare de 5.000

Amortizare 20.000 /10 ani = 2.000 anual

6ani x 2.000 = 12.000 amortizare cumulta , Valoare ramasa


neamortizata 8.000

2811=2133 12.000

6583=2133 8.000

±rofitul din dezmebrare minus chetuiala cu cedarea activului


5.000-8.000 rezulta o pierdere de 3.000 lei .

Sau

2811=2133 12.000+5.000 ( profit)= 17.000

471=2133 8.000 ± 5.000 = 3.000 , de recuperat in urmartorii


4 ani .

cc 2 $.  :"

$
"
c( 
 
& " 9

 # 

 
 !
& "  "

 
 :"c(9#
:  $
# 
0!c>8
?

Rezolvare:

Societatea îşi va constitui un provizion pentru suma:


15000 * 3% * 15% = 67,5 u.m.
Dacă au loc returnări de bunuri, acest provizion se va relua la venituri
pentru sumele aferente adaosului
bunurilor returnate.

c @ c (  '# c .#


 


#
 c
 /:$
" 
  " " 
c 
 

  # $ 


#   #

 
0!c>8
?

Rezolvare:

Societatea înregistrează un venit din dobânzi de 20.000 x 6/12 = 10.000 u.m.


pentru perioada 01.05.N-31.10.N, iar diferenţa de 10.000 u.m.(dobânda încasată
minus venitul din dobânzi) reprezintă recuperarea costului de achiziţie al
obligaţiunilor

c $. "   ""


$
"
c  

'$
 # 1A2@B 
$
 #

 A2@B 
 

Rezolvare:
Achizitia marfurilor de la furnizorul extern 371 = 401 26000lei
±lata datoriei fata de furnizorul extern 401 = % 26000lei

5124 24000lei

765 2000lei

Fluxul din activitatile de exploatare scade cu 24000 lei (plata catre furnizorul
extern).
c ! 03'#
' 

 #
 "
   
   
 

 

 

 
& 

 
 ' 


$"
" ,

Rezolvare:

Cheltuielile legate de renovarea exteriorului care asigură menţinerea nivelului


actual de performanţă a activului afectează contul de profit şi pierdere.

Cheltuielile de extindere a hotelului sunt capitalizate şi majorează valoarea


activului.

c( <' ' 


" $
  
c1  
 

 $ " @:&


 
 
 " 6  -
 =c "
 
#"" 
 # 


 &
$
 &$
 =c

Rezolvare:

Amortizarea în anul N-2 = 16.000/8 = 2.000 lei

La sfârşitul anului N valoarea netă contabilă = 16.000 - 6.000 = 10.000 lei

Valoarea recuperabilă = 9.000 lei

Se constată o depreciere de 1.000 lei

In anul N+1 societatea înregistrează o amortizare de 9.000/3 = 3.000 lei

c1 / # '# 

 "

 
  ": #
"

" "
 9& $ ": ( =
 )


780* 

Rezolvare:
Tva= 35700/1.24*24%=6910
Cost de achiziţie + 20% x Cost de achiziţie = 28 790 u.m.
Cost de achiziţie = 28790/1,2 = 23 992 u.m.

c= !
"" $ c(   
$

"c  "( '
  . 


  / # 

'# 

Rezolvare:

Costul de achiziţie = 15.000 + 1.000 - 500 = 15.500 lei

c ! 03#
 $ 
 '# $

 @:&


 =c 
 " c( 
 
 

 " c 
 @:&


 = 

 "c 
 & "
 #
 "
"
& 

 =  
 /" 

 
 

 :" :&


 = 
c 
 0 # # 0!1
>/ ? 

Rezolvare:

La sfârşitul anului N+1 valoarea netă contabilă a softului = 18.000 u.m.

Valoarea recuperabilă = 15.000 u.m.

Societatea înregistrează o depreciere de 3.000 u.m.

