Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic al lecţiei

Profesorul: Lozinschi Vasile


Disciplina: Fizica
Clasa: VIII-a
Data:
Subiectul lecţiei: Mişcarea oscilatorie.
Tipul lecţiei: De acumulare a cunoştinţelor noi.
Timpul acordat: 45 min.
Competenţe specifice:
- de achiziţii intelectuale
- de investigaţie ştiinţifică
- de comunicare ştiinţifică
- de achiziţii pragmatice
Subcompetenţe:
-Descrierea calitativă, în baza principiului ,,cauză-efect,, a unor fenomene oscilatorii identificate în natură şi tehnică.
-Utilizarea mărimilor caracteristice mişcărilor oscilatorii la rezolvarea unor probleme simple în diferite contexte.
-Investigarea experimentală a unor procese oscilatorii, utilizînd mărimi fizice caracteristice acesteia.
-Extrapolarea conservării energiei mecanice în studiul pendulului gravitaţional.

Obiective operaţionale, elevii să fie capabili:


O1 – să definească noţiunea de miscare oscilatorie;
O2 – să exemplifice;
O3 – să descrie mărimile fizice ce caracterizează miscarea oscilatorie;
O4 – să aplice formulele de bază la rezolvări de probleme.

Metode: explicaţia, conversaţia, rezolvarea de problemă, studiul de caz, descoperire, modelare, observaţia, experimentul, demonstraţia.
Forme: expunerea orală, lucru independent, lucrul în grup.

Resurse: fişe, dispozitive.


Manual de Fizică pentru cl. VIII-a - Ion Botgros, Viorel Bocancea ed. a IV-a 2017.
Ghid de implementare a curriculumului modernizat la treapta gimnazială-2010
Desfăşurarea lecţiei:

Etapele lecţiei Obiectivele Tehnologii Activitatea profesorului Activitatea elevului Observaţii


operaţionale didactice
Evocarea. Captarea atenţiei. Continuă mesajul şi-l
2 min Solicit continuarea mesajului şi comentează.
comentarea lui: ,, Completaţi mesajul:
Lumea e mai ______________,
________________,_____________,
dacă în jur e ___________,__________,
___________.
Sperăm ca lecţia de astăzi să ne aducă
___________,__________.
Reactualizarea cunoştinţelor. Elevii răspund la
Implică-te! Frontal Propun elevilor să enumere tipurile de întrebările propuse de
5 min mişcări în natură. profesor.

Informează-te! Propun un material în Point Power după Notează în caiete. Intuiesc ce se


Descoperire care solicit pe baza exemplelor propuse va studia.
Studiul de să numească subiectul lecţiei şi să
7 min caz formuleze obiectivele lecţiei.

Realizarea O1, O2 Lucrul Propun elevilor să lucreze cu manualul să Elevii lucrează cu manualul, Cum au înţeles
sensului individual explice experimentul şi să propună alte analizează experimentele şi mişcarea
Procesează experimente, exemple de mişcări după dorinţă vin la masa oscilatorie.
informaţia. Experiment oscilatorii. profesorului şi demonstrează
experimente şi explică,
10 min Demonstrarea Demonstrez diferite imagini în care elevii exemplifică.
să evidenţieze mişcarea oscilatorie.

Comunică şi O3 Experiment Solicit pe baza modelului să determine Elevii reprezintă grafic poziţia .
decide! caracteristicile pendulului gravitaţional. de echilibru şi iniţială a
5 min pendulului gravitaţional.
Reflecţie O4 Rezolvare de Propun elevilor să rezolve problema 8
problemă pag.11. Rezolvă problema individual.
Apreciază!
5 min Individual

Feedback Invit elevii la o discuţie frontală în baza Elevii răspund la întrebările


6 min sarcinilor 1, 2, 3 după care le propun să adresate.
realizeze în scris sarcina 4,5.

Extindere Importanţa practică a mişcării oscilatorii Elevii se dau cu părerea şi fac


3 min şi al pendulului gravitaţional. concluzii conform opiniilor
create.

Pe acasă: 2 min Identificare miscărilor oscilatorii la


domiciu.