Valoarea netă contabilă la sfârşitul anului N+2 = 15.000 - 3.000


= 12.000 u.m.

Valoarea recuperabilă = 12.000 u.m.

Valoarea pe care ar fi avut-o activul dacă nu era depreciat = 12.000 u.m.

Deprecierea nu este modificată în exerciţiul N+2.

c6 !

" # ' ." #
 

%
#
" 
 9 
 


  
  
 c 
 
 9 / # 

'#0!c1
> " ? 

Rezolvare:

Costul de achiziţie = 300.000 + 3% x 300.000 + 20.000 + 10.000 -2% x 300.000 =


333.000 u.m.

 !
""

 ,$
 = #
  
780 
A#&
$
#
 $ 

 
# 

 )  =*

Rezolvare:

în anul 2007 societatea înregistrează achiziţia astfel:

% = 404 Furnizori 238.000

231 Imobilizări în curs de execuţie 200.000

4426 TVA deductibilă 38.000

c ! 
& "$. 
$:$ 

&
 :
$ =c / 
'
 $
"  
9
 

 " $
# 
 

Rezolvare:

în anul N societatea înregistrează cheltuielile după natură în sumă de 12.000 lei şi


contabilizează imobilizări în curs de execuţie la costul de 12.000 lei. Rezultatul
anului N nu este afectat (venitul din producţia de imobilizări compensează
cheltuielile după natură), în anul N+1 societatea înregistrează cheltuieli după natură
în sumă de 18.000 lei şi recepţia clădirii la costul de 30.000 lei, înregistrând un venit
din producţia de imobilizări de 18.000 lei. Nici rezultatul anului N+1 nu este afectat.


<' ''# $
 1 c 
 
.$1 
 :&


 )
"
 *
 
,
 "1  /" " 
" 
 
 $

# 

Rezolvare:

Cota de amortizare lineară = 100/6 = 16,67%

Cota de amortizare degresivă = 16,67% x 2 = 33,33%

Amortizarea în anul 2006 = 10.000 x 33,33% = 3.333 lei

Amortizarea în anul 2007 = 6.667 x 33,33% = 2.222 lei

Amortizarea în anul 2008 = 4.445 x 33,33% = 1.482 lei

Amortizarea cumulată = 7.037 lei

Valoarea netă contabilă = 10.000 - 7.037 = 2.963 lei

Coeficient de reevaluare = 6.000/2.963 = 2,025

Valoarea brută după reevaluare = 10.000 x 2,025 = 20.250 lei

Amortizarea cumulată după reevaluare = 7.037 x 2,025 = 14.250 lei

Rezerva din reevaluare = 3.037 lei

- suplimentarea valorii brute:

2131 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje si instalaţii de lucru) = 105 Rezerve


din reevaluare 10.250

- suplimentarea amortizării cumulate:

105 Rezerve din reevaluare = 2813 Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de


transport, animalelor şi plantaţiilor 7.213

în bilanţ echipamentul este prezentat la valoarea justă de 6.000 lei, rezultând o


rezervă din reevaluare în capitalurile proprii de 3.037 lei.

 ! C"  Dc = 


$

c 
" 
 $ &. 
 "
 ":
c9 
 
 & 

 : 

 C : & 
 

Rezolvare:

Societatea M înregistrează un venit din dobânzi şi o creanţă privind dobânda de


primit în sumă de 10.000 x 10% x 1/2 = 500 lei.

Veniturile financiare şi implicit rezultatul financiar al societăţii M cresc cu


500 lei.

Societatea F înregistrează o cheltuială cu dobânda şi o datorie privind dobânda de


plătit de 500 lei.

Cheltuielile financiare ale societăţii F cresc cu 500 lei, iar rezultatul financiar scade
cu 500 lei

 2 
# "
" 
# 
 %

 
 $ $


 
 :"  

 
780  
 & "  " 
:
 9 #
#

 

Rezolvare:

Valoarea ieşirilor de produse finite la cost de producţie = 28.800/1,2 = 24.000 u.m.

Stoc iniţial + Intrări - Ieşiri = Stoc final

Intrări = Stoc final - Stoc iniţial + Ieşiri

±roducţia lunii curente = 2.000 - 3.000 + 24.000 = 23.000 u.m.

( @c 

"   % c4
 
 6c4 
 5 =c4 
 @c
=c  
 % c4 c 
 & =c4( 
 
 % c4 c 
 & =c4 
 

  $
# 

 =c

Rezolvare:

- ajustarea de valoare pentru materii prime este anulată:

391 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime = 7814 Venituri din ajustări
pentru deprecierea activelor circulante 8.000
- şi se constituie o ajustare de valoare pentru mărfuri:

6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor


circulante = 397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor 5.000

1 -
 =:
 

  

(6 (

 
780 @:&


 
$# 
9 $  $ 9 

 " 
# $

Rezolvare:

în anul 2007 se constituie o ajustare de valoare pentru creanţa clienţi de 40% x


50.000 = 20.000 u.m.

în bilanţ creanţa clienţi este prezentată la valoarea de 39.500 u.m.

în anul 2008 ajustarea de valoare este diminuată la 30% x 50.000 = 15.000 u.m.,
adică cu 5.000 u.m.

Valoarea creanţei clienţi în bilanţ, la sfârşitul anului 2008, este de 44.500 u.m.

= !:"
:
 '#6 
 #

cc 
 
)
780* ,
 
 "c 
 & 

) # 

 *  
 
 '# (
 &
,
 
 " (
 # #$
 
&

Rezolvare:

- vânzarea mărfurilor generează următoarele înregistrări:

4111 Clienţi = 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 11.000

- şi descărcarea din gestiune a mărfurilor vândute:

607 Cheltuieli cu mărfurile = 371 Mărfuri 9.000

- anularea ajustării de valoare râmase fără obiect:

397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor = 7814 Venituri din ajustări pentru
deprecierea activelor circulante 1.000

- vânzarea investiţiilor pe termen scurt generează următoarele înregistrări:

5121 Conturi la bănci în lei = %


4.000

508 Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate


2.500

7642 Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate


1.500

- anularea ajustării de valoare rămase fără obiect:

598 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt si creanţe
asimilate = 7864 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a
activelor circulante 500

In urma acestor operaţii cifra de afaceri creşte cu 11.000 u.m., cheltuielile din
exploatare cresc cu 8.000 u.m., rezultatul din exploatare creşte cu 3.000 u.m.,
veniturile financiare cresc cu 1.500 u.m., cheltuielile financiare scad cu 500 u.m.,
rezultatul financiar creşte cu 2.000 u.m.

 ! 
$

 . 
 .#

 
 " (

 #
 
 A
 
 # 
 $

"=(
 "c& 
 ":9 
 
: 
 " 
 

Rezolvare:

în primul an dobânda = 8% x 5.000 = 400 u.m.

Anuitatea = 745 u.m.

Capitalul rambursat = 345 u.m.

Capital rămas de rambursat = 5.000 - 345 = 4.655 u.m.

în al doilea an dobânda = 8% x 4.655 = 372 u.m.

6 ! 0 " #
 

 ,%
V
'#( )
 ,
 '# $


#

 *5
V
  15
V  "5
V 
 "  "   
@:&

  "
 
 ( 
 

 " c  
# $#  c& 

Rezolvare:

în exerciţiile N-2 şi N-1 ALFA înregistrează amortizarea anuală a utilajului în sumă


de 80.000 lei, adică (500.000 - 20.000) / 6.

La sfârşitul exerciţiului N, ALFA revizuieşte estimările pentru durata de utilizare a


utilajului şi valoarea reziduală a acestuia.

Amortizarea aferentă exerciţiului N este determinată cu ajutorul noilor estimări


(500.000 -160.000 - 14.000) / 3 = 108.667 lei.

ALFA înregistrează în exerciţiul N:

6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor = 2813 Amortizarea


instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor 108.667

 D D# 


'# 
 
 -
# 
 
  
 
 
  + .


 D
 

 
 8 ,
 " 
 
  %
0
 8 ,
 
 
=c 6
= 
= 
@:&
#

 = 
 
 :
  
c19 

 E.
 
 $#
 & E

 E Rezolvare:

Retratările de omogenizare sunt următoarele:


2131 Echipamente tehnologice = 105 Rezerve din reevaluare 20.000

Valoarea contabilă a terenurilor 420.000

Baza fiscală 400.000

Diferenţe temporare impozabile 20.000

Datorie de impozit amânat: 16% x 20.000 3.200

105 Rezerve din reevaluare = 4412 Datorie de impozit amânat 3.200

c 2.# E


E 
%

 # c 5

# 5

$
 E

   5

 E#c(  
'
  # 

 %'
 

 
 E# &'
  E# 
1  


' c
4 !E 
 

Rãspuns:

±as 1. Determinarea veniturilor impozabile

a. ±entru veniturile din cotizaţiile membrilor, donaţii şi cele din realizarea


spectacolelor este scutită de plata impozitului pe profit.

b. Organizaţiile non-profit sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile din


activităţi economice ce nu depăşesc 15.000 euro, dar nu mai mult de 10% din
celelalte venituri scutite de la plata impozitului pe profit.

Deci, limita veniturilor scutite, din activităţi economice, este minimul dintre 15.000
euro şi 10% din celelalte venituri scutite de la plata impozitului pe profit, respectiv:

15.000 euro = 15.000 x 4 = 60 000 lei

10% (10000+ 30000 + 20000) = 6 000 lei

- veniturile din activităţi economice sunt scutite în limita a 6.000 lei, pentru restul de
peste6000 lei datorându-se impozit pe profit.

±as 2. Determinarea profitului impozabil


Organizaţia non-profit va datora impozit pentru partea din profit care corespunde
cuantumului veniturilor impozabile.

±rofitul activităţilor economice = Veconomice ± Ch.economice = 150000 ± 60000 =


90000 lei.

±rofitul aferent veniturilor impozabile = 90000 x (6000/150000) = 3600 lei

±as 3. Determinarea impozitului pe profit

Impozit pe profit = 16% x 3600 = 576 lei

 2  E#


#

E
 $
E
cc &
  

 6  
'
 $. 
 $

#


E

1  c 
 &$
   
  ! '
 
$. E&'
 . $  !E
 
 

Rezolvare :
:±as 1. Identificarea veniturilor şi cheltuielilor aferente fiecărui tip de activităţi
±entru bar de noapte:

Venituri = 90.000 lei

Cheltuieli = 30.000 lei (2000 nedeductibile)

±entru celelalte activităţi

Venituri = 110 0000 lei

Cheltuieli = 60 0000 lei (10 000 nedeductibile)+4000 chelt administrare

±as 2. Determinarea impozitului pe profit aferent activităţii de bar de


noapte(art.18CF)

±entru activitatea de bar de noapte impozitul pe profit este suma maximă dintre:

! 16% x±rofitul impozabil din aceasta activitate sau


- 5% xTotal venituri din aceasta activitate . Astfel, vom calcula impozitul pe profit
în ambele moduri, urmând să decidem ulterior care este suma de plată.

Cu cota de 16%: Impozit = 16% x (90000 ± 30000+2000) = 9920 lei


Cu cota de 5%: Impozit = 5%x 90.000 = 4 500 lei

Impozitul pe profit datorat din activitatea barului de noapte = 9920 lei

±as 3 Determinarea impozitului pe profit aferentactivitailor comerciale :

16%x (110000-60000+10000-4000)= 8960

Total impozit datorat= 9920+8960= 18880

 2  E$. E$   


  $

E= &'
  $
E(  0 
 E 
  '
 
 
 $
E  /

  
  + 
 
 

 

 #cc #
  E 

Rezolvare:

Venituri : 700.000

Chelt : 500.0000 (nedeductibile 800000)

±ierdere precedent 40000

Impozit pe profit = (700.000-500.000+80.0000-40.000)x16%= 38.400 lei


 < E  &780$. E$ 

'
 
 

$
Ec  '
   
 
 c  

  $
E  !E 
 
 E 

Rezolvare:
Total venituri : 300.000
Cheltuieli titale : 130.000

Suma maxima deductibila admisa protocol (300 000-130000)x2%= 3400


Cheltuiala nedeductibila 10000-3400= 6 600
Impozit profit=( 300000-130000+ 6600) x16%= 28256

( 2  E $. E$780$. $

 $
E6   &'
  $
E
1  -

 '
  E
 E $
&6 
 E'
  ! #.
 '
 
 
0
#E780
E E'
  

'
 $
 E

 

Rezolvare:

Venituri : 900 000

Cheltuieli : 600 000 ( 20 0000 imp profit, 9 000 protocol)

900 000 ± 600 000 = 300 000 x 2% = 6 000

Din cei 9 000 lei doar 6 000 lei sunt cheltuieli deductibile

TVA dedusa aferenta cheltuielilor de protocol nu se deduce din tva incasat ele
reprezinta cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit .

1 
#& #
# E
$ E

E 

#E%
 c c 
1
 E  
! 
  (
  c(
/ E#  (
/ 
cc(

/ 
(

Rezolvare:
Situatia neta a intreprinderii = Active totale - Datorii totale - Venituri in avans =
(2.000+500+150+50)-
(1.150+350) =1 . 2 0 0 => se observa o situatie neta pozitiva a intreprinderii
= 
#& #
# E
$ E

E 

#E%
    c c 
 E   c(
! 
   
    (
/ E#   
/ 
  (
/ 
  (
/  
 (

Rezolvare:

Situatia neta a intreprinderii = Active totale - Datorii totale - Venituri in avans = (


1500+ 400+ 250+30)- (2500+350)= 2180-2850= -670 se observa o situatie
negativa a intreprinderii

 0 ##E
$ 

 

E 
 E
E # #%
   c c 
 E   c
! 
   
   
/ E#   (
 
  1(
/ 
  (
/   =
/  
 

Rezolvare:

Situatiile financiare descriu rezultatele financiare ale tranzactiilor si ale altor


evenimente, grupandu-le in
clase corespunzatoare conform caracteristicilor economice. Aceste clase sunt numite
µstructurile situatiilor
financiare¶. Structurile bilantului direct legate de evaluarea pozitiei financiare sunt
activele, datoriile si
capitalul propriu.
BILANT
Active imobilizate =100.000
Active curente = stocuri + creante + disponibilitati = =20.000 + 40.000 + 5.000 =
65.000
TOTAL ACTIVE = 165.000
Capital si rezerve = 65.000
Datorii pe ternem lung = 50.000
Datorii pe ternem scurt = datorii de exploatare + datorii bancare pe termen f.
scurt=47.000 + 3.000 = 50.000
TOTAL CA±ITAL ±RO±RIU SI DATORII = 165.000
±RINCI±ALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
1. Indicatori de lichiditate:
a) Indicatorul lichiditatii curente
Active curente (Indicatorul capitalului circulant) = 65.000 = 1.3
Datorii curente 50.000
-activ curente = stocuri + creante + disponibilitati = 20.000+40.000+5.000=65.000
-datorii curente = datorii pe temen scurt+datorii din exploatare(furnizori)
=3.000+47.000=50.000
* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.
b) Indicatorul lichiditatii imediate
Active curente - Stocuri =(Indicatorul test acid) = 65.000-20.000 = 0.9
Datorii curente 50.000
2. Indicatori de risc:
a) Indicatorul gradului de indatorare
Capital imprumutat X 100 =50.000 X 100 = 76.92%
Capital propriu 65.000
Capital imprumutat X 100 = 50.000 X100 = 43.47%
Capital angajat 50.000+65.000
unde:
* capital imprumutat = credite peste un an;
* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate
achita cheltuielile cu
dobanda.
"Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata
mai riscanta."
±rofit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit Cheltuieli cu dobanda
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:
* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de
baza ale entitatii;
* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a
fost rulat de-a lungul
exercitiului financiar
Costul vanzarilor
Stoc mediu
sau
Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in
unitate
Stoc mediu X 365
Costul vanzarilor
* Viteza de rotatie a debitelor-clienti
* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;
* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre
entitate .
Sold mediu clienti X 365
Cifra de afaceri
"O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul
creditului acordat clientilor
si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici). "
* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe
care entitatea il obtine
de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.
Sold mediu clienti X 365
Achizitii de bunuri (fara servicii)
unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de
afaceri.
* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului
activelor imobilizate prin
examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active
imobilizate
Cifra de afaceri
Active imobilizate
* Viteza de rotatie a activelor totale
Cifra de afaceri Total active
4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din
resursele disponibile:
a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din
banii investiti in
afacere:
±rofit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit Capital angajat
"unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat
si de creditorii pe
termen lung,si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale
minus datorii curente. "
b) Marja bruta din vanzari
±rofitul brut din vanzari X 100
Cifra de afaceri
O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila
sa isi controleze costurile
de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.
Imaginea fidelă este: o consecinţă a regularităţii şi sincerităţii conturilor;
6 0 ##E
$ 


E %
   c c 
 E   
! 
   
   (
/ E#   c
 
  
/ 
  (
/   (
/  
 

Rezolvare:
Lichiditatea curentă=2000+500+1000/8500=3500/8500=0.41
Valoarea fiind mult mai mică de 2 nu ofera garan ia acoperirii datoriilor curente din
activitatea curentă
Lichiditatea imediată=500+1000/8500=1500/8500=0.18
Valoarea fiind mult mai mică de 2 nu ofera garan ia acoperirii datoriilor curente din
activitatea curentă
Solvabilitatea=capitaluri proprii/total pasiv
Solvabilitatea=30000/43500=0.6 (o valoare mai mică de 1,5 dovedeşte că
societatea nu are capacitatea de a-şi
achita datoriile pe termen scurt, mediu şi lung)
FR=capitaluri proprii+datorii pe termen lung-imobilizari nete,
FR=30000+5000-40000=-5000
FR negativ reflecta o stare de dezechilibru financiar pe termen lung realizat pe baza
capitalurilor proprii
NFR=stoc+creante-datorii de exploatare
NFR=2000+500-8500= -6000
TEZORERIA NETA TN=FR-NFR
TN=-5000-6000=-11000
Trezoreria netă negativă evidenţiază existenţa unui deficit monetar la încheierea
exerciţiului. În acest caz, o
parte din nevoia de fond de rulment este finanţată din creditele de trezorerie.

 0# E#>?


  !
#  #

  $ 'E E %
 
# 
0 
#  
F' ' .c( 
0 '  ' .c 
C  
0,
 E 
 ( 
 # 
 ##= 
0,
 E 
 # # 

 E$ c 
D
= 
+c ( 
 
E cc 
A . c ( 
2# '
 ' 
 %
* 
# 
 :

cc  #E EE
 E
c 5
*F'  ' .
 :

= #E 
EE
 E( 5
*C 
 :

 ( #E ( 5
*-$E$ #E# 
 

$
 c 5
*/
 # #= $,
E  


 5
*+ 
 $  E 
 & 
 

$

E( 5
.*'
 
 
 ' E#
 $
E6 
!%
*-. E  # ' 
*- #

$ , 
*-. E  # , #

Rezolvare :
situatia patrimoniala in urma inventarului efectuat de lichidator

A. - elemente de activ valori ±. - elemente de pasiv valori


1, imob.corporale 45.000 1, cap. Subscris varsat 11.000
amortiz imob corporale 30.000 rezerve legale 1.850
val neamortizata 15.000 total cap proprii 12.850
2, mat prime 3.000 2, furnizori 7.000
ajustari depreciere mat prime 500 3, provizioane 1.250
val neta 2.500 total pasiv 21.100
3, clienti 2.000
clienti incerti 700
ajustari depreciere clienti 400
val neta 2.300
4, conturi la banci 1.300
total activ 21.100

A - INREG CONTABILE AFERENTE LICHIDARII

1, vanzare imob corporale

vanzare constructie
461= % 13.090
7583 11.000
4427 2.090

incasare c/v constructie


5121 =461 13.090

descarcare gestiune
% = 212 30.000
2812 20.000
6583 10.000

vanzare echip.tehnologice
461 = % 8.330
7583 7.000
4427 1.330

incasare c/v echipament


5121 = 461 8.330

descarcare gestiune
% = 2131 15.000
2813 10.000
6583 5.000

2, vanzare mat.prime

trecerea la marfuri a materiilor prime


371= 301 3.000

materii prime vandute


411 = % 3.392
707 2.850
4427 542
incasare c/v mat prime vanduta
5121= 411 3.392

descarcare gestiune
607= 371 3.000

anulare ajustare mat prime


391= 7814 500

3, clienti

incasare clienţi / scont acordat


% = 411 2.000
5121 1.900
667 100

incasare clienti incerti


5121= 4118 350

trecere la chelt clienti incerti neincasati


654= 4118 350

anulare ajustare clienti


491= 7814 400

4, furnizori

plata furnizori / scont acordat


404= % 7.000
5121 6.650
767 350

5, anulare provizion
151= 7812 1.250

6, inregistrarea cheltuielilor de lichidare


628 =5121 900

7, regularizare tva
4427= 4423 3.962

8, plata tva
4423= 5121 3.962

9, inchiderea conturilor de venituri


% == 121 23.350
707 2.850
767 350
7812 1.250
7814 900
7583 18.000

10, inchiderea conturilor de cheltuieli


121= % 19.350
607 3.000
628 900
654 350
6583 15.000
667 100

11. impozit profit datorat ( 23350 - 19350 = 4000 x 16% = 640 )


691= 441 640

12, inchiderea contului 691


121= 691 640

13, plata impozit profit


441= 5121 640

B. - BILANT INAINTE DE EFECTUAREA ±ARTAJULUI

elemente de activ valori elemente de pasiv valori


1, conturi la banci 16.210 1, cap.social 11.000
rezerve legale 1.850
total cap proprii 12.850
2, profit din lichidare 3.360
total activ 16.210 total pasiv 16.210

C. - INREG CONTABILE AFERENTE ±ARTAJULUI INTRE ASOCIATI

1, rambursare cap social catre asociati


1012= 456 11.000

2, plata cap soc catre asociati


456= 5121 11.000

3, decontare rezerve legale catre asoc


1061 =456 1.850

4, impozit profit aferent rezerve legale ( 1850 X 16% = 296 )


456 =441 296
5, plata imp profit aferent rezerve legale
441= 5121 296

6, decontarea profitului din lichidare


121= 456 3.360

7, impozit dividende ( rezerva legale + profit lichidare )


( 1850 - 296 = 1554 + 3360 = 4914 X 16% = 786 )
456= 446 786

8, plata impozit dividende


446= 5121 786

9, plata dividende nete catre asociati ( 4914 - 786 = 4128 )


456= 5121 4.128

D. - SITUATIA CONTURILOR DU±A ±ARTAJ

D 456 C
11.000 11.000
296 1.850
786 3.360
4.128
16.210 16.210

D 5121 C
16.210 11.000
296
786
4.128
16.210 16.210